Weather Location Codes/IDs for Wallis and Futuna

Below are the weather location codes for Wallis and Futuna used by AOL Weather, The Weather Channel (weather.com), Yahoo! Weather and others.

 • Ahoa WFXX0003
 • Akaka WFXX0004
 • Alele WFXX0005
 • Fakauita WFXX0006
 • Falaleu WFXX0007
 • Fineveke WFXX0008
 • Foi WFXX0009
 • Gahi WFXX0010
 • Gamua WFXX0011
 • Haafusia WFXX0012
 • Haatofo WFXX0013
 • Halalo WFXX0014
 • Halamaitai WFXX0015
 • Kolia WFXX0016
 • Kolopopo WFXX0017
 • Lano WFXX0018
 • Leava WFXX0001
 • Liku WFXX0019
 • Mata-Utu WFXX0020
 • Mua WFXX0002
 • Sigave WFXX0022
 • Tauai WFXX0023
 • Teesi WFXX0024
 • Tepa WFXX0025
 • Tufuone WFXX0026
 • Utufua WFXX0027
 • Utuloa WFXX0028
 • Vailala WFXX0029
 • Vaimatau WFXX0030
 • Vaitupu WFXX0031
 • Vele WFXX0032