Weather Location Codes/IDs for New Caledonia

Below are the weather location codes for New Caledonia as used by AOL Weather, The Weather Channel (weather.com), Yahoo! Weather and many more.

NCXX0001
Ile Surprise
NCXX0002
Ile Loop Chesterfield
NCXX0003
Koumac Nlle-Caledonie
NCXX0004
Ouloup Ile Ouvea
NCXX0005
La Tontouta Nlle-Caledonie
NCXX0006
Noumea Nlle-Caledonie
NCXX0007
Ile Lifou
NCXX0008
Arama
NCXX0009
Ateou
NCXX0010
Balaide
NCXX0011
Bas-Coulna
NCXX0012
Basse-Poya
NCXX0013
Bernheim
NCXX0014
Bonde
NCXX0015
Bopope
NCXX0016
Bouirou
NCXX0017
Bouloupari
NCXX0018
Bourail
NCXX0019
Boyen
NCXX0020
Camp de Nandai
NCXX0021
Canala
NCXX0022
Shepenehe
NCXX0023
Colnett
NCXX0024
Comm. Du Mont-Dore
NCXX0025
Doking
NCXX0026
Dosip
NCXX0027
Doueoulou
NCXX0028
Farino
NCXX0029
Fayaoue
NCXX0030
Foret Plate
NCXX0031
Goa
NCXX0032
Gondou
NCXX0033
Goro
NCXX0034
Gouaro
NCXX0035
Hienghene
NCXX0036
Hunete
NCXX0040
Inagod
NCXX0041
Kedeigne
NCXX0042
Koh
NCXX0043
Kokengone
NCXX0044
Koniambo
NCXX0046
Kurine
NCXX0047
Kuto
NCXX0049
Les Petroglyphes
NCXX0050
Mamie
NCXX0051
Menaku
NCXX0052
Moneo
NCXX0053
Mou
NCXX0054
Mouly
NCXX0055
Nakety
NCXX0056
Nathalo
NCXX0057
Nece
NCXX0058
Nedivin
NCXX0059
Neoua
NCXX0060
Nepoui
NCXX0061
Netea
NCXX0062
Ngoye
NCXX0064
Ognat
NCXX0065
Ometteux
NCXX0066
Oua Tom
NCXX0067
Ouaco
NCXX0068
Ouahat
NCXX0069
Ouara
NCXX0070
Ouemou
NCXX0071
Ouinne
NCXX0073
Paagoumene
NCXX0074
Pam
NCXX0075
Panane
NCXX0076
Panie
NCXX0077
Paola
NCXX0078
Plum
NCXX0079
Poro
NCXX0080
Ro
NCXX0081
Saint-Pierre
NCXX0082
Saint-Roch
NCXX0083
Sarramea
NCXX0084
Tadine
NCXX0085
Tawainedre
NCXX0086
Tchamba
NCXX0087
Temala
NCXX0088
Teouta
NCXX0089
Thogone
NCXX0090
Thuahaik
NCXX0091
Tiabet
NCXX0092
Tingeting
NCXX0093
Tomo
NCXX0094
Vao
NCXX0095
Voh
NCXX0096
Wabao
NCXX0097
Wadrilla
NCXX0098
Wala
NCXX0099
Wegnec St-Joseph
NCXX0100
Wiwatoul
NCXX0101
Xode
NCXX0102
Yambe
NCXX0103
Yate (Waho)
NCXX0104
Yate-Village
NCXX0105
Akaouane
NCXX0106
Amoa
NCXX0107
Amouema
NCXX0108
Aneo
NCXX0109
Anezitch
NCXX0110
Aoumou
NCXX0111
Atha
NCXX0112
Auteuil
NCXX0113
Awe
NCXX0114
Awi
NCXX0115
Azareu
NCXX0116
Ba
NCXX0117
Baaba
NCXX0118
Babouillat
NCXX0119
Baco
NCXX0120
Bakouya
NCXX0121
Balaba
NCXX0122
Balade
NCXX0123
Balagam
NCXX0124
Banout
NCXX0125
Baoui
NCXX0126
Baoum
NCXX0127
Bayes
NCXX0128
Betseda
NCXX0129
Blanchot
NCXX0130
Boakaine
NCXX0131
Boara
NCXX0132
Bobeitio
NCXX0133
Boeareu
NCXX0134
Boguen
NCXX0135
Bogui
NCXX0136
Bone
NCXX0137
Boreare
NCXX0138
Bouabondo
NCXX0139
Bouarou
NCXX0140
Bouelas
NCXX0141
Bouerabat
NCXX0142
Boueregaou
NCXX0143
Briqueterie
NCXX0144
Bui
NCXX0145
Bweo
NCXX0146
Caavatch
NCXX0147
Cengeite
NCXX0148
Ceni
NCXX0149
Chagrin
NCXX0150
Chainon
NCXX0151
Conception
NCXX0152
Congouma
NCXX0153
Coula
NCXX0154
Cradji
NCXX0155
Cuadene
NCXX0156
Diahot-Paraoua
NCXX0157
Diakana
NCXX0158
Dogny
NCXX0159
Doneva
NCXX0160
Dothio
NCXX0161
Eacho
NCXX0162
Ema
NCXX0163
Enene
NCXX0164
Eni
NCXX0165
Ete
NCXX0166
Fayawa
NCXX0167
Foaobanik
NCXX0168
Fonwhary
NCXX0169
Foret Noire
NCXX0170
Gadji
NCXX0171
Gala
NCXX0172
Galagaoui
NCXX0173
Galilee
NCXX0174
Gamai
NCXX0175
Ghio
NCXX0176
Gilles
NCXX0177
Gonde
NCXX0178
Gossanat
NCXX0179
Gouaraoui
NCXX0180
Gouareu
NCXX0181
Grand Gouli
NCXX0182
Grand-Borindi
NCXX0183
Grochain
NCXX0184
Grombaou
NCXX0185
Grondu
NCXX0186
Guehi
NCXX0187
Haouli
NCXX0188
Hapetra
NCXX0189
Haut-Coulna
NCXX0190
Haute Couvelee
NCXX0191
Haute Poueo
NCXX0192
Haute Tamoa
NCXX0193
Havila
NCXX0194
Hmelek
NCXX0195
Hnadid
NCXX0196
Hnaenede
NCXX0197
Hnaeu
NCXX0198
Hnapalou
NCXX0199
Hnasse
NCXX0200
Hnawayece
NCXX0201
Ho
NCXX0202
Honem
NCXX0203
Hotel le Meridien
NCXX0204
Houone
NCXX0205
Houts
NCXX0206
Juvenat Sainte-Therese
NCXX0207
Kaewatine
NCXX0208
Kako
NCXX0209
Kaledicta
NCXX0210
Kalene
NCXX0211
Kame
NCXX0212
Kamoui
NCXX0213
Kana
NCXX0214
Kaora
NCXX0215
Kapoue
NCXX0216
Karagreu
NCXX0217
Karembe
NCXX0218
Karenga
NCXX0219
Kasouri
NCXX0220
Katrikoin
NCXX0221
Kavatch
NCXX0222
Kenerou
NCXX0223
Kere
NCXX0224
Keziene
NCXX0225
Kikoe
NCXX0226
Kirinata
NCXX0227
Koe
NCXX0228
Koinde
NCXX0229
Koligoh-Gomen
NCXX0230
Konio
NCXX0231
Konoe-Chaoue
NCXX0232
Koout
NCXX0233
Kopelia
NCXX0234
Koua
NCXX0235
Kouare
NCXX0236
Kouarga
NCXX0237
Koulnoue
NCXX0238
Koum
NCXX0239
Koumo
NCXX0240
Koutio-Koueta
NCXX0241
Kuenthio
NCXX0242
Kuine
NCXX0243
Kurin
NCXX0244
La Bouverie
NCXX0245
La Coulee
NCXX0246
La Couvelee
NCXX0247
La Medouya
NCXX0248
La Residence
NCXX0249
La Roche
NCXX0250
La Tarodiere
NCXX0251
Le Caillou
NCXX0252
Le Cresson
NCXX0253
Le Gabe
NCXX0254
Lekine
NCXX0255
Les Charmes
NCXX0256
Les Pirogues
NCXX0257
Limite
NCXX0258
Linderalique
NCXX0259
Lion
NCXX0260
Lo
NCXX0261
Lot
NCXX0262
Lotissement Axelle II
NCXX0263
Louneou
NCXX0264
Luecilla
NCXX0265
Luengoni
NCXX0266
Mahamate
NCXX0267
Maina
NCXX0268
Malabou
NCXX0269
Maneko
NCXX0270
Manguine
NCXX0271
Me
NCXX0272
Mea-Mebara
NCXX0273
Meare
NCXX0274
Meareu
NCXX0275
Mebuet
NCXX0276
Mechin
NCXX0277
Medaouya
NCXX0278
Medu
NCXX0279
Menereme
NCXX0280
Meomo
NCXX0281
Meoui
NCXX0282
Mevegon
NCXX0283
Mia
NCXX0284
Miramas
NCXX0285
Moindah
NCXX0286
Momea
NCXX0288
Montfaoue
NCXX0290
Mouane
NCXX0291
Mutchaweng
NCXX0292
Naia
NCXX0293
Nakutakoin
NCXX0294
Namamate
NCXX0295
Namelagat
NCXX0296
Namemehu
NCXX0297
Nanawa
NCXX0298
Nanemuhata
NCXX0299
Nang
NCXX0300
Naniouni
NCXX0301
Nanon
NCXX0302
Napoemien
NCXX0303
Nassandou
NCXX0304
Natae
NCXX0305
Natchaom
NCXX0306
Nato
NCXX0307
Nde
NCXX0308
Ndji
NCXX0309
Neaoua
NCXX0310
Nearia
NCXX0311
Neavin
NCXX0312
Neboueba
NCXX0313
Nediouen
NCXX0314
Negropo
NCXX0315
Nekliai
NCXX0316
Nekoue
NCXX0317
Nemeara
NCXX0318
Nemengui
NCXX0319
Neouio
NCXX0320
Neouta
NCXX0321
Nepou
NCXX0322
Nera
NCXX0323
Nerin
NCXX0324
Nessa Kouya
NCXX0325
Nessadiou
NCXX0326
Nessapoue
NCXX0327
Nesson
NCXX0328
Netchaot
NCXX0329
Netieh
NCXX0330
Nevaho
NCXX0331
Neya
NCXX0332
Ni
NCXX0333
Nidenode
NCXX0334
Niere
NCXX0335
Nili
NCXX0336
Nimaha
NCXX0337
Nimbaye
NCXX0338
Nindiah
NCXX0339
Niri
NCXX0340
Noeli
NCXX0341
Noet
NCXX0342
Nomoudja
NCXX0343
Nonhoue
NCXX0344
Normandie
NCXX0345
Nouville
NCXX0346
Ognahu
NCXX0347
Ogne
NCXX0348
Ono
NCXX0349
Oua-Oue
NCXX0350
Ouaene
NCXX0351
Ouaieme
NCXX0352
Ouakaya
NCXX0353
Oualanga
NCXX0354
Ouamba
NCXX0355
Ouameo
NCXX0356
Ouan Kout
NCXX0357
Ouanache
NCXX0358
Ouanane
NCXX0359
Ouanap I
NCXX0360
Ouanap II
NCXX0361
Ouapan
NCXX0362
Ouarap
NCXX0363
Ouare
NCXX0364
Ouarenndi
NCXX0365
Ouasse
NCXX0366
Ouate
NCXX0367
Oubatche
NCXX0368
Oue Hava
NCXX0369
Ouebia
NCXX0370
Oueholle
NCXX0371
Ouelis
NCXX0372
Ouena
NCXX0373
Ouende
NCXX0374
Ouendji
NCXX0375
Ouene
NCXX0376
Ouengo-Poueai
NCXX0377
Ouenguip
NCXX0378
Ouenpoues
NCXX0379
Oueroupime
NCXX0380
Ouessoin
NCXX0381
Ouinane
NCXX0382
Ouindo
NCXX0383
Ouingo
NCXX0384
Ouitchamba
NCXX0385
Ouloup
NCXX0386
Oumbaina
NCXX0387
Ounao
NCXX0388
Oundjo
NCXX0389
Ouo
NCXX0390
Ouro
NCXX0391
Ouroue
NCXX0392
Ouyaguette
NCXX0393
Paalo
NCXX0394
Paama
NCXX0395
Pabou
NCXX0396
Pagou
NCXX0397
Paimboas
NCXX0398
Pairome
NCXX0400
Pambou
NCXX0401
Panaki
NCXX0402
Pangou
NCXX0403
Panouma
NCXX0404
Paop
NCXX0405
Paouta
NCXX0406
Papale
NCXX0407
Parahoui
NCXX0408
Paraoua
NCXX0409
Paraouye
NCXX0410
Patho
NCXX0411
Pave
NCXX0412
Pede
NCXX0413
Pelaoui
NCXX0414
Penelo
NCXX0415
Penisi
NCXX0416
Peorawa
NCXX0417
Petit Gouli
NCXX0418
Petit Mone
NCXX0419
Petit-Borindi
NCXX0420
Pewaete
NCXX0421
Peyece
NCXX0422
Pierra
NCXX0423
Pilmango
NCXX0424
Pindache
NCXX0425
Pinjen
NCXX0426
Plaine aux Cailloux
NCXX0427
Po
NCXX0428
Pocquereux
NCXX0429
Poet
NCXX0430
Poinda
NCXX0431
Pombei
NCXX0432
Ponibok
NCXX0433
Pont des Francais
NCXX0434
Popidery
NCXX0435
Port Said
NCXX0436
Pothe
NCXX0437
Pouendiap
NCXX0438
Pouene
NCXX0439
Pouiembeng
NCXX0440
Pouiou
NCXX0441
Poum-Plage
NCXX0442
Poum-Titch
NCXX0443
Prony
NCXX0444
Rawa
NCXX0445
Rho
NCXX0446
Roi
NCXX0447
Roibahon
NCXX0448
Ruete
NCXX0449
Saint-Adolphe
NCXX0450
Saint-Denis
NCXX0451
Saint-Ferdinand
NCXX0452
Saint-Francois
NCXX0453
Saint-Gabriel
NCXX0454
Saint-Jean-Baptiste
NCXX0455
Saint-Joachim
NCXX0456
Saint-Joseph
NCXX0457
Saint-Leonard
NCXX0458
Saint-Louis
NCXX0459
Saint-Michel
NCXX0460
Saint-Paul
NCXX0461
Saint-Philippe I
NCXX0463
Saint-Thomas
NCXX0464
Saint-Vincent
NCXX0465
Saint-Yves
NCXX0466
Sainte-Anne
NCXX0467
Sainte-Marie
NCXX0468
Sainte-Therese
NCXX0469
Shuane
NCXX0470
Siloam
NCXX0471
Station Castex
NCXX0472
Station de Beaupre
NCXX0473
Station de Mueo
NCXX0474
Station de Ta
NCXX0475
Taanlo
NCXX0476
Taite
NCXX0477
Takedji
NCXX0478
Tao
NCXX0479
Taode
NCXX0480
Taom
NCXX0481
Tarap
NCXX0482
Tarbeville
NCXX0483
Tchambouenne
NCXX0484
Tchaule
NCXX0485
Teganpaik
NCXX0486
Temeline
NCXX0487
Tenane
NCXX0488
Tenda
NCXX0489
Tendo
NCXX0490
Tenem
NCXX0491
Tenjai
NCXX0492
Thonon
NCXX0493
Thum
NCXX0494
Tia
NCXX0495
Tiakana
NCXX0496
Tiamou
NCXX0497
Tiaou-Tiwaka
NCXX0498
Tiaoue
NCXX0499
Tiare
NCXX0500
Tiari
NCXX0501
Tibarama
NCXX0502
Tie
NCXX0503
Tiebaghi
NCXX0504
Tiendanite
NCXX0505
Tieta
NCXX0506
Tieti
NCXX0507
Tilougne
NCXX0508
Tilwit
NCXX0509
Timbia
NCXX0510
Timothee
NCXX0511
Tindea
NCXX0512
Tindo
NCXX0513
Tinip
NCXX0514
Tiouae
NCXX0515
Tiouande
NCXX0516
Tipindje
NCXX0517
Tiponite
NCXX0518
Tiwaka
NCXX0519
Toen
NCXX0520
Tonga
NCXX0521
Tonghoue
NCXX0522
Tongouin
NCXX0523
Tonlon
NCXX0524
Toul
NCXX0525
Trapour
NCXX0526
Tregon
NCXX0527
Troulala
NCXX0528
Tsendia
NCXX0529
Tu
NCXX0530
Tuho
NCXX0531
Tunney
NCXX0532
Vallee des Colons
NCXX0533
Vallee du Genie
NCXX0534
Vallee du Tir
NCXX0535
Vieux-Touho
NCXX0536
Wacamadra
NCXX0537
Wagap
NCXX0538
Wakat
NCXX0539
Wakone
NCXX0540
Wakuarori
NCXX0541
Wanap
NCXX0542
Wapan
NCXX0543
Wara
NCXX0544
Wassadieuhu
NCXX0545
Wassagne
NCXX0546
Watahu
NCXX0547
We
NCXX0548
Wea
NCXX0549
Wedoumel
NCXX0550
Weneki
NCXX0551
Winikuye
NCXX0552
Yahoue
NCXX0553
Yate-Barrage
NCXX0554
Yenghebane
NCXX0555
Zoze
NCXX0556
Restaurant le bilboquet plage
NCXX0557
Touaourou
NCXX0585
Wenghe