Weather Location Codes/IDs for Namibia

Below are the weather location codes for Namibia used by AOL Weather, The Weather Channel (weather.com), Yahoo! Weather and others.

 • Abbabis WAXX0368
 • Abenab WAXX0878
 • Academia WAXX0565
 • Achab WAXX0566
 • Affenrucken WAXX0404
 • Ai-Ais WAXX0405
 • Aida WAXX0567
 • Akutsima WAXX1445
 • Akweenyanga WAXX1389
 • Alt-Seeis WAXX0568
 • Aluriesfontein WAXX0406
 • Amaadhala WAXX1446
 • Amakange WAXX1447
 • Amarika WAXX1448
 • Amasbank WAXX0271
 • Ambende WAXX1579
 • Amilema WAXX1580
 • Aminuis WAXX0007
 • Aminuis Corridor WAXX1030
 • Amukulungundju WAXX1581
 • Amutanga WAXX1390
 • Amuteya WAXX1582
 • Amwaanda WAXX1449
 • Amweepele WAXX1391
 • Anamulenge WAXX1450
 • Andara WAXX1110
 • Anelda WAXX0272
 • Anelda Woonstel WAXX0273
 • Angras Juntas WAXX0407
 • Anichab WAXX0274
 • Anixab WAXX0715
 • Anker WAXX0879
 • Antheap Milepost WAXX1583
 • Arabia WAXX1392
 • Arandis WAXX0008
 • Aranos WAXX0009
 • Arbeidsgenot WAXX0569
 • Arbeidsloon WAXX0880
 • Ariamab WAXX0408
 • Ariamsvlei WAXX0409
 • Aris WAXX0570
 • Arixa Ams WAXX0275
 • Arizona WAXX0571
 • Aroab WAXX0410
 • Aroams WAXX1031
 • Aroams Oos WAXX1032
 • Arona WAXX1451
 • Asikuli WAXX0071
 • Augustinium WAXX0572
 • Aurus WAXX0411
 • Aus WAXX0412
 • Austerlitz WAXX0413
 • Avis WAXX0573
 • Bagani WAXX0010
 • Bam se Pos WAXX0716
 • Beenbreek WAXX0414
 • Behr WAXX0574
 • Berghof WAXX0575
 • Bergquell WAXX0881
 • Bergveld WAXX0576
 • Berseba WAXX0011
 • Bethal WAXX0276
 • Bethanie WAXX0415
 • Bethlehem WAXX0577
 • Binsenheim WAXX0578
 • Birkenfels WAXX0277
 • Blignaut WAXX0882
 • Blokwater WAXX0369
 • Bloukrans WAXX0579
 • Blouputz WAXX0580
 • Blouwes WAXX0416
 • Blydeverwacht WAXX0417
 • Bodenhausen WAXX0581
 • Bokiesbank Ost WAXX0418
 • Bondelswarts WAXX0419
 • Bonna WAXX0582
 • Boomplaas WAXX0883
 • Brack WAXX0012
 • Brigadoon WAXX0583
 • Bruinheuwel WAXX0420
 • Buchani WAXX0072
 • Buitepos WAXX1033
 • Bukalo WAXX0073
 • Bulhoek WAXX0884
 • Bulskop WAXX0885
 • Butjana WAXX0074
 • Calai WAXX0013
 • Cambells Aub WAXX0370
 • Cape Cross WAXX0278
 • Catjo WAXX1111
 • Cha-re WAXX0584
 • Chaibis WAXX0585
 • Chaka WAXX0075
 • Charley WAXX0076
 • Charliesputs WAXX0421
 • Chausib WAXX0586
 • Chefuzwe WAXX0077
 • Chengere WAXX0078
 • Chinchimane WAXX0079
 • Chrisjansputs WAXX0422
 • Claratal WAXX0587
 • Coas WAXX0588
 • Coblenz WAXX0886
 • Constantia WAXX0589
 • Corona WAXX0590
 • Cowenga WAXX1112
 • Cuma WAXX1113
 • Cuseva WAXX1114
 • Cwa WAXX1115
 • Dabegabis WAXX0423
 • Dagbreek WAXX0591
 • Dakwa WAXX1116
 • Dancence WAXX1117
 • Davignab Suid WAXX0424
 • Daweb WAXX0279
 • De Start WAXX0887
 • De Villiersputs WAXX0425
 • Denarius WAXX0888
 • Deo-Volente WAXX0889
 • DeoVilla Self Catering Accommdation WAXX0280
 • Derm WAXX0014
 • Desi WAXX1118
 • Die End WAXX0890
 • Die Park WAXX0891
 • Diepkuil WAXX0592
 • Diepputz WAXX0593
 • Dikundhu WAXX1119
 • Dipito WAXX0080
 • Direlis WAXX0594
 • Diyogha WAXX1120
 • Djadjasa WAXX1121
 • Dobegabis WAXX0426
 • Dobra WAXX0595
 • Donkerhoek WAXX0596
 • Donkersan WAXX0597
 • Dordabis WAXX0015
 • Dornbaum WAXX0598
 • Dosa WAXX1122
 • Douglas WAXX0281
 • Drei Kameelbaum WAXX0427
 • Dreihuk WAXX0428
 • Driehoek WAXX1584
 • Driemaal WAXX0892
 • Drimiopsis WAXX1034
 • Dudu WAXX1123
 • Duinekraal WAXX0893
 • Dumsis WAXX1124
 • Dumushe WAXX1125
 • Dusternbrook WAXX0894
 • Duurdrift Sud WAXX0429
 • Duwib WAXX0895
 • Duwisib WAXX0371
 • Dyapanga WAXX1126
 • Ebenhaezer WAXX0282
 • Edilanghono WAXX1714
 • Edoseb WAXX0283
 • Edundja WAXX1715
 • Eembidi WAXX1716
 • Eendombe WAXX1452
 • Eengolo WAXX1453
 • Eenhana WAXX1717
 • Eenkombo WAXX1718
 • Eeshowa WAXX1719
 • Efinde WAXX1720
 • Efululula WAXX1721
 • Ehafo WAXX1722
 • Ehafo WAXX1127
 • Ehangano WAXX1393
 • Eheke WAXX1454
 • Eholongo WAXX1455
 • Ehomba WAXX0717
 • Ehongo WAXX1723
 • Eirup WAXX0372
 • Eisgaubib WAXX0599
 • Ekamba WAXX1394
 • Ekambo WAXX0718
 • Ekango WAXX0719
 • Ekangolomuve WAXX1724
 • Ekoka WAXX1725
 • Ekokalinini WAXX1726
 • Ekoko WAXX1585
 • Ekuli WAXX1128
 • Ekwenye WAXX0896
 • Ekwili WAXX1456
 • Elakalapwa WAXX1727
 • Elalangali WAXX1457
 • Elandsdraai WAXX0430
 • Elandspan WAXX0897
 • Elao WAXX1728
 • Elim WAXX1458
 • Elim WAXX0600
 • Elisenheim WAXX0601
 • Elizabeth Bay WAXX0016
 • Elizenhohe WAXX0602
 • Elombe WAXX1729
 • Elombe WAXX1586
 • Elondo WAXX1459
 • Emanya WAXX1730
 • Embwende WAXX0720
 • Emeritus WAXX0284
 • Emmanuel WAXX0898
 • Emonso WAXX1395
 • Endola WAXX1731
 • Engela WAXX1732
 • Enghandja WAXX1733
 • Enkundi WAXX1460
 • Enoch WAXX0431
 • Enoleu WAXX1461
 • Enongo WAXX1462
 • Enyana WAXX1734
 • Eorondemba WAXX0603
 • Epako WAXX0017
 • Epako WAXX1035
 • Epalalalinini WAXX1735
 • Epangwe WAXX1736
 • Epasha WAXX1737
 • Epata WAXX1036
 • Epato WAXX1463
 • Epeke WAXX1587
 • Epembe WAXX1738
 • Epinga WAXX1739
 • Epoko WAXX1464
 • Epukiro WAXX1037
 • Epuku WAXX1740
 • Epumbu WAXX1588
 • Epupa WAXX0899
 • Epyalyiipundu WAXX1396
 • Erakarombi WAXX0900
 • Erindinoukambe WAXX1038
 • Eros WAXX0604
 • Erospark WAXX0605
 • Erundu WAXX0018
 • Esati WAXX1397
 • Eselsruhe WAXX0432
 • Eshakeno WAXX1741
 • Esheshete WAXX1398
 • Esheshete WAXX1589
 • Eshosho WAXX1742
 • Etakaya WAXX1743
 • Etale WAXX1744
 • Etale Lyeenguwa WAXX1399
 • Etambo WAXX1590
 • Etaneno WAXX1591
 • Etanga WAXX0721
 • Etayi WAXX1465
 • Etengwa WAXX0722
 • Etilyasa WAXX1466
 • Etjapa WAXX1745
 • Etomba WAXX1746
 • Etope-Lya Simpungu WAXX1129
 • Etoto WAXX0723
 • Etshinga WAXX1467
 • Etudilondjaba WAXX1747
 • Etunda WAXX1468
 • Eunda WAXX1469
 • Fairview WAXX0901
 • Falena WAXX0606
 • Formanastat WAXX0081
 • Fransfontein WAXX0724
 • Friedental WAXX0607
 • Fumbe WAXX1130
 • Gaibes WAXX0433
 • Gainachas WAXX0434
 • Gam WAXX0902
 • Gamsberg WAXX0608
 • Ganigobes WAXX0435
 • Gaobis WAXX0436
 • Garep WAXX0437
 • Garib Ost WAXX0609
 • Garrettes Pos WAXX0725
 • Gaucha WAXX0082
 • Gawa WAXX1131
 • Gawega WAXX1132
 • Gcagcawe WAXX1133
 • Gcama WAXX1134
 • Gcaru WAXX1135
 • Gcaruha WAXX1136
 • Gcude WAXX1137
 • Gcugcuma WAXX1138
 • Gcunda WAXX1139
 • Gcwagi WAXX1140
 • Gcwatjinga WAXX1141
 • Geigoab WAXX0438
 • Geusha WAXX0083
 • Gibeon WAXX0373
 • Gibeon Reserve WAXX0374
 • Gkamboro Settlement WAXX0903
 • Goabis WAXX0904
 • Goanikontes WAXX0285
 • Gobabeb WAXX0286
 • Gobabis WAXX1039
 • Gochas WAXX0375
 • Gocheganas WAXX0610
 • Gollschau WAXX0611
 • Gorooab Ost WAXX1592
 • Gorooab West WAXX1593
 • Goroseb WAXX1040
 • Gove WAXX1142
 • Granitberg WAXX0439
 • Grieserau WAXX0287
 • Grillenthal WAXX0440
 • Groendraai WAXX0376
 • Groot Aub WAXX0612
 • Groot Schwarzkuppe WAXX0441
 • Grootfontein WAXX0019
 • Grootfontein WAXX0377
 • Grootplaas WAXX0442
 • Grootplaats WAXX0443
 • Gross Barmen WAXX0905
 • Grunau WAXX0444
 • Guchab WAXX0020
 • Guichabis WAXX0445
 • Guisis WAXX0613
 • Guma WAXX1143
 • Gunib WAXX0906
 • Gunkas WAXX1041
 • Gunkwe WAXX0084
 • Haalenberg WAXX0021
 • Hadi-Aus WAXX0288
 • Haib WAXX0446
 • Haib Rhenish Mission WAXX0447
 • Haigamkab WAXX0289
 • Hakiesdoorn WAXX0448
 • Hakos WAXX0614
 • Halali WAXX1594
 • Halali WAXX0615
 • Haldenwang WAXX0449
 • Halili WAXX1144
 • Hamab WAXX0450
 • Hammerstein WAXX0378
 • Hamoye WAXX1145
 • Hamutenja WAXX0726
 • Hantam WAXX0907
 • Hardap WAXX0379
 • Haribes WAXX0380
 • Haris WAXX0616
 • Harmse WAXX1042
 • Hartelust WAXX0617
 • Hartseer WAXX0022
 • Harus WAXX0451
 • Hatsamas WAXX0618
 • Hefner WAXX0619
 • Heidehof WAXX0908
 • Heimat WAXX0620
 • Helen WAXX0621
 • Helmeringhausen WAXX0452
 • Henta WAXX0909
 • Hentiesbaai WAXX0001
 • Hildenhof WAXX0290
 • Hilton WAXX0622
 • Hoachanas WAXX0024
 • Hoapegas WAXX0453
 • Hochfeld WAXX0910
 • Hochfeld WAXX0454
 • Hochland WAXX0455
 • Hogeis WAXX0456
 • Hohenfels WAXX0457
 • Hohenheim WAXX0623
 • Holm WAXX1043
 • Holoog WAXX0458
 • Homeb WAXX0291
 • Hopefield WAXX0624
 • Horison WAXX0911
 • Hottentoten Bay WAXX0459
 • Hottentotspunt WAXX0025
 • Hugus WAXX1044
 • Huitsib WAXX0460
 • Hulde WAXX0912
 • Huniams Oos WAXX0461
 • Huniams Wes WAXX0462
 • Huns WAXX0463
 • Ibbu WAXX0085
 • Ibolokwa WAXX0086
 • Ihaha WAXX0087
 • Iihamyongwe WAXX1470
 • Iihanguti WAXX1471
 • Iihongo WAXX1595
 • Iikango WAXX1472
 • Iikelo WAXX1400
 • Iikokla WAXX1596
 • Iilambo WAXX1473
 • Iindangungu WAXX1401
 • Iipanda WAXX1597
 • Iipanda WAXX1474
 • Iipopo WAXX1598
 • Iiputu WAXX1475
 • Iitapa WAXX1476
 • Iithindi WAXX1748
 • Ikaba WAXX0088
 • Ilumba WAXX0089
 • Imkerhof WAXX0913
 • Ingururu WAXX1477
 • Isabis WAXX0381
 • Itomba WAXX0090
 • Ivoma WAXX0091
 • Jakkalsvlei WAXX0464
 • Juriesdraai WAXX0727
 • Kaalkop WAXX0026
 • Kabala WAXX0092
 • Kabbe WAXX0093
 • Kabebi WAXX0094
 • Kabolissa WAXX0095
 • Kabula WAXX0096
 • Kabulabula WAXX0097
 • Kadedere WAXX1146
 • Kaguni WAXX1147
 • Kahenge WAXX1148
 • Kaiango WAXX0027
 • Kais Noord WAXX0465
 • Kais Suid WAXX0466
 • Kaisosi WAXX1149
 • Kakambi WAXX0098
 • Kakatswa Onguati WAXX0728
 • Kake WAXX1150
 • Kakomwe WAXX0099
 • Kakuwa WAXX1151
 • Kalala WAXX0100
 • Kaliangile WAXX0101
 • Kalibo WAXX0102
 • Kalimbeza WAXX0103
 • Kalkbron WAXX0729
 • Kalkfeld WAXX0028
 • Kalkrand WAXX0029
 • Kaltenhausen WAXX0292
 • Kalundu WAXX0104
 • Kamanjab WAXX0730
 • Kambowo WAXX1152
 • Kambu WAXX1153
 • Kamkam WAXX0382
 • Kandenga WAXX1154
 • Kandimbe WAXX1155
 • Kandjara WAXX1156
 • Kaneb Pos WAXX0731
 • Kanebis WAXX0467
 • Kankudi WAXX1157
 • Kanono WAXX0105
 • Kansukwa WAXX1158
 • Kanto WAXX1159
 • Kanubeb WAXX0625
 • Kanyekama WAXX1160
 • Kanzoni WAXX1161
 • Kaoko Otavi WAXX0732
 • Kapako WAXX1162
 • Kapanda WAXX0106
 • Kaparara WAXX1163
 • Kapenene WAXX1164
 • Kapengwena WAXX1165
 • Kapolota WAXX0107
 • Kapupahedi WAXX1166
 • Kapupayedi WAXX1167
 • Karanab WAXX0626
 • Karanas WAXX0383
 • Karangana WAXX1168
 • Karasburg WAXX0468
 • Karayi WAXX1169
 • Karayl WAXX1170
 • Karibib WAXX0293
 • Karo WAXX1171
 • Karuchas WAXX0469
 • Karuci WAXX1172
 • Kasara WAXX1173
 • Kashiana WAXX0108
 • Kashivi WAXX1174
 • Kasika WAXX0109
 • Kasikili WAXX0110
 • Kasima WAXX1175
 • Kasimbo WAXX0111
 • Kasivi WAXX1176
 • Kasokonga WAXX0112
 • Kasoro WAXX1177
 • Kasote WAXX1178
 • Kasulwe WAXX0113
 • Katanda WAXX1179
 • Katanga WAXX0114
 • Katara WAXX1180
 • Katembo WAXX0115
 • Katima Mulilo WAXX0116
 • Katimba WAXX1181
 • Katomeno WAXX1182
 • Katope WAXX1183
 • Katope-ko-Mbome WAXX1185
 • Katope-Komugoro WAXX1184
 • Katungu WAXX0117
 • Katutura WAXX0627
 • Katwitwi WAXX1186
 • Kaundu Kavambanda WAXX1187
 • Kayanga WAXX1188
 • Kayanga WAXX0118
 • Kayengona WAXX1189
 • Kayuo WAXX0119
 • Kazi WAXX0120
 • Kazinzila WAXX0121
 • Keetmanshoop WAXX0006
 • Keibeb WAXX0914
 • Keibeb WAXX0628
 • Keimas WAXX0470
 • Kelpie WAXX0629
 • Keni WAXX1190
 • Kentucky WAXX0471
 • Khaais WAXX0472
 • Khan Mine WAXX0294
 • Khance WAXX1191
 • Khoexas WAXX0473
 • Khomasdal WAXX0630
 • Khorixas WAXX0733
 • Khorusepa WAXX0915
 • Khowarib WAXX0734
 • Kirschberg WAXX1045
 • Kleepforte WAXX0631
 • Klein Aub WAXX0632
 • Klein Aub WAXX0384
 • Klein Bergveld WAXX0633
 • Klein Chausib WAXX0634
 • Klein Hakiesdoorn WAXX0474
 • Klein Klipneus WAXX0295
 • Klein Kowares WAXX0735
 • Klein Nauas WAXX0635
 • Klein Onnaams WAXX0636
 • Klein Windhoek WAXX0637
 • Klein Windhoek Town and Townlands WAXX0638
 • Klein-Ais WAXX0296
 • Kleinvaalgras WAXX0475
 • Klipdam WAXX0476
 • Klipdrift WAXX0639
 • Klipfontein WAXX0477
 • Klipheuwel WAXX0478
 • Kliprand WAXX1599
 • Kliprant WAXX0479
 • Koam WAXX0640
 • Koanus WAXX0641
 • Kobos WAXX0385
 • Koes WAXX0480
 • Koireb WAXX0642
 • Kolmanskop WAXX0031
 • Kombat WAXX0916
 • Komnarib WAXX0481
 • Kongola WAXX0122
 • Konob Pos WAXX0736
 • Kora WAXX1192
 • Korabib WAXX0482
 • Korhaan WAXX0483
 • Korlia WAXX0643
 • Koro WAXX1193
 • Korokoko WAXX1194
 • Korridor Pos Dertien WAXX1046
 • Kos WAXX0644
 • Kosheshe WAXX0123
 • Kosis WAXX0484
 • Kotzeshoop WAXX0032
 • Koukuas WAXX0917
 • Kowares WAXX0737
 • Kraaipoort WAXX0297
 • Kramersdorf WAXX0298
 • Kreta WAXX1600
 • Kromhoek WAXX0645
 • Kronlein WAXX0485
 • Kroonster WAXX1047
 • Kub WAXX0033
 • Kubona WAXX0124
 • Kuisebmond WAXX0299
 • Kuisebpos WAXX0646
 • Kums WAXX0486
 • Kumu WAXX1048
 • Kuseka WAXX1195
 • Kushalula WAXX0125
 • Kwaggaspan WAXX0300
 • Kwakwas WAXX0647
 • Kwalala WAXX0126
 • Kwando WAXX0127
 • Kwaviyi WAXX1196
 • Kwena WAXX0128
 • Kyalami WAXX0918
 • La Gratia WAXX0487
 • Lafrenz Township WAXX0648
 • Lamhedi WAXX1749
 • Lammerwater WAXX0386
 • Langfontein WAXX0488
 • Last Hope WAXX1601
 • Lekkerwater WAXX0489
 • Leonardville WAXX1049
 • Liamissa WAXX0129
 • Lianjunga WAXX0130
 • Libetse WAXX0131
 • Lichtenstein Mitte WAXX0649
 • Lickulu WAXX0132
 • Lifumbela WAXX0133
 • Lihaha WAXX1197
 • Likubangwa WAXX0134
 • Lilira WAXX1198
 • Limbandalunga WAXX1402
 • Linyanti WAXX0135
 • Lionga WAXX0136
 • Litaba WAXX0137
 • Livuyu WAXX1199
 • Lizauli WAXX0138
 • Luderitz WAXX0005
 • Ludwigsdorf WAXX0650
 • Luginsland WAXX0491
 • Lukulo WAXX0139
 • Lukuto WAXX0140
 • Lupenbwe WAXX0141
 • Lusese WAXX0142
 • Lusikili WAXX0143
 • Lusu WAXX0144
 • Lutzelhohe WAXX0492
 • Luzibalule WAXX0145
 • Lyakahani WAXX1602
 • Mabala WAXX0146
 • Mabasi WAXX0147
 • Mabele WAXX0148
 • Mabushe WAXX1200
 • Madudu WAXX1201
 • Mahachana WAXX0149
 • Mahango WAXX1202
 • Mahonda WAXX0651
 • Mahundu WAXX0150
 • Makadena WAXX1203
 • Makalani Palms WAXX1403
 • Makambu WAXX1204
 • Makando WAXX1205
 • Makata WAXX0151
 • Makena WAXX1206
 • Makundu WAXX0152
 • Makuzu WAXX1207
 • Malabar WAXX0652
 • Malambo WAXX0153
 • Malesu WAXX0154
 • Malimina WAXX0155
 • Malinde WAXX0156
 • Maltahohe WAXX0387
 • Malundu WAXX0157
 • Mamili WAXX0158
 • Manda WAXX0159
 • Mangarangandja WAXX1208
 • Mankonga WAXX0160
 • Mantjenya WAXX1209
 • Manunga WAXX0161
 • Manyondo WAXX1210
 • Mapulanga WAXX0162
 • Marema WAXX1211
 • Maria Bronn WAXX0919
 • Mariental WAXX0388
 • Maroelaboom WAXX0920
 • Marulakuta WAXX0163
 • Mashika WAXX1212
 • Mashivi WAXX1213
 • Masida WAXX0164
 • Masikili WAXX0165
 • Masule WAXX0166
 • Matanga WAXX0167
 • Matava WAXX1214
 • Mate WAXX0168
 • Matemwa WAXX0169
 • Matende WAXX1215
 • Matengu WAXX0170
 • Matongos WAXX0171
 • Maulukupeka WAXX0172
 • Mavanze WAXX1216
 • Mavhenge WAXX1217
 • Mayara WAXX1218
 • Mayenzere WAXX1219
 • Mayowe WAXX1220
 • Mayuni WAXX0173
 • Mazambani WAXX0174
 • Mazaza WAXX0175
 • Mbalasinte WAXX0176
 • Mbambi WAXX1221
 • Mbango WAXX1222
 • Mbimbi WAXX1223
 • Mbomande WAXX0177
 • Mbome WAXX1224
 • Mbora WAXX1225
 • Mbozi WAXX0178
 • Mbumbi WAXX1226
 • Mbunza WAXX1227
 • Mbura WAXX1228
 • Mburuuru WAXX1229
 • Mc Intyre WAXX1050
 • Mecklenburg WAXX0653
 • Meersig WAXX0301
 • Melkpos WAXX0654
 • Middelbult WAXX0921
 • Middelhof WAXX0655
 • Middelpos WAXX0493
 • Middelpos WAXX0656
 • Mittag WAXX0494
 • Mondesa WAXX0302
 • Mongombi WAXX1230
 • Mooibome WAXX0922
 • Mopane Pos WAXX0738
 • Mopolilo WAXX0179
 • Morester WAXX0657
 • Mowebaai WAXX0739
 • Mpanda WAXX1231
 • Mpengu WAXX1232
 • Mpoto WAXX1233
 • Mpuku WAXX1234
 • Mpungu WAXX1235
 • Mugandwizi WAXX1236
 • Muhema WAXX1237
 • Mukassa WAXX0180
 • Mukawa WAXX0181
 • Mukekete WAXX1238
 • Muketelwa WAXX0182
 • Mukundu WAXX1239
 • Mukuvi WAXX1240
 • Mukwe WAXX1241
 • Mumboni WAXX0183
 • Muneambuanas WAXX0184
 • Mungomba WAXX1242
 • Mungunda WAXX1243
 • Munjewe WAXX0185
 • Munsu WAXX0186
 • Munuma WAXX0187
 • Munyondo WAXX1244
 • Muoyeta WAXX0188
 • Mupapama WAXX1245
 • Muparara WAXX1246
 • Mupini WAXX1247
 • Muraye WAXX1248
 • Musese WAXX1249
 • Mushovoyi WAXX1250
 • Musiluku WAXX1251
 • Musipili WAXX0189
 • Musu WAXX1252
 • Musukubili WAXX0190
 • Musunzi WAXX0191
 • Musuwilwa WAXX0192
 • Mutambo WAXX1253
 • Mutau WAXX0193
 • Muteto WAXX0194
 • Mutikitila WAXX0195
 • Mutonga WAXX0196
 • Mutwegompuru WAXX1254
 • Mutwi WAXX0197
 • Muveve WAXX1255
 • Muyako WAXX0198
 • Muyoba WAXX0199
 • Mvuvu WAXX0200
 • Mwilima WAXX0201
 • Mwitjiku WAXX1256
 • Mylpaal WAXX0923
 • Nabas WAXX0495
 • Naherob WAXX0496
 • Nainais WAXX0303
 • Naingopo WAXX1257
 • Nakamwandi WAXX1404
 • Nakayale WAXX1478
 • Nakazaza WAXX1258
 • Nambali WAXX1259
 • Nambi WAXX1260
 • Namib WAXX0035
 • Namtib WAXX0497
 • Namu WAXX1261
 • Namutoni WAXX1603
 • Namutoni Gate WAXX1604
 • Nandingwa WAXX1262
 • Nandu WAXX0202
 • Nangera WAXX1263
 • Nangoni WAXX1264
 • Nanibecheb WAXX0304
 • Nankomba WAXX0203
 • Nankudu WAXX1265
 • Nantungu WAXX0204
 • Naos WAXX0658
 • Narachaams Pos WAXX0740
 • Naris WAXX0389
 • Narraville WAXX0305
 • Narubis WAXX0498
 • Naruchas WAXX0499
 • Natab WAXX0306
 • Nauchas WAXX0659
 • Naucova WAXX1266
 • Nayimanya WAXX1267
 • Nbimbi WAXX1268
 • Ncakwema WAXX1269
 • Ncamakora WAXX1270
 • Ncamakure WAXX1271
 • Ncame WAXX1272
 • Ncarise WAXX1273
 • Ncaute WAXX1274
 • Ncecwa WAXX1275
 • Ncoco WAXX1276
 • Ncuncunda WAXX1277
 • Ncuncuni WAXX1278
 • Ncushe WAXX1279
 • Ndiyona WAXX1280
 • Ndonga WAXX1281
 • Ndonge Linona WAXX0036
 • Ndongo WAXX1282
 • Neikop WAXX0500
 • Nepara WAXX1283
 • Neu-Puts WAXX0501
 • Neudam WAXX0660
 • Neuhof Reserve WAXX0390
 • Ngala WAXX0205
 • Ngcamadang WAXX1284
 • Ngcana WAXX1285
 • Ngcangcana WAXX1286
 • Ngcarama WAXX1287
 • Ngcasawa WAXX1288
 • Ngenda WAXX0206
 • Ngoma WAXX0207
 • Ngone WAXX1289
 • Ngura WAXX1290
 • Nhoma WAXX1291
 • Nicos Hoek WAXX0502
 • Niedersachsen WAXX0661
 • Nieuwefontein WAXX0503
 • Nieuwefontein West WAXX0504
 • Nina WAXX0662
 • Nkandi WAXX1292
 • Nkata WAXX1293
 • Nkinka WAXX1294
 • Nkonke WAXX1295
 • Nkurenkuru WAXX1296
 • Nkutu WAXX1297
 • Nkwazi WAXX0208
 • Nkwizu WAXX1298
 • Noasanabis WAXX0037
 • Nomtsas WAXX0391
 • Non Dimenticar WAXX0924
 • Noordoewer WAXX0505
 • Nore WAXX0925
 • Nossiko WAXX1299
 • Nossobville WAXX1051
 • Nqandu WAXX1300
 • Nsivi WAXX1301
 • Ntara WAXX1302
 • Ntaranga WAXX1303
 • Ntela WAXX0209
 • Ntonde WAXX0210
 • Nu-Uis WAXX0307
 • Numabis WAXX0506
 • Numkaub WAXX1304
 • Nungubais WAXX0741
 • Nuniab WAXX0308
 • Nuwe Kabbe WAXX0211
 • Nuwe Modderdrif WAXX0507
 • Nuwedam WAXX0392
 • Nyege WAXX1305
 • Nyenye WAXX1306
 • Nyime WAXX1307
 • Nyondo WAXX1308
 • Oab WAXX1605
 • Oab WAXX0508
 • Oahava WAXX1052
 • Oamities WAXX0663
 • Oamseb WAXX0393
 • Oase WAXX0664
 • Odilayafyenota WAXX1750
 • Odimbo WAXX1751
 • Odimbwa WAXX1479
 • Ofaitumbo WAXX1752
 • Ogongo WAXX1480
 • Ohahati WAXX1606
 • Ohaihai WAXX1607
 • Ohaihana WAXX1753
 • Ohaikedi WAXX1754
 • Ohailinda WAXX1755
 • Ohainengena WAXX1756
 • Ohaingu WAXX1757
 • Ohaipetekwa WAXX1758
 • Ohakane WAXX0926
 • Ohakayale WAXX1759
 • Ohakuyela WAXX1760
 • Ohalushu WAXX1761
 • Ohama WAXX1481
 • Ohamakanga WAXX1762
 • Ohambungu WAXX1405
 • Ohamevainini WAXX1763
 • Ohamuheke WAXX0927
 • Ohamviimbi WAXX1764
 • Ohandungu WAXX0742
 • Ohangwena WAXX1765
 • Ohaufiku-Renine WAXX1766
 • Ohauwangakukutu WAXX1767
 • Ohauyave WAXX1768
 • Ohaziwa WAXX1406
 • Ohehonge WAXX1769
 • Ohinakawe WAXX0743
 • Ohohorwa WAXX0744
 • Ohongondjanambari WAXX0745
 • Ohumbula WAXX1608
 • Ohuukewo WAXX1770
 • Oidimba WAXX1771
 • Oidiva WAXX1772
 • Oikoto WAXX1773
 • Oikuku WAXX1774
 • Oininive WAXX1775
 • Oishu WAXX1482
 • Okaanga WAXX0746
 • Okaaruu WAXX0747
 • Okadhiya WAXX1609
 • Okaepe WAXX0928
 • Okahahauyavwena WAXX1776
 • Okahandja WAXX0929
 • Okahao WAXX1483
 • Okahauwangwena WAXX1777
 • Okahiokaapa WAXX1053
 • Okahitanda WAXX0930
 • Okahitwa WAXX0931
 • Okahodhu WAXX0748
 • Okaholo WAXX1484
 • Okahororwa WAXX0749
 • Okahozu WAXX0750
 • Okahumandu WAXX1054
 • Okahumba WAXX0932
 • Okahwa WAXX0751
 • Okajape WAXX0309
 • Okakarara WAXX0933
 • Okakekete WAXX1485
 • Okakewa WAXX1486
 • Okakololo WAXX1610
 • Okakongwena WAXX1778
 • Okaku WAXX1407
 • Okakuara WAXX0752
 • Okakunda WAXX1611
 • Okakuvisa WAXX1055
 • Okakuyu WAXX0753
 • Okakwiyu WAXX1612
 • Okalili WAXX1487
 • Okalimbo WAXX1408
 • Okalindi-Komutati WAXX0754
 • Okaloko WAXX1613
 • Okalolo WAXX1614
 • Okalondo WAXX1488
 • Okalongo WAXX1489
 • Okalumpa WAXX1615
 • Okalunga WAXX1779
 • Okamaere WAXX0310
 • Okamakaku WAXX1616
 • Okamanya WAXX1780
 • Okamatapati WAXX0934
 • Okambabwena WAXX1781
 • Okambaramba WAXX0755
 • Okambe-Odombo WAXX0756
 • Okambebe WAXX1782
 • Okambogo WAXX1617
 • Okambonde WAXX0757
 • Okamboro WAXX0935
 • Okamborombonga WAXX0758
 • Okambukonde WAXX0936
 • Okambwarongo WAXX0759
 • Okamita WAXX0937
 • Okanambundona WAXX1490
 • Okanaya WAXX1618
 • Okandjira Settlement WAXX0938
 • Okandjombo WAXX0760
 • Okando WAXX1491
 • Okangeama WAXX0939
 • Okangoho WAXX0940
 • Okangwati WAXX0761
 • Okangwindi WAXX0941
 • Okanjanga WAXX0665
 • Okankolo WAXX1619
 • Okanungu WAXX0942
 • Okanyanona WAXX1783
 • Okaokongwinya WAXX0943
 • Okaonde WAXX1620
 • Okaoraore WAXX0762
 • Okapanje WAXX0666
 • Okapashona WAXX1784
 • Okapawe WAXX0763
 • Okaperre WAXX0311
 • Okapuka WAXX1785
 • Okaputa WAXX0038
 • Okapya WAXX1492
 • Okaserawe WAXX0312
 • Okaseta WAXX1056
 • Okashana Kelao WAXX1621
 • Okashidi WAXX1493
 • Okatana WAXX1409
 • Okathima WAXX1494
 • Okathitu WAXX1495
 • Okathutu WAXX1496
 • Okatitu WAXX1497
 • Okatjangee WAXX0764
 • Okatjaveva WAXX0944
 • Okatjiho WAXX0313
 • Okatjiparango WAXX0945
 • Okatjongwa WAXX0946
 • Okatjoruu WAXX0947
 • Okatjovandu WAXX0765
 • Okatjsoroi WAXX0948
 • Okatope WAXX1786
 • Okatope WAXX1622
 • Okatoto WAXX0949
 • Okatumbo WAXX1623
 • Okatumwama WAXX0950
 • Okatuwo WAXX0951
 • Okatuwo WAXX1057
 • Okatwakoverwa WAXX0952
 • Okatyali WAXX1410
 • Okauapehuri WAXX0766
 • Okaue WAXX0953
 • Okaukuejo WAXX1411
 • Okaundja WAXX0954
 • Okauva WAXX1787
 • Okauwa WAXX0767
 • Okavakwa WAXX0768
 • Okavandje WAXX0769
 • Okavare WAXX0770
 • Okave WAXX0039
 • Okawangwa WAXX1058
 • Okawarongo WAXX0314
 • Okawe WAXX1788
 • Okayala WAXX1624
 • Okayepe WAXX0771
 • Okazimba WAXX1498
 • Okazize WAXX0955
 • Okeholongo WAXX1499
 • Okeriko WAXX1059
 • Okeruru WAXX1060
 • Okeserahi WAXX0956
 • Okohonga WAXX0772
 • Okomapuku WAXX0315
 • Okomaruru WAXX0773
 • Okombaha WAXX0316
 • Okombahe WAXX0040
 • Okombambi WAXX0774
 • Okombepera WAXX1061
 • Okomboha WAXX1062
 • Okomize WAXX0317
 • Okomizema WAXX1500
 • Okomumbonde WAXX1063
 • Okomungondo WAXX1064
 • Okomuparara WAXX0957
 • Okomutati WAXX0775
 • Okondjatu WAXX0958
 • Okondomba WAXX0318
 • Okongo WAXX1789
 • Okongowa WAXX1065
 • Okongutirwa WAXX0776
 • Okongwe WAXX0319
 • Okonjota WAXX0777
 • Okonyama WAXX1066
 • Okonyoka WAXX1067
 • Okorosave WAXX0778
 • Okotjandjoura WAXX0320
 • Okotjitundu WAXX0959
 • Okotjize WAXX0321
 • Okotjoto WAXX0322
 • Okoukambe WAXX1068
 • Okoutjove WAXX0960
 • Okovihona WAXX0779
 • Okovimburu WAXX1069
 • Okozondsuwoine WAXX0780
 • Okozonduzu WAXX0961
 • Okozongoro WAXX0781
 • Okozongwehe WAXX0782
 • Okozoserandu WAXX0783
 • Okuje WAXX0667
 • Okumumbonde WAXX0962
 • Okwatiwalunga WAXX1790
 • Olifa WAXX1501
 • Olifantsput Pos WAXX0784
 • Oluhapa WAXX1791
 • Olukonda WAXX1625
 • Olukonda WAXX1412
 • Olukula WAXX1792
 • Olukumwa WAXX1793
 • Olukupa WAXX1626
 • Olumelengwa WAXX1502
 • Olunkono WAXX1794
 • Oluno WAXX1795
 • Olupale WAXX1796
 • Olupandu WAXX1503
 • Olupumbu WAXX1504
 • Olupundi WAXX1797
 • Oluteyi WAXX1505
 • Oluvongo WAXX1506
 • Oluwaya WAXX1798
 • Olwani WAXX1507
 • Olyavahenge WAXX1508
 • Olympia WAXX0668
 • Olyuulaye WAXX1627
 • Omaalala WAXX1413
 • Omabzu WAXX0785
 • Omadano WAXX1799
 • Omadhiya WAXX1628
 • Omahahi WAXX1414
 • Omahai WAXX1800
 • Omaheke WAXX0963
 • Omahini WAXX1415
 • Omaihi WAXX0964
 • Omakande WAXX0965
 • Omako WAXX1629
 • Omakondo WAXX1801
 • Omalambo WAXX1802
 • Omalundudu WAXX1803
 • Omambuumbuu WAXX1509
 • Omangambo WAXX0323
 • Omangundu WAXX1630
 • Omanye WAXX0786
 • Omapumba WAXX0966
 • Omaruru WAXX0324
 • Omashaka WAXX1416
 • Omatale WAXX1804
 • Omatambo-Maowe WAXX1510
 • Omatanga WAXX0967
 • Omatangela WAXX1805
 • Omatapati WAXX0787
 • Omateleklelo WAXX1511
 • Omatjatjeva WAXX0968
 • Omatjete WAXX0041
 • Omatwadiva WAXX1512
 • Omauzongoka WAXX0325
 • Omawewozonyanda WAXX1070
 • Omayi WAXX1631
 • Omayulu WAXX1513
 • Omazera WAXX0969
 • Ombaba WAXX1806
 • Ombahe-Yakako WAXX0788
 • Ombahu WAXX0789
 • Ombako WAXX1514
 • Ombalantu WAXX1515
 • Ombalayamumbwenge WAXX1807
 • Ombaravera WAXX0790
 • Ombawe WAXX0791
 • Ombepera WAXX0792
 • Ombinda WAXX0970
 • Ombivango WAXX0793
 • Omboloka WAXX1808
 • Ombonde WAXX1516
 • Omboora WAXX0971
 • Ombora WAXX0972
 • Ombu Yomenye WAXX0973
 • Ombu Yomumbonde WAXX0974
 • Ombu Yovakuru WAXX0975
 • Ombugayamupolo WAXX1809
 • Ombuku WAXX0794
 • Ombulantu WAXX1517
 • Ombumbu WAXX1810
 • Ombundiya WAXX1811
 • Ombungurur WAXX0976
 • Ombwana WAXX1518
 • Omege WAXX1417
 • Omhangela WAXX1812
 • Omhedi WAXX1813
 • Omikwa WAXX1814
 • Omindamba WAXX1519
 • Omingondo WAXX0977
 • Omitara WAXX1071
 • Omitivine WAXX1072
 • Omitjete WAXX0978
 • Omitjira WAXX0326
 • Omizema WAXX0327
 • Omkwa WAXX1520
 • Ompanda WAXX1632
 • Ompandakani WAXX1418
 • Ompangela WAXX1633
 • Ompunda WAXX1419
 • Ompundja WAXX1420
 • Omuditu WAXX1521
 • Omufiya WAXX1815
 • Omuhanguzi WAXX0795
 • Omuhiva WAXX0796
 • Omukondo WAXX1522
 • Omukukutu WAXX1816
 • Omukundagwana WAXX1421
 • Omukurukaze WAXX0797
 • Omulamba WAXX1817
 • Omulonga WAXX1818
 • Omundaungilo WAXX1819
 • Omundudu WAXX1820
 • Omunduungio WAXX1634
 • Omungholyo WAXX1821
 • Omungunda WAXX0798
 • Omungwelume WAXX1822
 • Omungwindi WAXX0799
 • Omunjereke WAXX0669
 • Omunkayi WAXX1823
 • Omuntele WAXX1635
 • Omunwandjai WAXX0800
 • Omunyankwe WAXX1636
 • Omunyekadi WAXX1824
 • Omupanda WAXX1637
 • Omupanda WAXX0979
 • Omupanda WAXX1422
 • Omupembe WAXX1825
 • Omupini WAXX1826
 • Omupumba WAXX1638
 • Omuramba WAXX0801
 • Omusheshe WAXX1423
 • Omushigo WAXX1827
 • Omushilawombadje WAXX1828
 • Omusimboti WAXX1424
 • Omutala WAXX1425
 • Omuthima WAXX1523
 • Omuthitu WAXX1524
 • Omuthitugwonyama WAXX1525
 • Omuthiya WAXX1829
 • Omutima WAXX0980
 • Omutiwanduka WAXX0328
 • Omutjenya WAXX0329
 • Omutsegwombandje WAXX1639
 • Omutumbondudu WAXX1073
 • Omutundungu WAXX1526
 • Omutuni WAXX1830
 • Omutwewomunhu WAXX1831
 • Omutwewondjaba WAXX1832
 • Omutwewonime WAXX1833
 • Omutwrwomedi WAXX1640
 • Omuulu WAXX1834
 • Omuwike WAXX1835
 • Omvil WAXX1836
 • Omwandi WAXX1837
 • Omwe WAXX0802
 • Onaanda WAXX1527
 • Onahenene WAXX1641
 • Onahi WAXX1642
 • Onahima WAXX1643
 • Onaimbungu WAXX1838
 • Onakalunga WAXX1644
 • Onakalunga WAXX1839
 • Onakandi WAXX1645
 • Onakandjangi WAXX1646
 • Onakankunzi WAXX1840
 • Onakasino WAXX1647
 • Onakiidhi WAXX1648
 • Onakuku WAXX1649
 • Onalunike WAXX1650
 • Onalusheshete WAXX1651
 • Onalusheshete WAXX1841
 • Onamagwena WAXX1652
 • Onamahoka WAXX1842
 • Onamasila WAXX1843
 • Onamatadiva WAXX1844
 • Onamatandiva WAXX1845
 • Onamatanga WAXX1528
 • Onamatende WAXX1653
 • Onamavo WAXX1654
 • Onamayo WAXX1426
 • Onambaladi WAXX1846
 • Onambashu WAXX1529
 • Onambeke WAXX1655
 • Onambutu WAXX1847
 • Onamhindi WAXX1530
 • Onamhombo WAXX1848
 • Onamihonga WAXX1849
 • Onampengu WAXX1656
 • Onamudime WAXX1850
 • Onamukulo WAXX1851
 • Onamundidi WAXX1852
 • Onamundindi WAXX1531
 • Onamungodjo WAXX1853
 • Onamungundo WAXX1657
 • Onamutai WAXX1427
 • Onamutai WAXX1854
 • Onamutene WAXX1658
 • Onamutenya WAXX1855
 • Onandi WAXX1659
 • Onandjaba WAXX1856
 • Onandjamba WAXX1660
 • Onandjo WAXX1532
 • Onandjokwe WAXX1661
 • Onandjushi WAXX1857
 • Onandomba WAXX1662
 • Onangalo WAXX1533
 • Onangama WAXX1858
 • Onangava WAXX1859
 • Onanghulo WAXX1860
 • Onangolo WAXX1861
 • Onangombe WAXX1534
 • Onanguwo WAXX1535
 • Onangwe WAXX1862
 • Onankali WAXX1663
 • Onanona WAXX1863
 • Onanyalala WAXX1536
 • Onanyama WAXX1864
 • Onashikookaya WAXX1664
 • Onathinge WAXX1665
 • Ondaakula WAXX1666
 • Ondaanda WAXX1865
 • Ondahaka WAXX0670
 • Ondando WAXX1667
 • Ondangwa WAXX0042
 • Ondauka WAXX0803
 • Ondema WAXX1866
 • Ondermatjie WAXX0509
 • Onderombapa WAXX1074
 • Ondeshifiilwa WAXX1867
 • Ondiihaluka WAXX1868
 • Ondingwanyama WAXX1869
 • Ondjaba WAXX1870
 • Ondjaba WAXX1309
 • Ondjamba WAXX1668
 • Ondjiripumwa WAXX1075
 • Ondjombo WAXX0804
 • Ondjondjo WAXX1428
 • Ondjungurume WAXX1537
 • Ondobe WAXX1871
 • Ondole WAXX0805
 • Ondombeyoshaale WAXX1669
 • Ondombo WAXX0043
 • Ondorozu WAXX1076
 • Ondova WAXX0806
 • Ondudu WAXX1538
 • Ondundo WAXX0330
 • Ondundotjivapa WAXX0331
 • Onduno WAXX1077
 • Ondwi WAXX1872
 • Oneeya WAXX1539
 • Onehanga WAXX1873
 • Oneheke WAXX1540
 • Onehongo WAXX1670
 • Onehova WAXX1874
 • Onekukumo WAXX1541
 • Onekwaya WAXX1875
 • Onelago WAXX1542
 • Onembaba WAXX1543
 • Onembenge WAXX1671
 • Onengali WAXX1876
 • Onepandagulu WAXX1672
 • Onepandaulo WAXX1877
 • Oneputa WAXX1673
 • Oneshiyo WAXX1878
 • Onesi WAXX1544
 • Ongala WAXX1674
 • Ongalangobe WAXX1879
 • Ongali WAXX1880
 • Ongandjera WAXX1545
 • Onganja WAXX0671
 • Ongenga WAXX1676
 • Ongenga WAXX1881
 • Onghwiyu WAXX1882
 • Ongolo WAXX1546
 • Ongolongela WAXX1883
 • Ongombesa WAXX1677
 • Ongombombonde WAXX0981
 • Ongonga WAXX0807
 • Ongongora WAXX0982
 • Ongord Gotjari WAXX0672
 • Onguati WAXX0808
 • Onguma WAXX1678
 • Ongumi WAXX1884
 • Ongundi WAXX1679
 • Ongwediva WAXX1429
 • Onheleiwa WAXX1885
 • Onheleiwa WAXX1547
 • Onheti WAXX1886
 • Onhumba WAXX1887
 • Onhunda WAXX1888
 • Oniihandi WAXX1680
 • Oniihati WAXX1548
 • Oniihwa WAXX1681
 • Oniimwandi WAXX1889
 • Oniimwandi WAXX1549
 • Oniimwandi WAXX1430
 • Oniipa WAXX1682
 • Oniiwe WAXX1683
 • Onikila WAXX1684
 • Onkumbwiimbwi WAXX1431
 • Onkwinkwiti WAXX1685
 • Onreg WAXX0983
 • Ontananga WAXX1686
 • Ontuli WAXX1890
 • Ontunda WAXX1687
 • Onyaanya WAXX1688
 • Onyati WAXX1689
 • Onyawanyawa WAXX1891
 • Onyeka WAXX1432
 • Onyuulaye WAXX1690
 • Onzinzi WAXX1691
 • Oongodhi WAXX1692
 • Oozonduwombe WAXX0809
 • Opepela WAXX1892
 • Opuwo WAXX0810
 • Orange Mouth WAXX0044
 • Oranjemund WAXX0510
 • Orjimbarombonga WAXX0811
 • Orokakaru WAXX0812
 • Orokatundu WAXX0813
 • Orokatuwo WAXX0814
 • Orongoto WAXX0815
 • Orotjitombo WAXX0816
 • Ortmansbaum WAXX0511
 • Ortmansbaum Oos WAXX0512
 • Oruaku WAXX0984
 • Orue WAXX0817
 • Oruhito WAXX0818
 • Oruhona WAXX0819
 • Orukwapa WAXX0820
 • Orumwe WAXX0332
 • Orunahi WAXX0985
 • Orupembe WAXX0821
 • Orutanda WAXX0822
 • Oruuwa WAXX0986
 • Oruvandjai WAXX0823
 • Oruware WAXX0987
 • Oryeheke WAXX0824
 • Oshaakondwa WAXX1693
 • Oshaangu WAXX1893
 • Oshakati WAXX0045
 • Oshakati WAXX1894
 • Oshali WAXX1694
 • Oshali WAXX1895
 • Oshalongo WAXX1695
 • Oshamambu WAXX1896
 • Oshambada WAXX1897
 • Oshanashiwa WAXX1898
 • Oshandi WAXX1899
 • Oshanyata WAXX1900
 • Oshapwa WAXX1550
 • Oshatotwa WAXX1901
 • Oshekasheka WAXX1433
 • Oshidundumbe WAXX1696
 • Oshidute WAXX1902
 • Oshifitu WAXX1903
 • Oshigambo WAXX1697
 • Oshikango WAXX1904
 • Oshikiyu WAXX1551
 • Oshikondiilongo WAXX1698
 • Oshikondiilongo WAXX1434
 • Oshikuku WAXX1552
 • Oshikulu WAXX1699
 • Oshikunde WAXX1905
 • Oshikuni WAXX1906
 • Oshikushashipya WAXX1553
 • Oshikushomunkete WAXX1554
 • Oshikwiyu WAXX1907
 • Oshikwiyu WAXX1555
 • Oshilambwili WAXX1908
 • Oshilulu WAXX1556
 • Oshilungi WAXX1700
 • Oshimanya WAXX1557
 • Oshimwaku WAXX1909
 • Oshinge WAXX1910
 • Oshipala WAXX1911
 • Oshipaya WAXX1558
 • Oshipumbu WAXX1435
 • Oshishogolo WAXX1912
 • Oshitai WAXX1913
 • Oshitalamesho WAXX1559
 • Oshitayi WAXX1436
 • Oshitayi WAXX1701
 • Oshiteni WAXX1702
 • Oshiteyatemo WAXX1560
 • Oshityoshikukutu WAXX1914
 • Oshivelo WAXX1703
 • Oshiya WAXX1704
 • Oshombwa WAXX1915
 • Oshukwa WAXX1561
 • Oshuli WAXX1916
 • Oshuudiya WAXX1917
 • Oshuuli WAXX1562
 • Oshuungu WAXX1563
 • Osona WAXX0988
 • Osongunde WAXX0825
 • Osonhaui WAXX0826
 • Oswater WAXX0333
 • Otamanzi WAXX1564
 • Otapatapa WAXX1437
 • Otavi WAXX0989
 • Otengua WAXX0827
 • Othamutirika WAXX0828
 • Othika WAXX1565
 • Othile WAXX1705
 • Otjahorowara WAXX0829
 • Otjaparakaha WAXX0830
 • Otjapitjapi WAXX0831
 • Otjatjingenge WAXX0990
 • Otjetjekwa WAXX1566
 • Otjewe WAXX1078
 • Otjihaenena WAXX0673
 • Otjihase WAXX0674
 • Otjihende WAXX0832
 • Otjihitwa WAXX1079
 • Otjijandjasemo WAXX0833
 • Otjikango WAXX0991
 • Otjikondavirongo WAXX0834
 • Otjikondo WAXX0835
 • Otjikongoi WAXX0836
 • Otjikorondo WAXX1080
 • Otjikoto WAXX0992
 • Otjikuina WAXX0837
 • Otjikundua WAXX0675
 • Otjimanangombe WAXX1081
 • Otjimbingwe WAXX0334
 • Otjimikambo WAXX0993
 • Otjimukona WAXX0676
 • Otjinanwa WAXX0838
 • Otjinene WAXX1082
 • Otjinhungwa WAXX0839
 • Otjipandjarwa WAXX1083
 • Otjipembahi WAXX0840
 • Otjiperongo WAXX0335
 • Otjirareni WAXX0841
 • Otjirova WAXX0842
 • Otjisepa WAXX0994
 • Otjiserandu WAXX0995
 • Otjitanda WAXX0843
 • Otjitanga WAXX0844
 • Otjitati WAXX0845
 • Otjitunduwa WAXX0846
 • Otjituuo Reserve WAXX0996
 • Otjiu WAXX0847
 • Otjiunaune WAXX0848
 • Otjiungukwa WAXX1084
 • Otjivakuanda WAXX0849
 • Otjivera Sud WAXX0677
 • Otjivero WAXX0850
 • Otjivero WAXX0336
 • Otjivikango WAXX1567
 • Otjiwaketambo WAXX1085
 • Otjiwaneho WAXX1086
 • Otjiwapeke WAXX0337
 • Otjiwarongo WAXX0851
 • Otjiwarongo WAXX0997
 • Otjiwarongo WAXX1087
 • Otjiwetjombungu WAXX1088
 • Otjiyere WAXX1089
 • Otjohorongo WAXX0338
 • Otjomatemba WAXX0852
 • Otjombungu WAXX1090
 • Otjomukona WAXX1091
 • Otjomumbonde WAXX0853
 • Otjomungwindi WAXX1092
 • Otjomupanda WAXX0998
 • Otjondeka WAXX0854
 • Otjongava WAXX0855
 • Otjongeama WAXX0339
 • Otjongombe WAXX1093
 • Otjongombe Settlement WAXX0999
 • Otjongundu WAXX0340
 • Otjorongwari WAXX0856
 • Otjoruharwi WAXX1094
 • Otjotopero WAXX0341
 • Otjouye WAXX0857
 • Otjovakombe WAXX1095
 • Otjovasandu WAXX1568
 • Otjozondjou WAXX0342
 • Otjozongombe WAXX0858
 • Otjozonjati WAXX0046
 • Otofima WAXX1918
 • Otsalindi WAXX1569
 • Otuazuma WAXX0859
 • Otumborombonga WAXX1000
 • Otunganga WAXX1919
 • Otupopero WAXX0343
 • Otuvare WAXX0860
 • Otuvinga WAXX1001
 • Otwani WAXX0861
 • Otyaityava WAXX1920
 • Otyoyononoka WAXX0862
 • Oukala WAXX1921
 • Oukongo WAXX0863
 • Oumbada WAXX1922
 • Ounguati WAXX0047
 • Oupili WAXX1923
 • Oupongo WAXX1924
 • Oupumako WAXX1438
 • Oushini WAXX1925
 • Outjo WAXX0864
 • Outwilo WAXX1926
 • Ovanduvongwe WAXX1002
 • Ovehotua WAXX0344
 • Ovinyuru WAXX1096
 • Ovivapa WAXX1097
 • Owatjipaue WAXX0865
 • Owatupanda WAXX0866
 • Oyovu WAXX1706
 • Ozombari WAXX0867
 • Ozondati WAXX0345
 • Ozondjiva WAXX1098
 • Ozongaka WAXX0868
 • Ozongarongombe WAXX1003
 • Ozongaru WAXX1099
 • Ozongunda WAXX0869
 • Ozonvanga WAXX1004
 • Palm WAXX0870
 • Palmenhorst WAXX0346
 • Paradys WAXX1005
 • Parkland WAXX0678
 • Pelgrimsrus WAXX0513
 • Perepere WAXX0212
 • Petrusdal WAXX0394
 • Petrusfontein Pos WAXX0871
 • Philadelphia WAXX0679
 • Photo WAXX0213
 • Picadilly WAXX0680
 • Pionier WAXX0514
 • Pionierspark WAXX0681
 • Pollux WAXX0515
 • Pomona WAXX0516
 • Poortjie WAXX0517
 • Popa WAXX1310
 • Portsmut WAXX0682
 • Prospect WAXX0683
 • Protea WAXX0684
 • Punga WAXX0214
 • Pusa WAXX1311
 • Pwani WAXX0215
 • Rand Rifles WAXX0347
 • Randeier WAXX1707
 • Rehoboth WAXX0395
 • Richthofen WAXX0685
 • Richthofen WAXX0348
 • Rietfontein WAXX1100
 • Rietfontein WAXX1006
 • Rietfontein Blok WAXX1101
 • Rietoog WAXX0396
 • Rietquelle WAXX1102
 • Rooi Veldskoen WAXX0518
 • Rooibank WAXX0349
 • Rooiklip WAXX0686
 • Rosh Pinah WAXX0519
 • Rossing Village WAXX0350
 • Rostock WAXX0687
 • Ruacana WAXX1570
 • Rughongo WAXX1312
 • Ruhleben WAXX0351
 • Ruimte WAXX0352
 • Rukanko WAXX1313
 • Runda WAXX1314
 • Rundjarara WAXX1315
 • Rundu WAXX1316
 • Rupeho WAXX1317
 • Rus-en-Vrede WAXX0520
 • Ruuga WAXX1318
 • Sachona WAXX0216
 • Saddle Hill WAXX0521
 • Saddle Hill North WAXX0522
 • Safarihoek WAXX1571
 • Sakapupwe WAXX0217
 • Sakatuka WAXX0218
 • Sakfweba WAXX0219
 • Salem WAXX0353
 • Samakapi WAXX1319
 • Samara WAXX0688
 • Samasore WAXX1320
 • Sambiso WAXX0220
 • Samulandela WAXX0221
 • Sandfontein WAXX0523
 • Sangwali WAXX0222
 • Sankwassa WAXX0223
 • Santa WAXX0354
 • Santusela WAXX0224
 • Sapelapela WAXX0225
 • Sapirama WAXX1321
 • Sapondwa WAXX1322
 • Sarie Mare WAXX1103
 • Sarusungu WAXX1323
 • Sauyemwa WAXX1324
 • Sawato WAXX1325
 • Schlesien WAXX0689
 • Schlesien Noord WAXX0355
 • Schlip WAXX0397
 • Schonau WAXX0524
 • Schuckmannsburg WAXX0226
 • Seeheim WAXX0525
 • Seeheim Noord WAXX0048
 • Seeis WAXX0049
 • Sekrige WAXX0227
 • Sekubis WAXX0228
 • Sendelingsdrif WAXX0050
 • Sesfontein WAXX0872
 • Sesheke WAXX0229
 • Setefani WAXX0230
 • Shadikongoro WAXX1326
 • Shadithiki WAXX1327
 • Shadjunu WAXX1328
 • Shadyunu WAXX1329
 • Shagaya WAXX1330
 • Shakambu WAXX1331
 • Shakambu Oos WAXX1332
 • Shamaghongo WAXX1333
 • Shamatura WAXX1334
 • Shamaturu WAXX1335
 • Shamburo WAXX1336
 • Shamundambo WAXX1337
 • Shangando WAXX1338
 • Sharukwe WAXX1339
 • Shighuru WAXX1340
 • Shikali WAXX1341
 • Shilling WAXX0231
 • Shinguruve WAXX1342
 • Shinyungwe WAXX1343
 • Shipakupaku WAXX1344
 • Shishidjo WAXX1345
 • Shunem WAXX1007
 • Siambisso WAXX0232
 • Sibali WAXX0233
 • Sibinda WAXX0234
 • Sibulwe WAXX0235
 • Sichimwa WAXX0236
 • Sifuha WAXX0237
 • Sifuma WAXX0238
 • Sigone WAXX1346
 • Sihope WAXX0239
 • Sikabelezi WAXX0240
 • Sikarosompo WAXX1347
 • Sikereti WAXX1348
 • Sikome WAXX1349
 • Sikondo WAXX1350
 • Sikosi WAXX0241
 • Sikwalo WAXX0242
 • Sikwanyi WAXX0243
 • Sikwekwe WAXX0244
 • Silenga WAXX0245
 • Silenge WAXX0246
 • Silikunga WAXX1351
 • Silonga WAXX0247
 • Silumbi WAXX0248
 • Silversand WAXX0051
 • Simajumbulas WAXX0249
 • Simana WAXX0250
 • Simassiku WAXX0251
 • Simataa WAXX0252
 • Simbwaye WAXX0253
 • Simnco WAXX1352
 • Simobe WAXX0254
 • Simpanda WAXX1353
 • Simplon WAXX0526
 • Singalamwe WAXX0255
 • Singuruve WAXX1354
 • Sinjala WAXX0256
 • Siomboko WAXX0257
 • Siongo WAXX0258
 • Sipula WAXX0259
 • Siraro WAXX1355
 • Sirondero WAXX1356
 • Sishekesabanyia WAXX0260
 • Sisungu WAXX1357
 • Sitongwani WAXX0261
 • Sitrusdal WAXX0070
 • Situmba WAXX0262
 • Situveli WAXX1358
 • Siudiva WAXX1359
 • Siunda WAXX0263
 • Siurungu WAXX1360
 • Siveyo WAXX1361
 • Siwi WAXX1362
 • Skilpad WAXX0527
 • Slaaipoort WAXX0398
 • Snyfontein WAXX0528
 • Solitaire WAXX0690
 • Sonderwater WAXX0529
 • Sonop WAXX0530
 • Sopa WAXX1363
 • Soromaas WAXX0531
 • Sorris-Sorris WAXX0052
 • Soutrivier WAXX0356
 • Sovo WAXX1364
 • Spaarwater WAXX0691
 • Spencer Bay WAXX0532
 • Sperlingsputs WAXX0533
 • Spitskop Pos WAXX0873
 • Spitzkop WAXX1008
 • Sprokieswoud WAXX1439
 • Stampriet WAXX0053
 • Stamprivier WAXX0534
 • Stanley WAXX0692
 • Stauchs Lager WAXX0535
 • Steinhausen WAXX1104
 • Stilhoek WAXX1708
 • Stilte WAXX1009
 • Stinkwater WAXX0693
 • Straussfeld WAXX0694
 • Strohhof WAXX0536
 • Suider Hof WAXX0695
 • Suiderkruis WAXX0537
 • Sukkelsoek WAXX1010
 • Sukses WAXX0054
 • Summerdown WAXX1105
 • Swakopmund WAXX0002
 • Swartbank WAXX0357
 • Swartberg WAXX0538
 • Takwasa WAXX1365
 • Talismanis WAXX1106
 • Tamariskia WAXX0358
 • Tamsu WAXX1366
 • Tamtam WAXX1367
 • Tantalite Valley WAXX0539
 • Tantus WAXX0696
 • Tara WAXX0697
 • Taratara WAXX1368
 • Tare WAXX1369
 • Taulo WAXX0264
 • Tavauka WAXX1370
 • Teufelsbach WAXX0056
 • Thikanduka WAXX1371
 • Thinyemba WAXX1372
 • Thipapo WAXX1373
 • Thovega WAXX1374
 • Three Sisters WAXX0359
 • Tien Myl WAXX1375
 • Tiervlei WAXX1011
 • Tinkeringheib WAXX0698
 • Tinkie WAXX0699
 • Titima WAXX1376
 • Tjomeyao WAXX1377
 • Toasis I WAXX1107
 • Toasis II WAXX1108
 • Toekoms WAXX0540
 • Toevlug WAXX1012
 • Toggekry WAXX1013
 • Tom WAXX0265
 • Tomakas WAXX0874
 • Torrabaai WAXX0875
 • Toscanini WAXX0876
 • Totem WAXX0541
 • Tranedal WAXX1014
 • Trekkopje WAXX0057
 • Tsamab WAXX0542
 • Tsamatse WAXX1927
 • Tsandi WAXX1572
 • Tsaobis WAXX0360
 • Tsaraxa-aibes WAXX0543
 • Tses WAXX0058
 • Tshisau WAXX0266
 • Tsintsabis WAXX0059
 • Tsitsib WAXX1378
 • Tsumeb WAXX1709
 • Tsumis WAXX0060
 • Tsumkwe WAXX1015
 • Tsutsab WAXX1710
 • Tugus WAXX1109
 • Tuguva WAXX1379
 • Tweekoppies WAXX0700
 • Twintig-Myl WAXX1380
 • Twyfelspoort WAXX1016
 • Uhabis WAXX0545
 • Uhlenhorst WAXX0061
 • Uigaran WAXX0361
 • Uis WAXX0062
 • Uisib WAXX0701
 • Uitkoms WAXX0362
 • Uitsig WAXX1017
 • Uitspan WAXX1018
 • Ukamas WAXX0546
 • Uparara WAXX1381
 • Uru WAXX1382
 • Ururas WAXX0363
 • Usakos WAXX0063
 • Usambara WAXX0702
 • Utilo WAXX1928
 • Uubvlei WAXX0547
 • Uukangowahamalwa WAXX1929
 • Uukwanambwa WAXX1711
 • Uukwanatshikale WAXX1573
 • Uukwandongo WAXX1574
 • Uukwangula WAXX1440
 • Uukwiwongwe WAXX1441
 • Uukwiyu WAXX1442
 • Uulungawaanayaangolo WAXX1443
 • Uuningu WAXX1575
 • Uuntyaye WAXX1712
 • Uutapi WAXX1576
 • Uutsathima WAXX1577
 • Uutsima WAXX1578
 • Uuvudhiya WAXX1444
 • Uvhunguvhungu WAXX1383
 • Uvungu-vungu WAXX1384
 • Valencia WAXX0703
 • Valhalla WAXX0704
 • Van Wyk WAXX0705
 • Van Zylsrus WAXX0548
 • Vasvat WAXX0549
 • Veddersdal WAXX1019
 • Veldduin WAXX1020
 • Velloor WAXX0550
 • Velloorsdrift WAXX0551
 • Verdruk WAXX0706
 • Verdwaal WAXX0707
 • Vineta WAXX0364
 • Vlissingen Noord WAXX0552
 • Vlissingen Suid WAXX0553
 • Vogelpan WAXX0400
 • Voigtland WAXX0708
 • Voigtsgrund WAXX0401
 • Volmoed WAXX0709
 • Vooruit WAXX1021
 • Voorwaarts WAXX1022
 • Vorstershoop WAXX1023
 • Vrede WAXX0554
 • Vredendal WAXX0555
 • Wadili WAXX1385
 • Walvis Bay WAXX0003
 • Wande WAXX0267
 • Wandonga WAXX1386
 • Warmbad WAXX0556
 • Warmquelle WAXX0877
 • Waterberg WAXX1025
 • Waterberg East WAXX1026
 • Waterval WAXX0557
 • Wauwu WAXX0268
 • Weenen WAXX0710
 • Wegkruip WAXX0558
 • Welgemoed WAXX0711
 • Welkom WAXX1027
 • Welverdien WAXX0365
 • Wenela WAXX0269
 • Wildacker WAXX1028
 • Wildernis WAXX1713
 • Wilhelmstal WAXX0065
 • Willemshof WAXX0712
 • Wilmardi WAXX1029
 • Windhoek WAXX0004
 • Windhoek Noord WAXX0713
 • Witberg WAXX0714
 • Witkop WAXX0402
 • Witkop WAXX0559
 • Witputs WAXX0560
 • Witsand WAXX0561
 • Witvlei WAXX0067
 • Wlotzkas Baken WAXX0068
 • Wolfbeen WAXX0562
 • Wortel WAXX0563
 • Xaubehunis WAXX0366
 • Yaka WAXX0270
 • Yanghandja WAXX1930
 • Yinsu WAXX1387
 • Ysterputs WAXX0564
 • Zais WAXX0403
 • Zebedeus WAXX0367
 • Zilitene WAXX0069
 • Zone WAXX1388