Weather Location Codes/IDs for Namibia

Below are the weather location codes for Namibia as used by AOL Weather, The Weather Channel (weather.com), Yahoo! Weather and many more.

WAXX0001
Hentiesbaai
WAXX0002
Swakopmund
WAXX0003
Walvis Bay
WAXX0004
Windhoek
WAXX0005
Luderitz
WAXX0006
Keetmanshoop
WAXX0007
Aminuis
WAXX0008
Arandis
WAXX0009
Aranos
WAXX0010
Bagani
WAXX0011
Berseba
WAXX0012
Brack
WAXX0013
Calai
WAXX0014
Derm
WAXX0015
Dordabis
WAXX0016
Elizabeth Bay
WAXX0017
Epako
WAXX0018
Erundu
WAXX0019
Grootfontein
WAXX0020
Guchab
WAXX0021
Haalenberg
WAXX0022
Hartseer
WAXX0024
Hoachanas
WAXX0025
Hottentotspunt
WAXX0026
Kaalkop
WAXX0027
Kaiango
WAXX0028
Kalkfeld
WAXX0029
Kalkrand
WAXX0031
Kolmanskop
WAXX0032
Kotzeshoop
WAXX0033
Kub
WAXX0035
Namib
WAXX0036
Ndonge Linona
WAXX0037
Noasanabis
WAXX0038
Okaputa
WAXX0039
Okave
WAXX0040
Okombahe
WAXX0041
Omatjete
WAXX0042
Ondangwa
WAXX0043
Ondombo
WAXX0044
Orange Mouth
WAXX0045
Oshakati
WAXX0046
Otjozonjati
WAXX0047
Ounguati
WAXX0048
Seeheim Noord
WAXX0049
Seeis
WAXX0050
Sendelingsdrif
WAXX0051
Silversand
WAXX0052
Sorris-Sorris
WAXX0053
Stampriet
WAXX0054
Sukses
WAXX0056
Teufelsbach
WAXX0057
Trekkopje
WAXX0058
Tses
WAXX0059
Tsintsabis
WAXX0060
Tsumis
WAXX0061
Uhlenhorst
WAXX0062
Uis
WAXX0063
Usakos
WAXX0065
Wilhelmstal
WAXX0067
Witvlei
WAXX0068
Wlotzkas Baken
WAXX0069
Zilitene
WAXX0070
Sitrusdal
WAXX0071
Asikuli
WAXX0072
Buchani
WAXX0073
Bukalo
WAXX0074
Butjana
WAXX0075
Chaka
WAXX0076
Charley
WAXX0077
Chefuzwe
WAXX0078
Chengere
WAXX0079
Chinchimane
WAXX0080
Dipito
WAXX0081
Formanastat
WAXX0082
Gaucha
WAXX0083
Geusha
WAXX0084
Gunkwe
WAXX0085
Ibbu
WAXX0086
Ibolokwa
WAXX0087
Ihaha
WAXX0088
Ikaba
WAXX0089
Ilumba
WAXX0090
Itomba
WAXX0091
Ivoma
WAXX0092
Kabala
WAXX0093
Kabbe
WAXX0094
Kabebi
WAXX0095
Kabolissa
WAXX0096
Kabula
WAXX0097
Kabulabula
WAXX0098
Kakambi
WAXX0099
Kakomwe
WAXX0100
Kalala
WAXX0101
Kaliangile
WAXX0102
Kalibo
WAXX0103
Kalimbeza
WAXX0104
Kalundu
WAXX0105
Kanono
WAXX0106
Kapanda
WAXX0107
Kapolota
WAXX0108
Kashiana
WAXX0109
Kasika
WAXX0110
Kasikili
WAXX0111
Kasimbo
WAXX0112
Kasokonga
WAXX0113
Kasulwe
WAXX0114
Katanga
WAXX0115
Katembo
WAXX0116
Katima Mulilo
WAXX0117
Katungu
WAXX0118
Kayanga
WAXX0119
Kayuo
WAXX0120
Kazi
WAXX0121
Kazinzila
WAXX0122
Kongola
WAXX0123
Kosheshe
WAXX0124
Kubona
WAXX0125
Kushalula
WAXX0126
Kwalala
WAXX0127
Kwando
WAXX0128
Kwena
WAXX0129
Liamissa
WAXX0130
Lianjunga
WAXX0131
Libetse
WAXX0132
Lickulu
WAXX0133
Lifumbela
WAXX0134
Likubangwa
WAXX0135
Linyanti
WAXX0136
Lionga
WAXX0137
Litaba
WAXX0138
Lizauli
WAXX0139
Lukulo
WAXX0140
Lukuto
WAXX0141
Lupenbwe
WAXX0142
Lusese
WAXX0143
Lusikili
WAXX0144
Lusu
WAXX0145
Luzibalule
WAXX0146
Mabala
WAXX0147
Mabasi
WAXX0148
Mabele
WAXX0149
Mahachana
WAXX0150
Mahundu
WAXX0151
Makata
WAXX0152
Makundu
WAXX0153
Malambo
WAXX0154
Malesu
WAXX0155
Malimina
WAXX0156
Malinde
WAXX0157
Malundu
WAXX0158
Mamili
WAXX0159
Manda
WAXX0160
Mankonga
WAXX0161
Manunga
WAXX0162
Mapulanga
WAXX0163
Marulakuta
WAXX0164
Masida
WAXX0165
Masikili
WAXX0166
Masule
WAXX0167
Matanga
WAXX0168
Mate
WAXX0169
Matemwa
WAXX0170
Matengu
WAXX0171
Matongos
WAXX0172
Maulukupeka
WAXX0173
Mayuni
WAXX0174
Mazambani
WAXX0175
Mazaza
WAXX0176
Mbalasinte
WAXX0177
Mbomande
WAXX0178
Mbozi
WAXX0179
Mopolilo
WAXX0180
Mukassa
WAXX0181
Mukawa
WAXX0182
Muketelwa
WAXX0183
Mumboni
WAXX0184
Muneambuanas
WAXX0185
Munjewe
WAXX0186
Munsu
WAXX0187
Munuma
WAXX0188
Muoyeta
WAXX0189
Musipili
WAXX0190
Musukubili
WAXX0191
Musunzi
WAXX0192
Musuwilwa
WAXX0193
Mutau
WAXX0194
Muteto
WAXX0195
Mutikitila
WAXX0196
Mutonga
WAXX0197
Mutwi
WAXX0198
Muyako
WAXX0199
Muyoba
WAXX0200
Mvuvu
WAXX0201
Mwilima
WAXX0202
Nandu
WAXX0203
Nankomba
WAXX0204
Nantungu
WAXX0205
Ngala
WAXX0206
Ngenda
WAXX0207
Ngoma
WAXX0208
Nkwazi
WAXX0209
Ntela
WAXX0210
Ntonde
WAXX0211
Nuwe Kabbe
WAXX0212
Perepere
WAXX0213
Photo
WAXX0214
Punga
WAXX0215
Pwani
WAXX0216
Sachona
WAXX0217
Sakapupwe
WAXX0218
Sakatuka
WAXX0219
Sakfweba
WAXX0220
Sambiso
WAXX0221
Samulandela
WAXX0222
Sangwali
WAXX0223
Sankwassa
WAXX0224
Santusela
WAXX0225
Sapelapela
WAXX0226
Schuckmannsburg
WAXX0227
Sekrige
WAXX0228
Sekubis
WAXX0229
Sesheke
WAXX0230
Setefani
WAXX0231
Shilling
WAXX0232
Siambisso
WAXX0233
Sibali
WAXX0234
Sibinda
WAXX0235
Sibulwe
WAXX0236
Sichimwa
WAXX0237
Sifuha
WAXX0238
Sifuma
WAXX0239
Sihope
WAXX0240
Sikabelezi
WAXX0241
Sikosi
WAXX0242
Sikwalo
WAXX0243
Sikwanyi
WAXX0244
Sikwekwe
WAXX0245
Silenga
WAXX0246
Silenge
WAXX0247
Silonga
WAXX0248
Silumbi
WAXX0249
Simajumbulas
WAXX0250
Simana
WAXX0251
Simassiku
WAXX0252
Simataa
WAXX0253
Simbwaye
WAXX0254
Simobe
WAXX0255
Singalamwe
WAXX0256
Sinjala
WAXX0257
Siomboko
WAXX0258
Siongo
WAXX0259
Sipula
WAXX0260
Sishekesabanyia
WAXX0261
Sitongwani
WAXX0262
Situmba
WAXX0263
Siunda
WAXX0264
Taulo
WAXX0265
Tom
WAXX0266
Tshisau
WAXX0267
Wande
WAXX0268
Wauwu
WAXX0269
Wenela
WAXX0270
Yaka
WAXX0271
Amasbank
WAXX0272
Anelda
WAXX0273
Anelda Woonstel
WAXX0274
Anichab
WAXX0275
Arixa Ams
WAXX0276
Bethal
WAXX0277
Birkenfels
WAXX0278
Cape Cross
WAXX0279
Daweb
WAXX0280
DeoVilla Self Catering Accommdation
WAXX0281
Douglas
WAXX0282
Ebenhaezer
WAXX0283
Edoseb
WAXX0284
Emeritus
WAXX0285
Goanikontes
WAXX0286
Gobabeb
WAXX0287
Grieserau
WAXX0288
Hadi-Aus
WAXX0289
Haigamkab
WAXX0290
Hildenhof
WAXX0291
Homeb
WAXX0292
Kaltenhausen
WAXX0293
Karibib
WAXX0294
Khan Mine
WAXX0295
Klein Klipneus
WAXX0296
Klein-Ais
WAXX0297
Kraaipoort
WAXX0298
Kramersdorf
WAXX0299
Kuisebmond
WAXX0300
Kwaggaspan
WAXX0301
Meersig
WAXX0302
Mondesa
WAXX0303
Nainais
WAXX0304
Nanibecheb
WAXX0305
Narraville
WAXX0306
Natab
WAXX0307
Nu-Uis
WAXX0308
Nuniab
WAXX0309
Okajape
WAXX0310
Okamaere
WAXX0311
Okaperre
WAXX0312
Okaserawe
WAXX0313
Okatjiho
WAXX0314
Okawarongo
WAXX0315
Okomapuku
WAXX0316
Okombaha
WAXX0317
Okomize
WAXX0318
Okondomba
WAXX0319
Okongwe
WAXX0320
Okotjandjoura
WAXX0321
Okotjize
WAXX0322
Okotjoto
WAXX0323
Omangambo
WAXX0324
Omaruru
WAXX0325
Omauzongoka
WAXX0326
Omitjira
WAXX0327
Omizema
WAXX0328
Omutiwanduka
WAXX0329
Omutjenya
WAXX0330
Ondundo
WAXX0331
Ondundotjivapa
WAXX0332
Orumwe
WAXX0333
Oswater
WAXX0334
Otjimbingwe
WAXX0335
Otjiperongo
WAXX0336
Otjivero
WAXX0337
Otjiwapeke
WAXX0338
Otjohorongo
WAXX0339
Otjongeama
WAXX0340
Otjongundu
WAXX0341
Otjotopero
WAXX0342
Otjozondjou
WAXX0343
Otupopero
WAXX0344
Ovehotua
WAXX0345
Ozondati
WAXX0346
Palmenhorst
WAXX0347
Rand Rifles
WAXX0348
Richthofen
WAXX0349
Rooibank
WAXX0350
Rossing Village
WAXX0351
Ruhleben
WAXX0352
Ruimte
WAXX0353
Salem
WAXX0354
Santa
WAXX0355
Schlesien Noord
WAXX0356
Soutrivier
WAXX0357
Swartbank
WAXX0358
Tamariskia
WAXX0359
Three Sisters
WAXX0360
Tsaobis
WAXX0361
Uigaran
WAXX0362
Uitkoms
WAXX0363
Ururas
WAXX0364
Vineta
WAXX0365
Welverdien
WAXX0366
Xaubehunis
WAXX0367
Zebedeus
WAXX0368
Abbabis
WAXX0369
Blokwater
WAXX0370
Cambells Aub
WAXX0371
Duwisib
WAXX0372
Eirup
WAXX0373
Gibeon
WAXX0374
Gibeon Reserve
WAXX0375
Gochas
WAXX0376
Groendraai
WAXX0377
Grootfontein
WAXX0378
Hammerstein
WAXX0379
Hardap
WAXX0380
Haribes
WAXX0381
Isabis
WAXX0382
Kamkam
WAXX0383
Karanas
WAXX0384
Klein Aub
WAXX0385
Kobos
WAXX0386
Lammerwater
WAXX0387
Maltahohe
WAXX0388
Mariental
WAXX0389
Naris
WAXX0390
Neuhof Reserve
WAXX0391
Nomtsas
WAXX0392
Nuwedam
WAXX0393
Oamseb
WAXX0394
Petrusdal
WAXX0395
Rehoboth
WAXX0396
Rietoog
WAXX0397
Schlip
WAXX0398
Slaaipoort
WAXX0400
Vogelpan
WAXX0401
Voigtsgrund
WAXX0402
Witkop
WAXX0403
Zais
WAXX0404
Affenrucken
WAXX0405
Ai-Ais
WAXX0406
Aluriesfontein
WAXX0407
Angras Juntas
WAXX0408
Ariamab
WAXX0409
Ariamsvlei
WAXX0410
Aroab
WAXX0411
Aurus
WAXX0412
Aus
WAXX0413
Austerlitz
WAXX0414
Beenbreek
WAXX0415
Bethanie
WAXX0416
Blouwes
WAXX0417
Blydeverwacht
WAXX0418
Bokiesbank Ost
WAXX0419
Bondelswarts
WAXX0420
Bruinheuwel
WAXX0421
Charliesputs
WAXX0422
Chrisjansputs
WAXX0423
Dabegabis
WAXX0424
Davignab Suid
WAXX0425
De Villiersputs
WAXX0426
Dobegabis
WAXX0427
Drei Kameelbaum
WAXX0428
Dreihuk
WAXX0429
Duurdrift Sud
WAXX0430
Elandsdraai
WAXX0431
Enoch
WAXX0432
Eselsruhe
WAXX0433
Gaibes
WAXX0434
Gainachas
WAXX0435
Ganigobes
WAXX0436
Gaobis
WAXX0437
Garep
WAXX0438
Geigoab
WAXX0439
Granitberg
WAXX0440
Grillenthal
WAXX0441
Groot Schwarzkuppe
WAXX0442
Grootplaas
WAXX0443
Grootplaats
WAXX0444
Grunau
WAXX0445
Guichabis
WAXX0446
Haib
WAXX0447
Haib Rhenish Mission
WAXX0448
Hakiesdoorn
WAXX0449
Haldenwang
WAXX0450
Hamab
WAXX0451
Harus
WAXX0452
Helmeringhausen
WAXX0453
Hoapegas
WAXX0454
Hochfeld
WAXX0455
Hochland
WAXX0456
Hogeis
WAXX0457
Hohenfels
WAXX0458
Holoog
WAXX0459
Hottentoten Bay
WAXX0460
Huitsib
WAXX0461
Huniams Oos
WAXX0462
Huniams Wes
WAXX0463
Huns
WAXX0464
Jakkalsvlei
WAXX0465
Kais Noord
WAXX0466
Kais Suid
WAXX0467
Kanebis
WAXX0468
Karasburg
WAXX0469
Karuchas
WAXX0470
Keimas
WAXX0471
Kentucky
WAXX0472
Khaais
WAXX0473
Khoexas
WAXX0474
Klein Hakiesdoorn
WAXX0475
Kleinvaalgras
WAXX0476
Klipdam
WAXX0477
Klipfontein
WAXX0478
Klipheuwel
WAXX0479
Kliprant
WAXX0480
Koes
WAXX0481
Komnarib
WAXX0482
Korabib
WAXX0483
Korhaan
WAXX0484
Kosis
WAXX0485
Kronlein
WAXX0486
Kums
WAXX0487
La Gratia
WAXX0488
Langfontein
WAXX0489
Lekkerwater
WAXX0491
Luginsland
WAXX0492
Lutzelhohe
WAXX0493
Middelpos
WAXX0494
Mittag
WAXX0495
Nabas
WAXX0496
Naherob
WAXX0497
Namtib
WAXX0498
Narubis
WAXX0499
Naruchas
WAXX0500
Neikop
WAXX0501
Neu-Puts
WAXX0502
Nicos Hoek
WAXX0503
Nieuwefontein
WAXX0504
Nieuwefontein West
WAXX0505
Noordoewer
WAXX0506
Numabis
WAXX0507
Nuwe Modderdrif
WAXX0508
Oab
WAXX0509
Ondermatjie
WAXX0510
Oranjemund
WAXX0511
Ortmansbaum
WAXX0512
Ortmansbaum Oos
WAXX0513
Pelgrimsrus
WAXX0514
Pionier
WAXX0515
Pollux
WAXX0516
Pomona
WAXX0517
Poortjie
WAXX0518
Rooi Veldskoen
WAXX0519
Rosh Pinah
WAXX0520
Rus-en-Vrede
WAXX0521
Saddle Hill
WAXX0522
Saddle Hill North
WAXX0523
Sandfontein
WAXX0524
Schonau
WAXX0525
Seeheim
WAXX0526
Simplon
WAXX0527
Skilpad
WAXX0528
Snyfontein
WAXX0529
Sonderwater
WAXX0530
Sonop
WAXX0531
Soromaas
WAXX0532
Spencer Bay
WAXX0533
Sperlingsputs
WAXX0534
Stamprivier
WAXX0535
Stauchs Lager
WAXX0536
Strohhof
WAXX0537
Suiderkruis
WAXX0538
Swartberg
WAXX0539
Tantalite Valley
WAXX0540
Toekoms
WAXX0541
Totem
WAXX0542
Tsamab
WAXX0543
Tsaraxa-aibes
WAXX0545
Uhabis
WAXX0546
Ukamas
WAXX0547
Uubvlei
WAXX0548
Van Zylsrus
WAXX0549
Vasvat
WAXX0550
Velloor
WAXX0551
Velloorsdrift
WAXX0552
Vlissingen Noord
WAXX0553
Vlissingen Suid
WAXX0554
Vrede
WAXX0555
Vredendal
WAXX0556
Warmbad
WAXX0557
Waterval
WAXX0558
Wegkruip
WAXX0559
Witkop
WAXX0560
Witputs
WAXX0561
Witsand
WAXX0562
Wolfbeen
WAXX0563
Wortel
WAXX0564
Ysterputs
WAXX0565
Academia
WAXX0566
Achab
WAXX0567
Aida
WAXX0568
Alt-Seeis
WAXX0569
Arbeidsgenot
WAXX0570
Aris
WAXX0571
Arizona
WAXX0572
Augustinium
WAXX0573
Avis
WAXX0574
Behr
WAXX0575
Berghof
WAXX0576
Bergveld
WAXX0577
Bethlehem
WAXX0578
Binsenheim
WAXX0579
Bloukrans
WAXX0580
Blouputz
WAXX0581
Bodenhausen
WAXX0582
Bonna
WAXX0583
Brigadoon
WAXX0584
Cha-re
WAXX0585
Chaibis
WAXX0586
Chausib
WAXX0587
Claratal
WAXX0588
Coas
WAXX0589
Constantia
WAXX0590
Corona
WAXX0591
Dagbreek
WAXX0592
Diepkuil
WAXX0593
Diepputz
WAXX0594
Direlis
WAXX0595
Dobra
WAXX0596
Donkerhoek
WAXX0597
Donkersan
WAXX0598
Dornbaum
WAXX0599
Eisgaubib
WAXX0600
Elim
WAXX0601
Elisenheim
WAXX0602
Elizenhohe
WAXX0603
Eorondemba
WAXX0604
Eros
WAXX0605
Erospark
WAXX0606
Falena
WAXX0607
Friedental
WAXX0608
Gamsberg
WAXX0609
Garib Ost
WAXX0610
Gocheganas
WAXX0611
Gollschau
WAXX0612
Groot Aub
WAXX0613
Guisis
WAXX0614
Hakos
WAXX0615
Halali
WAXX0616
Haris
WAXX0617
Hartelust
WAXX0618
Hatsamas
WAXX0619
Hefner
WAXX0620
Heimat
WAXX0621
Helen
WAXX0622
Hilton
WAXX0623
Hohenheim
WAXX0624
Hopefield
WAXX0625
Kanubeb
WAXX0626
Karanab
WAXX0627
Katutura
WAXX0628
Keibeb
WAXX0629
Kelpie
WAXX0630
Khomasdal
WAXX0631
Kleepforte
WAXX0632
Klein Aub
WAXX0633
Klein Bergveld
WAXX0634
Klein Chausib
WAXX0635
Klein Nauas
WAXX0636
Klein Onnaams
WAXX0637
Klein Windhoek
WAXX0638
Klein Windhoek Town and Townlands
WAXX0639
Klipdrift
WAXX0640
Koam
WAXX0641
Koanus
WAXX0642
Koireb
WAXX0643
Korlia
WAXX0644
Kos
WAXX0645
Kromhoek
WAXX0646
Kuisebpos
WAXX0647
Kwakwas
WAXX0648
Lafrenz Township
WAXX0649
Lichtenstein Mitte
WAXX0650
Ludwigsdorf
WAXX0651
Mahonda
WAXX0652
Malabar
WAXX0653
Mecklenburg
WAXX0654
Melkpos
WAXX0655
Middelhof
WAXX0656
Middelpos
WAXX0657
Morester
WAXX0658
Naos
WAXX0659
Nauchas
WAXX0660
Neudam
WAXX0661
Niedersachsen
WAXX0662
Nina
WAXX0663
Oamities
WAXX0664
Oase
WAXX0665
Okanjanga
WAXX0666
Okapanje
WAXX0667
Okuje
WAXX0669
Omunjereke
WAXX0670
Ondahaka
WAXX0671
Onganja
WAXX0672
Ongord Gotjari
WAXX0673
Otjihaenena
WAXX0674
Otjihase
WAXX0675
Otjikundua
WAXX0676
Otjimukona
WAXX0677
Otjivera Sud
WAXX0678
Parkland
WAXX0679
Philadelphia
WAXX0680
Picadilly
WAXX0681
Pionierspark
WAXX0682
Portsmut
WAXX0683
Prospect
WAXX0684
Protea
WAXX0685
Richthofen
WAXX0686
Rooiklip
WAXX0687
Rostock
WAXX0688
Samara
WAXX0689
Schlesien
WAXX0690
Solitaire
WAXX0691
Spaarwater
WAXX0692
Stanley
WAXX0693
Stinkwater
WAXX0694
Straussfeld
WAXX0695
Suider Hof
WAXX0696
Tantus
WAXX0697
Tara
WAXX0698
Tinkeringheib
WAXX0699
Tinkie
WAXX0700
Tweekoppies
WAXX0701
Uisib
WAXX0702
Usambara
WAXX0703
Valencia
WAXX0704
Valhalla
WAXX0705
Van Wyk
WAXX0706
Verdruk
WAXX0707
Verdwaal
WAXX0708
Voigtland
WAXX0709
Volmoed
WAXX0710
Weenen
WAXX0711
Welgemoed
WAXX0712
Willemshof
WAXX0713
Windhoek Noord
WAXX0714
Witberg
WAXX0715
Anixab
WAXX0716
Bam se Pos
WAXX0717
Ehomba
WAXX0718
Ekambo
WAXX0719
Ekango
WAXX0720
Embwende
WAXX0721
Etanga
WAXX0722
Etengwa
WAXX0723
Etoto
WAXX0724
Fransfontein
WAXX0725
Garrettes Pos
WAXX0726
Hamutenja
WAXX0727
Juriesdraai
WAXX0728
Kakatswa Onguati
WAXX0729
Kalkbron
WAXX0730
Kamanjab
WAXX0731
Kaneb Pos
WAXX0732
Kaoko Otavi
WAXX0733
Khorixas
WAXX0734
Khowarib
WAXX0735
Klein Kowares
WAXX0736
Konob Pos
WAXX0737
Kowares
WAXX0738
Mopane Pos
WAXX0739
Mowebaai
WAXX0740
Narachaams Pos
WAXX0741
Nungubais
WAXX0742
Ohandungu
WAXX0743
Ohinakawe
WAXX0744
Ohohorwa
WAXX0745
Ohongondjanambari
WAXX0746
Okaanga
WAXX0747
Okaaruu
WAXX0748
Okahodhu
WAXX0749
Okahororwa
WAXX0750
Okahozu
WAXX0751
Okahwa
WAXX0752
Okakuara
WAXX0753
Okakuyu
WAXX0754
Okalindi-Komutati
WAXX0755
Okambaramba
WAXX0756
Okambe-Odombo
WAXX0757
Okambonde
WAXX0758
Okamborombonga
WAXX0759
Okambwarongo
WAXX0760
Okandjombo
WAXX0761
Okangwati
WAXX0762
Okaoraore
WAXX0763
Okapawe
WAXX0764
Okatjangee
WAXX0765
Okatjovandu
WAXX0766
Okauapehuri
WAXX0767
Okauwa
WAXX0768
Okavakwa
WAXX0769
Okavandje
WAXX0770
Okavare
WAXX0771
Okayepe
WAXX0772
Okohonga
WAXX0773
Okomaruru
WAXX0774
Okombambi
WAXX0775
Okomutati
WAXX0776
Okongutirwa
WAXX0777
Okonjota
WAXX0778
Okorosave
WAXX0779
Okovihona
WAXX0780
Okozondsuwoine
WAXX0781
Okozongoro
WAXX0782
Okozongwehe
WAXX0783
Okozoserandu
WAXX0784
Olifantsput Pos
WAXX0785
Omabzu
WAXX0786
Omanye
WAXX0787
Omatapati
WAXX0788
Ombahe-Yakako
WAXX0789
Ombahu
WAXX0790
Ombaravera
WAXX0791
Ombawe
WAXX0792
Ombepera
WAXX0793
Ombivango
WAXX0794
Ombuku
WAXX0795
Omuhanguzi
WAXX0796
Omuhiva
WAXX0797
Omukurukaze
WAXX0798
Omungunda
WAXX0799
Omungwindi
WAXX0800
Omunwandjai
WAXX0801
Omuramba
WAXX0802
Omwe
WAXX0803
Ondauka
WAXX0804
Ondjombo
WAXX0805
Ondole
WAXX0806
Ondova
WAXX0807
Ongonga
WAXX0808
Onguati
WAXX0809
Oozonduwombe
WAXX0810
Opuwo
WAXX0811
Orjimbarombonga
WAXX0812
Orokakaru
WAXX0813
Orokatundu
WAXX0814
Orokatuwo
WAXX0815
Orongoto
WAXX0816
Orotjitombo
WAXX0817
Orue
WAXX0818
Oruhito
WAXX0819
Oruhona
WAXX0820
Orukwapa
WAXX0821
Orupembe
WAXX0822
Orutanda
WAXX0823
Oruvandjai
WAXX0824
Oryeheke
WAXX0825
Osongunde
WAXX0826
Osonhaui
WAXX0827
Otengua
WAXX0828
Othamutirika
WAXX0829
Otjahorowara
WAXX0830
Otjaparakaha
WAXX0831
Otjapitjapi
WAXX0832
Otjihende
WAXX0833
Otjijandjasemo
WAXX0834
Otjikondavirongo
WAXX0835
Otjikondo
WAXX0836
Otjikongoi
WAXX0837
Otjikuina
WAXX0838
Otjinanwa
WAXX0839
Otjinhungwa
WAXX0840
Otjipembahi
WAXX0841
Otjirareni
WAXX0842
Otjirova
WAXX0843
Otjitanda
WAXX0844
Otjitanga
WAXX0845
Otjitati
WAXX0846
Otjitunduwa
WAXX0847
Otjiu
WAXX0848
Otjiunaune
WAXX0849
Otjivakuanda
WAXX0850
Otjivero
WAXX0851
Otjiwarongo
WAXX0852
Otjomatemba
WAXX0853
Otjomumbonde
WAXX0854
Otjondeka
WAXX0855
Otjongava
WAXX0856
Otjorongwari
WAXX0857
Otjouye
WAXX0858
Otjozongombe
WAXX0859
Otuazuma
WAXX0860
Otuvare
WAXX0861
Otwani
WAXX0862
Otyoyononoka
WAXX0863
Oukongo
WAXX0864
Outjo
WAXX0865
Owatjipaue
WAXX0866
Owatupanda
WAXX0867
Ozombari
WAXX0868
Ozongaka
WAXX0869
Ozongunda
WAXX0870
Palm
WAXX0871
Petrusfontein Pos
WAXX0872
Sesfontein
WAXX0873
Spitskop Pos
WAXX0874
Tomakas
WAXX0875
Torrabaai
WAXX0876
Toscanini
WAXX0877
Warmquelle
WAXX0878
Abenab
WAXX0879
Anker
WAXX0880
Arbeidsloon
WAXX0881
Bergquell
WAXX0882
Blignaut
WAXX0883
Boomplaas
WAXX0884
Bulhoek
WAXX0885
Bulskop
WAXX0886
Coblenz
WAXX0887
De Start
WAXX0888
Denarius
WAXX0889
Deo-Volente
WAXX0890
Die End
WAXX0891
Die Park
WAXX0892
Driemaal
WAXX0893
Duinekraal
WAXX0894
Dusternbrook
WAXX0895
Duwib
WAXX0896
Ekwenye
WAXX0897
Elandspan
WAXX0898
Emmanuel
WAXX0899
Epupa
WAXX0900
Erakarombi
WAXX0901
Fairview
WAXX0902
Gam
WAXX0903
Gkamboro Settlement
WAXX0904
Goabis
WAXX0905
Gross Barmen
WAXX0906
Gunib
WAXX0907
Hantam
WAXX0908
Heidehof
WAXX0909
Henta
WAXX0910
Hochfeld
WAXX0911
Horison
WAXX0912
Hulde
WAXX0913
Imkerhof
WAXX0914
Keibeb
WAXX0915
Khorusepa
WAXX0916
Kombat
WAXX0917
Koukuas
WAXX0918
Kyalami
WAXX0919
Maria Bronn
WAXX0920
Maroelaboom
WAXX0921
Middelbult
WAXX0922
Mooibome
WAXX0923
Mylpaal
WAXX0924
Non Dimenticar
WAXX0925
Nore
WAXX0926
Ohakane
WAXX0927
Ohamuheke
WAXX0928
Okaepe
WAXX0929
Okahandja
WAXX0930
Okahitanda
WAXX0931
Okahitwa
WAXX0932
Okahumba
WAXX0933
Okakarara
WAXX0934
Okamatapati
WAXX0935
Okamboro
WAXX0936
Okambukonde
WAXX0937
Okamita
WAXX0938
Okandjira Settlement
WAXX0939
Okangeama
WAXX0940
Okangoho
WAXX0941
Okangwindi
WAXX0942
Okanungu
WAXX0943
Okaokongwinya
WAXX0944
Okatjaveva
WAXX0945
Okatjiparango
WAXX0946
Okatjongwa
WAXX0947
Okatjoruu
WAXX0948
Okatjsoroi
WAXX0949
Okatoto
WAXX0950
Okatumwama
WAXX0951
Okatuwo
WAXX0952
Okatwakoverwa
WAXX0953
Okaue
WAXX0954
Okaundja
WAXX0955
Okazize
WAXX0956
Okeserahi
WAXX0957
Okomuparara
WAXX0958
Okondjatu
WAXX0959
Okotjitundu
WAXX0960
Okoutjove
WAXX0961
Okozonduzu
WAXX0962
Okumumbonde
WAXX0963
Omaheke
WAXX0964
Omaihi
WAXX0965
Omakande
WAXX0966
Omapumba
WAXX0967
Omatanga
WAXX0968
Omatjatjeva
WAXX0969
Omazera
WAXX0970
Ombinda
WAXX0971
Omboora
WAXX0972
Ombora
WAXX0973
Ombu Yomenye
WAXX0974
Ombu Yomumbonde
WAXX0975
Ombu Yovakuru
WAXX0976
Ombungurur
WAXX0977
Omingondo
WAXX0978
Omitjete
WAXX0979
Omupanda
WAXX0980
Omutima
WAXX0981
Ongombombonde
WAXX0982
Ongongora
WAXX0983
Onreg
WAXX0984
Oruaku
WAXX0985
Orunahi
WAXX0986
Oruuwa
WAXX0987
Oruware
WAXX0988
Osona
WAXX0989
Otavi
WAXX0990
Otjatjingenge
WAXX0991
Otjikango
WAXX0992
Otjikoto
WAXX0993
Otjimikambo
WAXX0994
Otjisepa
WAXX0995
Otjiserandu
WAXX0996
Otjituuo Reserve
WAXX0997
Otjiwarongo
WAXX0998
Otjomupanda
WAXX0999
Otjongombe Settlement
WAXX1000
Otumborombonga
WAXX1001
Otuvinga
WAXX1002
Ovanduvongwe
WAXX1003
Ozongarongombe
WAXX1004
Ozonvanga
WAXX1005
Paradys
WAXX1006
Rietfontein
WAXX1007
Shunem
WAXX1008
Spitzkop
WAXX1009
Stilte
WAXX1010
Sukkelsoek
WAXX1011
Tiervlei
WAXX1012
Toevlug
WAXX1013
Toggekry
WAXX1014
Tranedal
WAXX1015
Tsumkwe
WAXX1016
Twyfelspoort
WAXX1017
Uitsig
WAXX1018
Uitspan
WAXX1019
Veddersdal
WAXX1020
Veldduin
WAXX1021
Vooruit
WAXX1022
Voorwaarts
WAXX1023
Vorstershoop
WAXX1024
Wag-'n-bietjie
WAXX1025
Waterberg
WAXX1026
Waterberg East
WAXX1027
Welkom
WAXX1028
Wildacker
WAXX1029
Wilmardi
WAXX1030
Aminuis Corridor
WAXX1031
Aroams
WAXX1032
Aroams Oos
WAXX1033
Buitepos
WAXX1034
Drimiopsis
WAXX1035
Epako
WAXX1036
Epata
WAXX1037
Epukiro
WAXX1038
Erindinoukambe
WAXX1039
Gobabis
WAXX1040
Goroseb
WAXX1041
Gunkas
WAXX1042
Harmse
WAXX1043
Holm
WAXX1044
Hugus
WAXX1045
Kirschberg
WAXX1046
Korridor Pos Dertien
WAXX1047
Kroonster
WAXX1048
Kumu
WAXX1049
Leonardville
WAXX1050
Mc Intyre
WAXX1051
Nossobville
WAXX1052
Oahava
WAXX1053
Okahiokaapa
WAXX1054
Okahumandu
WAXX1055
Okakuvisa
WAXX1056
Okaseta
WAXX1057
Okatuwo
WAXX1058
Okawangwa
WAXX1059
Okeriko
WAXX1060
Okeruru
WAXX1061
Okombepera
WAXX1062
Okomboha
WAXX1063
Okomumbonde
WAXX1064
Okomungondo
WAXX1065
Okongowa
WAXX1066
Okonyama
WAXX1067
Okonyoka
WAXX1068
Okoukambe
WAXX1069
Okovimburu
WAXX1070
Omawewozonyanda
WAXX1071
Omitara
WAXX1072
Omitivine
WAXX1073
Omutumbondudu
WAXX1074
Onderombapa
WAXX1075
Ondjiripumwa
WAXX1076
Ondorozu
WAXX1077
Onduno
WAXX1078
Otjewe
WAXX1079
Otjihitwa
WAXX1080
Otjikorondo
WAXX1081
Otjimanangombe
WAXX1082
Otjinene
WAXX1083
Otjipandjarwa
WAXX1084
Otjiungukwa
WAXX1085
Otjiwaketambo
WAXX1086
Otjiwaneho
WAXX1087
Otjiwarongo
WAXX1088
Otjiwetjombungu
WAXX1089
Otjiyere
WAXX1090
Otjombungu
WAXX1091
Otjomukona
WAXX1092
Otjomungwindi
WAXX1093
Otjongombe
WAXX1094
Otjoruharwi
WAXX1095
Otjovakombe
WAXX1096
Ovinyuru
WAXX1097
Ovivapa
WAXX1098
Ozondjiva
WAXX1099
Ozongaru
WAXX1100
Rietfontein
WAXX1101
Rietfontein Blok
WAXX1102
Rietquelle
WAXX1103
Sarie Mare
WAXX1104
Steinhausen
WAXX1105
Summerdown
WAXX1106
Talismanis
WAXX1107
Toasis I
WAXX1108
Toasis II
WAXX1109
Tugus
WAXX1110
Andara
WAXX1111
Catjo
WAXX1112
Cowenga
WAXX1113
Cuma
WAXX1114
Cuseva
WAXX1115
Cwa
WAXX1116
Dakwa
WAXX1117
Dancence
WAXX1118
Desi
WAXX1119
Dikundhu
WAXX1120
Diyogha
WAXX1121
Djadjasa
WAXX1122
Dosa
WAXX1123
Dudu
WAXX1124
Dumsis
WAXX1125
Dumushe
WAXX1126
Dyapanga
WAXX1127
Ehafo
WAXX1128
Ekuli
WAXX1129
Etope-Lya Simpungu
WAXX1130
Fumbe
WAXX1131
Gawa
WAXX1132
Gawega
WAXX1133
Gcagcawe
WAXX1134
Gcama
WAXX1135
Gcaru
WAXX1136
Gcaruha
WAXX1137
Gcude
WAXX1138
Gcugcuma
WAXX1139
Gcunda
WAXX1140
Gcwagi
WAXX1141
Gcwatjinga
WAXX1142
Gove
WAXX1143
Guma
WAXX1144
Halili
WAXX1145
Hamoye
WAXX1146
Kadedere
WAXX1147
Kaguni
WAXX1148
Kahenge
WAXX1149
Kaisosi
WAXX1150
Kake
WAXX1151
Kakuwa
WAXX1152
Kambowo
WAXX1153
Kambu
WAXX1154
Kandenga
WAXX1155
Kandimbe
WAXX1156
Kandjara
WAXX1157
Kankudi
WAXX1158
Kansukwa
WAXX1159
Kanto
WAXX1160
Kanyekama
WAXX1161
Kanzoni
WAXX1162
Kapako
WAXX1163
Kaparara
WAXX1164
Kapenene
WAXX1165
Kapengwena
WAXX1166
Kapupahedi
WAXX1167
Kapupayedi
WAXX1168
Karangana
WAXX1169
Karayi
WAXX1170
Karayl
WAXX1171
Karo
WAXX1172
Karuci
WAXX1173
Kasara
WAXX1174
Kashivi
WAXX1175
Kasima
WAXX1176
Kasivi
WAXX1177
Kasoro
WAXX1178
Kasote
WAXX1179
Katanda
WAXX1180
Katara
WAXX1181
Katimba
WAXX1182
Katomeno
WAXX1183
Katope
WAXX1184
Katope-Komugoro
WAXX1185
Katope-ko-Mbome
WAXX1186
Katwitwi
WAXX1187
Kaundu Kavambanda
WAXX1188
Kayanga
WAXX1189
Kayengona
WAXX1190
Keni
WAXX1191
Khance
WAXX1192
Kora
WAXX1193
Koro
WAXX1194
Korokoko
WAXX1195
Kuseka
WAXX1196
Kwaviyi
WAXX1197
Lihaha
WAXX1198
Lilira
WAXX1199
Livuyu
WAXX1200
Mabushe
WAXX1201
Madudu
WAXX1202
Mahango
WAXX1203
Makadena
WAXX1204
Makambu
WAXX1205
Makando
WAXX1206
Makena
WAXX1207
Makuzu
WAXX1208
Mangarangandja
WAXX1209
Mantjenya
WAXX1210
Manyondo
WAXX1211
Marema
WAXX1212
Mashika
WAXX1213
Mashivi
WAXX1214
Matava
WAXX1215
Matende
WAXX1216
Mavanze
WAXX1217
Mavhenge
WAXX1218
Mayara
WAXX1219
Mayenzere
WAXX1220
Mayowe
WAXX1221
Mbambi
WAXX1222
Mbango
WAXX1223
Mbimbi
WAXX1224
Mbome
WAXX1225
Mbora
WAXX1226
Mbumbi
WAXX1227
Mbunza
WAXX1228
Mbura
WAXX1229
Mburuuru
WAXX1230
Mongombi
WAXX1231
Mpanda
WAXX1232
Mpengu
WAXX1233
Mpoto
WAXX1234
Mpuku
WAXX1235
Mpungu
WAXX1236
Mugandwizi
WAXX1237
Muhema
WAXX1238
Mukekete
WAXX1239
Mukundu
WAXX1240
Mukuvi
WAXX1241
Mukwe
WAXX1242
Mungomba
WAXX1243
Mungunda
WAXX1244
Munyondo
WAXX1245
Mupapama
WAXX1246
Muparara
WAXX1247
Mupini
WAXX1248
Muraye
WAXX1249
Musese
WAXX1250
Mushovoyi
WAXX1251
Musiluku
WAXX1252
Musu
WAXX1253
Mutambo
WAXX1254
Mutwegompuru
WAXX1255
Muveve
WAXX1256
Mwitjiku
WAXX1257
Naingopo
WAXX1258
Nakazaza
WAXX1259
Nambali
WAXX1260
Nambi
WAXX1261
Namu
WAXX1262
Nandingwa
WAXX1263
Nangera
WAXX1264
Nangoni
WAXX1265
Nankudu
WAXX1266
Naucova
WAXX1267
Nayimanya
WAXX1268
Nbimbi
WAXX1269
Ncakwema
WAXX1270
Ncamakora
WAXX1271
Ncamakure
WAXX1272
Ncame
WAXX1273
Ncarise
WAXX1274
Ncaute
WAXX1275
Ncecwa
WAXX1276
Ncoco
WAXX1277
Ncuncunda
WAXX1278
Ncuncuni
WAXX1279
Ncushe
WAXX1280
Ndiyona
WAXX1281
Ndonga
WAXX1282
Ndongo
WAXX1283
Nepara
WAXX1284
Ngcamadang
WAXX1285
Ngcana
WAXX1286
Ngcangcana
WAXX1287
Ngcarama
WAXX1288
Ngcasawa
WAXX1289
Ngone
WAXX1290
Ngura
WAXX1291
Nhoma
WAXX1292
Nkandi
WAXX1293
Nkata
WAXX1294
Nkinka
WAXX1295
Nkonke
WAXX1296
Nkurenkuru
WAXX1297
Nkutu
WAXX1298
Nkwizu
WAXX1299
Nossiko
WAXX1300
Nqandu
WAXX1301
Nsivi
WAXX1302
Ntara
WAXX1303
Ntaranga
WAXX1304
Numkaub
WAXX1305
Nyege
WAXX1306
Nyenye
WAXX1307
Nyime
WAXX1308
Nyondo
WAXX1309
Ondjaba
WAXX1310
Popa
WAXX1311
Pusa
WAXX1312
Rughongo
WAXX1313
Rukanko
WAXX1314
Runda
WAXX1315
Rundjarara
WAXX1316
Rundu
WAXX1317
Rupeho
WAXX1318
Ruuga
WAXX1319
Samakapi
WAXX1320
Samasore
WAXX1321
Sapirama
WAXX1322
Sapondwa
WAXX1323
Sarusungu
WAXX1324
Sauyemwa
WAXX1325
Sawato
WAXX1326
Shadikongoro
WAXX1327
Shadithiki
WAXX1328
Shadjunu
WAXX1329
Shadyunu
WAXX1330
Shagaya
WAXX1331
Shakambu
WAXX1332
Shakambu Oos
WAXX1333
Shamaghongo
WAXX1334
Shamatura
WAXX1335
Shamaturu
WAXX1336
Shamburo
WAXX1337
Shamundambo
WAXX1338
Shangando
WAXX1339
Sharukwe
WAXX1340
Shighuru
WAXX1341
Shikali
WAXX1342
Shinguruve
WAXX1343
Shinyungwe
WAXX1344
Shipakupaku
WAXX1345
Shishidjo
WAXX1346
Sigone
WAXX1347
Sikarosompo
WAXX1348
Sikereti
WAXX1349
Sikome
WAXX1350
Sikondo
WAXX1351
Silikunga
WAXX1352
Simnco
WAXX1353
Simpanda
WAXX1354
Singuruve
WAXX1355
Siraro
WAXX1356
Sirondero
WAXX1357
Sisungu
WAXX1358
Situveli
WAXX1359
Siudiva
WAXX1360
Siurungu
WAXX1361
Siveyo
WAXX1362
Siwi
WAXX1363
Sopa
WAXX1364
Sovo
WAXX1365
Takwasa
WAXX1366
Tamsu
WAXX1367
Tamtam
WAXX1368
Taratara
WAXX1369
Tare
WAXX1370
Tavauka
WAXX1371
Thikanduka
WAXX1372
Thinyemba
WAXX1373
Thipapo
WAXX1374
Thovega
WAXX1375
Tien Myl
WAXX1376
Titima
WAXX1377
Tjomeyao
WAXX1378
Tsitsib
WAXX1379
Tuguva
WAXX1380
Twintig-Myl
WAXX1381
Uparara
WAXX1382
Uru
WAXX1383
Uvhunguvhungu
WAXX1384
Uvungu-vungu
WAXX1385
Wadili
WAXX1386
Wandonga
WAXX1387
Yinsu
WAXX1388
Zone
WAXX1389
Akweenyanga
WAXX1390
Amutanga
WAXX1391
Amweepele
WAXX1392
Arabia
WAXX1393
Ehangano
WAXX1394
Ekamba
WAXX1395
Emonso
WAXX1396
Epyalyiipundu
WAXX1397
Esati
WAXX1398
Esheshete
WAXX1399
Etale Lyeenguwa
WAXX1400
Iikelo
WAXX1401
Iindangungu
WAXX1402
Limbandalunga
WAXX1403
Makalani Palms
WAXX1404
Nakamwandi
WAXX1405
Ohambungu
WAXX1406
Ohaziwa
WAXX1407
Okaku
WAXX1408
Okalimbo
WAXX1409
Okatana
WAXX1410
Okatyali
WAXX1411
Okaukuejo
WAXX1412
Olukonda
WAXX1413
Omaalala
WAXX1414
Omahahi
WAXX1415
Omahini
WAXX1416
Omashaka
WAXX1417
Omege
WAXX1418
Ompandakani
WAXX1419
Ompunda
WAXX1420
Ompundja
WAXX1421
Omukundagwana
WAXX1422
Omupanda
WAXX1423
Omusheshe
WAXX1424
Omusimboti
WAXX1425
Omutala
WAXX1426
Onamayo
WAXX1427
Onamutai
WAXX1428
Ondjondjo
WAXX1429
Ongwediva
WAXX1430
Oniimwandi
WAXX1431
Onkumbwiimbwi
WAXX1432
Onyeka
WAXX1433
Oshekasheka
WAXX1434
Oshikondiilongo
WAXX1435
Oshipumbu
WAXX1436
Oshitayi
WAXX1437
Otapatapa
WAXX1438
Oupumako
WAXX1439
Sprokieswoud
WAXX1440
Uukwangula
WAXX1441
Uukwiwongwe
WAXX1442
Uukwiyu
WAXX1443
Uulungawaanayaangolo
WAXX1444
Uuvudhiya
WAXX1445
Akutsima
WAXX1446
Amaadhala
WAXX1447
Amakange
WAXX1448
Amarika
WAXX1449
Amwaanda
WAXX1450
Anamulenge
WAXX1451
Arona
WAXX1452
Eendombe
WAXX1453
Eengolo
WAXX1454
Eheke
WAXX1455
Eholongo
WAXX1456
Ekwili
WAXX1457
Elalangali
WAXX1458
Elim
WAXX1459
Elondo
WAXX1460
Enkundi
WAXX1461
Enoleu
WAXX1462
Enongo
WAXX1463
Epato
WAXX1464
Epoko
WAXX1465
Etayi
WAXX1466
Etilyasa
WAXX1467
Etshinga
WAXX1468
Etunda
WAXX1469
Eunda
WAXX1470
Iihamyongwe
WAXX1471
Iihanguti
WAXX1472
Iikango
WAXX1473
Iilambo
WAXX1474
Iipanda
WAXX1475
Iiputu
WAXX1476
Iitapa
WAXX1477
Ingururu
WAXX1478
Nakayale
WAXX1479
Odimbwa
WAXX1480
Ogongo
WAXX1481
Ohama
WAXX1482
Oishu
WAXX1483
Okahao
WAXX1484
Okaholo
WAXX1485
Okakekete
WAXX1486
Okakewa
WAXX1487
Okalili
WAXX1488
Okalondo
WAXX1489
Okalongo
WAXX1490
Okanambundona
WAXX1491
Okando
WAXX1492
Okapya
WAXX1493
Okashidi
WAXX1494
Okathima
WAXX1495
Okathitu
WAXX1496
Okathutu
WAXX1497
Okatitu
WAXX1498
Okazimba
WAXX1499
Okeholongo
WAXX1500
Okomizema
WAXX1501
Olifa
WAXX1502
Olumelengwa
WAXX1503
Olupandu
WAXX1504
Olupumbu
WAXX1505
Oluteyi
WAXX1506
Oluvongo
WAXX1507
Olwani
WAXX1508
Olyavahenge
WAXX1509
Omambuumbuu
WAXX1510
Omatambo-Maowe
WAXX1511
Omateleklelo
WAXX1512
Omatwadiva
WAXX1513
Omayulu
WAXX1514
Ombako
WAXX1515
Ombalantu
WAXX1516
Ombonde
WAXX1517
Ombulantu
WAXX1518
Ombwana
WAXX1519
Omindamba
WAXX1520
Omkwa
WAXX1521
Omuditu
WAXX1522
Omukondo
WAXX1523
Omuthima
WAXX1524
Omuthitu
WAXX1525
Omuthitugwonyama
WAXX1526
Omutundungu
WAXX1527
Onaanda
WAXX1528
Onamatanga
WAXX1529
Onambashu
WAXX1530
Onamhindi
WAXX1531
Onamundindi
WAXX1532
Onandjo
WAXX1533
Onangalo
WAXX1534
Onangombe
WAXX1535
Onanguwo
WAXX1536
Onanyalala
WAXX1537
Ondjungurume
WAXX1538
Ondudu
WAXX1539
Oneeya
WAXX1540
Oneheke
WAXX1541
Onekukumo
WAXX1542
Onelago
WAXX1543
Onembaba
WAXX1544
Onesi
WAXX1545
Ongandjera
WAXX1546
Ongolo
WAXX1547
Onheleiwa
WAXX1548
Oniihati
WAXX1549
Oniimwandi
WAXX1550
Oshapwa
WAXX1551
Oshikiyu
WAXX1552
Oshikuku
WAXX1553
Oshikushashipya
WAXX1554
Oshikushomunkete
WAXX1555
Oshikwiyu
WAXX1556
Oshilulu
WAXX1557
Oshimanya
WAXX1558
Oshipaya
WAXX1559
Oshitalamesho
WAXX1560
Oshiteyatemo
WAXX1561
Oshukwa
WAXX1562
Oshuuli
WAXX1563
Oshuungu
WAXX1564
Otamanzi
WAXX1565
Othika
WAXX1566
Otjetjekwa
WAXX1567
Otjivikango
WAXX1568
Otjovasandu
WAXX1569
Otsalindi
WAXX1570
Ruacana
WAXX1571
Safarihoek
WAXX1572
Tsandi
WAXX1573
Uukwanatshikale
WAXX1574
Uukwandongo
WAXX1575
Uuningu
WAXX1576
Uutapi
WAXX1577
Uutsathima
WAXX1578
Uutsima
WAXX1579
Ambende
WAXX1580
Amilema
WAXX1581
Amukulungundju
WAXX1582
Amuteya
WAXX1583
Antheap Milepost
WAXX1584
Driehoek
WAXX1585
Ekoko
WAXX1586
Elombe
WAXX1587
Epeke
WAXX1588
Epumbu
WAXX1589
Esheshete
WAXX1590
Etambo
WAXX1591
Etaneno
WAXX1592
Gorooab Ost
WAXX1593
Gorooab West
WAXX1594
Halali
WAXX1595
Iihongo
WAXX1596
Iikokla
WAXX1597
Iipanda
WAXX1598
Iipopo
WAXX1599
Kliprand
WAXX1600
Kreta
WAXX1601
Last Hope
WAXX1602
Lyakahani
WAXX1603
Namutoni
WAXX1604
Namutoni Gate
WAXX1605
Oab
WAXX1606
Ohahati
WAXX1607
Ohaihai
WAXX1608
Ohumbula
WAXX1609
Okadhiya
WAXX1610
Okakololo
WAXX1611
Okakunda
WAXX1612
Okakwiyu
WAXX1613
Okaloko
WAXX1614
Okalolo
WAXX1615
Okalumpa
WAXX1616
Okamakaku
WAXX1617
Okambogo
WAXX1618
Okanaya
WAXX1619
Okankolo
WAXX1620
Okaonde
WAXX1621
Okashana Kelao
WAXX1622
Okatope
WAXX1623
Okatumbo
WAXX1624
Okayala
WAXX1625
Olukonda
WAXX1626
Olukupa
WAXX1627
Olyuulaye
WAXX1628
Omadhiya
WAXX1629
Omako
WAXX1630
Omangundu
WAXX1631
Omayi
WAXX1632
Ompanda
WAXX1633
Ompangela
WAXX1634
Omunduungio
WAXX1635
Omuntele
WAXX1636
Omunyankwe
WAXX1637
Omupanda
WAXX1638
Omupumba
WAXX1639
Omutsegwombandje
WAXX1640
Omutwrwomedi
WAXX1641
Onahenene
WAXX1642
Onahi
WAXX1643
Onahima
WAXX1644
Onakalunga
WAXX1645
Onakandi
WAXX1646
Onakandjangi
WAXX1647
Onakasino
WAXX1648
Onakiidhi
WAXX1649
Onakuku
WAXX1650
Onalunike
WAXX1651
Onalusheshete
WAXX1652
Onamagwena
WAXX1653
Onamatende
WAXX1654
Onamavo
WAXX1655
Onambeke
WAXX1656
Onampengu
WAXX1657
Onamungundo
WAXX1658
Onamutene
WAXX1659
Onandi
WAXX1660
Onandjamba
WAXX1661
Onandjokwe
WAXX1662
Onandomba
WAXX1663
Onankali
WAXX1664
Onashikookaya
WAXX1665
Onathinge
WAXX1666
Ondaakula
WAXX1667
Ondando
WAXX1668
Ondjamba
WAXX1669
Ondombeyoshaale
WAXX1670
Onehongo
WAXX1671
Onembenge
WAXX1672
Onepandagulu
WAXX1673
Oneputa
WAXX1674
Ongala
WAXX1676
Ongenga
WAXX1677
Ongombesa
WAXX1678
Onguma
WAXX1679
Ongundi
WAXX1680
Oniihandi
WAXX1681
Oniihwa
WAXX1682
Oniipa
WAXX1683
Oniiwe
WAXX1684
Onikila
WAXX1685
Onkwinkwiti
WAXX1686
Ontananga
WAXX1687
Ontunda
WAXX1688
Onyaanya
WAXX1689
Onyati
WAXX1690
Onyuulaye
WAXX1691
Onzinzi
WAXX1692
Oongodhi
WAXX1693
Oshaakondwa
WAXX1694
Oshali
WAXX1695
Oshalongo
WAXX1696
Oshidundumbe
WAXX1697
Oshigambo
WAXX1698
Oshikondiilongo
WAXX1699
Oshikulu
WAXX1700
Oshilungi
WAXX1701
Oshitayi
WAXX1702
Oshiteni
WAXX1703
Oshivelo
WAXX1704
Oshiya
WAXX1705
Othile
WAXX1706
Oyovu
WAXX1707
Randeier
WAXX1708
Stilhoek
WAXX1709
Tsumeb
WAXX1710
Tsutsab
WAXX1711
Uukwanambwa
WAXX1712
Uuntyaye
WAXX1713
Wildernis
WAXX1714
Edilanghono
WAXX1715
Edundja
WAXX1716
Eembidi
WAXX1717
Eenhana
WAXX1718
Eenkombo
WAXX1719
Eeshowa
WAXX1720
Efinde
WAXX1721
Efululula
WAXX1722
Ehafo
WAXX1723
Ehongo
WAXX1724
Ekangolomuve
WAXX1725
Ekoka
WAXX1726
Ekokalinini
WAXX1727
Elakalapwa
WAXX1728
Elao
WAXX1729
Elombe
WAXX1730
Emanya
WAXX1731
Endola
WAXX1732
Engela
WAXX1733
Enghandja
WAXX1734
Enyana
WAXX1735
Epalalalinini
WAXX1736
Epangwe
WAXX1737
Epasha
WAXX1738
Epembe
WAXX1739
Epinga
WAXX1740
Epuku
WAXX1741
Eshakeno
WAXX1742
Eshosho
WAXX1743
Etakaya
WAXX1744
Etale
WAXX1745
Etjapa
WAXX1746
Etomba
WAXX1747
Etudilondjaba
WAXX1748
Iithindi
WAXX1749
Lamhedi
WAXX1750
Odilayafyenota
WAXX1751
Odimbo
WAXX1752
Ofaitumbo
WAXX1753
Ohaihana
WAXX1754
Ohaikedi
WAXX1755
Ohailinda
WAXX1756
Ohainengena
WAXX1757
Ohaingu
WAXX1758
Ohaipetekwa
WAXX1759
Ohakayale
WAXX1760
Ohakuyela
WAXX1761
Ohalushu
WAXX1762
Ohamakanga
WAXX1763
Ohamevainini
WAXX1764
Ohamviimbi
WAXX1765
Ohangwena
WAXX1766
Ohaufiku-Renine
WAXX1767
Ohauwangakukutu
WAXX1768
Ohauyave
WAXX1769
Ohehonge
WAXX1770
Ohuukewo
WAXX1771
Oidimba
WAXX1772
Oidiva
WAXX1773
Oikoto
WAXX1774
Oikuku
WAXX1775
Oininive
WAXX1776
Okahahauyavwena
WAXX1777
Okahauwangwena
WAXX1778
Okakongwena
WAXX1779
Okalunga
WAXX1780
Okamanya
WAXX1781
Okambabwena
WAXX1782
Okambebe
WAXX1783
Okanyanona
WAXX1784
Okapashona
WAXX1785
Okapuka
WAXX1786
Okatope
WAXX1787
Okauva
WAXX1788
Okawe
WAXX1789
Okongo
WAXX1790
Okwatiwalunga
WAXX1791
Oluhapa
WAXX1792
Olukula
WAXX1793
Olukumwa
WAXX1794
Olunkono
WAXX1795
Oluno
WAXX1796
Olupale
WAXX1797
Olupundi
WAXX1798
Oluwaya
WAXX1799
Omadano
WAXX1800
Omahai
WAXX1801
Omakondo
WAXX1802
Omalambo
WAXX1803
Omalundudu
WAXX1804
Omatale
WAXX1805
Omatangela
WAXX1806
Ombaba
WAXX1807
Ombalayamumbwenge
WAXX1808
Omboloka
WAXX1809
Ombugayamupolo
WAXX1810
Ombumbu
WAXX1811
Ombundiya
WAXX1812
Omhangela
WAXX1813
Omhedi
WAXX1814
Omikwa
WAXX1815
Omufiya
WAXX1816
Omukukutu
WAXX1817
Omulamba
WAXX1818
Omulonga
WAXX1819
Omundaungilo
WAXX1820
Omundudu
WAXX1821
Omungholyo
WAXX1822
Omungwelume
WAXX1823
Omunkayi
WAXX1824
Omunyekadi
WAXX1825
Omupembe
WAXX1826
Omupini
WAXX1827
Omushigo
WAXX1828
Omushilawombadje
WAXX1829
Omuthiya
WAXX1830
Omutuni
WAXX1831
Omutwewomunhu
WAXX1832
Omutwewondjaba
WAXX1833
Omutwewonime
WAXX1834
Omuulu
WAXX1835
Omuwike
WAXX1836
Omvil
WAXX1837
Omwandi
WAXX1838
Onaimbungu
WAXX1839
Onakalunga
WAXX1840
Onakankunzi
WAXX1841
Onalusheshete
WAXX1842
Onamahoka
WAXX1843
Onamasila
WAXX1844
Onamatadiva
WAXX1845
Onamatandiva
WAXX1846
Onambaladi
WAXX1847
Onambutu
WAXX1848
Onamhombo
WAXX1849
Onamihonga
WAXX1850
Onamudime
WAXX1851
Onamukulo
WAXX1852
Onamundidi
WAXX1853
Onamungodjo
WAXX1854
Onamutai
WAXX1855
Onamutenya
WAXX1856
Onandjaba
WAXX1857
Onandjushi
WAXX1858
Onangama
WAXX1859
Onangava
WAXX1860
Onanghulo
WAXX1861
Onangolo
WAXX1862
Onangwe
WAXX1863
Onanona
WAXX1864
Onanyama
WAXX1865
Ondaanda
WAXX1866
Ondema
WAXX1867
Ondeshifiilwa
WAXX1868
Ondiihaluka
WAXX1869
Ondingwanyama
WAXX1870
Ondjaba
WAXX1871
Ondobe
WAXX1872
Ondwi
WAXX1873
Onehanga
WAXX1874
Onehova
WAXX1875
Onekwaya
WAXX1876
Onengali
WAXX1877
Onepandaulo
WAXX1878
Oneshiyo
WAXX1879
Ongalangobe
WAXX1880
Ongali
WAXX1881
Ongenga
WAXX1882
Onghwiyu
WAXX1883
Ongolongela
WAXX1884
Ongumi
WAXX1885
Onheleiwa
WAXX1886
Onheti
WAXX1887
Onhumba
WAXX1888
Onhunda
WAXX1889
Oniimwandi
WAXX1890
Ontuli
WAXX1891
Onyawanyawa
WAXX1892
Opepela
WAXX1893
Oshaangu
WAXX1894
Oshakati
WAXX1895
Oshali
WAXX1896
Oshamambu
WAXX1897
Oshambada
WAXX1898
Oshanashiwa
WAXX1899
Oshandi
WAXX1900
Oshanyata
WAXX1901
Oshatotwa
WAXX1902
Oshidute
WAXX1903
Oshifitu
WAXX1904
Oshikango
WAXX1905
Oshikunde
WAXX1906
Oshikuni
WAXX1907
Oshikwiyu
WAXX1908
Oshilambwili
WAXX1909
Oshimwaku
WAXX1910
Oshinge
WAXX1911
Oshipala
WAXX1912
Oshishogolo
WAXX1913
Oshitai
WAXX1914
Oshityoshikukutu
WAXX1915
Oshombwa
WAXX1916
Oshuli
WAXX1917
Oshuudiya
WAXX1918
Otofima
WAXX1919
Otunganga
WAXX1920
Otyaityava
WAXX1921
Oukala
WAXX1922
Oumbada
WAXX1923
Oupili
WAXX1924
Oupongo
WAXX1925
Oushini
WAXX1926
Outwilo
WAXX1927
Tsamatse
WAXX1928
Utilo
WAXX1929
Uukangowahamalwa
WAXX1930
Yanghandja