Weather Location Codes/IDs for Liechtenstein

Below are the weather location codes for Liechtenstein used by AOL Weather, The Weather Channel (weather.com), Yahoo! Weather and others.

 • Balzers LSXX0004
 • Bendern LSXX0015
 • Ebenholz LSXX0016
 • Eschen LSXX0005
 • Gaflei LSXX0017
 • Gamprin LSXX0006
 • Hinterschellenberg LSXX0018
 • Lavadina LSXX0019
 • Malbun LSXX0007
 • Masescha LSXX0020
 • Mauren LSXX0008
 • Mittlerschellenberg LSXX0021
 • Muhleholz LSXX0022
 • Nendeln LSXX0023
 • Planken LSXX0009
 • Rotenboden LSXX0024
 • Ruggell LSXX0025
 • Schaan LSXX0001
 • Schaanwald LSXX0026
 • Schellenberg LSXX0011
 • Schrunz LSXX0003
 • Silum LSXX0027
 • Steg LSXX0012
 • Sucka LSXX0028
 • Triesen LSXX0013
 • Triesenberg LSXX0014
 • Vaduz LSXX0002
 • Vorderschellenberg LSXX0029
 • Wangerberg LSXX0030