Weather Location Codes/IDs for Kuwait

Below are the weather location codes for Kuwait as used by AOL Weather, The Weather Channel (weather.com), Yahoo! Weather and many more.

KUXX0001
Al Jahrah
KUXX0002
As Sulaybiyah
KUXX0003
Kuwait City
KUXX0004
Al Abdaliyah
KUXX0005
Al Funaytis
KUXX0006
Al Funnayhil
KUXX0008
Al Kuwayt
KUXX0009
Al Wafrah
KUXX0010
Al-Ahmadi
KUXX0011
Al-Jahrah
KUXX0013
Az Zawr
KUXX0015
Mina Abd Allah
KUXX0016
Mina Said
KUXX0017
Abdaly
KUXX0018
Abraque Al Habari
KUXX0019
Al-Salmi
KUXX0020
Bubiyan
KUXX0021
Mitribah
KUXX0022
Sabriyah
KUXX0023
Sulaibiya
KUXX0024
Umm-al-maradim
KUXX0025
Abu Hulayfah
KUXX0026
Abu Khurjayn
KUXX0027
Ad Duba`iyah
KUXX0028
Al Ad`ami
KUXX0029
Al Badawiyah
KUXX0030
Al Burqan
KUXX0031
Al Fahahil
KUXX0032
Al Fintas
KUXX0033
Al Khiran
KUXX0034
Al Mahbulah
KUXX0035
Al Manqaf
KUXX0036
Al Maqwa`
KUXX0037
Al Qulay`ah
KUXX0039
Al `Adal
KUXX0040
Al `Adan
KUXX0041
Al `Aqrabi
KUXX0042
Al-Sabahiyah
KUXX0043
An Nami
KUXX0044
An Nuqayyat
KUXX0045
Ar Rabtah
KUXX0046
Ar Riqqah
KUXX0047
Ash Shu`aybah
KUXX0048
Ash Shuqayq
KUXX0049
At Tawil
KUXX0050
Az Zawr
KUXX0051
Baydat as Subayhiyah
KUXX0052
Dant
KUXX0053
Dubayeiha
KUXX0054
Duwaydat
KUXX0055
Ju`aydan
KUXX0056
Manifah
KUXX0057
Markaz al Fantas
KUXX0058
Subayhiyah
KUXX0059
Umm Qasbah
KUXX0060
Umm al Fala
KUXX0061
Warah
KUXX0062
`Urayfijan
KUXX0063
Abraq Khaytan
KUXX0064
Ad Dawghah
KUXX0065
Al Farwaniyah
KUXX0066
Al `Abbasiyah
KUXX0067
Al `Aridiyah
KUXX0068
Al `Udayliyah
KUXX0069
Al `Umariyah
KUXX0070
Ar Rabiyah
KUXX0071
Ar Rayy
KUXX0072
Janub Khaytan
KUXX0073
Janub as Surrah
KUXX0074
Rujm Khashman
KUXX0075
Al Bid`
KUXX0076
Al Bida`
KUXX0077
Al Jabiriyah
KUXX0078
An Nuqrah
KUXX0079
Ar Rumaythiyah
KUXX0080
As Salimiyah
KUXX0081
As Surrah
KUXX0082
Ash Sha`b
KUXX0083
Bayan
KUXX0084
Hawalli
KUXX0085
Maydan Hawalli
KUXX0086
Mishrif
KUXX0087
Salwa
KUXX0088
Ad Dibdibah
KUXX0089
Al Abatih
KUXX0090
Al Atraf
KUXX0091
Al Bahrah
KUXX0092
Al Farridah
KUXX0093
Al Hammar
KUXX0094
Al Hariqah
KUXX0095
Al Hujayjah
KUXX0096
Al Hurayjah
KUXX0097
Al Jahra'
KUXX0098
Al Jirthamah
KUXX0099
Al Judayliyat
KUXX0100
Al Kharfashi
KUXX0101
Al Khuwaysat
KUXX0102
Al Kuwaykib
KUXX0103
Al Maghasil
KUXX0104
Al Mamlahah
KUXX0105
Al Mityahah
KUXX0106
Al Muraytibah
KUXX0107
Al Qash`aniyah
KUXX0108
Al `Abdaliyah
KUXX0109
Al `Afajiyah
KUXX0110
Al `Arfajiyah
KUXX0111
Al `Ulaymiyah
KUXX0112
Amgharah
KUXX0113
An Nimratayn
KUXX0114
An Nuwaynis
KUXX0115
Ar Rawdatayn
KUXX0116
As Sab`ah
KUXX0117
As Sabiriyah
KUXX0118
As Sabiyah
KUXX0119
As Sir
KUXX0121
Ash Shiqaya
KUXX0122
Ash Shiqq
KUXX0123
Bahra
KUXX0124
Hamran
KUXX0125
Hawmah
KUXX0127
Kazimah
KUXX0128
Mudayyarah
KUXX0129
Mutribah
KUXX0130
Sayhad al Muzayhir
KUXX0131
Shumaymah
KUXX0132
Sukhaybiriyat
KUXX0133
Udayri` al Hamd
KUXX0134
Udayri` al Hisn
KUXX0135
Umm Kashish
KUXX0136
Umm Ruqaybah
KUXX0137
Umm al Ba`l
KUXX0138
Umm al Ghurban
KUXX0139
Umm al Madafi`
KUXX0140
Umm al Qashish
KUXX0141
Umm al `Aysh
KUXX0142
Umm ar Rimam
KUXX0143
Umm ar Rus
KUXX0144
`Amarat ad Darb
KUXX0145
`Ashish al Jahra'
KUXX0146
`Ushaysh al Jahra'
KUXX0147
Ad Dasht
KUXX0148
Ad Dasmah
KUXX0149
Ad Dawhah
KUXX0150
Al Bhar
KUXX0151
Al Bult
KUXX0152
Al Fayha'
KUXX0153
Al Hadiqah
KUXX0154
Al Khalidiyah
KUXX0155
Al Khidr
KUXX0156
Al Mansuriyah
KUXX0157
Al Mina'
KUXX0158
Al Murqab
KUXX0159
Al Qiblah
KUXX0160
Al Qusur
KUXX0161
Al Yarmuk
KUXX0162
Al `Adiliyah
KUXX0163
Al `Awazim
KUXX0164
An Nuzhah
KUXX0165
As Salihiyah
KUXX0166
As Sulaybikhat
KUXX0167
Ash Shamiyah
KUXX0168
Ash Sharq
KUXX0169
Ash Shubaykah
KUXX0170
Ash Shuwaykh
KUXX0171
Bunayd al Qar
KUXX0172
Dahiyat `Abd Allah as Salim
KUXX0173
Kayfan
KUXX0175
Qasm Dasman
KUXX0176
Qullat Shujayr
KUXX0177
Qurtubah
KUXX0178
Umm Siddah
KUXX0179
`Ashish ad Dawhah
KUXX0180
Al Masilah
KUXX0181
Al Mintaqah al Wista
KUXX0182
Al Qusur
KUXX0183
Al `Uqaylah
KUXX0184
An Nijfah
KUXX0185
Dulay` Su`ud
KUXX0186
Mubarak al Kabir
KUXX0187
Sabah as Salim