Weather Location Codes/IDs for Israel

Below are the weather location codes for Israel as used by AOL Weather, The Weather Channel (weather.com), Yahoo! Weather and many more.

ISXX0001
Acre
ISXX0002
Bat Yam
ISXX0003
Beit Lahm
ISXX0004
Bene Beraq
ISXX0005
Eilat
ISXX0006
Hadera
ISXX0007
Haifa
ISXX0008
Herzliyya
ISXX0009
Holon
ISXX0010
Jerusalem
ISXX0011
Ben Gurion International Airport
ISXX0012
Nahariyya
ISXX0013
Nazareth
ISXX0014
Nesher
ISXX0015
Netanya
ISXX0016
Ovda
ISXX0017
Petah Tiqwa
ISXX0018
Qiryat Ata
ISXX0019
Qiryat Bialik
ISXX0020
Qiryat Motzkin
ISXX0021
Qiryat Yam
ISXX0022
Ramat Gan
ISXX0023
Ramla
ISXX0024
Rehovot
ISXX0025
Rishon LeZiyyon
ISXX0026
Tel Aviv-Yafo
ISXX0027
Yotvata
ISXX0028
Zova
ISXX0029
Ariel
ISXX0030
Beersheba
ISXX0031
Kiryat Shmone
ISXX0032
Tiberius
ISXX0033
'Afula
ISXX0034
'Akko
ISXX0036
Arad
ISXX0038
Ashdod
ISXX0039
Ashqelon
ISXX0044
Dimona
ISXX0046
En Hazeva
ISXX0047
Gerofit
ISXX0050
Hefa (Haifa)
ISXX0053
Ibbim
ISXX0055
Kefar Sava
ISXX0060
Nazerat
ISXX0063
Nizzana
ISXX0065
Pardes Hanna
ISXX0075
Rosh Ha'ayin
ISXX0077
Teverya (Tiberias)
ISXX0078
Abba Hillel
ISXX0079
Abu Mareith
ISXX0080
Abu Rabi`a
ISXX0081
Abu Raqeiq
ISXX0082
Afridar
ISXX0083
Ahawa
ISXX0084
Ahuzzam
ISXX0085
Al Bire
ISXX0086
Al Buhdari
ISXX0087
Al Injua
ISXX0088
Al Khabu
ISXX0089
Al Murabba`a
ISXX0090
Al Qurayn
ISXX0091
Al Quseime
ISXX0092
Al `Ajrah
ISXX0093
Al-Ramadien
ISXX0094
Alumma
ISXX0095
Amazya
ISXX0096
Ar Ruqeidive
ISXX0097
As Sila`i
ISXX0098
Ashalim
ISXX0099
Avigedor
ISXX0100
Avshalom
ISXX0101
Barnea`
ISXX0102
Bat Hadar
ISXX0103
Bayt Mirsim
ISXX0104
Be'er Menuha
ISXX0105
Be'er Ora
ISXX0106
Be'er Toviyya
ISXX0107
Be'eri
ISXX0108
Be'erot Yizhaq
ISXX0109
Beit Jirja
ISXX0110
Bene 'Ayish
ISXX0111
Berekhya
ISXX0112
Beror Hayil
ISXX0113
Berosh
ISXX0114
Berurim
ISXX0115
Bet Guvrin
ISXX0116
Bet HaGaddi
ISXX0117
Bet Nir
ISXX0118
Bet Qama
ISXX0119
Bet Shiqma
ISXX0120
Bet `Ezra
ISXX0121
Bitha
ISXX0122
Bizzaron
ISXX0123
Bureir
ISXX0124
Deganim
ISXX0125
Deir Suneid
ISXX0126
Deqel
ISXX0127
Devira
ISXX0128
Dohan
ISXX0129
Dorot
ISXX0130
Ed Denqur
ISXX0131
Eilot
ISXX0132
Ein Bokek
ISXX0133
El Huzaiyil
ISXX0134
El `Imara
ISXX0135
El-Bureise
ISXX0136
El-Khadar
ISXX0137
El-Ma`in
ISXX0138
El-Melek
ISXX0139
Elifaz
ISXX0140
Emunim
ISXX0141
Er Rabye
ISXX0142
Er Ruweibiye
ISXX0143
Erez
ISXX0144
Es Sawawin
ISXX0145
Esh Shu'uth
ISXX0146
Eshbol
ISXX0147
Eshel HaNasi
ISXX0148
Eshkolot
ISXX0149
Etan
ISXX0150
Even Shemu'el
ISXX0151
Ez Zol
ISXX0152
Gal'on
ISXX0153
Gat
ISXX0154
Ge'a
ISXX0155
Gevar`am
ISXX0156
Gevim
ISXX0157
Gevulot
ISXX0158
Gidron
ISXX0159
Gilat
ISXX0160
Giv`ati
ISXX0161
Giv`olim
ISXX0162
Haruvit
ISXX0163
Hawwat Maresha
ISXX0164
Hazav
ISXX0165
Hazerim
ISXX0166
Hazeva
ISXX0167
Hazor Ashdod
ISXX0168
Helez
ISXX0169
Hodiyya
ISXX0170
Holit
ISXX0171
Hura
ISXX0172
Jawz al `Izz
ISXX0173
Juhayd
ISXX0174
Julis
ISXX0175
Kannot
ISXX0176
Karmiyya
ISXX0177
Karmon
ISXX0178
Kaukaba
ISXX0179
Kefar Ahim
ISXX0180
Kefar HaNo`ar Nizzanim
ISXX0181
Kefar HaRif
ISXX0182
Kefar Maymon
ISXX0183
Kefar Menahem
ISXX0184
Kefar Warburg
ISXX0185
Kefar `Azza
ISXX0186
Kemehin
ISXX0187
Keramim
ISXX0188
Kerem Shalom
ISXX0189
Ketura
ISXX0190
Kissufim
ISXX0191
Kokhav Mikha'el Sobell
ISXX0192
Kuseifa
ISXX0193
Lahav
ISXX0194
Lakhish
ISXX0195
Laqiyya
ISXX0196
Lehavim
ISXX0197
Loten
ISXX0198
Ma`galim
ISXX0199
Mabbu`im
ISXX0200
Magen
ISXX0201
Mahane Zofar
ISXX0202
Mahzevet Geves
ISXX0203
Makhfar al Ghamr
ISXX0204
Mar`it
ISXX0205
Mash'abbe Sade
ISXX0206
Mash`en
ISXX0207
Mashmia` Shalom
ISXX0208
Maslul
ISXX0209
Massu'ot Yizhaq
ISXX0210
Mavqi`im
ISXX0211
Mefallesim
ISXX0212
Meitar
ISXX0213
Melilot
ISXX0214
Menuha
ISXX0215
Merkaz Shapira
ISXX0216
Metar
ISXX0217
Mezad Ma'agura
ISXX0218
Midreshet Ben-Gurion
ISXX0219
Mihraqa
ISXX0220
Mishmar HaNegev
ISXX0221
Mitzpe Ramon
ISXX0222
Mivhor
ISXX0223
Mivtahim
ISXX0224
Na'ot Semadar
ISXX0225
Nahal Amittay
ISXX0226
Nahal `Oz
ISXX0227
Nahala
ISXX0228
Ne'ot HaKikar
ISXX0229
Negba
ISXX0230
Nehora
ISXX0231
Netiv Ha`Asara
ISXX0232
Netivot
ISXX0233
Nevatim
ISXX0234
Newe Harif
ISXX0235
Newe Mivtah
ISXX0236
Newe Zohar
ISXX0237
Ni`ilya
ISXX0238
Nir Banim
ISXX0239
Nir Hen
ISXX0240
Nir Moshe
ISXX0241
Nir Yisra'el
ISXX0242
Nir Yizhaq
ISXX0243
Nir `Aqiva
ISXX0244
Nir `Oz
ISXX0245
Nir`am
ISXX0246
Nirim
ISXX0247
Niva
ISXX0248
Nizzane Sinay
ISXX0249
Nizzanim
ISXX0250
No`am
ISXX0251
Nogah
ISXX0252
Ofaqim
ISXX0253
Ohad
ISXX0254
Or HaNer
ISXX0255
Orot
ISXX0256
Pa`ame Tashaz
ISXX0257
Paran
ISXX0258
Pattish
ISXX0259
Peduyyim
ISXX0260
Peri Gan
ISXX0261
Qedma
ISXX0262
Qelahim
ISXX0263
Qezi`ot
ISXX0264
Qiryat Gat
ISXX0265
Qiryat Mal'akhi
ISXX0266
Qomemiyyut
ISXX0267
Rahat
ISXX0268
Rannen
ISXX0269
Re`im
ISXX0270
Retamim
ISXX0271
Revadim
ISXX0272
Revaha
ISXX0273
Revivim
ISXX0274
Ruhama
ISXX0275
Sa`ad
ISXX0276
Samar
ISXX0277
Sappir
ISXX0278
Sde 'Uziyyahu
ISXX0279
Sde Boker
ISXX0280
Sde Dawid
ISXX0281
Sde Moshe
ISXX0282
Sde Yo'av
ISXX0283
Sde Zevi
ISXX0284
Sede Avraham
ISXX0285
Sede Nizzan
ISXX0286
Sederot
ISXX0287
Sedom
ISXX0288
Segev Shalom
ISXX0289
Segula
ISXX0290
Sha'anan
ISXX0291
Sha`are Avraham
ISXX0292
Shafir
ISXX0293
Shahar
ISXX0294
Shahariyya
ISXX0295
Shalwa
ISXX0296
Sharsheret
ISXX0297
Sheqef
ISXX0298
Shetulim
ISXX0299
Sheulluf
ISXX0300
Shezaf
ISXX0301
Shibbolim
ISXX0302
Shittim
ISXX0303
Shizzafon
ISXX0304
Shomeriyya
ISXX0305
Shoqeda
ISXX0306
Shoval
ISXX0307
Shuva
ISXX0308
Sufa
ISXX0309
Sumsum
ISXX0310
Tal Or
ISXX0311
Talme Bilu
ISXX0312
Talme Eliyyahu
ISXX0313
Talme Yafe
ISXX0314
Talme Yehi'el
ISXX0315
Talme Yosef
ISXX0316
Te'ashur
ISXX0317
Tel Sheva`
ISXX0318
Telalim
ISXX0319
Telamim
ISXX0320
Tequma
ISXX0321
Tidhar
ISXX0322
Tifrah
ISXX0323
Timmorim
ISXX0324
Tushiyya
ISXX0325
Umm Aiwe
ISXX0326
Umm Ratta
ISXX0327
Umm al Ausei
ISXX0328
Urim
ISXX0329
Ya`alon
ISXX0330
Yad Mordekhay
ISXX0331
Yad Natan
ISXX0332
Yahel
ISXX0333
Yakhini
ISXX0334
Yated
ISXX0335
Yeroham
ISXX0336
Yesha`
ISXX0337
Yevul
ISXX0338
Yinnon
ISXX0339
Yittar
ISXX0340
Yizre`am
ISXX0341
Yoshivya
ISXX0342
Zavdi'el
ISXX0343
Ze'elim
ISXX0344
Zemorot
ISXX0345
Zerahya
ISXX0346
Zeru`a
ISXX0347
Zimrat
ISXX0348
Ziqim
ISXX0349
Zofar
ISXX0350
Zohar
ISXX0351
Zomeha
ISXX0352
`Alumim
ISXX0353
`Amasa
ISXX0354
`Ammi`oz
ISXX0355
`Ar`ara BaNegev
ISXX0356
`Arab an Najmat
ISXX0357
`Arab an Neb`at
ISXX0358
`Arab an Nejmat
ISXX0359
`Arab an Nu`aymat
ISXX0360
`Arab el-Jeramene
ISXX0361
`Arab et Terabin
ISXX0362
`Arad
ISXX0363
`Arugot
ISXX0364
`Azriqam
ISXX0365
`En Boqeq
ISXX0366
`En Gedi
ISXX0367
`En HaBesor
ISXX0368
`En HaShelosha
ISXX0369
`En Netafim
ISXX0370
`En Yahav
ISXX0371
`En Zurim
ISXX0372
`Ezer
ISXX0373
`Ezuz
ISXX0374
`Ir Ovot
ISXX0375
`Omer
ISXX0376
`Ozem
ISXX0377
`Uza
ISXX0378
Abu Shusha
ISXX0379
Ahi`ezer
ISXX0380
Ahisamakh
ISXX0381
Ahituv
ISXX0382
Arsuf
ISXX0383
Avihayil
ISXX0384
Bahan
ISXX0385
Bareqet
ISXX0386
Bat Hefer
ISXX0387
Bazra
ISXX0388
Be'er Gannim
ISXX0389
Be'er Ya`aqov
ISXX0390
Be'erot Yizhaq
ISXX0391
Be'erotayim
ISXX0392
Ben Shemen
ISXX0393
Ben Zakkay
ISXX0394
Benaya
ISXX0395
Bene Darom
ISXX0396
Bene Deror
ISXX0397
Bene Re'em
ISXX0398
Bene Ziyyon
ISXX0399
Bene `Atarot
ISXX0400
Bet Dagan
ISXX0401
Bet El`azari
ISXX0402
Bet Gamli'el
ISXX0403
Bet HaLewi
ISXX0404
Bet Hanan
ISXX0405
Bet Hashmonay
ISXX0406
Bet Herut
ISXX0407
Bet Hilqiyya
ISXX0408
Bet Nehemya
ISXX0409
Bet Rabban
ISXX0410
Bet Shemu'el
ISXX0411
Bet Yannay
ISXX0412
Bet Yehoshua`
ISXX0413
Bet Yizhaq
ISXX0414
Bet Yizhaq Sha`ar Hefer
ISXX0415
Bet `Arif
ISXX0416
Bet `Oved
ISXX0417
Bet `Uzi'el
ISXX0418
Bir es Sikka
ISXX0419
Bitan Aharon
ISXX0420
Buregeta
ISXX0421
Ein Sarid
ISXX0422
Ein Vered
ISXX0423
Elishama`
ISXX0424
Elyakhin
ISXX0425
Elyashiv
ISXX0426
Et Taiyiba
ISXX0427
Even Yehuda
ISXX0428
Eyal
ISXX0429
Fardisiya
ISXX0430
Ga`ash
ISXX0431
Gan HaDarom
ISXX0432
Gan HaSharon
ISXX0433
Gan Hayyim
ISXX0434
Gan Shelomo
ISXX0435
Gan Soreq
ISXX0436
Gan Yavne
ISXX0437
Gan Yoshiyya
ISXX0438
Ganne Tiqwa
ISXX0439
Ganne Yehuda
ISXX0440
Ganne Yohanan
ISXX0441
Ganne`am
ISXX0442
Gannot
ISXX0443
Gannot Hadar
ISXX0444
Gat Rimmon
ISXX0445
Ge'alya
ISXX0446
Ge'ulle Teman
ISXX0447
Ge'ullim
ISXX0448
Gedera
ISXX0449
Gezer
ISXX0450
Gibbeton
ISXX0451
Gimzo
ISXX0452
Ginnaton
ISXX0453
Giv`at Brenner
ISXX0454
Giv`at HaShelosha
ISXX0455
Giv`at Hayyim
ISXX0456
Giv`at Hen
ISXX0457
Giv`at Koah
ISXX0458
Giv`at Shappira
ISXX0459
Giv`at Shemu'el
ISXX0460
HaMa`pil
ISXX0461
Ha`Ogen
ISXX0462
Hadar Ramatayim
ISXX0463
Hadar `Am
ISXX0464
Hadassim
ISXX0465
Hadid
ISXX0466
Hafez Hayyim
ISXX0467
Hagor
ISXX0468
Hanni'el
ISXX0469
Haruzim
ISXX0470
Havazzelet
ISXX0471
Havazzelet HaSharon
ISXX0472
Hemed
ISXX0473
Herev Le'et
ISXX0474
Herut
ISXX0475
Hibbat Ziyyon
ISXX0476
Hod HaSharon
ISXX0477
Hofit
ISXX0478
Hogla
ISXX0479
Horeshim
ISXX0480
Hoter
ISXX0481
Hulda
ISXX0482
Ibthan
ISXX0483
Jaljulya
ISXX0484
Kadima
ISXX0485
Kafr Bara
ISXX0486
Kafr Qasim
ISXX0487
Karkom
ISXX0488
Karme Yosef
ISXX0489
Kefar Aharon
ISXX0490
Kefar Aviv
ISXX0491
Kefar Bilu
ISXX0492
Kefar Bin Nun
ISXX0493
Kefar Daniyyel
ISXX0494
Kefar Eliyyahu
ISXX0495
Kefar Gannim
ISXX0496
Kefar Gevirol
ISXX0497
Kefar HaNagid
ISXX0498
Kefar HaRo'e
ISXX0499
Kefar Habad
ISXX0500
Kefar Hayyim
ISXX0501
Kefar Malal
ISXX0502
Kefar Marmorek
ISXX0503
Kefar Monash
ISXX0504
Kefar Mordekhay
ISXX0505
Kefar Nahaman
ISXX0506
Kefar Netter
ISXX0507
Kefar Shemu'el
ISXX0508
Kefar Sirkin
ISXX0509
Kefar Truman
ISXX0510
Kefar Witqin
ISXX0511
Kefar Ya`bez
ISXX0512
Kefar Yona
ISXX0513
Kefar Ziw
ISXX0514
Kfar Hess
ISXX0515
Kfar Saba
ISXX0516
Kokhav Ya'ir
ISXX0517
Lod
ISXX0518
Ma`as
ISXX0519
Ma`barot
ISXX0520
Magdi'el
ISXX0521
Magshimim
ISXX0522
Mahane Yisra'el
ISXX0523
Marja
ISXX0524
Mazkeret Batya
ISXX0525
Mazliah
ISXX0526
Mazor
ISXX0527
Meshar
ISXX0528
Mevo Modi'im
ISXX0529
Migdal Afeq
ISXX0530
Mikhmoret
ISXX0531
Mishmar Ayyalon
ISXX0532
Mishmar Dawid
ISXX0533
Mishmar HaSharon
ISXX0534
Mishmar HaShiv`a
ISXX0535
Mishmeret
ISXX0536
Modiin
ISXX0537
Na`an
ISXX0538
Nahalat Yehuda
ISXX0539
Nahshonim
ISXX0540
Ne'ot Sade
ISXX0541
Ne`ane
ISXX0542
Ne`urim
ISXX0543
Nehalim
ISXX0544
Ness Ziona
ISXX0545
Neta`im
ISXX0546
Newe Itamar
ISXX0547
Newe Shalom
ISXX0548
Newe Yamin
ISXX0549
Newe Yaraq
ISXX0550
Nezer Sereni
ISXX0551
Nir Eliyyahu
ISXX0552
Nir Gallim
ISXX0553
Nir Zevi
ISXX0554
Nirit
ISXX0555
Nizzane `Oz
ISXX0556
Nof Ayalon
ISXX0557
Nofekh
ISXX0558
Nordiyya
ISXX0559
Omez
ISXX0560
Palmahim
ISXX0561
Pardesiyya
ISXX0562
Pedaya
ISXX0563
Petah Tikva
ISXX0564
Petahya
ISXX0565
Porat
ISXX0566
Qalansuwa
ISXX0567
Qalmaniyya
ISXX0568
Qaryat Jawarish
ISXX0569
Qevuzat Yavne
ISXX0570
Qidron
ISXX0571
Qiryat Arye
ISXX0572
Qiryat Norda'u
ISXX0573
Qiryat `Eqron
ISXX0574
Ra`ananna
ISXX0575
Raanana
ISXX0576
Ramat Eliyyahu
ISXX0577
Ramat HaKovesh
ISXX0578
Ramat Hadar
ISXX0579
Ramat Poleg
ISXX0580
Ramat Tiomkin
ISXX0581
Ramot HaShavim
ISXX0582
Ramot Me'ir
ISXX0583
Rinnatya
ISXX0584
Rishpon
ISXX0585
Savyon
ISXX0586
Sde Hemed
ISXX0587
Sde Warburg
ISXX0588
Sha`alvim
ISXX0589
Sha`ar Efrayim
ISXX0590
Shedema
ISXX0591
Shefayim
ISXX0592
Shekhunat Belinson
ISXX0593
Shekhunat Ben `Ammi
ISXX0594
Shevut `Am
ISXX0595
Shikkun Gil `Amal
ISXX0596
Shikun Ben Ziyyon
ISXX0597
Shikun Darom
ISXX0598
Shikun `Amalya
ISXX0599
Shoshannat Ha`Amaqim
ISXX0600
Sitriyya
ISXX0601
Talme Menashe
ISXX0602
Tel Asher
ISXX0603
Tel Mond
ISXX0604
Tel Yizhaq
ISXX0605
Tel Zur
ISXX0606
Tenuvot
ISXX0607
Tirah
ISXX0608
Tirat Shalom
ISXX0609
Tirat Yehuda
ISXX0610
Tohelet
ISXX0611
Udim
ISXX0612
Uri'el
ISXX0613
Yad Binyamin
ISXX0614
Yad Eli`ezer
ISXX0615
Yad Hanna
ISXX0616
Yad Rambam
ISXX0617
Yagel
ISXX0618
Yamma
ISXX0619
Yanuv
ISXX0620
Yaqum
ISXX0621
Yarhiv
ISXX0622
Yarqona
ISXX0623
Yashresh
ISXX0624
Yavne
ISXX0625
Yaziv
ISXX0626
Yaziz
ISXX0627
Ye`af
ISXX0628
Yedidya
ISXX0629
Yehud
ISXX0630
Yesodot
ISXX0631
Yibna
ISXX0632
Yikkon
ISXX0633
Yohanan
ISXX0634
Zafriyya
ISXX0635
Zarnuqa
ISXX0636
Zekher Dov
ISXX0637
Zemer
ISXX0638
Zetan
ISXX0639
Zofit
ISXX0640
Zofiyya
ISXX0641
Zoran
ISXX0642
Zur Moshe
ISXX0643
Zur Natan
ISXX0644
Zur Yig'al
ISXX0645
`Adanim
ISXX0646
`Ammishav
ISXX0647
`Aseret
ISXX0648
`Ayanot
ISXX0649
`Azarya
ISXX0650
`Azri'el
ISXX0651
`En Gannim
ISXX0652
`En HaHoresh
ISXX0653
`En Hitkhelet
ISXX0654
`Enat
ISXX0655
`Ezra Uvizzaron
ISXX0656
`Olesh
ISXX0657
Ahuza
ISXX0658
Allone Yizhaq
ISXX0659
Avi'el
ISXX0660
Baiyada
ISXX0661
Baqa el Gharbiyya
ISXX0662
Barqay
ISXX0663
Barta`a
ISXX0664
Bat Gallim
ISXX0665
Bat Shelomo
ISXX0666
Ben Dor
ISXX0667
Bet Hananya
ISXX0668
Bet Oren
ISXX0669
Bet Zevi
ISXX0670
Binyamina
ISXX0671
Daliyat el Karmil
ISXX0672
Dor
ISXX0673
El Fureidis
ISXX0674
El Kababir
ISXX0675
El Mazar
ISXX0676
El Murtafi`a
ISXX0677
El Musheirifa
ISXX0678
El Musheirifa el Fauqa
ISXX0679
El Musheirifa et Tahta
ISXX0680
El Musherifa
ISXX0681
Elro'i
ISXX0682
Gan Shemu'el
ISXX0683
Gan Shomeron
ISXX0684
Geva` Karmel
ISXX0685
Giv`at HaPo`alim
ISXX0686
Giv`at Haviva
ISXX0687
Giv`at Nili
ISXX0688
Giv`at Olga
ISXX0689
Giv`at `Ada
ISXX0690
Giv`at `Eden
ISXX0691
HaBonim
ISXX0692
HaHoterim
ISXX0693
HaKarmel
ISXX0694
Hadar HaKarmel
ISXX0695
Harish
ISXX0696
Hazrot Karmel
ISXX0698
Hod HaKarmel
ISXX0699
Ibtin
ISXX0700
Jatt
ISXX0701
Jisr ez Zarqa
ISXX0702
Kafr Lam
ISXX0703
Kafr Qari`
ISXX0704
Karkur
ISXX0705
Karmelia
ISXX0706
Kefar Ata
ISXX0707
Kefar Bialik
ISXX0708
Kefar Brandeis
ISXX0709
Kefar Gallim
ISXX0710
Kefar Glickson
ISXX0711
Kefar HaMaccabi
ISXX0712
Kefar HaNo`ar HaDati
ISXX0713
Kefar Hasidim
ISXX0714
Kefar Pines
ISXX0715
Kefar Shamir
ISXX0716
Kerem Maharal
ISXX0717
Lahavot Haviva
ISXX0718
Ma'or
ISXX0719
Ma`agan Mikha'el
ISXX0720
Ma`anit
ISXX0721
Ma`bara
ISXX0722
Ma`yan Zevi
ISXX0723
Maggal
ISXX0724
Maqura
ISXX0725
Me `Ammi
ISXX0726
Me'ir Shefeya
ISXX0727
Megadim
ISXX0728
Meisir
ISXX0729
Mezer
ISXX0730
Mishmarot
ISXX0731
Mu`awiya
ISXX0732
Musmus
ISXX0733
Nahsholim
ISXX0734
Newe Avot
ISXX0735
Newe Hayyim
ISXX0736
Newe Sedot
ISXX0737
Newe Sha'anan
ISXX0738
Newe Yam
ISXX0739
Nir `Ezyon
ISXX0740
Nofit
ISXX0741
Or `Aqiva
ISXX0742
Oranim
ISXX0743
Pardes Hanna Karkur
ISXX0744
Qazir
ISXX0745
Qesarya
ISXX0746
Qiryat Binyamin
ISXX0747
Qiryat HaTekhniyyon
ISXX0748
Qiryat Hayyim
ISXX0749
Qiryat Hayyim HaMa`arvit
ISXX0750
Qiryat Nahum
ISXX0751
Qiryat Shemaryahu
ISXX0752
Qiryat Shemu'el
ISXX0753
Qiryat Tiv`on
ISXX0754
Ramat HaTishbi
ISXX0755
Ramat Hadar
ISXX0756
Ramat Sha'ul
ISXX0757
Ramat Yohanan
ISXX0758
Ramot Remez
ISXX0759
Regavim
ISXX0760
Rekhasim
ISXX0761
Romema
ISXX0762
Salim
ISXX0763
Sarafand
ISXX0764
Sde Yizhaq
ISXX0765
Sedot Yam
ISXX0766
Sha`ar Ha`Aliya
ISXX0767
Sha`ar Ha`Amaqim
ISXX0768
Sha`ar Menashe
ISXX0769
Shambur
ISXX0770
Shari`
ISXX0771
Sheikh Bureik
ISXX0772
Shekhunat Bet Eli`ezer
ISXX0773
Shekhunat Ziw
ISXX0774
Shikun Ya`aqov
ISXX0775
Talme El`azar
ISXX0776
Tel Hanan
ISXX0777
Tirat Karmel
ISXX0778
Umm el Fahm
ISXX0779
Umm el Qutuf
ISXX0780
Universitet Hefa
ISXX0781
Usha
ISXX0782
Wardiyya
ISXX0783
Ya`arot Karmel
ISXX0784
Yagur
ISXX0785
Yajur
ISXX0786
Yemin Orde
ISXX0787
Zalafa
ISXX0788
Zalafa el Gharbiya
ISXX0789
Zalafa esh Sharqiya
ISXX0790
Zerufa
ISXX0791
Zikhron Ya`aqov
ISXX0792
Zur Shalom
ISXX0793
`Ammiqam
ISXX0794
`Aqqada
ISXX0795
`Ar`ara
ISXX0796
`Ara
ISXX0797
`Atlit
ISXX0798
`Ein Ibrahim
ISXX0799
`Ein el Ma`lqa
ISXX0800
`Ein es Sahla
ISXX0801
`En Ayyala
ISXX0802
`En HaYam
ISXX0803
`En Hod
ISXX0804
`En Karmel
ISXX0805
`En Na`aman
ISXX0806
`En Shemer
ISXX0807
`En `Iron
ISXX0808
`Ir HaMifraz
ISXX0809
`Iriq es Sabav
ISXX0810
`Isfiya
ISXX0811
`Ofer
ISXX0812
'Eilabun
ISXX0813
Abbirim
ISXX0814
Abu Sinan
ISXX0815
Adamit
ISXX0816
Adirim
ISXX0817
Afeq
ISXX0818
Afiqim
ISXX0819
Ahihud
ISXX0820
Ahuzzat Baraq
ISXX0821
Ahuzzat Naftali
ISXX0822
Akhsanit Kare Deshe
ISXX0823
Akhsanya
ISXX0824
Allon HaGalil
ISXX0825
Allon Tavor
ISXX0826
Allone Abba
ISXX0827
Allonim
ISXX0828
Almagor
ISXX0829
Alummot
ISXX0830
Amirim
ISXX0831
Amnun
ISXX0832
Arbel
ISXX0833
Ashdot Ya`aqov
ISXX0834
Ashdot Ya`aqov Ihud
ISXX0835
Ashdot Ya`aqov Me'uhad
ISXX0836
Asherat
ISXX0837
Avital
ISXX0838
Avivim
ISXX0839
Avtalyon
ISXX0840
Avuqa
ISXX0841
Ayyelet HaShahar
ISXX0842
Balfouriyya
ISXX0843
Bar Yohay
ISXX0844
Bar`am
ISXX0845
Baraq
ISXX0846
Basmat Tab`un
ISXX0847
Beit Jann
ISXX0848
Ben `Ammi
ISXX0849
Berit Ahim
ISXX0850
Bet Alfa
ISXX0851
Bet Gan
ISXX0852
Bet HaShitta
ISXX0853
Bet Ha`Emeq
ISXX0854
Bet Hillel
ISXX0855
Bet Lehem HaGelilit
ISXX0856
Bet Ma`on
ISXX0857
Bet Qeshet
ISXX0858
Bet Rimmon
ISXX0859
Bet She'an
ISXX0860
Bet She`arim
ISXX0861
Bet Yosef
ISXX0862
Bet Zayd
ISXX0863
Bet Zera`
ISXX0864
Bezet
ISXX0865
Bi`na
ISXX0866
Bir el Maksur
ISXX0867
Biriyya
ISXX0868
Bitanya
ISXX0869
Bu`eina
ISXX0870
Buqei`a
ISXX0871
Buregan
ISXX0872
Bustan HaGalil
ISXX0873
Dabburiya
ISXX0874
Dafna
ISXX0875
Dahi
ISXX0876
Daliyat er Ruha
ISXX0877
Daliyya
ISXX0878
Dalton
ISXX0879
Dan
ISXX0880
Daverat
ISXX0881
Deganya Alef
ISXX0882
Deganya Bet
ISXX0883
Deir Hanna
ISXX0884
Deir el Asad
ISXX0885
Devora
ISXX0886
Dishon
ISXX0887
Dovev
ISXX0888
El Makr
ISXX0889
El Mazra`a
ISXX0890
El `Ulmaniya
ISXX0891
Elifelet
ISXX0892
Elon
ISXX0893
Elqosh
ISXX0894
Elyaqim
ISXX0895
En Nawaqir
ISXX0896
En Nuqeib
ISXX0897
Er Reina
ISXX0898
Esh Sheikh Dannun
ISXX0899
Esh Sheikh Dawud
ISXX0900
Eshhar
ISXX0901
Et Taiyiba
ISXX0902
Even Menahem
ISXX0903
Even Pelet
ISXX0904
Even Yizhaq
ISXX0905
Ga`ton
ISXX0906
Gadish
ISXX0907
Gan Ner
ISXX0908
Gazit
ISXX0909
Gesher
ISXX0910
Gesher HaZiw
ISXX0911
Geva`
ISXX0912
Gevat
ISXX0913
Gid`ona
ISXX0914
Gile`am
ISXX0915
Gilon
ISXX0916
Ginnegar
ISXX0917
Ginnosar
ISXX0918
Gitta
ISXX0919
Giv`at Avni
ISXX0920
Giv`at Ela
ISXX0921
Giv`at `Oz
ISXX0922
Gonen
ISXX0923
Goren
ISXX0924
Gornot HaGalil
ISXX0925
HaGosherim
ISXX0926
HaSolelim
ISXX0927
HaYogev
ISXX0928
HaZore`im
ISXX0929
HaZorea`
ISXX0930
Hajajra
ISXX0931
Halaf Tabbash
ISXX0932
Haluz
ISXX0933
Hamadya
ISXX0934
Hamam
ISXX0935
Hammat
ISXX0936
Hanita
ISXX0937
Hannaton
ISXX0938
Hararit
ISXX0939
Harashim
ISXX0940
Harduf
ISXX0941
Hawwat HaShomer
ISXX0942
Hawwat Shemu'el
ISXX0943
Hawwat `Eden
ISXX0944
Hazon
ISXX0945
Hazor HaGelilit
ISXX0946
Hazrot Yasaf
ISXX0947
Hefzi Bah
ISXX0948
Hela
ISXX0949
Hemdat Yamim
ISXX0950
Hever
ISXX0951
Hilla
ISXX0952
Hodayot
ISXX0953
Hosen
ISXX0954
Hosha`ya
ISXX0955
Hulata
ISXX0956
Hunin
ISXX0957
Huqoq
ISXX0958
Hurfeish
ISXX0959
I`billin
ISXX0960
Iksal
ISXX0961
Ilaniyya
ISXX0962
Intisar
ISXX0963
Jatt
ISXX0964
Ji`ara
ISXX0965
Jish
ISXX0966
Judieda Makr
ISXX0967
Julis
ISXX0968
Jurdeih
ISXX0969
Ka`abiyya
ISXX0970
Kabri
ISXX0971
Kabul
ISXX0972
Kafr Kama
ISXX0973
Kafr Kanna
ISXX0974
Kafr Manda
ISXX0975
Kafr Misr
ISXX0976
Kafr Sumei`
ISXX0977
Kafr Yasif
ISXX0978
Kahal
ISXX0979
Kallanit
ISXX0980
Kammon
ISXX0981
Kare Na`aman
ISXX0982
Karkom
ISXX0983
Karmi'el
ISXX0984
Kaukab Abu el Hija
ISXX0985
Kefar Bar`am
ISXX0986
Kefar Barukh
ISXX0987
Kefar Blum
ISXX0988
Kefar Gid`on
ISXX0989
Kefar Gil`adi
ISXX0990
Kefar HaHoresh
ISXX0991
Kefar HaNasi
ISXX0992
Kefar HaNo`ar Nir Ha`Emeq
ISXX0993
Kefar Hananya
ISXX0994
Kefar Hittim
ISXX0995
Kefar Kisch
ISXX0996
Kefar Masaryk
ISXX0997
Kefar Pir`am
ISXX0998
Kefar Rosh HaNiqra
ISXX0999
Kefar Ruppin
ISXX1000
Kefar Shammay
ISXX1001
Kefar Szold
ISXX1002
Kefar Tavor
ISXX1003
Kefar Weradim
ISXX1004
Kefar Yehezqel
ISXX1005
Kefar Yehoshua`
ISXX1006
Kefar Yeladim
ISXX1007
Kefar Zetim
ISXX1008
Kelil
ISXX1009
Kerem Ben Zimra
ISXX1010
Kinneret
ISXX1011
Kishor
ISXX1012
Kisra
ISXX1013
Lahavot HaBashan
ISXX1014
Lappidot
ISXX1015
Lavi
ISXX1016
Lavon
ISXX1017
Liman
ISXX1018
Livnim
ISXX1019
Lohame HaGeta'ot
ISXX1020
Lotem
ISXX1021
Ma`ale Gilboa`
ISXX1022
Ma`alot Tarshiha
ISXX1023
Ma`bara
ISXX1024
Ma`oz Hayyim
ISXX1025
Ma`yan Barukh
ISXX1026
Mafshatah
ISXX1027
Magen Sha'ul
ISXX1028
Maghar
ISXX1029
Mahanayim
ISXX1030
Majd el Kurum
ISXX1031
Malkiyya
ISXX1032
Mallaha
ISXX1033
Manof
ISXX1034
Manot
ISXX1035
Mantur
ISXX1036
Margaliyyot
ISXX1037
Mash Had
ISXX1038
Massad
ISXX1039
Massada
ISXX1040
Mattat
ISXX1041
Mazzuva
ISXX1042
Me`ona
ISXX1043
Megiddo
ISXX1044
Mele'a
ISXX1045
Menahemya
ISXX1046
Menora
ISXX1047
Merhavya
ISXX1048
Meron
ISXX1049
Mesheq HaPo`alot
ISXX1050
Mesillot
ISXX1051
Metav
ISXX1052
Metulla
ISXX1053
Mi`ilya
ISXX1054
Midrakh `Oz
ISXX1055
Migdal
ISXX1056
Migdal Ha`Emeq
ISXX1057
Migdal Tefen
ISXX1058
Mikhmannim
ISXX1059
Misgav
ISXX1060
Misgav `Am
ISXX1061
Mishmar HaShelosha
ISXX1062
Mishmar HaYam
ISXX1063
Mishmar HaYarden
ISXX1064
Mishmar Ha`Emeq
ISXX1065
Mizpa
ISXX1066
Mizpe Aviv
ISXX1067
Mizpe Netofa
ISXX1068
Mizra`
ISXX1069
Moledet
ISXX1070
Moran
ISXX1071
Moreshet
ISXX1072
Muqeibila
ISXX1073
Na`aman
ISXX1074
Na`ura
ISXX1075
Nahal Eshbar
ISXX1076
Nahala'ot
ISXX1077
Nahalal
ISXX1078
Nahf
ISXX1079
Nazerat `Illit
ISXX1080
Ne'ot Mordekhay
ISXX1081
Nein
ISXX1082
Neriyya
ISXX1083
Nes `Ammim
ISXX1084
Netiv HaShayyara
ISXX1085
Netu`a
ISXX1086
Newe Etan
ISXX1087
Newe Ur
ISXX1088
Newe `Ammi'el
ISXX1089
Nir Dawid
ISXX1090
Nir Yafe
ISXX1091
Notera
ISXX1092
Nujeidat
ISXX1093
Nurit
ISXX1094
Omen
ISXX1095
Or HaGanuz
ISXX1096
Parod
ISXX1097
Pelekh
ISXX1098
Peqi`in Hadasha
ISXX1099
Perazon
ISXX1100
Poriyya
ISXX1101
Poriyya Illit
ISXX1102
Qaddarim
ISXX1103
Qeren
ISXX1104
Qiryat Haroshet
ISXX1105
Qiryat Sara
ISXX1106
Qiryat Shemona
ISXX1107
Qiryat `Amal
ISXX1108
Qoranit
ISXX1109
Ram On
ISXX1110
Rama
ISXX1111
Ramat Dawid
ISXX1112
Ramat HaShenayim
ISXX1113
Ramat HaShofet
ISXX1114
Ramat Hadassa
ISXX1115
Ramat Yishay
ISXX1116
Ramat Zevi
ISXX1117
Ramim
ISXX1118
Ramot Menashe
ISXX1119
Ramot Naftali
ISXX1120
Raqqefet
ISXX1121
Ras `Ali
ISXX1122
Ravid
ISXX1123
Regba
ISXX1124
Rehov
ISXX1125
Reshafim
ISXX1126
Rewaya
ISXX1127
Rihaniya
ISXX1128
Rosh Pinna
ISXX1129
Rumat Heib
ISXX1130
Rummana
ISXX1131
Sa`ar
ISXX1132
Sabalan
ISXX1133
Sajur
ISXX1134
Sakhnin
ISXX1135
Sallama
ISXX1136
Sandala
ISXX1137
Sarid
ISXX1138
Sasa
ISXX1139
Sde Eli'ezer
ISXX1140
Sde Eliyyahu
ISXX1141
Sde Ilan
ISXX1142
Sde Nahum
ISXX1143
Sde Nehemya
ISXX1144
Sde Terumot
ISXX1145
Sde Ya'aqov
ISXX1146
Segev
ISXX1147
Semadar
ISXX1148
Sha`ar HaGolan
ISXX1149
Sha`av
ISXX1150
Shadmot Devora
ISXX1151
Shamerat
ISXX1152
Shamir
ISXX1153
Sharona
ISXX1154
Shave Ziyyon
ISXX1155
She'ar Yashuv
ISXX1156
Shefar`am
ISXX1157
Shefer
ISXX1158
Shekhanya
ISXX1159
Shekhunat Ben Gurion
ISXX1160
Shekhunat Eliyyahu
ISXX1161
Shekhunat Gordon
ISXX1162
Shekhunat Haluzim
ISXX1163
Shekhunat Shprinzak
ISXX1164
Shelomi
ISXX1165
Sheluhot
ISXX1166
Shetula
ISXX1167
Shezor
ISXX1168
Shibli
ISXX1169
Shimron
ISXX1170
Shimshit
ISXX1171
Shomera
ISXX1172
Shorashim
ISXX1173
Sifsufa
ISXX1174
Sulam
ISXX1175
Tal El
ISXX1176
Tamra
ISXX1177
Tefahot
ISXX1178
Tel Hay
ISXX1179
Tel Shaddud
ISXX1180
Tel Yosef
ISXX1181
Tel `Adashim
ISXX1182
Timrat
ISXX1183
Tirat Zevi
ISXX1184
Tuba Zangariya
ISXX1185
Tur`an
ISXX1186
Tuval
ISXX1187
Umm el Ghanam
ISXX1188
Wered HaGalil
ISXX1189
Ya`ad
ISXX1190
Ya`ara
ISXX1191
Ya`el
ISXX1192
Yafa an-Nasirah
ISXX1193
Yanoah
ISXX1194
Yardena
ISXX1195
Yas`ur
ISXX1196
Yavne'el
ISXX1197
Yavor
ISXX1198
Yehi`am
ISXX1199
Yesud HaMa`ala
ISXX1200
Yif`at
ISXX1201
Yiftah
ISXX1202
Yir'on
ISXX1203
Yirka
ISXX1204
Yizre`el
ISXX1205
Yodefat
ISXX1206
Yoqne`am `Illit
ISXX1207
Yuval
ISXX1208
Yuvallim
ISXX1209
Zafon Ka`abiyya
ISXX1210
Zar`it
ISXX1211
Zarzir
ISXX1212
Zefat
ISXX1213
Zeviyya
ISXX1214
Zippori
ISXX1215
Ziv`on
ISXX1216
Zuri'el
ISXX1217
Zurit
ISXX1218
`Adi
ISXX1219
`Afula
ISXX1220
`Afula `Illit
ISXX1221
`Akbara
ISXX1222
`Akko
ISXX1223
`Alma
ISXX1224
`Amir
ISXX1225
`Ammi`ad
ISXX1226
`Amqa
ISXX1227
`Aramsha
ISXX1228
`Arraba
ISXX1229
`Avdon
ISXX1230
`Ein Mahil
ISXX1231
`Ein el Asad
ISXX1232
`En Dor
ISXX1233
`En Gev
ISXX1234
`En HaMifraz
ISXX1235
`En HaNaziv
ISXX1236
`En HaShofet
ISXX1237
`En Ha`Emeq
ISXX1238
`En Harod
ISXX1239
`En Harod Ihud
ISXX1240
`En Harod Me'uhad
ISXX1241
`En Sara
ISXX1242
`En Ya`aqov
ISXX1243
`En Zetim
ISXX1244
`Evron
ISXX1245
`Illut
ISXX1246
`Uzeir
ISXX1247
Maalot Tarshiha
ISXX1248
Abu Ghaush
ISXX1249
Adderet
ISXX1250
Al Musrarah
ISXX1251
Avi`ezer
ISXX1252
Bar Giyyora
ISXX1253
Bayit Wegan
ISXX1254
Beit Jimal
ISXX1255
Beqoa`
ISXX1256
Bet HaKerem
ISXX1257
Bet Me'ir
ISXX1258
Bet Neqofa
ISXX1259
Bet Shemesh
ISXX1260
Bet Zayit
ISXX1261
Eshta'ol
ISXX1262
Etanim
ISXX1263
Even Sappir
ISXX1264
Ge'ullim
ISXX1265
Gefen
ISXX1266
German Colony
ISXX1267
Giv`at Mordekhay
ISXX1268
Giv`at Ram
ISXX1269
Giv`at Sha'ul
ISXX1270
Giv`at Sharet
ISXX1271
Giv`at Shemesh
ISXX1272
Giv`at Ye`arim
ISXX1273
Giv`at Yesha`yahu
ISXX1274
Giv`ot Mordekhay
ISXX1275
Gizo
ISXX1276
Gonen
ISXX1277
Har'el
ISXX1278
Hartuv
ISXX1279
Kefar Salma
ISXX1280
Kefar Sha'ul
ISXX1281
Kefar Uriyya
ISXX1282
Kesalon
ISXX1283
Li On
ISXX1284
Luzit
ISXX1285
Ma`ale HaHamisha
ISXX1286
Ma`oz Ziyyon
ISXX1287
Mahseya
ISXX1288
Manahat
ISXX1289
Massu'a
ISXX1290
Matta`
ISXX1291
Me Neftoah
ISXX1292
Meqor Hayyim
ISXX1293
Mesillat Ziyyon
ISXX1294
Mevasseret Yerushalayim
ISXX1295
Mevasseret Ziyyon
ISXX1296
Moza
ISXX1297
Moza `Illit
ISXX1298
Naham
ISXX1299
Nahshon
ISXX1300
Nehusha
ISXX1301
Nes Harim
ISXX1302
Netiv HaLamed He
ISXX1303
Newe Ilan
ISXX1304
Newe Mikha'el
ISXX1305
Newe Sha'anan
ISXX1306
Ora
ISXX1307
Qiryat HaYovel
ISXX1308
Qiryat Menahem
ISXX1309
Qiryat Moshe
ISXX1310
Qiryat Ye`arim
ISXX1311
Qiryat `Anavim
ISXX1312
Qomemiyyut
ISXX1313
Ramat Razi'el
ISXX1314
Rogelit
ISXX1315
Romema
ISXX1316
Sedot Mikha
ISXX1317
Sho'eva
ISXX1318
Shoresh
ISXX1319
Ta`oz
ISXX1320
Tal Shahar
ISXX1321
Talpiyyot
ISXX1322
Tarum
ISXX1323
Tirosh
ISXX1324
West Jerusalem
ISXX1325
Yad HaShemona
ISXX1326
Yafe Nof
ISXX1327
Yish`i
ISXX1328
Zafririm
ISXX1329
Zanoah
ISXX1330
Zekharya
ISXX1331
Zelafon
ISXX1332
Zor`a
ISXX1333
`Agur
ISXX1334
`Amminadav
ISXX1335
`Ein Naquba
ISXX1336
`Ein Rafa
ISXX1337
`En Kerem
ISXX1338
`Ir Gannim
ISXX1339
Abu Kabir
ISXX1340
Azor
ISXX1341
Ef`al
ISXX1342
El Manshiya
ISXX1343
El `Ajami
ISXX1344
Esh Sheikh Muwannis
ISXX1345
Gelil Yam
ISXX1346
Gelilot
ISXX1347
Giv`at Herzl
ISXX1348
Giv`at Rambam
ISXX1349
Giv`atayim
ISXX1350
HaQirya
ISXX1351
Hadar Yosef
ISXX1352
Hawwat Shalem
ISXX1353
Herzliyya B
ISXX1354
Kefar Azar
ISXX1355
Kefar HaYaroq
ISXX1356
Kefar Shalem
ISXX1357
Kefar Shemaryahu
ISXX1358
Kheiriya
ISXX1359
Miqwe Yisra'el
ISXX1360
Moledet
ISXX1361
Montefiore
ISXX1362
Morasha
ISXX1363
Nahalat Yizhaq
ISXX1364
Newe Efrayim
ISXX1365
Newe Sha'anan
ISXX1366
Newe Zedeq
ISXX1367
Nof Yam
ISXX1368
Or Yehuda
ISXX1369
Pardes Kaz
ISXX1370
Qiryat Me'ir
ISXX1371
Qiryat Ono
ISXX1372
Qiryat Sha'ul
ISXX1373
Qiryat Shalom
ISXX1374
Ramat Aviv
ISXX1375
Ramat Ef`al
ISXX1376
Ramat HaSharon
ISXX1377
Ramat Hayyal
ISXX1378
Ramat Hen
ISXX1379
Ramat Pinkas
ISXX1380
Reshef
ISXX1381
Shekhunat HaTiqwa
ISXX1382
Summeil
ISXX1383
Tel Aviv
ISXX1384
Tel Barukh
ISXX1385
Tel Binyamin
ISXX1386
Tel Litwinsky
ISXX1387
Yafo
ISXX1388
Zahala