Weather Location Codes/IDs for Cook Islands

Below are the weather location codes for Cook Islands used by AOL Weather, The Weather Channel (weather.com), Yahoo! Weather and others.

 • Amuri CWXX0002
 • Areora CWXX0003
 • Arorangi CWXX0004
 • Arutanga CWXX0005
 • Avarua CWXX0006
 • Avatiu CWXX0007
 • Karanga Village CWXX0008
 • Kimiangatau Village CWXX0009
 • Makatea CWXX0010
 • Mangarei Village CWXX0011
 • Mapumai CWXX0012
 • Matavera CWXX0013
 • Muri CWXX0014
 • Natikitea CWXX0015
 • Ngatangiia CWXX0016
 • Ngatiarua CWXX0017
 • Nikao CWXX0018
 • Nikaupara CWXX0019
 • Nukatere CWXX0020
 • Nukuao CWXX0021
 • Omoka CWXX0022
 • Oneroa CWXX0023
 • Palmerston CWXX0024
 • Rarotonga CWXX0001
 • Reureu CWXX0025
 • Roto CWXX0026
 • Tamarua CWXX0027
 • Tauhunu CWXX0028
 • Tautu CWXX0029
 • Te Enui CWXX0031
 • Te Tautua CWXX0032
 • Teenui CWXX0033
 • Temakatea Village CWXX0034
 • Tengatangi CWXX0035
 • Titikaveka CWXX0036
 • Tukao CWXX0037
 • Vaimutu CWXX0038
 • Vaipae CWXX0039