Weather Location Codes/IDs for Cambodia

Below are the weather location codes for Cambodia as used by AOL Weather, The Weather Channel (weather.com), Yahoo! Weather and many more.

CBXX0001
Phnom Penh
CBXX0002
Bak Prea
CBXX0003
Bat Doeng
CBXX0004
Chiphu
CBXX0005
Kampong Khleang
CBXX0006
Kampong Saom
CBXX0007
Kampong Trach
CBXX0008
Khum Angkor Ban
CBXX0009
Khum Batheay
CBXX0010
Khum Krang Lvea
CBXX0011
Khum Srang
CBXX0012
Moung Roessei
CBXX0013
Odongk
CBXX0014
Pailin
CBXX0015
Peam Prus
CBXX0017
Phsar Ream
CBXX0018
Phumi Ampil
CBXX0019
Phumi Banam
CBXX0020
Phumi Bat Dai
CBXX0021
Phumi Boeng Mealea
CBXX0022
Phumi Bos
CBXX0023
Phumi Char
CBXX0024
Phumi Chhak Rokar
CBXX0025
Phumi Chheu Khmau
CBXX0026
Phumi Chhuk Sar
CBXX0027
Phumi Chrang Khpos
CBXX0028
Phumi Damnak Chang aeur
CBXX0029
Phumi Don Tuot
CBXX0030
Phumi Kambao Ar
CBXX0031
Phumi Kampong Tram
CBXX0032
Phumi Kdol
CBXX0033
Phumi Khsach Sa
CBXX0034
Phumi Kien Kes
CBXX0035
Phumi Kouk Kduoch
CBXX0036
Phumi Krakaoh
CBXX0037
Phumi Kroch Saeuch
CBXX0038
Phumi Lvea Kraon
CBXX0039
Phumi Moung
CBXX0040
Phumi O Snguot
CBXX0042
Phumi Pheas Tbong
CBXX0043
Phumi Phnum Lieb
CBXX0044
Phumi Phsa Romeas
CBXX0045
Phumi Prey Chambak
CBXX0046
Phumi Prey Chruk
CBXX0047
Phumi Puok Chas
CBXX0048
Phumi Rohal
CBXX0049
Phumi Roluos Chas
CBXX0050
Phumi Spean Tnot
CBXX0051
Phumi Srah Chhuk
CBXX0052
Phumi Ta Poy
CBXX0053
Phumi Ta krei
CBXX0054
Phumi Tapou
CBXX0055
Phumi Thma Kob
CBXX0056
Phumi Thnal Krabei
CBXX0057
Phumi Thnong Khang Cheung
CBXX0058
Phumi Toe Sok
CBXX0059
Phumi Treas
CBXX0060
Phumi Tuol Koki
CBXX0061
Phumi Turi
CBXX0062
Prasat Banteay Chhmar
CBXX0063
Prey Khmer
CBXX0064
Prey Totoeng
CBXX0065
Reang Kesei
CBXX0066
Roessei Thum
CBXX0067
Roniem
CBXX0068
Sisophon
CBXX0069
Skon
CBXX0070
Sre Khlong
CBXX0071
Sre Noy
CBXX0072
Svay Chek
CBXX0073
Svay Don Kev
CBXX0074
Takhmau
CBXX0075
Veal Renh
CBXX0076
Batdambang
CBXX0077
Chisang
CBXX0078
Don Ba
CBXX0079
Don Tri
CBXX0080
Kamrieng Kraom
CBXX0081
Kbal Krabei
CBXX0082
Khum Kantu
CBXX0083
Phumi 'Neakta Tvea
CBXX0084
Phumi Ak Phok
CBXX0085
Phumi Ambeng Thngai
CBXX0086
Phumi Ampil Boeng Kak
CBXX0087
Phumi Ampil Chhung
CBXX0088
Phumi Ampil Pram Daeum
CBXX0089
Phumi Ampil Toek
CBXX0090
Phumi Ampor
CBXX0091
Phumi Andong
CBXX0092
Phumi Andong Chenh
CBXX0093
Phumi Andong Pring
CBXX0094
Phumi Angkea Bos
CBXX0095
Phumi Angkrang
CBXX0096
Phumi Angkrong
CBXX0097
Phumi Anlong Kob
CBXX0098
Phumi Anlong Kong
CBXX0099
Phumi Anlong Krasang
CBXX0100
Phumi Anlong Kruos
CBXX0101
Phumi Anlong Mien
CBXX0102
Phumi Anlong Puok
CBXX0103
Phumi Anlong Reang
CBXX0104
Phumi Anlong Rey
CBXX0105
Phumi Anlong Run
CBXX0106
Phumi Anlong Sandan
CBXX0107
Phumi Anlong Sdei
CBXX0108
Phumi Anlong Svay
CBXX0109
Phumi Anlong Th'uon
CBXX0110
Phumi Anlong Thmei
CBXX0111
Phumi Anlong Trach
CBXX0112
Phumi Anlong Vil
CBXX0113
Phumi Arei
CBXX0114
Phumi Au Cheang
CBXX0115
Phumi Au Mal
CBXX0116
Phumi Bak Lbet
CBXX0117
Phumi Bak Roteh
CBXX0118
Phumi Balangk
CBXX0119
Phumi Balangk Kraom
CBXX0120
Phumi Banan
CBXX0121
Phumi Bang Bay
CBXX0122
Phumi Bangkang
CBXX0123
Phumi Banhchok Kon
CBXX0124
Phumi Bansay Treng
CBXX0125
Phumi Banteay Dek
CBXX0126
Phumi Baoh Puor
CBXX0127
Phumi Barmei
CBXX0128
Phumi Bat Bangkov
CBXX0129
Phumi Bat Kong
CBXX0130
Phumi Bat Sala
CBXX0131
Phumi Bat Samraong
CBXX0132
Phumi Bati
CBXX0133
Phumi Bavil
CBXX0134
Phumi Bay Damram
CBXX0135
Phumi Bek Thlang
CBXX0136
Phumi Boeng Ampil
CBXX0137
Phumi Boeng Chak
CBXX0138
Phumi Boeng Cheng
CBXX0139
Phumi Boeng Chrey
CBXX0140
Phumi Boeng Khtum
CBXX0141
Phumi Boeng Kok
CBXX0142
Phumi Boeng Krasar
CBXX0143
Phumi Boeng Phong
CBXX0144
Phumi Boeng Popel
CBXX0145
Phumi Boeng Pring
CBXX0146
Phumi Boeng Pring Chas
CBXX0147
Phumi Boeng Reang
CBXX0148
Phumi Boeng Roessei
CBXX0149
Phumi Boeng Samraong
CBXX0150
Phumi Boeng Sleb
CBXX0151
Phumi Boeng Svay
CBXX0152
Phumi Boeng Ta Meas
CBXX0153
Phumi Boeng Toem
CBXX0154
Phumi Boeng Trabek
CBXX0155
Phumi Bok Kroch
CBXX0156
Phumi Bos Rokar
CBXX0157
Phumi Buor Chrey
CBXX0158
Phumi Buor Spean
CBXX0159
Phumi Cha
CBXX0160
Phumi Cha Dek
CBXX0161
Phumi Cha Ek
CBXX0162
Phumi Chahuoy
CBXX0163
Phumi Chak Thum
CBXX0164
Phumi Chak Toch
CBXX0165
Phumi Chamkar
CBXX0166
Phumi Chamkar Chas
CBXX0167
Phumi Chamkar Kamphaeum
CBXX0169
Phumi Chamlang Romeang
CBXX0170
Phumi Chang Vay
CBXX0171
Phumi Changho
CBXX0172
Phumi Changho Svay
CBXX0173
Phumi Changho Thma
CBXX0174
Phumi Changhor Veng Lea
CBXX0175
Phumi Chauhvay Srok
CBXX0176
Phumi Chea Montrei
CBXX0177
Phumi Cheng Kda
CBXX0178
Phumi Chhay Rumpoat
CBXX0179
Phumi Chheu Khmau
CBXX0181
Phumi Chheuteal Phloah
CBXX0182
Phumi Chhke Kon
CBXX0183
Phumi Chhke Ngor
CBXX0184
Phumi Chhlak
CBXX0185
Phumi Chhnal Moan
CBXX0186
Phumi Chhuk
CBXX0187
Phumi Chi Nok
CBXX0188
Phumi Chineang
CBXX0189
Phumi Chong Stoeng
CBXX0190
Phumi Chranik
CBXX0191
Phumi Chreang Khpos
CBXX0192
Phumi Chrey
CBXX0193
Phumi Chruoy Ampor
CBXX0194
Phumi Chruoy Sdau
CBXX0195
Phumi Chumteng Luoch
CBXX0196
Phumi Dak Peay
CBXX0197
Phumi Dak Sasar
CBXX0198
Phumi Damnak A Ten
CBXX0199
Phumi Damnak Dangkao
CBXX0200
Phumi Damnak Kathen
CBXX0201
Phumi Damnak Preah Angk
CBXX0202
Phumi Damnak Siem
CBXX0203
Phumi Dangkao
CBXX0204
Phumi Dangkao Pen
CBXX0205
Phumi Dei Sar
CBXX0206
Phumi Don Au
CBXX0207
Phumi Don Ngin
CBXX0208
Phumi Don Prea
CBXX0209
Phumi Don Teav
CBXX0210
Phumi Don Tret
CBXX0211
Phumi Dong
CBXX0212
Phumi Dong Khiem
CBXX0213
Phumi Hab
CBXX0214
Phumi Hai San
CBXX0215
Phumi Ka Rohal
CBXX0216
Phumi Kab Chen
CBXX0217
Phumi Kai
CBXX0218
Phumi Kalenta
CBXX0219
Phumi Kam Prak
CBXX0220
Phumi Kamchang
CBXX0221
Phumi Kamchat
CBXX0222
Phumi Kampang
CBXX0223
Phumi Kamping Puoy
CBXX0224
Phumi Kampong Ampil
CBXX0225
Phumi Kampong Bak Daok
CBXX0226
Phumi Kampong Chhlang
CBXX0227
Phumi Kampong Chhnam
CBXX0228
Phumi Kampong Chhot
CBXX0229
Phumi Kampong Kol
CBXX0230
Phumi Kampong Kou
CBXX0231
Phumi Kampong Krabei
CBXX0232
Phumi Kampong Mkak
CBXX0233
Phumi Kampong Phnou
CBXX0234
Phumi Kampong Por
CBXX0235
Phumi Kampong Prahok
CBXX0236
Phumi Kampong Preah
CBXX0237
Phumi Kampong Reab
CBXX0238
Phumi Kampong Ropou
CBXX0239
Phumi Kampong Sdei
CBXX0240
Phumi Kampong Sema
CBXX0241
Phumi Kampong Srama
CBXX0242
Phumi Kampong Ta Kau
CBXX0243
Phumi Kampong Tuk
CBXX0244
Phumi Kampov
CBXX0245
Phumi Kamprang
CBXX0246
Phumi Kamreng
CBXX0247
Phumi Kamtech Meas
CBXX0248
Phumi Kan Thkob
CBXX0249
Phumi Kandal
CBXX0250
Phumi Kanhcham
CBXX0251
Phumi Kanhcheas
CBXX0252
Phumi Kanhchraong
CBXX0253
Phumi Kantrai
CBXX0254
Phumi Kantuot
CBXX0255
Phumi Kao Krob Bay
CBXX0256
Phumi Kaoh Cha
CBXX0257
Phumi Kaoh Chiveang
CBXX0258
Phumi Kaoh Kob
CBXX0259
Phumi Kaoh Veng
CBXX0260
Phumi Kaol
CBXX0262
Phumi Kbal Khla
CBXX0263
Phumi Kbal Khmaoch
CBXX0264
Phumi Kbal Mus
CBXX0265
Phumi Kbal Stoeng
CBXX0266
Phumi Kbal Taol
CBXX0267
Phumi Kbal Thnal
CBXX0268
Phumi Kbaoy
CBXX0269
Phumi Kdaong Khang Tbong
CBXX0270
Phumi Kdol Kraom
CBXX0271
Phumi Kdol Leu
CBXX0272
Phumi Khleang
CBXX0273
Phumi Khleng Chuor
CBXX0274
Phumi Khleng Kong
CBXX0275
Phumi Khmaoch Sneng
CBXX0276
Phumi Khnach Kach Puor
CBXX0277
Phumi Khnach Romeas
CBXX0278
Phumi Khsach Pouy
CBXX0279
Phumi Khse Luos
CBXX0280
Phumi Khtom Sre
CBXX0281
Phumi Khvav
CBXX0282
Phumi Khvek
CBXX0284
Phumi Kilo
CBXX0285
Phumi Knong Veal
CBXX0286
Phumi Ko Kaong
CBXX0287
Phumi Koas Kanab
CBXX0288
Phumi Koas Krala
CBXX0290
Phumi Kon K'ek
CBXX0291
Phumi Kong Hak
CBXX0292
Phumi Kong Tum
CBXX0293
Phumi Konthlev
CBXX0294
Phumi Kor
CBXX0295
Phumi Kouk Chor
CBXX0296
Phumi Kouk Dong
CBXX0297
Phumi Kouk K'ek
CBXX0298
Phumi Kouk Khlor
CBXX0299
Phumi Kouk Khmum
CBXX0300
Phumi Kouk Khpos
CBXX0301
Phumi Kouk Poun
CBXX0302
Phumi Kouk Tram
CBXX0303
Phumi Koul
CBXX0304
Phumi Koy
CBXX0305
Phumi Krabau
CBXX0306
Phumi Krachab
CBXX0307
Phumi Krala Peah
CBXX0308
Phumi Kralaom Phluk
CBXX0309
Phumi Krang Svat
CBXX0310
Phumi Krapeu Ha
CBXX0311
Phumi Krapeu Khang Cheung
CBXX0312
Phumi Krapeu Kom
CBXX0313
Phumi Krasang Ben
CBXX0315
Phumi Kruos Chit
CBXX0316
Phumi Ku Run
CBXX0317
Phumi Kum Ta Sok
CBXX0318
Phumi Kuoy Chik Dei
CBXX0319
Phumi Laeung Tuol
CBXX0320
Phumi Leav
CBXX0321
Phumi Lvea Kraom
CBXX0322
Phumi Lvea Leu
CBXX0323
Phumi Mak Khloea
CBXX0324
Phumi Meanchey
CBXX0325
Phumi Michba
CBXX0326
Phumi Mreah Prou
CBXX0327
Phumi Mreak
CBXX0328
Phumi Neak Kruor
CBXX0329
Phumi O Chik
CBXX0330
Phumi O Chipou
CBXX0331
Phumi O Da
CBXX0332
Phumi O Don Chreab
CBXX0333
Phumi O Kdol
CBXX0334
Phumi O Krabau
CBXX0335
Phumi O Krasang
CBXX0336
Phumi O Mat
CBXX0337
Phumi O Pralay Khmaoch
CBXX0338
Phumi O Prasat
CBXX0339
Phumi O Prasat Sangker
CBXX0340
Phumi O Prek Hev
CBXX0341
Phumi O Ream
CBXX0342
Phumi O Sangke
CBXX0343
Phumi O Sralau
CBXX0344
Phumi O Ta Hor
CBXX0345
Phumi O Ta Ki
CBXX0346
Phumi O Ta Pek
CBXX0347
Phumi O Totoeng
CBXX0348
Phumi O Veng
CBXX0349
Phumi Os Tuk
CBXX0350
Phumi Pa Phel
CBXX0351
Phumi Paoy Rum Thai
CBXX0352
Phumi Paoy Rumchey
CBXX0353
Phumi Paoy Samraong
CBXX0354
Phumi Paoy Svay
CBXX0355
Phumi Paoy Yong
CBXX0356
Phumi Pasoeng
CBXX0357
Phumi Peam Ek
CBXX0358
Phumi Peam Sema
CBXX0359
Phumi Pech Changva
CBXX0360
Phumi Pen
CBXX0361
Phumi Phko Loan
CBXX0362
Phumi Phlov Meas
CBXX0363
Phumi Phnum Cheung Tinh
CBXX0364
Phumi Phnum Khpos
CBXX0365
Phumi Phnum Sampou
CBXX0366
Phumi Ping Pong
CBXX0367
Phumi Ponleak Krut
CBXX0368
Phumi Ponlok
CBXX0369
Phumi Popel Khe
CBXX0370
Phumi Pouthi
CBXX0371
Phumi Pouthi Batdambang
CBXX0372
Phumi Pouthi Ma Srei
CBXX0373
Phumi Prakieb
CBXX0374
Phumi Pralay Sdau
CBXX0375
Phumi Pralay Thngar
CBXX0376
Phumi Pralay Tradaok
CBXX0377
Phumi Prapech Changva
CBXX0378
Phumi Prasat
CBXX0379
Phumi Preah Andong
CBXX0380
Phumi Preah Ponlea
CBXX0381
Phumi Preah Ponley
CBXX0382
Phumi Preah Preal
CBXX0383
Phumi Prean Nil
CBXX0384
Phumi Prek
CBXX0385
Phumi Prek Chhdao
CBXX0386
Phumi Prek Chik
CBXX0387
Phumi Prek Kak
CBXX0388
Phumi Prek Kroch
CBXX0389
Phumi Prek Norin
CBXX0390
Phumi Prek Troap
CBXX0392
Phumi Prey Boeng
CBXX0393
Phumi Prey Chas
CBXX0394
Phumi Prey Chek
CBXX0395
Phumi Prey Dab Tbong
CBXX0396
Phumi Prey Damrei
CBXX0397
Phumi Prey Khleng
CBXX0398
Phumi Prey Khlouk
CBXX0399
Phumi Prey Khpos
CBXX0400
Phumi Prey Kon Khla
CBXX0401
Phumi Prey Leav
CBXX0402
Phumi Prey Paoy
CBXX0403
Phumi Prey Phdau
CBXX0404
Phumi Prey Phnhoas
CBXX0405
Phumi Prey Popel
CBXX0406
Phumi Prey Roessei
CBXX0407
Phumi Prey Rokar
CBXX0408
Phumi Prey Svay
CBXX0409
Phumi Prey Thum
CBXX0410
Phumi Prey Toch
CBXX0411
Phumi Prey Totoeng
CBXX0412
Phumi Pum Pen
CBXX0413
Phumi Reach Don Kev
CBXX0414
Phumi Reang Kraol
CBXX0415
Phumi Reang Tbal
CBXX0416
Phumi Robos Mongkol
CBXX0417
Phumi Roessei Krang
CBXX0418
Phumi Roessei Preah
CBXX0419
Phumi Roessei Prey
CBXX0420
Phumi Roessei Thmei
CBXX0421
Phumi Rohal Suong
CBXX0422
Phumi Rohat
CBXX0423
Phumi Rokar Phoeng
CBXX0424
Phumi Roluos
CBXX0425
Phumi Rumchek
CBXX0426
Phumi Rumlech
CBXX0427
Phumi Run
CBXX0428
Phumi Rung
CBXX0429
Phumi Rung Ampil
CBXX0430
Phumi Rung Chrey
CBXX0431
Phumi Rung Dek Ka
CBXX0432
Phumi Sach Hab
CBXX0433
Phumi Sakor
CBXX0434
Phumi Sakor Trabek
CBXX0435
Phumi Sala Ta Ong
CBXX0436
Phumi Sambok Ak
CBXX0437
Phumi Samdech
CBXX0438
Phumi Samlot
CBXX0439
Phumi Samraong
CBXX0440
Phumi Sang Khou
CBXX0441
Phumi Sang Rang
CBXX0442
Phumi Sang Reang Knong
CBXX0443
Phumi Sangke Dach
CBXX0444
Phumi Sangker Veal
CBXX0445
Phumi Santuk
CBXX0446
Phumi Sar Sar Pok
CBXX0447
Phumi Say
CBXX0448
Phumi Sdau
CBXX0449
Phumi Sdei
CBXX0450
Phumi Siem
CBXX0451
Phumi Sla Kram
CBXX0452
Phumi Sla Slak
CBXX0453
Phumi Slakhlanh
CBXX0454
Phumi Slapang
CBXX0455
Phumi Smaoch At
CBXX0456
Phumi Snaor
CBXX0457
Phumi Snoeng
CBXX0459
Phumi Spean
CBXX0460
Phumi Spean Bak
CBXX0461
Phumi Spong Chrou
CBXX0462
Phumi Spong Luong
CBXX0463
Phumi Srah Kev
CBXX0464
Phumi Sralau Tong
CBXX0465
Phumi Srama Meas
CBXX0466
Phumi Sranal
CBXX0467
Phumi Srangam
CBXX0468
Phumi Sre
CBXX0469
Phumi Sre Chipou
CBXX0470
Phumi Sre Phumi
CBXX0471
Phumi Sre Reach
CBXX0472
Phumi Sre Rumpib
CBXX0473
Phumi Stoeng Chak
CBXX0474
Phumi Stoeng Chek
CBXX0475
Phumi Stoeng Dach
CBXX0476
Phumi Stoeng Pheas
CBXX0477
Phumi Suon Sla
CBXX0478
Phumi Svaeung Pheu
CBXX0479
Phumi Svay
CBXX0480
Phumi Svay Bei Daeum
CBXX0481
Phumi Svay Cheate
CBXX0482
Phumi Svay Chh'eh
CBXX0483
Phumi Svay Kanhcham
CBXX0484
Phumi Svay Prey
CBXX0485
Phumi Svay Rolum
CBXX0486
Phumi Svay Sar
CBXX0487
Phumi Svay Sre
CBXX0488
Phumi Svay Ta Loum
CBXX0489
Phumi Svay Tret
CBXX0490
Phumi Ta Ar
CBXX0492
Phumi Ta Hen
CBXX0493
Phumi Ta Hen Khmer
CBXX0494
Phumi Ta Hi
CBXX0495
Phumi Ta Kream
CBXX0496
Phumi Ta Mat
CBXX0497
Phumi Ta Moas
CBXX0498
Phumi Ta Mok
CBXX0499
Phumi Ta Ngan
CBXX0500
Phumi Ta Ngen
CBXX0501
Phumi Ta Ngen Chas
CBXX0502
Phumi Ta Nok
CBXX0503
Phumi Ta O
CBXX0504
Phumi Ta Ok
CBXX0505
Phumi Ta Pon
CBXX0506
Phumi Ta Preal
CBXX0507
Phumi Ta Sanh
CBXX0508
Phumi Ta Sen Angkrong
CBXX0509
Phumi Ta Uk
CBXX0510
Phumi Ta Vai
CBXX0511
Phumi Talon
CBXX0512
Phumi Tasei
CBXX0513
Phumi Thma Chreav
CBXX0514
Phumi Thma Koul
CBXX0515
Phumi Thma Kraham
CBXX0516
Phumi Thma Prus
CBXX0517
Phumi Thmea
CBXX0518
Phumi Thmei
CBXX0519
Phumi Thmei Khang Kaeut
CBXX0520
Phumi Thmei Khang Lech
CBXX0521
Phumi Thnal Bat
CBXX0522
Phumi Thnam
CBXX0523
Phumi Thnong
CBXX0524
Phumi Thnung
CBXX0525
Phumi Thvak
CBXX0526
Phumi Thvang
CBXX0527
Phumi Tmat Pong
CBXX0528
Phumi Tnaot
CBXX0529
Phumi Tnaot Khang Kaeut
CBXX0530
Phumi Tnaot Khang Lech
CBXX0531
Phumi Toe L'a
CBXX0532
Phumi Toek Khyas
CBXX0533
Phumi Toek Sok
CBXX0534
Phumi Toek Thnoem
CBXX0535
Phumi Toloeng Toeng
CBXX0536
Phumi Tonloab
CBXX0537
Phumi Trai Phoap
CBXX0538
Phumi Tram
CBXX0539
Phumi Tram Seh
CBXX0540
Phumi Trang
CBXX0541
Phumi Trapeang Lieng
CBXX0542
Phumi Trapeang Trea
CBXX0543
Phumi Tras
CBXX0544
Phumi Tuol
CBXX0545
Phumi Tuol Along Sangke
CBXX0546
Phumi Tuol Ampil
CBXX0547
Phumi Tuol Angkrong
CBXX0548
Phumi Tuol Bay Damram
CBXX0549
Phumi Tuol Boeng Thmey
CBXX0550
Phumi Tuol Chaeus
CBXX0551
Phumi Tuol Chambak
CBXX0552
Phumi Tuol Chantoy
CBXX0553
Phumi Tuol Chas
CBXX0554
Phumi Tuol Chraneang
CBXX0555
Phumi Tuol Damnak Dangkao
CBXX0556
Phumi Tuol Khvav
CBXX0557
Phumi Tuol Kor
CBXX0558
Phumi Tuol Kouk Khtum
CBXX0559
Phumi Tuol Kouk Smot
CBXX0560
Phumi Tuol Krasang
CBXX0561
Phumi Tuol Lngeang
CBXX0562
Phumi Tuol Pak
CBXX0563
Phumi Tuol Pram Muoy
CBXX0564
Phumi Tuol Rokar Khang Cheung
CBXX0565
Phumi Tuol Run
CBXX0566
Phumi Tuol Samraong Dach
CBXX0567
Phumi Tuol Sanlang
CBXX0568
Phumi Tuol Sneng
CBXX0569
Phumi Tuol Srayus
CBXX0570
Phumi Tuol Ta Chan
CBXX0571
Phumi Tuol Ta Dom
CBXX0572
Phumi Tuol Ta Lub Pul
CBXX0573
Phumi Tuol Ta Sang
CBXX0574
Phumi Tuol Tasok
CBXX0575
Phumi Tuol Teahean
CBXX0576
Phumi Tuol Tel
CBXX0577
Phumi Tuol Thnoeng
CBXX0578
Phumi Tuol Thnong
CBXX0579
Phumi Tuol Tram Trasak
CBXX0580
Phumi Tuol Veng
CBXX0581
Phumi Veal
CBXX0582
Phumi Veal Khang Tbong
CBXX0583
Phumi Veal Poan Talei
CBXX0584
Phumi Veal Trea
CBXX0585
Phumi Voall Preng
CBXX0586
Phumi Vott
CBXX0587
Phumi Vott Norea
CBXX0588
Phumi Vott Sophi
CBXX0589
Phumi Vott Ta Moem
CBXX0590
Prek Toal
CBXX0591
Prey Sen
CBXX0592
Prey Tralach
CBXX0593
Samlot
CBXX0594
Sre Ponloer
CBXX0595
Ta Hen
CBXX0596
Ta Khiev
CBXX0597
Ta Sanh
CBXX0598
Treng
CBXX0599
Bat Trang
CBXX0600
Kouk Prech
CBXX0601
Paoy Pet
CBXX0604
Phumi Ampil Trang
CBXX0605
Phumi Angkar Khmau
CBXX0606
Phumi Angkea Baos
CBXX0607
Phumi Anhchanh
CBXX0608
Phumi Anlok
CBXX0609
Phumi Anlong Kantrab
CBXX0610
Phumi Anlong Keab
CBXX0611
Phumi Anlong Khlong
CBXX0612
Phumi Anlong Sa
CBXX0613
Phumi Anlong Smau
CBXX0614
Phumi Anlong Ta Uor
CBXX0615
Phumi Anlong Thma
CBXX0616
Phumi Anlong Thngan
CBXX0617
Phumi Ansam Chek
CBXX0618
Phumi Au
CBXX0619
Phumi Bang Bat
CBXX0620
Phumi Bang Kroah
CBXX0621
Phumi Banhchet Bos
CBXX0622
Phumi Banlach
CBXX0623
Phumi Banteay Ampil
CBXX0624
Phumi Banteay Baos
CBXX0625
Phumi Banteay Chhmar
CBXX0626
Phumi Banteay Neang
CBXX0627
Phumi Banteay Sdech
CBXX0628
Phumi Banteay Siem
CBXX0629
Phumi Bantoat Bas
CBXX0630
Phumi Baoh Laok
CBXX0631
Phumi Baos Ngen
CBXX0632
Phumi Baos Sbov
CBXX0633
Phumi Barang
CBXX0634
Phumi Baray
CBXX0635
Phumi Bat Trang
CBXX0636
Phumi Bat Trang Thum
CBXX0637
Phumi Bek Chan
CBXX0638
Phumi Bek Chan Thmei
CBXX0639
Phumi Boeng
CBXX0640
Phumi Boeng Kalong
CBXX0641
Phumi Boeng Nam
CBXX0642
Phumi Boeng Reang
CBXX0643
Phumi Boeng Tras
CBXX0644
Phumi Boeng Veng
CBXX0645
Phumi Bos Sbov
CBXX0646
Phumi Buor
CBXX0647
Phumi Chak
CBXX0648
Phumi Chamkar
CBXX0649
Phumi Chamkar Chek
CBXX0650
Phumi Chamkar Svay
CBXX0651
Phumi Chamnaom
CBXX0652
Phumi Chan Kam
CBXX0653
Phumi Changha
CBXX0654
Phumi Char
CBXX0655
Phumi Chas
CBXX0656
Phumi Chek Angkar
CBXX0657
Phumi Chek Chrey
CBXX0658
Phumi Cheung
CBXX0659
Phumi Chhnuor
CBXX0660
Phumi Chhuk
CBXX0661
Phumi Chong Chab
CBXX0662
Phumi Chong Kouk
CBXX0663
Phumi Chonleas Dai
CBXX0664
Phumi Chrab
CBXX0665
Phumi Chranik
CBXX0667
Phumi Chroab Chas
CBXX0668
Phumi Chroab Thmei
CBXX0669
Phumi Chrung
CBXX0670
Phumi Chuor Khchas
CBXX0671
Phumi Dambok Knong
CBXX0672
Phumi Dang Run
CBXX0673
Phumi Dang Trang
CBXX0674
Phumi Doe
CBXX0675
Phumi Don Lei
CBXX0676
Phumi Don Mul
CBXX0677
Phumi Don Noy
CBXX0678
Phumi Don Ok
CBXX0679
Phumi Dong Aranhnh
CBXX0680
Phumi Dong Preng
CBXX0681
Phumi Hau Tul
CBXX0682
Phumi Ka Sung
CBXX0683
Phumi Kab Chaor
CBXX0684
Phumi Kabau
CBXX0685
Phumi Kak
CBXX0686
Phumi Kambaor
CBXX0687
Phumi Kamnab
CBXX0688
Phumi Kamping
CBXX0689
Phumi Kampo
CBXX0690
Phumi Kampong Chas
CBXX0692
Phumi Kampong Reab
CBXX0693
Phumi Kampong Svay
CBXX0694
Phumi Kampring
CBXX0695
Phumi Kampring Puoy
CBXX0696
Phumi Kandal
CBXX0697
Phumi Kandaol
CBXX0698
Phumi Kantuot
CBXX0699
Phumi Kaoh Pong Satv
CBXX0700
Phumi Kaoh Trek
CBXX0701
Phumi Kaok Hob
CBXX0702
Phumi Kaong Kang
CBXX0703
Phumi Kbal
CBXX0704
Phumi Kbal Khting
CBXX0705
Phumi Kbal Krabei
CBXX0706
Phumi Kbal Spean
CBXX0707
Phumi Kbal Tonsaong
CBXX0708
Phumi Khai Dan
CBXX0709
Phumi Khchas
CBXX0710
Phumi Khloeng
CBXX0711
Phumi Khna Tiet
CBXX0712
Phumi Khnang
CBXX0713
Phumi Khnher
CBXX0714
Phumi Khtum Chumrum Bak
CBXX0715
Phumi Khtum Reay
CBXX0716
Phumi Khtum Roneam Toch
CBXX0717
Phumi Khtum Thum
CBXX0718
Phumi Khvav
CBXX0719
Phumi Kien Kraol
CBXX0720
Phumi Kien Sbov
CBXX0721
Phumi Kiliek
CBXX0722
Phumi Kob
CBXX0723
Phumi Kob Toch
CBXX0724
Phumi Kok Tum
CBXX0725
Phumi Kon Trei
CBXX0726
Phumi Kouk Cha
CBXX0727
Phumi Kouk Chas
CBXX0728
Phumi Kouk Chrab
CBXX0729
Phumi Kouk Kduoch
CBXX0730
Phumi Kouk Khmeas
CBXX0731
Phumi Kouk Khpos
CBXX0732
Phumi Kouk Khtum
CBXX0733
Phumi Kouk Khvav
CBXX0734
Phumi Kouk Kieng
CBXX0735
Phumi Kouk Krabas
CBXX0736
Phumi Kouk Krasang
CBXX0737
Phumi Kouk Lon
CBXX0738
Phumi Kouk Louk
CBXX0739
Phumi Kouk Phchoek
CBXX0740
Phumi Kouk Ponlea
CBXX0741
Phumi Kouk Pradak
CBXX0742
Phumi Kouk Prech Thum
CBXX0743
Phumi Kouk Prich
CBXX0744
Phumi Kouk Romiet
CBXX0745
Phumi Kouk Ta Tin
CBXX0746
Phumi Kouk Thai
CBXX0747
Phumi Kouk Thmei
CBXX0748
Phumi Kouk Thnong
CBXX0749
Phumi Kouk Tiem
CBXX0750
Phumi Kouk Tonloab
CBXX0752
Phumi Krakaoh
CBXX0753
Phumi Kramol
CBXX0754
Phumi Krasang Thmei
CBXX0755
Phumi Kroch
CBXX0756
Phumi Kroch Kor
CBXX0757
Phumi Lao Tie
CBXX0758
Phumi Lieb
CBXX0759
Phumi Luong
CBXX0760
Phumi Mau
CBXX0761
Phumi Mkak
CBXX0762
Phumi Nakachhay
CBXX0763
Phumi Nam Tau
CBXX0764
Phumi Nimitt
CBXX0765
Phumi O
CBXX0766
Phumi O Chrou
CBXX0767
Phumi O Nhor
CBXX0768
Phumi O Prasat
CBXX0769
Phumi O Ta Ma
CBXX0770
Phumi O Thum
CBXX0771
Phumi O Tnaot
CBXX0772
Phumi O Veng
CBXX0773
Phumi Paoy Chas
CBXX0774
Phumi Paoy Snay
CBXX0775
Phumi Paoy Snuol
CBXX0776
Phumi Paoy Svay
CBXX0777
Phumi Paoy Ta Pen
CBXX0778
Phumi Paoy Trach
CBXX0779
Phumi Peam
CBXX0780
Phumi Phiyu
CBXX0781
Phumi Phkoam
CBXX0782
Phumi Phlas Kang
CBXX0783
Phumi Phnum Kon Damrei
CBXX0784
Phumi Phnum Lieb
CBXX0785
Phumi Phnum Thum
CBXX0786
Phumi Pok Khchei
CBXX0787
Phumi Pongro
CBXX0788
Phumi Ponlech
CBXX0789
Phumi Ponley
CBXX0790
Phumi Ponsay Echeung
CBXX0791
Phumi Ponsay Etbong
CBXX0792
Phumi Popel
CBXX0793
Phumi Pouthi Bony
CBXX0794
Phumi Pouthi Pir Daeum
CBXX0795
Phumi Poy Roessei
CBXX0796
Phumi Pradak
CBXX0797
Phumi Prasat
CBXX0798
Phumi Prasat Veng
CBXX0799
Phumi Preah
CBXX0800
Phumi Preah Ley Chrey
CBXX0801
Phumi Preav
CBXX0803
Phumi Prek Chik
CBXX0804
Phumi Prek Samraong
CBXX0805
Phumi Prey Kub
CBXX0806
Phumi Prey Totoeng
CBXX0807
Phumi Pring
CBXX0808
Phumi Pring Chur
CBXX0809
Phumi Roessei Kraok
CBXX0810
Phumi Roessei Srok
CBXX0811
Phumi Rohat Toek
CBXX0812
Phumi Rolum Chrey
CBXX0813
Phumi Rong Vien
CBXX0814
Phumi Ropeak
CBXX0815
Phumi Rouk Khang Tbong
CBXX0816
Phumi Roung Kou Daeum
CBXX0817
Phumi Rumduol
CBXX0818
Phumi Run
CBXX0819
Phumi Sakar Svay
CBXX0820
Phumi Sala Kraom
CBXX0821
Phumi Sala Krau
CBXX0822
Phumi Salieng
CBXX0823
Phumi Sambuor
CBXX0824
Phumi Samnang Bak
CBXX0825
Phumi Samraong
CBXX0826
Phumi Sanchang
CBXX0827
Phumi Sangvien Moan
CBXX0828
Phumi Santung
CBXX0829
Phumi Sbenh Char
CBXX0830
Phumi Sdau
CBXX0831
Phumi Sei Sman
CBXX0832
Phumi Skul Kong
CBXX0833
Phumi Sleng
CBXX0834
Phumi Smach
CBXX0835
Phumi Snay L'a
CBXX0836
Phumi Snoeng Ti
CBXX0837
Phumi Soengh
CBXX0838
Phumi Sot Mon
CBXX0839
Phumi Spean Leu
CBXX0840
Phumi Spean Sreng
CBXX0841
Phumi Srah Kduoch
CBXX0842
Phumi Srah Ngu
CBXX0843
Phumi Srah Reang
CBXX0844
Phumi Srama
CBXX0845
Phumi Sramaoch
CBXX0846
Phumi Sranal
CBXX0847
Phumi Sre Loa
CBXX0848
Phumi Sre Memay
CBXX0849
Phumi Sre Prey
CBXX0850
Phumi Stoeng Chas
CBXX0851
Phumi Svay
CBXX0852
Phumi Svay Khmau
CBXX0853
Phumi Svay Sar
CBXX0854
Phumi Ta Am
CBXX0855
Phumi Ta Ben
CBXX0856
Phumi Ta Bun
CBXX0857
Phumi Ta Det
CBXX0858
Phumi Ta Duol
CBXX0859
Phumi Ta Ek
CBXX0860
Phumi Ta Hal
CBXX0861
Phumi Ta Mau
CBXX0862
Phumi Ta Meas
CBXX0863
Phumi Ta Ni
CBXX0864
Phumi Ta Nong
CBXX0865
Phumi Ta Ong
CBXX0866
Phumi Ta Ong Ekaeut
CBXX0867
Phumi Ta Ong Elech
CBXX0868
Phumi Ta Pho
CBXX0869
Phumi Ta Pok
CBXX0870
Phumi Ta Sal
CBXX0871
Phumi Ta Sam
CBXX0872
Phumi Ta Sar
CBXX0873
Phumi Ta Sok
CBXX0874
Phumi Ta Tong
CBXX0875
Phumi Ta Trai
CBXX0876
Phumi Ta Vong
CBXX0877
Phumi Talam Kandal
CBXX0878
Phumi Talok
CBXX0879
Phumi Tbeng
CBXX0880
Phumi Thma
CBXX0881
Phumi Thma Dab
CBXX0882
Phumi Thma Koul
CBXX0883
Phumi Thma Pok
CBXX0884
Phumi Thma Sen
CBXX0885
Phumi Thmei
CBXX0886
Phumi Thmei Kandal
CBXX0887
Phumi Thmei Khang Tbong
CBXX0888
Phumi Thnal
CBXX0889
Phumi Thnal Dach
CBXX0890
Phumi Thngan Tret
CBXX0891
Phumi Thnong Khang Tbong
CBXX0892
Phumi Tieb Kaosa
CBXX0893
Phumi Tnaot
CBXX0894
Phumi Toek Chou
CBXX0895
Phumi Toek Chum
CBXX0896
Phumi Toek Reak
CBXX0897
Phumi Toek Thla
CBXX0898
Phumi Tol Bot
CBXX0899
Phumi Totea
CBXX0900
Phumi Toteal
CBXX0901
Phumi Trang
CBXX0902
Phumi Tranob Phdau
CBXX0903
Phumi Trapeang Prei
CBXX0904
Phumi Trapeang Thma Kandal
CBXX0905
Phumi Trayeng
CBXX0906
Phumi Trolouk
CBXX0907
Phumi Tumnub Kandal
CBXX0908
Phumi Tuol Damnak Preah Angk
CBXX0909
Phumi Tuol Nhung
CBXX0910
Phumi Tuol O Bek
CBXX0911
Phumi Tuol Pralay Sei Sman
CBXX0912
Phumi Tuol Prek Samraong Chong
CBXX0913
Phumi Tuol Samnar
CBXX0914
Phumi Tuol Thnong
CBXX0915
Phumi Tut Char
CBXX0916
Phumi Veal Buon Muk
CBXX0917
Phumi Veang Luong
CBXX0918
Phumi Voall Preng
CBXX0920
Phumi Vott Thmei
CBXX0921
Phumi Yeang Vien
CBXX0922
Preah Netr Preah
CBXX0923
Suea
CBXX0924
Ta Kong Krau
CBXX0925
Anlong
CBXX0926
Boeng Char
CBXX0927
Chambak
CBXX0928
Chhlong
CBXX0929
Kampong Krabei
CBXX0930
Khlek Khlak
CBXX0931
Kratie
CBXX0932
Meak Say
CBXX0933
Phlah Andong
CBXX0934
Phnum Pakalei
CBXX0935
Phumi Achen
CBXX0936
Phumi Andas
CBXX0937
Phumi Andong Tor
CBXX0938
Phumi Angchar
CBXX0939
Phumi Angkrong
CBXX0940
Phumi Anhchanh
CBXX0941
Phumi Anlong Ta Nguon
CBXX0942
Phumi Anlung Khe
CBXX0943
Phumi Ansaong Thleak
CBXX0944
Phumi Antung Vien
CBXX0945
Phumi Bat Haeuy
CBXX0946
Phumi Bay Samnom
CBXX0947
Phumi Boeng Kieb
CBXX0948
Phumi Boeng Leach
CBXX0949
Phumi Boeng Rey
CBXX0950
Phumi Bos Leav
CBXX0951
Phumi Bos Prahaong
CBXX0952
Phumi Cha Thnaol
CBXX0953
Phumi Chak Seng
CBXX0954
Phumi Changkrang
CBXX0955
Phumi Chas Pak
CBXX0956
Phumi Cheang Kachea
CBXX0957
Phumi Chhak Kantoung
CBXX0958
Phumi Chhak Khnach
CBXX0959
Phumi Chheuteal Phloah
CBXX0960
Phumi Chhneng
CBXX0961
Phumi Chivoat
CBXX0962
Phumi Chong Kaoh
CBXX0963
Phumi Chong Kaoh Chreng
CBXX0964
Phumi Chrak Roliek
CBXX0965
Phumi Chrava
CBXX0966
Phumi Chrouy Ampil
CBXX0967
Phumi Chrouy Ampil Toek
CBXX0968
Phumi Chrouy Banteay
CBXX0969
Phumi Chrouy Thma
CBXX0970
Phumi Chuor Kroch
CBXX0971
Phumi Dai Sna
CBXX0973
Phumi Dang Kdaong
CBXX0974
Phumi Dar
CBXX0975
Phumi Dei Doh Kraom
CBXX0976
Phumi Dei Thmei
CBXX0977
Phumi Don Mea
CBXX0978
Phumi Don Meas
CBXX0979
Phumi Dong
CBXX0980
Phumi Hanchey Leu
CBXX0981
Phumi Kakot
CBXX0982
Phumi Kamlek
CBXX0983
Phumi Kamphlouk
CBXX0984
Phumi Kampir
CBXX0985
Phumi Kampong Cheung Peat
CBXX0986
Phumi Kampong Damrei
CBXX0987
Phumi Kampong Kdei
CBXX0988
Phumi Kampong Kor
CBXX0989
Phumi Kampong Pnou
CBXX0990
Phumi Kampong Sre
CBXX0991
Phumi Kampong Svay Chek
CBXX0992
Phumi Kandal
CBXX0993
Phumi Kanhchor
CBXX0994
Phumi Kantuot
CBXX0995
Phumi Kaoh Chbar
CBXX0996
Phumi Kaoh Ent Chey
CBXX0997
Phumi Kaoh Khvien
CBXX0998
Phumi Kaoh Phdau
CBXX0999
Phumi Kaoh Sam
CBXX1000
Phumi Kaoh Svan
CBXX1001
Phumi Kaoh Trung
CBXX1002
Phumi Kapor
CBXX1003
Phumi Kat Dai
CBXX1004
Phumi Kbal Chrum
CBXX1005
Phumi Kbal Chuor
CBXX1006
Phumi Kbal Kaoh Chreng
CBXX1007
Phumi Kbal Kaoh Tasuy
CBXX1008
Phumi Kbal Khla
CBXX1009
Phumi Kbal Snuol
CBXX1010
Phumi Kbal Trach
CBXX1011
Phumi Keng
CBXX1012
Phumi Keng Prasat
CBXX1013
Phumi Khlampe
CBXX1014
Phumi Khsa
CBXX1015
Phumi Khsach Baray
CBXX1016
Phumi Khsach Leav
CBXX1017
Phumi Khsach Svay
CBXX1018
Phumi Khsat
CBXX1019
Phumi Khsim
CBXX1020
Phumi Khvan Cheal
CBXX1021
Phumi Khvien
CBXX1022
Phumi Kou Loab
CBXX1023
Phumi Kraham Kar
CBXX1024
Phumi Krakor
CBXX1025
Phumi Krieng
CBXX1026
Phumi Kroch
CBXX1027
Phumi L'a
CBXX1028
Phumi L'ak
CBXX1029
Phumi L'iet
CBXX1030
Phumi La Toek Pul
CBXX1031
Phumi Lmut
CBXX1032
Phumi Lvea Thum
CBXX1033
Phumi Mil Leu
CBXX1034
Phumi Mreum
CBXX1035
Phumi Nikom Khmer Leu
CBXX1036
Phumi O Kak
CBXX1037
Phumi O Pak
CBXX1038
Phumi O Tanoeng
CBXX1039
Phumi P'ier
CBXX1040
Phumi Pachruk
CBXX1041
Phumi Paprak
CBXX1042
Phumi Peam Te
CBXX1043
Phumi Peam Yeav
CBXX1044
Phumi Ph'ak
CBXX1045
Phumi Phlah Krasang
CBXX1046
Phumi Pongro
CBXX1047
Phumi Poun
CBXX1048
Phumi Pouthi
CBXX1049
Phumi Pralay Triek
CBXX1050
Phumi Prama
CBXX1051
Phumi Pranaol
CBXX1052
Phumi Preah
CBXX1053
Phumi Prei
CBXX1054
Phumi Prek Chamlak
CBXX1055
Phumi Prek Kandie
CBXX1056
Phumi Prek Kov
CBXX1057
Phumi Prek Pralung
CBXX1058
Phumi Prek Prasab
CBXX1059
Phumi Prek Prasab Kraom
CBXX1060
Phumi Prek Prasab Leu
CBXX1061
Phumi Prek Preah
CBXX1062
Phumi Prek Saman
CBXX1063
Phumi Prek Ta Am
CBXX1064
Phumi Prey Kou
CBXX1065
Phumi Prus
CBXX1066
Phumi Rieb
CBXX1067
Phumi Roessei Char
CBXX1068
Phumi Roha
CBXX1069
Phumi Rohar
CBXX1070
Phumi Roka Kandal
CBXX1071
Phumi Roka Khtum
CBXX1072
Phumi Roloch
CBXX1073
Phumi Rumpot
CBXX1074
Phumi Rumpuk
CBXX1075
Phumi S'at
CBXX1076
Phumi Sak
CBXX1077
Phumi Sambor
CBXX1078
Phumi Sampouch
CBXX1079
Phumi Samraong
CBXX1080
Phumi Sang Ngiek
CBXX1081
Phumi Sangkeb
CBXX1082
Phumi Saob Kraom
CBXX1083
Phumi Saob Leu
CBXX1084
Phumi Seri Sunti
CBXX1085
Phumi Sev
CBXX1086
Phumi Sre Ampil
CBXX1087
Phumi Sre Andeng
CBXX1088
Phumi Sre Anlong Koul
CBXX1089
Phumi Sre Chomrou
CBXX1090
Phumi Sre Chrey
CBXX1091
Phumi Sre Chruk
CBXX1092
Phumi Sre Da
CBXX1093
Phumi Sre Kantang
CBXX1094
Phumi Sre Khoean
CBXX1095
Phumi Sre Knong
CBXX1096
Phumi Sre Kokir
CBXX1097
Phumi Sre Krasang
CBXX1098
Phumi Sre Mon
CBXX1099
Phumi Sre Ngiet
CBXX1100
Phumi Sre Pouthi
CBXX1101
Phumi Sre Prang
CBXX1102
Phumi Sre Pring
CBXX1103
Phumi Sre Rumdeng
CBXX1104
Phumi Sre Rumduol
CBXX1105
Phumi Sre Sab
CBXX1106
Phumi Sre Sdech
CBXX1107
Phumi Sre Snao
CBXX1108
Phumi Sre Svay
CBXX1109
Phumi Sre Tanoeng
CBXX1110
Phumi Sre Thum
CBXX1111
Phumi Sre Tnaot
CBXX1112
Phumi Sre Triek
CBXX1113
Phumi Srok Roteh
CBXX1114
Phumi Stoeng Dambang
CBXX1115
Phumi Stoeng Svay
CBXX1116
Phumi Stoeng Thum
CBXX1117
Phumi Stoeng Tro
CBXX1118
Phumi Svay Chreah
CBXX1119
Phumi Svay Chrum
CBXX1120
Phumi Svay Yu
CBXX1121
Phumi Ta Lus
CBXX1122
Phumi Ta Mau
CBXX1123
Phumi Ta Moen
CBXX1124
Phumi Ta Saom
CBXX1125
Phumi Thma Hal Dei Kraham
CBXX1126
Phumi Thma Kre
CBXX1127
Phumi Thma Reab
CBXX1128
Phumi Thmei
CBXX1129
Phumi Thpong Vietnam
CBXX1132
Phumi Trapeang Lam
CBXX1133
Phumi Trapeang Pring
CBXX1135
Phumi Tuol Poun
CBXX1136
Phumi Veal Kanseng
CBXX1137
Phumi Vott Snuol
CBXX1138
Phumi Youl Toung
CBXX1139
Phumi Yung
CBXX1140
Prek Chik
CBXX1141
Prek Krieng
CBXX1142
Sambok
CBXX1143
Sambor
CBXX1144
Sandan
CBXX1145
Snuol
CBXX1146
Sre Chih
CBXX1147
Sre Roluos
CBXX1148
Sre Roneam
CBXX1149
Sre Sbov
CBXX1150
Bos Chek Prey
CBXX1151
Choam Kravien
CBXX1152
Chong Cheach
CBXX1153
Dambe
CBXX1154
Kampong Cham
CBXX1155
Kdol Kraom
CBXX1156
Khum Dar
CBXX1157
Khum Lngieng
CBXX1158
Khum Pram Yam
CBXX1159
Khum Prek Dambok
CBXX1160
Khum Roka Ar
CBXX1161
Khum Rung
CBXX1162
Khum Sor Kong
CBXX1163
Khum Tang Krang
CBXX1164
Khum Tong Tralach
CBXX1165
Khum Tramung
CBXX1166
Khum Trapeang Phlong
CBXX1167
Kroch Chhmar
CBXX1168
Memong
CBXX1169
Memot
CBXX1170
Peam Chileang
CBXX1171
Peng Meas
CBXX1172
Ph'av
CBXX1173
Phum Kong Chey
CBXX1174
Phumi 'Neakta Snoeng
CBXX1175
Phumi Ak Tieng
CBXX1176
Phumi Ampil
CBXX1177
Phumi Ampil Leu
CBXX1178
Phumi Ampil Ta Pok
CBXX1179
Phumi Ampil Tvea
CBXX1180
Phumi Ampok
CBXX1181
Phumi Andaot
CBXX1182
Phumi Andong Chroah
CBXX1183
Phumi Andong Kdei
CBXX1184
Phumi Andong Lngieng
CBXX1185
Phumi Andong Sleng
CBXX1186
Phumi Andong Ta Ong
CBXX1187
Phumi Andong Thma Cheung
CBXX1188
Phumi Angk
CBXX1189
Phumi Angk Chey
CBXX1190
Phumi Angkam
CBXX1191
Phumi Angkaol
CBXX1192
Phumi Angkor Chey
CBXX1193
Phumi Angkuonh Dei
CBXX1194
Phumi Anhchaeum
CBXX1195
Phumi Anhchhanh Kraom
CBXX1196
Phumi Anlong
CBXX1197
Phumi Anlong Chrey
CBXX1198
Phumi Anlong Phdau
CBXX1199
Phumi Anlong Poung
CBXX1200
Phumi Anlong Thma
CBXX1201
Phumi Anlung Ak
CBXX1202
Phumi Anlung Chrey
CBXX1203
Phumi Ansaong Slab
CBXX1204
Phumi Antung Sa
CBXX1205
Phumi Araks
CBXX1206
Phumi Araks Tnaot
CBXX1207
Phumi Bakal
CBXX1208
Phumi Banghaeur Khleng
CBXX1209
Phumi Banghaeuy Huos
CBXX1210
Phumi Banghek Tey
CBXX1211
Phumi Banteay Chey
CBXX1212
Phumi Banteay Thmei
CBXX1213
Phumi Baphloam
CBXX1214
Phumi Baray
CBXX1215
Phumi Baray Banteay
CBXX1216
Phumi Basrei
CBXX1217
Phumi Bat Bangruom
CBXX1218
Phumi Bat Sla Slab
CBXX1219
Phumi Bek Dab
CBXX1220
Phumi Boeng Chroung Kraom
CBXX1221
Phumi Boeng Chroung Leu
CBXX1222
Phumi Boeng Chrouy
CBXX1223
Phumi Boeng Kachok
CBXX1224
Phumi Boeng Koy
CBXX1225
Phumi Boeng Nay
CBXX1226
Phumi Boeng Veng
CBXX1227
Phumi Bos
CBXX1228
Phumi Bos Kantuot
CBXX1229
Phumi Bos Khnor
CBXX1230
Phumi Bos Pok
CBXX1231
Phumi Bos Pouthi
CBXX1232
Phumi Bos Ta Em
CBXX1233
Phumi Bos Te
CBXX1234
Phumi Chak
CBXX1235
Phumi Chamkar Andong
CBXX1236
Phumi Chamkar Auloek
CBXX1237
Phumi Chamkar Kausu Tibei
CBXX1238
Phumi Chamkar Kroch
CBXX1239
Phumi Chamkar Leu
CBXX1240
Phumi Chamkar Samseb
CBXX1241
Phumi Chamkar Sbov
CBXX1243
Phumi Chan Mul
CBXX1244
Phumi Changkam Kraom
CBXX1245
Phumi Changkam Leu
CBXX1246
Phumi Chanleak Dai
CBXX1247
Phumi Chantung
CBXX1248
Phumi Cheach
CBXX1249
Phumi Chealea
CBXX1250
Phumi Cheung Angk
CBXX1251
Phumi Cheung Chrang
CBXX1252
Phumi Cheung Doek
CBXX1253
Phumi Cheung Prey
CBXX1254
Phumi Cheung Toek
CBXX1255
Phumi Chheu Khloem
CBXX1256
Phumi Chheuteal
CBXX1257
Phumi Chheuteal Baoh
CBXX1258
Phumi Chheuteal Chrum
CBXX1259
Phumi Chheuteal Khtuoy
CBXX1260
Phumi Chhuk
CBXX1261
Phumi Chhuk Sandol
CBXX1262
Phumi Chibao
CBXX1263
Phumi Chihe
CBXX1264
Phumi Chimoan
CBXX1265
Phumi Chipeang
CBXX1266
Phumi Chirou
CBXX1267
Phumi Chirou Kandal
CBXX1268
Phumi Chirou Kraom
CBXX1269
Phumi Chitrun
CBXX1270
Phumi Choam
CBXX1271
Phumi Choam Ampil
CBXX1272
Phumi Choam Khsang
CBXX1273
Phumi Choam Mlu
CBXX1274
Phumi Choam Trav
CBXX1275
Phumi Choam Triek
CBXX1276
Phumi Choam Tuk
CBXX1277
Phumi Chong Boeng
CBXX1278
Phumi Chong Kaoh
CBXX1279
Phumi Chong Kaoh Cheung
CBXX1280
Phumi Chong O
CBXX1281
Phumi Chong Phumi
CBXX1282
Phumi Chong Thnal
CBXX1283
Phumi Chonlong
CBXX1284
Phumi Chrab
CBXX1285
Phumi Chrak Leu
CBXX1286
Phumi Chraneang
CBXX1287
Phumi Chras
CBXX1288
Phumi Chravak Dek
CBXX1289
Phumi Chrey Phluk
CBXX1290
Phumi Chrouy Banteay
CBXX1291
Phumi Chrouy Kor
CBXX1292
Phumi Chub
CBXX1293
Phumi Chub Krau
CBXX1294
Phumi Chumnik
CBXX1295
Phumi Da
CBXX1296
Phumi Daeum Chrey
CBXX1297
Phumi Dai Buon
CBXX1298
Phumi Dak Por
CBXX1299
Phumi Dambang Peak
CBXX1300
Phumi Dambok Khpos
CBXX1301
Phumi Damnak Chrey
CBXX1302
Phumi Damnak Pongro
CBXX1303
Phumi Damnak Pring
CBXX1304
Phumi Damnak Sleng
CBXX1305
Phumi Damrei Chhlang
CBXX1306
Phumi Dang Kambet
CBXX1307
Phumi Dang Kdaong
CBXX1308
Phumi Domrel
CBXX1309
Phumi Don Dom
CBXX1310
Phumi Don Mau Kraom
CBXX1311
Phumi Don Ok
CBXX1312
Phumi Don Pen
CBXX1313
Phumi Don Put
CBXX1314
Phumi Don Tao
CBXX1315
Phumi Don Thi
CBXX1316
Phumi Dondei
CBXX1317
Phumi Dong
CBXX1318
Phumi Dong Preah
CBXX1319
Phumi Dontei
CBXX1320
Phumi Ent Nimitt
CBXX1321
Phumi Han Chey
CBXX1322
Phumi Kalong Nar
CBXX1323
Phumi Kamlang
CBXX1324
Phumi Kampah
CBXX1325
Phumi Kampal
CBXX1326
Phumi Kampey
CBXX1327
Phumi Kamphlak
CBXX1328
Phumi Kampoan
CBXX1329
Phumi Kampong Boeng
CBXX1330
Phumi Kampong Chambak
CBXX1331
Phumi Kampong Krabei
CBXX1332
Phumi Kampong Pnou
CBXX1333
Phumi Kampong Reab
CBXX1334
Phumi Kampong Reang
CBXX1335
Phumi Kampong Roatn
CBXX1336
Phumi Kampong Roveang
CBXX1337
Phumi Kampong Samret
CBXX1338
Phumi Kampong Siem
CBXX1339
Phumi Kampong Sleng
CBXX1340
Phumi Kampong Treas
CBXX1341
Phumi Kampout
CBXX1342
Phumi Kampraeus
CBXX1343
Phumi Kamreng
CBXX1344
Phumi Kandal
CBXX1345
Phumi Kandal Phumi
CBXX1346
Phumi Kandaol
CBXX1347
Phumi Kandaol Chrum
CBXX1348
Phumi Kang Chakr
CBXX1349
Phumi Kanhche
CBXX1350
Phumi Kantuot
CBXX1351
Phumi Kaoh Champa
CBXX1352
Phumi Kaoh Chen
CBXX1353
Phumi Kaoh Chruk
CBXX1354
Phumi Kaoh Kok Krau
CBXX1355
Phumi Kaoh Kol
CBXX1356
Phumi Kaoh Luong
CBXX1357
Phumi Kaoh Pen
CBXX1358
Phumi Kaoh Pralung
CBXX1359
Phumi Kaoh Rokar
CBXX1360
Phumi Kaoh Rokar Cham
CBXX1361
Phumi Kaoh Samraong
CBXX1362
Phumi Kaoh Toch
CBXX1363
Phumi Kaoh Treng
CBXX1364
Phumi Kaong Kang
CBXX1365
Phumi Kbal Damrei
CBXX1366
Phumi Kbal Kaoh
CBXX1367
Phumi Kbal Kaoh Cheung
CBXX1368
Phumi Kbal O
CBXX1369
Phumi Kbal Per
CBXX1370
Phumi Kbal Phumi
CBXX1371
Phumi Kbal Romeas
CBXX1372
Phumi Kbal Toek
CBXX1373
Phumi Kdei Boeng
CBXX1374
Phumi Kdol Kraom
CBXX1375
Phumi Kdol Leu
CBXX1376
Phumi Kdoy
CBXX1377
Phumi Kev Romuol
CBXX1378
Phumi Khchau
CBXX1379
Phumi Khcheay
CBXX1380
Phumi Khcheay Kamphloeng
CBXX1381
Phumi Khel Chey
CBXX1382
Phumi Khla Kaor
CBXX1383
Phumi Khla Krohoem Kaeut
CBXX1384
Phumi Khlaong
CBXX1385
Phumi Khleng Por
CBXX1386
Phumi Khley
CBXX1387
Phumi Khliech
CBXX1388
Phumi Khlouy Kaeut
CBXX1389
Phumi Khna
CBXX1390
Phumi Khnab Damrei
CBXX1391
Phumi Khnach Krasang
CBXX1392
Phumi Khnao Dambang
CBXX1393
Phumi Khnhung
CBXX1394
Phumi Khnong
CBXX1395
Phumi Khpob
CBXX1396
Phumi Khpob Kraom
CBXX1397
Phumi Khpob Sneng
CBXX1398
Phumi Khsak
CBXX1399
Phumi Khtum
CBXX1400
Phumi Khvav Prahaong
CBXX1401
Phumi Khvet
CBXX1402
Phumi Khvet Thum
CBXX1403
Phumi Khyaong
CBXX1404
Phumi Kien Chrey
CBXX1405
Phumi Kien Roessei Tbong
CBXX1406
Phumi Kien Romiet
CBXX1407
Phumi Kngaok
CBXX1408
Phumi Kok
CBXX1410
Phumi Kokir Thum
CBXX1411
Phumi Kokor
CBXX1412
Phumi Komear
CBXX1413
Phumi Kon Krapeu
CBXX1414
Phumi Kon Tnaot
CBXX1415
Phumi Konh Pratong
CBXX1416
Phumi Kor
CBXX1417
Phumi Kouk Lveang
CBXX1418
Phumi Kouk Rovieng
CBXX1419
Phumi Kouk Sralau
CBXX1421
Phumi Krabas
CBXX1422
Phumi Krabei Kriek
CBXX1423
Phumi Krakor
CBXX1424
Phumi Krala
CBXX1425
Phumi Kralanh
CBXX1426
Phumi Kralaong
CBXX1427
Phumi Kraleng
CBXX1428
Phumi Krangaok
CBXX1430
Phumi Kraoy Vott
CBXX1431
Phumi Krasang
CBXX1432
Phumi Krek
CBXX1433
Phumi Kriel Thmei
CBXX1434
Phumi Kroch
CBXX1435
Phumi L'ak
CBXX1436
Phumi Lea Ta Ong
CBXX1437
Phumi Leach Kraom
CBXX1438
Phumi Leach Leu
CBXX1439
Phumi Lean Lve
CBXX1440
Phumi Lour
CBXX1441
Phumi Lpeak
CBXX1442
Phumi Lve
CBXX1443
Phumi Lvea
CBXX1444
Phumi Lvea Khang Tbong
CBXX1445
Phumi Lvea Te
CBXX1446
Phumi Lvea Thum
CBXX1447
Phumi Meak Khneu
CBXX1448
Phumi Meakh
CBXX1449
Phumi Memay
CBXX1450
Phumi Mepring
CBXX1451
Phumi Mesar
CBXX1452
Phumi Mien
CBXX1453
Phumi Mittarach
CBXX1454
Phumi Mkak
CBXX1455
Phumi Moan Dab
CBXX1456
Phumi Moat Khmong
CBXX1457
Phumi Mong Riev
CBXX1458
Phumi Moung
CBXX1459
Phumi Mream Teak
CBXX1460
Phumi Mrenh
CBXX1461
Phumi Neang Teut
CBXX1462
Phumi Ngiev
CBXX1463
Phumi Ngong
CBXX1464
Phumi O Akkhara
CBXX1465
Phumi O Chak
CBXX1466
Phumi O Damray
CBXX1467
Phumi O Khsach
CBXX1468
Phumi O Khse Treng
CBXX1469
Phumi O Popul
CBXX1470
Phumi O Pram
CBXX1471
Phumi O Reang Au
CBXX1473
Phumi O Ta Sek
CBXX1474
Phumi O Ta Thok
CBXX1475
Phumi O Thnong
CBXX1476
Phumi Olaok
CBXX1477
Phumi Paeus
CBXX1478
Phumi Pak Nam
CBXX1479
Phumi Pana
CBXX1480
Phumi Paprak
CBXX1481
Phumi Papreng
CBXX1482
Phumi Peam Cheang
CBXX1483
Phumi Peam Chikang
CBXX1484
Phumi Peam Knong
CBXX1485
Phumi Peam Kroesna
CBXX1486
Phumi Peam Prathnouh
CBXX1487
Phumi Peuk
CBXX1488
Phumi Ph'av
CBXX1489
Phumi Phdau Chum
CBXX1490
Phumi Phe
CBXX1491
Phumi Phka Dong
CBXX1492
Phumi Phnou
CBXX1493
Phumi Phnum Thum
CBXX1494
Phumi Phteah Khpos
CBXX1495
Phumi Pongro
CBXX1496
Phumi Ponleak
CBXX1497
Phumi Ponley
CBXX1498
Phumi Ponnareay
CBXX1499
Phumi Popel
CBXX1500
Phumi Poung
CBXX1501
Phumi Pout
CBXX1502
Phumi Pouthi
CBXX1503
Phumi Pouthi Preah Ent
CBXX1504
Phumi Pouthi Roung
CBXX1505
Phumi Pouthi Stieng
CBXX1506
Phumi Prabos
CBXX1507
Phumi Prakham
CBXX1508
Phumi Prakhnaor
CBXX1509
Phumi Pralaoh Cheung
CBXX1510
Phumi Pralaoh Tbong
CBXX1511
Phumi Pralean
CBXX1512
Phumi Praphat
CBXX1513
Phumi Prasam
CBXX1514
Phumi Prasat
CBXX1515
Phumi Prasot
CBXX1516
Phumi Praten
CBXX1517
Phumi Pratheat
CBXX1518
Phumi Prayuk
CBXX1519
Phumi Preah Andong
CBXX1520
Phumi Preah Phdau
CBXX1521
Phumi Preah Ponlea
CBXX1522
Phumi Prei
CBXX1523
Phumi Prek Achi
CBXX1524
Phumi Prek Au Chroeng
CBXX1525
Phumi Prek Bak
CBXX1526
Phumi Prek Cham
CBXX1527
Phumi Prek Champa
CBXX1528
Phumi Prek Kampeng
CBXX1529
Phumi Prek Krabau
CBXX1530
Phumi Prek Lvea
CBXX1531
Phumi Prek Ph'ong
CBXX1532
Phumi Prek Sangke
CBXX1533
Phumi Prek Sdei
CBXX1534
Phumi Prek Ta Nong Kaeut
CBXX1535
Phumi Prek Ta Tong
CBXX1537
Phumi Prey Angkor Knong
CBXX1538
Phumi Prey Angkor Krau
CBXX1539
Phumi Prey Chakrei
CBXX1540
Phumi Prey Char Knong
CBXX1541
Phumi Prey Char Krau
CBXX1542
Phumi Prey Chey You
CBXX1543
Phumi Prey Chhor
CBXX1544
Phumi Prey Kaor
CBXX1545
Phumi Prey Kbeh
CBXX1546
Phumi Prey Khcheay
CBXX1547
Phumi Prey Kuy
CBXX1548
Phumi Prey Nhear
CBXX1549
Phumi Prey Rumdeng
CBXX1550
Phumi Prey Samraeuy
CBXX1551
Phumi Prey Sralanh
CBXX1552
Phumi Pring
CBXX1553
Phumi Pring Chrum
CBXX1554
Phumi Reul
CBXX1555
Phumi Riev
CBXX1556
Phumi Ro'ang Leu
CBXX1557
Phumi Robang Chroh
CBXX1558
Phumi Roessei Banteay
CBXX1559
Phumi Roka Ar Kraom
CBXX1560
Phumi Roka Kaong
CBXX1561
Phumi Roka Koy
CBXX1562
Phumi Rokar Khnuoch
CBXX1563
Phumi Rokar Popram
CBXX1564
Phumi Rokar Thum
CBXX1565
Phumi Roluos
CBXX1566
Phumi Romeas Chol
CBXX1567
Phumi Roung Damrei
CBXX1568
Phumi Roung Kou
CBXX1569
Phumi Rout
CBXX1570
Phumi Rovieng
CBXX1571
Phumi Rumchek
CBXX1572
Phumi Rumleung
CBXX1573
Phumi S'am
CBXX1574
Phumi S'ang
CBXX1575
Phumi Sala
CBXX1576
Phumi Samakom Kausu Khmer
CBXX1577
Phumi Sambo
CBXX1579
Phumi Samnak
CBXX1580
Phumi Sampong Chey
CBXX1581
Phumi Samraong
CBXX1582
Phumi Sangke
CBXX1583
Phumi Sangke Kaong
CBXX1584
Phumi Sangke Pong
CBXX1585
Phumi Sanlung
CBXX1586
Phumi Santey
CBXX1587
Phumi Saoy
CBXX1588
Phumi Satum
CBXX1589
Phumi Sbek Toe
CBXX1590
Phumi Sbeng
CBXX1591
Phumi Sdaeung Chey
CBXX1592
Phumi Sdau
CBXX1593
Phumi Sdech Non
CBXX1594
Phumi Sen Son
CBXX1595
Phumi Siembaoy
CBXX1596
Phumi Sieng Khveang
CBXX1597
Phumi Sla
CBXX1598
Phumi Slab Ros
CBXX1599
Phumi Slaket
CBXX1600
Phumi Sleng
CBXX1601
Phumi Smaonh
CBXX1602
Phumi Smer
CBXX1603
Phumi Sochey
CBXX1604
Phumi Sodei
CBXX1605
Phumi Sopheas
CBXX1606
Phumi Sosen
CBXX1607
Phumi Sotey
CBXX1608
Phumi Sotib
CBXX1609
Phumi Spean
CBXX1610
Phumi Spoe Tbong
CBXX1611
Phumi Srak
CBXX1612
Phumi Sralau
CBXX1613
Phumi Sram
CBXX1615
Phumi Srange
CBXX1616
Phumi Sraong Sophea
CBXX1617
Phumi Sre Kak
CBXX1618
Phumi Sre Kandal
CBXX1619
Phumi Sre Pongro
CBXX1620
Phumi Sre Rumduol
CBXX1621
Phumi Sre Saom Chas
CBXX1622
Phumi Sre Saom Thmei
CBXX1623
Phumi Sre Siem
CBXX1624
Phumi Sre Veng
CBXX1625
Phumi Sroeng
CBXX1627
Phumi Stoeng Chhveng
CBXX1628
Phumi Stoeng Srei
CBXX1629
Phumi Svay Damnak
CBXX1630
Phumi Svay Kambet
CBXX1631
Phumi Svay Khang Tbong
CBXX1633
Phumi Svay Meas
CBXX1634
Phumi Svay Pak
CBXX1635
Phumi Svay Ph'em
CBXX1636
Phumi Svay Pok
CBXX1637
Phumi Svay Popeas
CBXX1638
Phumi Svay Prey
CBXX1639
Phumi Svay Ta Non
CBXX1640
Phumi Svay Tathomm
CBXX1641
Phumi Svay Teab
CBXX1642
Phumi Svay Tipv
CBXX1643
Phumi Svay Tralak
CBXX1644
Phumi Svay Yeaks
CBXX1645
Phumi Sya Boeng Veng
CBXX1646
Phumi Ta Am
CBXX1647
Phumi Ta Kai
CBXX1648
Phumi Ta Man
CBXX1649
Phumi Ta Meang
CBXX1650
Phumi Ta Ngal
CBXX1651
Phumi Ta Nong Krau
CBXX1652
Phumi Ta Ong
CBXX1653
Phumi Ta Pao
CBXX1654
Phumi Ta Ploeng
CBXX1655
Phumi Ta Sar
CBXX1656
Phumi Tahiev Kraom
CBXX1657
Phumi Takev
CBXX1658
Phumi Takret
CBXX1659
Phumi Tang Kouk
CBXX1660
Phumi Tang Rolieng
CBXX1661
Phumi Tang Srei
CBXX1662
Phumi Tang Thlaeung
CBXX1663
Phumi Taonh
CBXX1664
Phumi Tapuk Leu
CBXX1665
Phumi Tatrav
CBXX1666
Phumi Tep Pranamm
CBXX1667
Phumi Tet Chas
CBXX1668
Phumi Thkov
CBXX1669
Phumi Thlok
CBXX1670
Phumi Thlok Chrou
CBXX1672
Phumi Thma Dar
CBXX1673
Phumi Thma Kanhchom
CBXX1674
Phumi Thma Pechr
CBXX1675
Phumi Thma Pun
CBXX1676
Phumi Thmei
CBXX1677
Phumi Thnong
CBXX1678
Phumi Tnaot Bak
CBXX1679
Phumi Tnaot Ta Say
CBXX1680
Phumi Toek Chrou
CBXX1681
Phumi Toek Dach
CBXX1682
Phumi Toek Noem
CBXX1683
Phumi Tong Rong
CBXX1684
Phumi Tonloab
CBXX1685
Phumi Totoul
CBXX1686
Phumi Trab
CBXX1687
Phumi Trabek
CBXX1688
Phumi Traeung
CBXX1689
Phumi Traeuy Prek
CBXX1690
Phumi Traleng Keng
CBXX1691
Phumi Trapeang Anhchanh
CBXX1692
Phumi Trapeang Bei
CBXX1693
Phumi Trapeang Chak
CBXX1694
Phumi Trapeang Chhleung
CBXX1695
Phumi Trapeang Chhuk
CBXX1696
Phumi Trapeang Chrey
CBXX1697
Phumi Trapeang Dom
CBXX1698
Phumi Trapeang Kakhob
CBXX1699
Phumi Trapeang Pnou
CBXX1700
Phumi Trapeang Ponley
CBXX1701
Phumi Trapeang Poun
CBXX1702
Phumi Trapeang Prey
CBXX1703
Phumi Trapeang Pring
CBXX1704
Phumi Trapeang Reang
CBXX1705
Phumi Trapeang Roessei
CBXX1706
Phumi Trapeang Rumduol Roessei
CBXX1707
Phumi Trapeang Rumseng
CBXX1708
Phumi Trapeang Sangke
CBXX1709
Phumi Trapeang Santey
CBXX1710
Phumi Trapeang Sla
CBXX1711
Phumi Trapeang Snao
CBXX1712
Phumi Trapeang Snaor
CBXX1713
Phumi Trapeang Srange
CBXX1714
Phumi Trapeang Tnaot
CBXX1715
Phumi Trapeang Traoh
CBXX1716
Phumi Trayang Pong
CBXX1717
Phumi Treak
CBXX1718
Phumi Treang
CBXX1719
Phumi Treas
CBXX1720
Phumi Tumpor
CBXX1721
Phumi Tumpung
CBXX1722
Phumi Tuol Beng
CBXX1723
Phumi Tuol Chambak
CBXX1724
Phumi Tuol Chan
CBXX1725
Phumi Tuol Kandaol
CBXX1726
Phumi Tuol Ket
CBXX1727
Phumi Tuol Kev
CBXX1729
Phumi Tuol Ph'av
CBXX1730
Phumi Tuol Ponley
CBXX1731
Phumi Tuol Pouthi
CBXX1732
Phumi Tuol Pras
CBXX1733
Phumi Tuol Preah Khleang
CBXX1734
Phumi Tuol Rokar
CBXX1735
Phumi Tuol Rumdeng
CBXX1736
Phumi Tuol Svay Chrum
CBXX1737
Phumi Tuol Ta Kao
CBXX1738
Phumi Tuol Trea
CBXX1739
Phumi Veal
CBXX1740
Phumi Veal Bampong
CBXX1741
Phumi Veal Khmum
CBXX1742
Phumi Veal Khsach
CBXX1743
Phumi Veal Leay
CBXX1744
Phumi Veal Mean
CBXX1745
Phumi Veal Mlu
CBXX1746
Phumi Veal Sala
CBXX1747
Phumi Veal Sleng
CBXX1748
Phumi Veal Toch
CBXX1749
Phumi Vihear Sambo
CBXX1750
Phumi Vihear Thum
CBXX1751
Phumi Yeak
CBXX1752
Prek Kak
CBXX1753
Prek Pouthi
CBXX1754
Rumchek
CBXX1755
Samraong
CBXX1756
Suong
CBXX1757
Tonle Bet
CBXX1758
Vott Pratheat
CBXX1759
Angk Snuol
CBXX1760
Kampong Hluong
CBXX1761
Kampong Kantuot
CBXX1762
Khum Bak Kheng
CBXX1763
Khum Barong
CBXX1764
Khum Bek Chan
CBXX1765
Khum Chibal
CBXX1766
Khum Chrey Loas
CBXX1767
Khum K'am Samna Kraom
CBXX1768
Khum Kambol
CBXX1769
Khum Kampong Chamlang
CBXX1770
Khum Kampong Os
CBXX1771
Khum Kantouk
CBXX1772
Khum Kaoh Chen
CBXX1773
Khum Kaoh Choram
CBXX1774
Khum Kbal Kaoh
CBXX1775
Khum Lumhach
CBXX1776
Khum Phnum Bat
CBXX1777
Khum Phsar Dek
CBXX1778
Khum Preah Prasab
CBXX1779
Khum Prek Ampil
CBXX1780
Khum Prek Hluong
CBXX1781
Khum Prek Koy
CBXX1782
Khum Prek Tatin
CBXX1783
Khum Prey Puoch
CBXX1784
Khum Puk Roessei
CBXX1785
Khum Roka Chonloeng
CBXX1786
Khum Roka Kaong
CBXX1787
Khum Rokar
CBXX1788
Khum Roleang Ken
CBXX1789
Khum Sanlung
CBXX1790
Khum Sarikakev
CBXX1791
Khum Sithor
CBXX1792
Khum Snao
CBXX1793
Khum Svay Ampea
CBXX1794
Khum Svay Romiet
CBXX1795
Khum Ta Ek
CBXX1796
Khum Thma Kor
CBXX1797
Khum Veal Sbov
CBXX1798
Kokir
CBXX1799
Phumi 'Neakta Pramroy
CBXX1800
Phumi Ampil
CBXX1801
Phumi Ampil Dam Toek
CBXX1802
Phumi Ampil Kranhenh
CBXX1803
Phumi Ampou Prey
CBXX1804
Phumi Andong
CBXX1805
Phumi Angk Sduoch
CBXX1806
Phumi Angk Sleng
CBXX1807
Phumi Anhcheng
CBXX1808
Phumi Anlong Kong
CBXX1809
Phumi Anlong Romiet
CBXX1810
Phumi Anlong San
CBXX1811
Phumi Anlong Svay
CBXX1812
Phumi Anlong Trea
CBXX1813
Phumi Bak Kheng Leu
CBXX1814
Phumi Balat Chhoeng
CBXX1815
Phumi Banlich
CBXX1816
Phumi Banteay
CBXX1817
Phumi Banteay Dek
CBXX1818
Phumi Bar Ku
CBXX1819
Phumi Barach
CBXX1820
Phumi Bat Lvea
CBXX1821
Phumi Benbao
CBXX1822
Phumi Boeng Anhchanh
CBXX1823
Phumi Boeng K'ek
CBXX1824
Phumi Boeng Kambol
CBXX1825
Phumi Boeng Khyang
CBXX1826
Phumi Boeng Kraom
CBXX1827
Phumi Boeng Kreul
CBXX1828
Phumi Boeng Krum
CBXX1829
Phumi Boeng Krum Kandal
CBXX1830
Phumi Boeng Krum Kraom
CBXX1831
Phumi Boeng Leu
CBXX1832
Phumi Boeng Phsaot
CBXX1833
Phumi Boeng Romeas
CBXX1834
Phumi Boeng Thum
CBXX1835
Phumi Boeng Totoeng
CBXX1836
Phumi Boeng Tronong
CBXX1837
Phumi Buon Mukh
CBXX1838
Phumi Chambak Meas Leu
CBXX1839
Phumi Chambak Phloah
CBXX1840
Phumi Chambak Ponnareay
CBXX1841
Phumi Chamkar Taso
CBXX1842
Phumi Chamkar Trach
CBXX1843
Phumi Chamkar Veng
CBXX1844
Phumi Chan Phlous
CBXX1845
Phumi Chek
CBXX1846
Phumi Chen
CBXX1847
Phumi Chey Otdam
CBXX1848
Phumi Chey Thum
CBXX1849
Phumi Chey Toch
CBXX1850
Phumi Chhak Krasang
CBXX1851
Phumi Chheu Buon
CBXX1852
Phumi Chheu Khmau
CBXX1853
Phumi Chong Kaoh
CBXX1854
Phumi Chong Prek
CBXX1855
Phumi Chong Prek Pol
CBXX1856
Phumi Choutreach
CBXX1857
Phumi Chrey
CBXX1858
Phumi Chrey Thum
CBXX1859
Phumi Chrouy Ampil
CBXX1860
Phumi Chrouy Chre
CBXX1861
Phumi Chrouy Dang
CBXX1862
Phumi Chrouy Metrei
CBXX1863
Phumi Chrouy Snao
CBXX1864
Phumi Chrouy Takev Leu
CBXX1865
Phumi Daeum Pouthi Leu
CBXX1866
Phumi Daeum Roes
CBXX1867
Phumi Daeum Trang
CBXX1868
Phumi Damnak Ampil
CBXX1869
Phumi Damnak Kakaoh
CBXX1870
Phumi Damnak Pring
CBXX1871
Phumi Damnak Trabek
CBXX1872
Phumi Damrei Chhlang
CBXX1873
Phumi Damrei Slab
CBXX1874
Phumi Dang Koum
CBXX1875
Phumi Dang Tung
CBXX1876
Phumi Dei Doh
CBXX1877
Phumi Dei Edth
CBXX1878
Phumi Dei Lo
CBXX1879
Phumi Dol
CBXX1880
Phumi Don Sar
CBXX1881
Phumi Don Vongs
CBXX1882
Phumi Duong
CBXX1883
Phumi K'am Samna Leu
CBXX1884
Phumi Kab Chhke
CBXX1885
Phumi Kab Phluk
CBXX1886
Phumi Kampong Kdei
CBXX1887
Phumi Kampong Khsach
CBXX1888
Phumi Kampong Kong
CBXX1889
Phumi Kampong Kor
CBXX1890
Phumi Kampong Lvea
CBXX1891
Phumi Kampong Phdol
CBXX1892
Phumi Kampong Phnum
CBXX1893
Phumi Kampong Phnum Knong
CBXX1894
Phumi Kampong Prasat
CBXX1895
Phumi Kampong Preah
CBXX1896
Phumi Kampong Roteh
CBXX1897
Phumi Kampong Svay
CBXX1898
Phumi Kampong Tuol
CBXX1899
Phumi Kandal Kraom
CBXX1900
Phumi Kandal Leu
CBXX1901
Phumi Kandaok
CBXX1902
Phumi Kandaos
CBXX1903
Phumi Kanleng
CBXX1904
Phumi Kanleng Kol
CBXX1905
Phumi Kanleng Krabei
CBXX1906
Phumi Kaoh Chamraeun
CBXX1907
Phumi Kaoh Khel
CBXX1908
Phumi Kaoh Krabei
CBXX1909
Phumi Kaoh Tachou
CBXX1910
Phumi Kaoh Thmei
CBXX1911
Phumi Kaoh Thmei Toch
CBXX1912
Phumi Kaoh Tiev
CBXX1913
Phumi Kaoh Toch
CBXX1914
Phumi Kar Chek
CBXX1915
Phumi Kbal Chrouy
CBXX1916
Phumi Kbal Kaoh
CBXX1917
Phumi Kbal Kaoh Leu
CBXX1918
Phumi Kbal Kaoh Tiev
CBXX1919
Phumi Kdei Takoy
CBXX1920
Phumi Ket Chang
CBXX1921
Phumi Khleang
CBXX1922
Phumi Khleang Sbek
CBXX1923
Phumi Khleng Kong
CBXX1924
Phumi Khlong
CBXX1925
Phumi Khna
CBXX1926
Phumi Khnor Kar
CBXX1927
Phumi Khpob
CBXX1928
Phumi Khpob Veng
CBXX1929
Phumi Khsach
CBXX1930
Phumi Khsom
CBXX1931
Phumi Kokir Thum
CBXX1932
Phumi Kol
CBXX1933
Phumi Kong Noy
CBXX1934
Phumi Kopal Koeang
CBXX1935
Phumi Kouk Krasang
CBXX1936
Phumi Kouk Popel
CBXX1937
Phumi Kouk Pring
CBXX1938
Phumi Koul
CBXX1939
Phumi Krang
CBXX1940
Phumi Krang Dontey
CBXX1941
Phumi Krang Khum
CBXX1942
Phumi Krang Kor
CBXX1943
Phumi Krang Kroch
CBXX1944
Phumi Krang Leav
CBXX1945
Phumi Krang Nou
CBXX1946
Phumi Krang Trea
CBXX1947
Phumi Kraol Krabei
CBXX1948
Phumi Kraom
CBXX1950
Phumi Krasang
CBXX1951
Phumi Kruos
CBXX1952
Phumi Li Nhun
CBXX1953
Phumi Lumhach
CBXX1954
Phumi Lvea Kraom
CBXX1955
Phumi Lvea Leu
CBXX1956
Phumi Lvea Sar Kandal
CBXX1957
Phumi Lvea Sar Kraom
CBXX1958
Phumi Lvea Toung
CBXX1959
Phumi Mdum
CBXX1960
Phumi Mkak
CBXX1961
Phumi Mlu Moen
CBXX1962
Phumi Moat Boeng
CBXX1963
Phumi Moat Krasas Knong
CBXX1964
Phumi Mukh Kampul
CBXX1965
Phumi Peam Chumnik
CBXX1966
Phumi Peam Phtoul
CBXX1967
Phumi Peam Reang Kraom
CBXX1968
Phumi Peam Reang Leu
CBXX1969
Phumi Peam Sdei
CBXX1970
Phumi Phiri
CBXX1971
Phumi Phlang
CBXX1972
Phumi Phlov Trei
CBXX1973
Phumi Phniet
CBXX1974
Phumi Phnum Baset
CBXX1975
Phumi Phnum Dei
CBXX1976
Phumi Pil Pong
CBXX1977
Phumi Pong Toek
CBXX1978
Phumi Pongro
CBXX1979
Phumi Pope
CBXX1980
Phumi Popeal Key
CBXX1981
Phumi Pou Yuon
CBXX1982
Phumi Pouthi Ban
CBXX1983
Phumi Pouthi Leu
CBXX1984
Phumi Pouthi Smat
CBXX1985
Phumi Pralay
CBXX1986
Phumi Pralech Sanda
CBXX1987
Phumi Prambei Mum
CBXX1988
Phumi Pramor
CBXX1989
Phumi Pramor Tachey
CBXX1990
Phumi Prasat
CBXX1991
Phumi Pratheat
CBXX1992
Phumi Prek
CBXX1993
Phumi Prek Ambel
CBXX1994
Phumi Prek Ampil
CBXX1995
Phumi Prek Andong
CBXX1996
Phumi Prek Bak
CBXX1997
Phumi Prek Char
CBXX1998
Phumi Prek Chik
CBXX1999
Phumi Prek Chrey
CBXX2000
Phumi Prek Dach
CBXX2001
Phumi Prek Dambang
CBXX2002
Phumi Prek Dang Kdaong
CBXX2003
Phumi Prek Dong
CBXX2004
Phumi Prek Hor
CBXX2005
Phumi Prek Kampoes
CBXX2006
Phumi Prek Khtor
CBXX2007
Phumi Prek Koy
CBXX2008
Phumi Prek Krabau
CBXX2009
Phumi Prek Kruos
CBXX2010
Phumi Prek Mrinh
CBXX2011
Phumi Prek Pouthi
CBXX2012
Phumi Prek Pra
CBXX2013
Phumi Prek Pranak
CBXX2014
Phumi Prek Rey
CBXX2015
Phumi Prek Roessei
CBXX2016
Phumi Prek Roteang
CBXX2017
Phumi Prek Run
CBXX2018
Phumi Prek Sdei
CBXX2019
Phumi Prek Sleng
CBXX2020
Phumi Prek Ta Doeang
CBXX2021
Phumi Prek Ta Kong
CBXX2022
Phumi Prek Ta Ong
CBXX2023
Phumi Prek Ta Prum
CBXX2024
Phumi Prek Ta Saom
CBXX2025
Phumi Prek Ta Ten
CBXX2026
Phumi Prek Ta Va
CBXX2027
Phumi Prek Taben
CBXX2028
Phumi Prek Thloeng
CBXX2029
Phumi Prek Thon
CBXX2030
Phumi Prek Toch
CBXX2031
Phumi Prek Tonlea
CBXX2032
Phumi Prek Totoeng
CBXX2033
Phumi Prek Treng
CBXX2034
Phumi Prek Vott
CBXX2035
Phumi Prek Yeay Hoeng
CBXX2036
Phumi Prek Yuon
CBXX2037
Phumi Prey Boeng
CBXX2038
Phumi Prey Chamkar
CBXX2039
Phumi Prey Chas
CBXX2040
Phumi Prey Kak
CBXX2041
Phumi Prey Kambot
CBXX2042
Phumi Prey Phchoek
CBXX2043
Phumi Prey Rokar
CBXX2045
Phumi Prey Trab
CBXX2046
Phumi Reang Dek
CBXX2047
Phumi Robas Angkanh
CBXX2048
Phumi Roessei Chhor
CBXX2049
Phumi Roessei Srok
CBXX2050
Phumi Roka
CBXX2051
Phumi Roka Thum
CBXX2052
Phumi Rokar
CBXX2053
Phumi Rokar Chuor
CBXX2054
Phumi Rokar Khpos
CBXX2056
Phumi Sa Romeang
CBXX2057
Phumi Sambuor
CBXX2058
Phumi Sampan
CBXX2059
Phumi Samraong
CBXX2060
Phumi Samraong K'e
CBXX2061
Phumi Samraong Thum
CBXX2062
Phumi Sanda Leu
CBXX2063
Phumi Sandar Leu
CBXX2064
Phumi Sdau
CBXX2065
Phumi Sdok
CBXX2066
Phumi Seh Slab
CBXX2067
Phumi Setbor Leu
CBXX2068
Phumi Siem Reab
CBXX2069
Phumi Sleng Hang
CBXX2070
Phumi Snguon Pech
CBXX2071
Phumi Snuol Khpos
CBXX2072
Phumi Spean
CBXX2073
Phumi Srah Pouthi
CBXX2074
Phumi Sre Cheas
CBXX2075
Phumi Sre Kandal
CBXX2076
Phumi Sre Muoy Roy
CBXX2077
Phumi Sre Omprum
CBXX2078
Phumi Sre Trea
CBXX2079
Phumi Stoeng
CBXX2080
Phumi Stoeng Sandek
CBXX2081
Phumi Svay
CBXX2082
Phumi Svay At
CBXX2083
Phumi Svay Meas
CBXX2084
Phumi Ta Aok
CBXX2085
Phumi Ta Chet
CBXX2086
Phumi Ta Chey
CBXX2087
Phumi Ta Hing
CBXX2088
Phumi Ta Koat
CBXX2089
Phumi Ta Lon
CBXX2090
Phumi Ta Phem
CBXX2091
Phumi Ta Pou
CBXX2092
Phumi Ta Pra
CBXX2093
Phumi Ta Rong
CBXX2094
Phumi Ta Skor
CBXX2095
Phumi Takev
CBXX2096
Phumi Tang Roessei
CBXX2097
Phumi Tapeng
CBXX2098
Phumi Tapung
CBXX2099
Phumi Tarodth
CBXX2100
Phumi Tbong Damrei
CBXX2101
Phumi Ten
CBXX2102
Phumi Tep Montrei
CBXX2103
Phumi Thlaeuk
CBXX2104
Phumi Thlok Trabek
CBXX2105
Phumi Thma Sa
CBXX2106
Phumi Thmei
CBXX2107
Phumi Thnal Totoeng
CBXX2108
Phumi Thonmont
CBXX2109
Phumi Thum
CBXX2110
Phumi Tmat Pong
CBXX2111
Phumi Toek Khleang
CBXX2112
Phumi Toek Noem
CBXX2113
Phumi Toek Vil
CBXX2114
Phumi Tonloab Khpos
CBXX2115
Phumi Totol
CBXX2116
Phumi Trach Toul
CBXX2117
Phumi Traeuy Neay
CBXX2118
Phumi Traeuy Sla
CBXX2119
Phumi Tranh
CBXX2120
Phumi Trapeang Chhuk
CBXX2121
Phumi Trapeang Chranieng
CBXX2122
Phumi Trapeang Chrey
CBXX2123
Phumi Trapeang Kak
CBXX2124
Phumi Trapeang Khla
CBXX2125
Phumi Trapeang Prei
CBXX2126
Phumi Trapeang Robang Thmei
CBXX2127
Phumi Trapeang Roka
CBXX2128
Phumi Trapeang Svay
CBXX2129
Phumi Trapeang Ta Chey
CBXX2130
Phumi Trapeang Thma
CBXX2131
Phumi Trapeang Tnaot
CBXX2132
Phumi Trapeang Totoeng
CBXX2133
Phumi Trapeang Trab
CBXX2134
Phumi Trapeang Trach
CBXX2135
Phumi Trapeang Treal
CBXX2136
Phumi Trapeang Tuol
CBXX2137
Phumi Trayoeng
CBXX2138
Phumi Trea
CBXX2139
Phumi Treang
CBXX2140
Phumi Tuol Ampil
CBXX2141
Phumi Tuol Krang
CBXX2142
Phumi Tuol Krasang
CBXX2143
Phumi Tuol Leab
CBXX2144
Phumi Tuol Pongro
CBXX2145
Phumi Tuol Sangke
CBXX2146
Phumi Veal
CBXX2148
Phumi Veal Treng
CBXX2149
Phumi Yin Than
CBXX2150
Phumik Prek Ongpang
CBXX2151
Prek Ta Meak
CBXX2152
Prek Thmei
CBXX2153
Prek Toch
CBXX2154
Srok Ponhea Loe
CBXX2155
Ta Khmau
CBXX2156
Vott Aongkaram
CBXX2157
Vott Chey Mongkol
CBXX2158
Vott Chhuk Kan Dom
CBXX2159
Vott Lakkhanaram
CBXX2160
Vott Pun Phnum
CBXX2161
Antong Sar
CBXX2162
Chamkar Kaoh
CBXX2163
Chamnar
CBXX2164
Chikha
CBXX2165
Chimeal
CBXX2166
Chumnoab
CBXX2167
Kamlot
CBXX2168
Kaoh Kapi
CBXX2169
Kaoh Pao
CBXX2170
Krong Kaoh Kong
CBXX2171
Matkam
CBXX2172
Peam Kay
CBXX2173
Peam Kreng
CBXX2174
Phnhi Meas
CBXX2175
Phum Dong
CBXX2176
Phumi Angkrong
CBXX2177
Phumi Anlong Tnaot
CBXX2178
Phumi Antoat
CBXX2179
Phumi Boeng Damrei
CBXX2180
Phumi Boeng Preav
CBXX2181
Phumi Cham Srei
CBXX2182
Phumi Cham Yeam
CBXX2183
Phumi Chambak
CBXX2184
Phumi Champa
CBXX2185
Phumi Chamrai
CBXX2186
Phumi Charam
CBXX2187
Phumi Cheung Kruk
CBXX2188
Phumi Chheu Neang
CBXX2189
Phumi Choam Sla
CBXX2190
Phumi Chrak Roessei
CBXX2191
Phumi Chreav
CBXX2192
Phumi Chroung
CBXX2193
Phumi Chrouy
CBXX2194
Phumi Chrouy Kaoh
CBXX2195
Phumi Chrouy Pros
CBXX2196
Phumi Chrouy Svay
CBXX2197
Phumi Chum Talan
CBXX2198
Phumi Dang Peng
CBXX2199
Phumi K'aong
CBXX2200
Phumi Kampong Sala
CBXX2201
Phumi Kampong Sdam
CBXX2202
Phumi Kandaol
CBXX2203
Phumi Kaoh Andet
CBXX2204
Phumi Kaoh Chas
CBXX2205
Phumi Kaoh Kong
CBXX2206
Phumi Kaoh Lay
CBXX2207
Phumi Kaoh Rung Samloem Khnong
CBXX2208
Phumi Kaoh Rung Samloem Krau
CBXX2209
Phumi Kaoh Sralau
CBXX2210
Phumi Kherieng
CBXX2211
Phumi Khlang
CBXX2212
Phumi Khsach Kraham
CBXX2213
Phumi Khsach Sar
CBXX2214
Phumi Kimseng
CBXX2215
Phumi Krang At
CBXX2216
Phumi Krang Chek
CBXX2217
Phumi Kraom Puk
CBXX2218
Phumi Lamdam
CBXX2219
Phumi Mkak
CBXX2220
Phumi Mrech
CBXX2221
Phumi Nea Pisei
CBXX2222
Phumi Neang Kok
CBXX2223
Phumi Peam Krasaob
CBXX2224
Phumi Peam Tebaru
CBXX2225
Phumi Peam Treng
CBXX2226
Phumi Phnhi Meas
CBXX2227
Phumi Phnum Krong
CBXX2228
Phumi Phnum Sralau
CBXX2230
Phumi Prateal
CBXX2231
Phumi Preang
CBXX2232
Phumi Prek Angkunh
CBXX2233
Phumi Prek Ati
CBXX2234
Phumi Prek Kaoh
CBXX2235
Phumi Prek Kduoch
CBXX2236
Phumi Prek Khsach
CBXX2237
Phumi Prek Khsach Thum
CBXX2238
Phumi Prek Khsach Toch
CBXX2239
Phumi Prek Popel
CBXX2240
Phumi Prek Svay
CBXX2241
Phumi Prek Thma
CBXX2242
Phumi Puoch
CBXX2243
Phumi Raivong
CBXX2244
Phumi Samit
CBXX2245
Phumi Samrai Sbov
CBXX2246
Phumi Samraong
CBXX2247
Phumi Sao Huy
CBXX2248
Phumi Sdok
CBXX2249
Phumi Smach Ngam
CBXX2250
Phumi Sre Kandal
CBXX2251
Phumi Sre Khonh
CBXX2252
Phumi Sre Leu
CBXX2253
Phumi Sre Thmei
CBXX2254
Phumi Stoeng Chhay
CBXX2255
Phumi Stoeng Chral
CBXX2256
Phumi Stoeng Thum
CBXX2257
Phumi Stoeng Veng
CBXX2259
Phumi Ta Meakh
CBXX2260
Phumi Ta Preah
CBXX2261
Phumi Ta Tei
CBXX2262
Phumi Ta Thaong
CBXX2263
Phumi Takat
CBXX2264
Phumi Taman
CBXX2265
Phumi Tamkan
CBXX2266
Phumi Tanei
CBXX2267
Phumi Tangel
CBXX2268
Phumi Thma Rung
CBXX2269
Phumi Thmei
CBXX2270
Phumi Thnong
CBXX2271
Phumi Toap Khley
CBXX2272
Phumi Toek L'ak
CBXX2273
Phumi Trabek
CBXX2274
Phumi Trapeang Kralanh
CBXX2275
Phumi Trapeang Pring
CBXX2276
Phumi Trapeang Rung
CBXX2277
Phumi Trapeang Tramung
CBXX2278
Phumi Trapeang Veng
CBXX2279
Phumi Triet
CBXX2280
Phumi Varan
CBXX2281
Phumi Veal
CBXX2282
Phumi Veal Kriel
CBXX2283
Phumi Yeay Sen
CBXX2284
Sala Andong Tuk
CBXX2285
Sala Khum Pouthi Boeng
CBXX2286
Sala Srok Kaoh Kong
CBXX2287
Sre Ambel
CBXX2288
Ta Ak
CBXX2289
Tadak Pong
CBXX2290
Tatai Leu
CBXX2291
Traeung S'ek
CBXX2292
Trapeang
CBXX2293
Trapeang Reang
CBXX2294
Trapeang Rung
CBXX2295
Vott Kiribotum
CBXX2296
Vott Srah Chant
CBXX2297
Pang Roloem
CBXX2298
Phum O Poet
CBXX2299
Phum Pahi
CBXX2300
Phum Sala Krau
CBXX2301
Phum Ta Vav
CBXX2302
Phumi Ba Huy Khmer
CBXX2303
Phumi Ba Tang So
CBXX2304
Phumi Ba Ya Kha
CBXX2305
Phumi Badin Niev
CBXX2306
Phumi Baleng
CBXX2307
Phumi Boeng O Tieng
CBXX2308
Phumi Bu Kanlaong
CBXX2309
Phumi Cheung Phnum
CBXX2310
Phumi Chra
CBXX2311
Phumi Kampong Chlang
CBXX2312
Phumi Kampong Lei
CBXX2313
Phumi Khcheay
CBXX2314
Phumi Khlong
CBXX2315
Phumi Monoas Kal
CBXX2316
Phumi Phnum Damrei
CBXX2317
Phumi Prey Totoeng
CBXX2318
Phumi Samseb
CBXX2319
Phumi Sre M'am
CBXX2320
Phumi Suor Ampou
CBXX2321
Phumi Suor Sdei
CBXX2322
Phumi Ta Ngen Chas
CBXX2323
Phumi Ta Ngen Thmei
CBXX2324
Phumi Ta Puk
CBXX2325
Phumi Thang Mai
CBXX2327
Chhnok Tru
CBXX2328
Kampong Chhnang
CBXX2329
Kampong Tralach
CBXX2330
Khlong Popok
CBXX2331
Khum Chres
CBXX2332
Khum Peam Lvek
CBXX2333
Khum Tbeng Khpos
CBXX2334
Khum Thlok Vien
CBXX2335
Khum Thma Edth
CBXX2336
Kreang Skear
CBXX2337
Peam Chhkaok
CBXX2338
Phumi Ampil Toek
CBXX2339
Phumi Ampou Prey
CBXX2340
Phumi Andong Chroh
CBXX2341
Phumi Andong Preng
CBXX2342
Phumi Andong Ronuk
CBXX2343
Phumi Andong Snay
CBXX2344
Phumi Andong Tramung
CBXX2345
Phumi Angkor
CBXX2346
Phumi Anhchanh
CBXX2347
Phumi Anhchanh Rung
CBXX2348
Phumi Anlong Ak
CBXX2349
Phumi Anlong Kanhchoh
CBXX2350
Phumi Anlong Snaor
CBXX2351
Phumi Anlong Trei
CBXX2352
Phumi Antek
CBXX2353
Phumi Bak Prolung
CBXX2354
Phumi Bangkang Vear
CBXX2355
Phumi Banteay Phaeum
CBXX2356
Phumi Banteay Thlok
CBXX2357
Phumi Basen
CBXX2358
Phumi Bek Chak
CBXX2359
Phumi Bes Phe
CBXX2360
Phumi Boeng Angkiet
CBXX2361
Phumi Boeng Chhuk
CBXX2362
Phumi Boeng Kak
CBXX2363
Phumi Boeng P'ie
CBXX2364
Phumi Boeng Pralun
CBXX2365
Phumi Boeng Ta Prum
CBXX2366
Phumi Boeng Veng
CBXX2367
Phumi Bos Meas
CBXX2368
Phumi Chak
CBXX2369
Phumi Chakrang
CBXX2370
Phumi Chambak
CBXX2371
Phumi Chambak Khpos
CBXX2372
Phumi Chambak Prasat
CBXX2373
Phumi Chamkar Khley
CBXX2374
Phumi Chamkar Tuol
CBXX2375
Phumi Chamlang
CBXX2376
Phumi Chan Traok
CBXX2377
Phumi Chanlang
CBXX2378
Phumi Chantor
CBXX2379
Phumi Chantthu
CBXX2380
Phumi Char
CBXX2381
Phumi Cheang Luong
CBXX2382
Phumi Chearou
CBXX2383
Phumi Cheung Anhchrong
CBXX2384
Phumi Cheung Khna
CBXX2385
Phumi Cheung Kruos
CBXX2386
Phumi Cheung Phleung
CBXX2387
Phumi Chhak Kandaol
CBXX2388
Phumi Chheu Rong
CBXX2389
Phumi Chhuk
CBXX2390
Phumi Chieb Chas
CBXX2391
Phumi Choam
CBXX2392
Phumi Chor
CBXX2393
Phumi Chra'ak
CBXX2394
Phumi Chrab Kantuot
CBXX2395
Phumi Chrak Kov
CBXX2396
Phumi Chrak Sangke
CBXX2397
Phumi Chrak Sdech
CBXX2398
Phumi Chralong
CBXX2399
Phumi Chrey Bak
CBXX2400
Phumi Chrey Kouk
CBXX2401
Phumi Chrey Vien
CBXX2402
Phumi Chruoy Sleng
CBXX2403
Phumi Chum
CBXX2404
Phumi Da
CBXX2405
Phumi Da Krong
CBXX2406
Phumi Dak Por
CBXX2407
Phumi Damnak Khlong
CBXX2408
Phumi Damnak Trayoeng
CBXX2409
Phumi Damreb
CBXX2410
Phumi Damrei Kon
CBXX2411
Phumi Dek Dol
CBXX2412
Phumi Don Tei
CBXX2413
Phumi Don Veat
CBXX2414
Phumi E Lech
CBXX2415
Phumi Hal Srov
CBXX2416
Phumi Hansriev
CBXX2417
Phumi Hong Tnaot
CBXX2418
Phumi Kampong Ba Srov
CBXX2419
Phumi Kampong Bachen
CBXX2420
Phumi Kampong Boeng
CBXX2421
Phumi Kampong Hau
CBXX2422
Phumi Kampong Kdar
CBXX2423
Phumi Kampong Khlanh
CBXX2424
Phumi Kampong O
CBXX2425
Phumi Kampong Oh
CBXX2426
Phumi Kampong Prasat
CBXX2427
Phumi Kampong Preah
CBXX2428
Phumi Kampong Reang
CBXX2429
Phumi Kampong Ta Ches
CBXX2430
Phumi Kampong Tralach
CBXX2431
Phumi Kampout Rumchek
CBXX2432
Phumi Kamprong
CBXX2433
Phumi Kamrab
CBXX2434
Phumi Kandal
CBXX2435
Phumi Kang Meas
CBXX2436
Phumi Kanhchoung
CBXX2437
Phumi Kanleng Phe
CBXX2438
Phumi Kaoh Bor
CBXX2439
Phumi Kaoh Don Sokh
CBXX2440
Phumi Kaoh K'ek
CBXX2441
Phumi Kaoh Kev
CBXX2442
Phumi Kaoh Krabei
CBXX2443
Phumi Kaoh Ta Mov
CBXX2444
Phumi Kaoh Thkov
CBXX2445
Phumi Kaoh Thum
CBXX2446
Phumi Kaoh Tonlea
CBXX2447
Phumi Kat Koy
CBXX2448
Phumi Kat Prek
CBXX2449
Phumi Kbal Kanlong
CBXX2450
Phumi Kbal Kaoh
CBXX2451
Phumi Kbal Kaoh Hao
CBXX2452
Phumi Kbal Thnal
CBXX2453
Phumi Kdol
CBXX2454
Phumi Kdol Thmei
CBXX2455
Phumi Khleng Por
CBXX2456
Phumi Khley
CBXX2457
Phumi Khna
CBXX2458
Phumi Khnach Krakaoh
CBXX2459
Phumi Khnang Tuol
CBXX2460
Phumi Khneang
CBXX2461
Phumi Khsam
CBXX2462
Phumi Khtom Sre
CBXX2463
Phumi Khvet
CBXX2464
Phumi Khyang
CBXX2465
Phumi Kien Khleang
CBXX2466
Phumi Kien Tama
CBXX2467
Phumi Kieng Chong
CBXX2468
Phumi Knong
CBXX2469
Phumi Kok Trang
CBXX2470
Phumi Kor
CBXX2471
Phumi Kouk Banteay
CBXX2472
Phumi Kouk Chhuk
CBXX2473
Phumi Kouk Nang
CBXX2474
Phumi Kouk Rumduol
CBXX2475
Phumi Kouk Sdau
CBXX2476
Phumi Krabau
CBXX2477
Phumi Krang Chan
CBXX2479
Phumi Krang Prasvay
CBXX2480
Phumi Krang Sleng
CBXX2481
Phumi Krang Spoe
CBXX2482
Phumi Krang Ta Mum
CBXX2483
Phumi Krapeu Pol
CBXX2484
Phumi Krasang Doh Laeung
CBXX2485
Phumi Krasas
CBXX2486
Phumi Krasas Thmei
CBXX2487
Phumi Kratum Srei
CBXX2488
Phumi Kreang Sleng
CBXX2489
Phumi Kruos
CBXX2490
Phumi Kuk
CBXX2491
Phumi Kul Kub
CBXX2492
Phumi La
CBXX2493
Phumi Leav
CBXX2494
Phumi Leng
CBXX2495
Phumi Lvea
CBXX2496
Phumi Meanok
CBXX2497
Phumi Melum
CBXX2498
Phumi Moen Si
CBXX2499
Phumi Neang Mealea
CBXX2500
Phumi Ngoy
CBXX2501
Phumi Nikomph Preah Soramrit
CBXX2502
Phumi O Kandal
CBXX2503
Phumi O Run
CBXX2504
Phumi O Sandan
CBXX2505
Phumi O Svay
CBXX2506
Phumi O Totoeng
CBXX2507
Phumi Pa Lang
CBXX2508
Phumi Paprak
CBXX2509
Phumi Peam
CBXX2510
Phumi Peam Chralai
CBXX2511
Phumi Peam Chrey
CBXX2512
Phumi Peam Khnang
CBXX2513
Phumi Peam Tonlea
CBXX2514
Phumi Peareach
CBXX2515
Phumi Peareang
CBXX2516
Phumi Ph'uo Rolum
CBXX2518
Phumi Phlov
CBXX2519
Phumi Phlov Tuk
CBXX2520
Phumi Phniet
CBXX2521
Phumi Phnum Dei
CBXX2522
Phumi Phnum Dom Pit
CBXX2523
Phumi Phnum Kangkeb
CBXX2524
Phumi Phnum Preah
CBXX2525
Phumi Phnum Toch
CBXX2526
Phumi Phsar
CBXX2527
Phumi Phsar Trach
CBXX2528
Phumi Phtoul
CBXX2529
Phumi Pou Mreah
CBXX2530
Phumi Pou Ta Maol
CBXX2531
Phumi Pouthi
CBXX2532
Phumi Prachak
CBXX2533
Phumi Prak Kda
CBXX2534
Phumi Prakhlot
CBXX2535
Phumi Prang Chrum
CBXX2536
Phumi Prapech Changva
CBXX2537
Phumi Prasat
CBXX2538
Phumi Prasneb
CBXX2539
Phumi Preah Koul
CBXX2540
Phumi Preah Ram
CBXX2541
Phumi Prek
CBXX2542
Phumi Prek Chhdaor
CBXX2543
Phumi Prek Kanseng
CBXX2544
Phumi Prek Reang
CBXX2545
Phumi Prek Sambuo
CBXX2546
Phumi Prek Sandek
CBXX2547
Phumi Prek Spean
CBXX2548
Phumi Prek Thong
CBXX2549
Phumi Prek Trab
CBXX2550
Phumi Prek Yuon
CBXX2551
Phumi Prey Chrou
CBXX2552
Phumi Prey Kaoh
CBXX2553
Phumi Prey Khmaoch
CBXX2554
Phumi Prey Kri Khang Cheung
CBXX2555
Phumi Prey Kri Khang Tbong
CBXX2556
Phumi Prey Mul
CBXX2557
Phumi Prey Ph'av
CBXX2558
Phumi Prey Phchoek
CBXX2559
Phumi Prey Phdiek
CBXX2560
Phumi Prey Phumi
CBXX2561
Phumi Prey Pis
CBXX2562
Phumi Prey Preal
CBXX2563
Phumi Prey Sa
CBXX2564
Phumi Prey Sampou
CBXX2565
Phumi Prey Say
CBXX2566
Phumi Prey Thum
CBXX2567
Phumi Roban
CBXX2568
Phumi Robang Thi
CBXX2569
Phumi Roessei Chrum
CBXX2570
Phumi Roessei Dangkuoch
CBXX2571
Phumi Roessei Duoch
CBXX2572
Phumi Roka Tong
CBXX2573
Phumi Roleak
CBXX2574
Phumi Roluos Prasneb
CBXX2575
Phumi Romeas
CBXX2576
Phumi Roteh Meas
CBXX2577
Phumi Rovieng
CBXX2578
Phumi Rovieng Chuor
CBXX2579
Phumi Sala Phlov Veay
CBXX2580
Phumi Sama Em
CBXX2581
Phumi Sampor
CBXX2582
Phumi Samraong Sen
CBXX2583
Phumi Samretth Chey
CBXX2584
Phumi Sanlong
CBXX2585
Phumi Sanparai
CBXX2586
Phumi Santey
CBXX2587
Phumi Sdam
CBXX2588
Phumi Sdei Kantu
CBXX2589
Phumi Sdok At
CBXX2590
Phumi Sdok Krabas
CBXX2591
Phumi Sdok Lech
CBXX2592
Phumi Seh Slab
CBXX2593
Phumi Sem Lun
CBXX2594
Phumi Sen Lang
CBXX2595
Phumi Sla
CBXX2596
Phumi Slak
CBXX2597
Phumi Smet Leu
CBXX2598
Phumi Snay
CBXX2599
Phumi Sor Ph'ang
CBXX2600
Phumi Sovongs
CBXX2601
Phumi Srah Chak
CBXX2602
Phumi Srangam Te
CBXX2603
Phumi Srange Leang
CBXX2604
Phumi Sre Boeng
CBXX2605
Phumi Sre Chan
CBXX2606
Phumi Sre Leu
CBXX2607
Phumi Sre Roessei
CBXX2608
Phumi Sre Sa
CBXX2609
Phumi Sre Ta Saom
CBXX2610
Phumi Sre Veal
CBXX2611
Phumi Sthaniy Kreang Skear
CBXX2612
Phumi Stoeng Chrou
CBXX2613
Phumi Stoeng Snguot
CBXX2614
Phumi Svay
CBXX2615
Phumi Svay Bakav
CBXX2616
Phumi Svay Chek
CBXX2617
Phumi Svay Chrum
CBXX2618
Phumi Svay Chuor
CBXX2619
Phumi Svay Kab
CBXX2620
Phumi Svay Koy
CBXX2621
Phumi Svay Muoy Daeum
CBXX2622
Phumi Svay Pis
CBXX2624
Phumi Svay Preah Chbar
CBXX2625
Phumi Svay Tong
CBXX2626
Phumi Svay Toung
CBXX2627
Phumi Ta Ches
CBXX2628
Phumi Ta Det
CBXX2629
Phumi Ta Kol
CBXX2630
Phumi Ta Nes
CBXX2631
Phumi Ta Nob
CBXX2632
Phumi Ta Yuos
CBXX2633
Phumi Takev
CBXX2634
Phumi Tang Khnong
CBXX2635
Phumi Tang Krasang
CBXX2636
Phumi Tang Krong
CBXX2637
Phumi Tang Kruos
CBXX2638
Phumi Tang Poun
CBXX2639
Phumi Tang Prech
CBXX2640
Phumi Tang Sya
CBXX2641
Phumi Tang Trapeang
CBXX2642
Phumi Tang Treng
CBXX2643
Phumi Tbeng
CBXX2644
Phumi Tbiek
CBXX2646
Phumi Thlok Chrou
CBXX2647
Phumi Thlok Ropea
CBXX2648
Phumi Thma Kev
CBXX2649
Phumi Thmei
CBXX2650
Phumi Thna
CBXX2651
Phumi Thnal
CBXX2652
Phumi Toap Ta Lot
CBXX2653
Phumi Toat Baoh
CBXX2654
Phumi Toek Chenh
CBXX2655
Phumi Toek Chreab
CBXX2656
Phumi Toek Hot
CBXX2657
Phumi Toek L'ak
CBXX2658
Phumi Top Tbeng
CBXX2659
Phumi Trab
CBXX2660
Phumi Trab Krasang
CBXX2661
Phumi Trabek
CBXX2662
Phumi Trangel
CBXX2663
Phumi Traok
CBXX2664
Phumi Trapeang Ampil
CBXX2665
Phumi Trapeang Buon
CBXX2666
Phumi Trapeang Chan
CBXX2667
Phumi Trapeang Chum
CBXX2668
Phumi Trapeang Kdar
CBXX2669
Phumi Trapeang Khlong
CBXX2670
Phumi Trapeang Khna Chhma
CBXX2671
Phumi Trapeang Kral
CBXX2672
Phumi Trapeang Krapeu
CBXX2673
Phumi Trapeang Mlu
CBXX2674
Phumi Trapeang Preal
CBXX2675
Phumi Trapeang Prei
CBXX2676
Phumi Trapeang Prey
CBXX2677
Phumi Trapeang Pring
CBXX2678
Phumi Trapeang Roessei
CBXX2679
Phumi Trapeang Thma
CBXX2680
Phumi Tumnob
CBXX2681
Phumi Tumnob Prey
CBXX2682
Phumi Tuol
CBXX2683
Phumi Tuol Roka
CBXX2684
Phumi Tuol Thlok
CBXX2685
Phumi Veal Krang
CBXX2686
Phumi Veal O Ta Ke
CBXX2687
Phumi Veal Pe
CBXX2688
Phumi Veal Pring
CBXX2689
Phumi Veal Ta Leng
CBXX2690
Phumi Veal Toek Daoh
CBXX2691
Phumi Veal Treas
CBXX2692
Phumi Vott Thmei
CBXX2693
Phumi Yi Puk
CBXX2694
Ponley
CBXX2695
Pralay Meas
CBXX2696
Thnal Chheuteal
CBXX2697
Tuol Khpos
CBXX2698
Krong Keb
CBXX2699
Phumi Ampeng
CBXX2700
Phumi Angkoul
CBXX2701
Phumi Boeng Trung
CBXX2702
Phumi Damnak Chang'aeur
CBXX2703
Phumi Kampong Tralach
CBXX2704
Phumi Khvav
CBXX2705
Phumi Krasang
CBXX2706
Phumi O Kasa
CBXX2707
Phumi Ong Char
CBXX2708
Phumi Phnum Asea
CBXX2709
Phumi Phnum Leav
CBXX2710
Phumi Pong Toek
CBXX2711
Phumi Prey Sramaoch
CBXX2712
Phumi Srangam
CBXX2713
Phumi Trapeang Anchot
CBXX2714
Phumi Veal Sbov
CBXX2715
Phumi Veal Taping
CBXX2716
Bok Kou
CBXX2717
Chakrei Ting
CBXX2718
Kampot
CBXX2719
Kaoh Sla
CBXX2720
Phumi Ach Moan
CBXX2721
Phumi Andong Chimoen
CBXX2722
Phumi Andong Pring
CBXX2723
Phumi Andong Snoeng
CBXX2724
Phumi Ang Dong
CBXX2725
Phumi Angk Khcheay
CBXX2726
Phumi Angk Ropeak
CBXX2727
Phumi Angk Svay
CBXX2728
Phumi Angk Teav
CBXX2729
Phumi Angkor Chey
CBXX2730
Phumi Angkrong
CBXX2731
Phumi Anlong Koki
CBXX2732
Phumi Anlong Kranh
CBXX2733
Phumi Anlong Pring
CBXX2734
Phumi Bang Bat
CBXX2735
Phumi Banhnha Angkor
CBXX2736
Phumi Banteay Meas
CBXX2737
Phumi Banteay Siem
CBXX2738
Phumi Baoh Khtum
CBXX2739
Phumi Barivas
CBXX2740
Phumi Bat Bantob
CBXX2741
Phumi Bat Chonhchien
CBXX2742
Phumi Bay Tea
CBXX2743
Phumi Boeng Takev
CBXX2744
Phumi Boeng Tapream
CBXX2745
Phumi Boeng Thum
CBXX2746
Phumi Boeng Tuk
CBXX2747
Phumi Boh Kroch
CBXX2748
Phumi Chakrei Ting
CBXX2749
Phumi Chamkar Chek
CBXX2750
Phumi Chamlang Chrey
CBXX2751
Phumi Chang Chaeu
CBXX2752
Phumi Changkieng
CBXX2753
Phumi Cheal Dom Cheung
CBXX2754
Phumi Chen
CBXX2755
Phumi Chheuteal
CBXX2756
Phumi Chhuk
CBXX2757
Phumi Chrab
CBXX2758
Phumi Chrak Popel
CBXX2759
Phumi Chrak Sdau
CBXX2760
Phumi Chrak Siem
CBXX2761
Phumi Chres
CBXX2762
Phumi Chrey
CBXX2763
Phumi Chrung Krasang Leu
CBXX2764
Phumi Chrung Salau
CBXX2765
Phumi Chum Phdau
CBXX2766
Phumi Chvea Soriya
CBXX2767
Phumi Daeum Dong
CBXX2768
Phumi Daeum Svay
CBXX2769
Phumi Dam Sleng
CBXX2770
Phumi Dam Thnam
CBXX2771
Phumi Damnak Chheu Kram
CBXX2772
Phumi Damnak Kantuot
CBXX2773
Phumi Damnak Kdat
CBXX2774
Phumi Damnak Pring
CBXX2775
Phumi Damnak Roessei
CBXX2776
Phumi Damnak Trabek
CBXX2777
Phumi Damnak Trach
CBXX2778
Phumi Damnak Trayoeng
CBXX2779
Phumi Damrei Leng
CBXX2780
Phumi Damrei Phong
CBXX2781
Phumi Dang Chev
CBXX2782
Phumi Dang Nongkoal
CBXX2783
Phumi Dangtong
CBXX2784
Phumi Dangtong Leu
CBXX2785
Phumi Don Taok
CBXX2786
Phumi Don Yay
CBXX2787
Phumi Dong Khmei
CBXX2788
Phumi Hong Suy
CBXX2789
Phumi Kahul
CBXX2790
Phumi Kamnab
CBXX2792
Phumi Kampong Kandal
CBXX2793
Phumi Kampong Kes
CBXX2794
Phumi Kampong Kreng
CBXX2795
Phumi Kampong Krong
CBXX2796
Phumi Kampong Nong
CBXX2797
Phumi Kampong Samraong
CBXX2798
Phumi Kampong Svay
CBXX2799
Phumi Kampong Tnaot
CBXX2800
Phumi Kampong Triek
CBXX2801
Phumi Kampul Meas
CBXX2802
Phumi Kandal Tuol
CBXX2803
Phumi Kandanh
CBXX2804
Phumi Kanthaor
CBXX2805
Phumi Kantuot Prey
CBXX2806
Phumi Kaoh Chamkar
CBXX2807
Phumi Kaoh Khlot
CBXX2808
Phumi Kaoh Krabau
CBXX2809
Phumi Kaoh Mak Prang
CBXX2810
Phumi Kaoh Roessei
CBXX2811
Phumi Kaoh Sla
CBXX2812
Phumi Kaoh Sralau
CBXX2813
Phumi Kaoh Ta Chan
CBXX2814
Phumi Kaoh Ta Kov
CBXX2815
Phumi Kaoh Tasai
CBXX2816
Phumi Kaoh Thum
CBXX2817
Phumi Kaoh Tnaot
CBXX2818
Phumi Kaoh Toch
CBXX2819
Phumi Kaoh Tonsay
CBXX2820
Phumi Kaoh Tramung
CBXX2821
Phumi Kbal Romeas
CBXX2822
Phumi Khchang
CBXX2823
Phumi Khleang
CBXX2824
Phumi Khlong Noam
CBXX2825
Phumi Khnach Romeas
CBXX2826
Phumi Khnach Run
CBXX2827
Phumi Khnay
CBXX2828
Phumi Khpob Run
CBXX2829
Phumi Khpob Veng
CBXX2830
Phumi Khvav
CBXX2831
Phumi Kok
CBXX2832
Phumi Kon Satv
CBXX2833
Phumi Kong Leu
CBXX2834
Phumi Kouch Leng
CBXX2835
Phumi Koul
CBXX2836
Phumi Krang
CBXX2837
Phumi Krang Chek
CBXX2838
Phumi Krang Dong
CBXX2840
Phumi Krang Leav
CBXX2841
Phumi Krang Roluos
CBXX2842
Phumi Krang Sbov
CBXX2843
Phumi Krang Svay
CBXX2844
Phumi Krang Tuot
CBXX2845
Phumi Krasang
CBXX2846
Phumi Lbaeuk Khang Tbong
CBXX2847
Phumi Lok
CBXX2848
Phumi Lumtumpung
CBXX2849
Phumi Mak Prang
CBXX2850
Phumi Mlur
CBXX2851
Phumi Mreah
CBXX2852
Phumi Neang Tu
CBXX2853
Phumi O
CBXX2854
Phumi O Kandaol
CBXX2855
Phumi O Kraol
CBXX2856
Phumi O Popel
CBXX2857
Phumi O Sleng
CBXX2858
Phumi Phlov Phnum Penh
CBXX2859
Phumi Phnum Damrei
CBXX2860
Phumi Phnum Kanlang
CBXX2861
Phumi Phnum Reab
CBXX2862
Phumi Phnum Thum
CBXX2863
Phumi Phnum Tnaot
CBXX2865
Phumi Popok Vil
CBXX2866
Phumi Popung
CBXX2867
Phumi Pos Pong
CBXX2868
Phumi Pou Ta Su
CBXX2869
Phumi Pouthi
CBXX2870
Phumi Praphnum
CBXX2871
Phumi Prech
CBXX2872
Phumi Prek Chak
CBXX2873
Phumi Prek Dach
CBXX2874
Phumi Prek Kdat
CBXX2875
Phumi Prek Smach
CBXX2876
Phumi Prek Tnaot
CBXX2877
Phumi Prey Bantoam
CBXX2878
Phumi Prey Chek
CBXX2879
Phumi Prey Chheuteal
CBXX2880
Phumi Prey Kduoch
CBXX2881
Phumi Prey Kes
CBXX2882
Phumi Prey Khley
CBXX2883
Phumi Prey Kiet
CBXX2884
Phumi Prey Leu
CBXX2885
Phumi Prey Nieng
CBXX2886
Phumi Prey Nob
CBXX2887
Phumi Prey Prus
CBXX2888
Phumi Prey Rumduol
CBXX2889
Phumi Prey Rung
CBXX2890
Phumi Prey Samnang Leu
CBXX2891
Phumi Prey Srok
CBXX2892
Phumi Prey Svay
CBXX2893
Phumi Prey Ta En
CBXX2894
Phumi Prey Ta Prit
CBXX2895
Phumi Prey Tay
CBXX2896
Phumi Prey Thnong
CBXX2897
Phumi Prey Thum
CBXX2898
Phumi Prey Tob
CBXX2900
Phumi Prey Veng
CBXX2901
Phumi Reu Samroas
CBXX2902
Phumi Robang Kras
CBXX2903
Phumi Roessei Chuor
CBXX2904
Phumi Roessei Srok
CBXX2905
Phumi Roleang
CBXX2906
Phumi Roluos
CBXX2907
Phumi Roung Veng
CBXX2908
Phumi Rumpeun
CBXX2909
Phumi Sala Dambang
CBXX2910
Phumi Samlanh
CBXX2911
Phumi Sampan
CBXX2912
Phumi Samraong
CBXX2913
Phumi Samraong Chen
CBXX2914
Phumi Sangker Duoch
CBXX2915
Phumi Satv Pong
CBXX2916
Phumi Sla Ta Aon
CBXX2917
Phumi Smaong
CBXX2918
Phumi Snam Ampil
CBXX2919
Phumi Snuol Chrum
CBXX2920
Phumi Snuol Toch
CBXX2921
Phumi Soeng Koul
CBXX2922
Phumi Srakar Neak
CBXX2923
Phumi Sre Chea
CBXX2924
Phumi Sre Chriet
CBXX2925
Phumi Sre Kan
CBXX2926
Phumi Sre Knong
CBXX2927
Phumi Sre Kruos
CBXX2928
Phumi Sre Treng
CBXX2929
Phumi Srov Leu
CBXX2930
Phumi Stoeng Kach
CBXX2931
Phumi Svay
CBXX2932
Phumi Svay Ph'em
CBXX2933
Phumi Svay Sar
CBXX2934
Phumi Svay Tong
CBXX2935
Phumi Ta Chan
CBXX2936
Phumi Ta En
CBXX2937
Phumi Ta Kao Leu
CBXX2938
Phumi Ta Lang
CBXX2939
Phumi Ta Moan
CBXX2940
Phumi Ta Mum
CBXX2941
Phumi Ta Ngeut
CBXX2942
Phumi Ta Prak
CBXX2943
Phumi Ta Prey
CBXX2944
Phumi Ta Thavongs
CBXX2945
Phumi Takrak
CBXX2946
Phumi Talaok
CBXX2947
Phumi Tani
CBXX2948
Phumi Theay
CBXX2949
Phumi Thlok Yul
CBXX2950
Phumi Thma Koul
CBXX2951
Phumi Thma Peuk
CBXX2952
Phumi Thma Roung
CBXX2953
Phumi Thmei
CBXX2954
Phumi Thnal Bak
CBXX2955
Phumi Thnal Bat
CBXX2956
Phumi Thnal Bek
CBXX2957
Phumi Thnong
CBXX2958
Phumi Tnaot
CBXX2959
Phumi Tnaot Chong Srang
CBXX2960
Phumi Toch
CBXX2961
Phumi Toek Khiev
CBXX2962
Phumi Tol Phteah
CBXX2963
Phumi Tong Leang
CBXX2964
Phumi Tonle Neam
CBXX2965
Phumi Totoeng Thngai
CBXX2966
Phumi Trabiet
CBXX2967
Phumi Traeuy Cheung
CBXX2968
Phumi Tram Sasar
CBXX2969
Phumi Trapeang Chak
CBXX2970
Phumi Trapeang Chhuk
CBXX2971
Phumi Trapeang Chrey
CBXX2973
Phumi Trapeang Keh
CBXX2974
Phumi Trapeang Khnar
CBXX2975
Phumi Trapeang Khva
CBXX2976
Phumi Trapeang Krasang
CBXX2977
Phumi Trapeang Montrei
CBXX2978
Phumi Trapeang Neal
CBXX2979
Phumi Trapeang Niel
CBXX2980
Phumi Trapeang Phleang
CBXX2981
Phumi Trapeang Phnel
CBXX2982
Phumi Trapeang Phumi
CBXX2983
Phumi Trapeang Pring
CBXX2984
Phumi Trapeang Reang
CBXX2985
Phumi Trapeang Run
CBXX2986
Phumi Trapeang Sala
CBXX2987
Phumi Trapeang Sdau
CBXX2988
Phumi Trapeang Ta Meas
CBXX2989
Phumi Trapeang Ta Phul
CBXX2990
Phumi Trapeang Thngan
CBXX2991
Phumi Trapeang Thum
CBXX2992
Phumi Trapeang Trakiet
CBXX2993
Phumi Trapeang Trav
CBXX2994
Phumi Trapeang Veng
CBXX2995
Phumi Trapeang Veng Kraom
CBXX2996
Phumi Trasek Kaong
CBXX2997
Phumi Treng
CBXX2998
Phumi Trung Andaeuk
CBXX2999
Phumi Tuol
CBXX3000
Phumi Tuol Kakaoh
CBXX3001
Phumi Tuol Khpos
CBXX3002
Phumi Tuol Srama
CBXX3003
Phumi Tuol Sre
CBXX3004
Phumi Tuol Thnong
CBXX3005
Phumi Tuol Trapeang Prey
CBXX3006
Phumi Veal Smach
CBXX3007
Phumi Veal Toel
CBXX3008
Sala Khum Baniev
CBXX3009
Tani
CBXX3010
Tuk Meas
CBXX3011
Amleang
CBXX3012
Chambak Dangkom
CBXX3013
Dambok Khpos
CBXX3014
Kampong Spoe
CBXX3015
Khum Cheung Ruk
CBXX3016
Khum Cheungroas
CBXX3017
Khum Krang Ampil
CBXX3018
Khum Prey Nheat
CBXX3019
Khum Rokar Kaoh
CBXX3020
Khum Roleang Chak
CBXX3021
Khum Roleang Kreul
CBXX3022
Khum Snam Krapeu
CBXX3023
Khum Trapeang Kong
CBXX3024
Khum Voall Sa
CBXX3025
Knong Ay
CBXX3026
Lngoem
CBXX3027
Phnum Tbong Boeng
CBXX3028
Phumi Ach Kantheay
CBXX3029
Phumi Ampe Phnum
CBXX3030
Phumi Ampeab
CBXX3031
Phumi Ampil
CBXX3032
Phumi Ampil P'em
CBXX3033
Phumi Ampil Rung
CBXX3034
Phumi Ampou Chas
CBXX3035
Phumi Ampou Thmei
CBXX3036
Phumi An Seh
CBXX3037
Phumi Andong
CBXX3038
Phumi Andong Chroh
CBXX3039
Phumi Andong Krasang
CBXX3040
Phumi Angk Det Kandal
CBXX3041
Phumi Angk Kdei
CBXX3042
Phumi Angk Khmau
CBXX3043
Phumi Angk Kralanh
CBXX3044
Phumi Angk Praloeng
CBXX3045
Phumi Angk Sa Khnay
CBXX3046
Phumi Angk Samraong
CBXX3047
Phumi Angk Sandan
CBXX3048
Phumi Angk Sangkream
CBXX3049
Phumi Angk Svay
CBXX3050
Phumi Angk Tapok
CBXX3051
Phumi Angk Tonloab
CBXX3052
Phumi Angkrong
CBXX3053
Phumi Angsa Thipdei
CBXX3054
Phumi Anol Kok
CBXX3055
Phumi Aoral
CBXX3056
Phumi Bak Ka
CBXX3057
Phumi Bak Thmenh
CBXX3058
Phumi Bang Na
CBXX3059
Phumi Banla S'et
CBXX3060
Phumi Banteay Khmer
CBXX3061
Phumi Banteay Rokar
CBXX3062
Phumi Bantoab
CBXX3063
Phumi Bat Chonhchean
CBXX3064
Phumi Bati
CBXX3065
Phumi Beng
CBXX3066
Phumi Boeng Prei
CBXX3067
Phumi Boeng Trea
CBXX3068
Phumi Bok Kang
CBXX3069
Phumi Bos Srang
CBXX3070
Phumi Chambak
CBXX3071
Phumi Chambak K'e
CBXX3072
Phumi Chambak P'em
CBXX3073
Phumi Chambak Run
CBXX3074
Phumi Chambak Sar
CBXX3075
Phumi Chamkar Kroch
CBXX3076
Phumi Chamkar Tapen
CBXX3077
Phumi Chamkar Veal
CBXX3078
Phumi Champei
CBXX3079
Phumi Char Krabet
CBXX3080
Phumi Chas
CBXX3081
Phumi Chh'en
CBXX3082
Phumi Chheuteal Kraom
CBXX3083
Phumi Chheuteal Leu
CBXX3084
Phumi Chhke Vien
CBXX3085
Phumi Choam
CBXX3086
Phumi Choam Leu
CBXX3087
Phumi Chres
CBXX3088
Phumi Chrey
CBXX3089
Phumi Chum Srok
CBXX3090
Phumi Chumpu Proek
CBXX3091
Phumi Dak Peang
CBXX3092
Phumi Dak Por
CBXX3093
Phumi Dambok Khpos
CBXX3094
Phumi Dambok Prasva
CBXX3095
Phumi Dambok Rung
CBXX3096
Phumi Dambok Sa
CBXX3097
Phumi Dambol Pram
CBXX3098
Phumi Damdek
CBXX3099
Phumi Damnak Pring
CBXX3100
Phumi Damnak Trach
CBXX3101
Phumi Danlong
CBXX3102
Phumi Daoh Kanhchon
CBXX3103
Phumi Dei Chhnang
CBXX3104
Phumi Dei Kraham
CBXX3105
Phumi Dom Khvet
CBXX3106
Phumi Don Kev
CBXX3107
Phumi Don Nea
CBXX3108
Phumi Don Pouthi
CBXX3109
Phumi Don Sokh
CBXX3110
Phumi Don Tri
CBXX3111
Phumi Dong
CBXX3112
Phumi Haong
CBXX3113
Phumi K'ek Pong
CBXX3114
Phumi Kaheng
CBXX3115
Phumi Kak Krapeu
CBXX3116
Phumi Kamnab
CBXX3117
Phumi Kampong Sala
CBXX3118
Phumi Kampong Thnong
CBXX3119
Phumi Kampoung
CBXX3120
Phumi Kan Deira
CBXX3121
Phumi Kandal
CBXX3122
Phumi Kandaol Dom
CBXX3123
Phumi Kandieng
CBXX3124
Phumi Kandor Phaeum
CBXX3125
Phumi Kanleng Romeas
CBXX3126
Phumi Kanteh Lang
CBXX3127
Phumi Kaoh
CBXX3128
Phumi Kaphen
CBXX3129
Phumi Kat Phluk
CBXX3130
Phumi Kay Roung
CBXX3131
Phumi Kbal Chen
CBXX3132
Phumi Kbal Damrei
CBXX3133
Phumi Kbal Thnal
CBXX3134
Phumi Kbal Toek
CBXX3135
Phumi Kbal Tralach
CBXX3136
Phumi Kdol
CBXX3137
Phumi Khleang
CBXX3138
Phumi Khna
CBXX3139
Phumi Khnang Phumi
CBXX3140
Phumi Khnao
CBXX3141
Phumi Khnaor
CBXX3142
Phumi Khnor Ampil
CBXX3143
Phumi Khsach Pun
CBXX3144
Phumi Khteah
CBXX3145
Phumi Khtum Krang
CBXX3146
Phumi Knong
CBXX3147
Phumi Kokruos
CBXX3148
Phumi Kon Trom
CBXX3149
Phumi Kor
CBXX3150
Phumi Kouk Pnou
CBXX3151
Phumi Kouk Sandek
CBXX3152
Phumi Kouk Trab
CBXX3153
Phumi Krabei Prey
CBXX3154
Phumi Kralanh
CBXX3155
Phumi Krang Arei
CBXX3156
Phumi Krang Chek
CBXX3157
Phumi Krang Dei Vay
CBXX3158
Phumi Krang Dong
CBXX3159
Phumi Krang Kdieb
CBXX3160
Phumi Krang Khnao
CBXX3161
Phumi Krang Khvav
CBXX3162
Phumi Krang Koki
CBXX3163
Phumi Krang Kor
CBXX3164
Phumi Krang Kroch
CBXX3165
Phumi Krang Kruos
CBXX3166
Phumi Krang Leav
CBXX3167
Phumi Krang Lhong
CBXX3168
Phumi Krang Phka
CBXX3169
Phumi Krang Ponhea
CBXX3170
Phumi Krang Roessei
CBXX3171
Phumi Krang Roluos
CBXX3172
Phumi Krang Samnar
CBXX3173
Phumi Krang Sbov
CBXX3174
Phumi Krang Spoe
CBXX3175
Phumi Krang Svay
CBXX3176
Phumi Krang Svay Thum
CBXX3177
Phumi Krang Ta Kan
CBXX3178
Phumi Krang Ta Ther
CBXX3179
Phumi Krang Ta Va
CBXX3180
Phumi Krang Takev
CBXX3181
Phumi Krang Taroat
CBXX3182
Phumi Krang Teav
CBXX3183
Phumi Krang Thum
CBXX3184
Phumi Krang Trachak
CBXX3185
Phumi Kranh Veng
CBXX3186
Phumi Krasang Chime
CBXX3187
Phumi Krasang Pul
CBXX3188
Phumi Kraveak
CBXX3189
Phumi Kravien
CBXX3190
Phumi Kreul
CBXX3191
Phumi Kroch Chhma
CBXX3192
Phumi Kruos
CBXX3193
Phumi La
CBXX3194
Phumi La Edth
CBXX3195
Phumi Lar
CBXX3196
Phumi Leang Chey Thmei
CBXX3197
Phumi Lieb
CBXX3198
Phumi Lumpeang
CBXX3199
Phumi Lvea
CBXX3200
Phumi Meanchey
CBXX3201
Phumi Mkak
CBXX3202
Phumi Moha Lumpeang
CBXX3203
Phumi Mohar Sang
CBXX3204
Phumi Muk Phoh
CBXX3205
Phumi O Kraom
CBXX3206
Phumi O Krasa
CBXX3207
Phumi O Nimitt
CBXX3208
Phumi O Pongro
CBXX3209
Phumi O Rumchek
CBXX3210
Phumi O Sambuo Thum
CBXX3211
Phumi O Samre
CBXX3212
Phumi O Snao
CBXX3213
Phumi O Tbong
CBXX3214
Phumi O Thpong
CBXX3215
Phumi Peam Hov
CBXX3216
Phumi Peam Khley
CBXX3217
Phumi Peam Lvea
CBXX3218
Phumi Peang Damrei
CBXX3219
Phumi Peang Lvea
CBXX3220
Phumi Pech Antong
CBXX3221
Phumi Phchoek Chrum
CBXX3222
Phumi Phek
CBXX3223
Phumi Phleung Chheh
CBXX3224
Phumi Phlov Kou
CBXX3225
Phumi Phnen
CBXX3226
Phumi Pnou
CBXX3227
Phumi Pong Toek
CBXX3228
Phumi Pongro
CBXX3229
Phumi Pouthi Kaong
CBXX3230
Phumi Pouthi Ta Deng
CBXX3231
Phumi Pracheav Bat
CBXX3232
Phumi Pralit
CBXX3233
Phumi Praprau
CBXX3234
Phumi Prasat
CBXX3235
Phumi Pravoek Pong
CBXX3236
Phumi Preah Hasth
CBXX3237
Phumi Preah Khe
CBXX3238
Phumi Preah Mlob
CBXX3239
Phumi Prei
CBXX3240
Phumi Prey Boeng
CBXX3241
Phumi Prey Changruk
CBXX3242
Phumi Prey Chor
CBXX3243
Phumi Prey Chrava
CBXX3244
Phumi Prey Chres
CBXX3245
Phumi Prey Chrey
CBXX3246
Phumi Prey Chriev
CBXX3247
Phumi Prey Damnak
CBXX3248
Phumi Prey Kanchan
CBXX3249
Phumi Prey Kantiech
CBXX3250
Phumi Prey Kantouch
CBXX3251
Phumi Prey Kantrong
CBXX3252
Phumi Prey Kdei
CBXX3253
Phumi Prey Khla
CBXX3254
Phumi Prey Lvea
CBXX3255
Phumi Prey Mech
CBXX3256
Phumi Prey Nhoek
CBXX3257
Phumi Prey Phchoek
CBXX3258
Phumi Prey Phdau
CBXX3259
Phumi Prey Pongro
CBXX3260
Phumi Prey Preah Srok
CBXX3261
Phumi Prey Romiet
CBXX3262
Phumi Prey Rumdel
CBXX3263
Phumi Prey Rumduol Thum
CBXX3264
Phumi Prey Rumduol Toch
CBXX3265
Phumi Prey Sala
CBXX3266
Phumi Prey Samraong
CBXX3267
Phumi Prey Smach
CBXX3268
Phumi Prey Sraong
CBXX3269
Phumi Prey Ta Hiech
CBXX3270
Phumi Prey Ta Ok
CBXX3271
Phumi Prey Tamean
CBXX3272
Phumi Prey Tamuoch
CBXX3273
Phumi Prey Tean
CBXX3274
Phumi Prey Totoeng
CBXX3276
Phumi Prey Tumnob
CBXX3277
Phumi Prey Tuol
CBXX3278
Phumi Prey Veng
CBXX3279
Phumi Pring
CBXX3280
Phumi Prum Rolok
CBXX3281
Phumi Puok
CBXX3282
Phumi Putrea
CBXX3283
Phumi Reang Krang Tnaot
CBXX3284
Phumi Robang Chros
CBXX3285
Phumi Roessei Srok
CBXX3286
Phumi Roka Thum
CBXX3287
Phumi Rokar Thum
CBXX3288
Phumi Roleang Sangke
CBXX3289
Phumi Roleang Toek
CBXX3290
Phumi Roluos
CBXX3291
Phumi Romeang Sar
CBXX3292
Phumi Roung Damrei
CBXX3293
Phumi Roung Kou
CBXX3294
Phumi Rovieng
CBXX3295
Phumi Rumlich
CBXX3296
Phumi Rumloung
CBXX3298
Phumi Sak Anlung
CBXX3299
Phumi Sambuor
CBXX3300
Phumi Sampan
CBXX3301
Phumi Sampor
CBXX3302
Phumi Samraong
CBXX3303
Phumi Samraong Tong Tbong
CBXX3304
Phumi Sandol
CBXX3305
Phumi Sangkream Bor
CBXX3306
Phumi Sanlong
CBXX3307
Phumi Saokmaok
CBXX3308
Phumi Sayav
CBXX3309
Phumi Sbek Preal
CBXX3310
Phumi Sdok
CBXX3311
Phumi Sdok Kraol
CBXX3312
Phumi Sdok Srat
CBXX3313
Phumi Sdok Veng
CBXX3314
Phumi Sla
CBXX3315
Phumi Sleng
CBXX3316
Phumi Snang
CBXX3317
Phumi Snaor
CBXX3318
Phumi Snhak
CBXX3319
Phumi Snuol
CBXX3321
Phumi Sopi
CBXX3322
Phumi Soriya
CBXX3323
Phumi Sotin
CBXX3324
Phumi Sovongs
CBXX3325
Phumi Srah Sdech
CBXX3326
Phumi Srah Thul
CBXX3327
Phumi Sre Cheng
CBXX3328
Phumi Sre Chouk
CBXX3329
Phumi Sre En
CBXX3330
Phumi Sre Krasang
CBXX3331
Phumi Sre Kuy
CBXX3332
Phumi Sre O
CBXX3333
Phumi Sre Pring
CBXX3334
Phumi Sre Thlok
CBXX3335
Phumi Sre Trabek
CBXX3336
Phumi Sre Traok
CBXX3337
Phumi Srei Sampoung
CBXX3338
Phumi Srok Chek
CBXX3339
Phumi Suos Ney
CBXX3340
Phumi Svay Cha
CBXX3341
Phumi Svay Chrum
CBXX3342
Phumi Svay Dangkum
CBXX3343
Phumi Svay Khleang
CBXX3344
Phumi Svay Sar
CBXX3345
Phumi Svay Thum
CBXX3346
Phumi Ta Am
CBXX3347
Phumi Ta Aong
CBXX3348
Phumi Ta Cham
CBXX3349
Phumi Ta Char
CBXX3350
Phumi Ta Koam
CBXX3351
Phumi Ta Lak
CBXX3352
Phumi Ta Lam
CBXX3353
Phumi Ta Mal
CBXX3354
Phumi Ta Neang
CBXX3355
Phumi Ta Nel
CBXX3356
Phumi Ta Prach
CBXX3357
Phumi Ta Pung
CBXX3358
Phumi Ta Roung
CBXX3359
Phumi Tab Moan
CBXX3360
Phumi Take
CBXX3361
Phumi Tang Banteay
CBXX3362
Phumi Tang Haong
CBXX3363
Phumi Tang Kantuot
CBXX3364
Phumi Tang Krasang
CBXX3365
Phumi Tang Moung
CBXX3366
Phumi Tang Pouthi
CBXX3367
Phumi Tang Rognieng
CBXX3368
Phumi Tang Samraong
CBXX3369
Phumi Tang Snao
CBXX3370
Phumi Tang Sya
CBXX3371
Phumi Tang Ta Mung
CBXX3372
Phumi Tang Talat
CBXX3373
Phumi Taong Maong
CBXX3374
Phumi Tasal
CBXX3375
Phumi Tayang
CBXX3376
Phumi Tbeng
CBXX3377
Phumi Tbong Angk
CBXX3378
Phumi Thlok Chheuteal
CBXX3379
Phumi Thlok Prech
CBXX3380
Phumi Thlok Yol
CBXX3381
Phumi Thma Bang
CBXX3382
Phumi Thma Samlieng
CBXX3383
Phumi Thmei
CBXX3384
Phumi Thmei Saram
CBXX3385
Phumi Thnal
CBXX3386
Phumi Thnal Dach
CBXX3389
Phumi Tnaot Muoy Daeum
CBXX3390
Phumi Toek L'ak
CBXX3391
Phumi Toek Lech
CBXX3392
Phumi Toek Long
CBXX3393
Phumi Toek Roessei
CBXX3394
Phumi Toek S'oy
CBXX3395
Phumi Toek Thla
CBXX3396
Phumi Trabek Tung
CBXX3397
Phumi Trach Chrum
CBXX3398
Phumi Trakuon
CBXX3399
Phumi Tram Kang
CBXX3400
Phumi Tram Roneab
CBXX3401
Phumi Trang
CBXX3402
Phumi Trapeang Andong
CBXX3403
Phumi Trapeang Angkrong
CBXX3404
Phumi Trapeang Bang Ras
CBXX3405
Phumi Trapeang Chreh
CBXX3406
Phumi Trapeang Da
CBXX3407
Phumi Trapeang Kak
CBXX3408
Phumi Trapeang Kdol
CBXX3409
Phumi Trapeang Khna
CBXX3410
Phumi Trapeang Khtum
CBXX3411
Phumi Trapeang Kong
CBXX3412
Phumi Trapeang Kou
CBXX3413
Phumi Trapeang Kouk
CBXX3414
Phumi Trapeang Krakaoh
CBXX3415
Phumi Trapeang Kranh
CBXX3416
Phumi Trapeang Leab
CBXX3417
Phumi Trapeang Leuk
CBXX3418
Phumi Trapeang Mon
CBXX3419
Phumi Trapeang Peuk
CBXX3420
Phumi Trapeang Prey
CBXX3421
Phumi Trapeang Prus
CBXX3422
Phumi Trapeang Roessei
CBXX3423
Phumi Trapeang Rokar
CBXX3424
Phumi Trapeang Ronoas
CBXX3425
Phumi Trapeang Sala
CBXX3426
Phumi Trapeang Sangke
CBXX3427
Phumi Trapeang Skon
CBXX3428
Phumi Trapeang Sleng
CBXX3429
Phumi Trapeang Ta Ek
CBXX3430
Phumi Trapeang Tatrav
CBXX3431
Phumi Trapeang Thlok
CBXX3432
Phumi Trapeang Thma
CBXX3433
Phumi Trapeang Thnal
CBXX3434
Phumi Trapeang Thnong
CBXX3435
Phumi Trapeang Thum
CBXX3436
Phumi Trapeang Trayoeng
CBXX3437
Phumi Trapeang Veng
CBXX3438
Phumi Trayang
CBXX3439
Phumi Trayoeng
CBXX3440
Phumi Trayoeng Te
CBXX3441
Phumi Treang Trea
CBXX3442
Phumi Tul
CBXX3443
Phumi Tumnieb
CBXX3444
Phumi Tumnob Bak
CBXX3445
Phumi Tumpung
CBXX3446
Phumi Tuol
CBXX3447
Phumi Tuol Baray
CBXX3448
Phumi Tuol Khlong
CBXX3449
Phumi Veal
CBXX3450
Phumi Veal Paong
CBXX3451
Phumi Veal Tonsay
CBXX3452
Phumi Vor Preng
CBXX3453
Phumi Vott
CBXX3454
Phumi Vott Chas
CBXX3455
Phumi Vott Kdei
CBXX3456
Phumi Vott Phnum
CBXX3457
Phumi Vott Tuol Sophi
CBXX3458
Phumi Yeam Kong
CBXX3459
Phumi Yoschou
CBXX3460
Prich Khpos
CBXX3461
Roleak Kang Cheung
CBXX3462
Sala Khum Sangke Satob
CBXX3463
Tang Sralau
CBXX3464
Tasal
CBXX3465
Vott Angk Chum
CBXX3466
Vott Angk Khna
CBXX3467
Vott Boeng Khnay
CBXX3468
Vott Chambak
CBXX3469
Vott Champa Char
CBXX3470
Vott Lyeab
CBXX3471
Vott Preah Khe
CBXX3472
Vott Tang Robang
CBXX3473
Vott Tepkhanaram
CBXX3474
Angk Khleang
CBXX3475
Barayn
CBXX3476
Boeng Lvea
CBXX3477
Chheuteal
CBXX3478
Dang Kda
CBXX3479
Kampong Chheuteal
CBXX3480
Kampong Thum
CBXX3481
Kompong Tralach
CBXX3482
Kraya
CBXX3483
Mohar
CBXX3484
Peam Bang
CBXX3485
Phum Prek Chrei
CBXX3486
Phumi 'Neak Veang
CBXX3487
Phumi Achary Leak
CBXX3488
Phumi Aksar Krahay
CBXX3489
Phumi Ampil
CBXX3490
Phumi Ampus
CBXX3491
Phumi Andaot
CBXX3492
Phumi Andong
CBXX3493
Phumi Andong Pouthi
CBXX3495
Phumi Angkanh
CBXX3496
Phumi Angkunh
CBXX3497
Phumi Anhchanh
CBXX3498
Phumi Anlong Chrou
CBXX3499
Phumi Anlong Kranh
CBXX3500
Phumi Anlong Krasang
CBXX3501
Phumi Anlong Louk
CBXX3502
Phumi Anlong Pring
CBXX3503
Phumi Anlong Reach
CBXX3504
Phumi Anlong Sanday
CBXX3505
Phumi Anlong Sleng
CBXX3506
Phumi Anlung Sandan
CBXX3507
Phumi Ante
CBXX3508
Phumi Arang Khnay
CBXX3509
Phumi Bak Sna Khang Kaeut
CBXX3510
Phumi Bak Srei
CBXX3511
Phumi Bak Tuk
CBXX3512
Phumi Bakong
CBXX3513
Phumi Balang
CBXX3514
Phumi Balangk Tuol
CBXX3515
Phumi Balat
CBXX3516
Phumi Bangki Tangren
CBXX3517
Phumi Banhchoan
CBXX3518
Phumi Banhnha Chi
CBXX3519
Phumi Banteay Meas
CBXX3520
Phumi Banteay Stoung
CBXX3522
Phumi Barayn Choan Dek
CBXX3523
Phumi Bat Pahut
CBXX3524
Phumi Bat Trang
CBXX3525
Phumi Batum
CBXX3526
Phumi Baveng
CBXX3527
Phumi Bay Teav
CBXX3528
Phumi Bek Chiem
CBXX3529
Phumi Beng
CBXX3530
Phumi Boeng
CBXX3531
Phumi Boeng Kaoh Thum
CBXX3532
Phumi Boeng Khmau
CBXX3533
Phumi Boeng Peay Toap Krau
CBXX3534
Phumi Boeng Per
CBXX3535
Phumi Boeng Prasan
CBXX3536
Phumi Boeng Preah
CBXX3537
Phumi Boeng Real
CBXX3538
Phumi Boeng Santung
CBXX3539
Phumi Boeng Sbov
CBXX3540
Phumi Bos
CBXX3541
Phumi Bos Lngo
CBXX3542
Phumi Bos Pok
CBXX3543
Phumi Bos Sbov
CBXX3544
Phumi Bos Veng
CBXX3545
Phumi Chaeung Daeung
CBXX3546
Phumi Chak
CBXX3547
Phumi Chambak
CBXX3548
Phumi Chamnar
CBXX3549
Phumi Chan Lhang
CBXX3550
Phumi Changho Andeng
CBXX3551
Phumi Chanloh
CBXX3552
Phumi Chant
CBXX3553
Phumi Chant Reangsei
CBXX3554
Phumi Chantuh
CBXX3555
Phumi Char
CBXX3556
Phumi Char Chrum
CBXX3557
Phumi Chato Lout
CBXX3558
Phumi Chbar Sla
CBXX3559
Phumi Cheay Sbai
CBXX3560
Phumi Chey
CBXX3561
Phumi Chheuteal
CBXX3562
Phumi Chhpung
CBXX3563
Phumi Chhuk
CBXX3564
Phumi Chhuk Khsach
CBXX3565
Phumi Chhuk Kruos
CBXX3566
Phumi Chhuk Rumduol
CBXX3567
Phumi Chi Ab
CBXX3568
Phumi Chi Aok
CBXX3569
Phumi Chimeak
CBXX3570
Phumi Chisvan
CBXX3571
Phumi Chitang
CBXX3572
Phumi Choam
CBXX3573
Phumi Choam Boeng
CBXX3574
Phumi Choam Pra'ab
CBXX3575
Phumi Choan Leng
CBXX3576
Phumi Chol Sas
CBXX3577
Phumi Chongda
CBXX3578
Phumi Chramas
CBXX3579
Phumi Chranak
CBXX3580
Phumi Chrang Kraham
CBXX3581
Phumi Chranieng
CBXX3582
Phumi Dach Rumpoat
CBXX3583
Phumi Daeum
CBXX3584
Phumi Dai Lvey
CBXX3585
Phumi Dang Anteak
CBXX3586
Phumi Dang Kdaong
CBXX3587
Phumi Danghet
CBXX3588
Phumi Daom
CBXX3589
Phumi Don L'a
CBXX3590
Phumi Dong
CBXX3591
Phumi Dong Ta Ek
CBXX3592
Phumi Kaeut Kdei
CBXX3593
Phumi Kal Mekh
CBXX3594
Phumi Kamchay Mea
CBXX3595
Phumi Kampaeuy
CBXX3596
Phumi Kampeut
CBXX3597
Phumi Kamphleanh
CBXX3598
Phumi Kampok Chhuk
CBXX3599
Phumi Kampong Bay Srov
CBXX3600
Phumi Kampong Cham
CBXX3601
Phumi Kampong Chamlang
CBXX3602
Phumi Kampong Chen
CBXX3603
Phumi Kampong Chvea
CBXX3604
Phumi Kampong Kdong
CBXX3605
Phumi Kampong Khlong
CBXX3606
Phumi Kampong Khtum
CBXX3607
Phumi Kampong Kou
CBXX3608
Phumi Kampong Krabei
CBXX3609
Phumi Kampong Luk
CBXX3610
Phumi Kampong Prachum
CBXX3611
Phumi Kampong Samraong
CBXX3612
Phumi Kampong Sdech
CBXX3613
Phumi Kampong Taben
CBXX3614
Phumi Kampong Thma
CBXX3615
Phumi Kampong Trabek
CBXX3616
Phumi Kampong Tralach
CBXX3617
Phumi Kampong Veang
CBXX3618
Phumi Kampot Bay Srov
CBXX3619
Phumi Kampreal
CBXX3620
Phumi Kamreng
CBXX3621
Phumi Kamtrach
CBXX3622
Phumi Kandal
CBXX3623
Phumi Kang Meas
CBXX3624
Phumi Kang Pol
CBXX3625
Phumi Kansaom Kreas
CBXX3626
Phumi Kanthean
CBXX3627
Phumi Kanthum
CBXX3628
Phumi Kaoh Bangkuv
CBXX3629
Phumi Karang
CBXX3630
Phumi Kbal Damrei
CBXX3631
Phumi Kbal Khla
CBXX3632
Phumi Kbel
CBXX3633
Phumi Kdam Ha
CBXX3634
Phumi Kdei Dong
CBXX3635
Phumi Kdei Knong
CBXX3636
Phumi Kdei Sen
CBXX3637
Phumi Kduoch
CBXX3638
Phumi Khaos
CBXX3639
Phumi Khleng
CBXX3640
Phumi Khley
CBXX3641
Phumi Khnach Phtu
CBXX3642
Phumi Khnar
CBXX3643
Phumi Khnay Tong
CBXX3644
Phumi Khnhaom
CBXX3645
Phumi Khsach L'et
CBXX3646
Phumi Khser Khleng
CBXX3647
Phumi Khtom Mon
CBXX3648
Phumi Khvan
CBXX3650
Phumi Kien Teak
CBXX3651
Phumi Koch Tituy
CBXX3652
Phumi Koh Bareng
CBXX3653
Phumi Kok Ngun
CBXX3654
Phumi Koki
CBXX3655
Phumi Kokouk
CBXX3656
Phumi Kokrus
CBXX3657
Phumi Kompring
CBXX3659
Phumi Kong Yeam
CBXX3660
Phumi Kouk Ngun
CBXX3661
Phumi Kouk Rovieng
CBXX3662
Phumi Kouk Snay
CBXX3663
Phumi Kouk Srok
CBXX3664
Phumi Kouk Trea
CBXX3665
Phumi Koul
CBXX3666
Phumi Krabau
CBXX3667
Phumi Krachab
CBXX3668
Phumi Krang
CBXX3669
Phumi Kranhung
CBXX3670
Phumi Krapeu
CBXX3671
Phumi Krasang
CBXX3672
Phumi Krava
CBXX3673
Phumi Krayea
CBXX3674
Phumi Kreng
CBXX3675
Phumi Kreul
CBXX3676
Phumi Kroch
CBXX3677
Phumi Kruos
CBXX3678
Phumi Ksem Ksant
CBXX3679
Phumi Kvan Tieng
CBXX3680
Phumi L'ak
CBXX3681
Phumi Leng
CBXX3682
Phumi Lot
CBXX3683
Phumi Louk
CBXX3684
Phumi Lpeak
CBXX3685
Phumi Lvea
CBXX3686
Phumi Lveay
CBXX3687
Phumi Mlur
CBXX3688
Phumi Mniev
CBXX3689
Phumi Mochheay
CBXX3690
Phumi Mreak
CBXX3691
Phumi Msa Krang
CBXX3692
Phumi Neang Sav
CBXX3693
Phumi Ngon
CBXX3694
Phumi Nipech
CBXX3695
Phumi Nu Em
CBXX3696
Phumi O Andaeuk Thum
CBXX3697
Phumi O Andaeuk Toch
CBXX3698
Phumi O Andeng
CBXX3699
Phumi O Angkor
CBXX3700
Phumi O Kanthor
CBXX3701
Phumi O Kantreang
CBXX3702
Phumi O Kroch
CBXX3703
Phumi O Kruos
CBXX3704
Phumi O Reang
CBXX3705
Phumi O Rumchek
CBXX3706
Phumi O Sala
CBXX3707
Phumi O Sangke
CBXX3708
Phumi O Ta Sek
CBXX3709
Phumi O Thum
CBXX3710
Phumi Peam Treng
CBXX3711
Phumi Pech Chakrei
CBXX3712
Phumi Pech Noreay
CBXX3713
Phumi Pey
CBXX3714
Phumi Phdau
CBXX3715
Phumi Phdiek
CBXX3716
Phumi Phloch
CBXX3717
Phumi Phlong
CBXX3718
Phumi Phnou Khlong
CBXX3719
Phumi Phsaot
CBXX3720
Phumi Phtoul
CBXX3721
Phumi Pnou
CBXX3722
Phumi Pongro Rolinh
CBXX3723
Phumi Pongror
CBXX3724
Phumi Ponhea Prum
CBXX3725
Phumi Ponnareay
CBXX3726
Phumi Popech
CBXX3727
Phumi Poping
CBXX3728
Phumi Popok
CBXX3729
Phumi Pou Bak
CBXX3730
Phumi Pou Rodth
CBXX3731
Phumi Pouthi
CBXX3732
Phumi Pouthi Khav
CBXX3733
Phumi Pouthi Roung
CBXX3734
Phumi Pouthi Tret
CBXX3735
Phumi Prachau
CBXX3736
Phumi Prahut
CBXX3737
Phumi Prakeab
CBXX3738
Phumi Pralay
CBXX3739
Phumi Pram Samrong
CBXX3740
Phumi Praneak
CBXX3741
Phumi Praphluk
CBXX3742
Phumi Prasat
CBXX3743
Phumi Prasat Andet
CBXX3744
Phumi Prasnay
CBXX3745
Phumi Prataong
CBXX3746
Phumi Prateacheal
CBXX3747
Phumi Preah Konlong
CBXX3748
Phumi Preah Sneng
CBXX3749
Phumi Prech
CBXX3750
Phumi Prek
CBXX3751
Phumi Prek Chrey
CBXX3752
Phumi Prek Sbov
CBXX3753
Phumi Pren
CBXX3754
Phumi Prey Chor
CBXX3755
Phumi Prey Dom
CBXX3756
Phumi Prey Kdei
CBXX3757
Phumi Prey Kuy
CBXX3758
Phumi Prey Mri
CBXX3759
Phumi Prey Nutthea
CBXX3760
Phumi Prey Phlu
CBXX3761
Phumi Prey Pon Thum
CBXX3762
Phumi Prey Preal
CBXX3763
Phumi Prey Roleab
CBXX3764
Phumi Prey Srakar
CBXX3765
Phumi Prey Tea
CBXX3766
Phumi Prey Veng
CBXX3767
Phumi Priou
CBXX3768
Phumi Prum Srei
CBXX3769
Phumi Putyok
CBXX3770
Phumi Robaeuk
CBXX3771
Phumi Roessei Cheah
CBXX3772
Phumi Roessei Duoch
CBXX3773
Phumi Roessei Lor
CBXX3774
Phumi Roessei Prey
CBXX3775
Phumi Rokar
CBXX3776
Phumi Rokar Chuor
CBXX3777
Phumi Roleab Tong
CBXX3778
Phumi Rolum Sasar
CBXX3779
Phumi Roluos
CBXX3780
Phumi Roneam
CBXX3781
Phumi Ronhea
CBXX3782
Phumi Ronteah
CBXX3783
Phumi Rumlong
CBXX3784
Phumi Rumpuh
CBXX3785
Phumi Rung
CBXX3786
Phumi S'aot
CBXX3787
Phumi S'ie
CBXX3788
Phumi Sala Angk Chant
CBXX3789
Phumi Samborn
CBXX3790
Phumi Sambuor
CBXX3791
Phumi Samnak
CBXX3792
Phumi Samphi
CBXX3793
Phumi Samponhea
CBXX3794
Phumi Sampor
CBXX3795
Phumi Samraong
CBXX3796
Phumi Samret
CBXX3797
Phumi Sangvat
CBXX3798
Phumi Sanlab Popok
CBXX3799
Phumi Santuk Krau
CBXX3800
Phumi Sdei Bet Meas
CBXX3801
Phumi Sdei Kaong
CBXX3802
Phumi Sdok Sdamph
CBXX3803
Phumi Seng
CBXX3804
Phumi Seri Samakki
CBXX3805
Phumi Siem Neang
CBXX3806
Phumi Skon
CBXX3807
Phumi Skor Kdei
CBXX3808
Phumi Slakar
CBXX3809
Phumi Slaket
CBXX3811
Phumi Snao
CBXX3812
Phumi Snaor Roes Dei
CBXX3813
Phumi Sneng Krabei
CBXX3814
Phumi So Chey
CBXX3815
Phumi Sochul
CBXX3816
Phumi Sophi
CBXX3817
Phumi Sovong
CBXX3818
Phumi Spean Krong
CBXX3819
Phumi Spean Thma
CBXX3820
Phumi Sraeung
CBXX3821
Phumi Srah Sambuor
CBXX3822
Phumi Sral
CBXX3823
Phumi Sralau Tong
CBXX3824
Phumi Srange
CBXX3825
Phumi Srayuv
CBXX3826
Phumi Sre
CBXX3827
Phumi Sre Sramar
CBXX3828
Phumi Sre Veal
CBXX3829
Phumi Srei Chang Leu
CBXX3830
Phumi Stoeng Kambot
CBXX3831
Phumi Stoeng Toch
CBXX3832
Phumi Svay
CBXX3833
Phumi Svay Chek
CBXX3834
Phumi Svay Ier
CBXX3835
Phumi Svay Khlouk
CBXX3836
Phumi Svay Msau
CBXX3837
Phumi Svay Phleung
CBXX3838
Phumi Svay Rieng
CBXX3839
Phumi Svay Sar
CBXX3840
Phumi Svay Teab
CBXX3841
Phumi Svay Treng
CBXX3842
Phumi Ta Char
CBXX3843
Phumi Ta Det
CBXX3844
Phumi Ta Ong Thmei
CBXX3845
Phumi Ta Paong
CBXX3846
Phumi Ta Prit
CBXX3847
Phumi Ta Prok
CBXX3848
Phumi Ta Ream
CBXX3849
Phumi Ta Sar
CBXX3850
Phumi Ta Theav
CBXX3851
Phumi Ta Treal
CBXX3852
Phumi Ta Yong
CBXX3853
Phumi Tang Daeum
CBXX3854
Phumi Tang Krang
CBXX3855
Phumi Tang Krasau
CBXX3856
Phumi Tanoeng
CBXX3857
Phumi Tareach
CBXX3858
Phumi Tbeng
CBXX3859
Phumi Tbong Krapeu
CBXX3860
Phumi Tek Ke
CBXX3861
Phumi Thla
CBXX3862
Phumi Thlok Andong
CBXX3863
Phumi Thma Samlieng
CBXX3864
Phumi Thmei
CBXX3865
Phumi Thnal
CBXX3866
Phumi Thnal Bek
CBXX3867
Phumi Thnal Khsach
CBXX3868
Phumi Thum
CBXX3869
Phumi Tipou
CBXX3870
Phumi Tnaot
CBXX3871
Phumi Tnaot Bak
CBXX3872
Phumi Tnaot Chum
CBXX3873
Phumi Tnaot Ley
CBXX3874
Phumi Toap Sdech
CBXX3875
Phumi Toek Andong
CBXX3876
Phumi Toeng
CBXX3877
Phumi Trabek
CBXX3878
Phumi Trach
CBXX3879
Phumi Tralek
CBXX3880
Phumi Tranal
CBXX3881
Phumi Trang Traeu
CBXX3882
Phumi Tranob
CBXX3883
Phumi Trapeang Araks
CBXX3884
Phumi Trapeang Chhuk
CBXX3885
Phumi Trapeang Leng
CBXX3886
Phumi Trapeang Lvea
CBXX3887
Phumi Trapeang Phdau
CBXX3888
Phumi Trapeang Phloah
CBXX3889
Phumi Trapeang Prei
CBXX3890
Phumi Trapeang Roessei
CBXX3891
Phumi Trapeang Thma
CBXX3892
Phumi Trapeang Thvea
CBXX3893
Phumi Trapeang Tim
CBXX3894
Phumi Trapeang Trach
CBXX3895
Phumi Trapeang Tralach
CBXX3896
Phumi Trapeang Tuk
CBXX3897
Phumi Trapeang Veal
CBXX3898
Phumi Trapeang Veng
CBXX3899
Phumi Traping Takong
CBXX3900
Phumi Tum Ar
CBXX3901
Phumi Tumpech
CBXX3902
Phumi Tumring
CBXX3903
Phumi Tuol Chas
CBXX3904
Phumi Tuol Damnak
CBXX3905
Phumi Tuol Krasang
CBXX3906
Phumi Tuol Lngieng
CBXX3907
Phumi Tuol Lveang
CBXX3908
Phumi Tuol Pongro
CBXX3909
Phumi Tuol Sala
CBXX3910
Phumi Tuol Tbeng
CBXX3911
Phumi Tuol Vihear
CBXX3912
Phumi Veal
CBXX3913
Phumi Veal Ampil
CBXX3914
Phumi Veal Lpeak
CBXX3915
Phumi Veal Pring
CBXX3916
Phumi Veal Snay
CBXX3917
Phumi Veal Thum
CBXX3918
Phumi Veal Toch
CBXX3919
Phumi Veal Veng
CBXX3920
Phumi Veal Vongs
CBXX3921
Phumi Veng Ta Sau
CBXX3922
Phumi Voall Yeav
CBXX3923
Pou Vaeuy
CBXX3924
Prek Pech Chakrei
CBXX3925
Sakram
CBXX3926
Sala Khum Damrei Slab
CBXX3927
Sala Khum Prouch
CBXX3928
Sankor
CBXX3929
Sre Veal
CBXX3930
Stoung
CBXX3931
Tang Kouk
CBXX3932
Tang Krasang
CBXX3933
Toek Mleang
CBXX3934
Trapeang Veng
CBXX3935
Vott Kampong Svay
CBXX3936
Vott Thommea Neang
CBXX3937
Phumi Ampou
CBXX3938
Phumi Andong Thma
CBXX3939
Phumi Angk
CBXX3940
Phumi Banteay Prei
CBXX3941
Phumi Banteay Prei Kraom
CBXX3942
Phumi Banteay Prei Leu
CBXX3943
Phumi Bei Smau
CBXX3944
Phumi Boeng Chhuk
CBXX3945
Phumi Boeng Knang
CBXX3946
Phumi Boeng Peak Kandal
CBXX3947
Phumi Boeng Reang
CBXX3948
Phumi Boeng Ta Prum
CBXX3949
Phumi Boeng Ta Srei
CBXX3950
Phumi Boeng Veng Kraom
CBXX3951
Phumi Boeng Veng Leu
CBXX3952
Phumi Chamkar Leu
CBXX3953
Phumi Cheung Kou
CBXX3954
Phumi Chong Khsach
CBXX3955
Phumi Chong Phnum
CBXX3956
Phumi Chong Thmei
CBXX3957
Phumi Chrak Pring
CBXX3958
Phumi Danghet
CBXX3959
Phumi Don Loy
CBXX3960
Phumi Dong
CBXX3961
Phumi Kampong Smach Thum
CBXX3962
Phumi Kampong Smach Toch
CBXX3963
Phumi Kang Keng
CBXX3964
Phumi Kaoh Dam
CBXX3965
Phumi Kaoh Kon Saor
CBXX3966
Phumi Kaoh Krabei
CBXX3967
Phumi Kaoh Roessei
CBXX3968
Phumi Kaoh Ta Kiev
CBXX3969
Phumi Kaoh Ta Kiev Kraom
CBXX3970
Phumi Kaoh Ta Kiev Leu
CBXX3971
Phumi Kbal Prek
CBXX3972
Phumi Koki
CBXX3973
Phumi Kon Che
CBXX3974
Phumi Krabei Leng
CBXX3975
Phumi Ma U
CBXX3976
Phumi Mak Preng
CBXX3978
Phumi Mu
CBXX3979
Phumi Nesat
CBXX3980
Phumi O Chamnar Leu
CBXX3981
Phumi O Chrou
CBXX3982
Phumi O Toek Thla
CBXX3983
Phumi O Trav
CBXX3984
Phumi Pouthi Te
CBXX3985
Phumi Prabos
CBXX3986
Phumi Prek
CBXX3987
Phumi Prek Ampou
CBXX3988
Phumi Prek Kampong Chen
CBXX3989
Phumi Prek Kon Ta Nit
CBXX3990
Phumi Prek Kranh
CBXX3991
Phumi Prek Kreng
CBXX3992
Phumi Prek Ph'av
CBXX3993
Phumi Prek Prus
CBXX3994
Phumi Prek Sangker
CBXX3995
Phumi Prek Ta Kov
CBXX3996
Phumi Prek Toal
CBXX3997
Phumi Prek Toek Thla
CBXX3998
Phumi Romeas Ngoab
CBXX3999
Phumi Sala Chas
CBXX4000
Phumi Samraong Kandal
CBXX4001
Phumi Samraong Kraom
CBXX4002
Phumi Samraong Leu
CBXX4003
Phumi Smach Deng
CBXX4004
Phumi Sre Cham
CBXX4005
Phumi Sre Cham Kraom
CBXX4006
Phumi Sre Cham Leu
CBXX4007
Phumi Sre Neb
CBXX4008
Phumi Sre Thum
CBXX4009
Phumi Svay
CBXX4010
Phumi Ta Chhuok
CBXX4011
Phumi Ta Kok
CBXX4012
Phumi Ta Ney
CBXX4013
Phumi Ta Ong
CBXX4014
Phumi Thma Angkeb
CBXX4015
Phumi Thma Thum
CBXX4016
Phumi Toek Chenh
CBXX4017
Phumi Toek Sab
CBXX4018
Phumi Toek Thla
CBXX4019
Phumi Trapeang Kea
CBXX4020
Phumi Trapeang Mul
CBXX4021
Phumi Trapeang S'oy Kraom
CBXX4022
Phumi Trapeang S'oy Leu
CBXX4023
Phumi Tuol
CBXX4024
Phumi Tuol Ting
CBXX4025
Phumi Veal Meas
CBXX4026
Phumi Veal Mon
CBXX4027
Phumi Veal Renh
CBXX4028
Phumi Veal Ta Aong
CBXX4029
Phumi Veal Thum
CBXX4030
Phumi Vott Roessei Moan
CBXX4031
Prey Nob
CBXX4032
Sihanoukville
CBXX4033
Vott Autdar
CBXX4034
Buy Phlok
CBXX4035
Chbar
CBXX4036
Kaoh Nhek
CBXX4037
Krang Teh
CBXX4038
Lavka
CBXX4039
Mereuch
CBXX4040
Mondol Kiri
CBXX4041
O Rang
CBXX4042
O Tea
CBXX4043
Phumi Andong Kraloeng
CBXX4044
Phumi Antron
CBXX4045
Phumi Anyol
CBXX4046
Phumi Ba Bay
CBXX4047
Phumi Bang Yay
CBXX4048
Phumi Chas Yang
CBXX4049
Phumi Chvang
CBXX4050
Phumi Dak Dam
CBXX4051
Phumi Damansai
CBXX4052
Phumi Dei Hoy
CBXX4053
Phumi Dong Huoch
CBXX4054
Phumi Kanhcheh
CBXX4055
Phumi Kav Khle
CBXX4056
Phumi Kdaoy
CBXX4057
Phumi Khdol
CBXX4058
Phumi Khlang Mil
CBXX4059
Phumi Klang Khval
CBXX4060
Phumi Kou Thmei
CBXX4061
Phumi Leu
CBXX4062
Phumi Lmes
CBXX4063
Phumi Lumpek
CBXX4064
Phumi Mesam
CBXX4065
Phumi Nam
CBXX4066
Phumi O Am
CBXX4067
Phumi O Moha
CBXX4068
Phumi O Rang
CBXX4069
Phumi O Rona
CBXX4070
Phumi Pang
CBXX4071
Phumi Phnum Krang
CBXX4072
Phumi Pouk Roves
CBXX4073
Phumi Preab
CBXX4074
Phumi Pu Amay
CBXX4075
Phumi Pu Bulu
CBXX4076
Phumi Pu Char
CBXX4077
Phumi Pu Chhab Leu
CBXX4078
Phumi Pu Chham
CBXX4079
Phumi Pu Chri
CBXX4080
Phumi Pu Ham
CBXX4081
Phumi Pu Kes
CBXX4082
Phumi Pu Khlang
CBXX4083
Phumi Pu Kle Leu
CBXX4084
Phumi Pu Kong
CBXX4085
Phumi Pu Kroch
CBXX4086
Phumi Pu Lang
CBXX4087
Phumi Pu Leng
CBXX4088
Phumi Pu Luk
CBXX4089
Phumi Pu Nam
CBXX4090
Phumi Pu Nhiem
CBXX4091
Phumi Pu Pal
CBXX4092
Phumi Pu Phlan
CBXX4093
Phumi Pu Prang
CBXX4094
Phumi Pu Rach Leu
CBXX4095
Phumi Pu Reang
CBXX4096
Phumi Pu Rodet Kraom
CBXX4097
Phumi Pu Rodet Leu
CBXX4098
Phumi Pu Roles
CBXX4099
Phumi Pu Roneng
CBXX4100
Phumi Pu Rotang
CBXX4101
Phumi Pu Rotay
CBXX4102
Phumi Pu Rotung
CBXX4103
Phumi Pu Than
CBXX4104
Phumi Pu Tol
CBXX4105
Phumi Pu Trom
CBXX4106
Phumi Pu Trom Kraom
CBXX4107
Phumi Pu Trom Leu
CBXX4108
Phumi Pu Trong Kraom
CBXX4109
Phumi Pu Trong Leu
CBXX4110
Phumi Pu Tru Leu
CBXX4111
Phumi Pu Yuk
CBXX4112
Phumi Pudit Chrum
CBXX4113
Phumi Puti
CBXX4114
Phumi Riel
CBXX4115
Phumi Rodang
CBXX4116
Phumi Romat
CBXX4117
Phumi Rove Kraom
CBXX4118
Phumi Rung
CBXX4119
Phumi Sre Andaol
CBXX4120
Phumi Sre Chrey
CBXX4121
Phumi Sre Hiev
CBXX4122
Phumi Sre Khtum
CBXX4123
Phumi Sre Pong
CBXX4124
Phumi Sre Preah
CBXX4125
Phumi Sre Tnaot
CBXX4126
Phumi Sre Trav
CBXX4127
Phumi Tanglang
CBXX4128
Phumi Toam
CBXX4129
Phumi Toek
CBXX4130
Phumi Tramkach
CBXX4131
Phumi Trinh Nhang
CBXX4132
Phumi Tu Svay
CBXX4133
Phumi Yuon Dong
CBXX4134
Senmonourom
CBXX4135
Sre Andeng
CBXX4136
Sre Khtong
CBXX4137
Sre Khtum
CBXX4138
Sre Moat
CBXX4139
Sre Trav
CBXX4140
Takok
CBXX4141
Varoyung
CBXX4142
Anlong Veng
CBXX4143
Bak Anlong
CBXX4144
Chong Kal
CBXX4145
Kouk Khpos
CBXX4146
O'Smach
CBXX4148
Phumi Bak Noem
CBXX4149
Phumi Bak Thlav
CBXX4150
Phumi Banteay Chor
CBXX4151
Phumi Baray
CBXX4152
Phumi Beng
CBXX4153
Phumi Bos
CBXX4154
Phumi Bos Sbov
CBXX4155
Phumi Cheung Tean
CBXX4156
Phumi Chheu Slab
CBXX4157
Phumi Chhuk
CBXX4158
Phumi Chring
CBXX4159
Phumi Dong Ken
CBXX4160
Phumi Dontea
CBXX4161
Phumi Kandal
CBXX4162
Phumi Kbal Sar
CBXX4163
Phumi Kdol
CBXX4164
Phumi Khnar
CBXX4165
Phumi Khtum
CBXX4166
Phumi Kon Kriel
CBXX4167
Phumi Kouk
CBXX4168
Phumi Kouk Cha
CBXX4169
Phumi Kouk Khlong
CBXX4170
Phumi Kouk Lolok
CBXX4171
Phumi Kouk Mon
CBXX4172
Phumi Kouk Phnou
CBXX4173
Phumi Kouk Pongror
CBXX4174
Phumi Kouk Prech Toch
CBXX4175
Phumi Kouk Reang
CBXX4176
Phumi Kouk Samraong
CBXX4177
Phumi Kouk Tbeng
CBXX4178
Phumi Koul
CBXX4179
Phumi Krasang
CBXX4180
Phumi Kruos
CBXX4181
Phumi Ku
CBXX4182
Phumi Lieb
CBXX4183
Phumi Lumtong
CBXX4184
Phumi Neal
CBXX4185
Phumi Ph'ang
CBXX4186
Phumi Ph'av
CBXX4187
Phumi Phlong
CBXX4188
Phumi Pong Toek
CBXX4189
Phumi Pongro
CBXX4190
Phumi Prasat
CBXX4191
Phumi Prei
CBXX4192
Phumi Roessei
CBXX4193
Phumi Rolum Pouthi
CBXX4194
Phumi Rolum Veng
CBXX4195
Phumi Romiet
CBXX4197
Phumi Rumduol
CBXX4198
Phumi Salem
CBXX4199
Phumi Samraong
CBXX4200
Phumi Skov
CBXX4201
Phumi Soeng
CBXX4202
Phumi Sre Prang
CBXX4203
Phumi Svay
CBXX4204
Phumi Ta Nok
CBXX4205
Phumi Ta Pa
CBXX4206
Phumi Ta Pen
CBXX4207
Phumi Thkeam Romeas
CBXX4208
Phumi Thnal
CBXX4209
Phumi Thnal Dach
CBXX4210
Phumi Tnaot
CBXX4211
Phumi Tonle Sa
CBXX4212
Phumi Tonsay Reak
CBXX4213
Phumi Totoeng Thgnai
CBXX4214
Phumi Trabek
CBXX4215
Phumi Tradev
CBXX4216
Phumi Trapeang Kol
CBXX4217
Phumi Trapeang Veng
CBXX4218
Phumi Trom
CBXX4219
Phumi Tronob
CBXX4220
Phumi Yeang Koul
CBXX4221
Prasat Rovieng
CBXX4222
Prey Phdau
CBXX4223
Sre Kandal
CBXX4224
Trapeang Tau
CBXX4225
Kamchay Mea
CBXX4226
Kampong Trabek
CBXX4227
Khum Ansaong
CBXX4228
Khum Cham
CBXX4229
Khum Chrey
CBXX4230
Khum Kampong Ampil
CBXX4231
Khum Kaoh Rokar
CBXX4232
Khum Mesar Prachan
CBXX4233
Khum Prasat
CBXX4234
Khum Pratheat
CBXX4235
Khum Prek Ta Sar
CBXX4236
Khum Prey Chho
CBXX4237
Khum Prey Sniet
CBXX4238
Khum Reab
CBXX4239
Khum Thkov
CBXX4240
Phumi 'Neak Loeang
CBXX4241
Phumi Akreach
CBXX4242
Phumi Aluos
CBXX4243
Phumi Ampil
CBXX4244
Phumi Ampil Krau
CBXX4245
Phumi Ampil Toul
CBXX4247
Phumi Ang Kok
CBXX4248
Phumi Angk Nuon
CBXX4249
Phumi Angkanh
CBXX4250
Phumi Angkor Ang
CBXX4251
Phumi Angkor Preah Chen
CBXX4252
Phumi Angkor Sa
CBXX4253
Phumi Angkor Tret
CBXX4254
Phumi Angkor Yos
CBXX4255
Phumi Ankea Dei
CBXX4256
Phumi Anlong Reach
CBXX4257
Phumi Anlong So
CBXX4258
Phumi Babaong
CBXX4259
Phumi Babos Roluoy
CBXX4260
Phumi Baeuk Tuk
CBXX4261
Phumi Bak Daok
CBXX4262
Phumi Bak Tang
CBXX4263
Phumi Banteay Sre
CBXX4264
Phumi Baprei
CBXX4265
Phumi Baray
CBXX4266
Phumi Baray Khang Lech
CBXX4267
Phumi Bareach
CBXX4268
Phumi Beng
CBXX4269
Phumi Bet Meas
CBXX4270
Phumi Boeng
CBXX4271
Phumi Boeng Chor
CBXX4272
Phumi Boeng Daol
CBXX4273
Phumi Boeng Kak
CBXX4274
Phumi Boeng Leng
CBXX4275
Phumi Boeng Prasre
CBXX4276
Phumi Boeng Preah
CBXX4277
Phumi Boeng Reach
CBXX4278
Phumi Boeng Rokar
CBXX4279
Phumi Boeng Thum
CBXX4280
Phumi Boeng Veng
CBXX4281
Phumi Bot Kong
CBXX4282
Phumi Cha
CBXX4283
Phumi Cha Chrum
CBXX4284
Phumi Chak
CBXX4285
Phumi Chak Khlanh
CBXX4286
Phumi Chambak
CBXX4287
Phumi Chambak Kaong
CBXX4288
Phumi Chambak Prang
CBXX4289
Phumi Chamkar Kuoy
CBXX4290
Phumi Chamnang Teak
CBXX4291
Phumi Chamnoet Roessei
CBXX4292
Phumi Chan Krasna
CBXX4293
Phumi Chanra
CBXX4294
Phumi Chantoul
CBXX4295
Phumi Char Toul
CBXX4296
Phumi Chea Khlang
CBXX4297
Phumi Chh'oeng Chumni
CBXX4298
Phumi Chheu Am
CBXX4299
Phumi Chheu Kach
CBXX4300
Phumi Chheuteal
CBXX4301
Phumi Chhke Kon
CBXX4302
Phumi Chhma Lout
CBXX4303
Phumi Chhnaot
CBXX4304
Phumi Chhuk
CBXX4305
Phumi Chipeay
CBXX4306
Phumi Chiphoch
CBXX4307
Phumi Chong Ampil
CBXX4308
Phumi Chong Boeng
CBXX4309
Phumi Chong Tuol
CBXX4310
Phumi Chongros
CBXX4311
Phumi Chrang Totoeng
CBXX4312
Phumi Chres
CBXX4313
Phumi Chrey
CBXX4314
Phumi Chrey Khmum
CBXX4315
Phumi Chrey Krahoem
CBXX4316
Phumi Chrey Prey Dambang
CBXX4317
Phumi Chrey Thum
CBXX4318
Phumi Chrolong
CBXX4319
Phumi Chruol
CBXX4320
Phumi Chumteav Mau
CBXX4321
Phumi Damnak Chasang
CBXX4322
Phumi Damrei Slab
CBXX4323
Phumi Dangkieb Kdam
CBXX4324
Phumi Dei Thoy
CBXX4325
Phumi Dek
CBXX4326
Phumi Don Mea
CBXX4327
Phumi Don Roean
CBXX4328
Phumi Don Yu
CBXX4329
Phumi Dong
CBXX4330
Phumi Ha
CBXX4331
Phumi Hab
CBXX4332
Phumi Habo
CBXX4333
Phumi K'ek
CBXX4334
Phumi Kamchay Mea
CBXX4335
Phumi Kampong Basrei
CBXX4336
Phumi Kampong Kaoh Kok
CBXX4337
Phumi Kampong Meas
CBXX4338
Phumi Kampong Pouthi
CBXX4339
Phumi Kampong Sala
CBXX4340
Phumi Kampong Sleng
CBXX4341
Phumi Kampong Sneh
CBXX4342
Phumi Kampong Soengh
CBXX4343
Phumi Kampong Trea
CBXX4344
Phumi Kamprou
CBXX4345
Phumi Kanchab
CBXX4346
Phumi Kandach
CBXX4347
Phumi Kang Neang
CBXX4348
Phumi Kanhchom
CBXX4349
Phumi Kanhchriech
CBXX4350
Phumi Kanleng Chrou
CBXX4351
Phumi Kantil
CBXX4352
Phumi Kantrean
CBXX4353
Phumi Kaoh Chek
CBXX4354
Phumi Kaoh Kok
CBXX4355
Phumi Kaoh Ku Leav
CBXX4356
Phumi Kaong Sre
CBXX4357
Phumi Kar Tis
CBXX4358
Phumi Kdoeang Reay
CBXX4359
Phumi Khlang
CBXX4360
Phumi Khlei
CBXX4361
Phumi Khna
CBXX4362
Phumi Khnao
CBXX4363
Phumi Khnay
CBXX4364
Phumi Khpob
CBXX4365
Phumi Khsam Cheung
CBXX4366
Phumi Khyaok
CBXX4367
Phumi Knong Prek
CBXX4368
Phumi Koam Pradaeus
CBXX4369
Phumi Kok
CBXX4370
Phumi Kok Toch
CBXX4371
Phumi Komphea
CBXX4372
Phumi Kou Lun
CBXX4373
Phumi Kouk Kong
CBXX4374
Phumi Kouk Rokar
CBXX4375
Phumi Kouk Rovieng
CBXX4376
Phumi Kouk Sandek
CBXX4377
Phumi Krabau
CBXX4378
Phumi Krala Meakh
CBXX4379
Phumi Krang
CBXX4380
Phumi Krang Sla
CBXX4381
Phumi Krang Veng
CBXX4382
Phumi Krasang Char
CBXX4383
Phumi Kreang
CBXX4384
Phumi Kreul
CBXX4385
Phumi Kroch
CBXX4386
Phumi Kumnum
CBXX4387
Phumi L'ak
CBXX4388
Phumi Lak Noem
CBXX4389
Phumi Lamlong
CBXX4391
Phumi Me Loung
CBXX4392
Phumi Mebony
CBXX4393
Phumi Mesang
CBXX4394
Phumi Mi Kan
CBXX4395
Phumi Moen Puok
CBXX4396
Phumi Momul
CBXX4397
Phumi Moreang
CBXX4398
Phumi Neari
CBXX4399
Phumi Ngik Ngouk
CBXX4400
Phumi O Khna Svay
CBXX4401
Phumi O Sangke
CBXX4402
Phumi Peam Montea
CBXX4403
Phumi Peam Ro
CBXX4404
Phumi Peanroung
CBXX4405
Phumi Peareang
CBXX4406
Phumi Pen
CBXX4407
Phumi Phat Sandaong
CBXX4408
Phumi Phlang
CBXX4409
Phumi Phniet
CBXX4410
Phumi Phnum Kung
CBXX4411
Phumi Ping Pong
CBXX4412
Phumi Pon
CBXX4413
Phumi Pong Pos
CBXX4414
Phumi Popoes
CBXX4415
Phumi Pou Young
CBXX4416
Phumi Pouthi
CBXX4417
Phumi Pouthi Chrek
CBXX4418
Phumi Pouthi Chrey
CBXX4419
Phumi Pouthi Khpos
CBXX4420
Phumi Pouthi Pir
CBXX4421
Phumi Pouthi Rieng
CBXX4422
Phumi Pouthi Roung
CBXX4423
Phumi Pouthi Ti
CBXX4424
Phumi Pra Uol Toek
CBXX4425
Phumi Prachum
CBXX4426
Phumi Prahut
CBXX4427
Phumi Pralech
CBXX4428
Phumi Praloeng Meas
CBXX4429
Phumi Pramol Dom
CBXX4430
Phumi Prangeuy
CBXX4431
Phumi Prasat
CBXX4432
Phumi Prasnar
CBXX4433
Phumi Prasre
CBXX4434
Phumi Preal
CBXX4435
Phumi Prech
CBXX4436
Phumi Prek Anteah
CBXX4437
Phumi Prek Cham
CBXX4438
Phumi Prek Chruk
CBXX4439
Phumi Prek Kanloung
CBXX4440
Phumi Prek Khsay
CBXX4441
Phumi Prek Kroch
CBXX4442
Phumi Prek Phkoam
CBXX4443
Phumi Prek Pnou
CBXX4444
Phumi Prek Sandek
CBXX4445
Phumi Prek Ta
CBXX4446
Phumi Prek Ta Roat
CBXX4447
Phumi Prey Anchan
CBXX4448
Phumi Prey Angkunh
CBXX4449
Phumi Prey Cha
CBXX4450
Phumi Prey Chamkar
CBXX4451
Phumi Prey Changruk
CBXX4452
Phumi Prey Char
CBXX4453
Phumi Prey Chek
CBXX4454
Phumi Prey Chheuteal
CBXX4455
Phumi Prey Chhieng
CBXX4456
Phumi Prey Chrum
CBXX4457
Phumi Prey Daeum Thooeng
CBXX4458
Phumi Prey Kampeng
CBXX4459
Phumi Prey Kandieng
CBXX4460
Phumi Prey Keav
CBXX4461
Phumi Prey Khla
CBXX4462
Phumi Prey Khnao
CBXX4463
Phumi Prey Khnes
CBXX4464
Phumi Prey Khnong
CBXX4465
Phumi Prey Khpos
CBXX4466
Phumi Prey Khvek
CBXX4467
Phumi Prey Kuoy
CBXX4468
Phumi Prey Kuy
CBXX4470
Phumi Prey Phdau
CBXX4471
Phumi Prey Phleang
CBXX4472
Phumi Prey Phngom
CBXX4473
Phumi Prey Pnou
CBXX4474
Phumi Prey Poun
CBXX4475
Phumi Prey Pouthi
CBXX4476
Phumi Prey Prum
CBXX4477
Phumi Prey Roessei
CBXX4478
Phumi Prey Ropeak
CBXX4479
Phumi Prey Rumlung
CBXX4480
Phumi Prey Run
CBXX4481
Phumi Prey Samlanh
CBXX4482
Phumi Prey Sdau
CBXX4483
Phumi Prey Sla
CBXX4484
Phumi Prey Sleng
CBXX4485
Phumi Prey Svay
CBXX4486
Phumi Prey Ta Prum
CBXX4487
Phumi Prey Tamok
CBXX4488
Phumi Prey Tanen
CBXX4489
Phumi Prey Tbal
CBXX4490
Phumi Prey Toeng
CBXX4491
Phumi Prey Totoeng
CBXX4492
Phumi Prey Trom
CBXX4493
Phumi Prey Vor
CBXX4494
Phumi Reak Chey
CBXX4495
Phumi Reakong Sat
CBXX4496
Phumi Roessei Chhor
CBXX4497
Phumi Roessei Chub
CBXX4498
Phumi Roessei Chuk
CBXX4499
Phumi Roessei Sanh
CBXX4500
Phumi Roessei Thlok
CBXX4501
Phumi Roka Khsak
CBXX4502
Phumi Rokar Thum
CBXX4503
Phumi Roleang
CBXX4504
Phumi Roliek
CBXX4505
Phumi Roung
CBXX4506
Phumi Rumpeak
CBXX4507
Phumi Sabu
CBXX4508
Phumi Sambuor
CBXX4509
Phumi Saming
CBXX4510
Phumi Samneuy
CBXX4511
Phumi Samokki
CBXX4512
Phumi Samrab
CBXX4513
Phumi Samraong
CBXX4514
Phumi Samraong Krachak
CBXX4515
Phumi Samraong Veal
CBXX4516
Phumi Samraong Vott
CBXX4517
Phumi San
CBXX4518
Phumi Sang
CBXX4519
Phumi Sangke
CBXX4520
Phumi Sangker Chong
CBXX4521
Phumi Sangvan
CBXX4523
Phumi Sathear
CBXX4524
Phumi Saveang
CBXX4525
Phumi Siem
CBXX4526
Phumi Sikok
CBXX4527
Phumi Skea Kdei
CBXX4528
Phumi Skea Srok
CBXX4529
Phumi Sko Dach
CBXX4530
Phumi Sla
CBXX4531
Phumi Smaong
CBXX4532
Phumi Sne Rean
CBXX4533
Phumi Sophi
CBXX4534
Phumi Spoe
CBXX4535
Phumi Sramaoch
CBXX4536
Phumi Sramar
CBXX4537
Phumi Sre Ream
CBXX4538
Phumi Srei Tontoeng
CBXX4539
Phumi Stoeng Slot
CBXX4540
Phumi Svay Andong
CBXX4541
Phumi Svay At
CBXX4543
Phumi Svay Chikray
CBXX4544
Phumi Svay Kun
CBXX4545
Phumi Svay Phleung
CBXX4546
Phumi Svay Samsoeb
CBXX4547
Phumi Svay Sokhao
CBXX4548
Phumi Svay Ta Meas
CBXX4549
Phumi Svay Tani
CBXX4550
Phumi Svay Teab
CBXX4551
Phumi Svay Tmat
CBXX4553
Phumi Ta Hean
CBXX4554
Phumi Ta Huy
CBXX4555
Phumi Ta Kreab
CBXX4556
Phumi Ta Kuon
CBXX4557
Phumi Ta Meng
CBXX4558
Phumi Ta Menh
CBXX4559
Phumi Ta Nal
CBXX4560
Phumi Ta Ngak Sre
CBXX4561
Phumi Ta Ngut
CBXX4562
Phumi Ta Ok
CBXX4563
Phumi Ta Ouk
CBXX4564
Phumi Ta Prum
CBXX4565
Phumi Ta Vong
CBXX4566
Phumi Tabot
CBXX4567
Phumi Takev
CBXX4568
Phumi Tama
CBXX4569
Phumi Tamau
CBXX4570
Phumi Tang Snay
CBXX4571
Phumi Tapen
CBXX4572
Phumi Tapung
CBXX4573
Phumi Tareach
CBXX4574
Phumi Tbeng
CBXX4575
Phumi Tbeng Snuol
CBXX4576
Phumi Tbong Kdei
CBXX4577
Phumi Tean Phleung
CBXX4578
Phumi Theay
CBXX4579
Phumi Thien Tri
CBXX4580
Phumi Thlav
CBXX4581
Phumi Thlok
CBXX4582
Phumi Thma Pun
CBXX4583
Phumi Thma Toek Dach
CBXX4584
Phumi Thnal Bek
CBXX4585
Phumi Thnal Chey
CBXX4586
Phumi Thnal Keng
CBXX4587
Phumi Thnong
CBXX4588
Phumi Thong Benh
CBXX4589
Phumi Thum
CBXX4590
Phumi Tita Ngeuy
CBXX4591
Phumi Tnaot
CBXX4592
Phumi Tnaot Tret
CBXX4593
Phumi Toap Sdech
CBXX4594
Phumi Toap Siem
CBXX4595
Phumi Toek Thla
CBXX4596
Phumi Tong Neak
CBXX4597
Phumi Tonle Chrey
CBXX4598
Phumi Trabek
CBXX4599
Phumi Trach
CBXX4600
Phumi Trakao
CBXX4601
Phumi Tral
CBXX4602
Phumi Tralach Sa
CBXX4603
Phumi Traok
CBXX4604
Phumi Traok Ta Pang
CBXX4605
Phumi Trapeang A Mouk
CBXX4606
Phumi Trapeang Chak
CBXX4607
Phumi Trapeang Edth
CBXX4608
Phumi Trapeang Kranh
CBXX4609
Phumi Trapeang Preah
CBXX4611
Phumi Trapeang Pring
CBXX4612
Phumi Trapeang Romeas
CBXX4613
Phumi Trapeang Rumdeng
CBXX4614
Phumi Trapeang Run
CBXX4615
Phumi Trapeang Sala
CBXX4616
Phumi Trapeang Skon
CBXX4617
Phumi Trapeang Snaor
CBXX4618
Phumi Trapeang Sre
CBXX4619
Phumi Trapeang Thlok
CBXX4620
Phumi Trapeang Trach
CBXX4621
Phumi Trav
CBXX4622
Phumi Trea
CBXX4623
Phumi Troyong
CBXX4624
Phumi Tuol Angkor Ang
CBXX4625
Phumi Tuol Antreak
CBXX4626
Phumi Tuol Leav
CBXX4627
Phumi Tuol Lvea
CBXX4628
Phumi Tuol Rokar
CBXX4629
Phumi Tuol Ta Pou
CBXX4630
Phumi Veal
CBXX4631
Phumi Veal Prou
CBXX4632
Phumi Veal Robang
CBXX4633
Phumi Vott Char
CBXX4634
Phumi Vott Chas
CBXX4635
Phumi Yeang Thum
CBXX4636
Phumi Yout
CBXX4637
Prey Toab
CBXX4638
Prey Veng
CBXX4639
Snay Pol
CBXX4640
Svay Antor
CBXX4641
Vott Angk Khlouk
CBXX4642
Vott Kev Thum
CBXX4643
Vott Pouthivongs
CBXX4644
Vott Prek Cham
CBXX4645
Vott Prey Chbar
CBXX4646
Vott Prey Khla
CBXX4647
Vott Prey Poun
CBXX4648
Vott Prey Rumlung
CBXX4649
Vott Samraong Reach
CBXX4650
Vott Thnakhan
CBXX4651
Vott Trach
CBXX4652
Vott Veng
CBXX4653
Choeung Ek
CBXX4654
Chrouy Changvar
CBXX4655
Khum Chaomchau
CBXX4656
Khum Chbar Ampou
CBXX4657
Khum Dangkao
CBXX4658
Khum Kakab
CBXX4659
Khum Khmuonh
CBXX4660
Khum Kouk Roka
CBXX4661
Khum Krang Thnong
CBXX4662
Khum Prek Leab
CBXX4663
Khum Prek Pnou
CBXX4664
Khum Prek Tasek
CBXX4665
Phumi Angk Tituy
CBXX4666
Phumi Anlung Krangan
CBXX4667
Phumi Bakur
CBXX4668
Phumi Banla S'et
CBXX4669
Phumi Bayab
CBXX4670
Phumi Bek Bak
CBXX4671
Phumi Chak Angre Kraom
CBXX4672
Phumi Changruk
CBXX4673
Phumi Cheung Ek
CBXX4674
Phumi Chong Thnal
CBXX4675
Phumi Chres
CBXX4676
Phumi Chrey Kaong
CBXX4677
Phumi Ha
CBXX4678
Phumi Kab Srov Thum
CBXX4679
Phumi Kamrieng
CBXX4680
Phumi Kaoh Norea
CBXX4681
Phumi Khmer Leu
CBXX4682
Phumi Khva
CBXX4683
Phumi Khvet
CBXX4684
Phumi Kouk Kheang
CBXX4685
Phumi Kouk Khsach
CBXX4686
Phumi Krang Antrong
CBXX4687
Phumi Krang Pongro
CBXX4688
Phumi Krang Svay
CBXX4689
Phumi Phleung Chheh Roteh
CBXX4690
Phumi Pong Toek
CBXX4691
Phumi Prakar
CBXX4692
Phumi Prateah Lang
CBXX4693
Phumi Preah Ponlea
CBXX4694
Phumi Prek Long
CBXX4695
Phumi Prek Reang
CBXX4696
Phumi Prek Roessei
CBXX4697
Phumi Prek Ta Long
CBXX4698
Phumi Prek Takung
CBXX4699
Phumi Prey Mul
CBXX4700
Phumi Prey Pring
CBXX4701
Phumi Prey Sambuor
CBXX4702
Phumi Prey Sandek
CBXX4703
Phumi Prey Sar
CBXX4704
Phumi Prey Snuol
CBXX4705
Phumi Prey Spoe
CBXX4706
Phumi Prey Trach
CBXX4707
Phumi Prey Veng
CBXX4708
Phumi Putrea
CBXX4709
Phumi Roessei Kev
CBXX4710
Phumi Sak Sampou
CBXX4711
Phumi Samraong Teav
CBXX4712
Phumi Sleng
CBXX4713
Phumi Sre Nhor
CBXX4714
Phumi Toap Baoh
CBXX4715
Phumi Toek Thla
CBXX4717
Phumi Trapeang Chrey
CBXX4718
Phumi Trapeang Kak
CBXX4719
Phumi Trapeang Leuk
CBXX4720
Phumi Trapeang Pouthi
CBXX4721
Phumi Trapeang Sala
CBXX4722
Phumi Trapeang Tea
CBXX4723
Phumi Trapeang Thnong
CBXX4724
Pouthichentong
CBXX4725
Stoeng Mean Chey
CBXX4726
Tuk Laak
CBXX4727
Tuol Kok
CBXX4728
Tuol Tumpung
CBXX4729
Arai
CBXX4730
Bamnak
CBXX4731
Dei Roneat
CBXX4732
Kamnom
CBXX4733
Kamreng
CBXX4734
Krakor
CBXX4735
Leach
CBXX4736
Moat Preah
CBXX4737
Phumi 'Neakta Prachau
CBXX4738
Phumi Acham Kok
CBXX4739
Phumi Andong Krasang
CBXX4740
Phumi Andong Sbov
CBXX4741
Phumi Andong Tamung
CBXX4742
Phumi Aneam Prayaol
CBXX4743
Phumi Angkanh
CBXX4744
Phumi Anlong Kantuot
CBXX4745
Phumi Anlong Kroch
CBXX4746
Phumi Anlong Veal
CBXX4747
Phumi Anlung Kray
CBXX4748
Phumi Anlung Reang
CBXX4749
Phumi Anlung Thnong
CBXX4750
Phumi Ansa Chambak
CBXX4751
Phumi Ansa Kam
CBXX4752
Phumi Ansaom K'ek
CBXX4753
Phumi Anteak Kuoy
CBXX4754
Phumi Asei Kaong
CBXX4755
Phumi Ba Nam
CBXX4756
Phumi Bak Chenhchien
CBXX4757
Phumi Bak Mek
CBXX4758
Phumi Bak Pring
CBXX4759
Phumi Bak Sna
CBXX4760
Phumi Bakan
CBXX4761
Phumi Bamnak
CBXX4762
Phumi Banhnha Khel
CBXX4763
Phumi Banlich Sdei
CBXX4764
Phumi Banteay Chey
CBXX4765
Phumi Banteay Traok
CBXX4766
Phumi Baos Kor
CBXX4767
Phumi Barayn
CBXX4768
Phumi Bat Kandaol
CBXX4769
Phumi Bat Mondol
CBXX4770
Phumi Boeng
CBXX4771
Phumi Boeng Ampil
CBXX4772
Phumi Boeng Bei
CBXX4773
Phumi Boeng Chak
CBXX4774
Phumi Boeng Chheu Trav
CBXX4775
Phumi Boeng Chhuk
CBXX4776
Phumi Boeng Khnar
CBXX4777
Phumi Boeng Kranh
CBXX4778
Phumi Boeng Leu
CBXX4779
Phumi Boeng Pit Krang
CBXX4780
Phumi Boeng Trach
CBXX4781
Phumi Boh Chrey
CBXX4782
Phumi Chab
CBXX4783
Phumi Cham Thmei
CBXX4784
Phumi Chambak Meas
CBXX4785
Phumi Chambak Thum
CBXX4786
Phumi Chamkar O
CBXX4787
Phumi Chamraoh
CBXX4789
Phumi Char
CBXX4790
Phumi Char Kan
CBXX4791
Phumi Cheung Phleung
CBXX4792
Phumi Cheur
CBXX4793
Phumi Chheuteal
CBXX4794
Phumi Chhnal Moan
CBXX4795
Phumi Chhuk
CBXX4796
Phumi Chiheng
CBXX4797
Phumi Chikok
CBXX4798
Phumi Chrab
CBXX4799
Phumi Chrak Preal
CBXX4800
Phumi Chreng
CBXX4801
Phumi Chres
CBXX4802
Phumi Chrou
CBXX4804
Phumi Chruoy
CBXX4805
Phumi Chumnich
CBXX4806
Phumi Chumnob
CBXX4807
Phumi Chumrum Siem
CBXX4808
Phumi Chumteav Meas
CBXX4809
Phumi Chuor Kom
CBXX4810
Phumi Damnak Ampil
CBXX4811
Phumi Damnak Sangke
CBXX4812
Phumi Damnak Takao
CBXX4813
Phumi Damnak Trab
CBXX4814
Phumi Damnak Trach
CBXX4815
Phumi Damrei Sar
CBXX4816
Phumi Dang Lang
CBXX4817
Phumi Dangka Chamleah
CBXX4818
Phumi Dangkao Meas
CBXX4819
Phumi Dangkeab Kdam
CBXX4820
Phumi Dangkieb Kdam
CBXX4821
Phumi Dangrong
CBXX4822
Phumi Dek Kok
CBXX4823
Phumi Don E
CBXX4824
Phumi Dong
CBXX4825
Phumi Dong Chuor
CBXX4826
Phumi Dong Khleang
CBXX4827
Phumi Dong Leak
CBXX4828
Phumi Dong Pol
CBXX4829
Phumi Dong Thkaol
CBXX4830
Phumi K'am Samnar
CBXX4831
Phumi Kam Prak Kon
CBXX4832
Phumi Kamnom Toch
CBXX4833
Phumi Kampang
CBXX4834
Phumi Kampeng
CBXX4835
Phumi Kampong
CBXX4836
Phumi Kampong Damrei
CBXX4837
Phumi Kampong Kdei
CBXX4838
Phumi Kampong Khneas
CBXX4839
Phumi Kampong Krasang
CBXX4840
Phumi Kampong La
CBXX4841
Phumi Kampong Lar
CBXX4842
Phumi Kampong Luong
CBXX4843
Phumi Kampong Pouthi
CBXX4844
Phumi Kampong Prak
CBXX4845
Phumi Kampong Samnar
CBXX4846
Phumi Kampong Stoeng
CBXX4847
Phumi Kampong Thkaol
CBXX4848
Phumi Kamrang
CBXX4849
Phumi Kamraonh
CBXX4850
Phumi Kamrieng
CBXX4851
Phumi Kandieng
CBXX4852
Phumi Kanhchor
CBXX4853
Phumi Kantras
CBXX4854
Phumi Kaoh
CBXX4855
Phumi Kaoh Kai
CBXX4856
Phumi Kaoh Lum
CBXX4857
Phumi Kaoh Pratreal
CBXX4858
Phumi Kaoh Sala
CBXX4859
Phumi Katin
CBXX4860
Phumi Kbal Chheu Puk
CBXX4861
Phumi Kbal Kou
CBXX4862
Phumi Kbal Teahean
CBXX4863
Phumi Kbal Trach
CBXX4864
Phumi Kdat
CBXX4865
Phumi Kdei Khvav
CBXX4866
Phumi Kha Bas
CBXX4867
Phumi Khla Krapeu
CBXX4868
Phumi Khnar Totoeng
CBXX4869
Phumi Khsang
CBXX4870
Phumi Khvang
CBXX4871
Phumi Kleng Pos
CBXX4872
Phumi Kok Khchei
CBXX4873
Phumi Kol Totoeng
CBXX4874
Phumi Kong Kdiem
CBXX4875
Phumi Kouk Chhliich
CBXX4876
Phumi Kouk Khsach
CBXX4877
Phumi Kouk Mlu
CBXX4878
Phumi Kouk Ph'av
CBXX4879
Phumi Kouk Trang
CBXX4880
Phumi Krachab
CBXX4881
Phumi Kralang Meas
CBXX4882
Phumi Kralanh
CBXX4883
Phumi Krang Krasang
CBXX4884
Phumi Krang Ponlea
CBXX4885
Phumi Kraol Krabei
CBXX4886
Phumi Krapeng
CBXX4887
Phumi Krasang Kruor
CBXX4888
Phumi Krasas
CBXX4889
Phumi Krasas Khtum
CBXX4890
Phumi Kri Kuon Prey
CBXX4891
Phumi Kroch
CBXX4892
Phumi Krut Chheh
CBXX4893
Phumi Kuok Av
CBXX4894
Phumi Kuvul
CBXX4895
Phumi Leab
CBXX4896
Phumi Leach Pi
CBXX4897
Phumi Lolok Sar
CBXX4898
Phumi Mlich
CBXX4899
Phumi Moat Prey
CBXX4900
Phumi Mol
CBXX4901
Phumi Mongri
CBXX4902
Phumi Moung
CBXX4903
Phumi Ngomeng
CBXX4904
Phumi O
CBXX4905
Phumi O Angkrang
CBXX4906
Phumi O Anhchong
CBXX4907
Phumi O Kok
CBXX4908
Phumi O Prakang Kandal
CBXX4909
Phumi O Preal
CBXX4910
Phumi O Spean
CBXX4911
Phumi O Srov
CBXX4912
Phumi O Ta Paong
CBXX4913
Phumi O Ta Prok
CBXX4914
Phumi Paylay
CBXX4916
Phumi Pech Ban
CBXX4917
Phumi Pech Sdong
CBXX4918
Phumi Pen
CBXX4919
Phumi Phlou Mean
CBXX4920
Phumi Phlov Luong
CBXX4921
Phumi Phnol
CBXX4922
Phumi Phnou
CBXX4923
Phumi Phsa Leu
CBXX4924
Phumi Phset
CBXX4925
Phumi Phteah Boeng
CBXX4926
Phumi Phteah Chek
CBXX4927
Phumi Phteah Khpos
CBXX4928
Phumi Phteah Kor
CBXX4929
Phumi Phteah Rung
CBXX4930
Phumi Phteah Sdau
CBXX4931
Phumi Phteah Sdok
CBXX4932
Phumi Phteah Stoeng
CBXX4933
Phumi Pongror
CBXX4934
Phumi Pouthi Ta Kuoy
CBXX4935
Phumi Prahas Kbal
CBXX4936
Phumi Prahil
CBXX4937
Phumi Pralay Khnoeng
CBXX4938
Phumi Pramaoy
CBXX4939
Phumi Prasal
CBXX4940
Phumi Pratranh
CBXX4941
Phumi Prea Ampil
CBXX4942
Phumi Preah Angkrong
CBXX4943
Phumi Prek
CBXX4944
Phumi Prek Chik
CBXX4945
Phumi Prek Kal
CBXX4946
Phumi Prek Krabau
CBXX4947
Phumi Prek Krar
CBXX4948
Phumi Prek Omal
CBXX4949
Phumi Prek Tabek
CBXX4950
Phumi Prek Tnaot
CBXX4951
Phumi Prek Trabek
CBXX4952
Phumi Prey Andong
CBXX4953
Phumi Prey Chheuteal
CBXX4954
Phumi Prey Damrei
CBXX4955
Phumi Prey Kantuot
CBXX4956
Phumi Prey Khmang
CBXX4957
Phumi Prey Mean
CBXX4958
Phumi Prey Roung
CBXX4959
Phumi Prey Svay
CBXX4960
Phumi Pring Khpos
CBXX4961
Phumi Reang Khay
CBXX4962
Phumi Reang Khvav
CBXX4963
Phumi Robang Romeas
CBXX4964
Phumi Roha Til
CBXX4965
Phumi Rokat Thum
CBXX4966
Phumi Rokou
CBXX4967
Phumi Roleab
CBXX4968
Phumi Roleang
CBXX4969
Phumi Rovieng
CBXX4970
Phumi Rumchek
CBXX4971
Phumi Rumlech
CBXX4973
Phumi Sa Thum
CBXX4974
Phumi Sach Puk
CBXX4975
Phumi Sai
CBXX4976
Phumi Sala
CBXX4977
Phumi Sala Khet
CBXX4978
Phumi Sala Ta Chen
CBXX4979
Phumi Sambos
CBXX4980
Phumi Sambuor
CBXX4981
Phumi Samlanh Tapri
CBXX4982
Phumi Samraong
CBXX4983
Phumi Samraong Yea
CBXX4984
Phumi Sanlung
CBXX4985
Phumi Sansar
CBXX4986
Phumi Sapeang
CBXX4987
Phumi Satrav
CBXX4988
Phumi Sbang
CBXX4989
Phumi Sbov Rik
CBXX4990
Phumi Sdok Chrey
CBXX4991
Phumi Sdok Khla
CBXX4992
Phumi Sdok Khlouk
CBXX4993
Phumi Sdok Svay
CBXX4994
Phumi Sdok Thlok
CBXX4995
Phumi Sdok Trabek
CBXX4996
Phumi Sen Chey
CBXX4997
Phumi Sna Ansa
CBXX4998
Phumi Snay Tuol
CBXX4999
Phumi Som Trom
CBXX5000
Phumi Sophi
CBXX5001
Phumi Sotin
CBXX5002
Phumi Spong
CBXX5003
Phumi Srah Mkak
CBXX5004
Phumi Srakar
CBXX5005
Phumi Srang
CBXX5006
Phumi Sraong
CBXX5007
Phumi Sre Chak
CBXX5008
Phumi Sre Dang
CBXX5009
Phumi Sre Lvea
CBXX5010
Phumi Sre Peang
CBXX5011
Phumi Sre Popeay
CBXX5012
Phumi Sre Roessei
CBXX5013
Phumi Sre Tang Yo
CBXX5014
Phumi Srov
CBXX5016
Phumi Stoeng Kambot
CBXX5017
Phumi Sva Pream
CBXX5018
Phumi Svay At
CBXX5019
Phumi Svay Khpos
CBXX5020
Phumi Svay Nhoek
CBXX5021
Phumi Svay Pak
CBXX5022
Phumi Svay Pouthi
CBXX5023
Phumi Svay Prey
CBXX5024
Phumi Svay Sar
CBXX5026
Phumi Svay Yeang
CBXX5027
Phumi Sya Kraom
CBXX5028
Phumi Ta Chab
CBXX5029
Phumi Ta Chhor
CBXX5030
Phumi Ta Koy Kan Kat
CBXX5031
Phumi Ta Mum
CBXX5032
Phumi Ta Nai
CBXX5033
Phumi Ta Prahok
CBXX5034
Phumi Ta Sdei
CBXX5035
Phumi Ta Snok
CBXX5036
Phumi Tade
CBXX5037
Phumi Takev
CBXX5038
Phumi Tang Kouk
CBXX5039
Phumi Tang Luoch
CBXX5040
Phumi Tang Lvea
CBXX5041
Phumi Tanon
CBXX5042
Phumi Tbeng Chrum
CBXX5043
Phumi Tbeng Prakieb
CBXX5044
Phumi Tei Trav
CBXX5045
Phumi Thkaol
CBXX5046
Phumi Thkaol Toch
CBXX5047
Phumi Thkoul Andet
CBXX5048
Phumi Thlok
CBXX5049
Phumi Thma Kre
CBXX5050
Phumi Thmei
CBXX5051
Phumi Thneah Cheal
CBXX5052
Phumi Tien Tay
CBXX5053
Phumi Tnaot Bat
CBXX5055
Phumi Toch
CBXX5056
Phumi Tonlea
CBXX5057
Phumi Totoeng Thngai
CBXX5058
Phumi Tramper
CBXX5059
Phumi Trang
CBXX5060
Phumi Trangel
CBXX5061
Phumi Tranh Bangrul
CBXX5062
Phumi Trapeang Chong
CBXX5063
Phumi Trapeang Khley
CBXX5064
Phumi Trapeang Khtum
CBXX5065
Phumi Trapeang Kol
CBXX5066
Phumi Trapeang Rumdenh
CBXX5067
Phumi Trapeang Snuol
CBXX5068
Phumi Trapeang Troam
CBXX5069
Phumi Troam
CBXX5070
Phumi Tuk Luy
CBXX5071
Phumi Tumleay
CBXX5072
Phumi Tumpor
CBXX5073
Phumi Tuol Ach Kok
CBXX5074
Phumi Tuol Char
CBXX5075
Phumi Tuol Khmaoch
CBXX5076
Phumi Tuol Kravanh
CBXX5077
Phumi Tuol Thma
CBXX5078
Phumi Tuol Veng
CBXX5079
Phumi Veal
CBXX5080
Phumi Veal Boeng Talaoh
CBXX5081
Phumi Veal Kanthea
CBXX5082
Phumi Veal Nintrea
CBXX5083
Phumi Veal Sangke
CBXX5084
Phumi Veal Snao
CBXX5085
Phumi Voall Preng
CBXX5086
Phumi Yun
CBXX5087
Preah Mlu
CBXX5088
Pursat
CBXX5089
Reang Toel
CBXX5090
Sala Khum Boeng Kantuot
CBXX5091
Santre
CBXX5092
Ta Lou
CBXX5093
Trapong Pong
CBXX5094
Tuol Kruos
CBXX5095
Veal Angkrong
CBXX5096
Veal Veng
CBXX5097
Bahal
CBXX5098
Bangkan
CBXX5099
Chheb Kandal
CBXX5100
Choam Ksant
CBXX5101
Choam Sre
CBXX5102
Kakhoek
CBXX5103
Kampong Putrea Thmei
CBXX5104
Kbal Damrei
CBXX5105
Khamphoet
CBXX5106
Kulen
CBXX5107
Phnum Tbeng Meanchey
CBXX5108
Phumi Andas
CBXX5109
Phumi Andong Kor
CBXX5110
Phumi Angkrong
CBXX5111
Phumi Anhchang
CBXX5112
Phumi Anlong Svay
CBXX5113
Phumi Au Loek
CBXX5114
Phumi Bak Kdaong
CBXX5115
Phumi Be
CBXX5116
Phumi Boeng
CBXX5117
Phumi Bos
CBXX5118
Phumi Bos Pey
CBXX5119
Phumi Bos Thum
CBXX5120
Phumi Ch'eh
CBXX5121
Phumi Changkrang
CBXX5122
Phumi Char
CBXX5123
Phumi Chh'eh
CBXX5124
Phumi Chheb Chas
CBXX5125
Phumi Chheuteal Kong
CBXX5126
Phumi Chhnuon
CBXX5127
Phumi Chhuk
CBXX5128
Phumi Chi Aok
CBXX5129
Phumi Choam Chhleung
CBXX5130
Phumi Choam Til
CBXX5131
Phumi Chrach
CBXX5132
Phumi Chrak Krasang
CBXX5133
Phumi Chuonh
CBXX5134
Phumi Damphiet
CBXX5135
Phumi Dar
CBXX5136
Phumi Depo
CBXX5137
Phumi Dong
CBXX5138
Phumi Kampong Ampil
CBXX5139
Phumi Kampong Chrey
CBXX5140
Phumi Kampong Krasang
CBXX5141
Phumi Kampong Pouthi
CBXX5142
Phumi Kampong Preah Ent
CBXX5143
Phumi Kampong Putrea Chas
CBXX5144
Phumi Kampong Soeameu
CBXX5145
Phumi Kampong Sralau
CBXX5146
Phumi Kamprak
CBXX5147
Phumi Kantuot Samraong
CBXX5148
Phumi Kaoh Kert
CBXX5149
Phumi Kbal Khla
CBXX5150
Phumi Kdak
CBXX5151
Phumi Ke
CBXX5152
Phumi Khna
CBXX5153
Phumi Khnar
CBXX5154
Phumi Khnat
CBXX5155
Phumi Khnor
CBXX5156
Phumi Khsang
CBXX5157
Phumi Khvang
CBXX5158
Phumi Khvav
CBXX5159
Phumi Kien Sang
CBXX5160
Phumi Kngaok
CBXX5161
Phumi Kok Poun
CBXX5162
Phumi Kong Yaong
CBXX5163
Phumi Kongpong
CBXX5165
Phumi Kouk Kroeal
CBXX5166
Phumi Krabau
CBXX5167
Phumi Kralaot
CBXX5168
Phumi Lar Edth
CBXX5169
Phumi Meunreach
CBXX5170
Phumi Mlu Prey
CBXX5171
Phumi Mreal
CBXX5172
Phumi Mrech
CBXX5173
Phumi Narung
CBXX5174
Phumi Nhong
CBXX5175
Phumi O Pou
CBXX5176
Phumi Peuk
CBXX5177
Phumi Phlach
CBXX5178
Phumi Phnum Anlong
CBXX5179
Phumi Phnum Dek
CBXX5180
Phumi Pnou
CBXX5181
Phumi Pouthi
CBXX5182
Phumi Pouthi Teab
CBXX5183
Phumi Pra
CBXX5184
Phumi Praeus K'ak
CBXX5185
Phumi Prame
CBXX5186
Phumi Pratheat
CBXX5187
Phumi Preah Haoh
CBXX5188
Phumi Preal
CBXX5189
Phumi Prey Totoeng
CBXX5190
Phumi Prey Veng
CBXX5191
Phumi Pring
CBXX5192
Phumi Rai
CBXX5193
Phumi Robieng
CBXX5194
Phumi Roessei
CBXX5195
Phumi Roessei Srok
CBXX5196
Phumi Rolum Thma
CBXX5197
Phumi Romunh
CBXX5198
Phumi Rovieng Cheung
CBXX5199
Phumi Rumchek
CBXX5200
Phumi Samlanh
CBXX5201
Phumi Samrang
CBXX5202
Phumi Samraong
CBXX5203
Phumi Samritthi
CBXX5204
Phumi Sangke
CBXX5205
Phumi Sangke Roung
CBXX5206
Phumi Sanlung
CBXX5207
Phumi Sdau
CBXX5208
Phumi Sleng Toul
CBXX5210
Phumi Srabal
CBXX5211
Phumi Sre
CBXX5212
Phumi Sre Prang
CBXX5214
Phumi Stoeng
CBXX5215
Phumi Suong
CBXX5216
Phumi Svay Damnak
CBXX5217
Phumi Ta Mei
CBXX5218
Phumi Tang Trak
CBXX5219
Phumi Tasek
CBXX5220
Phumi Tatay
CBXX5221
Phumi Tbal
CBXX5222
Phumi Tbeng
CBXX5223
Phumi Thaphong
CBXX5224
Phumi Thkeng
CBXX5225
Phumi Thmea
CBXX5226
Phumi Thmei
CBXX5227
Phumi Toek Kraham
CBXX5228
Phumi Trapeang Chhuk
CBXX5229
Phumi Trapeang Pring
CBXX5230
Phumi Trapeang Roessei
CBXX5231
Phumi Trapeang S'ang
CBXX5233
Phumi Troun
CBXX5234
Phumi Tuol
CBXX5235
Phumi Yeang
CBXX5236
Pyuor Chruk
CBXX5237
Rovieng
CBXX5238
Sen Kong
CBXX5239
Spong
CBXX5240
Sre Thum
CBXX5241
Ta Seng
CBXX5242
Tmat Baeuy
CBXX5243
Trapeang Kol
CBXX5244
Ba Kev
CBXX5245
Ba Nev
CBXX5246
Banlung
CBXX5247
Bong Long
CBXX5248
Hat Baoh
CBXX5249
Hinlat
CBXX5250
Kok Lak Nhai
CBXX5251
Kong Khlong
CBXX5252
Lumphat
CBXX5253
Phleu Leu
CBXX5254
Phumi Abeng
CBXX5255
Phumi Anlong Svay
CBXX5256
Phumi Athen
CBXX5257
Phumi Ba Kham
CBXX5258
Phumi Ba Lay
CBXX5259
Phumi Bah Ke
CBXX5260
Phumi Bah Ke Toch
CBXX5261
Phumi Ban Chung
CBXX5262
Phumi Ban Chut
CBXX5263
Phumi Ban Khuon
CBXX5264
Phumi Ban Kon
CBXX5265
Phumi Ban Lay
CBXX5266
Phumi Ban Mai
CBXX5267
Phumi Ban Nay
CBXX5268
Phumi Ban Nhai
CBXX5269
Phumi Ban Phi
CBXX5270
Phumi Ban Phinay
CBXX5271
Phumi Ban Ponth
CBXX5272
Phumi Ban Tang
CBXX5273
Phumi Ban Tiem Kraom
CBXX5274
Phumi Ban Tiem Leu
CBXX5275
Phumi Banchet
CBXX5276
Phumi Bang Lot
CBXX5277
Phumi Banpang
CBXX5278
Phumi Batang Popeay
CBXX5279
Phumi Batang Sra
CBXX5280
Phumi Batang Svay
CBXX5281
Phumi Bating Kab
CBXX5282
Phumi Bos Poy
CBXX5283
Phumi Cha Ung Kandal
CBXX5284
Phumi Chakam
CBXX5285
Phumi Cham
CBXX5286
Phumi Cham Toal
CBXX5287
Phumi Chan
CBXX5288
Phumi Changhan
CBXX5289
Phumi Chanob
CBXX5290
Phumi Chay
CBXX5291
Phumi Cheang Ham
CBXX5292
Phumi Chon
CBXX5293
Phumi Chong
CBXX5294
Phumi Dok Yong
CBXX5295
Phumi Dong Bak
CBXX5296
Phumi Ham
CBXX5297
Phumi Hay
CBXX5298
Phumi Hveiya Leu
CBXX5299
Phumi Ka Aol
CBXX5300
Phumi Ka On
CBXX5301
Phumi Ka On Khla
CBXX5302
Phumi Kab Nuy
CBXX5303
Phumi Kachut
CBXX5304
Phumi Kala
CBXX5305
Phumi Kalai Kala
CBXX5306
Phumi Kalai Kanuv
CBXX5307
Phumi Kalai Taveng
CBXX5308
Phumi Kalai Thum
CBXX5309
Phumi Kalan Thum
CBXX5310
Phumi Kamang Chong
CBXX5311
Phumi Kampa Du
CBXX5312
Phumi Kamping
CBXX5313
Phumi Kang Nak
CBXX5314
Phumi Kangtak
CBXX5315
Phumi Kaninhor
CBXX5316
Phumi Kanuv
CBXX5317
Phumi Kaoh Piek
CBXX5318
Phumi Kate Vat
CBXX5319
Phumi Katieng
CBXX5320
Phumi Kes Chong Nay
CBXX5321
Phumi Kes Chong Nhai
CBXX5322
Phumi Kes Ph'ar
CBXX5323
Phumi Kham Dorang
CBXX5324
Phumi Khilek
CBXX5325
Phumi Khla
CBXX5326
Phumi Khmen
CBXX5327
Phumi Khti
CBXX5328
Phumi Knong
CBXX5329
Phumi Kok Lak Nay
CBXX5330
Phumi Kol Pouthi
CBXX5331
Phumi Kong Nang
CBXX5332
Phumi Kong P'a
CBXX5333
Phumi Kong Pou
CBXX5334
Phumi Kraom
CBXX5335
Phumi La OEn
CBXX5336
Phumi Labang Siek
CBXX5337
Phumi Laminh
CBXX5338
Phumi Leu Nay
CBXX5339
Phumi Leu Nhai
CBXX5340
Phumi Lum Bang
CBXX5341
Phumi Lung Khung
CBXX5342
Phumi Malik
CBXX5343
Phumi Mong Toch
CBXX5344
Phumi Namavang
CBXX5345
Phumi O Laeum
CBXX5346
Phumi O Let
CBXX5347
Phumi Ok Taok
CBXX5348
Phumi On
CBXX5349
Phumi Pachun Nang Kung
CBXX5350
Phumi Pak Kab
CBXX5351
Phumi Pakab
CBXX5352
Phumi Pakalan
CBXX5353
Phumi Phav
CBXX5354
Phumi Phleu Kraom
CBXX5355
Phumi Phlothum
CBXX5356
Phumi Phnum Kok Kraom
CBXX5357
Phumi Pou
CBXX5358
Phumi Pou Nay
CBXX5359
Phumi Poy
CBXX5360
Phumi Prang
CBXX5361
Phumi Pu Nhai
CBXX5362
Phumi Pu Yi
CBXX5363
Phumi Sam Nhai
CBXX5364
Phumi Samtung
CBXX5365
Phumi Savanbav
CBXX5366
Phumi Sre Angkrong
CBXX5367
Phumi Sre Chhuk
CBXX5368
Phumi Sre Chrey
CBXX5369
Phumi Sre Leu
CBXX5370
Phumi Srepok Thum
CBXX5371
Phumi Suoy
CBXX5372
Phumi Syatung
CBXX5373
Phumi Ta Aong
CBXX5374
Phumi Ta Aong Kab
CBXX5375
Phumi Ta Aong Pok
CBXX5376
Phumi Ta Lav
CBXX5377
Phumi Ta Ngat
CBXX5378
Phumi Ta Veng
CBXX5379
Phumi Tang Se
CBXX5380
Phumi Teun Kraom
CBXX5381
Phumi Teun Leu
CBXX5382
Phumi Thlang Svay
CBXX5383
Phumi Thong
CBXX5384
Phumi Tipou
CBXX5385
Phumi Trapeang Veng
CBXX5386
Phumi Tun
CBXX5387
Phumi Veang Ke
CBXX5388
Phumi Vieng Dung
CBXX5389
Phumi Voen Hay
CBXX5390
Phumi Vong
CBXX5391
Phumi Yeaks Laom
CBXX5392
Phumi Yem
CBXX5393
Pou Nhai
CBXX5394
Sre Angkrong
CBXX5395
Tak Mak
CBXX5396
Veang Kham
CBXX5397
Virochey
CBXX5398
Bos Mon Leu
CBXX5399
Chantrea
CBXX5400
Kampong Rou
CBXX5401
Khum Basak
CBXX5402
Khum Chak
CBXX5403
Khum Chek
CBXX5404
Khum Chheuteal
CBXX5405
Khum Kampong Chamlang
CBXX5406
Khum Khsetr
CBXX5407
Khum Kruos
CBXX5408
Khum Nhor
CBXX5409
Khum Pouthi Reach
CBXX5410
Khum Prasotr
CBXX5411
Khum Preah Ponlea
CBXX5412
Khum Prey Thum
CBXX5413
Khum Romeang Thkaol
CBXX5414
Khum Sam Yaong
CBXX5415
Khum Sambuor
CBXX5416
Khum Sangkhor
CBXX5417
Khum Svay Angk
CBXX5418
Khum Svay Chek
CBXX5419
Khum Svay Chrum
CBXX5420
Khum Svay Ta Yean
CBXX5421
Khum Svay Yea
CBXX5422
Khum Thlok
CBXX5423
Khum Thmei
CBXX5424
Kranhung
CBXX5425
Phumi Aksam
CBXX5426
Phumi Ampil
CBXX5427
Phumi Ampou Prey
CBXX5428
Phumi Andong
CBXX5429
Phumi Andong Pouthi
CBXX5430
Phumi Andong Trabek
CBXX5431
Phumi Angk Kduoch
CBXX5432
Phumi Angk Prasre
CBXX5433
Phumi Angk Sala
CBXX5434
Phumi Angk Svay
CBXX5435
Phumi Angk Ta Mouk
CBXX5436
Phumi Angkrong
CBXX5437
Phumi Anlong Spean
CBXX5438
Phumi Ansaong
CBXX5439
Phumi Bak Ronoas
CBXX5440
Phumi Banla S'et
CBXX5441
Phumi Baray
CBXX5442
Phumi Bayab
CBXX5443
Phumi Boeng Rai Khang Cheung
CBXX5444
Phumi Boeng Rai Khang Tbong
CBXX5445
Phumi Boeng Tasuos
CBXX5446
Phumi Bos
CBXX5447
Phumi Bos Svay
CBXX5448
Phumi Bos Toch
CBXX5449
Phumi Chab Pring
CBXX5450
Phumi Cham
CBXX5451
Phumi Chambak Kaong
CBXX5452
Phumi Chambak Kuy
CBXX5453
Phumi Chambak Thum
CBXX5454
Phumi Chamkar Kaoh
CBXX5455
Phumi Chamres
CBXX5456
Phumi Chantrei
CBXX5457
Phumi Chea Theach
CBXX5458
Phumi Chen Sa
CBXX5459
Phumi Chih Roessei
CBXX5460
Phumi Chong Prek
CBXX5461
Phumi Chrak Roessei
CBXX5462
Phumi Chrak Smach
CBXX5463
Phumi Chres
CBXX5464
Phumi Dak Por
CBXX5465
Phumi Dang Kda
CBXX5466
Phumi Dangkieb Kdam
CBXX5467
Phumi Dek Phleung
CBXX5468
Phumi Don Am
CBXX5469
Phumi Don Leb
CBXX5470
Phumi Don Noy
CBXX5471
Phumi Don Tong
CBXX5472
Phumi Dong
CBXX5473
Phumi Hek Samnanh
CBXX5474
Phumi Kak
CBXX5475
Phumi Kampong Ampil
CBXX5476
Phumi Kampong Chamlang
CBXX5477
Phumi Kampong Krasang
CBXX5478
Phumi Kampong Tasuos
CBXX5479
Phumi Kampong Trach
CBXX5480
Phumi Kampot Amreak
CBXX5481
Phumi Kandal
CBXX5482
Phumi Kandieng Reay
CBXX5483
Phumi Kanhchhet
CBXX5484
Phumi Kantuot Kraom
CBXX5485
Phumi Kaoh Kban
CBXX5486
Phumi Kaoh Kou
CBXX5487
Phumi Kdam Pir
CBXX5488
Phumi Kdei Samraong
CBXX5489
Phumi Khla Ngoab
CBXX5490
Phumi Khse Dek
CBXX5491
Phumi Khuoch
CBXX5492
Phumi Kokir
CBXX5494
Phumi Kon Kokir
CBXX5495
Phumi Kouk Sramar
CBXX5496
Phumi Kouk Tek
CBXX5497
Phumi Kouk Trab
CBXX5498
Phumi Krabas
CBXX5499
Phumi Kraham Kar
CBXX5500
Phumi Krang Leav
CBXX5501
Phumi Kranhung
CBXX5502
Phumi Kraol Kou Kandal
CBXX5503
Phumi Kraol Kou Khang Kaeut
CBXX5504
Phumi Krasang Chrum
CBXX5505
Phumi Kroch
CBXX5506
Phumi Lbaeuk
CBXX5507
Phumi Leab
CBXX5508
Phumi Luong
CBXX5509
Phumi Lvea
CBXX5510
Phumi Meloung
CBXX5511
Phumi Meunchey
CBXX5512
Phumi Mreak Tep
CBXX5513
Phumi Neareaten
CBXX5514
Phumi Panh Nhong
CBXX5516
Phumi Phnum Srov
CBXX5517
Phumi Pong Toek
CBXX5518
Phumi Poplea
CBXX5519
Phumi Popul
CBXX5520
Phumi Pouthi
CBXX5521
Phumi Pouthi Kroch
CBXX5522
Phumi Pouthi Taros
CBXX5523
Phumi Prachantrea
CBXX5524
Phumi Prasat
CBXX5525
Phumi Prasotr
CBXX5526
Phumi Preah Bak Ka
CBXX5527
Phumi Preah Teyya
CBXX5528
Phumi Preah Teyyea
CBXX5529
Phumi Preah Tonle
CBXX5530
Phumi Prek Pok
CBXX5531
Phumi Prek Sangoam
CBXX5532
Phumi Prek Thnaot
CBXX5533
Phumi Prey Angkunh
CBXX5534
Phumi Prey Boeng
CBXX5535
Phumi Prey Chamnar
CBXX5536
Phumi Prey Chheuteal
CBXX5537
Phumi Prey Chhlak
CBXX5538
Phumi Prey Keav
CBXX5539
Phumi Prey Kokir
CBXX5540
Phumi Prey Mnoas
CBXX5541
Phumi Prey Ph'av
CBXX5542
Phumi Prey Phdau
CBXX5543
Phumi Prey Phniet
CBXX5544
Phumi Prey Pra
CBXX5545
Phumi Prey Praeus
CBXX5546
Phumi Prey Robaeus
CBXX5547
Phumi Prey Ronoung
CBXX5548
Phumi Prey Samphor
CBXX5549
Phumi Prey Sloek
CBXX5550
Phumi Prey Ta Ei
CBXX5551
Phumi Prey Tayoan
CBXX5552
Phumi Prey Thlok
CBXX5553
Phumi Prey Thnong
CBXX5554
Phumi Prey Totoeng
CBXX5555
Phumi Prey Tuol
CBXX5556
Phumi Prey Vear
CBXX5557
Phumi Prey Volli
CBXX5558
Phumi Prey Yuon
CBXX5559
Phumi Pring Chrum
CBXX5560
Phumi Ream Chou
CBXX5561
Phumi Robaoh Pring
CBXX5562
Phumi Roessei Chuor
CBXX5563
Phumi Roessei Totoeng
CBXX5564
Phumi Samdei
CBXX5565
Phumi Samlei
CBXX5566
Phumi Samraong
CBXX5567
Phumi Sang Kdei
CBXX5568
Phumi Sangke
CBXX5569
Phumi Sangkom Meanchey
CBXX5570
Phumi Sek Yum
CBXX5571
Phumi Sentar
CBXX5572
Phumi Seri Os
CBXX5573
Phumi Snay Kreang
CBXX5574
Phumi Sopha
CBXX5576
Phumi Sre Roessei
CBXX5577
Phumi Sva Lout
CBXX5578
Phumi Svay Chek
CBXX5579
Phumi Svay Don Ei
CBXX5580
Phumi Svay Kal
CBXX5581
Phumi Svay Kaong
CBXX5583
Phumi Svay Rolum
CBXX5584
Phumi Svay Rumpea
CBXX5585
Phumi Svay Taphlo
CBXX5586
Phumi Ta Mom
CBXX5587
Phumi Ta S'ang
CBXX5588
Phumi Tahang
CBXX5589
Phumi Takao
CBXX5590
Phumi Takoeng
CBXX5591
Phumi Talean
CBXX5592
Phumi Tanoy
CBXX5593
Phumi Tapang
CBXX5594
Phumi Tapao
CBXX5595
Phumi Tareak
CBXX5596
Phumi Tasak
CBXX5597
Phumi Tasek
CBXX5598
Phumi Tasuos
CBXX5599
Phumi Tathet
CBXX5600
Phumi Tathien
CBXX5601
Phumi Tbeng
CBXX5602
Phumi Thlok
CBXX5603
Phumi Thma Pean
CBXX5604
Phumi Thma Sar
CBXX5605
Phumi Thmol
CBXX5606
Phumi Thna
CBXX5607
Phumi Thnal Peam
CBXX5608
Phumi Thnal Totoeng
CBXX5609
Phumi Thnong
CBXX5610
Phumi Thum
CBXX5611
Phumi Tnaot
CBXX5612
Phumi Toear
CBXX5613
Phumi Totea
CBXX5615
Phumi Trabek Prahaong
CBXX5616
Phumi Trach
CBXX5617
Phumi Traok
CBXX5618
Phumi Trapeang Chambak
CBXX5619
Phumi Trapeang Krapoes
CBXX5620
Phumi Trapeang Kret
CBXX5621
Phumi Trapeang Ph'av
CBXX5622
Phumi Trapeang Phloah
CBXX5623
Phumi Trapeang Popel
CBXX5624
Phumi Trapeang Prei
CBXX5625
Phumi Trapeang Reang
CBXX5626
Phumi Trapeang Run
CBXX5627
Phumi Trapeang Sdau
CBXX5628
Phumi Trapeang Sla
CBXX5629
Phumi Trapeang Smach
CBXX5630
Phumi Trapeang Thma
CBXX5631
Phumi Trapeang Trav
CBXX5632
Phumi Tras
CBXX5633
Phumi Tuol Ampil
CBXX5634
Phumi Tuol Sokram
CBXX5635
Phumi Tuol Spean
CBXX5636
Phumi Tuol Trea
CBXX5637
Prey Nhay
CBXX5638
Svay Rieng
CBXX5639
Vott Bos Phlang
CBXX5640
Vott Chek
CBXX5641
Vott Chrey Kdaong
CBXX5642
Vott Kaoh
CBXX5643
Vott Prey Angkunh
CBXX5644
Vott Svay
CBXX5645
Vott Tuol Prasrei
CBXX5646
Kampong Kdei
CBXX5647
Khvav
CBXX5648
Kouk Reang
CBXX5649
Kralanh
CBXX5650
Moat Khla
CBXX5651
O Ta Yu
CBXX5652
Phumi Ampil
CBXX5653
Phumi Ampil Kdeb
CBXX5654
Phumi Andas
CBXX5655
Phumi Andeng Chruk
CBXX5656
Phumi Angkeal
CBXX5657
Phumi Angkon
CBXX5658
Phumi Angkor Krau
CBXX5659
Phumi Angkrong
CBXX5660
Phumi Anlong Pir
CBXX5661
Phumi Anlong Pring
CBXX5662
Phumi Anlong Sandan
CBXX5663
Phumi Anlong Sar
CBXX5664
Phumi Anlong Thma
CBXX5665
Phumi Anlong Thum
CBXX5666
Phumi Anlung Kravel
CBXX5667
Phumi Antoet Sokh
CBXX5668
Phumi Antung
CBXX5669
Phumi Anuk
CBXX5670
Phumi Aprak Slab
CBXX5671
Phumi Au Mal
CBXX5672
Phumi Bak Kamphleung
CBXX5673
Phumi Bak Roneas
CBXX5674
Phumi Balang
CBXX5675
Phumi Bam Penh Reach
CBXX5676
Phumi Ban Lean
CBXX5677
Phumi Bang Kaong
CBXX5678
Phumi Bang Kbal
CBXX5679
Phumi Bantaok Buos
CBXX5680
Phumi Banteay Srei
CBXX5681
Phumi Baoh Ta Teb
CBXX5682
Phumi Baos Ta Trav
CBXX5683
Phumi Bat
CBXX5684
Phumi Bay Mat
CBXX5685
Phumi Beng
CBXX5686
Phumi Bet Meas
CBXX5687
Phumi Boeng
CBXX5688
Phumi Boeng Thum
CBXX5689
Phumi Boeng Tramaol
CBXX5690
Phumi Boeng Veng
CBXX5691
Phumi Boh
CBXX5692
Phumi Bos Kralanh
CBXX5693
Phumi Bos Taret
CBXX5694
Phumi Chak
CBXX5695
Phumi Chambak Kantrom
CBXX5696
Phumi Champei
CBXX5697
Phumi Chang'aeur Leav
CBXX5698
Phumi Chant Sar Khang Cheung
CBXX5699
Phumi Char
CBXX5700
Phumi Chas
CBXX5701
Phumi Cheam
CBXX5702
Phumi Chek
CBXX5703
Phumi Chek Boh
CBXX5704
Phumi Chek Bos
CBXX5705
Phumi Cheung Vott
CBXX5706
Phumi Chheuteal
CBXX5707
Phumi Chhma
CBXX5708
Phumi Chhuk
CBXX5709
Phumi Chhuk Ta Loch
CBXX5710
Phumi Chikreng
CBXX5711
Phumi Chob
CBXX5712
Phumi Chong Kaoh Nea
CBXX5713
Phumi Chong Spean
CBXX5714
Phumi Chonleas Dai
CBXX5715
Phumi Chralong
CBXX5716
Phumi Chraneang
CBXX5718
Phumi Chreah
CBXX5719
Phumi Chreav
CBXX5720
Phumi Chrey
CBXX5721
Phumi Chrouy Neang Nuon
CBXX5722
Phumi Chruoy Chakrey
CBXX5723
Phumi Chub Chant Sar
CBXX5724
Phumi Chub Kraom
CBXX5725
Phumi Chub Leu
CBXX5726
Phumi Chub Saom
CBXX5727
Phumi Chub Tnaot
CBXX5728
Phumi Chumrum Reach
CBXX5729
Phumi Dak Phkear
CBXX5730
Phumi Dak Pouthi
CBXX5731
Phumi Dambok Khpos
CBXX5732
Phumi Damdek
CBXX5733
Phumi Damnak Chas
CBXX5734
Phumi Damnak Slanh
CBXX5735
Phumi Damrei Chhlang
CBXX5736
Phumi Damrei Kon
CBXX5737
Phumi Damrei Slab
CBXX5738
Phumi Dangkao
CBXX5739
Phumi Dei Kraham
CBXX5740
Phumi Don Diev
CBXX5741
Phumi Don Em
CBXX5742
Phumi Don Kay
CBXX5743
Phumi Don Kev
CBXX5744
Phumi Don Miev
CBXX5745
Phumi Don On
CBXX5746
Phumi Don Penh
CBXX5747
Phumi Don Reach
CBXX5748
Phumi Don Sok
CBXX5749
Phumi Don Sva
CBXX5750
Phumi Don Tok
CBXX5751
Phumi Don Tro
CBXX5752
Phumi Dong Sva
CBXX5753
Phumi Dontei
CBXX5754
Phumi K'ek Tum
CBXX5755
Phumi Ka Rolum
CBXX5756
Phumi Kakou
CBXX5757
Phumi Kambao
CBXX5758
Phumi Kamphem
CBXX5759
Phumi Kamphnieng
CBXX5760
Phumi Kampong Reab
CBXX5761
Phumi Kampong Thkov
CBXX5762
Phumi Kampos
CBXX5763
Phumi Kamroeng
CBXX5764
Phumi Kanchan Chrou
CBXX5765
Phumi Kandal
CBXX5767
Phumi Kanseng
CBXX5768
Phumi Kantrab
CBXX5769
Phumi Kantrak
CBXX5770
Phumi Kantreang
CBXX5771
Phumi Kantuot
CBXX5772
Phumi Kbal Cham
CBXX5773
Phumi Kbal Damrei
CBXX5774
Phumi Kbal Duoch
CBXX5775
Phumi Kbal Krapeu
CBXX5776
Phumi Kbon
CBXX5777
Phumi Kdei Run
CBXX5778
Phumi Kdol
CBXX5779
Phumi Kel
CBXX5780
Phumi Khang Cheung Vott
CBXX5781
Phumi Khang Lich Vott
CBXX5782
Phumi Khang Tbong Vott
CBXX5783
Phumi Khchar
CBXX5784
Phumi Khchar Techou
CBXX5785
Phumi Khcheay
CBXX5786
Phumi Khla Khmum
CBXX5787
Phumi Khlang Hay
CBXX5788
Phumi Khlat
CBXX5789
Phumi Khleay
CBXX5790
Phumi Khlong
CBXX5791
Phumi Khna
CBXX5792
Phumi Khna Krau Phnum
CBXX5793
Phumi Khna Rongvoas
CBXX5794
Phumi Khna Trav
CBXX5795
Phumi Khnar
CBXX5796
Phumi Khnat
CBXX5797
Phumi Khsach
CBXX5798
Phumi Khun Prum
CBXX5799
Phumi Khun Ream
CBXX5800
Phumi Khvav
CBXX5801
Phumi Khvek
CBXX5802
Phumi Kien Chreab
CBXX5803
Phumi Kien Sangke
CBXX5804
Phumi Kien Srei
CBXX5805
Phumi Kngan Pong
CBXX5806
Phumi Knong
CBXX5807
Phumi Ko Char
CBXX5808
Phumi Kok
CBXX5809
Phumi Kok Slong
CBXX5810
Phumi Kom Phlaeub
CBXX5811
Phumi Kombao
CBXX5812
Phumi Kompream
CBXX5813
Phumi Kon Kreng
CBXX5814
Phumi Kon Tnaot
CBXX5815
Phumi Kouk Andong
CBXX5816
Phumi Kouk Angkot
CBXX5817
Phumi Kouk Chambaeus
CBXX5818
Phumi Kouk Chan
CBXX5819
Phumi Kouk Chas
CBXX5820
Phumi Kouk Chen
CBXX5821
Phumi Kouk Dei
CBXX5822
Phumi Kouk Dong
CBXX5823
Phumi Kouk Kandal
CBXX5824
Phumi Kouk Khnang
CBXX5825
Phumi Kouk Knong
CBXX5826
Phumi Kouk Kok
CBXX5827
Phumi Kouk Kor
CBXX5828
Phumi Kouk Kral
CBXX5829
Phumi Kouk Kroch
CBXX5830
Phumi Kouk Lhong
CBXX5831
Phumi Kouk Mon
CBXX5832
Phumi Kouk Phnou
CBXX5833
Phumi Kouk Pol
CBXX5834
Phumi Kouk Pouthi
CBXX5835
Phumi Kouk Rohal
CBXX5836
Phumi Kouk Roluos
CBXX5837
Phumi Kouk Rumduol
CBXX5838
Phumi Kouk Snay
CBXX5840
Phumi Kouk Ta Di
CBXX5841
Phumi Kouk Ta Kau
CBXX5842
Phumi Kouk Ta Srei
CBXX5843
Phumi Kouk Tamung
CBXX5844
Phumi Kouk Tel
CBXX5845
Phumi Kouk Thmei
CBXX5846
Phumi Kouk Trach
CBXX5847
Phumi Kouk Trang
CBXX5848
Phumi Kouk Trom
CBXX5849
Phumi Kouk Yeang
CBXX5850
Phumi Koul
CBXX5851
Phumi Koul Thmei
CBXX5852
Phumi Krabau
CBXX5853
Phumi Krachor
CBXX5854
Phumi Krang
CBXX5855
Phumi Kraom
CBXX5856
Phumi Krapeu
CBXX5857
Phumi Krasang Ph'em
CBXX5858
Phumi Krasang Pul
CBXX5859
Phumi Krasang Tang Yur
CBXX5860
Phumi Kravan
CBXX5861
Phumi Kravel
CBXX5862
Phumi Kroch
CBXX5863
Phumi Kruos
CBXX5864
Phumi Kul
CBXX5865
Phumi Lbaeuk
CBXX5866
Phumi Lbaeuk Prei
CBXX5867
Phumi Lbaeuk Ta So
CBXX5868
Phumi Leav
CBXX5869
Phumi Loley
CBXX5870
Phumi Lolum
CBXX5871
Phumi Lumpuk
CBXX5873
Phumi Lveng Roessei
CBXX5874
Phumi Me Chrey
CBXX5875
Phumi Mkak
CBXX5876
Phumi Moat Peam
CBXX5877
Phumi Mukh Pen
CBXX5878
Phumi Neang Sraong
CBXX5879
Phumi Nokor Pheas
CBXX5880
Phumi O
CBXX5881
Phumi O Kralanh
CBXX5882
Phumi O Kraom
CBXX5883
Phumi O Leu
CBXX5884
Phumi O Phlong
CBXX5885
Phumi O Tey
CBXX5886
Phumi O Tuk
CBXX5887
Phumi Oknha Phek
CBXX5888
Phumi Pama
CBXX5889
Phumi Paoy Ta Prak
CBXX5890
Phumi Patat
CBXX5891
Phumi Peak Sneng
CBXX5892
Phumi Peak Sneng Chas
CBXX5893
Phumi Pech Chou
CBXX5894
Phumi Pes
CBXX5895
Phumi Ph'av
CBXX5896
Phumi Phleung Chheh
CBXX5898
Phumi Phnhea Srei
CBXX5899
Phumi Phnou
CBXX5900
Phumi Phnum Ampil
CBXX5901
Phumi Phnum Dei
CBXX5902
Phumi Phnum Kraom
CBXX5903
Phumi Phnum Toch
CBXX5904
Phumi Pong Toek
CBXX5905
Phumi Pongro
CBXX5906
Phumi Pongro Bat Chan
CBXX5907
Phumi Pongror
CBXX5908
Phumi Popel
CBXX5909
Phumi Pouthi Banteay Chey
CBXX5910
Phumi Pouthi Bos
CBXX5911
Phumi Pra Ling
CBXX5912
Phumi Prab Mai
CBXX5913
Phumi Pradak
CBXX5914
Phumi Prasat
CBXX5915
Phumi Prasat Trav
CBXX5916
Phumi Praset
CBXX5917
Phumi Pratheat
CBXX5918
Phumi Preah Andong
CBXX5919
Phumi Preah Angk Trong
CBXX5920
Phumi Preah Kou
CBXX5921
Phumi Prei
CBXX5922
Phumi Prey Chhka
CBXX5923
Phumi Prey Keab
CBXX5924
Phumi Prey Kroch
CBXX5925
Phumi Prey Lngieng
CBXX5926
Phumi Prey Pras
CBXX5927
Phumi Prey Thum
CBXX5928
Phumi Prey Tovil
CBXX5929
Phumi Prey Veang
CBXX5930
Phumi Prey Yeang
CBXX5931
Phumi Prolit
CBXX5932
Phumi Prot
CBXX5933
Phumi Ream Chea
CBXX5934
Phumi Reang
CBXX5935
Phumi Reul
CBXX5936
Phumi Ro
CBXX5937
Phumi Roessei
CBXX5938
Phumi Roessei Lok
CBXX5939
Phumi Roessei Luk
CBXX5940
Phumi Rohal
CBXX5941
Phumi Rokar
CBXX5942
Phumi Rokar Kambot
CBXX5943
Phumi Rokar Yea
CBXX5944
Phumi Rolum
CBXX5945
Phumi Rolum Tuk
CBXX5946
Phumi Roluos
CBXX5947
Phumi Romiet
CBXX5948
Phumi Roung Kou
CBXX5949
Phumi Rovieng
CBXX5950
Phumi Rumchek
CBXX5951
Phumi Rumdeng
CBXX5952
Phumi Rumduol
CBXX5953
Phumi Run
CBXX5954
Phumi Run Poah
CBXX5955
Phumi Rung
CBXX5956
Phumi Sabboros
CBXX5957
Phumi Sala
CBXX5958
Phumi Sala Kakaoh
CBXX5959
Phumi Sala Thma
CBXX5960
Phumi Sambat
CBXX5961
Phumi Sambuor
CBXX5962
Phumi Sampou Lun
CBXX5963
Phumi Samraong
CBXX5964
Phumi Samraong Kanhchaoch
CBXX5965
Phumi Samraong Thum
CBXX5966
Phumi Samraong Yea
CBXX5967
Phumi Sandan
CBXX5968
Phumi Sangke
CBXX5969
Phumi Sangke Leak
CBXX5970
Phumi Sanloung
CBXX5971
Phumi Santhik
CBXX5972
Phumi Sapv Bang
CBXX5973
Phumi Sarsar Sdam
CBXX5974
Phumi Sasai Pong
CBXX5975
Phumi Sasar Khmor
CBXX5976
Phumi Sdau Pok
CBXX5977
Phumi Sen Chett
CBXX5978
Phumi Sere
CBXX5979
Phumi Skon
CBXX5980
Phumi Slat
CBXX5981
Phumi Sleng
CBXX5982
Phumi Sleng Kaong
CBXX5983
Phumi Sleng Spean
CBXX5984
Phumi Smach
CBXX5985
Phumi Sna Sangkream
CBXX5986
Phumi Snao
CBXX5987
Phumi Snaor
CBXX5988
Phumi Snuol
CBXX5989
Phumi Son Sa
CBXX5991
Phumi Spean Angkor
CBXX5992
Phumi Spean Chreav
CBXX5993
Phumi Spean Tnaot
CBXX5994
Phumi Srah
CBXX5995
Phumi Srah Srang
CBXX5996
Phumi Sramaoch
CBXX5997
Phumi Sramut
CBXX5999
Phumi Srange
CBXX6000
Phumi Sraong
CBXX6001
Phumi Sre Pouthi
CBXX6002
Phumi Sre Prang
CBXX6003
Phumi Sre Veal
CBXX6004
Phumi Srei Sanung
CBXX6005
Phumi Sret
CBXX6006
Phumi Srol
CBXX6007
Phumi Stoeng
CBXX6008
Phumi Stoeng Chrou
CBXX6009
Phumi Stoeng Kambot
CBXX6010
Phumi Stoeng Kambotr
CBXX6011
Phumi Stoeng Preah Srok
CBXX6012
Phumi Sva Huol
CBXX6013
Phumi Svay
CBXX6014
Phumi Svay Chanto
CBXX6015
Phumi Svay Chek
CBXX6016
Phumi Svay Pok
CBXX6017
Phumi Svay Prey
CBXX6018
Phumi Svay Sar
CBXX6019
Phumi Svay Thum
CBXX6020
Phumi Ta An
CBXX6021
Phumi Ta Chet
CBXX6022
Phumi Ta Ek
CBXX6023
Phumi Ta Kaoh
CBXX6024
Phumi Ta Koy
CBXX6025
Phumi Ta Loeng
CBXX6026
Phumi Ta Luch
CBXX6027
Phumi Ta Mean
CBXX6028
Phumi Ta Moean
CBXX6029
Phumi Ta Mum
CBXX6030
Phumi Ta Nguon
CBXX6031
Phumi Ta Pang
CBXX6032
Phumi Ta Penh
CBXX6033
Phumi Ta Phul
CBXX6034
Phumi Ta Piem
CBXX6035
Phumi Ta Por Kraom
CBXX6036
Phumi Ta Por Leu
CBXX6037
Phumi Ta Prok
CBXX6038
Phumi Ta Ros
CBXX6039
Phumi Ta Saom
CBXX6040
Phumi Ta Set
CBXX6041
Phumi Ta Siev
CBXX6042
Phumi Ta Sne
CBXX6043
Phumi Ta Taok
CBXX6044
Phumi Ta Taot
CBXX6045
Phumi Ta Tok Knong
CBXX6046
Phumi Ta Tok Krau
CBXX6047
Phumi Ta Trav
CBXX6048
Phumi Ta Yin
CBXX6049
Phumi Ta Yun
CBXX6050
Phumi Takam
CBXX6051
Phumi Tanat
CBXX6052
Phumi Tani
CBXX6053
Phumi Tapang
CBXX6054
Phumi Tasek
CBXX6055
Phumi Taseng
CBXX6056
Phumi Tator
CBXX6057
Phumi Tbeng
CBXX6058
Phumi Thipdei
CBXX6059
Phumi Thkov
CBXX6060
Phumi Thlat
CBXX6061
Phumi Thlok
CBXX6062
Phumi Thlok Kambotr
CBXX6063
Phumi Thma Chruonh
CBXX6064
Phumi Thmei
CBXX6065
Phumi Thnal
CBXX6066
Phumi Thnal Chas
CBXX6067
Phumi Thnal Chek
CBXX6068
Phumi Thnal Dach
CBXX6069
Phumi Thnal Kandal
CBXX6070
Phumi Thnal Ta Set
CBXX6071
Phumi Thnong
CBXX6072
Phumi Thveas
CBXX6073
Phumi Ting
CBXX6074
Phumi Tmat Pong
CBXX6075
Phumi Tnaot Chrum
CBXX6076
Phumi Toab Svay
CBXX6077
Phumi Toap Siem
CBXX6078
Phumi Toch
CBXX6079
Phumi Toek L'ak
CBXX6080
Phumi Toek Lech
CBXX6081
Phumi Tomroab
CBXX6082
Phumi Tonle Dab
CBXX6083
Phumi Tonle Sa
CBXX6084
Phumi Tonle Sab
CBXX6085
Phumi Tonloab
CBXX6086
Phumi Trach
CBXX6087
Phumi Trach Thmei
CBXX6088
Phumi Trakiet
CBXX6089
Phumi Tram Kang
CBXX6090
Phumi Tram Krasa
CBXX6091
Phumi Tram Neak
CBXX6092
Phumi Tram Ta Sa
CBXX6093
Phumi Tramkang
CBXX6094
Phumi Trang
CBXX6095
Phumi Trapeang Ampil
CBXX6096
Phumi Trapeang Chhuk
CBXX6097
Phumi Trapeang Chrey
CBXX6098
Phumi Trapeang Kreng
CBXX6099
Phumi Trapeang Phloah
CBXX6100
Phumi Trapeang Pouthi
CBXX6101
Phumi Trapeang Prey
CBXX6102
Phumi Trapeang Pring
CBXX6104
Phumi Trapeang Rou
CBXX6105
Phumi Trapeang Seh Khang Lech
CBXX6106
Phumi Trapeang Svay
CBXX6108
Phumi Trapeang Thum
CBXX6109
Phumi Trapeang Totoem
CBXX6110
Phumi Trapeang Tras
CBXX6111
Phumi Trapeang Trav
CBXX6112
Phumi Trapeang Treang
CBXX6113
Phumi Trapeang Tuk
CBXX6114
Phumi Trapeang Veng
CBXX6115
Phumi Tras Treang
CBXX6116
Phumi Trasel
CBXX6117
Phumi Treay
CBXX6118
Phumi Trei Nhor
CBXX6119
Phumi Tum Tin
CBXX6120
Phumi Tuol Pongro
CBXX6121
Phumi Veal
CBXX6122
Phumi Veal Haoh
CBXX6123
Phumi Veal Kob
CBXX6124
Phumi Vien
CBXX6125
Phumi Voall Preng
CBXX6126
Phumi Yea Mei
CBXX6127
Phumi Yeang
CBXX6128
Phumi Yeang Tes
CBXX6129
Pouthi Ring
CBXX6130
Siemreab
CBXX6131
Ta Siem
CBXX6132
Varin
CBXX6133
Ban Pung
CBXX6134
Ban San Keo
CBXX6135
Kamphun
CBXX6136
Kanchan Toek
CBXX6137
Kaoh Mak Hvai
CBXX6138
Kaoh Preah
CBXX6139
Kaoh Tbeng
CBXX6140
Khamphouk
CBXX6141
Phumi Ahen
CBXX6142
Phumi Anak
CBXX6143
Phumi Anchanh
CBXX6144
Phumi Anhchang
CBXX6145
Phumi Anlong Chheuteal
CBXX6146
Phumi Anlong Chrey
CBXX6147
Phumi Anlong Kramuon
CBXX6148
Phumi Anlong Kreul
CBXX6149
Phumi Anlong Svay
CBXX6150
Phumi Antong Vien
CBXX6151
Phumi Badaeum
CBXX6152
Phumi Ban Bung
CBXX6153
Phumi Ban Mai
CBXX6154
Phumi Ban Muong
CBXX6155
Phumi Bang Khmuon
CBXX6156
Phumi Batok
CBXX6157
Phumi Boeng Kramuon
CBXX6158
Phumi Boeng Nging Kang
CBXX6159
Phumi Bos Chek
CBXX6160
Phumi Chamkar Leu
CBXX6161
Phumi Chan Ta Nguy
CBXX6162
Phumi Changha
CBXX6163
Phumi Chantuh
CBXX6164
Phumi Cheung Preah Bat
CBXX6165
Phumi Chruoy Sleng
CBXX6166
Phumi Dong Ta Dam
CBXX6167
Phumi Hang Khosuon
CBXX6168
Phumi Hang Savat
CBXX6169
Phumi Hin Song
CBXX6170
Phumi Huoy Khen
CBXX6171
Phumi Kachok
CBXX6172
Phumi Kaleng
CBXX6173
Phumi Kampong Pang
CBXX6174
Phumi Kanchan Kouk
CBXX6175
Phumi Kang Cham
CBXX6176
Phumi Kang Dei Sar
CBXX6177
Phumi Kang Dek
CBXX6178
Phumi Kang Memay
CBXX6179
Phumi Kanghub
CBXX6180
Phumi Kaoh Ki
CBXX6181
Phumi Kaoh Nhang
CBXX6182
Phumi Kaoh Pnou
CBXX6183
Phumi Kaoh Preah Thmei
CBXX6184
Phumi Kaoh Preal
CBXX6185
Phumi Katot
CBXX6186
Phumi Kbal Kaoh
CBXX6187
Phumi Keng Nhai
CBXX6188
Phumi Ket Moeang
CBXX6189
Phumi Khan Mak Hvoean
CBXX6190
Phumi Kheh Kraom
CBXX6191
Phumi Kheh Leu
CBXX6192
Phumi Khsach Non
CBXX6193
Phumi Khsach Thmei
CBXX6194
Phumi Khsan
CBXX6195
Phumi Kiribas Leu
CBXX6196
Phumi Kiribas kandal
CBXX6197
Phumi Kiribas kraom
CBXX6198
Phumi Kirivongsa
CBXX6199
Phumi Koul
CBXX6200
Phumi Krabei Chrum
CBXX6201
Phumi Krala Peah
CBXX6202
Phumi Krang Cham
CBXX6203
Phumi Kroluk
CBXX6204
Phumi L'ak
CBXX6205
Phumi Leuslup
CBXX6206
Phumi Lung Thmei
CBXX6207
Phumi Mi Thmei
CBXX6208
Phumi Mon
CBXX6209
Phumi Na Long
CBXX6210
Phumi Nava
CBXX6211
Phumi Nhoun
CBXX6212
Phumi O Doy
CBXX6213
Phumi O Kau
CBXX6214
Phumi O Rey
CBXX6215
Phumi Ph'av
CBXX6216
Phumi Phabang
CBXX6217
Phumi Phchol
CBXX6218
Phumi Phluk
CBXX6219
Phumi Roessei
CBXX6220
Phumi Roneam
CBXX6221
Phumi Rumdeng
CBXX6222
Phumi Rumpe Lech
CBXX6223
Phumi Run
CBXX6224
Phumi Sakhun
CBXX6225
Phumi Salong
CBXX6226
Phumi Sam Ang
CBXX6227
Phumi Siembok
CBXX6228
Phumi Siembok Thmei
CBXX6229
Phumi Sra Ek
CBXX6230
Phumi Sralau
CBXX6231
Phumi Sre Char
CBXX6232
Phumi Sre Krasang
CBXX6233
Phumi Sre Nam Nay
CBXX6234
Phumi Sre Ong
CBXX6235
Phumi Sre Pouthi
CBXX6236
Phumi Sre Roessei
CBXX6237
Phumi Sre Ta Chan
CBXX6238
Phumi Sre Ta Pan
CBXX6239
Phumi Sre Thmei
CBXX6240
Phumi Svay Rieng
CBXX6241
Phumi Ta Det
CBXX6242
Phumi Talat
CBXX6243
Phumi Tamat Thmei
CBXX6244
Phumi Thalabarivat
CBXX6245
Phumi Thma Sar
CBXX6246
Phumi Tmay
CBXX6247
Phumi Toal
CBXX6248
Phumi Toek
CBXX6249
Phumi Trei
CBXX6250
Preah Angkoal
CBXX6251
Rumpoat
CBXX6252
Sangkom Andet
CBXX6253
Siem Hong
CBXX6254
Siempang
CBXX6255
Sralau
CBXX6256
Sramar
CBXX6257
Sre Kor
CBXX6258
Stoeng Treng
CBXX6259
Veal Pouthi
CBXX6260
Veun Kham
CBXX6261
Angk Tasaom
CBXX6262
Bat Rokar
CBXX6263
Khum Sre Ronoung
CBXX6264
Kirivongs
CBXX6265
Phumi Ampe Tum
CBXX6266
Phumi Ampil Rieng
CBXX6267
Phumi Amre
CBXX6268
Phumi Andong Samret
CBXX6269
Phumi Andong Thum
CBXX6270
Phumi Angk Chang'er
CBXX6271
Phumi Angk Chruk
CBXX6272
Phumi Angk Kdei
CBXX6273
Phumi Angk Kroch
CBXX6274
Phumi Angk Neareay
CBXX6275
Phumi Angk Prangk
CBXX6276
Phumi Angk Rokar
CBXX6277
Phumi Angk Roneab
CBXX6278
Phumi Angk Sangke
CBXX6279
Phumi Angk Ta Nu
CBXX6280
Phumi Angk Tachan
CBXX6281
Phumi Angkonh
CBXX6282
Phumi Angkor Borei
CBXX6283
Phumi Angkor Moeaang
CBXX6284
Phumi Anhchanh
CBXX6285
Phumi Anlong Meas
CBXX6286
Phumi Anlong Phsaot
CBXX6287
Phumi Anlong Tien
CBXX6288
Phumi Ansaom Ak
CBXX6289
Phumi Bak Dai
CBXX6290
Phumi Bakhong
CBXX6291
Phumi Bam
CBXX6292
Phumi Banoy
CBXX6293
Phumi Banteay
CBXX6294
Phumi Banteay Thleay
CBXX6295
Phumi Bar Cham
CBXX6296
Phumi Boeng
CBXX6297
Phumi Boeng Cham
CBXX6298
Phumi Boeng Khtum
CBXX6299
Phumi Boeng Mkak
CBXX6300
Phumi Boeng Ponhea Kuk
CBXX6301
Phumi Boeng Tranh
CBXX6302
Phumi Chambak
CBXX6303
Phumi Chamnaom
CBXX6304
Phumi Champa Leuk
CBXX6305
Phumi Champei
CBXX6306
Phumi Chamreh
CBXX6307
Phumi Changkaeub
CBXX6308
Phumi Chantol Mekh
CBXX6309
Phumi Char
CBXX6310
Phumi Chbar Mon
CBXX6311
Phumi Cheang Tong
CBXX6312
Phumi Cheav Pdei
CBXX6313
Phumi Chek
CBXX6314
Phumi Chen
CBXX6315
Phumi Cheung Chab
CBXX6316
Phumi Cheung Kot
CBXX6317
Phumi Cheung Kuon
CBXX6318
Phumi Chh'aeu Thlan
CBXX6319
Phumi Chheuteal
CBXX6320
Phumi Chheuteal Chrum
CBXX6321
Phumi Chheuteal Phloah
CBXX6322
Phumi Chhke Slab
CBXX6323
Phumi Chhuk Sar
CBXX6324
Phumi Chi Khneal
CBXX6325
Phumi Chi Mreak
CBXX6326
Phumi Chi Tob
CBXX6327
Phumi Chikhmar
CBXX6328
Phumi Chong Thnal
CBXX6329
Phumi Chrak Chikoam
CBXX6330
Phumi Chre
CBXX6331
Phumi Chres
CBXX6332
Phumi Chrey
CBXX6333
Phumi Chrey Royoung
CBXX6334
Phumi Chroung Sdau
CBXX6335
Phumi Chroy
CBXX6336
Phumi Chumreah Pen
CBXX6337
Phumi Daeum Beng
CBXX6338
Phumi Daeum Chan
CBXX6339
Phumi Daeum Pouthi
CBXX6340
Phumi Daeum Sleng
CBXX6341
Phumi Dak Por
CBXX6342
Phumi Damnak
CBXX6343
Phumi Damnak Khlong
CBXX6344
Phumi Damnak Praphleak
CBXX6345
Phumi Damnak Reachea
CBXX6346
Phumi Dei Kraham
CBXX6347
Phumi Don Pheu
CBXX6348
Phumi Dong
CBXX6349
Phumi Dong Khpos
CBXX6350
Phumi Ek Chey
CBXX6351
Phumi Hanuman
CBXX6352
Phumi Kamnab
CBXX6353
Phumi Kampeng
CBXX6354
Phumi Kampong Ampil
CBXX6355
Phumi Kampong Barayn
CBXX6356
Phumi Kampong Chak
CBXX6357
Phumi Kampong Cheung Loung
CBXX6358
Phumi Kampong Chrey
CBXX6359
Phumi Kampong Dangkao
CBXX6360
Phumi Kampong Sleng
CBXX6361
Phumi Kampong Youl
CBXX6362
Phumi Kamprem
CBXX6363
Phumi Kanchak
CBXX6364
Phumi Kandaol
CBXX6365
Phumi Kandoeng Toch
CBXX6366
Phumi Kang Meas
CBXX6367
Phumi Kanleng Khla
CBXX6368
Phumi Kantrong
CBXX6369
Phumi Kantuot
CBXX6370
Phumi Kaoh Kosal
CBXX6371
Phumi Kaoh Moan
CBXX6372
Phumi Kay Bang
CBXX6373
Phumi Kbal Khmaoch
CBXX6374
Phumi Kbal Pouthi
CBXX6375
Phumi Kdanh
CBXX6376
Phumi Kdol
CBXX6377
Phumi Kdol Chomrum
CBXX6378
Phumi Kev Kamphleung
CBXX6379
Phumi Khla Krohoem
CBXX6380
Phumi Khleang Sambat
CBXX6381
Phumi Khleng Por
CBXX6382
Phumi Khna
CBXX6383
Phumi Khna Roung
CBXX6384
Phumi Khnach
CBXX6385
Phumi Khnach Duoch
CBXX6386
Phumi Khnang Kou
CBXX6387
Phumi Khnol
CBXX6388
Phumi Khpob Svay
CBXX6389
Phumi Khsach Lob
CBXX6390
Phumi Khun Roung
CBXX6391
Phumi Khvav
CBXX6392
Phumi Kok
CBXX6393
Phumi Kon Romeas
CBXX6394
Phumi Kor
CBXX6395
Phumi Kouk Kanhchab
CBXX6396
Phumi Kouk Pouthi
CBXX6397
Phumi Kouk Roka
CBXX6398
Phumi Krabei Prey
CBXX6399
Phumi Krachel
CBXX6400
Phumi Krahean
CBXX6401
Phumi Krang
CBXX6402
Phumi Krang A Ot
CBXX6403
Phumi Krang Chraneang
CBXX6404
Phumi Krang Kandal
CBXX6405
Phumi Krang Krachang
CBXX6406
Phumi Krang Pongro
CBXX6407
Phumi Krang Pouthi
CBXX6408
Phumi Krang Sdau
CBXX6409
Phumi Krang Sleng
CBXX6410
Phumi Krang Tamung
CBXX6411
Phumi Krang Thnong
CBXX6412
Phumi Krang Thum
CBXX6413
Phumi Krang Tnaot
CBXX6414
Phumi Kranhung
CBXX6415
Phumi Krapum Chhuk
CBXX6416
Phumi Krasang
CBXX6417
Phumi Krasang Khpos
CBXX6418
Phumi Kravel Teak
CBXX6419
Phumi Kroch
CBXX6420
Phumi Kruos
CBXX6421
Phumi Kumsei
CBXX6422
Phumi Kus
CBXX6423
Phumi Leak Chas
CBXX6424
Phumi Lumchang
CBXX6425
Phumi Lve
CBXX6426
Phumi Lvea
CBXX6427
Phumi Melong
CBXX6428
Phumi Mkak
CBXX6429
Phumi Moeang Prachen
CBXX6430
Phumi Nem Yang
CBXX6431
Phumi Niel
CBXX6432
Phumi Nomou
CBXX6433
Phumi O Phot
CBXX6434
Phumi O Preal
CBXX6435
Phumi O Rung
CBXX6436
Phumi Pean Meas
CBXX6437
Phumi Peaream
CBXX6438
Phumi Pech Antrea
CBXX6439
Phumi Pey
CBXX6440
Phumi Phngoas
CBXX6441
Phumi Phnum
CBXX6442
Phumi Phnum Angkor Borei
CBXX6443
Phumi Phnum Den Khang Cheung
CBXX6444
Phumi Phnum Khleng
CBXX6445
Phumi Phnum Krapeu
CBXX6446
Phumi Phsa Takeu
CBXX6447
Phumi Pir Lveng
CBXX6448
Phumi Pong Toek
CBXX6450
Phumi Ponley
CBXX6451
Phumi Pontong Tarei
CBXX6452
Phumi Popel
CBXX6453
Phumi Popel Thum
CBXX6454
Phumi Poste Chas
CBXX6455
Phumi Poun
CBXX6456
Phumi Pouthi
CBXX6457
Phumi Pouthi Doh
CBXX6458
Phumi Pouthi Pir
CBXX6459
Phumi Prahut
CBXX6460
Phumi Prakieb
CBXX6461
Phumi Pralay Meas
CBXX6462
Phumi Prambei Mum
CBXX6463
Phumi Pramul Sokh
CBXX6464
Phumi Prasung
CBXX6465
Phumi Prek Da
CBXX6466
Phumi Prey Ampok
CBXX6467
Phumi Prey Chambak
CBXX6468
Phumi Prey Cheung
CBXX6469
Phumi Prey Chor
CBXX6470
Phumi Prey Dak Por
CBXX6471
Phumi Prey Kabbas
CBXX6472
Phumi Prey Kdei
CBXX6473
Phumi Prey Khla
CBXX6474
Phumi Prey Khlot
CBXX6475
Phumi Prey Khmach
CBXX6476
Phumi Prey Kral
CBXX6477
Phumi Prey Kuy
CBXX6478
Phumi Prey Leab
CBXX6479
Phumi Prey Mlu
CBXX6480
Phumi Prey Mul
CBXX6481
Phumi Prey O Pouthi
CBXX6482
Phumi Prey Ph'av
CBXX6483
Phumi Prey Ph'e
CBXX6485
Phumi Prey Phdau Knong
CBXX6486
Phumi Prey Phdau Krau
CBXX6487
Phumi Prey Phkoam
CBXX6488
Phumi Prey Phlong
CBXX6489
Phumi Prey Preal
CBXX6490
Phumi Prey Romiet
CBXX6491
Phumi Prey Ron
CBXX6492
Phumi Prey Ropeak
CBXX6493
Phumi Prey Rumdeng
CBXX6494
Phumi Prey Sandek
CBXX6495
Phumi Prey Sbat
CBXX6496
Phumi Prey Sloek
CBXX6497
Phumi Prey Snuol
CBXX6498
Phumi Prey Srol
CBXX6499
Phumi Prey Sva
CBXX6500
Phumi Prey Ta Pong
CBXX6501
Phumi Prey Takhab
CBXX6502
Phumi Prey Thum
CBXX6503
Phumi Prey Veng
CBXX6504
Phumi Pring
CBXX6505
Phumi Pu Khat
CBXX6506
Phumi Putth Sar
CBXX6507
Phumi Ream Andaeuk
CBXX6508
Phumi Roka
CBXX6509
Phumi Rokar
CBXX6510
Phumi Roleang Kreul
CBXX6511
Phumi Roliek
CBXX6512
Phumi Roluos
CBXX6513
Phumi Romenh
CBXX6514
Phumi Romon
CBXX6515
Phumi Roneam Tnaot
CBXX6516
Phumi Rovieng
CBXX6517
Phumi Sai Mai
CBXX6518
Phumi Saliv
CBXX6519
Phumi Samar
CBXX6520
Phumi Samar Khmer
CBXX6521
Phumi Samar Leav
CBXX6522
Phumi Sambok Moan
CBXX6523
Phumi Samdech Poan
CBXX6524
Phumi Sampear
CBXX6525
Phumi Samraong
CBXX6526
Phumi Sangker Bangver
CBXX6527
Phumi Sangkom Meanchey
CBXX6528
Phumi Santeam
CBXX6529
Phumi Saom
CBXX6530
Phumi Sarek
CBXX6531
Phumi Savan
CBXX6532
Phumi Sdau Em
CBXX6533
Phumi Sdok
CBXX6534
Phumi Sdok Prey
CBXX6535
Phumi Sedthei
CBXX6536
Phumi Seiha
CBXX6537
Phumi Sela
CBXX6538
Phumi Sen Ban
CBXX6539
Phumi Sen Pheas
CBXX6540
Phumi Sla
CBXX6541
Phumi Slaku
CBXX6542
Phumi Slarom
CBXX6543
Phumi Sleng
CBXX6544
Phumi Smaong
CBXX6545
Phumi Smau Khnhei
CBXX6546
Phumi Snao
CBXX6547
Phumi Snuol
CBXX6548
Phumi Sochan
CBXX6549
Phumi Srah Trakuon
CBXX6550
Phumi Srama
CBXX6551
Phumi Sramokh
CBXX6552
Phumi Srange
CBXX6553
Phumi Sre Boeng
CBXX6554
Phumi Sre Kes
CBXX6555
Phumi Srei Sovong
CBXX6556
Phumi Srok Pouthi
CBXX6557
Phumi Svay
CBXX6558
Phumi Svay Ampear
CBXX6559
Phumi Svay Chal
CBXX6560
Phumi Svay Kham
CBXX6561
Phumi Svay Pear
CBXX6562
Phumi Svay Prey
CBXX6563
Phumi Svay Roessei
CBXX6564
Phumi Ta Am
CBXX6565
Phumi Ta Bo
CBXX6566
Phumi Ta Ei
CBXX6567
Phumi Ta Leak
CBXX6568
Phumi Ta Long
CBXX6569
Phumi Ta Meah
CBXX6570
Phumi Ta Meng
CBXX6571
Phumi Ta Moeang
CBXX6572
Phumi Ta Mout
CBXX6573
Phumi Ta Non
CBXX6574
Phumi Ta O
CBXX6575
Phumi Ta Ok
CBXX6576
Phumi Ta Soeng
CBXX6577
Phumi Ta Tai
CBXX6578
Phumi Ta Trak
CBXX6579
Phumi Ta Yoeng
CBXX6580
Phumi Takev
CBXX6581
Phumi Takheng
CBXX6582
Phumi Tang Reasei
CBXX6583
Phumi Tareab
CBXX6584
Phumi Tbong Damrei
CBXX6585
Phumi Teahean Dom
CBXX6586
Phumi Thkau Neay
CBXX6587
Phumi Thlok
CBXX6588
Phumi Thlok Yul
CBXX6589
Phumi Thma Kev
CBXX6590
Phumi Thmei
CBXX6591
Phumi Thnaeung
CBXX6592
Phumi Thnal Bat
CBXX6593
Phumi Thnal Bek
CBXX6594
Phumi Thnal Thlok
CBXX6595
Phumi Thnal Totoeng
CBXX6596
Phumi Thonmon
CBXX6597
Phumi Thyea
CBXX6598
Phumi Tisa
CBXX6599
Phumi Tituy
CBXX6600
Phumi Tnaot
CBXX6601
Phumi Tnaot Chum
CBXX6602
Phumi Tongke
CBXX6603
Phumi Tonle
CBXX6604
Phumi Tonle Bati
CBXX6605
Phumi Tonloab
CBXX6606
Phumi Tonsay Vien
CBXX6607
Phumi Trabek
CBXX6608
Phumi Trabek Kamphaeum
CBXX6609
Phumi Tram Dei Sa
CBXX6610
Phumi Tram Kak
CBXX6611
Phumi Tram Leav
CBXX6612
Phumi Trapeang Ampil
CBXX6613
Phumi Trapeang Andaeuk Cheung
CBXX6614
Phumi Trapeang Andaeuk Tbong
CBXX6615
Phumi Trapeang Angk
CBXX6616
Phumi Trapeang Chak
CBXX6617
Phumi Trapeang Chh'eh
CBXX6618
Phumi Trapeang Kandieng
CBXX6619
Phumi Trapeang Kdei
CBXX6620
Phumi Trapeang Keh
CBXX6621
Phumi Trapeang Khchau
CBXX6622
Phumi Trapeang Phlong
CBXX6623
Phumi Trapeang Phnum
CBXX6624
Phumi Trapeang Prei
CBXX6625
Phumi Trapeang Pring
CBXX6626
Phumi Trapeang Run
CBXX6627
Phumi Trapeang Sab
CBXX6628
Phumi Trapeang Sbeng
CBXX6629
Phumi Trapeang Sdok
CBXX6630
Phumi Trapeang Srang
CBXX6631
Phumi Trapeang Ta Uy
CBXX6633
Phumi Trapeang Thum
CBXX6634
Phumi Trapeang Tim
CBXX6635
Phumi Trapeang Tonle
CBXX6636
Phumi Trapeang Trabek
CBXX6637
Phumi Trapeang Tramung
CBXX6638
Phumi Trapeang Trav
CBXX6639
Phumi Trapeang Young
CBXX6640
Phumi Trea
CBXX6641
Phumi Trom
CBXX6642
Phumi Trong Phumi
CBXX6643
Phumi Tumnub
CBXX6644
Phumi Tuol Kandal
CBXX6645
Phumi Tuol Leab
CBXX6646
Phumi Tuol Lolok
CBXX6647
Phumi Tuol Pongro
CBXX6648
Phumi Tuol Sang
CBXX6649
Phumi Tuol Svay
CBXX6650
Phumi Tuol Tarik
CBXX6651
Phumi Tuol Yeay Ham
CBXX6652
Phumi Veal Sre
CBXX6653
Phumi Vihear Khpos
CBXX6654
Phumi Vott Dong
CBXX6655
Phumi Vott Prasat
CBXX6656
Phumi Vott Sla
CBXX6657
Phumi Yea P'aeu
CBXX6658
Phumi Yol Chek
CBXX6659
Phumi Youl Toung
CBXX6660
Prey Lvea
CBXX6661
Takeo
CBXX6662
Takev
CBXX6663
Tram Khnar
CBXX6664
Vott Ampil S'ang
CBXX6665
Vott Amra
CBXX6666
Vott Angk Chum
CBXX6667
Vott Angk S'at
CBXX6668
Vott Champa
CBXX6669
Vott Chheuteal
CBXX6670
Vott Kouk Pouthi
CBXX6671
Vott Phnum Toch