Weather Location Codes/IDs for Botswana

Below are the weather location codes for Botswana used by AOL Weather, The Weather Channel (weather.com), Yahoo! Weather and others.

 • Artesia BCXX0915
 • Babusi BCXX1315
 • Badiri BCXX1316
 • Baines Drift BCXX0081
 • Bakwena BCXX0082
 • Bapeding BCXX0083
 • Barachu BCXX0867
 • Bathobabangwe BCXX1373
 • Bathobantle BCXX1374
 • Batsetsi BCXX0986
 • Bebe BCXX1206
 • Beetsha BCXX1207
 • Bikwane BCXX1375
 • Bikwe BCXX1376
 • Boatenwana BCXX0987
 • Boatlaname BCXX0018
 • Boatle BCXX1317
 • Bobonong BCXX0019
 • Bobothakgama BCXX0085
 • Bodibajako BCXX0086
 • Boditse BCXX0988
 • Bodungwe BCXX0916
 • Bodungwe BCXX0087
 • Bogo Gobo BCXX0896
 • Bohutsana BCXX0989
 • Boitshoko BCXX1318
 • Bojakgosi BCXX0088
 • Bojanjwe BCXX1319
 • Bojelakhudu BCXX0089
 • Bokaa BCXX0917
 • Bokhutlo BCXX1377
 • Bokolo BCXX0090
 • Bolawe BCXX0091
 • Boleki Village BCXX0092
 • Bolelantokwe BCXX0093
 • Bolelapudi BCXX0094
 • Boletathege BCXX0095
 • Bontleng BCXX1320
 • Bonwakatlhako BCXX0096
 • Bonwanonyane BCXX0097
 • Bonwapitse BCXX0098
 • Bonwapitse One BCXX0099
 • Bonwapitse Two BCXX0100
 • Bonwathothe BCXX0101
 • Borakalalop Camp BCXX0990
 • Borakanelo BCXX1321
 • Boratapula BCXX0102
 • Botie BCXX0103
 • Botlhapakolobe BCXX0104
 • Botlhapatlou BCXX0991
 • Botswelelo BCXX1322
 • Boyong BCXX0105
 • Broadhurst BCXX1323
 • Budungwane BCXX0918
 • Buitsivango BCXX0868
 • Bukosaile BCXX0106
 • Bulukubalo BCXX1378
 • Butale BCXX1162
 • Capetown BCXX0107
 • Chadibe BCXX0108
 • Chalaole BCXX0109
 • Chamene BCXX0110
 • Chamme BCXX0111
 • Changate BCXX0112
 • Chaoka BCXX0992
 • Chichales BCXX1208
 • Chiro Pan BCXX1209
 • Chiwelo BCXX0113
 • Chizwina BCXX0114
 • Chor-he-samuke BCXX0115
 • Chuaning BCXX1379
 • Chukudu Kraal BCXX0869
 • Chuma BCXX0116
 • Citing Pola BCXX0117
 • Dabgwi BCXX0118
 • Damara BCXX1210
 • Dauga BCXX0119
 • Debetsha BCXX0120
 • Dekar BCXX0870
 • Demarara BCXX1211
 • Detoie BCXX0121
 • Diabo BCXX1380
 • Diagane BCXX0993
 • Diaka BCXX1381
 • Dialane BCXX1382
 • Dibajakwena BCXX1383
 • Dibe BCXX0122
 • Dibete Station BCXX0123
 • Dichaobe Ramokwenas BCXX1212
 • Didibeng BCXX0919
 • Digwagwe BCXX0994
 • Digwagwe Well BCXX0995
 • Dihudi BCXX0124
 • Dikabea BCXX0125
 • Dikabeya BCXX0126
 • Dikalane BCXX0127
 • Dikeletsane BCXX0920
 • Dikgama BCXX0921
 • Dikgatlhong BCXX0128
 • Dikgatlong BCXX0996
 • Dikgato BCXX0129
 • Dikgokong BCXX0922
 • Dikgomo BCXX1384
 • Dikgonye BCXX0923
 • Dikhu BCXX0130
 • Dikhutsana BCXX0997
 • Dikolakolana BCXX0998
 • Dikukumoru BCXX0131
 • Dilalelo BCXX1324
 • Dilegane BCXX0999
 • Dilepe BCXX1000
 • Dilokwane BCXX1385
 • Dilolwane BCXX0132
 • Dilolwe BCXX1386
 • Diloro BCXX0133
 • Dimaje BCXX0134
 • Dimawe BCXX1001
 • Dimonyane BCXX0135
 • Dinakedi BCXX0136
 • Dinatshana BCXX1387
 • Dinde BCXX0137
 • Dinkgwana BCXX1002
 • Dinoge BCXX0138
 • Dinogeng BCXX1388
 • Dinogeng BCXX0924
 • Dinokana BCXX0139
 • Dinokwe BCXX0020
 • Dinonong BCXX0140
 • Diphafu BCXX1003
 • Diphale BCXX1004
 • Diphaleng BCXX0141
 • Diphata BCXX0142
 • Diphatana BCXX1389
 • Diphawana BCXX1390
 • Diphepe BCXX1005
 • Diphiri BCXX1006
 • Diphiring BCXX1391
 • Dipotsana BCXX1392
 • Dipuding BCXX0143
 • Dirolos BCXX1213
 • Dirunya BCXX0925
 • Disebo BCXX0144
 • Ditakane BCXX0145
 • Ditauana BCXX0146
 • Dithojana BCXX0147
 • Dithupe BCXX1007
 • Ditlading BCXX0926
 • Ditlhakane BCXX1008
 • Ditlhakeng BCXX0148
 • Ditlharapeng BCXX0149
 • Ditojana BCXX1393
 • Ditootsong BCXX0150
 • Ditshetlho BCXX1394
 • Ditshilo BCXX0151
 • Ditshoswane BCXX0152
 • Ditshukutswane BCXX1395
 • Ditsinane BCXX0153
 • Ditsobotlana BCXX1396
 • Ditsotswane BCXX1325
 • Ditweetwee BCXX0154
 • Dodo BCXX1214
 • Dodong BCXX0155
 • Dukwe BCXX0156
 • Duma BCXX1215
 • Dumadumana BCXX1326
 • Dumela BCXX1163
 • Dutlwe BCXX1009
 • Dwaha BCXX0157
 • Dzerudwana BCXX0158
 • Fetlhedi BCXX0927
 • Fikeng BCXX1397
 • Five Dunes BCXX0897
 • Foley Siding BCXX0021
 • Francistown BCXX0004
 • Ga-Kemiso BCXX0159
 • Ga-Leebe BCXX0160
 • Gabane BCXX0023
 • Gaberone/Khama BCXX0005
 • Gaberones Camp BCXX1327
 • Gaborone BCXX0001
 • Gaborone Block BCXX1328
 • Gadintsi BCXX1398
 • Gadyana Pits BCXX0161
 • Gaithwa BCXX0162
 • Gajong BCXX1010
 • Gakgatla BCXX1011
 • Gakhudu BCXX1399
 • Gakhuduga BCXX1400
 • Gakolobu BCXX1401
 • Galekgatshwane BCXX1012
 • Galetanyane BCXX1402
 • Galewane BCXX1403
 • Galonakana BCXX1404
 • Gamabuo BCXX0163
 • Gamafikana BCXX1405
 • Gamaio BCXX1406
 • Gamajalela BCXX1407
 • Gamakuku BCXX1013
 • Gamasa BCXX1408
 • Gamatlhaku BCXX1409
 • Gamatsetsakgabe BCXX1410
 • Gamawatle BCXX1014
 • Gambule BCXX1164
 • Gamodubu BCXX1015
 • Gamoeng BCXX1411
 • Gamogae BCXX0164
 • Gamogapinyane BCXX1412
 • Gamogweotsile BCXX1413
 • Gamohibidu BCXX1414
 • Gamoitlhabanedi BCXX1415
 • Gamojela BCXX1416
 • Gamokalaka BCXX1417
 • Gamoleele BCXX1016
 • Gamoleta BCXX0165
 • Gamonkga BCXX1017
 • Gamorahei BCXX1018
 • Gamorala BCXX1418
 • Gamosinki BCXX1419
 • Gamosojane BCXX0166
 • Gamoswaana BCXX1420
 • Gampudi BCXX1421
 • Ganamanyane BCXX1422
 • Ganthibedi BCXX1019
 • Gaphatshwe BCXX1020
 • Gaphiri BCXX1021
 • Garaditau BCXX1022
 • Garakoko BCXX1329
 • Garammala BCXX1023
 • Garamotlhose BCXX1423
 • Garanjella BCXX1024
 • Garuthwi BCXX1025
 • Gasegogwane BCXX1424
 • Gasekhukhu BCXX1425
 • Gaseroka BCXX1426
 • Gasethebe BCXX1427
 • Gatalatau BCXX0167
 • Gatalatshukudu BCXX1428
 • Gatampa BCXX1429
 • Gathwane BCXX1430
 • Gatsatsiatsola BCXX1431
 • Gatsepane BCXX1432
 • Gatsetsile BCXX0168
 • Gatuma BCXX1433
 • Gehumdi BCXX1216
 • Gerufa BCXX0169
 • Ghanzi BCXX0006
 • Ghosha BCXX0170
 • Goa BCXX1217
 • Gobadwe BCXX0171
 • Gobojango BCXX0172
 • Gobokonkwane BCXX0173
 • Gobosholo BCXX0174
 • Gojwane BCXX0175
 • Gomasala BCXX1026
 • Gonwapitse BCXX0027
 • Good Hope BCXX1434
 • Gookodisa BCXX1027
 • Goomosweu BCXX0176
 • Gootau BCXX0177
 • Gootsha BCXX0178
 • Gootshaa BCXX0179
 • Guba BCXX0180
 • Gucta BCXX0181
 • Gudigwa BCXX1218
 • Gulubane BCXX1165
 • Gulushabe BCXX0182
 • Gungwe BCXX1166
 • Gutta BCXX0183
 • Gwape One BCXX0184
 • Gwaraha BCXX0185
 • Gweta BCXX0186
 • Habangan BCXX1167
 • Hamaau BCXX0187
 • Hukung BCXX1330
 • Hukuntsi BCXX0898
 • Hulwane BCXX0188
 • Ikongwe BCXX0189
 • Ikwaka BCXX1219
 • Inkangwe BCXX1028
 • Isang BCXX1331
 • Itsokwane One BCXX0190
 • Itsokwane Two BCXX0191
 • Iyaka BCXX0192
 • Jakops BCXX0193
 • Jamakata BCXX0194
 • Janeng BCXX1332
 • Janki BCXX1435
 • Jannyane BCXX0195
 • Japane BCXX0196
 • Jelante BCXX0197
 • Joani BCXX1220
 • Jorotane BCXX0198
 • Joverega BCXX1221
 • Juru-Tshaa BCXX0199
 • Jwagore BCXX0200
 • Jwaneng BCXX0007
 • Jwelejwete BCXX0201
 • Kabakai BCXX0872
 • Kabolebole BCXX1222
 • Kabulabula BCXX1223
 • Kachikau BCXX1224
 • Kadimotse BCXX0202
 • Kai-Kai BCXX1225
 • Kainangwe BCXX0203
 • Kakamane BCXX0204
 • Kakamashe BCXX0899
 • Kakia BCXX1436
 • Kakoaka BCXX1226
 • Kakoro BCXX1227
 • Kalakamati BCXX1168
 • Kalakshani BCXX0205
 • Kalamare BCXX0206
 • Kalatane BCXX0207
 • Kalkfontein BCXX0873
 • Kalwisikankanga BCXX1228
 • Kamenakwe BCXX1029
 • Kanaku BCXX1437
 • Kang BCXX0900
 • Kangaras BCXX1229
 • Kanye BCXX1438
 • Karaka BCXX0874
 • Karamechen BCXX0208
 • Kasane BCXX0008
 • Kashiambaras BCXX1230
 • Kasinka BCXX1231
 • Kataba BCXX1232
 • Katane BCXX0928
 • Kaunkwankwata BCXX0209
 • Kazungula BCXX1233
 • Kedikilwe BCXX0210
 • Keisane BCXX0211
 • Keng BCXX1439
 • Kgagodi BCXX0212
 • Kgamagadi BCXX1440
 • Kgamanes Post BCXX1234
 • Kgaphamadi BCXX1333
 • Kgaphamadi BCXX0213
 • Kgaragana BCXX0214
 • Kgarangwe BCXX0215
 • Kgemekgeme BCXX0216
 • Kgobaseretse BCXX0929
 • Kgobotwane BCXX0217
 • Kgodikwe BCXX0218
 • Kgokgole BCXX1441
 • Kgolokwane BCXX0219
 • Kgome BCXX1442
 • Kgomo-Dia-Tshaba BCXX0930
 • Kgomodinake BCXX1030
 • Kgomofatsha BCXX0875
 • Kgonama BCXX0220
 • Kgophane BCXX1031
 • Kgophathathe BCXX0221
 • Kgoro BCXX1443
 • Kgoronyane BCXX0222
 • Kgorotlhwe BCXX0931
 • Kgosietsile BCXX0223
 • Kgotla BCXX1444
 • Kgwamathe BCXX0224
 • Khairi BCXX0225
 • Khakalashwe BCXX1445
 • Khakhea BCXX1446
 • Khalaphuduhudu BCXX0226
 • Khalwa BCXX1447
 • Khama Khama BCXX1235
 • Khanyeng BCXX0901
 • Kharekai BCXX1236
 • Khasebake BCXX0227
 • Khemsbok BCXX0876
 • Khnaitso BCXX0877
 • Khomo BCXX0228
 • Khomodimo Village BCXX0878
 • Khoti BCXX0902
 • Khubulabobedi BCXX0229
 • Khudiro BCXX1032
 • Khudumajoko BCXX1033
 • Khudumelapye BCXX1034
 • Khumanego BCXX0230
 • Khutswe BCXX1035
 • Ki-e-Wonga BCXX0231
 • Kidinye BCXX0932
 • Kii BCXX0232
 • Kika BCXX1334
 • Kitsuhele BCXX0233
 • Kkhobi BCXX0234
 • Kkhoutsa BCXX0879
 • Kkhoutsiri BCXX0880
 • Kladiba BCXX1335
 • Klipputs BCXX1448
 • Kobalemakabe BCXX0235
 • Kobamni BCXX1449
 • Kobe BCXX0236
 • Kodibeleng BCXX0237
 • Kogu BCXX1237
 • Kokong BCXX1450
 • Kolobeng BCXX1036
 • Kolojwana BCXX0238
 • Kolokome BCXX0239
 • Kolomaje BCXX0240
 • Kolwane BCXX1451
 • Komane BCXX1238
 • Konkhwa BCXX1452
 • Konowa BCXX0241
 • Konye BCXX1037
 • Kopong BCXX1038
 • Kopong BCXX0242
 • Kotolaname BCXX1039
 • Kototse BCXX0243
 • Krombi Pits BCXX0244
 • Kubu A Hachwe BCXX0903
 • Kubung BCXX1040
 • Kudia Kam BCXX1239
 • Kuke BCXX0881
 • Kukumane Kraal BCXX0882
 • Kuli BCXX0883
 • Kumakwane BCXX1041
 • Kumba Pits BCXX1240
 • Kurametsi BCXX0245
 • Kutokgolo BCXX1453
 • Kwakhanai BCXX0884
 • Kwanate BCXX1042
 • Kwapeleng BCXX0246
 • Kwaraga BCXX0247
 • Kwedia BCXX1454
 • Kweneng BCXX0248
 • Labani BCXX0249
 • Leboana BCXX0250
 • Lechaneng BCXX0251
 • Lechomos BCXX1241
 • Ledubeng BCXX1455
 • Lefase BCXX1242
 • Lefatsis BCXX1243
 • Leftka BCXX1456
 • Legatadimane BCXX0252
 • Legotho BCXX0253
 • Legotlong BCXX0254
 • Lehatane BCXX0255
 • Lehatlheng BCXX1457
 • Lehatshe BCXX0256
 • Lehututu BCXX0904
 • Lehwerane BCXX0905
 • Leitlho ya Tau BCXX1458
 • Lekabi BCXX0257
 • Lekala BCXX0258
 • Lekawen Drift BCXX0030
 • Lekgalong BCXX1043
 • Lekgolobotlo BCXX1336
 • Lekgopha BCXX1459
 • Lekoba BCXX0259
 • Lekomotong BCXX0260
 • Lekono BCXX0261
 • Lekowarapa BCXX1460
 • Lekwana BCXX0262
 • Lelotong BCXX1044
 • Lemonwe BCXX0263
 • Lenake BCXX1045
 • Lenchwe Le Tau BCXX1046
 • Lenguelo BCXX0264
 • Lentswana BCXX0265
 • Lentswelekgoro BCXX0266
 • Lentsweletau BCXX1047
 • Lentsweng BCXX0933
 • Lepapa BCXX1461
 • Lepashe BCXX0267
 • Lepena BCXX1462
 • Lephabe BCXX1048
 • Lephala BCXX1337
 • Lephaneng BCXX0268
 • Lephepe BCXX0269
 • Lephokwe BCXX0270
 • Leribe BCXX0271
 • Lerokolo BCXX1463
 • Leropo BCXX1464
 • Lerula BCXX0934
 • Leruti BCXX0272
 • Lesabokwe BCXX0273
 • Lesenepole BCXX0274
 • Leshibitse BCXX0935
 • Lesoane BCXX1244
 • Lesoma BCXX1245
 • Lesomo BCXX1246
 • Lesware BCXX0275
 • Letapana BCXX0276
 • Letapane BCXX1049
 • Letetengwa BCXX0277
 • Letlakane BCXX0278
 • Letlapana BCXX1465
 • Letlhajwe BCXX0279
 • Letlhajweng BCXX1050
 • Letlhakane BCXX0009
 • Letlhakeng BCXX0032
 • Letlhakeng BCXX0280
 • Letsheng BCXX0033
 • Letsholathebe BCXX1169
 • Letsibogo BCXX0281
 • Letsili BCXX0282
 • Letsomo BCXX0283
 • Letsopa BCXX1466
 • Leupane BCXX0284
 • Levisfontein BCXX1247
 • Likolwalo BCXX0285
 • Linakalablo BCXX0034
 • Linchwe BCXX0936
 • Lobakwe BCXX0286
 • Lobatse BCXX1338
 • Lobatse Block BCXX1339
 • Lobila BCXX1467
 • Lobilos BCXX1248
 • Logogwe BCXX1468
 • Lohalane BCXX1469
 • Lohawe BCXX1470
 • Lohoklane BCXX0287
 • Lokala Drift BCXX0937
 • Lokerane BCXX1471
 • Lokgwathe BCXX1472
 • Lokotsane BCXX1473
 • Lokwabe BCXX0906
 • Lolale BCXX1474
 • Lonatong BCXX1475
 • Longaneng BCXX0288
 • Loratalane BCXX1476
 • Lose BCXX0289
 • Losilakgokong BCXX1052
 • Lothlekane BCXX0290
 • Lotlhakane BCXX1477
 • Lotsane BCXX0291
 • Lutlhe BCXX1053
 • Lwale BCXX1054
 • Lwale BCXX1478
 • Maapi BCXX0292
 • Mabadisa BCXX1479
 • Mabalane BCXX0293
 • Mabalelo BCXX0294
 • Mabatwe BCXX0295
 • Mabelane BCXX1480
 • Mabeleapodi BCXX0296
 • Mabelete BCXX0297
 • Maboana BCXX0298
 • Mabolawa BCXX0299
 • Mabole BCXX0300
 • Mabolobolo BCXX0301
 • Mabolwe BCXX0302
 • Mabosi Stadt BCXX0303
 • Mabuduloga BCXX0304
 • Mabudzane BCXX1170
 • Mabuli BCXX1481
 • Mabutsane BCXX1482
 • Mabutswe BCXX1340
 • Machaakha BCXX0907
 • Machaneng BCXX0035
 • Madiba BCXX0305
 • Madibamatso BCXX1055
 • Madibeng BCXX1341
 • Madikgaka BCXX0306
 • Madikwe BCXX0307
 • Madipitse BCXX0308
 • Madista BCXX0309
 • Maditswene BCXX0310
 • Madwaleng BCXX1171
 • Madziba BCXX0311
 • Maebele BCXX0312
 • Maenga BCXX1249
 • Mafoko BCXX0313
 • Mafote BCXX0314
 • Magagarape BCXX1056
 • Magakabe BCXX0315
 • Magapatona BCXX0316
 • Magodire BCXX1483
 • Magogaphate BCXX0317
 • Magogodi BCXX0938
 • Magoriapitse BCXX0036
 • Magotane BCXX1342
 • Magothla BCXX0318
 • Magothong BCXX0319
 • Magotlhwane BCXX1485
 • Magotswane BCXX0320
 • Mahalapye BCXX0010
 • Mahapswe BCXX0321
 • Mahataanare BCXX0322
 • Mahatane BCXX0323
 • Mahatelo BCXX0324
 • Mahatelo BCXX1057
 • Mahibitswane BCXX1058
 • Mahibitwane BCXX0325
 • Mahutagane BCXX0326
 • Maike BCXX0327
 • Maila BCXX0328
 • Maipaafela BCXX0329
 • Maiphatelo BCXX0330
 • Maiphitlhwane BCXX0331
 • Maisane BCXX1486
 • Maiswe BCXX0332
 • Maitengwe BCXX0333
 • Maiyabana BCXX0038
 • Maiyabane BCXX0334
 • Majakubu BCXX0335
 • Majande BCXX0336
 • Majaneng BCXX1487
 • Majaphofu BCXX0337
 • Majatshippo BCXX1059
 • Majeadinare BCXX0338
 • Majwana BCXX0339
 • Majweng BCXX0340
 • Makabile BCXX1488
 • Makala BCXX0341
 • Makalamabedi BCXX1250
 • Makale BCXX0342
 • Makaleng BCXX0343
 • Makapane BCXX1489
 • Makatanyane BCXX1490
 • Makfaolakgang BCXX0344
 • Makgaba BCXX0345
 • Makgabo BCXX0346
 • Makgala BCXX0347
 • Makgwapana BCXX1060
 • Makhantlele BCXX0348
 • Makhubu BCXX0349
 • Makhubu BCXX1491
 • Makhubung BCXX1492
 • Makhujwane BCXX0939
 • Makkhalo BCXX1251
 • Makoba BCXX0350
 • Makobaese BCXX0351
 • Makobeng BCXX0352
 • Makobese BCXX0353
 • Makobo BCXX0354
 • Makobung BCXX0355
 • Makokwe BCXX1493
 • Makolane BCXX0356
 • Makolontwane BCXX1494
 • Makome BCXX0357
 • Makomoto BCXX0358
 • Makopo BCXX0359
 • Makoro BCXX0360
 • Makotswane BCXX1061
 • Makuba BCXX1252
 • Makubela One BCXX0361
 • Makumbe BCXX0362
 • Makvekve BCXX1253
 • Makwa BCXX0363
 • Makwata BCXX0364
 • Makwata East BCXX0365
 • Malachoona BCXX1495
 • Maladiatla BCXX0366
 • Malaka BCXX0367
 • Malalaling BCXX0908
 • Malatshi BCXX1254
 • Malau BCXX0368
 • Malau BCXX1496
 • Male BCXX1497
 • Malekaoakkhomos BCXX1255
 • Malenale BCXX1343
 • Malepe BCXX0369
 • Malete BCXX0370
 • Malote BCXX0371
 • Malwelwe BCXX1062
 • Mamala BCXX0372
 • Mamamookane BCXX0373
 • Mamatejane BCXX1498
 • Mambo BCXX1172
 • Mamelodi BCXX0374
 • Mameno BCXX0375
 • Mamhuditshe BCXX0940
 • Mamoeledi BCXX0376
 • Mamohumela BCXX1499
 • Mamokhobo BCXX1500
 • Mampa BCXX1501
 • Mampi BCXX1256
 • Mamputhe BCXX1063
 • Mamuno BCXX0885
 • Manaledi BCXX0377
 • Manduyan BCXX0378
 • Mangolwane BCXX0379
 • Mangwato BCXX1502
 • Mankgatau BCXX0380
 • Manonnye BCXX0941
 • Mantshane BCXX1503
 • Mantshe BCXX0909
 • Mantswabisi BCXX1064
 • Manyale BCXX1173
 • Manyana BCXX0910
 • Manyana BCXX1504
 • Maokamatshwane BCXX1344
 • Maoko BCXX0381
 • Maokwe BCXX0382
 • Maope BCXX0383
 • Mapapa BCXX0384
 • Mapapane BCXX0385
 • Mapapeng BCXX1065
 • Mapereku BCXX0386
 • Maphadikwe BCXX1505
 • Maphaneng BCXX0387
 • Maphang BCXX1066
 • Maphashalala BCXX0388
 • Mapoka BCXX0039
 • Marakalalo BCXX0389
 • Marapalalo BCXX1067
 • Marapong BCXX0390
 • Maratswene BCXX1068
 • Maretele BCXX0391
 • Marlbela BCXX0392
 • Marokolwane BCXX0393
 • Maroleng BCXX0394
 • Marope BCXX1506
 • Marotse BCXX1069
 • Marulamabedi BCXX0395
 • Marulamantsi BCXX0396
 • Marumantsho BCXX0397
 • Marushela BCXX1507
 • Marutlwane BCXX0398
 • Marutujwe BCXX0399
 • Marutwe BCXX0400
 • Masakaphala BCXX0401
 • Masama BCXX0942
 • Masame BCXX0402
 • Masarwa BCXX1257
 • Masebele BCXX1070
 • Masebopeng BCXX1508
 • Masekari BCXX0403
 • Maseme BCXX1258
 • Maseshola BCXX0404
 • Masetswana BCXX1509
 • Mashalatwe BCXX0405
 • Mashendus BCXX1259
 • Masiadieme BCXX0406
 • Masidie BCXX0407
 • Masike BCXX1260
 • Masingwa BCXX1175
 • Masingwaneng BCXX1176
 • Masinyetse BCXX1510
 • Masokabale BCXX0408
 • Masokwaneng BCXX0409
 • Masokwe BCXX0410
 • Masokwe BCXX1511
 • Masonke BCXX1512
 • Masowe BCXX0411
 • Massering BCXX0886
 • Massubia BCXX1261
 • Masuathaga BCXX0943
 • Masudiakgopo BCXX0412
 • Masunga BCXX1177
 • Masweabanna BCXX0413
 • Matapa BCXX0887
 • Matapeko BCXX0414
 • Matapudza BCXX0415
 • Mateane BCXX0944
 • Matenge BCXX1178
 • Matetsho BCXX0416
 • Mathakola BCXX0417
 • Mathambgwane BCXX0040
 • Mathape BCXX0418
 • Mathathane BCXX0419
 • Mathemathema BCXX1071
 • Mathoseng BCXX1072
 • Matikwe BCXX0420
 • Matima BCXX1262
 • Matlagatse BCXX1073
 • Matlakeng BCXX1513
 • Matlakhotse One BCXX0421
 • Matlakhotse Two BCXX0422
 • Matlale BCXX0423
 • Matlalo BCXX1514
 • Matlamanyane BCXX0424
 • Matlapana BCXX0425
 • Matlha-Banelo BCXX0426
 • Matlhaba BCXX1515
 • Matlhabaneng BCXX0427
 • Matlhakwana BCXX1516
 • Matlhutlwa BCXX1517
 • Matlhwatshana BCXX1518
 • Matlopi BCXX0428
 • Matobo BCXX0429
 • Matombo Mashaba BCXX0430
 • Matoposane BCXX0431
 • Matrakosi BCXX0432
 • Matsaganeng BCXX0433
 • Matsatsi BCXX1345
 • Matshalwane BCXX0434
 • Matshelagabedi BCXX1179
 • Matshingitshi BCXX1180
 • Matshwane BCXX0435
 • Matsimola BCXX0945
 • Matsisadikgang BCXX0436
 • Matsweenyane BCXX0437
 • Matswelenyane BCXX0946
 • Maun BCXX0011
 • Maunatlala BCXX0043
 • Maunyele BCXX1519
 • Mawa BCXX0438
 • Mazuwe BCXX0439
 • Mboele BCXX0440
 • Mboyu BCXX0441
 • Media BCXX1074
 • Mediane BCXX1075
 • Mekata BCXX1520
 • Mekomxana BCXX0442
 • Melekgon BCXX0911
 • Mena-a-Kwena BCXX0443
 • Mengwe BCXX0444
 • Mephato BCXX1346
 • Merolo BCXX0445
 • Mesaso BCXX0446
 • Metsae BCXX1521
 • Metsebotlhoko BCXX0447
 • Metsemabe BCXX1076
 • Metsemaswaane BCXX1347
 • Metsematluko BCXX0448
 • Metsemotlhaba BCXX1077
 • Metsimasweu BCXX0449
 • Metsingmahibidu BCXX0450
 • Mhakane BCXX0451
 • Mhalapitsa BCXX0452
 • Mhatane BCXX1078
 • Mhatane BCXX1181
 • Mhatswe BCXX1079
 • Mheelo BCXX1522
 • Mhethi BCXX0453
 • Micawber BCXX0454
 • Mirapene BCXX1263
 • Mmabahuma BCXX0455
 • Mmabanyana BCXX0456
 • Mmabelemo BCXX1523
 • Mmabi BCXX0457
 • Mmabogopa BCXX0458
 • Mmabotshe BCXX1080
 • Mmadikgomo BCXX0459
 • Mmadikgomo BCXX1081
 • Mmadikgopa BCXX0460
 • Mmadinare BCXX0044
 • Mmadiperetla BCXX0462
 • Mmai BCXX0463
 • Mmajojo BCXX0464
 • Mmakanke BCXX1082
 • Mmakgari BCXX0465
 • Mmakgodi BCXX0045
 • Mmakgomo BCXX0947
 • Mmale BCXX0466
 • Mmalebatlana BCXX0467
 • Mmalegaba BCXX0468
 • Mmalekoba BCXX0469
 • Mmalonaane BCXX1524
 • Mmamadila One BCXX0470
 • Mmamadila Two BCXX0471
 • Mmamagwaile BCXX0948
 • Mmamajena BCXX1083
 • Mmamanaka BCXX0472
 • Mmamarobole BCXX1084
 • Mmamasiloanoka BCXX0473
 • Mmamaunatlala BCXX0474
 • Mmamhatane BCXX0475
 • Mmamitlwe BCXX1526
 • Mmammedi BCXX0476
 • Mmammoto BCXX1085
 • Mmamokgothwane BCXX0477
 • Mmamonyai BCXX0478
 • Mmamonyopi BCXX0479
 • Mmamorontshe BCXX0480
 • Mmamosarwana BCXX0481
 • Mmamoto BCXX1527
 • Mmamotsatsing BCXX0949
 • Mmampaba BCXX1086
 • Mmampale BCXX0482
 • Mmane BCXX0950
 • Mmanfoditshe BCXX0951
 • Mmankgodi BCXX1087
 • Mmankgwedi BCXX0483
 • Mmankhai BCXX0484
 • Mmanoko BCXX1088
 • Mmantshadidi BCXX0485
 • Mmapebane BCXX0486
 • Mmaphiri BCXX0487
 • Mmaphuntsi BCXX1528
 • Mmapilane BCXX0488
 • Mmaraka BCXX1348
 • Mmasebue BCXX0489
 • Mmasegotso BCXX0490
 • Mmasehudula BCXX1529
 • Mmasetshweu BCXX0491
 • Mmashoro BCXX0492
 • Mmathete BCXX0041
 • Mmathubudukwane BCXX0952
 • Mmatshumo BCXX0046
 • Mmaubane BCXX0953
 • Mmeotsogile BCXX0493
 • Mmitle BCXX0494
 • Mmoka BCXX0495
 • Mmokolodi BCXX1349
 • Mmokwanyane BCXX1089
 • Mmokwe BCXX0496
 • Mmopone BCXX1090
 • Mmukuele BCXX0497
 • Mmumoshweu BCXX1264
 • Mmutlana BCXX0498
 • Moaketseng BCXX0499
 • Moakhi BCXX1530
 • Moalosi BCXX0500
 • Moamokane BCXX0501
 • Moaneng BCXX0502
 • Mobotai BCXX0503
 • Mochinyana Goxuba BCXX0504
 • Mochosens BCXX1265
 • Mochudi BCXX0954
 • Mochumi BCXX1182
 • Mochwere BCXX0505
 • Modiabatho BCXX1091
 • Modiane One BCXX0506
 • Modiane Two BCXX0507
 • Modibedi BCXX0508
 • Modimogate BCXX0509
 • Modimotsebe BCXX0510
 • Modubane BCXX0511
 • Moekatsi BCXX0512
 • Moeng BCXX0513
 • Moetlo BCXX1092
 • Moetse BCXX0514
 • Mogae BCXX0515
 • Mogahe BCXX1093
 • Mogaleng BCXX0516
 • Mogapi BCXX0517
 • Mogapinyana BCXX0047
 • Mogatsapoo BCXX0518
 • Mogobane BCXX1350
 • Mogobe wa Kgomo BCXX1531
 • Mogobeamarale BCXX0519
 • Mogobewadinonyane BCXX1532
 • Mogobewamusu BCXX1094
 • Mogoditshan BCXX1351
 • Mogoditshane BCXX1352
 • Mogojwagojwe BCXX1533
 • Mogolegwa BCXX0955
 • Mogome BCXX0520
 • Mogonono BCXX1095
 • Mogonye BCXX1353
 • Mogorosane BCXX0521
 • Mogorosi BCXX0522
 • Mogwalale BCXX1534
 • Mohatane BCXX0523
 • Mohibitswane BCXX0524
 • Mohuduhutswe BCXX1535
 • Mohuhutswane BCXX1354
 • Mohukutshwane BCXX1096
 • Moijabana BCXX0525
 • Moipolai BCXX0526
 • Moiyabana BCXX0527
 • Mojane BCXX1536
 • Mokaibe BCXX0528
 • Mokalana BCXX1537
 • Mokata BCXX1538
 • Mokatako BCXX1539
 • Mokatani BCXX0529
 • Mokati BCXX0530
 • Mokaya BCXX1266
 • Mokgalega BCXX0531
 • Mokgalokgaoga BCXX1540
 • Mokgalwana BCXX0532
 • Mokgalwane BCXX1097
 • Mokgatusheng BCXX0533
 • Mokgolopite BCXX0534
 • Mokgomane BCXX1541
 • Mokgowane BCXX0535
 • Mokgware BCXX0536
 • Mokhokhelo BCXX1267
 • Mokhopudis BCXX1268
 • Mokhumba BCXX0048
 • Moko BCXX0537
 • Mokobaese BCXX0538
 • Mokobela BCXX0539
 • Mokokwane BCXX0540
 • Mokolodi Nature Reserve BCXX1355
 • Mokoto BCXX1542
 • Mokukumelo BCXX0957
 • Mokungwane BCXX0541
 • Mokwatis BCXX1269
 • Mokwena BCXX0542
 • Molalamitlwa BCXX1543
 • Molapo-wa-Makopo BCXX0543
 • Molatswana BCXX1544
 • Moleejane BCXX0544
 • Molefi BCXX0545
 • Molehele BCXX1545
 • Molekaletabo BCXX0546
 • Molepolole BCXX1098
 • Moletse BCXX1546
 • Molibatsi BCXX0547
 • Molomoojang BCXX1547
 • Molondo BCXX0548
 • Molorosi BCXX0549
 • Molusi BCXX0550
 • Monametsana BCXX0958
 • Monate BCXX0551
 • Monedi BCXX1270
 • Monganaokudu BCXX1548
 • Mongologane BCXX0552
 • Mongwane BCXX0553
 • Monnamme BCXX1549
 • Monoga BCXX0959
 • Monokela BCXX0554
 • Mononyane BCXX1099
 • Mononyane BCXX0555
 • Montsadidi BCXX0556
 • Montsibudu BCXX0557
 • Monyenane BCXX1550
 • Mookametsana BCXX0558
 • Mookane BCXX0049
 • Mooke BCXX0559
 • Mophuelo BCXX1551
 • Mopipi BCXX0560
 • Moralana BCXX0960
 • Moralana BCXX0561
 • Morale BCXX0562
 • Moraleng BCXX0563
 • Morarwana BCXX1100
 • Moreane BCXX1552
 • Morebudi BCXX1553
 • Morelelo BCXX1554
 • Moremabele BCXX0564
 • Moremaoto BCXX0565
 • Moremi BCXX0566
 • Moremi Game Reserve BCXX1271
 • Moriri BCXX0567
 • Morobane BCXX1101
 • Moroka BCXX1183
 • Morongwa BCXX0568
 • Morongwana BCXX0569
 • Morotakapolo BCXX1555
 • Morotole BCXX0570
 • Morukuru BCXX0571
 • Morulawabasadi BCXX0572
 • Morungwane BCXX1102
 • Morupule BCXX0573
 • Morwamosu BCXX1556
 • Moselane BCXX0574
 • Moselebe BCXX1557
 • Moselesejana BCXX0575
 • Mosesane BCXX0576
 • Mosetela BCXX0577
 • Mosetse BCXX0050
 • Moshaiwa BCXX0578
 • Moshakgalong BCXX0579
 • Moshalalo BCXX0580
 • Moshaneng BCXX0051
 • Moshaweng BCXX1103
 • Moshibidu BCXX0961
 • Moshibitswane BCXX0962
 • Moshwana BCXX1558
 • Moshweu BCXX0581
 • Mosiang BCXX1559
 • Mosilabetsane BCXX1560
 • Mosinki BCXX1104
 • Mosojane BCXX1184
 • Mosokotswe BCXX1105
 • Mosokwane BCXX1106
 • Mosolotsane BCXX0582
 • Mosong BCXX0583
 • Mosopa BCXX0052
 • Mosopha BCXX0584
 • Mosu BCXX0585
 • Mosung BCXX0586
 • Mosuspan BCXX0587
 • Mosusu BCXX1107
 • Mosveng BCXX0588
 • Moswaedi BCXX1561
 • Moswelakgosi BCXX1562
 • Moswetsi BCXX0589
 • Motabane BCXX0590
 • Motanolo BCXX0591
 • Motholo BCXX0592
 • Mothwane BCXX0593
 • Motimani BCXX0594
 • Motlatlagwe BCXX0963
 • Motlhaba BCXX1563
 • Motlhabeng BCXX0595
 • Motlhahuneng BCXX1564
 • Motlhalawakgomo BCXX1565
 • Motlhatlokho BCXX1272
 • Motlhatsa BCXX1566
 • Motlholetsetsiga BCXX1108
 • Motlhorogwane BCXX0964
 • Motlhowe BCXX1109
 • Motlotleng BCXX0596
 • Motlotsane BCXX1567
 • Motlotswana BCXX1568
 • Motloutse BCXX0597
 • Motobetsong BCXX0598
 • Mototswane BCXX0599
 • Motsaena BCXX0600
 • Motsaka BCXX1110
 • Motsena BCXX0601
 • Motsentshe BCXX1569
 • Motseto BCXX1356
 • Motshemane BCXX0602
 • Motsomatlose BCXX1570
 • Motsotswane BCXX0603
 • Motswedi BCXX1357
 • Motswire BCXX1571
 • Mowane BCXX0604
 • Mowatle BCXX1572
 • Moyonda BCXX1273
 • Mpabatho BCXX0605
 • Mpapalela BCXX0606
 • Mpapho BCXX0607
 • Mpechukudu BCXX0608
 • Mpepu BCXX0965
 • Mphane BCXX0609
 • Mphotlhe BCXX0610
 • Mpothe BCXX0611
 • Mswazi Village BCXX0612
 • Muchenje BCXX1274
 • Muekekle BCXX0613
 • Muhembo BCXX1275
 • Mulambakwena BCXX1185
 • Mumungwe BCXX0614
 • Murumush BCXX1111
 • Mushu BCXX0615
 • Mutinyane BCXX1276
 • Nakakalatshukudu BCXX0616
 • Nakalakolobe BCXX0617
 • Nakalaphala One BCXX0618
 • Nakalaphala Two BCXX0619
 • Nakalapudi BCXX0620
 • Nakalatlou BCXX1573
 • Nakatsakgama BCXX0621
 • Nalalatladi BCXX0622
 • Naledi BCXX0053
 • Naledi BCXX1358
 • Nasonga BCXX0623
 • Nata BCXX0054
 • Natale BCXX0624
 • Nekati BCXX0625
 • Nfeke BCXX0966
 • Ngopelathagadi BCXX1112
 • Ngwala BCXX0626
 • Ngwanaoesi BCXX1574
 • Ngwasegwane BCXX1575
 • Ngwatsau BCXX1576
 • Ngwezumba BCXX1277
 • Njinga BCXX1278
 • Nkange BCXX0627
 • Nkgagaripane BCXX0628
 • Nkgalo BCXX0629
 • Nkgobotlwane BCXX0630
 • Nkgodi BCXX0631
 • Nkoane BCXX0632
 • Nkowane BCXX0633
 • Nkoyaphiri BCXX1359
 • Nkulomolo BCXX0634
 • Nkwe BCXX0635
 • Nlhakwane BCXX1186
 • Nneneke BCXX1577
 • Nojane BCXX0888
 • Nokana BCXX0967
 • Nokaneng BCXX1279
 • Nomare BCXX1578
 • Nshakashokwe BCXX0636
 • Nsuswane BCXX0637
 • Nswazwi BCXX0638
 • Ntabis BCXX1280
 • Ntane BCXX0639
 • Ntapu BCXX0640
 • Ntathahatshe BCXX0641
 • Ntlhantlhe BCXX1579
 • Ntsatshetlhana BCXX1580
 • Ntshwabi BCXX1581
 • Ntshwailo BCXX0642
 • Ntshwaneng BCXX0643
 • Ntswelamatsosa BCXX0644
 • Nwali BCXX0889
 • Nwanaeanoka BCXX1281
 • Nyetse BCXX0645
 • Nyetse BCXX1582
 • Nzendami BCXX1187
 • Odanakumadona BCXX0646
 • Old Kutswe BCXX0647
 • Old Nswazwi BCXX0648
 • Old Palapye BCXX0649
 • Old Tati BCXX1188
 • Olifants Kloof BCXX0890
 • Omagaga BCXX0650
 • Omajaha BCXX0651
 • Oramalai BCXX0652
 • Orapa BCXX0653
 • Otse BCXX1360
 • Pajane BCXX1113
 • Paje BCXX0654
 • Palamaokue BCXX0655
 • Palamaokuwe BCXX0656
 • Palamaokuwe BCXX1583
 • Palapye BCXX0055
 • Pamashaba BCXX0657
 • Pandamatenga BCXX0012
 • Papa ya Morotsi BCXX1584
 • Papatlo BCXX1585
 • Parakarungu BCXX1283
 • Paranatungu BCXX1284
 • Parwe BCXX0658
 • Patikwane BCXX0659
 • Peloyakgama BCXX1586
 • Peloyanaga BCXX0660
 • Peloyatlwana BCXX1114
 • Penhalonga BCXX1189
 • Pepascheem BCXX0661
 • Pepe BCXX0662
 • Phaephae BCXX0663
 • Phala BCXX0664
 • Phalatshweu BCXX0665
 • Phataname BCXX0968
 • Phate BCXX0666
 • Phatlaneng BCXX1115
 • Phatswane BCXX0667
 • Phetsolakgare BCXX1116
 • Phiriyabokwete BCXX1361
 • Phogotlhwe BCXX1587
 • Phokojeng BCXX1588
 • Phologelo BCXX0057
 • Phologolo BCXX1362
 • Pholotona BCXX0969
 • Phuduhudu BCXX0668
 • Phukumakahu BCXX0669
 • Pidimane BCXX0670
 • Pijina BCXX0671
 • Pilane BCXX0970
 • Pilikwe BCXX0672
 • Piterolong BCXX0673
 • Pitsane BCXX1589
 • Pitsane Potlokwe BCXX1590
 • Pitsegayagelwe BCXX1117
 • Pitsetshweu BCXX0971
 • Pobepobe BCXX1190
 • Pole BCXX1191
 • Poleiti BCXX0674
 • Poloka BCXX0675
 • Polokwe BCXX1591
 • Powana BCXX1118
 • Pudipedi BCXX0676
 • Pulaetlhangwe BCXX1592
 • Pulenyane BCXX0677
 • Puluhelo BCXX1285
 • Puongwe BCXX0678
 • Pupya BCXX0679
 • Pyetla BCXX1593
 • Ra-Kgari BCXX0680
 • Rabotsiripa BCXX0972
 • Radigole BCXX1594
 • Radipalanyane BCXX0973
 • Radirakolobe BCXX0681
 • Radiseko BCXX1119
 • Radisele BCXX0682
 • Ragaobodiwe BCXX0683
 • Raisuwe BCXX0684
 • Rakgokanyane BCXX1595
 • Rakhuna BCXX1596
 • Rakololo BCXX1597
 • Rakops BCXX0685
 • Rakuku BCXX1286
 • Ralekgetho BCXX1598
 • Ramah BCXX0058
 • Ramakgankgari BCXX1599
 • Ramakgetla BCXX1600
 • Ramankge BCXX1120
 • Ramankhung BCXX0974
 • Ramaphatlhe BCXX1121
 • Ramarapo BCXX1122
 • Ramatanka BCXX0686
 • Ramating BCXX1601
 • Ramatlabama BCXX1602
 • Rametsana BCXX0687
 • Ramhulatsi BCXX0975
 • Rammela BCXX0688
 • Rammidi BCXX1123
 • Rammola BCXX1124
 • Rammu BCXX1287
 • Ramogapele BCXX0689
 • Ramoilwa BCXX0690
 • Ramokapane BCXX1603
 • Ramokgatlhonyana BCXX1125
 • Ramokgonami BCXX0691
 • Ramokgwebane BCXX1192
 • Ramokgweng BCXX0692
 • Ramokolonyane BCXX0976
 • Ramonnedi BCXX1604
 • Ramonnye BCXX0977
 • Ramonogeng BCXX1363
 • Ramosasi BCXX0693
 • Ramoselwana BCXX0694
 • Ramosetsanyana BCXX0695
 • Ramoshengwane BCXX1605
 • Ramothamane BCXX1126
 • Ramotlhabeng BCXX1127
 • Ramotsaodi BCXX1288
 • Ramotswa BCXX0059
 • Rampodu BCXX0696
 • Ramputswa BCXX0697
 • Ranaka BCXX1606
 • Ranala BCXX0698
 • Rangaletsang BCXX0699
 • Ranku BCXX1364
 • Rankwakwa BCXX1607
 • Ranota BCXX1608
 • Rantalapye BCXX0700
 • Ranthopisang BCXX1365
 • Rantsadi BCXX1289
 • Ranwanalenaus BCXX1290
 • Raphiri BCXX0701
 • Rapitsane BCXX1128
 • Rasemelamela BCXX0702
 • Ratholo BCXX0703
 • Ratlhogwana BCXX1609
 • Ratshenyana BCXX1610
 • Ratshweu BCXX0978
 • Ratsiane BCXX0704
 • Reetsang BCXX0705
 • Roubeng BCXX1129
 • Ruthwane BCXX0706
 • Sadibas BCXX1291
 • Sajwe BCXX0707
 • Sakunga BCXX0708
 • Salapitos BCXX1292
 • Salidiro BCXX1293
 • Samandozis BCXX1294
 • Samusipas BCXX1295
 • Sanie BCXX0912
 • Sankauas Kraal BCXX1296
 • Sansake BCXX0709
 • Sapakanes BCXX1297
 • Satau BCXX1298
 • Sebalwe BCXX0710
 • Sebe BCXX1299
 • Sebere BCXX0711
 • Sebina BCXX0060
 • Sebinanyane BCXX0712
 • Sebutu BCXX1300
 • Sechele BCXX1193
 • Sedimo BCXX0713
 • Seepakgole BCXX0714
 • Sefhare BCXX0715
 • Sefhetla BCXX1611
 • Sefophe BCXX0061
 • Segakwana BCXX0716
 • Segakwaneng BCXX1130
 • Segara BCXX0717
 • Segati BCXX0718
 • Segobedie BCXX0719
 • Segoditshane BCXX0979
 • Segompo BCXX0720
 • Segwagwa BCXX1612
 • Sehengos BCXX1301
 • Seherelela BCXX1131
 • Sehidikwe BCXX0721
 • Sehikantswe BCXX1132
 • Sehikile BCXX1613
 • Sehithwa BCXX1302
 • Sehubidu BCXX1614
 • Seimatlwe BCXX0722
 • Seimaxwa BCXX0723
 • Sekalaba BCXX1615
 • Sekarapana BCXX0724
 • Sekgarapane BCXX0725
 • Sekgophane BCXX1194
 • Sekgopye BCXX0726
 • Sekgwa BCXX1616
 • Sekgwa-sa-Masarwa BCXX0727
 • Sekgwasabokaa BCXX0980
 • Sekgwasentsho BCXX1133
 • Sekgweng BCXX0728
 • Sekheng BCXX1617
 • Sekhiting BCXX0729
 • Sekhu BCXX0730
 • Sekhukhwane BCXX1134
 • Sekobiri BCXX0731
 • Sekoding BCXX0732
 • Sekoma BCXX1618
 • Sekono BCXX1135
 • Sekotlo BCXX0981
 • Sekumis Kraal BCXX1303
 • Sekutle BCXX1136
 • Selebi-Phikwe BCXX0013
 • Seleka BCXX0733
 • Selemela BCXX1367
 • Selika BCXX0734
 • Selinya BCXX0735
 • Selokolela BCXX0063
 • Selokwana BCXX1137
 • Selophane BCXX0737
 • Selotsane BCXX0738
 • Seluipe BCXX0739
 • Semaka BCXX0740
 • Semarule BCXX1138
 • Sematshwane BCXX0741
 • Semelamela BCXX0742
 • Semiti BCXX0743
 • Semolale BCXX0744
 • Senamakula BCXX1139
 • Senete BCXX0745
 • Senikh BCXX1140
 • Senokwane BCXX1619
 • Sentwatibi BCXX0746
 • Senyane BCXX0747
 • Senyawe BCXX1195
 • Seoka BCXX0748
 • Seoka-Masung BCXX0749
 • Seokane BCXX0750
 • Seokangwane BCXX1620
 • Seolwane BCXX0751
 • Sepalamoriri BCXX0752
 • Separamondaraa BCXX0753
 • Sephatlhaphatla BCXX1621
 • Sephephe BCXX0754
 • Sepone BCXX0755
 • Sepopa BCXX0064
 • Serepe BCXX0756
 • Seretologane BCXX1622
 • Seriba BCXX0757
 • Seribotsane BCXX1141
 • Serojane BCXX0758
 • Serokhe BCXX0759
 • Serokolo BCXX0760
 • Serokolwane BCXX0761
 • Seronga BCXX0065
 • Serowe BCXX0762
 • Serowe BCXX1623
 • Serulatswe BCXX0763
 • Serule BCXX0066
 • Serumolwe BCXX1624
 • Serutswane BCXX0765
 • Serwe BCXX0766
 • Sesaloa BCXX0767
 • Sesarweng BCXX0768
 • Seshere BCXX0769
 • Seshoboloko BCXX0982
 • Sesitajwe BCXX1625
 • Sesokwe BCXX0770
 • Sesume BCXX0771
 • Sesung BCXX1626
 • Sesunyane BCXX1627
 • Seswane BCXX0983
 • Seswe BCXX0772
 • Setatse BCXX0773
 • Setekwane BCXX0774
 • Setempe BCXX0775
 • Sethokge BCXX0776
 • Setote BCXX0777
 • Setshweu BCXX0778
 • Setsile BCXX0779
 • Setswamotlhabe BCXX1628
 • Sevrelela BCXX1629
 • Shadihadi BCXX1142
 • Shakawe BCXX0016
 • Shakge BCXX0780
 • Shakgwe BCXX0781
 • Shakse BCXX0782
 • Shalako BCXX0783
 • Shaleshanto BCXX1304
 • Shanga BCXX0784
 • Shape BCXX0785
 • Shashe Drift BCXX1196
 • Shashe Mooke BCXX0786
 • Shashis BCXX1305
 • Shate BCXX0787
 • Shawila Village BCXX0788
 • Sheleketa BCXX0789
 • Shikangangwe BCXX1197
 • Shojwane BCXX0790
 • Shoshong BCXX0068
 • Siambiza BCXX1306
 • Sihoro BCXX0791
 • Sikukwe BCXX1198
 • Sikulane BCXX0792
 • Silophale BCXX0793
 • Simati BCXX1307
 • Sinongope BCXX0794
 • Siviya BCXX1199
 • Skegau BCXX1308
 • Smit BCXX0795
 • Sobathwe BCXX1630
 • Sobe BCXX1631
 • Sofala BCXX0796
 • Sojane BCXX0797
 • Sokwane BCXX0798
 • Solwane BCXX0799
 • Soromesis BCXX1309
 • Sowa BCXX0800
 • Sua BCXX0801
 • Suapan BCXX0017
 • Suje BCXX0802
 • Sukwane BCXX0803
 • Sukwane BCXX1143
 • Sunnyside BCXX0891
 • Suping BCXX1144
 • Susulela BCXX0804
 • Swanthane BCXX0805
 • Taekane BCXX0806
 • Tagu BCXX0807
 • Takachu BCXX0892
 • Takatokwane BCXX0070
 • Talane BCXX1145
 • Tamasane BCXX0808
 • Tapalamonong BCXX0809
 • Tauekaname BCXX1632
 • Taueshele BCXX1633
 • Taukome BCXX0810
 • Taupane BCXX1634
 • Tautswe BCXX0811
 • Telekele BCXX1146
 • Temane BCXX0812
 • Temesele BCXX0984
 • Tenene BCXX0813
 • Tewane BCXX0071
 • Thabatskudu BCXX0814
 • Thakadiwa BCXX1635
 • Thakatswane BCXX1147
 • Thalogang BCXX0072
 • Thamaga BCXX1148
 • Thantabana BCXX1200
 • Thapana BCXX0815
 • Thari BCXX1636
 • Thataganyane BCXX1201
 • The Mall BCXX1368
 • Thekwane BCXX0816
 • Theledi BCXX1637
 • Themashange BCXX1202
 • Theresekole BCXX1149
 • Thini BCXX0817
 • Thobela BCXX0818
 • Thokolo One BCXX0819
 • Thokolo Two BCXX0820
 • Thokolwe BCXX0821
 • Thombane BCXX0822
 • Thoseng BCXX0823
 • Thupayarobega BCXX0824
 • Tibitshwane BCXX0985
 • Tikaseoulo BCXX1310
 • Tipa BCXX1638
 • Tirwane BCXX1639
 • Tlabala BCXX0825
 • Tlakhama BCXX1640
 • Tlala Mabeli BCXX0826
 • Tlanega BCXX1641
 • Tlapana BCXX0827
 • Tlapaneng BCXX0828
 • Tlhakadiawa BCXX0829
 • Tlhakwane BCXX1150
 • Tlhalerwana BCXX0830
 • Tlhalerwane BCXX0831
 • Tlhape BCXX1151
 • Tlhapeng BCXX1152
 • Tlhapin BCXX0893
 • Tlhareselele BCXX1642
 • Tlhhakadiawa BCXX0832
 • Tlhogobane BCXX1643
 • Tlhopane BCXX0833
 • Tlhwane BCXX1153
 • Tlogoeankwes BCXX1311
 • Tlokhoetonnas BCXX1312
 • Tlokweng BCXX1369
 • Tlotsago BCXX0834
 • Tloupye BCXX0835
 • Tlowe BCXX1154
 • Tobane BCXX0836
 • Tobgat BCXX1155
 • Tonota BCXX0073
 • Topeng BCXX0837
 • Toping BCXX0838
 • Toteng BCXX0074
 • Toteng BCXX1203
 • Totoru BCXX1644
 • Toutswe BCXX0839
 • Tsabong BCXX0014
 • Tsatawe BCXX1645
 • Tsau BCXX1313
 • Tsekanyani BCXX0840
 • Tsepe BCXX0841
 • Tsepheahela BCXX0842
 • Tsetsebjwe BCXX0076
 • Tshane BCXX0015
 • Tshapatain BCXX0843
 • Tsheletshele BCXX1156
 • Tshephe BCXX0844
 • Tshesebe BCXX1204
 • Tsheshane BCXX0845
 • Tshethang BCXX0846
 • Tshetlhong BCXX0847
 • Tshimoyapula BCXX0848
 • Tshingwane BCXX0849
 • Tshiping BCXX1157
 • Tshobamba BCXX0850
 • Tshokana BCXX0851
 • Tshokwe BCXX0852
 • Tshono BCXX0078
 • Tshoroga BCXX0853
 • Tshupane BCXX1158
 • Tshwaane BCXX1646
 • Tshwabi BCXX0079
 • Tshwane BCXX0894
 • Tsietsamotswana BCXX1370
 • Tsigara BCXX0854
 • Tsipi BCXX0855
 • Tsiteng BCXX0856
 • Tsitlane BCXX1647
 • Tsitle BCXX0857
 • Tsogae BCXX0858
 • Tsokong BCXX0859
 • Tsokotsa BCXX0860
 • Tsokwane BCXX1371
 • Tsonye BCXX1649
 • Tsopane BCXX1650
 • Tsorogwane BCXX1159
 • Tsorotsaro BCXX0861
 • Tsuli Village BCXX0862
 • Tswaane BCXX1160
 • Tswete BCXX1161
 • Tubani BCXX1651
 • Tutume BCXX0863
 • Twee Rivieren BCXX0080
 • Village BCXX1372
 • Vlei BCXX1652
 • Wegdraai BCXX0913
 • Werda BCXX0914
 • Xaasteom BCXX0864
 • Xalagena BCXX0865
 • Xhane BCXX1314
 • Xoso BCXX0866
 • Zolo BCXX1653
 • Zuwe BCXX0895
 • Zwenshambe BCXX1205