Weather Location Codes/IDs for Aruba

Below are the weather location codes for Aruba used by AOL Weather, The Weather Channel (weather.com), Yahoo! Weather and others.

 • Arasji AAXX0008
 • Babijn AAXX0009
 • Balashi AAXX0010
 • Barcelona AAXX0011
 • Boegoeroei AAXX0012
 • Boton AAXX0013
 • Brasil AAXX0014
 • Bringamosa AAXX0015
 • Bubali AAXX0016
 • Bushiribana AAXX0017
 • Butucu AAXX0018
 • Calabas AAXX0019
 • Camacuri AAXX0020
 • Canashito AAXX0021
 • Cas Ariba AAXX0022
 • Cas di Paloma AAXX0023
 • Cashero AAXX0024
 • Casibari AAXX0025
 • Catashi AAXX0026
 • Catiri AAXX0027
 • Ceru Colorado AAXX0028
 • Coba Lodo AAXX0029
 • Cunucu Abao AAXX0030
 • Dacota AAXX0031
 • Druif AAXX0032
 • Eagle Beach AAXX0033
 • Fontein AAXX0034
 • Gasparito AAXX0035
 • Jamanota AAXX0036
 • Jan Flemming AAXX0037
 • Juwana Morto AAXX0038
 • Largo Cadushi AAXX0039
 • Mabon AAXX0040
 • Macuarima AAXX0041
 • Madiki AAXX0042
 • Mahuma AAXX0043
 • Marawiel AAXX0044
 • Maria Mai AAXX0045
 • Meiveld AAXX0046
 • Moco AAXX0047
 • Modansa AAXX0048
 • Mon Pos AAXX0049
 • Morgenster AAXX0050
 • Noord AAXX0051
 • Noord Cura Cabai AAXX0052
 • Nune AAXX0053
 • Oranjestad AAXX0001
 • Palm Beach AAXX0054
 • Paradera AAXX0055
 • Paradijs AAXX0056
 • Paraguana AAXX0057
 • Parkietenbos AAXX0058
 • Pavia AAXX0059
 • Picaron AAXX0060
 • Piedra Plat AAXX0061
 • Plantersrust AAXX0062
 • Ponton AAXX0063
 • Pos Abao AAXX0064
 • Pos Chikito AAXX0065
 • Primavera AAXX0066
 • Queen Beatrix Airport AAXX0002
 • Roncado AAXX0067
 • Rooi Afo AAXX0068
 • Rooi Bosal AAXX0069
 • Rooi Cochi AAXX0070
 • Rooi Congo AAXX0071
 • Rooi Hundo AAXX0072
 • Rooi Master AAXX0073
 • Rooi Prikichi AAXX0074
 • Sabana Basora AAXX0075
 • Sabana Berde AAXX0076
 • Sabana Blanco AAXX0077
 • Sabana Grandi AAXX0078
 • Sabana Liber AAXX0079
 • Sabaneta AAXX0080
 • Sabania Abao AAXX0081
 • Salina Cerca AAXX0082
 • San Barbola AAXX0083
 • San Fuego AAXX0084
 • Santa Cruz AAXX0085
 • Santa Helena AAXX0086
 • Santa Martha AAXX0087
 • Shaba AAXX0088
 • Shabiruri AAXX0089
 • Shete AAXX0090
 • Shiribana AAXX0091
 • Simeon Antonio AAXX0092
 • Sint Anna AAXX0093
 • Sint Nicolaas AAXX0007
 • Siribana AAXX0094
 • Soledad AAXX0095
 • Solito AAXX0096
 • Tamarijn AAXX0097
 • Tanki Flip AAXX0098
 • Tanki Lender AAXX0099
 • Tarabana AAXX0100
 • Washington AAXX0101
 • Wayaca AAXX0102
 • Westpunt AAXX0103