Weather Location Codes/IDs for Aruba

Below are the weather location codes for Aruba as used by AOL Weather, The Weather Channel (weather.com), Yahoo! Weather and many more.

AAXX0001
Oranjestad
AAXX0002
Queen Beatrix Airport
AAXX0007
Sint Nicolaas
AAXX0008
Arasji
AAXX0009
Babijn
AAXX0010
Balashi
AAXX0011
Barcelona
AAXX0012
Boegoeroei
AAXX0013
Boton
AAXX0014
Brasil
AAXX0015
Bringamosa
AAXX0016
Bubali
AAXX0017
Bushiribana
AAXX0018
Butucu
AAXX0019
Calabas
AAXX0020
Camacuri
AAXX0021
Canashito
AAXX0022
Cas Ariba
AAXX0023
Cas di Paloma
AAXX0024
Cashero
AAXX0025
Casibari
AAXX0026
Catashi
AAXX0027
Catiri
AAXX0028
Ceru Colorado
AAXX0029
Coba Lodo
AAXX0030
Cunucu Abao
AAXX0031
Dacota
AAXX0032
Druif
AAXX0033
Eagle Beach
AAXX0034
Fontein
AAXX0035
Gasparito
AAXX0036
Jamanota
AAXX0037
Jan Flemming
AAXX0038
Juwana Morto
AAXX0039
Largo Cadushi
AAXX0040
Mabon
AAXX0041
Macuarima
AAXX0042
Madiki
AAXX0043
Mahuma
AAXX0044
Marawiel
AAXX0045
Maria Mai
AAXX0046
Meiveld
AAXX0047
Moco
AAXX0048
Modansa
AAXX0049
Mon Pos
AAXX0050
Morgenster
AAXX0051
Noord
AAXX0052
Noord Cura Cabai
AAXX0053
Nune
AAXX0054
Palm Beach
AAXX0055
Paradera
AAXX0056
Paradijs
AAXX0057
Paraguana
AAXX0058
Parkietenbos
AAXX0059
Pavia
AAXX0060
Picaron
AAXX0061
Piedra Plat
AAXX0062
Plantersrust
AAXX0063
Ponton
AAXX0064
Pos Abao
AAXX0065
Pos Chikito
AAXX0066
Primavera
AAXX0067
Roncado
AAXX0068
Rooi Afo
AAXX0069
Rooi Bosal
AAXX0070
Rooi Cochi
AAXX0071
Rooi Congo
AAXX0072
Rooi Hundo
AAXX0073
Rooi Master
AAXX0074
Rooi Prikichi
AAXX0075
Sabana Basora
AAXX0076
Sabana Berde
AAXX0077
Sabana Blanco
AAXX0078
Sabana Grandi
AAXX0079
Sabana Liber
AAXX0080
Sabaneta
AAXX0081
Sabania Abao
AAXX0082
Salina Cerca
AAXX0083
San Barbola
AAXX0084
San Fuego
AAXX0085
Santa Cruz
AAXX0086
Santa Helena
AAXX0087
Santa Martha
AAXX0088
Shaba
AAXX0089
Shabiruri
AAXX0090
Shete
AAXX0091
Shiribana
AAXX0092
Simeon Antonio
AAXX0093
Sint Anna
AAXX0094
Siribana
AAXX0095
Soledad
AAXX0096
Solito
AAXX0097
Tamarijn
AAXX0098
Tanki Flip
AAXX0099
Tanki Lender
AAXX0100
Tarabana
AAXX0101
Washington
AAXX0102
Wayaca
AAXX0103
Westpunt