Weather Location Codes/IDs for Algeria

Below are the weather location codes for Algeria as used by AOL Weather, The Weather Channel (weather.com), Yahoo! Weather and many more.

AGXX0001
Algiers
AGXX0002
Amsel
AGXX0003
Bejaia
AGXX0005
Mostaganem
AGXX0006
Oran
AGXX0007
Tahifet
AGXX0008
Tamanrasset
AGXX0009
Tenes
AGXX0010
Tindouf
AGXX0011
Skikda
AGXX0012
Annaba
AGXX0013
Constantine
AGXX0014
Chlef
AGXX0015
Bordj Bou Arreridj
AGXX0016
Setif
AGXX0017
Batna
AGXX0018
Tebessa
AGXX0019
Mascara Metmore
AGXX0020
Tiaret
AGXX0021
Bou-Saada
AGXX0022
Biskra
AGXX0023
Tlemcen Zenata
AGXX0024
Mecheria
AGXX0025
Touggourt
AGXX0026
El Oued
AGXX0027
Ghardaia
AGXX0028
Bechar
AGXX0029
Ouargla
AGXX0030
Hassi-Messaoud
AGXX0031
El Golea
AGXX0032
Timimoun
AGXX0033
In Amenas
AGXX0034
Adrar
AGXX0035
In Salah
AGXX0036
Illizi
AGXX0037
Djanet
AGXX0038
Beni Abbes
AGXX0040
Jijel
AGXX0041
El Bayadh
AGXX0042
Laghouat
AGXX0058
Medea
AGXX0059
Abalessa
AGXX0061
Ain Beida
AGXX0062
Ain Ben Khelil
AGXX0063
Ain Bessem
AGXX0064
Ain Boucif
AGXX0065
Ain Deheb
AGXX0066
Ain Fakroun
AGXX0067
Ain Kermes
AGXX0068
Ain Khermane
AGXX0069
Ain Mahdi
AGXX0070
Ain Melah
AGXX0071
Ain Oussera
AGXX0072
Ain Rich
AGXX0073
Ain Sefra
AGXX0074
Ain Taya
AGXX0075
Ain Temouchent
AGXX0076
Ain ben Srour (Souk)
AGXX0077
Ain el Hajel
AGXX0078
Ain el Ibel
AGXX0079
Ain el Khadra
AGXX0080
Aine Abid
AGXX0081
Aine M'lila
AGXX0082
Aine Seinour
AGXX0083
Aine Tagrout
AGXX0084
Akbou
AGXX0085
Alfaville
AGXX0088
Ammi-Moussa
AGXX0089
Ampere
AGXX0092
Arzew
AGXX0093
Azazga
AGXX0094
Azoua
AGXX0095
Barika
AGXX0096
Base dhassi Messaoud
AGXX0098
Baufarik
AGXX0101
Ben Badis
AGXX0102
Ben Henni
AGXX0104
Beni-Saf
AGXX0105
Berriane
AGXX0106
Berrouaghia
AGXX0107
Bir el Ater
AGXX0110
Bordj R'dir
AGXX0111
Bordj de Chegga
AGXX0112
Borj Bounaama
AGXX0113
Borj el Abeidi
AGXX0114
Bou Alam
AGXX0115
Bou Mellal
AGXX0116
Boussemghoun
AGXX0117
Bou-Kfoub
AGXX0119
Bouffaddi
AGXX0120
Bougzoul
AGXX0121
Bouira Sahary
AGXX0122
Brezina
AGXX0123
Chahbounia
AGXX0124
Charouine
AGXX0125
Charrier
AGXX0126
Chateaudun du Rhumel
AGXX0127
Chellala Dahrania
AGXX0128
Cheraia
AGXX0129
Cherchell
AGXX0130
Cheria
AGXX0132
Clairfontaine
AGXX0133
Collo
AGXX0135
Dechret Kamra
AGXX0136
Dellys
AGXX0137
Djamaa
AGXX0139
Djelfa
AGXX0140
Dolfussville
AGXX0141
El Abiodh Sidi Cheikh
AGXX0142
El Afroun
AGXX0143
El Ahmar
AGXX0144
El Ahmar
AGXX0145
El Amria
AGXX0146
El Arba
AGXX0147
El Arrouch
AGXX0148
El Asnam
AGXX0149
El Barka
AGXX0150
El Barka
AGXX0152
El Esnam
AGXX0154
El Hadj Guelmane
AGXX0155
El Hamel
AGXX0156
El Kef
AGXX0157
El Kseur
AGXX0158
El Mahder
AGXX0159
El Mansour
AGXX0161
El Mena bha
AGXX0162
El Milia
AGXX0163
El Ouata
AGXX0165
El Outaya
AGXX0166
El Tenedla
AGXX0167
Fedi Mzala
AGXX0168
Forthassa Rharbia
AGXX0169
Frenda
AGXX0171
Ghassoul
AGXX0172
Ghazaouet
AGXX0173
Gounod
AGXX0174
Gouraya
AGXX0175
Guemar
AGXX0176
Guenzet
AGXX0177
Hadjout
AGXX0178
Hardy
AGXX0179
Hassi Bahbah
AGXX0180
Hassi Khalifa
AGXX0182
Herbillon
AGXX0183
Hirhafor
AGXX0184
Ideles
AGXX0185
Ighil-Izane
AGXX0188
In Ekker
AGXX0190
In-Amdjel
AGXX0191
Jemmapes
AGXX0193
Kenadsa
AGXX0194
Kerakda
AGXX0195
Kerrata
AGXX0196
Khenchela
AGXX0197
Ksar el Boukhari
AGXX0198
Ksar-Chellala
AGXX0199
La Calle
AGXX0200
La Guelta
AGXX0201
La Meskiana
AGXX0203
Tazoult-Lambese
AGXX0204
Lamy
AGXX0205
Le Khroub
AGXX0206
Le Telagh
AGXX0207
Levasseur (Azlet el Beilek)
AGXX0208
Lichta
AGXX0209
Lutaud
AGXX0210
M'Doukal
AGXX0211
M'sila
AGXX0212
Mac Mahon (Ain Touta)
AGXX0213
Magenta
AGXX0214
Maghnia
AGXX0215
Magoura
AGXX0216
Mansourah
AGXX0219
Mechtat Tagouft
AGXX0221
Mehdia
AGXX0222
Medjedel
AGXX0223
Messad
AGXX0224
Mezloug
AGXX0225
Michelet
AGXX0226
Mila
AGXX0227
Mirabeau
AGXX0228
Mohammadia
AGXX0229
Montesquieu
AGXX0230
Mosbah
AGXX0232
N'Goussa
AGXX0233
Nador
AGXX0234
Nedroma
AGXX0236
Ouadhia
AGXX0237
Ouadjda
AGXX0238
Ouakda
AGXX0240
Oued Athmenia
AGXX0241
Oued Rhiou
AGXX0242
Oued Zenati
AGXX0243
Oued el Abtal
AGXX0244
Ouenza
AGXX0245
Oufrane
AGXX0246
Oulad Bou Jamaa
AGXX0247
Oulad Mahmoud
AGXX0248
Oulad Meriem
AGXX0249
Oulad Said
AGXX0250
Ouled Mimoun
AGXX0251
Palestro
AGXX0252
Pascal
AGXX0253
Pasteur
AGXX0254
Petit Mecheria
AGXX0255
Picard
AGXX0256
Polignac
AGXX0257
Qued Fodda
AGXX0258
Rahouia
AGXX0259
Reggane
AGXX0260
Remchi
AGXX0261
Rharmianou
AGXX0262
Rhourde Hamra
AGXX0263
Robbah
AGXX0264
Sahela Foukania
AGXX0265
Sahela Tahtania
AGXX0266
Saint Arnaud
AGXX0267
Saint Donat
AGXX0268
Sebdou
AGXX0269
Sebseb
AGXX0271
Sfizef
AGXX0272
Sfissifa
AGXX0273
Sidi Ali Boussidi
AGXX0274
Sidi Ali ou Brahim
AGXX0275
Sidi Mohammed Ben Ali
AGXX0276
Sidi Okba
AGXX0277
Sidi-Aissa
AGXX0279
Souk Ahras
AGXX0280
Souk Ouled Nadja
AGXX0281
Sour el Ghozlane
AGXX0282
Staoueli
AGXX0283
Tadjmout
AGXX0286
Tamentit
AGXX0287
Tazrouk
AGXX0290
Teniet el Haad
AGXX0291
Teghenanet
AGXX0292
Thenia
AGXX0294
Tiberrhamine
AGXX0295
Tighenif
AGXX0296
Tighzirt-sur Mer
AGXX0298
Tin Amenserh
AGXX0299
Tin Zaouaten
AGXX0301
Tiouliline
AGXX0302
Tiourinine
AGXX0303
Tissemsilt
AGXX0304
Tit
AGXX0305
Titaf
AGXX0306
Tlemcen
AGXX0308
Tletz
AGXX0309
Tolga
AGXX0310
Touffana
AGXX0312
Yellel
AGXX0313
Yusuf
AGXX0314
Zaouia Sidi Bekri
AGXX0315
Zaouiet Kounta
AGXX0316
Zarzaitine
AGXX0317
Zelfana
AGXX0318
Zemoura
AGXX0319
Ziama Mansouria
AGXX0320
Abankor
AGXX0321
Abed Lerrach
AGXX0322
Ain Hadjaj
AGXX0323
Amguid
AGXX0324
Arak
AGXX0325
Azaoua
AGXX0326
Bordj Badji Mokhtar
AGXX0327
Cape Caxine
AGXX0328
Dar El Beida
AGXX0329
El Harrach
AGXX0330
Hassi Khebi
AGXX0331
Hassir'mel
AGXX0332
In Atei
AGXX0333
In Guezzam
AGXX0334
Ouallene
AGXX0335
Oued Koriche
AGXX0336
Rhourd Nouss
AGXX0337
Tilrempt
AGXX0338
Aboud Ben Ayed
AGXX0339
Admer
AGXX0340
Affar
AGXX0341
Aftout
AGXX0342
Akabli
AGXX0343
Akbour
AGXX0344
Albani
AGXX0345
Allamellal Sidi Cherif
AGXX0346
Allouchia
AGXX0347
Anguellou
AGXX0348
Anzeglouf
AGXX0349
Aougrout
AGXX0350
Aoulef
AGXX0351
Aourir Akbour
AGXX0352
Arhil
AGXX0353
Arhlad
AGXX0354
Ariane er Ras
AGXX0355
Azekkour
AGXX0356
Ba Messaoud
AGXX0357
Badriane
AGXX0358
Bahmer
AGXX0359
Bakhalla
AGXX0360
Ben Draou
AGXX0361
Ben Talah
AGXX0362
Beni Aissi
AGXX0363
Beni Mehlal
AGXX0364
Beni Melouk
AGXX0365
Beni Tamer
AGXX0366
Bordj Mokhtar
AGXX0367
Bou Ali
AGXX0368
Bou Guema
AGXX0369
Bou Yaya
AGXX0370
Bou Zegdad
AGXX0371
Bour Ouled Moussa
AGXX0372
Bour Sidi Youssef
AGXX0373
Bouzane
AGXX0374
Brinkene
AGXX0375
Chenachane
AGXX0376
Debnane
AGXX0377
Djimjane
AGXX0378
Ech Cheurfa
AGXX0379
El Arab
AGXX0380
El Djedid
AGXX0381
El Guerara
AGXX0382
El Habla
AGXX0383
El Haiad
AGXX0384
El Hamra
AGXX0385
El Hank
AGXX0386
El Khalfi
AGXX0387
El Ksabi
AGXX0388
El Kseibat
AGXX0389
El Maiz
AGXX0391
El Menassir
AGXX0392
Fatis
AGXX0393
Fenoughil
AGXX0394
Feraoun
AGXX0395
Foum el Kheneg
AGXX0396
Gourara
AGXX0397
I-n- Hamou
AGXX0398
I-n-Belbel
AGXX0399
I-n-Rhar
AGXX0400
Igosten
AGXX0401
Ikkas
AGXX0402
Irhzer
AGXX0403
Kabertene
AGXX0404
Kali
AGXX0405
Khemara
AGXX0406
Kousan
AGXX0407
Ksar el Hadj
AGXX0408
Ksar el Oustani
AGXX0409
Mahidia
AGXX0410
Mamoura
AGXX0411
Massine
AGXX0412
Matriouene
AGXX0413
Mekkid
AGXX0414
Melouka
AGXX0415
Metarfa
AGXX0416
Mimoum
AGXX0417
Noum en Nass
AGXX0418
Ouameni Sidi Said
AGXX0419
Oudrharh
AGXX0420
Ouinna
AGXX0421
Oujlane
AGXX0422
Oulad Abd es Semod
AGXX0423
Oulad Aiach
AGXX0424
Oulad Aissa
AGXX0425
Oulad Allal
AGXX0426
Oulad Antar
AGXX0427
Oulad Bou Yahia
AGXX0428
Oulad Brahim
AGXX0429
Oulad Noun
AGXX0430
Oulad Rached
AGXX0431
Oulad el Hadj Bordja
AGXX0432
Oulad el Ouali
AGXX0433
Ouled Abbou Saala
AGXX0434
Oumrad
AGXX0435
Reggane-Plateau
AGXX0436
Rhiaf
AGXX0437
Rhnet
AGXX0438
Rhozzi
AGXX0439
Saala
AGXX0440
Sali
AGXX0441
Sbaa
AGXX0442
Sidi Abdallah
AGXX0443
Sidi Ben Hadj
AGXX0444
Sidi ed Daa
AGXX0445
Tabelkoza
AGXX0446
Taberkant
AGXX0447
Tadlest
AGXX0448
Taghouzi
AGXX0449
Taguelzi
AGXX0450
Tahantas
AGXX0451
Tahmat
AGXX0452
Tala
AGXX0453
Talah
AGXX0454
Taouennza
AGXX0455
Taourirt
AGXX0456
Taoursit
AGXX0457
Tarouaia
AGXX0458
Tasfaout
AGXX0459
Tazoult
AGXX0460
Tidmaine
AGXX0461
Tiliouine
AGXX0462
Timeiaouine
AGXX0463
Timleha
AGXX0464
Timmassekh
AGXX0465
Timoktene
AGXX0466
Tinekline
AGXX0467
Tinoumeur
AGXX0468
Tinzeri
AGXX0469
Tit
AGXX0470
Tit-Fine
AGXX0471
Tittaouine ech Cheurfa
AGXX0472
Tittaouine el Akhas
AGXX0473
Tlalet
AGXX0474
Touat
AGXX0475
Toukki
AGXX0476
Tsabit
AGXX0477
Tsmana
AGXX0478
Zaglou
AGXX0479
Zaouia
AGXX0480
Zaouia Sidi Abd el Kader
AGXX0481
Zaouiet ed Debarh
AGXX0482
'Ain N'Sour
AGXX0483
'Ain Torki
AGXX0484
'Ain el Benian
AGXX0485
'Ain el Mebnia
AGXX0486
Abd el Kader Bel Biskhi
AGXX0487
Abdallah Ben Mohammed
AGXX0488
Abla
AGXX0489
Ahmed Belhadj
AGXX0490
Ahmed Ben Tagar
AGXX0491
Ahmed Ben el Badi
AGXX0492
Ain Achache
AGXX0493
Ain Bouyahia
AGXX0494
Ain Chaiba
AGXX0495
Ain Defla
AGXX0496
Ain Defla Seghira
AGXX0497
Ain Lechiakh
AGXX0498
Ain Soltane
AGXX0499
Amamra
AGXX0500
Amarnia
AGXX0501
Amoura
AGXX0502
Amoura Centre
AGXX0503
Aouadja
AGXX0504
Aoud Izzane
AGXX0505
Aourai
AGXX0506
Ardh el Mekharrag
AGXX0507
Argaguide
AGXX0508
Arib
AGXX0509
Ataylia
AGXX0510
Ayouch
AGXX0511
Baba Driss Laouaidia
AGXX0512
Bakla
AGXX0513
Balbal
AGXX0514
Barbouche
AGXX0515
Baziz Haouari
AGXX0516
Bazouka
AGXX0517
Bazria
AGXX0518
Ben Amara
AGXX0519
Ben Amoun
AGXX0520
Ben Atala
AGXX0521
Ben Saad
AGXX0522
Beni Berri
AGXX0523
Beni Melloul
AGXX0524
Beni Merahba
AGXX0525
Beni Nasseur
AGXX0526
Bir Nhass
AGXX0527
Bir Ould Khelifa
AGXX0528
Bit Esselah
AGXX0529
Bordj Emir Khaled
AGXX0530
Bou Alem
AGXX0531
Bou Allouch
AGXX0532
Bou Ardha
AGXX0533
Bou Asli
AGXX0534
Bou Fatis
AGXX0535
Bou Khemlalou
AGXX0536
Bou Medfaa
AGXX0537
Bou Zahr
AGXX0538
Bouachoan
AGXX0539
Bouazine
AGXX0540
Bouazria
AGXX0541
Bouketcha
AGXX0542
Bourzizene
AGXX0543
Chehaimia
AGXX0544
Cheikh Ben Yahia
AGXX0545
Cheikh el Missoum
AGXX0546
Cheiykhia
AGXX0547
Chekalil
AGXX0548
Chmaala
AGXX0549
Daouadji
AGXX0550
Dar el Hadj Abdellah
AGXX0551
Dehamnia
AGXX0552
Derrag
AGXX0553
Diar Zatar
AGXX0554
Djaablia
AGXX0555
Djelida
AGXX0556
Djeloul Ben Mohammed
AGXX0557
Djema Sidi Dahmane
AGXX0558
Djemaa Ouled Cheikh
AGXX0559
Djendel
AGXX0560
Domaine Berkat Mohamed
AGXX0561
Douar Ababda
AGXX0562
Douar Ain ben Amar
AGXX0563
Douar Atatfa
AGXX0564
Douar Azaba
AGXX0565
Douar Ben Djelloul
AGXX0566
Douar Ben Merhba
AGXX0567
Douar Bendrisse
AGXX0568
Douar Beni Hssen
AGXX0569
Douar Beni Rached
AGXX0570
Douar Bouderbala
AGXX0571
Douar Boughalem
AGXX0572
Douar Bouyefri
AGXX0573
Douar Braz
AGXX0574
Douar Cheraga
AGXX0575
Douar Chermoul
AGXX0576
Douar Chinoune
AGXX0577
Douar Chouabet
AGXX0578
Douar Chouarbia
AGXX0579
Douar Chouiet
AGXX0580
Douar Dahmane
AGXX0581
Douar Dehainia
AGXX0582
Douar Djamamine
AGXX0583
Douar Doui Hasseni
AGXX0584
Douar El Aouainia
AGXX0585
Douar El Gaid
AGXX0586
Douar Faid
AGXX0587
Douar Feghailia Chlef
AGXX0588
Douar Feghalia
AGXX0589
Douar Flitta
AGXX0590
Douar Frassouia
AGXX0591
Douar Ghrib
AGXX0592
Douar Hamamda
AGXX0593
Douar Haya
AGXX0594
Douar Houaoussa
AGXX0595
Douar Kaddour Ben Yahia
AGXX0596
Douar Khadhai
AGXX0597
Douar Kharfia
AGXX0598
Douar Khebacheria
AGXX0599
Douar Khouadria
AGXX0600
Douar Kouider Moussaoui
AGXX0601
Douar Lehrar
AGXX0602
Douar Lekehail
AGXX0603
Douar Louroud
AGXX0604
Douar Medani Ben Cherif
AGXX0605
Douar Mhabil
AGXX0606
Douar Mohamed Belaid
AGXX0607
Douar Moul el Ghaba
AGXX0608
Douar Mreggeb
AGXX0609
Douar Nouasria
AGXX0610
Douar Ouazghar
AGXX0611
Douar Oued Adda
AGXX0612
Douar Ouled
AGXX0613
Douar Ouled Aicha
AGXX0614
Douar Ouled Ali
AGXX0615
Douar Ouled Amrane
AGXX0616
Douar Ouled Ben Takfa
AGXX0617
Douar Ouled Bendou
AGXX0618
Douar Ouled Bouabida
AGXX0619
Douar Ouled Boudjemaa
AGXX0620
Douar Ouled Djelloul
AGXX0621
Douar Ouled Djillali
AGXX0622
Douar Ouled Guessoum
AGXX0623
Douar Ouled H'Mida
AGXX0624
Douar Ouled Haffif
AGXX0625
Douar Ouled Hddifa
AGXX0626
Douar Ouled Khelifa
AGXX0627
Douar Ouled Mahdi
AGXX0628
Douar Ouled Mahdjouh
AGXX0629
Douar Ouled Massine
AGXX0630
Douar Ouled Mohamed H'mad
AGXX0631
Douar Ouled Seiyda
AGXX0632
Douar Ouled Sidi Kaddour
AGXX0633
Douar Ouled Tahla
AGXX0634
Douar Ouled Youcef
AGXX0635
Douar Ouled Zahar
AGXX0636
Douar Ouled Zitouni
AGXX0637
Douar Ouled el Hadj Ben Mira
AGXX0638
Douar Regaigia
AGXX0639
Douar Rouabah
AGXX0640
Douar Saidia
AGXX0641
Douar Selamnia
AGXX0642
Douar Shab es Sra
AGXX0643
Douar Sidi Hamou
AGXX0644
Douar Sidi Messaoud
AGXX0645
Douar Sidi Muhammad Ben Ahmed
AGXX0646
Douar Sidi Saad
AGXX0647
Douar Snaisse
AGXX0648
Douar Soualah
AGXX0649
Douar Soudkia
AGXX0650
Douar Tadjemout
AGXX0651
Douar Tahar Aouidate
AGXX0652
Douar Takarboust
AGXX0653
Douar Talouat
AGXX0654
Douar Touahria
AGXX0655
Douar Touaibi
AGXX0656
Douar Yahia
AGXX0657
Douar Yousfi
AGXX0658
Douar Zghohfa
AGXX0659
Douar Zogari
AGXX0660
Douar Zouambia
AGXX0661
Douar bel Aalia
AGXX0662
Douar ben Douli
AGXX0663
Douar bou Yahia
AGXX0664
Douar el Djaadnia
AGXX0665
Douar el Felalga
AGXX0666
Douar el Ghoualem
AGXX0667
Douar el Hadj Amar
AGXX0668
Douar el Hadj Ben Slimane
AGXX0669
Douar el Hadj Tahar
AGXX0670
Douar el Koucha
AGXX0671
Douar el Maghazi
AGXX0672
Douar el Msaif
AGXX0673
Douar el Ngueillia
AGXX0674
Douar el Riadh
AGXX0675
Douar el Rmadhna
AGXX0676
Douar el Tlaidjia
AGXX0677
Douar el Zhairia
AGXX0678
Douar er Rmal
AGXX0679
Drebla
AGXX0680
Dutertre
AGXX0681
Ed Dhaia
AGXX0682
Ed Raifia
AGXX0683
El Aarbi ben Aissa
AGXX0684
El Ababda
AGXX0685
El Ababsa
AGXX0686
El Abadia
AGXX0687
El Abadlia
AGXX0688
El Aioun
AGXX0689
El Akailia
AGXX0690
El Amra
AGXX0691
El Amra Gare
AGXX0692
El Aouainia
AGXX0693
El Aouana
AGXX0694
El Arabia
AGXX0695
El Atatfa
AGXX0696
El Attaf
AGXX0697
El Azaizia
AGXX0698
El Bdarna
AGXX0699
El Benaihia
AGXX0700
El Fedj
AGXX0701
El Gaadi
AGXX0702
El Glaglia
AGXX0703
El Guezazna
AGXX0704
El Had
AGXX0705
El Hadj Sadok
AGXX0706
El Hadj Tahar
AGXX0707
El Halailia
AGXX0708
El Hamatchia
AGXX0709
El Hamdi
AGXX0710
El Hassainia
AGXX0711
El Hathmia
AGXX0712
El Hdjarass
AGXX0713
El Hlaounia
AGXX0714
El Houachmia
AGXX0715
El Kechaid
AGXX0716
El Kerama
AGXX0717
El Khama
AGXX0718
El Khattab
AGXX0719
El Khemis
AGXX0720
El Kheoual
AGXX0721
El Klaoucha
AGXX0722
El Kohabtia
AGXX0723
El Kraeich
AGXX0724
El Ksar
AGXX0725
El M'aif
AGXX0726
El Mahera
AGXX0727
El Maien
AGXX0728
El Makbia
AGXX0729
El Medina
AGXX0730
El Medjahdia
AGXX0731
El Meraimia
AGXX0732
El Mokhairia
AGXX0733
El Moualda
AGXX0734
El Mouaznia
AGXX0735
El Ouakla
AGXX0736
El Ouata
AGXX0737
Er Remadnia
AGXX0738
Eriyache
AGXX0739
Es Sebt
AGXX0740
Es Snoubria
AGXX0741
Essedra el Kebira
AGXX0742
Et Touaibia
AGXX0743
Et Toug
AGXX0744
Ez Ziadir
AGXX0745
Ez Ziar
AGXX0746
Ferch Othmania
AGXX0747
Ferhaiha
AGXX0748
Ferkat Cheraigia
AGXX0749
Ferkat Ismailia
AGXX0750
Ferkat Ouled Abbas
AGXX0751
Ferkat Ouled Slimane
AGXX0752
Ferkat Timirreouet
AGXX0753
Ferkat Zenata
AGXX0754
Ferkat el Ghoualem
AGXX0755
Fers Lahmar
AGXX0756
Fers et Tiabine
AGXX0757
Flitta
AGXX0758
Foughal
AGXX0759
Gadet el Beida
AGXX0760
Ghechachma
AGXX0761
Ghouali
AGXX0762
Ghoul Ou Melzi
AGXX0763
Gouassem
AGXX0764
Guezazna
AGXX0765
Hadj Amar
AGXX0766
Hadj Ben Mira
AGXX0767
Hadj el Djelani
AGXX0768
Hadjrai Izzaler
AGXX0769
Hai Ali Benhania
AGXX0770
Hai Bellabes
AGXX0771
Hai Ouled Bouabida
AGXX0772
Hai Salem
AGXX0773
Hai Sidi Amar
AGXX0774
Hamameria
AGXX0775
Hammam Righa
AGXX0776
Hannacha
AGXX0777
Harta Chraga
AGXX0778
Hellil
AGXX0779
Hite Boudjemline
AGXX0780
Houachmia
AGXX0781
Houasnia
AGXX0782
Hraoua
AGXX0783
Kaddour
AGXX0784
Kebour Bou Chaib
AGXX0785
Kerkouch
AGXX0786
Khedaidia
AGXX0787
Khelili
AGXX0788
Khemis Miliana
AGXX0789
Kherarba
AGXX0790
Kherbacha
AGXX0791
Knadjria
AGXX0792
Kouadria
AGXX0793
Kouesmia
AGXX0794
Kraounia
AGXX0795
Kriouat
AGXX0796
Krite
AGXX0797
Labadnia
AGXX0798
Lagaguena
AGXX0799
Lahdadoua
AGXX0800
Lahouata
AGXX0801
Lari Addou
AGXX0802
Le Gros Pin
AGXX0803
Le Pont de l'Oued Djer
AGXX0804
Le Puits
AGXX0805
Leghmour Cheraka
AGXX0806
Leghmour Gheraba
AGXX0807
Lekaich
AGXX0808
Lemarcha
AGXX0809
Lemraoubia
AGXX0810
Levacher
AGXX0811
M'Ghailia
AGXX0812
M'Sadfia
AGXX0813
M'habil
AGXX0815
Mahaizia
AGXX0816
Mahe
AGXX0817
Mardas
AGXX0818
Matmata
AGXX0819
Mechta Ablachta
AGXX0820
Mechta Bel Has
AGXX0821
Mechta Beni Amou
AGXX0822
Mechta Bernia
AGXX0823
Mechta Bessami Kechi
AGXX0824
Mechtat Ben Selhane
AGXX0825
Medhadnia
AGXX0826
Mediouna
AGXX0827
Medjadjra
AGXX0828
Medjaimia
AGXX0829
Mehadnia
AGXX0830
Mehmda
AGXX0831
Mekhatria
AGXX0832
Meksaoua
AGXX0833
Meraimia
AGXX0834
Merriouet
AGXX0835
Merzoudj Ben Zouaoui
AGXX0836
Miliana
AGXX0837
Mohammed Ben Kroula
AGXX0838
Moualdia
AGXX0839
Mouazria
AGXX0840
Moula Diar el Maiz
AGXX0841
Mzentout
AGXX0842
N'djayia
AGXX0843
Negagza
AGXX0844
Ommaissia
AGXX0845
Ouamri
AGXX0846
Oudjida
AGXX0847
Oued Bou Hadi
AGXX0848
Oued Chorfa
AGXX0849
Oued Djemaa
AGXX0850
Oued Said
AGXX0851
Oued Touil
AGXX0852
Oued Zebboudj
AGXX0853
Oulad Ali
AGXX0854
Oulad Ben Yahia
AGXX0855
Oulad Mellouk
AGXX0856
Oulad Rabah
AGXX0857
Oulad Rahmane
AGXX0858
Oulad Serhairia
AGXX0859
Oulad el Hadj Basri
AGXX0860
Oulad el Ouail
AGXX0861
Ouled Abdel Ali
AGXX0863
Ouled Attou
AGXX0864
Ouled Belhadj
AGXX0865
Ouled Ben Denia
AGXX0866
Ouled Ben Haimouna
AGXX0867
Ouled Ben Henda
AGXX0868
Ouled Ben Miloud
AGXX0869
Ouled Ben Yamina
AGXX0870
Ouled Berahma
AGXX0871
Ouled Bouabida
AGXX0872
Ouled Boughda
AGXX0873
Ouled Brahim
AGXX0874
Ouled Djilali
AGXX0875
Ouled Djoubba
AGXX0876
Ouled Kada
AGXX0877
Ouled Kaddour
AGXX0878
Ouled Kaddour Ben Moussa
AGXX0879
Ouled Khaled
AGXX0880
Ouled Kouidene
AGXX0881
Ouled L'Arbi
AGXX0882
Ouled Lehbib
AGXX0883
Ouled Maagal
AGXX0884
Ouled Medghough
AGXX0885
Ouled Mohieddine
AGXX0886
Ouled Mouna
AGXX0887
Ouled Moussa
AGXX0888
Ouled N'Oual
AGXX0889
Ouled Nedjari
AGXX0890
Ouled Saada
AGXX0891
Ouled Saidane
AGXX0892
Ouled Salah
AGXX0893
Ouled Sidi Yahia Cheraka
AGXX0894
Ouled Sidi Yahia Gheraba
AGXX0895
Ouled Slah
AGXX0896
Ouled Tifidh
AGXX0897
Ouled Zehhat
AGXX0898
Ouled Zine
AGXX0899
Ouled Ziri
AGXX0900
Ouled ben Afa
AGXX0901
Ouled ech Cheikh
AGXX0902
Ouled el Abbas
AGXX0903
Redjal Thenia
AGXX0904
Reguedia
AGXX0905
Requialet
AGXX0906
Rouabah
AGXX0907
Rouina
AGXX0908
Sanhadja
AGXX0909
Selamnia
AGXX0910
Sgagra
AGXX0911
Sidi Abbes
AGXX0912
Sidi Bou Messabeh
AGXX0913
Sidi Bouabida
AGXX0914
Sidi Brahim
AGXX0915
Sidi Kaddour
AGXX0916
Sidi Lakhdar
AGXX0917
Sidi Mahdjoub
AGXX0918
Sidi Said
AGXX0919
Sidi Thabet
AGXX0920
Sidi bou Medjene
AGXX0921
Skekra
AGXX0922
Smara
AGXX0923
Snoussi Ben Guesmia
AGXX0924
Souabel
AGXX0925
Souk el Attaf
AGXX0926
Southia
AGXX0927
Srahna
AGXX0928
Tabethacht
AGXX0930
Tacheta Zougagha
AGXX0931
Tafoughart
AGXX0932
Taga
AGXX0933
Taghlissia
AGXX0934
Taghrourt
AGXX0935
Taghzout
AGXX0936
Tahmamet
AGXX0937
Taktaka
AGXX0938
Talla el Hamra
AGXX0939
Tamda
AGXX0940
Tamesguida
AGXX0941
Tamzrit
AGXX0942
Tarik Ibn Ziad
AGXX0943
Tazrout
AGXX0944
Tebssassine
AGXX0945
Temmamra
AGXX0946
Theniet el Had
AGXX0947
Theniet es Smar
AGXX0948
Tiberkanine
AGXX0949
Tinsissine
AGXX0950
Tissemoumine
AGXX0951
Tizgha
AGXX0952
Tizi Ouchir
AGXX0953
Tizilhamra
AGXX0954
Touafria
AGXX0955
Touahria
AGXX0956
Touazegh
AGXX0957
Yassoul
AGXX0958
Zeboudja
AGXX0959
Zeddine
AGXX0960
Zegagra
AGXX0961
Zehairia
AGXX0962
Zemanet Latach
AGXX0963
Zenadra
AGXX0964
Zerarka
AGXX0965
Zouaoua
AGXX0966
Zouatnia
AGXX0967
'Ain Beida
AGXX0968
Alger Plage
AGXX0969
Bab Ezzouar
AGXX0970
Bab el Oued
AGXX0971
Beaulieu
AGXX0972
Belcourt
AGXX0973
Ben Mered
AGXX0974
Ben Zerga
AGXX0975
Birkhadem
AGXX0976
Bordj el Bahri
AGXX0977
Bordj el Kiffan
AGXX0978
Casbah
AGXX0979
El Anasser
AGXX0980
El Hamiz
AGXX0981
El Madania
AGXX0982
El Marsa
AGXX0983
Hadjema
AGXX0984
Hamma
AGXX0985
Haouch Rouiba
AGXX0986
Hussein Dey
AGXX0987
Isly
AGXX0988
Kouba
AGXX0989
L'Agha
AGXX0990
La Montagne
AGXX0991
Le Bateau Casse
AGXX0992
Le Lido
AGXX0993
Les Heuraouas
AGXX0994
Les Tagarins
AGXX0995
Mustapha
AGXX0996
Mustapha Superieur
AGXX0997
Oued Smar
AGXX0998
Ouled Ben Choubane
AGXX0999
Ouled Brahim
AGXX1000
Ouled Chebacheb
AGXX1001
Ouled Maamar
AGXX1002
Plateau Sauliere
AGXX1003
Rouiba
AGXX1004
Stamboul
AGXX1005
Surcouf
AGXX1006
Tamentfoust
AGXX1007
Tixeraine
AGXX1008
Verte Rive
AGXX1009
Vieux Kouba
AGXX1010
'Ain Barbar
AGXX1011
'Ain Ben Beida
AGXX1012
'Ain Berda
AGXX1013
Abd Allah Djemel
AGXX1014
Ahmed Bel Hadj
AGXX1015
Beausejour
AGXX1016
Beni Mafer
AGXX1017
Berrahal
AGXX1018
Bordj Kerma
AGXX1019
Bordjel El Hassane
AGXX1020
Borj Scander
AGXX1021
Cite Auzas
AGXX1022
Cite Chancel
AGXX1023
Dar Lahleme
AGXX1024
Daroussa
AGXX1025
Dechret el Feid
AGXX1026
Douar Des Ouled Attia
AGXX1027
Drean
AGXX1028
El 'Ain Touta
AGXX1029
El Hadjar
AGXX1030
Faubourg Sainte-Anne
AGXX1031
Haouch Mohammed el A'bidi
AGXX1032
Henchir Mokhtar Abdullah el Medjid
AGXX1033
Hippone
AGXX1034
Joannonville
AGXX1035
Mechetet Bell'chari
AGXX1036
Mechta Dar Djedri
AGXX1037
Mechta Ouled Atallah
AGXX1038
Mechtet Dramna
AGXX1039
Menadia
AGXX1040
Mzaret Djelma
AGXX1041
Nechmeya
AGXX1042
Oued el Aneb
AGXX1043
Plaisance
AGXX1044
Ramasses
AGXX1045
Roumanat
AGXX1046
Saint-Cloud
AGXX1047
Sainte-Croix de l'Edough
AGXX1048
Seraidi
AGXX1049
Sidi Amor el Grib
AGXX1050
Sidi Kailani
AGXX1051
Sidi Moussa
AGXX1052
Sidi Taher
AGXX1053
Sidi ben Othmane
AGXX1054
Zaffrania
AGXX1055
'Ain Kihal
AGXX1056
'Ain Temouchent
AGXX1057
'Ain Tolba
AGXX1058
'Ain el Arbaa
AGXX1059
'Ain el Bridj
AGXX1060
Aghlal
AGXX1061
Ahl Bel Hadri
AGXX1062
Ain Allem
AGXX1063
Angle de vue
AGXX1064
Aoubellil
AGXX1065
Bel Hadri
AGXX1066
Beni Rhanane
AGXX1067
Beni Zhana
AGXX1068
Bou Zadjar
AGXX1069
Camerata
AGXX1070
Chaabat el Leham
AGXX1071
Chehabna
AGXX1072
Choualia Fouaga
AGXX1073
Dar Sidi Mohammed Bou Azza
AGXX1074
Djafra
AGXX1075
Domaine d'Arbal
AGXX1076
Douar Ahl Bradai
AGXX1077
Douar Ahl Kaddour
AGXX1078
Douar Ahmadouch
AGXX1079
Douar Baddaou
AGXX1080
Douar Chafaa
AGXX1081
Douar Chaiba
AGXX1082
Douar Chenntouf
AGXX1083
Douar Guitna el Henaina
AGXX1084
Douar Kouasmia
AGXX1085
Douar Lah el Cadi
AGXX1086
Douar Magra
AGXX1087
Douar Moulay Mostafa
AGXX1088
Douar Oulad Djbara
AGXX1089
Douar Oulad et Taoui
AGXX1090
Douar Ouled el Kihel
AGXX1091
Douar Rachgoun
AGXX1092
Douar Sidi Ali Bou Hamoud
AGXX1093
Douar Sidi Ben Adda
AGXX1094
Douar Sidi Hossein
AGXX1095
Douar Tounnit
AGXX1096
Douar des Zenakra
AGXX1097
Douar ech Chefafrh
AGXX1098
Douar el Baalcha
AGXX1099
Douar el Graiiya
AGXX1100
Douar el Khedaida
AGXX1101
Douar el Khouamliya
AGXX1102
Douar el Msaada
AGXX1103
Douar el Msaid
AGXX1104
Douar el Ounazra
AGXX1105
Douar er Raskaoui
AGXX1106
Douar er Rhehhal
AGXX1107
Douar er Rouaiba
AGXX1108
El Amri
AGXX1110
Hadjairia
AGXX1111
Hai Sidi Said
AGXX1112
Hameau de Gata
AGXX1113
Hammam Bou Hadjar
AGXX1114
Hassi el Ghella
AGXX1115
Kedadra
AGXX1116
Khaouat
AGXX1117
La Pierre du Chat
AGXX1118
La Platriere
AGXX1119
Lahsaina
AGXX1120
Le Fer a Cheval
AGXX1121
Metamer Abd el Arbi
AGXX1122
Mezraet ech Chahid Maatallah
AGXX1123
Oued Berkeche
AGXX1124
Oued Sebbah
AGXX1125
Oulad Ben Youssef
AGXX1126
Oulad Bou en Nouar
AGXX1127
Oulad Tirbane
AGXX1128
Oulad el Mdadah
AGXX1129
Plage de Oued el Hallouf
AGXX1130
Plage de Sassel
AGXX1131
Plage de Terga
AGXX1132
Rachgoun
AGXX1133
Rhar el Baroud
AGXX1134
Sidi Bakhti
AGXX1135
Sidi Ben Adda
AGXX1136
Sidi Boumediene
AGXX1137
Sidi Safi
AGXX1138
Sidi Salah
AGXX1139
Sidi Ya'koub
AGXX1140
Sidi ben Ada
AGXX1141
Smadja
AGXX1142
Souk et Tnine
AGXX1143
Source Blanche
AGXX1144
Tamzoura
AGXX1145
Terga
AGXX1146
Zitouna
AGXX1147
Abbachene
AGXX1148
Abeid
AGXX1149
Achelouf
AGXX1150
Adekar Kebouche
AGXX1151
Adeyane
AGXX1152
Adrar Farnou
AGXX1153
Affirou
AGXX1154
Agourbi
AGXX1155
Aguemoun
AGXX1156
Aguemoun Taida
AGXX1157
Aguemoun-n-Ait Aissa
AGXX1158
Aguemount-n-Ait Amar
AGXX1159
Ahourir
AGXX1160
Ahrzerouftis
AGXX1161
Aidriss
AGXX1162
Ait Abdallah
AGXX1163
Ait Aissi
AGXX1164
Ait Ariba
AGXX1165
Ait Bou Ziit
AGXX1166
Ait Ghanem
AGXX1167
Ait Ikhlef
AGXX1168
Ait Maamar
AGXX1169
Ait Menndil
AGXX1170
Ait Ou Yaya
AGXX1171
Ait Saada
AGXX1172
Ait Said
AGXX1173
Ait Smail
AGXX1174
Akabiou
AGXX1175
Akbouch
AGXX1176
Akourma
AGXX1177
Ali Ou Mohammed
AGXX1178
Aliouene
AGXX1179
Amadene Foukam
AGXX1180
Amagaz
AGXX1181
Amalou
AGXX1182
Amerzoug
AGXX1183
Amizour
AGXX1184
Amsioun
AGXX1185
Andrieche
AGXX1186
Aokas
AGXX1187
Arassa
AGXX1188
Arbala
AGXX1189
Asloun
AGXX1190
Assoumat
AGXX1191
Atalla
AGXX1192
Azib Aboudaou
AGXX1193
Azib Takhlicht
AGXX1194
Azrou Bou Ammar
AGXX1195
Barbacha
AGXX1196
Bayou
AGXX1198
Bel Ayel
AGXX1199
Ben Mannsour
AGXX1200
Beni Abdallah
AGXX1201
Beni Bezzez
AGXX1202
Beni Dja'ad
AGXX1203
Beni Embarek
AGXX1204
Beni Guenndourz
AGXX1205
Beni Kati
AGXX1206
Beni Ouidene
AGXX1207
Berdoun
AGXX1208
Bermafou
AGXX1209
Bezit
AGXX1210
Bicher
AGXX1211
Bou Abed
AGXX1212
Bou Aich
AGXX1213
Bou Beker
AGXX1214
Bou Berka
AGXX1215
Bou Daoud
AGXX1216
Bou Hamza
AGXX1217
Bou Hatem
AGXX1218
Bou Moussa
AGXX1219
Bou Mraou
AGXX1220
Bou Msedene
AGXX1221
Bou Naim
AGXX1222
Bou Rerda
AGXX1223
Bou Tala
AGXX1224
Bou Zekout
AGXX1225
Bouchakfa
AGXX1226
Boukhralfa
AGXX1227
Bouktene
AGXX1228
Bouktone
AGXX1229
Bounda Serhira
AGXX1230
Bounda el Kebira
AGXX1231
Bouridene
AGXX1232
Bourzeg
AGXX1233
Boutouab
AGXX1234
Camp Inferieur
AGXX1235
Chekbout
AGXX1236
Cherea
AGXX1237
Cheurfa
AGXX1238
Chouarikh
AGXX1239
Darguinah
AGXX1240
Djeblaa
AGXX1241
Djelada
AGXX1242
Djenane
AGXX1243
Djerra
AGXX1244
Djouadda
AGXX1245
El Bir
AGXX1246
El Djabia
AGXX1247
El Djenene
AGXX1248
El Felaye
AGXX1249
El Hadabbab
AGXX1250
El Hamman
AGXX1251
El Keitoun
AGXX1252
El Kelaa Ouadda
AGXX1253
El Kharroub
AGXX1254
El Main
AGXX1255
El Mennchar
AGXX1256
El Merdj
AGXX1257
El Meroudj
AGXX1258
El Mkam
AGXX1259
Feraoun
AGXX1260
Fereha
AGXX1261
Ferracha
AGXX1262
Fetala
AGXX1263
Gantas
AGXX1264
Guelaa
AGXX1265
Guemoun
AGXX1266
Guendouz
AGXX1267
Hamama
AGXX1268
Hamda
AGXX1269
Handis
AGXX1270
Haniet
AGXX1271
Ibaouchene
AGXX1272
Ibarissene
AGXX1273
Ibouhathmane
AGXX1274
Ichekfiouine
AGXX1275
Ihaddadem
AGXX1276
Ihaggarene
AGXX1277
Ihaionnene
AGXX1278
Ikoubab
AGXX1279
Iksilene
AGXX1280
Il Matene
AGXX1281
Imialene
AGXX1282
Immoula
AGXX1283
Imouguel
AGXX1284
Irhil Emda
AGXX1285
Irhil Hassene
AGXX1286
Irhil Igrane
AGXX1287
Irhil Isly
AGXX1288
Irhil Merzoug
AGXX1289
Irhil N'Said
AGXX1290
Irhil Ollouanene
AGXX1291
Irhil Ouandtar
AGXX1292
Irhil Oumelloulene
AGXX1293
Irhil Ouznag
AGXX1294
Irhil Resfene
AGXX1295
Irhzer Abbas
AGXX1296
Irhzer Ou Ftis
AGXX1297
Irouflene
AGXX1298
Isbikene
AGXX1299
Isdra
AGXX1300
Issoummar
AGXX1301
Kariou
AGXX1302
Kebouch
AGXX1303
Kembita
AGXX1304
Khankhoun
AGXX1305
Khelil
AGXX1306
Kherrata
AGXX1307
Kolla
AGXX1308
Ksantina
AGXX1309
Lakhouabi
AGXX1310
Les Falaises
AGXX1311
M'Sbah
AGXX1312
Mahfouda
AGXX1313
Maksene
AGXX1314
Mansouga Iamarene
AGXX1315
Manzekouane
AGXX1316
Mechta Aina
AGXX1317
Mechta Bou Amrane
AGXX1318
Mechta Dria Romane
AGXX1319
Mechta Irhil Sadaoud
AGXX1320
Mechta Ouled Ahmar
AGXX1321
Mechta Ziane
AGXX1322
Melekhiaz
AGXX1323
Mellala
AGXX1324
Mezada
AGXX1325
Mezgoug
AGXX1326
Mezrareg
AGXX1327
Minndjou
AGXX1328
Mouka
AGXX1329
Mrah
AGXX1330
Mzid
AGXX1331
Mzita
AGXX1332
N'Ait Hamouda
AGXX1333
Ouchanene
AGXX1334
Oued Bel Kassem
AGXX1335
Oued Ghir
AGXX1336
Ouizrane
AGXX1337
Oulad Ahmed
AGXX1338
Oulad Aied
AGXX1339
Oulad Aissa
AGXX1340
Oulad Beltsa
AGXX1341
Oulad Bou Renane
AGXX1342
Oulad Laag
AGXX1343
Oulad M'Barek
AGXX1344
Oulad Rached
AGXX1345
Oulad Taissiout
AGXX1346
Oulad er Rouni
AGXX1347
Oundadja
AGXX1348
Satour
AGXX1349
Seddouk
AGXX1350
Seddouk Oufella
AGXX1351
Semaoune
AGXX1352
Sidi Aich
AGXX1353
Sidi Aid
AGXX1354
Sidi Bou Daoud
AGXX1355
Siour
AGXX1356
Souk et Tenine
AGXX1357
Taarkant
AGXX1358
Taazibt
AGXX1359
Tachaouef
AGXX1360
Taddert Ou Arabene
AGXX1361
Tadrart
AGXX1362
Tagma
AGXX1363
Tagouba
AGXX1364
Tagounit Irhil
AGXX1365
Taguelminnt
AGXX1366
Taguemount
AGXX1367
Tahadelt
AGXX1368
Tahalkats
AGXX1369
Takaats
AGXX1370
Takabah
AGXX1371
Takamra
AGXX1372
Takerkart
AGXX1373
Takhlijt
AGXX1374
Takhlijt-n-Tasga
AGXX1375
Takorabt
AGXX1376
Takourrabet
AGXX1377
Tala Hiba
AGXX1378
Tala Ouzrar
AGXX1379
Tala el Kseur
AGXX1380
Talendjast
AGXX1381
Tamokra
AGXX1382
Tamricht
AGXX1383
Taourirt
AGXX1384
Taourirt Hefouzalt
AGXX1385
Taourirt Ighil
AGXX1386
Taourirt Maafa
AGXX1387
Taourirt Ouabla
AGXX1388
Taourirt Said Arab
AGXX1389
Taourirt el Had
AGXX1390
Taourmit
AGXX1391
Taranimt
AGXX1392
Tardam
AGXX1393
Taskalla
AGXX1394
Taskriout
AGXX1395
Tazaiera
AGXX1396
Tazalemt
AGXX1397
Tazemourt
AGXX1398
Tazla
AGXX1400
Tedert Amokrane
AGXX1401
Telesla
AGXX1402
Teluetane
AGXX1403
Teniet en Nasr
AGXX1404
Tensaout
AGXX1405
Tergregt
AGXX1406
Tiahmaine
AGXX1407
Tibouamouchine
AGXX1408
Tichi
AGXX1409
Tifra
AGXX1410
Tifrit
AGXX1411
Tifritine
AGXX1412
Tigoudiouine
AGXX1413
Tiksarine
AGXX1414
Tinebdar
AGXX1415
Tiniri
AGXX1416
Tirdiouine
AGXX1417
Tirhilt Makhlouf
AGXX1418
Tirhilt-n-Ait Ziane
AGXX1419
Tizert
AGXX1420
Tizi Ahmed
AGXX1421
Tizi Ou Ferdinis
AGXX1422
Tizi Ouaklene
AGXX1423
Tizi Tifra
AGXX1424
Tizi-n-Bechar
AGXX1425
Tizi-n-Djebar
AGXX1426
Tizouiar
AGXX1427
Toudja
AGXX1428
Touffirt
AGXX1429
Yachourene
AGXX1430
Zina
AGXX1431
Zraoui
AGXX1432
El hed
AGXX1433
'Ain Bourdeche
AGXX1434
'Ain Chouarh
AGXX1435
'Ain Defla
AGXX1436
'Ain Melsa
AGXX1437
'Ain Messaoud
AGXX1438
'Ain Taghrout
AGXX1439
'Ain Zada
AGXX1440
Aber el Ma
AGXX1441
Achabou
AGXX1442
Aourir Ouelmi
AGXX1443
Asga
AGXX1444
Bel Imour
AGXX1445
Beni Hafod
AGXX1446
Beni Lalem
AGXX1447
Benina
AGXX1448
Bir Aissa
AGXX1449
Bir Chaham
AGXX1450
Bir Hamoudi
AGXX1451
Bir Kasdali
AGXX1452
Blondel
AGXX1454
Bordj Ghdir
AGXX1455
Bordj Zemoura
AGXX1456
Bordj du Caid
AGXX1457
Bou Touil
AGXX1458
Chenia
AGXX1459
Chouf Ranib
AGXX1460
Dar Beida
AGXX1461
Dar Srhira
AGXX1462
Djahnit
AGXX1463
Djedid
AGXX1464
Djerhalil
AGXX1465
Ed Dechra
AGXX1466
El Ach
AGXX1467
El Achir
AGXX1468
El Bour Tarhlieht
AGXX1469
El Guettar
AGXX1470
El Hammadia
AGXX1471
El Hamra
AGXX1472
El M'Khazene
AGXX1473
El Mahdia
AGXX1474
El Merdja
AGXX1475
Erbea
AGXX1476
Ez Zmala
AGXX1477
Galbois
AGXX1478
Hammam
AGXX1479
Hammam el Biban
AGXX1480
Iril Ourir
AGXX1481
Kasba
AGXX1482
Khelil
AGXX1483
Lavoisier
AGXX1484
M'Karta
AGXX1485
M'Zita
AGXX1486
Mansoura Kbira
AGXX1487
Mechta 'Ain Meriout
AGXX1488
Mechta 'Ain el Mokh
AGXX1489
Mechta Aouichet
AGXX1490
Mechta Beldj
AGXX1491
Mechta Ben Aktouf
AGXX1492
Mechta Ben Baiti
AGXX1493
Mechta Ben Kharfallah
AGXX1494
Mechta Bitam
AGXX1495
Mechta Bou Aroua
AGXX1496
Mechta Bou Marsoum
AGXX1497
Mechta Chenafa
AGXX1498
Mechta Cherarha
AGXX1499
Mechta Cherchar
AGXX1500
Mechta Chiha
AGXX1501
Mechta Fatima
AGXX1502
Mechta Grarsa
AGXX1503
Mechta Guemmour
AGXX1504
Mechta Guetar
AGXX1505
Mechta Khelifat
AGXX1506
Mechta Ksir
AGXX1507
Mechta Larbaa
AGXX1508
Mechta Layadat
AGXX1509
Mechta Maifrene
AGXX1510
Mechta Metaoucha
AGXX1511
Mechta Oulad Ahmed
AGXX1512
Mechta Oulad Gassem
AGXX1513
Mechta Oulad Makhlouf
AGXX1514
Mechta Ouled Bou Abdallah
AGXX1515
Mechta Ouled Bou Hariz
AGXX1516
Mechta Ouled Laib
AGXX1517
Mechta Ouled Mehenni
AGXX1518
Mechta Ouled Sidi Yahia
AGXX1519
Mechta Reachla
AGXX1520
Mechta Regraga
AGXX1521
Mechta Rhoder
AGXX1522
Mechta Rirhi
AGXX1523
Mechta Roumi
AGXX1524
Mechta Saad Allah
AGXX1525
Mechta Sidi Said
AGXX1526
Mechta Sommar
AGXX1527
Mechta Taglait
AGXX1528
Mechta Tizguine
AGXX1529
Mechta Triouyat
AGXX1530
Mechta Zerba
AGXX1531
Mechtat Oulad Saadi
AGXX1532
Mechtat Oum ed Dissa
AGXX1533
Mechtat Sidi el Hadj Ben Rachdi
AGXX1534
Mechtat ech Cheraba
AGXX1535
Mechtat el Amri
AGXX1536
Mechtat el Aouinat
AGXX1537
Mechtat el Bacha
AGXX1538
Mechtat el Firane
AGXX1539
Mechtat el Hadjadj
AGXX1540
Mechtat el Ksob
AGXX1541
Mechtat el Mellez
AGXX1542
Mechtat el Rhirane
AGXX1543
Mechtat er Radj
AGXX1544
Mechtat er Rmel
AGXX1545
Mechtet Chabet Aoun
AGXX1546
Mechtet Ouled Zrir
AGXX1547
Mechtet el Krarrouba
AGXX1548
Mechtet el Megattif
AGXX1549
Medjana
AGXX1550
Medjez
AGXX1551
Meheris
AGXX1552
Melouza
AGXX1553
Oued Ksob
AGXX1554
Oulad Aicha
AGXX1555
Oulad Atmane
AGXX1556
Oulad Hamdane
AGXX1557
Oulad Hassine
AGXX1558
Oulad Mahamel
AGXX1559
Oulad Mahdi
AGXX1560
Oulad Moussa
AGXX1561
Oulad Rached
AGXX1562
Oulad Yakoub
AGXX1563
Ouled Agla
AGXX1564
Ouled Zaid
AGXX1565
Portes de Fer
AGXX1566
R'Mila
AGXX1567
Rabta
AGXX1568
Ras el Oued
AGXX1569
Sedrata
AGXX1570
Sekhanine
AGXX1571
Sidi Ahmed Ben Slimane
AGXX1572
Sidi Bou Said
AGXX1573
Sidi Embarek
AGXX1574
Sidi Slimone
AGXX1575
Sidi Yahia Ben Salem
AGXX1576
Tagounit
AGXX1577
Tassamert
AGXX1578
Tassera
AGXX1579
Tazrout
AGXX1580
Tixter
AGXX1581
Toubou
AGXX1582
Toumella
AGXX1583
Zennouna
AGXX1584
`Ain Ben Aied
AGXX1585
Abd el Krim
AGXX1586
Aoungal
AGXX1587
Bel Kreit
AGXX1588
Beni Kina
AGXX1589
Beni Mered
AGXX1590
Beni Slimane
AGXX1591
Beni Tamou
AGXX1592
Blida
AGXX1593
Bou Arfa
AGXX1594
Bou Skeier
AGXX1595
Bou Zaabel
AGXX1596
Boufarik
AGXX1597
Bougara
AGXX1598
Bouinan
AGXX1599
Chebli
AGXX1600
Cherifia
AGXX1601
Chiffa
AGXX1602
Chrea
AGXX1603
Dalmatie
AGXX1604
Douar Bou Knana
AGXX1605
Douar Oulad el 'Aziz
AGXX1606
Douar Tadjnant
AGXX1607
Douar Tazardjount
AGXX1608
Eddrablia
AGXX1609
El Anndek
AGXX1610
El Bordj
AGXX1611
El Gourzi
AGXX1612
El Hamdania
AGXX1613
El Madene Mines
AGXX1614
El Merenndj
AGXX1615
El Meslah
AGXX1616
El Moulhanni
AGXX1617
Ferket el Guechachoua
AGXX1618
Feroukha
AGXX1619
Garsif
AGXX1620
Graba
AGXX1621
Guergour
AGXX1622
Guerrouaou
AGXX1623
Halouiya
AGXX1624
Hamlili
AGXX1625
Hammam Melouane
AGXX1626
Haouch Aguitoune
AGXX1627
Haouch Massouma
AGXX1628
Haouch Reis
AGXX1629
Haouch el Bey
AGXX1630
Ima Hlima
AGXX1631
Joinville
AGXX1632
L'Arba
AGXX1633
Lechaa
AGXX1634
Les Orangeries
AGXX1635
Meftah
AGXX1636
Mekhdoufa
AGXX1637
Montpensier
AGXX1638
Mtaa el Habous
AGXX1639
Nahata
AGXX1640
Oulad 'Ayyach
AGXX1641
Oulad Arab
AGXX1642
Oulad Ben Acha
AGXX1643
Oulad Beni Zermane
AGXX1644
Oulad Soltane
AGXX1645
Oulad Yaich
AGXX1646
Oulad el Hallouat
AGXX1647
Ouled Aida
AGXX1648
Ouled Ali
AGXX1649
Ouled Allel
AGXX1650
Ouled Ben Mered
AGXX1651
Ouled Ben Ramdane
AGXX1652
Ouled Chebel
AGXX1653
Ouled Salem
AGXX1654
Ouled Slama Fouaga
AGXX1655
Ouled Slama Tahta
AGXX1656
Radjimi
AGXX1657
Sakamody
AGXX1658
Sidi Kebir
AGXX1659
Sidi Moussa
AGXX1660
Soudrata
AGXX1661
Souma
AGXX1662
Tabaran
AGXX1663
Tachert
AGXX1664
Tafra'out
AGXX1665
Tala Ali
AGXX1666
Talaouch
AGXX1667
Terhirhech
AGXX1668
Tirhilt Ouadrar
AGXX1669
Tirhzert Aimoula
AGXX1670
Tizeraine
AGXX1671
Touennsa
AGXX1672
Tourtatsine
AGXX1673
Abadla
AGXX1674
Aguedal
AGXX1675
Ammes
AGXX1676
Bechar-Djedid
AGXX1677
Bechir
AGXX1678
Ben Zireg
AGXX1679
Beni Ikhlef
AGXX1680
Beni Ounif
AGXX1681
Bou Hadid
AGXX1682
Bou Hals
AGXX1683
Bou Kais
AGXX1684
Debdaba
AGXX1685
Djeniene
AGXX1686
Djorf Torba
AGXX1687
El Barga
AGXX1688
El Beida
AGXX1689
El Hobeur
AGXX1690
El Ksar
AGXX1691
El Maja
AGXX1692
El Menabha
AGXX1693
Fendi
AGXX1694
Guerzim
AGXX1695
Hamaguir
AGXX1696
Idirh
AGXX1697
Igli
AGXX1698
Kahal Tabelbala
AGXX1699
Kerzaz
AGXX1700
Ksar Chraia
AGXX1701
Ksar Douimeniat
AGXX1702
Ksiksou
AGXX1703
Marhouma
AGXX1704
Mazzer
AGXX1705
Meridja
AGXX1706
Moughel
AGXX1707
Ouarourout
AGXX1708
Oulad Khodeir
AGXX1709
Oulad Raffa
AGXX1710
Souissifa
AGXX1711
Tabelbala
AGXX1712
Taghit
AGXX1713
Talzaza
AGXX1714
Tamtert
AGXX1715
Timmoudi
AGXX1716
Zaouia el Kbira
AGXX1717
Zerhamra
AGXX1718
Zoubia
AGXX1719
Abd el Djebar
AGXX1720
Afoud
AGXX1721
Agouilal
AGXX1722
Ain Laloui
AGXX1723
Ain Tasta
AGXX1724
Ain el Hadjar
AGXX1725
Ait Fdila
AGXX1726
Allarhane
AGXX1727
Allessa
AGXX1728
Aomar
AGXX1729
Beaupretre
AGXX1730
Bechloul
AGXX1731
Bel Arba
AGXX1732
Ben Haroun
AGXX1733
Beni Ikhlef
AGXX1734
Beni Matas
AGXX1735
Beni Ouaggag
AGXX1736
Bezzit
AGXX1737
Bordj Okhriss
AGXX1738
Bou Djellil
AGXX1739
Bou Haiti
AGXX1740
Bou Setta
AGXX1741
Boudjellil
AGXX1742
Bouira
AGXX1743
Chorfa
AGXX1744
Dechra Djouara
AGXX1745
Dechra Mahalla
AGXX1746
Dechra Sidi Chikh
AGXX1747
Dechrat Ikhelef
AGXX1748
Dechret Amboula
AGXX1749
Dechret Beni Anane
AGXX1750
Dechret Doukkane
AGXX1751
Djama Tamnecht
AGXX1752
Djebahia
AGXX1753
Djenane Rad
AGXX1754
Djereah
AGXX1755
Douar Oued Djenane
AGXX1756
Douar Taicha
AGXX1757
Dra Tahouinine
AGXX1758
Draa el Mizan
AGXX1759
Ech Chaaba
AGXX1760
El Adjiba
AGXX1761
El Aiach
AGXX1762
El Djebel
AGXX1763
El Hachimia
AGXX1764
El Hammam
AGXX1765
El Karrouch
AGXX1766
El Khreb
AGXX1767
El Oued
AGXX1768
Er Remla
AGXX1769
Guenndour
AGXX1770
Guerouma
AGXX1771
Ibeljiouene
AGXX1772
Illiltene
AGXX1773
Irhil Hammad
AGXX1774
Irhil-n-Zerouine
AGXX1775
Kadiria
AGXX1776
Kassim
AGXX1777
Kef el Amar
AGXX1778
Kerrachich
AGXX1779
Lahguiat
AGXX1780
Lakhdaria
AGXX1781
Les Trembles
AGXX1782
M'Chedallah
AGXX1783
M'Zarir
AGXX1784
Mahadjouba
AGXX1785
Malah
AGXX1786
Mechta 'Ain Zerga
AGXX1787
Mechta Abdalli Kouider
AGXX1788
Mechta Anana
AGXX1789
Mechta Assaka
AGXX1790
Mechta Bou Kharsoum
AGXX1791
Mechta Bou Said Lakhdar
AGXX1792
Mechta Bou Taga
AGXX1793
Mechta Djebessa
AGXX1794
Mechta Ferraha
AGXX1795
Mechta Hadjar Zerga
AGXX1796
Mechta Hadjer es Soufr
AGXX1797
Mechta Irhil Mehallah
AGXX1798
Mechta Kamria
AGXX1799
Mechta Kasba
AGXX1800
Mechta Kharrouba
AGXX1801
Mechta Lachouaf
AGXX1802
Mechta Lalla Saada
AGXX1803
Mechta Madjout
AGXX1804
Mechta Makha Mala
AGXX1805
Mechta Marouf
AGXX1806
Mechta Mergad
AGXX1807
Mechta Mgatif
AGXX1808
Mechta Moyah
AGXX1809
Mechta Oulad Touati
AGXX1810
Mechta Said Bel Kassem
AGXX1811
Mechta Sedd el Lif
AGXX1812
Mechta Shairi
AGXX1813
Mechta Sidi Daoud
AGXX1814
Mechta Sidi Kherouf
AGXX1815
Mechta Souharia
AGXX1816
Mechta Talamine
AGXX1817
Mechta Tamazirt
AGXX1818
Mechta Tasseft
AGXX1819
Mechta Teniet Beni Daiet
AGXX1820
Mechta Teranioua
AGXX1821
Mechta Tourki
AGXX1822
Mechta Trairicha
AGXX1823
Mechta Zeboudj
AGXX1824
Mechta des Rouaba
AGXX1825
Mechtat 'Ain Guern el Menndjel
AGXX1826
Mechtat ech Cherchara
AGXX1827
Mechtat el Amra
AGXX1828
Mechtat el Khrarba
AGXX1829
Mechtat el Lebba
AGXX1830
Mechtat ez Zebech
AGXX1831
Mechtet el Amra
AGXX1832
Mosbaha
AGXX1833
Msaief
AGXX1835
Oulad Allel
AGXX1836
Oulad Bel Kassem
AGXX1837
Oulad Saidi
AGXX1838
Oulad el Guetatfa
AGXX1839
Ouled Abdallah
AGXX1840
Ouled Bourgorn
AGXX1841
Ouled Rached
AGXX1842
Ouled Sidi Brahim
AGXX1843
Ouled Tessala
AGXX1844
Ouled Zeriba
AGXX1845
Ouled Zidane
AGXX1846
Samma
AGXX1847
Sebkha
AGXX1848
Selloum
AGXX1849
Semmach
AGXX1851
Sidi Mohammed Ben ed Dif
AGXX1852
Souk Djamaa
AGXX1853
Souk el Khemis
AGXX1854
Taalba
AGXX1855
Taharkatine
AGXX1856
Takerbouzt
AGXX1857
Tala Rana
AGXX1858
Tammera
AGXX1859
Taourirt
AGXX1860
Taourirt Tazegouart
AGXX1861
Tassift
AGXX1862
Tazmalt
AGXX1863
Thiaramtz
AGXX1864
Tidjedad
AGXX1865
Tiftissine
AGXX1866
Tikseridene
AGXX1867
Tissra Ou Djemal
AGXX1868
Zahrar
AGXX1869
Zaouia Babor
AGXX1870
'Ain Naga
AGXX1871
'Ain el Alleg
AGXX1872
Afsil
AGXX1873
Ain Bou Zennzene
AGXX1874
Ain Fouchi
AGXX1875
Amentane
AGXX1876
Bades
AGXX1877
Ben Thious
AGXX1878
Beni Ferah
AGXX1879
Beni Souk
AGXX1880
Bigou
AGXX1881
Bir Besbes
AGXX1882
Bouchagroun
AGXX1883
Branis
AGXX1884
Chelma
AGXX1885
Chetma
AGXX1886
Dar Ben Abbes
AGXX1887
Dechret Tadjmout
AGXX1888
Djemina
AGXX1889
Djemmorah
AGXX1890
Doucen
AGXX1891
Droh
AGXX1892
El Alia
AGXX1893
El Amri
AGXX1894
El Bania
AGXX1895
El Bordj
AGXX1896
El Djouf
AGXX1897
El Farfaria
AGXX1898
El Guettat
AGXX1899
El Habel
AGXX1900
El Hamman Oulad Zerara
AGXX1901
El Haouch
AGXX1902
El Krerouz
AGXX1903
El Ksar
AGXX1904
El Moueddi
AGXX1905
Farfar
AGXX1906
Ferme Dufourg
AGXX1907
Filiach
AGXX1908
Foughala
AGXX1909
Foum el Kherza
AGXX1910
Garta
AGXX1911
Gueddacha
AGXX1912
Gueddila
AGXX1913
Guerdema
AGXX1914
Kebach
AGXX1915
Khangat Sidi Nadji
AGXX1916
Khenadeg el Bagrat
AGXX1917
Khenag
AGXX1918
Korra
AGXX1919
Ksar Ouled Youb
AGXX1920
La Smala
AGXX1921
Larhla
AGXX1922
Liana
AGXX1923
Lichana
AGXX1924
Lioua
AGXX1925
M'Chouneche
AGXX1926
M'Lili
AGXX1927
Madjina
AGXX1928
Mannsoura
AGXX1929
Mebdoua
AGXX1930
Mechkal
AGXX1931
Mechtet Safiya
AGXX1932
Mechtet ez Zmala
AGXX1933
Mekhadma
AGXX1934
Menaa
AGXX1935
Mizab
AGXX1936
Msid
AGXX1937
Nebka
AGXX1938
Ouarka
AGXX1939
Oulach
AGXX1940
Oulad Rhedab
AGXX1941
Ouladj el Khodra
AGXX1942
Ouled Djellal
AGXX1943
Oum el Az
AGXX1944
Oum el Habel
AGXX1945
Oumache
AGXX1946
Ourlal
AGXX1947
Retba
AGXX1948
Roumane
AGXX1949
Sahira
AGXX1950
Sanef
AGXX1951
Seriana
AGXX1952
Serir Ou Amane
AGXX1953
Setar Mlouk
AGXX1954
Sidi Barkat
AGXX1955
Sidi Khaled
AGXX1956
Sidi Khelil
AGXX1957
Sidi Mohammed Moussa
AGXX1958
Sidi el Messaoud
AGXX1959
Tahenntout
AGXX1960
Talilit
AGXX1961
Tazleft
AGXX1962
Teboudjerine
AGXX1963
Tebouiahmet
AGXX1964
Tehouda
AGXX1965
Tiloukach
AGXX1966
Timermassine
AGXX1967
Yaouda
AGXX1968
Zaatcha
AGXX1969
Zeribet Ahmed
AGXX1970
Zeribet el Oued
AGXX1971
Zribet Ben Ouaar
AGXX1972
'Ain N'Sara
AGXX1973
Abd el Ouiret Si Ali
AGXX1974
Afir
AGXX1975
Afir Imzourhene
AGXX1976
Aiech
AGXX1977
Ain Benaamane
AGXX1978
Ain Mansour
AGXX1979
Ain Roubai
AGXX1980
Ain el Hamra
AGXX1981
Ait Ahmed
AGXX1982
Ait Ali
AGXX1983
Ait Slimane
AGXX1984
Ait el Hadj
AGXX1985
Alm Denane el Homadna
AGXX1986
Alma Ou Hammane
AGXX1987
Amsthas
AGXX1988
Aouicha
AGXX1989
Arbatache
AGXX1990
Assouaf
AGXX1991
Attouch
AGXX1992
Azerou
AGXX1993
Azerou Bahar
AGXX1994
Azib Bou Yadif
AGXX1995
Azib el Kouafa
AGXX1996
Baba Ali
AGXX1997
Baghlia
AGXX1998
Ben Abid
AGXX1999
Ben Amara
AGXX2000
Ben Hammouda
AGXX2001
Ben Hamza
AGXX2002
Ben Ksir
AGXX2003
Ben N'Choud
AGXX2004
Ben Tazerit
AGXX2005
Ben Turkia
AGXX2006
Benhammouch
AGXX2007
Beni Amrane
AGXX2008
Beni Enntas
AGXX2009
Beni Fouda
AGXX2010
Beni Hamou
AGXX2011
Bennabri
AGXX2012
Benouali
AGXX2013
Berafai
AGXX2014
Bir Zaatra
AGXX2015
Bordj Menaiel
AGXX2016
Bou Ismael
AGXX2017
Bou Madi
AGXX2018
Bou Mahla
AGXX2019
Bou Noua
AGXX2020
Bou Zazene
AGXX2021
Bou Zegza
AGXX2022
Boudouaou
AGXX2023
Boudouaou el Bahri
AGXX2024
Boumerdas
AGXX2025
Boumlih
AGXX2026
Brarat
AGXX2027
Chabet el Ameur
AGXX2028
Corso Tahtani
AGXX2029
Dar Beida
AGXX2030
Djennad
AGXX2031
Djerabet
AGXX2032
Djinet
AGXX2033
Douar Ben Terzil
AGXX2034
Douar Chefar
AGXX2035
Douar El Ghaicha
AGXX2036
Douar Kara Ahmed
AGXX2037
Douar Kermoul
AGXX2038
Douar M'rachda
AGXX2039
Douar Mendil
AGXX2040
Douar Nouacer
AGXX2041
Douar Zaatra
AGXX2043
Dra Doum
AGXX2044
Draa Ben Khedda
AGXX2045
El Azaib
AGXX2046
El Azib el Madjene
AGXX2047
El H'madna
AGXX2048
El Harrach
AGXX2049
El Karma
AGXX2050
El Koues
AGXX2051
El Oued
AGXX2052
El Rhoraf
AGXX2053
Er Rdair
AGXX2054
Et Tnine
AGXX2055
Guedera
AGXX2056
Guelfene
AGXX2057
Guerebissa
AGXX2058
Hadj Ben Abid
AGXX2059
Hadjama
AGXX2060
Haouch Bel Abbes
AGXX2061
Haouch Ben Touil
AGXX2062
Ibouharene
AGXX2063
Ichaoutene
AGXX2064
Iguer Gueres
AGXX2065
Ililane
AGXX2066
Irhil Ou Ziane
AGXX2067
Irhil Timezerit
AGXX2068
Irhil-n-Touila
AGXX2069
Isser
AGXX2070
Isserbourg
AGXX2071
Keddara
AGXX2072
Kef el Aogab
AGXX2073
Kennour
AGXX2074
Khemis el Khechna
AGXX2075
Kouanine
AGXX2076
Koudiet el Araiss
AGXX2077
Les Issers
AGXX2078
M'khakhcha
AGXX2079
Mahdene
AGXX2080
Maiach
AGXX2081
Makouda
AGXX2082
Mandoura
AGXX2083
Maouiya
AGXX2084
Mazer
AGXX2085
Mchachka
AGXX2086
Mecht ech Cherf
AGXX2087
Modhrabine
AGXX2088
Moktar
AGXX2089
Mraiels
AGXX2090
Naciria
AGXX2091
Nezlioua
AGXX2092
Oued Allal
AGXX2093
Oulad 'Allal
AGXX2094
Oulad Aissa
AGXX2095
Oulad Ait Khelil
AGXX2096
Oulad Ameur
AGXX2097
Oulad Ben Kassem
AGXX2098
Oulad Bou Merdes
AGXX2099
Oulad Haddada
AGXX2100
Oulad Hammouda
AGXX2101
Oulad Moussa
AGXX2102
Oulad Salem
AGXX2103
Oulad Sidi Ben Ameur
AGXX2104
Oulad Taleb
AGXX2105
Oulad Yahia
AGXX2106
Oulad Zerarka
AGXX2107
Oulad Ziane
AGXX2108
Oulad el Abbes
AGXX2109
Ouled Abd Allah
AGXX2110
Ouled Abdelkrim
AGXX2111
Ouled Ahmed Ben Ali
AGXX2112
Ouled Ali
AGXX2113
Ouled Alia
AGXX2114
Ouled Allal
AGXX2115
Ouled Amara
AGXX2116
Ouled Bel Haizem
AGXX2117
Ouled Ben Bekrta
AGXX2118
Ouled Ben Doukhane
AGXX2119
Ouled Ben Mechk
AGXX2120
Ouled Ben Norah
AGXX2121
Ouled Ben Younes
AGXX2122
Ouled Bende
AGXX2123
Ouled Ghnim
AGXX2124
Ouled Guergour
AGXX2125
Ouled Haddaj
AGXX2126
Ouled Hamida
AGXX2127
Ouled Hocine
AGXX2128
Ouled Issorela
AGXX2129
Ouled Keddach
AGXX2130
Ouled Kouadria
AGXX2131
Ouled Madjoub
AGXX2132
Ouled Mnassir
AGXX2133
Ouled Mohammed Ben Ahmed
AGXX2134
Ouled Moussa
AGXX2135
Ouled Oula
AGXX2136
Ouled Rhamoun
AGXX2137
Ouled Sidi Saad
AGXX2138
Ouled Smir
AGXX2139
Ouled Tatar
AGXX2140
Ouled Ziane
AGXX2141
Ouled el Bar
AGXX2142
Ouriacha
AGXX2143
Ousaidene
AGXX2144
Reghaia
AGXX2145
Rouria
AGXX2146
Saint-Paul
AGXX2147
Sainte Marie du Corso
AGXX2148
Sebaou el Kedim
AGXX2149
Si Mustapha
AGXX2150
Sidi Daoud
AGXX2151
Sidi Hallou
AGXX2152
Sidi Namane
AGXX2153
Souk el Had
AGXX2154
Ta Brahim
AGXX2155
Tadmait
AGXX2156
Tafougalt
AGXX2157
Takdempt
AGXX2158
Tala Madi
AGXX2159
Tala Mokkor
AGXX2160
Taliahla
AGXX2161
Taourga
AGXX2162
Tarebent
AGXX2163
Tazerart
AGXX2164
Tazerout
AGXX2165
Thouabet
AGXX2166
Tibecharene
AGXX2167
Tidjelabine
AGXX2168
Tifaou
AGXX2169
Tihbobine
AGXX2170
Tizerouin
AGXX2171
Tizi Aria
AGXX2172
Tizi Gheniff
AGXX2173
Tizi-n-Bou Ali
AGXX2174
Tribu Guiyaro
AGXX2175
Village de Baba Ali
AGXX2176
Village des Ouled Ali
AGXX2177
Zaatra
AGXX2178
Zemmouri
AGXX2179
Zemmouri el Bahri
AGXX2180
Zimoula
AGXX2181
Zouggara
AGXX2182
'Ain Regada
AGXX2183
'Ain Sidi Ali
AGXX2184
'Ain Tinibaouine
AGXX2185
'Ain ed Defla
AGXX2186
Afras
AGXX2187
Ain Tamezouine
AGXX2188
Ain Touta
AGXX2189
Ain Yagout
AGXX2190
Ain el Ksar
AGXX2191
Aleb el Brek
AGXX2192
Arba
AGXX2193
Arbia
AGXX2194
Arris
AGXX2195
Ayallalaoun
AGXX2196
Baniane
AGXX2197
Barhla
AGXX2198
Belhiout
AGXX2199
Ben Hebal
AGXX2200
Ben Kadach Salah
AGXX2201
Bir Sidi el Hadi
AGXX2202
Bir ez Zrof
AGXX2203
Bitam
AGXX2204
Bitaoua
AGXX2205
Bled el Madher
AGXX2206
Bou Ahmar
AGXX2207
Bou Ilef
AGXX2208
Bou Keddad
AGXX2209
Bou Rhais
AGXX2210
Bou Sedda
AGXX2211
Bou Setta
AGXX2212
Bou Zorane
AGXX2213
Boulehilet
AGXX2214
Bouzina
AGXX2215
Braied
AGXX2216
Chaabat Ouled Chelih
AGXX2217
Chemora
AGXX2218
Chennaoura
AGXX2219
Cheraka
AGXX2220
Chir
AGXX2221
Dechret Ouled Sidi Amar
AGXX2222
Dermoun
AGXX2223
Djarallah
AGXX2224
Djebel el Gountas
AGXX2225
Djeniene
AGXX2226
Djermane
AGXX2227
Draa el Ahmar
AGXX2228
Ed Dissa
AGXX2229
El Araguib
AGXX2230
El Atouta
AGXX2231
El Baal
AGXX2232
El Guigba
AGXX2233
El Hadjedj
AGXX2234
El Hammam
AGXX2235
El Hamra
AGXX2236
El Kantara
AGXX2237
El Ksar
AGXX2238
El Madher
AGXX2239
El Ouldja
AGXX2240
Fais
AGXX2241
Foum Toub
AGXX2242
Gosbat
AGXX2243
Guelaa Djedida
AGXX2244
Hai Chikhi Abd el Kader
AGXX2245
Hamla
AGXX2246
Hammam Sidi el Hadj
AGXX2247
Harek Ali Ben Brahim
AGXX2248
Hassi Oulad Hessir
AGXX2249
Hassi Oulad Mehenna
AGXX2250
Hembla
AGXX2251
Iguelfene
AGXX2252
Kchida
AGXX2253
Kef Fercha
AGXX2254
Kherbet Mechtat el Hidek
AGXX2255
Ksar Belezma
AGXX2256
Lahmissi
AGXX2257
Lambiridi
AGXX2258
Les Tamarins
AGXX2259
Louestia
AGXX2260
M'Cil
AGXX2261
Maafa
AGXX2262
Markouna
AGXX2263
Mechgoug
AGXX2264
Mechta 'Ain Afhassi
AGXX2265
Mechta Aiadat
AGXX2266
Mechta Ain Beida
AGXX2267
Mechta Ain Legtaif
AGXX2268
Mechta Ain Ousfane
AGXX2269
Mechta Ain Tamalalet
AGXX2270
Mechta Ain el Beida
AGXX2271
Mechta Ali Gader
AGXX2272
Mechta Allouah
AGXX2273
Mechta Aourir
AGXX2274
Mechta Azem
AGXX2275
Mechta Baiou
AGXX2276
Mechta Belkhez
AGXX2277
Mechta Ben Daas
AGXX2278
Mechta Bir Ammar
AGXX2279
Mechta Bir Bou Ziane
AGXX2280
Mechta Bir Nezaa
AGXX2281
Mechta Bou Ari
AGXX2282
Mechta Bou Assida
AGXX2283
Mechta Bou Ikhfaoun
AGXX2284
Mechta Bouikhelidjene
AGXX2285
Mechta Boumia
AGXX2286
Mechta Chaba
AGXX2287
Mechta Chabet Lalam
AGXX2288
Mechta Chabet Sba
AGXX2289
Mechta Chareb
AGXX2290
Mechta Charf el Ain
AGXX2291
Mechta Chouafa
AGXX2292
Mechta Derhamna
AGXX2293
Mechta Djer Naama
AGXX2294
Mechta Djerma Dahra
AGXX2295
Mechta Feltane
AGXX2296
Mechta Gabel Azem
AGXX2297
Mechta Gabel Yagout
AGXX2298
Mechta Gosbat
AGXX2299
Mechta Guelb Messaouda
AGXX2300
Mechta Guimel
AGXX2301
Mechta Kannda
AGXX2302
Mechta Khadem
AGXX2303
Mechta Lachraf
AGXX2304
Mechta M'Said
AGXX2305
Mechta Markounda
AGXX2306
Mechta Mezzari
AGXX2307
Mechta Oulad Sidi Ahmed
AGXX2308
Mechta Ouled Abdallah
AGXX2309
Mechta Ouled Amar
AGXX2310
Mechta Ouled Aouadj
AGXX2311
Mechta Ouled Ben Amar
AGXX2312
Mechta Ouled Darradj
AGXX2313
Mechta Ouled Djeich
AGXX2314
Mechta Ouled Dris
AGXX2315
Mechta Ouled Gueboudj
AGXX2316
Mechta Ouled Messaoud
AGXX2317
Mechta Ouled Rouilette
AGXX2318
Mechta Reguibet el Bir
AGXX2319
Mechta Rhlalouch
AGXX2320
Mechta Roknia
AGXX2321
Mechta Tadjine
AGXX2322
Mechta Taga
AGXX2323
Mechta Takouist
AGXX2324
Mechta Taleb
AGXX2325
Mechta Tamarit
AGXX2326
Mechta Tanout
AGXX2327
Mechta Tebalkha
AGXX2328
Mechta Tiguennzaz
AGXX2329
Mechta Tiguiguennt
AGXX2330
Mechta Tikabiene
AGXX2331
Mechta Zoui
AGXX2332
Mechtat Agradou
AGXX2333
Mechtat Hidoussa
AGXX2334
Mechtat Sidi Marklouf
AGXX2335
Mechtat Tafrennt Kbira
AGXX2336
Mechtat Tifertassine
AGXX2337
Mechtat Tiguernizine
AGXX2338
Mechtat Titoust
AGXX2339
Mechtat el Aioun
AGXX2340
Mechtat el Djar Messaouda
AGXX2341
Mechtat el Guelaa
AGXX2342
Mechtat el Hammam
AGXX2343
Mechtat el Koucha
AGXX2344
Mechtat el Malahkal
AGXX2345
Mechtet Meriem
AGXX2346
Mechtet el Biar
AGXX2347
Mechtet el Kebir
AGXX2348
Mechtet es Schraf
AGXX2349
Medina
AGXX2350
Merouana
AGXX2351
Messaouda
AGXX2352
Metkaouak
AGXX2353
Msarat
AGXX2355
N'Gaous
AGXX2356
Nakhar
AGXX2357
Nara
AGXX2358
Nouader
AGXX2359
Oued Taga
AGXX2360
Oued el Ma
AGXX2361
Oulad Abed
AGXX2362
Oulad Azouz
AGXX2363
Oulad Mannsour
AGXX2364
Ouled Achoura
AGXX2365
Ouled Amar
AGXX2366
Ouled Lakhdar
AGXX2368
Ouled Sidi Slimane
AGXX2369
Ouled el Berrani
AGXX2370
Oum er Rekha
AGXX2371
Ourhanime
AGXX2372
Ras el Aioun
AGXX2373
Reskil
AGXX2374
Rhassira
AGXX2375
Rhoufi
AGXX2376
Rounda
AGXX2377
Sedjef et Tine
AGXX2378
Seggana
AGXX2379
Seguene
AGXX2381
Sidi Aissa
AGXX2382
Sidi Aissa Ben Dehimi
AGXX2383
Sidi Mancar
AGXX2384
Sidi Mohammed Ben Moussa
AGXX2385
Smail
AGXX2386
T'Kout
AGXX2387
Taachount
AGXX2388
Tadjera
AGXX2389
Tadzert
AGXX2390
Taferguenit
AGXX2391
Tafsest
AGXX2392
Tagoust
AGXX2393
Tagrout Ameur
AGXX2394
Tagrout Igrassirene Sanef
AGXX2395
Tahanennt
AGXX2396
Tahenntout
AGXX2397
Takroumt Aouana
AGXX2398
Tamchit
AGXX2399
Tarhit
AGXX2400
Tarhit Bacha
AGXX2401
Tarhit Ouled Hellal
AGXX2402
Tarhit Sidi Bel Kheir
AGXX2403
Tarhlissia
AGXX2404
Taxlent
AGXX2405
Teniet el Abed
AGXX2406
Tezribine
AGXX2407
Tibehirine
AGXX2408
Tiffelfel
AGXX2409
Tilatou
AGXX2410
Timgad
AGXX2411
Tine Tarine
AGXX2412
Tirhanimine
AGXX2413
Tisdeine
AGXX2414
Tizougarine
AGXX2415
Trharhet
AGXX2416
Village Negre
AGXX2417
Zaouia Sidi Zaroual
AGXX2418
Zfizef
AGXX2419
Zraia
AGXX2420
'Ain Lellou
AGXX2421
'Amer Abdelkader
AGXX2422
Abbaza
AGXX2423
Abd Ou Ben Diane
AGXX2424
Abou el Hassan
AGXX2425
Ain Bouzid
AGXX2426
Ain Soltane
AGXX2427
Ameraoua
AGXX2428
Amoudd
AGXX2429
Amzaika
AGXX2430
Anceur el Bia
AGXX2431
Aouinia
AGXX2432
Arch Beni Merzoug
AGXX2433
At el Kef
AGXX2434
Athmania
AGXX2435
Azouia
AGXX2436
Babsouna
AGXX2437
Baghdoura
AGXX2438
Belaaifa
AGXX2439
Ben Halima
AGXX2440
Ben Hammam
AGXX2441
Ben Houria
AGXX2442
Ben Said
AGXX2443
Benairia
AGXX2444
Beni Akil
AGXX2445
Beni Amar
AGXX2446
Beni Berri
AGXX2447
Beni Bou Chichem
AGXX2448
Beni Bou Setour
AGXX2449
Beni Bouateb
AGXX2450
Beni Haoua
AGXX2451
Beni Khannous
AGXX2452
Beni Mileuk
AGXX2453
Beni Moussi
AGXX2454
Beni Rached
AGXX2455
Beni Saad
AGXX2456
Bezair
AGXX2457
Bihtita
AGXX2458
Bir Safsaf
AGXX2459
Bled el M'hada
AGXX2460
Boka'et Chouiyat
AGXX2461
Boka'et Ouled Hammadi
AGXX2462
Bokat
AGXX2463
Bokat Habazane
AGXX2464
Bordi el Mathen
AGXX2465
Bordj el Hadj el Arbi
AGXX2466
Bou Agba
AGXX2467
Bou Douanou
AGXX2468
Bou Guetta
AGXX2469
Bou Henni
AGXX2470
Bou Lazzane
AGXX2471
Bou Mezouad
AGXX2472
Bou Moumene
AGXX2473
Bou Serhane
AGXX2474
Bou Yaghad
AGXX2475
Bou Yanouh
AGXX2476
Bou Zekhi
AGXX2477
Bouali
AGXX2478
Boubka
AGXX2479
Bouchikha
AGXX2480
Bouchitane
AGXX2481
Boudhouba
AGXX2482
Boufir
AGXX2483
Bouhallou
AGXX2484
Bouhdjer
AGXX2485
Bouhnana
AGXX2486
Bouhniene
AGXX2487
Boukaat Assasla
AGXX2488
Boukaat Bachir
AGXX2489
Boukaat Bahloul
AGXX2490
Boukaat Bazria
AGXX2491
Boukaat Bou Derroua
AGXX2492
Boukaat Boulafrad
AGXX2493
Boukaat Bsakra
AGXX2494
Boukaat Cheroukate
AGXX2495
Boukaat Douadich
AGXX2496
Boukaat Draa
AGXX2497
Boukaat Es'Aidia
AGXX2498
Boukaat Guefaf
AGXX2499
Boukaat Hrachich
AGXX2500
Boukaat Khoddam
AGXX2501
Boukaat Laida
AGXX2502
Boukaat Magoura
AGXX2503
Boukaat Mssasra
AGXX2504
Boukaat Ouadah
AGXX2505
Boukaat Ouled Ben Halima
AGXX2506
Boukaat Ouled Bou Chakour
AGXX2507
Boukaat Ouled Bouali
AGXX2508
Boukaat Ouled Hammadi
AGXX2509
Boukaat Ouled Kouider
AGXX2510
Boukaat Ouled M'Ghazi
AGXX2511
Boukaat Ouled Mansour
AGXX2512
Boukaat Ouled Sidi Cherif
AGXX2513
Boukaat Ouled Tahar
AGXX2514
Boukaat Ouled es Seghir
AGXX2515
Boukaat Rouafaa
AGXX2516
Boukaat Soufak
AGXX2517
Boukaat Thmara
AGXX2518
Boukaat Ziadnia
AGXX2519
Boukaat el Abaib
AGXX2520
Boukaat el Amamra
AGXX2521
Boukaat el Aoubed
AGXX2522
Boukaat el Ard el Beida
AGXX2523
Boukaat el Azza
AGXX2524
Boukaat el Bransia
AGXX2525
Boukaat el Glaftia
AGXX2526
Boukaat el Hamaissiya
AGXX2527
Boukaat el Hammam
AGXX2528
Boukaat el Hmadcha
AGXX2529
Boukaat el Homr
AGXX2530
Boukaat el Meaizia
AGXX2531
Boukaat el Meknassa
AGXX2532
Boukaat el Moualek
AGXX2533
Boukaat el Oukhaoukha
AGXX2534
Boukaat es Sadnia
AGXX2535
Boukaat es Saou
AGXX2536
Boukaat es Sbih
AGXX2537
Boukaat es Souamet
AGXX2538
Boukabene
AGXX2539
Boukadir
AGXX2540
Boukhelfoune
AGXX2541
Boulafrad
AGXX2542
Boumazouz
AGXX2543
Bouriache
AGXX2544
Boussalah
AGXX2545
Boutaiba
AGXX2546
Boutouchent
AGXX2547
Bouyala
AGXX2548
Bouyamene
AGXX2549
Bouzefour
AGXX2550
Bouzeghaia
AGXX2551
Bouzelaza
AGXX2552
Braghith
AGXX2553
Brahmia
AGXX2554
Brasnia
AGXX2555
Camp des Chasseurs
AGXX2556
Chakoura
AGXX2557
Chaouia
AGXX2558
Chara Berkane
AGXX2559
Chebairia
AGXX2560
Chehedlia
AGXX2561
Chekaknia
AGXX2562
Chekalil
AGXX2563
Chenatra
AGXX2564
Cheouchaoua
AGXX2565
Cherairia
AGXX2566
Chnounia
AGXX2567
Chorfa
AGXX2568
Cite Beneddine
AGXX2569
Cite Benteguere
AGXX2570
Cite Sabliere
AGXX2571
Cite d' Urgence
AGXX2572
Cite d'Urgence
AGXX2573
Cite des Oliviers
AGXX2574
Cite des Vergers
AGXX2575
D'hamnia
AGXX2576
Daddaini
AGXX2577
Damous
AGXX2578
Dar ed Doud
AGXX2579
Dar el Caid Kara
AGXX2580
Dechra Zanaraoua
AGXX2581
Dehamnia
AGXX2582
Dekara
AGXX2583
Dghabdjia
AGXX2584
Djouahra
AGXX2585
Douar Abdeli
AGXX2586
Douar Ahl Chaoui
AGXX2587
Douar Aichane
AGXX2588
Douar Amassa
AGXX2589
Douar Assasla
AGXX2590
Douar Atamrane
AGXX2591
Douar Ayachiche
AGXX2592
Douar B' Khaitia
AGXX2593
Douar Ben Ali
AGXX2594
Douar Ben Merzoug
AGXX2595
Douar Ben Yahia
AGXX2596
Douar Bencheloua
AGXX2597
Douar Beni Bouaziza
AGXX2598
Douar Beni Meghlif
AGXX2599
Douar Beni Merzoug
AGXX2600
Douar Bettiour
AGXX2601
Douar Blablia
AGXX2602
Douar Bou Amoud
AGXX2603
Douar Bou Guelta
AGXX2604
Douar Bou Hamadi
AGXX2605
Douar Bou Lalla
AGXX2606
Douar Bouaziz
AGXX2607
Douar Bouhalou
AGXX2608
Douar Bouiazit
AGXX2609
Douar Boukhana
AGXX2610
Douar Boukhendak
AGXX2611
Douar Chaabet el Abtal
AGXX2612
Douar Charia
AGXX2613
Douar Cheaala
AGXX2614
Douar Cheair
AGXX2615
Douar Chehaid
AGXX2616
Douar Cheikh Laraba
AGXX2617
Douar Chouaibia
AGXX2618
Douar Dar el Medah
AGXX2620
Douar Flita
AGXX2621
Douar Fossa
AGXX2622
Douar Fouat
AGXX2623
Douar G'ni
AGXX2624
Douar Ghadyt
AGXX2625
Douar Ghouaoula
AGXX2626
Douar Ghouzazla
AGXX2627
Douar H'layam
AGXX2628
Douar H'misse
AGXX2629
Douar Hadj Djillali
AGXX2630
Douar Hadj Mostefa
AGXX2631
Douar Harbil
AGXX2632
Douar Houmdia
AGXX2633
Douar Idouane
AGXX2634
Douar Ikoubien
AGXX2635
Douar Kazazla
AGXX2636
Douar Kechachta
AGXX2637
Douar Khanouche
AGXX2638
Douar Khouled
AGXX2639
Douar Khouta
AGXX2640
Douar Khramssa
AGXX2641
Douar Kouassem
AGXX2642
Douar Kratis
AGXX2643
Douar Laalaoucha
AGXX2644
Douar Louama
AGXX2645
Douar Louaradj
AGXX2646
Douar M'Raslia
AGXX2647
Douar M'chalif
AGXX2648
Douar M'rachiche
AGXX2649
Douar Maaichia
AGXX2650
Douar Maaichid
AGXX2651
Douar Mamnia
AGXX2652
Douar Meachtia
AGXX2653
Douar Mekchach
AGXX2654
Douar Menasria
AGXX2655
Douar Menasseria
AGXX2656
Douar Merdjat Sidi Abed
AGXX2657
Douar Mezaoua
AGXX2658
Douar Minaoua
AGXX2659
Douar Mrabtine
AGXX2660
Douar Ouakda
AGXX2661
Douar Ouamnia
AGXX2662
Douar Oued Fatty
AGXX2663
Douar Oughlal
AGXX2664
Douar Oukheite
AGXX2665
Douar Ouled Abdallah
AGXX2666
Douar Ouled Ali
AGXX2667
Douar Ouled Belkacem
AGXX2668
Douar Ouled Brahim
AGXX2669
Douar Ouled Djillali Ben Yahia
AGXX2670
Douar Ouled Fares
AGXX2671
Douar Ouled Habib
AGXX2672
Douar Ouled Henni
AGXX2673
Douar Ouled Mohammed
AGXX2674
Douar Ouled Sidi Mohamed
AGXX2675
Douar Ouled Ziane
AGXX2676
Douar Ouled el Hadj
AGXX2677
Douar Ounsour Enhas
AGXX2678
Douar R'mak
AGXX2679
Douar Rahou
AGXX2680
Douar Rahouia
AGXX2681
Douar Rakaba
AGXX2682
Douar Regoune
AGXX2683
Douar Sadaouia Seghaira
AGXX2684
Douar Sidi Aissa
AGXX2685
Douar Sidi Muhammad
AGXX2686
Douar Smainia
AGXX2687
Douar Soualmia
AGXX2688
Douar Souamar
AGXX2689
Douar Taksebte
AGXX2690
Douar Taksekte
AGXX2691
Douar Taoudoult
AGXX2692
Douar Tassa
AGXX2693
Douar Tegagra
AGXX2694
Douar Tighaghar
AGXX2695
Douar Tikharazine
AGXX2696
Douar Tizi Youles
AGXX2697
Douar Touadjine
AGXX2698
Douar Touafria
AGXX2699
Douar Tourria
AGXX2700
Douar Traiche
AGXX2701
Douar Yarmoul
AGXX2702
Douar Yermoul
AGXX2703
Douar Z' Nakhar
AGXX2704
Douar Zeaib
AGXX2705
Douar Zeboudj
AGXX2706
Douar Zehairia
AGXX2707
Douar Zelgou
AGXX2708
Douar Zemala
AGXX2709
Douar Zenanda
AGXX2710
Douar Zenatria
AGXX2711
Douar Ziatine
AGXX2712
Douar ech Cheet
AGXX2713
Douar ech Chouamia
AGXX2714
Douar ed Dermalia
AGXX2715
Douar ed Douda
AGXX2716
Douar el Aadjab
AGXX2717
Douar el Amarnia
AGXX2718
Douar el Aouana
AGXX2719
Douar el Azais
AGXX2720
Douar el Bkhaitiya
AGXX2721
Douar el Braguich
AGXX2722
Douar el Gnassa
AGXX2723
Douar el H'Maid
AGXX2724
Douar el H'baier
AGXX2725
Douar el Hadj Khelifa
AGXX2726
Douar el Hedjadj
AGXX2727
Douar el Kdadir
AGXX2728
Douar el Kerarta
AGXX2729
Douar el Khenadra
AGXX2730
Douar el Kherameche
AGXX2731
Douar el Khlaya
AGXX2732
Douar el Koasmia
AGXX2733
Douar el M'Den
AGXX2734
Douar el M'Hane
AGXX2735
Douar el M'hadda
AGXX2736
Douar el M'rouch
AGXX2737
Douar el Mhedda
AGXX2738
Douar el Mouafkia
AGXX2739
Douar el Oualia
AGXX2740
Douar en Nakhla
AGXX2741
Douar es Saidia
AGXX2742
Douar ez Zourg
AGXX2743
Dra Hadouch
AGXX2744
Dra Tariste
AGXX2745
Dra el Abiod
AGXX2746
Ech Chegga
AGXX2747
Ech Chehaifiya
AGXX2748
Ech Chelh
AGXX2749
Ech Cheraga
AGXX2750
Ech Cherayat
AGXX2751
Ech Cherfa
AGXX2752
Ech Chettia
AGXX2753
Ech Chnaifiya
AGXX2754
Ech Chott
AGXX2755
Ed D'hamnia
AGXX2756
Ed Drizi
AGXX2757
El A'badel
AGXX2758
El A'ouabid
AGXX2759
El A'rari
AGXX2760
El A'tatou
AGXX2761
El Ababsa
AGXX2762
El Abadlia
AGXX2763
El Aiaida
AGXX2764
El Alamcia
AGXX2765
El Alouana
AGXX2766
El Ansser
AGXX2767
El Aouamedia
AGXX2768
El Arabat
AGXX2769
El Atatfa
AGXX2770
El Attatou
AGXX2771
El Bahara
AGXX2772
El Bekalech
AGXX2773
El Bessahia
AGXX2774
El Bouazra
AGXX2775
El Brahlia
AGXX2776
El Braik
AGXX2777
El Brarcha
AGXX2778
El Bsakra
AGXX2779
El Caid
AGXX2780
El Cheurfa
AGXX2781
El Djaada
AGXX2782
El Djeradir
AGXX2783
El Djoualil
AGXX2784
El Djriouat
AGXX2785
El Flafla
AGXX2786
El Ghaliet
AGXX2787
El Ghamamza
AGXX2788
El Gheddan
AGXX2789
El Ghouala
AGXX2790
El Ghouali
AGXX2791
El Gouatnia
AGXX2792
El H'Ouayet
AGXX2793
El H'dadou
AGXX2794
El H'maied
AGXX2795
El H'ouamid
AGXX2796
El Hadhar
AGXX2797
El Hadi Tahar
AGXX2798
El Hamr
AGXX2799
El Hanatsits
AGXX2800
El Harchia
AGXX2801
El Harech
AGXX2802
El Hemri
AGXX2803
El Henndjadj
AGXX2804
El Kalaa
AGXX2805
El Karia
AGXX2806
El Karimia
AGXX2807
El Kbar
AGXX2808
El Kedaouriya
AGXX2810
El Kfafsa
AGXX2811
El Khabaia
AGXX2812
El Khachachma
AGXX2813
El Khamlia
AGXX2814
El Kharrouba
AGXX2815
El Khebabza
AGXX2816
El Khebazlia
AGXX2817
El Khelaif
AGXX2818
El Kheraif
AGXX2819
El Khrefa
AGXX2820
El Kmakma
AGXX2821
El M'Rah
AGXX2822
El Mamnia
AGXX2823
El Marsa
AGXX2824
El Mdainia
AGXX2825
El Mecheiria
AGXX2826
El Medjahdine
AGXX2827
El Mehadjer
AGXX2828
El Mekhtaria
AGXX2829
El Meliani
AGXX2830
El Mezarea
AGXX2831
El Morra
AGXX2832
El Mrazguia
AGXX2833
El Mzaouegh
AGXX2834
El Ouakda
AGXX2835
El Ousasra
AGXX2836
El Rheraba
AGXX2837
El Touaimia
AGXX2838
El Yachir
AGXX2839
En Nouadji
AGXX2840
Er Raf
AGXX2841
Er Ref
AGXX2842
Erramlia
AGXX2843
Errouabi
AGXX2844
Es Saradj
AGXX2845
Es Shara
AGXX2846
Es Souala
AGXX2847
Es Souamet
AGXX2848
Essedra
AGXX2849
Ez Zaouia
AGXX2850
Fars el Bey
AGXX2851
Ferah
AGXX2852
Fertene
AGXX2853
Ghazlia
AGXX2854
Ghebal - Telassa
AGXX2855
Ghennadja
AGXX2856
Gherdoussa
AGXX2857
Guilili
AGXX2858
Hai Abdel Azziz
AGXX2859
Hamezaoua
AGXX2860
Hamid Ben Badis
AGXX2861
Hamlil
AGXX2862
Hanoui Aid
AGXX2863
Haouch el Gharba
AGXX2864
Haouch es Serdj
AGXX2865
Harchoune
AGXX2866
Harta Ghraba
AGXX2867
Hbabza
AGXX2868
Henouf
AGXX2869
Herenfa
AGXX2870
Herenffa
AGXX2871
Heumis
AGXX2872
Idjdhikth
AGXX2873
Ikadaine
AGXX2874
Imadrane
AGXX2875
Imoumnayan
AGXX2876
Izra
AGXX2877
Kalaa
AGXX2878
Kalloul
AGXX2879
Karaa Chira
AGXX2880
Karroucha
AGXX2881
Kedjedjma
AGXX2882
Kekkou
AGXX2883
Keramlia
AGXX2884
Khalloufa
AGXX2885
Khantchoufene
AGXX2886
Khantchouffene
AGXX2887
Kharba
AGXX2888
Khellafa
AGXX2889
Khleiliya
AGXX2890
Kouabaa
AGXX2891
Kouadjine
AGXX2892
La Ferme
AGXX2893
Labiod Medjadja
AGXX2894
Lalla Kheira
AGXX2895
Laouachria
AGXX2896
Lari Ouzou
AGXX2897
Lazib
AGXX2898
Le Guelta
AGXX2899
Le Merdja
AGXX2900
Lebrakik
AGXX2901
Leghmouna
AGXX2902
Lehlalfa
AGXX2903
Lekhlalfa
AGXX2904
Lekhlidj
AGXX2905
Lemghalfia
AGXX2906
Lemghassel
AGXX2907
Les Cinq Palmiers
AGXX2908
M'Quam el Maaloum
AGXX2909
Maameria
AGXX2910
Mainis
AGXX2911
Matmata
AGXX2912
Mazouna
AGXX2913
Mbarek Mohammed
AGXX2914
Mechta Beni Salah
AGXX2915
Mechta Bou Taieb
AGXX2916
Mechta Bou Ziane
AGXX2917
Mechta Fiar
AGXX2918
Mechta Mkhatra
AGXX2919
Mechta Nouasser
AGXX2920
Mechta Sebak
AGXX2921
Mechtat Ouhamouiane
AGXX2922
Mechtat Tidjeraihine
AGXX2923
Mechtat el Aous
AGXX2924
Mechtat el Brakna
AGXX2925
Mechtat er Rezaig
AGXX2926
Medjadja
AGXX2927
Mehachia
AGXX2928
Mehanchia
AGXX2929
Mekarzia
AGXX2930
Menasria
AGXX2931
Meramdia
AGXX2932
Mezania
AGXX2933
Mhatar
AGXX2934
Miaha
AGXX2935
Moussadek
AGXX2936
Mreimia
AGXX2937
Nather Timaachirine
AGXX2938
Nouaoua
AGXX2939
Om Tefrakh
AGXX2940
Oued Fodda
AGXX2941
Oued Sly
AGXX2942
Oulad Arbia
AGXX2944
Oulad Ben Arbeia Kouane
AGXX2945
Oulad Fares
AGXX2946
Oulad Lakhdar
AGXX2947
Oulad Sidi Aissa
AGXX2948
Oulad el Feki
AGXX2949
Ouled 'Aouada
AGXX2950
Ouled Abbes
AGXX2951
Ouled Abdallah
AGXX2952
Ouled Abdelaziz
AGXX2953
Ouled Abdelli
AGXX2954
Ouled Adda
AGXX2955
Ouled Ahmed
AGXX2956
Ouled Aissa
AGXX2957
Ouled Ali
AGXX2958
Ouled Ali Ben Djilali
AGXX2959
Ouled Allal
AGXX2960
Ouled Alouali
AGXX2961
Ouled Ammar
AGXX2962
Ouled Azza
AGXX2963
Ouled Barhda
AGXX2964
Ouled Belakhdar
AGXX2965
Ouled Ben Abd el Kader
AGXX2966
Ouled Ben Ali
AGXX2967
Ouled Ben Amar
AGXX2968
Ouled Ben Arbia
AGXX2969
Ouled Ben Chebra
AGXX2970
Ouled Ben Kaddour
AGXX2971
Ouled Ben Ousser
AGXX2973
Ouled Ben Yamina
AGXX2974
Ouled Ben Youcef
AGXX2975
Ouled Benddou
AGXX2976
Ouled Benouali
AGXX2977
Ouled Bessa
AGXX2978
Ouled Bou Ali
AGXX2979
Ouled Bou Henni
AGXX2980
Ouled Bouakaz
AGXX2981
Ouled Bouali
AGXX2982
Ouled Boukria
AGXX2983
Ouled Bouziane
AGXX2984
Ouled Chaaib
AGXX2985
Ouled Chami
AGXX2986
Ouled Cheikh
AGXX2987
Ouled Djillali
AGXX2988
Ouled Fares
AGXX2989
Ouled H'madat
AGXX2990
Ouled Hamou
AGXX2991
Ouled Henni
AGXX2992
Ouled Kaddour
AGXX2993
Ouled Kaddour Ben Chaoui
AGXX2994
Ouled Kaddour Ben Tahar
AGXX2995
Ouled Khelifa
AGXX2996
Ouled Kouider
AGXX2997
Ouled Maamar
AGXX2998
Ouled Mahiedine
AGXX2999
Ouled Maiouf
AGXX3000
Ouled Menia
AGXX3001
Ouled Mohamed
AGXX3002
Ouled Mouna
AGXX3003
Ouled Nou
AGXX3004
Ouled Nouaou
AGXX3005
Ouled Rehamnia
AGXX3006
Ouled Rouadhi
AGXX3007
Ouled S'Bahia
AGXX3008
Ouled Salem
AGXX3009
Ouled Sidi Ali
AGXX3010
Ouled Sidi Ali Ben Djillali
AGXX3011
Ouled Sidi Azzouz
AGXX3012
Ouled Sidi Bou Zina
AGXX3013
Ouled Sidi Hamid
AGXX3014
Ouled Sidi Yahia
AGXX3015
Ouled Slimane
AGXX3016
Ouled Tayeb
AGXX3017
Ouled Tifouria
AGXX3018
Ouled Yahia
AGXX3019
Ouled ech Cheikh
AGXX3020
Ouled el Agha
AGXX3021
Ouled el Arbi
AGXX3022
Ouled el Hadj Abbed
AGXX3023
Ouled el Hadj Ahmed
AGXX3024
Ouled el Hadj Djillali
AGXX3025
Ouled el Hadj Kaddour
AGXX3026
Ouled el Hadj Mostefa
AGXX3027
Ouled el Merrouch
AGXX3028
Oum Drou
AGXX3029
Ounsour Enhas
AGXX3030
Port Breira
AGXX3031
Rezzama
AGXX3032
Rmadnia
AGXX3033
Rouabaa
AGXX3034
Rouaibia
AGXX3035
Sabbana
AGXX3036
Sahnoun
AGXX3037
Salaouti
AGXX3038
Sedjeret Keskasse
AGXX3039
Sedjrari
AGXX3040
Sekassik
AGXX3041
Sendjas
AGXX3042
Sidi Abderrahmane
AGXX3043
Sidi Akkacha
AGXX3044
Sidi Ali Aichoun
AGXX3045
Sidi Cherki
AGXX3046
Sidi Merouane
AGXX3047
Sidi Ziane
AGXX3048
Sidi el Hadj Hanni
AGXX3049
Skarene
AGXX3050
Slama
AGXX3051
Sobha
AGXX3052
Souk el Tleta
AGXX3053
Soulha
AGXX3054
T'haridj
AGXX3055
Tadart Ou Ferraisse
AGXX3056
Tadjena
AGXX3057
Tafraout
AGXX3058
Tafrente
AGXX3059
Taghzout
AGXX3060
Tahanout
AGXX3061
Talza
AGXX3062
Tamesguida
AGXX3063
Taougrite
AGXX3064
Tarakanet
AGXX3065
Tchaich
AGXX3066
Tertouchene
AGXX3067
Thaddart Takedimte
AGXX3068
Thenia
AGXX3069
Thigharmine
AGXX3070
Thouabet
AGXX3072
Tichtioune
AGXX3073
Tidene
AGXX3074
Tizi Larbaa
AGXX3075
Tizouirt
AGXX3076
Touabia
AGXX3077
Touafria
AGXX3078
Vieux Tenes
AGXX3079
Yaabouche
AGXX3080
Yaidour
AGXX3081
Z'Atria
AGXX3082
Z'malet Bouchakor
AGXX3083
Zarzar
AGXX3084
Zebabdja
AGXX3085
Zeboudja
AGXX3086
Zekara
AGXX3087
Zemmoul
AGXX3088
Zemmoura
AGXX3089
Zouatnia
AGXX3090
'Ain Abid
AGXX3091
'Ain Regada
AGXX3092
'Ain el Hadjar
AGXX3093
Ain Kerma
AGXX3094
Ain Smara
AGXX3095
Bachtarzi
AGXX3096
Bellevue
AGXX3097
Bellevue Superieur
AGXX3098
Ben Griba
AGXX3099
Bordj Ben Embarek
AGXX3100
Bordj Mehiris
AGXX3101
Bou Nouara
AGXX3102
Boukara Ali
AGXX3103
Bourouhou
AGXX3104
Didouche Mourad
AGXX3105
Douar Assayab
AGXX3106
Douar Kassandji
AGXX3107
Douar Oued Sbikra
AGXX3108
Douar Sidi Ben Merouach
AGXX3109
Ebn Ziad
AGXX3110
El Arbi Ben el Haoues
AGXX3111
El Aria
AGXX3112
El Guerrah
AGXX3113
El Kantara
AGXX3114
El Khroub
AGXX3115
El Milia
AGXX3116
Faubourg Gallieni
AGXX3117
Faubourg Lamy
AGXX3118
Faubourg Saint-Jean
AGXX3119
Guettar el Aich
AGXX3120
Hamma Bouziane
AGXX3121
Koudiat Aty
AGXX3122
La Pepiniere
AGXX3123
Lambleche
AGXX3124
Le Bardo
AGXX3125
Les Arcades
AGXX3126
Les Cascades
AGXX3127
Maison Blanche
AGXX3128
Mansourah
AGXX3129
Mechta Ben Laktai
AGXX3130
Mechta Bir Berch
AGXX3131
Mechta Bonassia
AGXX3132
Mechta Chaab Serradj
AGXX3133
Mechta Chabet Medbouh el Foukania
AGXX3134
Mechta Hadj Brahim
AGXX3135
Mechta Medbouh el Oustania
AGXX3136
Mechta Rhirene
AGXX3137
Mechta Rogat es Saguia
AGXX3138
Mechta Sidi Embarek
AGXX3139
Mechta Talhia
AGXX3140
Mechta Zehana
AGXX3141
Mechtat Barbaiga
AGXX3142
Mechtat Ben Aissa
AGXX3143
Mechtat Ben Ftaima
AGXX3144
Mechtat Ben el Hambli
AGXX3145
Mechtat Beni Oueget
AGXX3146
Mechtat Sidi el Arbi
AGXX3147
Mechtat el Hennchir
AGXX3148
Ouled Rahmoun
AGXX3149
Ouled el Arbi
AGXX3150
Salah Bey
AGXX3151
Sidi M'Cid
AGXX3152
Sidi Mabrouk
AGXX3153
Sidi Mabrouk Inferieur
AGXX3154
Sidi Mabrouk Superieur
AGXX3155
Sidi Mimoun
AGXX3156
Tebtach
AGXX3157
Zighout Youcef
AGXX3158
'Ain Kheneg ed Defla
AGXX3159
'Ain Mabed
AGXX3160
'Ain Mouilah
AGXX3161
'Ain Ousrhar
AGXX3162
'Ain Rous el Akrat
AGXX3163
'Ain Zmila
AGXX3164
'Ain el Bell
AGXX3165
'Ain el Gaza
AGXX3166
Ain Feka
AGXX3167
Ain el Khadra
AGXX3168
Amoura
AGXX3169
Ben Yakoub
AGXX3170
Bir Messaoud
AGXX3171
Birine
AGXX3172
Bordj
AGXX3173
Bordj du Caid
AGXX3174
Bordj el Hadjer
AGXX3175
Bouira el Adebad
AGXX3176
Charef
AGXX3177
Chetihat
AGXX3178
Dar Chioukh
AGXX3179
Dar Temmara
AGXX3180
Dar Tisselouine
AGXX3181
Defela
AGXX3182
Demmed
AGXX3183
Dhaiet Ben Sedera
AGXX3184
Dhaiet Lehemara
AGXX3185
Dhaiet Roumi
AGXX3186
Dhaiet Talema
AGXX3187
Dhaiet el Djedian
AGXX3188
Dhaiet el Merguarenia
AGXX3189
El Anasser
AGXX3190
El Azela
AGXX3191
El Djarr
AGXX3192
El Hania
AGXX3193
El Idrissia
AGXX3194
El Khareza
AGXX3195
El Maalba
AGXX3196
El Medaregue
AGXX3197
El Merdja
AGXX3198
El Meritim
AGXX3199
El Yourh
AGXX3200
Feidh el Botma
AGXX3201
Ferchet Aicha
AGXX3202
Ferechet Aissa
AGXX3203
Fourechet el Besbas
AGXX3204
Guelt es Stel
AGXX3205
Gueseria
AGXX3206
Had Sahary
AGXX3207
Haouche el Kaid
AGXX3208
Hassi Tahar
AGXX3209
Ksar Ahmera
AGXX3210
Ksar Timekmert
AGXX3211
Ksar Zeira
AGXX3212
Lagtaa
AGXX3213
Lahzal
AGXX3214
Lemekhaleta
AGXX3215
Lemeziraa
AGXX3216
Lemouafekia
AGXX3217
Lihoudiat
AGXX3218
Messaad
AGXX3219
Moudjbara
AGXX3220
Nebeka
AGXX3221
Oued Seddeur
AGXX3222
Ouled Saad
AGXX3223
Ouled Slimane
AGXX3224
Ouled el Fassi
AGXX3225
Sahret el Rhamane
AGXX3226
Sebaani
AGXX3227
Sedara
AGXX3228
Selmana
AGXX3229
Sidi Bakhti
AGXX3230
Sidi Ben Doghman
AGXX3231
Sidi Ladjel
AGXX3232
Tadmit
AGXX3233
Taiecha
AGXX3234
Tamezenet
AGXX3235
Teouicha
AGXX3236
Touazi
AGXX3237
Tremblia
AGXX3238
Zakkar
AGXX3239
Zeredouba
AGXX3240
'Ain el Orak
AGXX3241
Arba Foukani
AGXX3242
Arbaouat
AGXX3243
Bled ed Dir
AGXX3244
Boualem
AGXX3245
Bougtob
AGXX3246
Chellala Gueblia
AGXX3247
El Khadra
AGXX3248
El Mehaiat
AGXX3249
Er Rogassa
AGXX3250
Et Tarhtarh
AGXX3251
Gouarir
AGXX3252
Khoua en Naama
AGXX3253
Le Kreider
AGXX3254
Mkam Sidi en Nasser
AGXX3256
Sidi Ameur
AGXX3257
Sidi Hadj Ben Ameur
AGXX3258
Sidi Khalifa
AGXX3259
Sidi Slimane
AGXX3260
Sidi Tifour
AGXX3261
Sidi el Hadj ed Dine
AGXX3262
Stittene
AGXX3263
Tkisset
AGXX3264
Tousmouline
AGXX3265
Zoua
AGXX3266
Amiche
AGXX3267
Behima
AGXX3268
Bou Beiada
AGXX3269
Bou Goufa
AGXX3270
Chegamat
AGXX3271
Debadib
AGXX3272
Debila
AGXX3273
Dmita
AGXX3274
Drimini
AGXX3275
Ed Dekhlat
AGXX3277
El Arfiane
AGXX3278
El Arfsi
AGXX3279
El Arich
AGXX3280
El Baadj
AGXX3281
El Berd
AGXX3282
El Gourarir Zaouiet
AGXX3283
El Khebb
AGXX3284
El Ktaf
AGXX3285
El Meghaier
AGXX3286
El Ogla
AGXX3288
En Nessirha
AGXX3289
Ez Zeggoub
AGXX3290
Hassi Khelifa
AGXX3291
Kouinine
AGXX3292
Krebna
AGXX3293
Lizerg
AGXX3294
Mazer
AGXX3295
Messaaba
AGXX3296
Moui Oum el Ahoum
AGXX3297
Mouiat Ouennsa
AGXX3298
Nakhla
AGXX3299
Nezlet Chaamba
AGXX3300
Oudei Trek
AGXX3301
Oued Touati
AGXX3302
Oued el Alennda
AGXX3303
Oum Sahouine
AGXX3304
Oum et Tiour
AGXX3305
Ourir
AGXX3306
Ourmes
AGXX3307
Ouzitene
AGXX3308
Reguiba
AGXX3309
Rhamra
AGXX3310
Sahbane
AGXX3311
Sidi Abdallah
AGXX3312
Sidi Aoun
AGXX3313
Sidi Khelil
AGXX3314
Sidi Liman
AGXX3315
Sidi Slimane
AGXX3316
Sidi Touhami
AGXX3317
Sidi el Hachem
AGXX3318
Souehla
AGXX3319
Souf
AGXX3320
Stile
AGXX3321
Tarhzout
AGXX3322
Tenedla
AGXX3323
Tiksebt
AGXX3324
Trifaoui
AGXX3325
Zaouiet Riab
AGXX3326
Zgoum
AGXX3327
'Ain Kerma
AGXX3328
'Ain el Assel
AGXX3329
Agbet ech Chair
AGXX3330
Ain Kebir
AGXX3331
Ain Khiar
AGXX3332
Asfour
AGXX3333
Barral
AGXX3334
Ben Mehidi
AGXX3335
Besbes
AGXX3336
Bled Mousselmine
AGXX3337
Bled Nemlia
AGXX3338
Bled Snachar
AGXX3339
Bled el Gantra
AGXX3340
Bled el Krelidja
AGXX3341
Bled es Seba
AGXX3342
Bordj Hamaoui
AGXX3343
Bou Hadjar
AGXX3344
Bou Kaba
AGXX3345
Bou Sa'ddiya
AGXX3346
Bouteldja
AGXX3347
Cheurka
AGXX3348
Dar Ahnia
AGXX3349
Dar Loubit
AGXX3350
Dar Mradi
AGXX3351
Djedda Gotha
AGXX3352
Douar Ain Khiar
AGXX3353
Douar Brabtia
AGXX3354
Douar Guergour
AGXX3355
Douar Khenguer Aoun
AGXX3356
Douar Ouled Youb
AGXX3357
Ech Chebabik
AGXX3358
El Aioun
AGXX3359
El Dreah
AGXX3360
El Frin
AGXX3361
El Guendil
AGXX3362
El Haouda
AGXX3363
El Haraba
AGXX3364
El Horreicha
AGXX3365
El Kala
AGXX3366
El Maafel
AGXX3367
El Melah
AGXX3368
El Mouissia
AGXX3369
El Sleaa
AGXX3370
El Tarf
AGXX3371
Er Rirhia
AGXX3372
Ez Zouaria
AGXX3373
Feid el Alleg
AGXX3374
Gamra
AGXX3375
Hammam
AGXX3376
Hammam Sidi Zid
AGXX3377
Lac des Oiseaux
AGXX3378
Lalla Oum el Kreir
AGXX3379
Magra
AGXX3380
Mechta Ain Chaara
AGXX3381
Mechta Amil Larche
AGXX3382
Mechta Bou Chakla
AGXX3383
Mechta Bourdim
AGXX3384
Mechta Derhra
AGXX3385
Mechta El Argoub
AGXX3386
Mechta Khamsa
AGXX3387
Mechta Knadil
AGXX3388
Mechta Ouldja
AGXX3389
Mechta Ouled Khehi
AGXX3390
Mechta Sinati
AGXX3391
Mechta Statir
AGXX3392
Mechtat Berket Sid
AGXX3393
Mechtat Bou Rougaa
AGXX3394
Mechtat Loudei
AGXX3395
Mechtat Medjouda Loutania
AGXX3396
Mechtat Nechla
AGXX3397
Mechtat Oum Rihana
AGXX3398
Mechtat Sidi Ahmed Bohli
AGXX3399
Mechtat el Guitna
AGXX3400
Mechtat el Guitoun
AGXX3401
Mechtat el Hammam
AGXX3402
Mechtat el Matroa
AGXX3403
Mechtat el Meracha
AGXX3404
Mechtet 'Ain Toubib
AGXX3405
Mechtet Ayous
AGXX3406
Mechtet Oued el Hout
AGXX3407
Medjez Bou Ziane
AGXX3408
Medjez El Hadjar
AGXX3409
Medjez Guemgoum
AGXX3410
Medjez Mouseuri
AGXX3411
Medjez Sekine
AGXX3412
Medjez Tarfa
AGXX3413
Medjez Zineb
AGXX3414
Medjez el Mzara
AGXX3415
Medjez es Sebouaine
AGXX3416
Meroudj
AGXX3417
Mezira
AGXX3418
Nechaa er Rihane
AGXX3419
Oum Teboul
AGXX3420
Oumm el 'Agareb
AGXX3421
R'mel Touil
AGXX3422
Rehed el Kriane
AGXX3423
Remel Zitari
AGXX3424
Remel el Baroud
AGXX3425
Roum es Souk
AGXX3426
Toustain
AGXX3427
Tuilerie
AGXX3428
Zerizer
AGXX3429
'Ain Amara
AGXX3430
'Ain Arko
AGXX3431
'Ain Hassainia
AGXX3432
'Ain Makhlouf
AGXX3433
'Ain Seynour
AGXX3434
'Ain Trab
AGXX3435
Abdi
AGXX3436
Belkheir
AGXX3437
Ben Ouadaa
AGXX3438
Ben Smih
AGXX3439
Beni Brahim
AGXX3440
Bled Rhaffar
AGXX3441
Bordj Bou Rougaa
AGXX3442
Bordj Brahim Ben el Kassem
AGXX3443
Bouafia Hossine
AGXX3444
Bouati Mahmoud
AGXX3445
Bouchegouf
AGXX3446
Bouchegout
AGXX3447
Boudaroua
AGXX3448
Boukamouza
AGXX3449
Boumahra Ahmed
AGXX3450
Djebala
AGXX3451
El Fedjoudj
AGXX3452
Guelaa Bou Sba
AGXX3453
Guelma
AGXX3454
Hammam Brad
AGXX3455
Hammam M'Bails
AGXX3456
Hammam Meskoutine
AGXX3457
Hammam Ouled Ali
AGXX3458
Haouch 'Alout Yahya
AGXX3459
Haouch Mihoub Mohammed
AGXX3460
Heliopolis
AGXX3461
Mechroha
AGXX3462
Mechta 'Ain Bou Medrah
AGXX3463
Mechta 'Ain Sandel
AGXX3464
Mechta 'Ain Zenaga
AGXX3465
Mechta Ben Brahim
AGXX3466
Mechta Ben Laabed
AGXX3467
Mechta Ben Otmane
AGXX3468
Mechta Beni Melloul
AGXX3469
Mechta Beni Sekfal
AGXX3470
Mechta Bir Khannga
AGXX3471
Mechta Bou Douh
AGXX3472
Mechta Bou Hachena
AGXX3473
Mechta Charchara
AGXX3474
Mechta Jorf El Ahmar
AGXX3475
Mechta Kef er Rakhma
AGXX3476
Mechta Messous
AGXX3477
Mechta Ras el Ma
AGXX3478
Mechta Rouabhia
AGXX3479
Mechta Salah Ben Messaoud
AGXX3480
Mechta Satha
AGXX3481
Mechta Sidi Embarek
AGXX3482
Mechta Sidi Mach
AGXX3483
Mechta Toufi
AGXX3484
Mechta Zaabouba
AGXX3485
Mechtat Ahmed Bel Ajmi
AGXX3486
Mechtat el Ababsia
AGXX3487
Mechtat el Argaouat
AGXX3488
Mechtat el Groura
AGXX3489
Mechtat el Hafra
AGXX3490
Mechtat el Hassemia
AGXX3491
Mechtat el Hennchir
AGXX3492
Mechtat el Hofara
AGXX3493
Mechtat el Kernia
AGXX3494
Mechtat el Madjene
AGXX3495
Mechtat el Marga
AGXX3496
Mechtat el Msadia
AGXX3497
Mechtat et Toubaga
AGXX3498
Mechtet 'Ain Hallouf
AGXX3499
Mechtet 'Ain Rommana
AGXX3500
Mechtet Ain Maflouf
AGXX3501
Mechtet Charef
AGXX3502
Mechtet Mezdour Bellil
AGXX3503
Mechtet Regrig
AGXX3504
Mechtet Sidi Smir
AGXX3505
Mechtet el Ma'za
AGXX3506
Medjez Sfa
AGXX3507
Menzel
AGXX3508
Meskene ech Chouhada
AGXX3509
Moumna
AGXX3510
Oued Cheham
AGXX3511
Oued Frarah
AGXX3512
Ouled Bou 'Aziz
AGXX3513
Pont de Bouchegouf
AGXX3514
Ras el Akba
AGXX3515
Roknia
AGXX3516
Rouknia
AGXX3517
Saint-Honore
AGXX3518
Tamlouka
AGXX3519
Village des Mines du Nador
AGXX3520
Bel Bachir
AGXX3521
Beni Isguen
AGXX3522
Bou Noura
AGXX3523
El Ateuf
AGXX3524
El Ganntra
AGXX3525
Guerara
AGXX3526
M'Zab
AGXX3527
Melika
AGXX3528
Metlili Chaamba
AGXX3529
Noumerat
AGXX3530
Adjahil
AGXX3531
Aras
AGXX3532
Assakao
AGXX3533
Azelouaz
AGXX3534
Bordj Omar Driss
AGXX3535
Djoua
AGXX3536
Edehi
AGXX3537
Edjeleh
AGXX3538
Edjeri
AGXX3539
El Barkat
AGXX3540
El Mihan
AGXX3541
Fadnoun
AGXX3542
Hassi Bel Guebbour
AGXX3543
I-n-Amenas
AGXX3544
I-n-Ezzane
AGXX3545
Iherir
AGXX3546
Illerene
AGXX3547
Maison Rouge
AGXX3548
Meddak
AGXX3549
Ohanet
AGXX3550
Sekaifaf
AGXX3551
Tadjentourt
AGXX3552
Takaramet
AGXX3553
Tamadjert
AGXX3554
Tamelrik
AGXX3555
Tamrit
AGXX3556
Tasedjebest
AGXX3557
Tihemboka
AGXX3558
Tin Alkoum
AGXX3559
Tiraf
AGXX3560
Zaouatallaz
AGXX3561
Achira
AGXX3562
Afarnou
AGXX3563
Amkarta
AGXX3564
Arago
AGXX3565
Ardikh
AGXX3566
Arezzou
AGXX3567
Asselbou
AGXX3568
Beni Meraz
AGXX3569
Bida
AGXX3570
Bou 'Asli
AGXX3571
Bou Adjem
AGXX3572
Bou Amara
AGXX3573
Bou Charef
AGXX3574
Bou Hamdoune
AGXX3575
Bou Semlel
AGXX3576
Bou Serfas
AGXX3577
Bou Zaki
AGXX3578
Boudoukha
AGXX3579
Bouzaguene
AGXX3580
Cafe Maure
AGXX3581
Chahana
AGXX3582
Cheddia
AGXX3583
Chekfa
AGXX3584
Chouf et Tnine
AGXX3585
Dar Braham
AGXX3586
Dar Salane
AGXX3587
Dar el Hammoud
AGXX3588
Dechra Ouled Messaouda
AGXX3589
Dechra Takhnak
AGXX3590
Dekkara
AGXX3591
Douar Ouled 'Arbi
AGXX3592
Douar Ouled Kassem
AGXX3593
Ed Damna el Kebir
AGXX3594
El Aioun
AGXX3595
El Allaoucha
AGXX3596
El Ancer
AGXX3597
El Aouana
AGXX3598
El Bekara
AGXX3599
El Djerf
AGXX3600
El Gueroua
AGXX3601
El Habal
AGXX3602
El Haddada
AGXX3603
El Hadj Ameur
AGXX3604
El Hadoud
AGXX3605
El Hot
AGXX3606
El Khemis
AGXX3607
El Maad
AGXX3608
El Mardja
AGXX3609
El Marsa
AGXX3610
El Merassel
AGXX3611
El Mersa
AGXX3612
El Moid
AGXX3613
El Msila
AGXX3614
El Ouadia
AGXX3615
El Ouldja
AGXX3616
El Rhirane
AGXX3617
Emir Abdelkader
AGXX3618
En Nemala
AGXX3619
Et Toubabcha
AGXX3620
Ez Zaouia
AGXX3621
Goubia
AGXX3622
Guelt el Haya
AGXX3623
Habassa
AGXX3624
Henchia
AGXX3625
Kaous
AGXX3626
Kebaba
AGXX3627
Kseir Omrane
AGXX3628
Mechta Abriri
AGXX3629
Mechta Afouzar
AGXX3630
Mechta Azaroud
AGXX3631
Mechta Barchoum
AGXX3632
Mechta Beni Mahboub
AGXX3633
Mechta Beni Zebbane
AGXX3634
Mechta Bou 'Afroun
AGXX3635
Mechta Bou Ma'ad
AGXX3636
Mechta Bou Nabel
AGXX3637
Mechta Enchid
AGXX3638
Mechta Iahimoun
AGXX3639
Mechta Kakouch
AGXX3640
Mechta Kandoul el Akehal
AGXX3641
Mechta Kourmatane
AGXX3642
Mechta Krahala
AGXX3643
Mechta Msid el Foukania
AGXX3644
Mechta Oulad Rhani
AGXX3645
Mechta Oulad Sa'id
AGXX3646
Mechta Oulad Ya'Koub
AGXX3647
Mechta Ouled Barch
AGXX3648
Mechta Ouled Bou Khina
AGXX3649
Mechta Ouled Bou el Mnaker
AGXX3650
Mechta Ouled Zekri
AGXX3651
Mechta Tahra ez Zane
AGXX3652
Mechta Tairao
AGXX3653
Mechta Tarheracht
AGXX3654
Mechta Tarzous
AGXX3655
Mechta el Fedj
AGXX3656
Mechta el Hadjra
AGXX3657
Mechtat ech Chouf
AGXX3658
Mechtat el Mardja
AGXX3659
Mechtat er Romane el Kares
AGXX3660
Mekail
AGXX3661
Merchicha
AGXX3662
Merdjaz Erraguene
AGXX3663
Meroudj
AGXX3664
Merrira
AGXX3665
Mour Rane
AGXX3666
Mrhaz
AGXX3667
Msida
AGXX3668
Msif
AGXX3669
Oualil
AGXX3670
Oued Afra
AGXX3671
Oulad Ayad
AGXX3672
Oulad Brahim
AGXX3673
Oulad Khellaf
AGXX3674
Oulad Saada
AGXX3675
Oulad el Hadj
AGXX3676
Outa Ben Aroun
AGXX3677
Rekkada
AGXX3678
Rhaoussil
AGXX3679
Rhar 'Amrane
AGXX3680
Rhedir Chair
AGXX3681
Seratou
AGXX3682
Settara
AGXX3683
Sidi Abdelaziz
AGXX3684
Tabadja
AGXX3685
Taher
AGXX3686
Tamentout
AGXX3687
Taza
AGXX3688
Tazemmourt
AGXX3689
Tboula
AGXX3690
Temoula
AGXX3691
Texenna
AGXX3692
Tiboun
AGXX3693
Tifirassene
AGXX3694
Tissemirane
AGXX3695
Tizmat
AGXX3696
Tizrara
AGXX3697
Tleta
AGXX3698
Tourk Houm
AGXX3699
Zaouia Ras Bellout
AGXX3700
Zaouia Tachta
AGXX3701
Zaouia el Hadjria
AGXX3702
Zarora
AGXX3703
Zra el Mial
AGXX3704
Zraa el Hadjer
AGXX3705
'Ain Mdila
AGXX3706
'Ain Touila
AGXX3707
Afra
AGXX3708
Arbacha
AGXX3709
Aslellef
AGXX3710
Babar
AGXX3711
Baghai
AGXX3712
Barekache
AGXX3713
Bou Yakadane
AGXX3714
Bou Zabene
AGXX3715
Boudella
AGXX3716
Bouhmama
AGXX3717
Chebla
AGXX3718
Dhalaa
AGXX3719
Djaarir
AGXX3720
Djaousses
AGXX3721
Djedida
AGXX3722
Djellal
AGXX3723
El Amra
AGXX3724
El Hamma
AGXX3725
El Ksour
AGXX3726
El Ogla
AGXX3727
El Ouendoura
AGXX3728
El Ouldja
AGXX3729
Fridjou
AGXX3730
Gasses
AGXX3731
Guentis
AGXX3732
Hennchir Ali Ben Athmane
AGXX3733
Hennchir Douames
AGXX3734
Kais
AGXX3735
Kheirane
AGXX3736
Ksar Zazia
AGXX3737
M'Toussa
AGXX3738
Machta Haltoufa
AGXX3739
Mechta Ben Ferch
AGXX3740
Mechta Bracha
AGXX3741
Mechta Chabet Zizi
AGXX3742
Mechta Dekhakhene
AGXX3743
Mechta Djebabra
AGXX3744
Mechta Halloufa
AGXX3745
Mechta Ouled Abd er Rahmane
AGXX3746
Mechta Ouled Ali Ben Embarek
AGXX3747
Mechta Ouled Amara
AGXX3748
Mechta Ouled Belkassem Ben Soltane
AGXX3749
Mechta Ouled Mahnia
AGXX3750
Mechta Safel Bakar
AGXX3751
Mechta Safel Bou Djerane
AGXX3752
Mechta Safel M'Toussa
AGXX3753
Mechtat el Kemine
AGXX3754
Oulad Belkassem
AGXX3755
Oulad Seba
AGXX3756
Oulad Tsabet
AGXX3757
Oulhadj
AGXX3758
Ounrhal
AGXX3759
Seiar
AGXX3760
Tabenndout
AGXX3761
Taberdga
AGXX3762
Tadount
AGXX3763
Tafassour
AGXX3764
Tafechna
AGXX3765
Tafrennt
AGXX3766
Tamamait
AGXX3767
Tamza
AGXX3768
Tarzout
AGXX3769
Tazougart
AGXX3770
Tebaga
AGXX3771
Tizint
AGXX3772
Zaouia
AGXX3773
Zoui
AGXX3774
'Ain Mahdi
AGXX3775
Aflou
AGXX3776
Agneb
AGXX3777
Bou Trekfine
AGXX3778
Brida
AGXX3779
El Assafia
AGXX3780
El Assafia el Khalia
AGXX3781
El Ghicha
AGXX3782
El Haouita
AGXX3783
El Kheneg
AGXX3784
El Laout
AGXX3785
Ennfouss
AGXX3786
Gueltat Sidi Saad
AGXX3787
Kourdane
AGXX3788
Ksar Kabeg
AGXX3789
Ksar Netsila
AGXX3790
Ksar el Hirane
AGXX3791
Metlili
AGXX3792
Mkam Sidi Mabrouk
AGXX3793
Oued Morra
AGXX3794
Sidi Djelloul
AGXX3795
Sidi Makhlouf
AGXX3796
Tadjerouna
AGXX3797
Taouennza
AGXX3798
Taouiala
AGXX3799
'Ain el Kebch
AGXX3800
Ahmed Rachedi
AGXX3801
Aidem
AGXX3802
Ain Tinn
AGXX3803
Azeba
AGXX3804
Baba Ali
AGXX3805
Beni Guecha
AGXX3806
Benyahia Abderrahmane
AGXX3807
Bled Youssef
AGXX3808
Bordj Ben Zeggouta
AGXX3809
Bordj Bou Akkaz
AGXX3810
Bordj Bou Lakkhas Ben Gannah
AGXX3811
Bordj Karaia
AGXX3812
Bordj Sidi Hassein
AGXX3813
Bordj Tiaoumine
AGXX3814
Bou Fourh
AGXX3815
Bou Malek
AGXX3816
Cafe Maure
AGXX3817
Chelghoum el Aid
AGXX3818
Coulmiers
AGXX3819
Debbache el Hadj Douadi
AGXX3820
Douar Beni Hameidane
AGXX3821
El Mala
AGXX3822
Fedj M'Zala
AGXX3823
Ferdoua
AGXX3824
Grarem
AGXX3825
Gravelotte
AGXX3826
Hamala
AGXX3827
Kef Haied
AGXX3828
Mechta 'Ain Ammar
AGXX3829
Mechta 'Ain Kedaine
AGXX3830
Mechta 'Ain Mehboub
AGXX3831
Mechta 'Ain el Msad
AGXX3832
Mechta Ain Bouchdirah
AGXX3833
Mechta Babaraba
AGXX3834
Mechta Bir Berkach
AGXX3835
Mechta Bou Charef
AGXX3836
Mechta Bou Chokouf
AGXX3837
Mechta Bou Djerar
AGXX3838
Mechta Bou Maaraf
AGXX3839
Mechta Charef
AGXX3840
Mechta Chouf
AGXX3841
Mechta Derfoul
AGXX3842
Mechta Guettara
AGXX3843
Mechta Hassi Feroudj
AGXX3844
Mechta Kebira
AGXX3845
Mechta Kermouda
AGXX3846
Mechta Khallouta
AGXX3847
Mechta Khibsa
AGXX3848
Mechta Mebdouar
AGXX3849
Mechta Mirah
AGXX3850
Mechta Oulad Aissa
AGXX3851
Mechta Oulad Salah
AGXX3852
Mechta Oum el Hadjel
AGXX3853
Mechta Ramdane
AGXX3854
Mechta Redjas
AGXX3855
Mechta Saada
AGXX3856
Mechta Safsafa
AGXX3857
Mechta Sidi Bel Aid
AGXX3858
Mechta Smara
AGXX3859
Mechta Tabesbast
AGXX3860
Mechta Tiberguent
AGXX3861
Mechta Tissouil
AGXX3862
Mechta Zeraia
AGXX3863
Mechta el Fessiki
AGXX3864
Mechtat Beni Hameidane
AGXX3865
Mechtat Darsoun
AGXX3866
Mechtat Oulad Iala
AGXX3867
Mechtat ech Charf
AGXX3868
Mechtat ed Daia
AGXX3869
Mechtat el Abiat
AGXX3870
Mechtat el Arsa
AGXX3871
Mechtat el Biar
AGXX3872
Mechtat el Gabel
AGXX3873
Mechtat el Ganntara
AGXX3874
Mechtat el Hamma
AGXX3875
Mechtat el Hammam
AGXX3876
Mechtat el Haouima
AGXX3877
Mechtat el Heubal
AGXX3878
Mechtat el Kef
AGXX3879
Mechtat el Melah
AGXX3880
Mechtat el Meroudj
AGXX3881
Mechtat er Rasfa
AGXX3882
Mokhtar
AGXX3883
Oued Seguin
AGXX3884
Ouled Hamla
AGXX3885
Ouled Rahmoun
AGXX3886
Platriere
AGXX3887
Redjas
AGXX3888
Rhebala
AGXX3889
Rouached
AGXX3890
Seragna
AGXX3891
Sidi Abd el 'Aziz
AGXX3892
Sidi Khalifa
AGXX3893
Sidi Merouane
AGXX3894
Sidi Salah
AGXX3895
Siliana
AGXX3896
Tadjenanet
AGXX3897
Taferast
AGXX3898
Takouk
AGXX3899
Tedrart
AGXX3900
Telerghma
AGXX3901
Tiberguent
AGXX3902
Zeraia
AGXX3903
'Ain Cheurfa
AGXX3904
'Ain Fekan
AGXX3905
Abd el Kader Ouled Barhdad
AGXX3906
Ahl el Aid
AGXX3907
Ahsounal
AGXX3908
Ain Fares
AGXX3909
Ain Ferrah
AGXX3910
Ain Mansour
AGXX3911
Aine el Krarrouba
AGXX3912
Ali Bou Ameur
AGXX3913
Allou
AGXX3914
Anakhla
AGXX3915
Aouadja
AGXX3916
Aouf
AGXX3917
Araifia
AGXX3918
Argoub el Hargua
AGXX3919
Argoub es Slak
AGXX3920
Assakif
AGXX3921
Azayza
AGXX3922
Azimat Mahiedine
AGXX3923
Ben Chenine
AGXX3924
Ben Salah
AGXX3925
Benatia
AGXX3926
Beni Attah
AGXX3927
Beni Chougrane
AGXX3928
Beniane
AGXX3929
Bezzah
AGXX3930
Blalouz
AGXX3931
Bou Barnas
AGXX3932
Bou Hanifia el Hamamat
AGXX3933
Bou Henni
AGXX3934
Boudjebaa
AGXX3935
Boudlele
AGXX3936
Bouhadi
AGXX3937
Bouhassoune
AGXX3938
Boukhalad
AGXX3939
Boukhalfa
AGXX3940
Cacherou le Haut
AGXX3941
Caid Amar
AGXX3942
Chabet Bahlout
AGXX3943
Chakarna
AGXX3944
Cheikh Freha
AGXX3945
Cheurfa
AGXX3946
Chouadlia
AGXX3947
Chraita
AGXX3948
Cite Ben Djabar
AGXX3949
Cite Boulilif
AGXX3950
Cite Ciments Artificiels d'Oranie
AGXX3951
Dar Adda Ouled Mohammed Ben Tahar
AGXX3952
Dar Adda Ouled el Agra
AGXX3953
Dar Ahmed Ouled Ben Saim
AGXX3954
Dar Ben Ali
AGXX3955
Dar Ben el Hassine
AGXX3956
Dar Bou Hariz
AGXX3957
Dar Mohammed Ouled Taieb
AGXX3958
Dar Mta Kallouaz
AGXX3959
Dar Ould el Hadj Taieb
AGXX3960
Dar Ouled Ahmed
AGXX3961
Dar Ouled Kmicha
AGXX3962
Dar Ouled Sidi Ali
AGXX3963
Dar Ouled Toumi
AGXX3964
Dar Sidi Mahmoud
AGXX3965
Dar el Hadj Abbas
AGXX3966
Dar el Hadj Ahmed
AGXX3967
Dar el Hadj bel Djilali
AGXX3968
Dar el Mechri
AGXX3969
Debrousseville
AGXX3970
Dhar Alla
AGXX3971
Djenaine Mesakine
AGXX3972
Djenane el Houaouna
AGXX3973
Doaur Dadech
AGXX3974
Doaur Ketroussa
AGXX3975
Doaur Nbabcha
AGXX3976
Domaine Sidi Abderrahmane
AGXX3977
Domaine Sidi BenKada
AGXX3978
Domaine Sidi Khelifa
AGXX3979
Domaine Sidi Mrah
AGXX3980
Domaine Sidi Mrahi
AGXX3981
Domaine Sidi Zaatout
AGXX3982
Douar 'Ain Djamel
AGXX3983
Douar 'Atba Djemmala
AGXX3984
Douar Abadlia
AGXX3985
Douar Abd el Hadi
AGXX3986
Douar Abd el Kader el Bachir
AGXX3987
Douar Abd el Oued
AGXX3988
Douar Abdellah Ben Aissa
AGXX3989
Douar Ahmed
AGXX3990
Douar Ain Bouhlila
AGXX3991
Douar Ain Guergour
AGXX3992
Douar Ain Zeytoune
AGXX3993
Douar Ain el Guedra
AGXX3994
Douar Ain el Khede
AGXX3995
Douar Amairia
AGXX3996
Douar Aouf
AGXX3997
Douar Arouba
AGXX3998
Douar Ayatta
AGXX3999
Douar Baghdad
AGXX4000
Douar Bakhaitia
AGXX4001
Douar Bekhaitia
AGXX4002
Douar Belkheir
AGXX4003
Douar Ben Ali Ouled Attou
AGXX4004
Douar Ben Amar
AGXX4005
Douar Ben Della
AGXX4006
Douar Ben Halima
AGXX4007
Douar Ben Nabi
AGXX4008
Douar Ben Salah
AGXX4009
Douar Ben Yamina
AGXX4010
Douar Beni Attah
AGXX4011
Douar Beni Krerassane
AGXX4012
Douar Beni Maala
AGXX4013
Douar Beni Timi
AGXX4014
Douar Berrouane
AGXX4015
Douar Bhairia
AGXX4016
Douar Blaihia
AGXX4017
Douar Bou Roumane
AGXX4018
Douar Bou Tellis
AGXX4019
Douar Boucheikhi el Miloud
AGXX4020
Douar Bouramane
AGXX4021
Douar Brarna
AGXX4022
Douar Brourate
AGXX4023
Douar Chareb er Rih
AGXX4024
Douar D'gagra
AGXX4025
Douar Daacha
AGXX4026
Douar Dj'Babra
AGXX4027
Douar Djaadria
AGXX4028
Douar Djfafla
AGXX4029
Douar Djhoucha
AGXX4030
Douar Djlaghma
AGXX4031
Douar Dlailia
AGXX4032
Douar Dnafria
AGXX4033
Douar Echaouala
AGXX4034
Douar Erfafsa
AGXX4035
Douar Esafsaf
AGXX4036
Douar Eskarna
AGXX4037
Douar Ettarch
AGXX4038
Douar Ettorche
AGXX4039
Douar Ezraoula
AGXX4040
Douar Fornane
AGXX4041
Douar Frakis
AGXX4042
Douar Fras Kbar
AGXX4043
Douar Gadia
AGXX4044
Douar Ghraibia
AGXX4045
Douar Gouatis
AGXX4046
Douar Grainia
AGXX4047
Douar Hadj Larbi
AGXX4048
Douar Hafedh
AGXX4049
Douar Hamiane
AGXX4050
Douar Hawouia
AGXX4051
Douar Hazouti
AGXX4052
Douar Hmamda
AGXX4053
Douar Hmassis
AGXX4054
Douar Houalaa
AGXX4055
Douar Houaoura
AGXX4056
Douar Hzazta
AGXX4057
Douar Jedid
AGXX4058
Douar Kada
AGXX4059
Douar Kaddour Bou Alem
AGXX4060
Douar Karaouat
AGXX4061
Douar Kenancha
AGXX4062
Douar Kerarma
AGXX4063
Douar Ketroussa
AGXX4064
Douar Kfaifia
AGXX4065
Douar Khadaid
AGXX4066
Douar Khairia
AGXX4067
Douar Khalouia
AGXX4068
Douar Klail
AGXX4069
Douar Klailia
AGXX4070
Douar Korachi
AGXX4071
Douar Kouidria
AGXX4072
Douar Krabchia
AGXX4073
Douar Krelailia
AGXX4074
Douar Kselna
AGXX4075
Douar Laamaria
AGXX4076
Douar Laazara
AGXX4077
Douar Labib
AGXX4078
Douar Lachaab
AGXX4079
Douar Ladjouad
AGXX4080
Douar Lagrachla
AGXX4081
Douar Lahouaora
AGXX4082
Douar Laklalchia
AGXX4083
Douar Lalalma
AGXX4084
Douar Laraissia
AGXX4085
Douar M'Hamid
AGXX4086
Douar M'Kalish
AGXX4087
Douar M'Zaidia
AGXX4088
Douar M'hamda
AGXX4089
Douar M'hani
AGXX4090
Douar M'rainia
AGXX4091
Douar Mactaa Menaouar
AGXX4092
Douar Maftah
AGXX4093
Douar Magaza
AGXX4094
Douar Mdjahdia
AGXX4095
Douar Medjahed
AGXX4096
Douar Medjaref
AGXX4097
Douar Menacir
AGXX4098
Douar Menassria
AGXX4099
Douar Mgadiche
AGXX4100
Douar Mkhalif
AGXX4101
Douar Mohammed
AGXX4102
Douar Mohammed Ben Rahhal
AGXX4103
Douar Mohammed Bou Krenouna
AGXX4104
Douar Mohammed Ouled el Arbi
AGXX4105
Douar Moussaoui
AGXX4106
Douar Msadia
AGXX4107
Douar Mzainia
AGXX4108
Douar N'karif
AGXX4109
Douar Naimia
AGXX4110
Douar Nouaflia
AGXX4111
Douar Oued Haddad
AGXX4112
Douar Oued el Abd
AGXX4113
Douar Oued et Tat
AGXX4114
Douar Oulad Achour
AGXX4115
Douar Oulad Ahmed Ben Aissa
AGXX4116
Douar Oulad Aissa
AGXX4117
Douar Oulad Amar Ben Aissa
AGXX4118
Douar Oulad Atallah
AGXX4119
Douar Oulad Bahria
AGXX4120
Douar Oulad Bou Fadene
AGXX4121
Douar Oulad Hamden
AGXX4122
Douar Oulad Sidi Ahmed Ben Ali
AGXX4123
Douar Oulad Sidi Said
AGXX4124
Douar Ouled Ababou
AGXX4125
Douar Ouled Abbas
AGXX4126
Douar Ouled Abdellah
AGXX4127
Douar Ouled Abderrahmane
AGXX4128
Douar Ouled Achour
AGXX4129
Douar Ouled Adda
AGXX4130
Douar Ouled Ahmed
AGXX4131
Douar Ouled Ahmed Ben Aissa
AGXX4132
Douar Ouled Aissa
AGXX4133
Douar Ouled Ali
AGXX4134
Douar Ouled Ali Ben 'Oumer
AGXX4135
Douar Ouled Amar
AGXX4136
Douar Ouled Amara
AGXX4137
Douar Ouled Ammar
AGXX4138
Douar Ouled Attou
AGXX4139
Douar Ouled Baghdad
AGXX4140
Douar Ouled Bali
AGXX4141
Douar Ouled Beldjilali
AGXX4142
Douar Ouled Belkacem
AGXX4143
Douar Ouled Bellil
AGXX4144
Douar Ouled Ben Daha
AGXX4145
Douar Ouled Ben Khada
AGXX4146
Douar Ouled Ben Mokhtar
AGXX4147
Douar Ouled Ben Saad
AGXX4148
Douar Ouled Ben Sadet
AGXX4149
Douar Ouled Ben Salem
AGXX4150
Douar Ouled Ben Yarou
AGXX4151
Douar Ouled Ben Yettou
AGXX4152
Douar Ouled Bendida
AGXX4153
Douar Ouled Benyahia
AGXX4154
Douar Ouled Boualem
AGXX4155
Douar Ouled Bouamar
AGXX4156
Douar Ouled Bouaza
AGXX4157
Douar Ouled Bouazza
AGXX4158
Douar Ouled Bouhddir
AGXX4159
Douar Ouled Boussetta
AGXX4160
Douar Ouled Bouyakh
AGXX4161
Douar Ouled Bouzaida
AGXX4162
Douar Ouled Chanouf
AGXX4163
Douar Ouled Cheikh
AGXX4164
Douar Ouled Daoud
AGXX4165
Douar Ouled Djelloul
AGXX4166
Douar Ouled Drouni
AGXX4167
Douar Ouled Ghanou
AGXX4168
Douar Ouled Guenoun
AGXX4169
Douar Ouled Guenoune
AGXX4170
Douar Ouled Hadj Ali
AGXX4171
Douar Ouled Hadj Dabou
AGXX4172
Douar Ouled Hamou
AGXX4173
Douar Ouled Kacem
AGXX4174
Douar Ouled Kada
AGXX4175
Douar Ouled Kallouche
AGXX4176
Douar Ouled Kebir
AGXX4177
Douar Ouled Kheira
AGXX4178
Douar Ouled Larbi
AGXX4179
Douar Ouled M'barek
AGXX4180
Douar Ouled M'heni
AGXX4181
Douar Ouled Mabrouka
AGXX4182
Douar Ouled Mekki
AGXX4183
Douar Ouled Miloud
AGXX4184
Douar Ouled Mohamed
AGXX4185
Douar Ouled Mokhtar
AGXX4186
Douar Ouled Moussa
AGXX4187
Douar Ouled Othmane
AGXX4188
Douar Ouled Said
AGXX4189
Douar Ouled Sassi
AGXX4190
Douar Ouled Seddik
AGXX4191
Douar Ouled Sidi Amar
AGXX4192
Douar Ouled Sidi Dahou
AGXX4193
Douar Ouled Sidi Mahi ed Dine
AGXX4194
Douar Ouled Sidi Snoussi
AGXX4195
Douar Ouled Sidi Tahar
AGXX4196
Douar Ouled Sidi Youssef
AGXX4197
Douar Ouled Sidi el Bachir
AGXX4198
Douar Ouled Sidi el Hachem
AGXX4199
Douar Ouled Slimane
AGXX4200
Douar Ouled Tilayane
AGXX4201
Douar Ouled Yahia
AGXX4203
Douar Ouled el Bachir
AGXX4204
Douar Ouled el Djir
AGXX4205
Douar Ouled el Hadj
AGXX4206
Douar Ouled el Hadj el Habib
AGXX4207
Douar Ouled el Khamsa
AGXX4208
Douar Ouled el Mahi
AGXX4209
Douar Rafsa
AGXX4210
Douar Rguib
AGXX4211
Douar Rmaikia
AGXX4212
Douar Rmaylia
AGXX4213
Douar Rohl
AGXX4214
Douar Sbabna
AGXX4215
Douar Sbaihia
AGXX4216
Douar Shailia
AGXX4217
Douar Shaline
AGXX4218
Douar Sidi 'Abbou
AGXX4219
Douar Sidi Abdellah
AGXX4220
Douar Sidi Alla
AGXX4221
Douar Sidi Begnane
AGXX4222
Douar Sidi Henni
AGXX4223
Douar Sidi Kada
AGXX4224
Douar Sidi Mohamed
AGXX4225
Douar Sidi Saafi
AGXX4226
Douar Sidi Salem
AGXX4227
Douar Sidi Slimane
AGXX4228
Douar Sidi Tami
AGXX4229
Douar Slimane
AGXX4230
Douar Smaichia
AGXX4231
Douar Smaihia
AGXX4232
Douar Smata
AGXX4233
Douar Soualhia
AGXX4234
Douar Souaouga
AGXX4235
Douar Stayta
AGXX4236
Douar Tabiche
AGXX4237
Douar Tahar
AGXX4238
Douar Temairia
AGXX4239
Douar Tiayba
AGXX4240
Douar Tmaznia
AGXX4241
Douar Touahria
AGXX4242
Douar Ya'lou
AGXX4243
Douar Yamina
AGXX4244
Douar Zaagane
AGXX4245
Douar Zagdou
AGXX4246
Douar Zaguine
AGXX4247
Douar Zaouia
AGXX4248
Douar Zeradla
AGXX4249
Douar Zerama
AGXX4250
Douar Zmani
AGXX4251
Douar el Ababsa
AGXX4252
Douar el Amamra
AGXX4253
Douar el Araifia
AGXX4254
Douar el Araissia
AGXX4255
Douar el Azaizia
AGXX4256
Douar el Bailek
AGXX4257
Douar el Bhalil
AGXX4258
Douar el Braknia
AGXX4259
Douar el Ghlaa
AGXX4260
Douar el Gouadih
AGXX4261
Douar el Habib
AGXX4262
Douar el Habib Oued Kadda
AGXX4263
Douar el Hadj Ben Feriha
AGXX4264
Douar el Hadj el Arbi
AGXX4265
Douar el Haraizia
AGXX4266
Douar el Harayzia
AGXX4267
Douar el Harifia Ben Salah
AGXX4268
Douar el Harrig
AGXX4269
Douar el Houala
AGXX4270
Douar el Houarach
AGXX4271
Douar el Kaadine
AGXX4272
Douar el Kedadra
AGXX4273
Douar el Khechacha
AGXX4274
Douar el Khelaiedj
AGXX4275
Douar el Kranif
AGXX4276
Douar el Kratite
AGXX4277
Douar el M'Hamid
AGXX4278
Douar el Mekki
AGXX4279
Douar el Mkadine
AGXX4280
Douar el Mkhalif
AGXX4281
Douar el Mouafka
AGXX4282
Douar el Mouelek
AGXX4283
Douar er Raaraa
AGXX4284
Douar es Sahilia
AGXX4285
Douar ez Zmela
AGXX4286
DouarHdjaybia
AGXX4287
Dour Ouled Aissa
AGXX4288
Eddraa el Barouak
AGXX4289
El Abadla
AGXX4290
El Abadlia
AGXX4291
El Akada Srar
AGXX4292
El Allalcha
AGXX4293
El Amarich
AGXX4294
El Araara
AGXX4295
El Arayache
AGXX4296
El Azaizia
AGXX4297
El Bordj
AGXX4298
El Djaadria
AGXX4299
El Fard
AGXX4300
El Ferfera
AGXX4301
El Gaidia
AGXX4302
El Ghouaya
AGXX4303
El Guattar
AGXX4304
El Guetna
AGXX4305
El Guettana
AGXX4306
El Hachem
AGXX4307
El Hadj Saada
AGXX4308
El Haiadsa
AGXX4309
El Hamaidia
AGXX4310
El Hamri
AGXX4311
El Haouia
AGXX4312
El Haouyate
AGXX4313
El Harsa
AGXX4314
El Houad
AGXX4315
El Houadef
AGXX4316
El Houmour
AGXX4317
El Hrayag
AGXX4318
El Keurt
AGXX4319
El Klaylia
AGXX4320
El Kouanta
AGXX4321
El Krarma
AGXX4322
El Malah
AGXX4323
El Mamounia
AGXX4324
El Mechria
AGXX4325
El Menaceria
AGXX4326
El Ouennene
AGXX4327
Es Seba el Meskrout
AGXX4328
Esafsaf
AGXX4329
Ezzrakna
AGXX4330
Faubourg Bab-Ali
AGXX4331
Faubourg Bel Air
AGXX4332
Faubourg Faidherbe
AGXX4333
Faubourg Martin
AGXX4334
Fergoug
AGXX4335
Ferraguig
AGXX4336
Fetouha
AGXX4337
Frarda
AGXX4338
Froha
AGXX4339
Gare
AGXX4340
Gazoduc
AGXX4341
Gharouss
AGXX4342
Ghriss
AGXX4343
Gouraate Tcharmate
AGXX4344
Graia el Hassi
AGXX4345
Guemiri
AGXX4346
Guerdjoum
AGXX4347
H'miyane
AGXX4348
Hache el Hamra
AGXX4349
Hacine
AGXX4350
Haddad
AGXX4351
Hadj Djilali
AGXX4352
Hadjrat Lougab
AGXX4353
Hameau de l'Habra
AGXX4354
Haouch Sidi Saada
AGXX4355
Harte Anhare
AGXX4356
Hassi Oudjerna
AGXX4357
Hdjadjra
AGXX4358
Henidja
AGXX4359
Jean-Mermoz
AGXX4360
Kariat Nourdine
AGXX4361
Karria
AGXX4362
Khaldia
AGXX4363
Khalouia
AGXX4364
Khenannsa
AGXX4365
Khlalfa
AGXX4366
Kouassem
AGXX4367
Lagagda
AGXX4368
Lakhsaybia
AGXX4369
Laouadj
AGXX4370
M'Hamid
AGXX4371
M'kalich
AGXX4372
M'khaichia
AGXX4373
M'zaoura
AGXX4374
Maarfia
AGXX4375
Mabrouka
AGXX4376
Makhda
AGXX4377
Maoussa
AGXX4378
Mascara
AGXX4379
Matemore
AGXX4380
Matmar el Mezainia
AGXX4381
Medjouna
AGXX4382
Megaidia
AGXX4383
Mekratria
AGXX4384
Mers
AGXX4385
Messadia
AGXX4386
Mezaidia
AGXX4387
Mezaoul
AGXX4388
Mlaytia
AGXX4389
Mnassria
AGXX4390
Mocta Douz
AGXX4391
Mohammed Ben Djilah
AGXX4392
Nesmot
AGXX4393
Nessissa
AGXX4394
Nouayri Hamou
AGXX4395
Oggaz
AGXX4396
Ouarghia
AGXX4397
Oued Taria
AGXX4398
Ouizert
AGXX4399
Oulad Aissa
AGXX4400
Oulad Bekhada
AGXX4401
Oulad Bou Kaddour
AGXX4402
Oulad Sidi Ben Yassed
AGXX4403
Oulad el Hadj el Habib
AGXX4404
Ouled Abd el Ouahed
AGXX4405
Ouled Abdelouahed
AGXX4406
Ouled Aissa
AGXX4407
Ouled Ali Bene Youb
AGXX4408
Ouled Arbia
AGXX4409
Ouled Bel Hacene
AGXX4410
Ouled Belaid
AGXX4411
Ouled Bellil
AGXX4412
Ouled Ben Aissa
AGXX4413
Ouled Ben Ali
AGXX4414
Ouled Bene Moussa
AGXX4415
Ouled Bou Medienne
AGXX4416
Ouled Boudjahnit
AGXX4417
Ouled Bouhlel
AGXX4418
Ouled Boukhourse
AGXX4419
Ouled Bouriah
AGXX4420
Ouled Brahim
AGXX4421
Ouled Cheikh
AGXX4422
Ouled Dellah
AGXX4423
Ouled Djebbour
AGXX4424
Ouled Faya
AGXX4425
Ouled Guenoun
AGXX4426
Ouled Haddad
AGXX4427
Ouled Hadj Ahmed
AGXX4428
Ouled Hamou
AGXX4429
Ouled Kaddour
AGXX4430
Ouled Lahcene
AGXX4431
Ouled Larbi
AGXX4432
Ouled M'rah
AGXX4433
Ouled Saad
AGXX4434
Ouled Sidi Ahmed Bekredda
AGXX4435
Ouled Sidi Aissa
AGXX4436
Ouled Sidi Ben Ikhlef
AGXX4437
Ouled Sidi Hacen
AGXX4438
Ouled Sidi Hachmi
AGXX4439
Ouled Sidi Khalifa
AGXX4440
Ouled Sidi Safi
AGXX4441
Ouled Sidi Salem
AGXX4442
Ouled Sidi Tahar Ben Abd er Rahmane
AGXX4443
Ouled Sidi el Hadj
AGXX4444
Ouled Sidi el Mehdi
AGXX4445
Ouled Snoussi
AGXX4446
Ouled Yahia
AGXX4447
Ouled Yahiaoui
AGXX4448
Ouled el Arbi
AGXX4449
Ouled el Bagra
AGXX4450
Ouled el Bouaguis
AGXX4451
Ouled el Hadj
AGXX4452
Ouled el Hadj Habib
AGXX4453
Ouled el Legra
AGXX4454
Ras el Hdjas
AGXX4455
Redoute
AGXX4456
Rehailia
AGXX4457
Rekada
AGXX4458
Riahile
AGXX4459
Rouachi
AGXX4460
Rouadja
AGXX4461
Sahaouria
AGXX4462
Samer
AGXX4463
Sediet Ben Cherif
AGXX4464
Serdj Abdellah
AGXX4465
Serdjr Bekairia
AGXX4467
Sidi Abd el Kader
AGXX4468
Sidi Abd el Moumene
AGXX4469
Sidi Abdeldjebbar
AGXX4470
Sidi Ahmed
AGXX4471
Sidi Ali Ben Yahia
AGXX4472
Sidi Ali Boukaroucha
AGXX4473
Sidi Ameur el Kbar
AGXX4474
Sidi Aribi
AGXX4475
Sidi Belarbi
AGXX4476
Sidi Ben Moussa
AGXX4477
Sidi Bou Hadjadj
AGXX4478
Sidi Bousaid
AGXX4479
Sidi Hamadouche
AGXX4480
Sidi Kada
AGXX4481
Sidi Lahbib
AGXX4482
Sidi Larbi Belmaktar
AGXX4483
Sidi M'barek
AGXX4484
Sidi Mahyadine
AGXX4485
Sidi Mimoun
AGXX4486
Sidi Mohammed Ben Habib
AGXX4487
Sidi Mohammed Bene Zerga
AGXX4488
Sidi Ziane
AGXX4489
Sidi el Mokhf
AGXX4490
Sig
AGXX4491
Slatna
AGXX4492
Smaichia
AGXX4493
Tadmou
AGXX4494
Tafaghsit
AGXX4495
Taghzout
AGXX4496
Takhouate
AGXX4497
Tazarkouat
AGXX4498
Tifouchaye
AGXX4499
Tifroura
AGXX4500
Tizi
AGXX4501
Tkayfia
AGXX4502
Touahria
AGXX4503
Traante
AGXX4504
Usine
AGXX4505
Zdarate Adbagh
AGXX4506
Zdarate Iladjar
AGXX4507
Zdarate el Assa
AGXX4508
Zelamta
AGXX4509
Zerama
AGXX4510
Zlalta
AGXX4511
`Ain Fekan
AGXX4512
'Ain Boucif
AGXX4513
'Ain Dalia
AGXX4514
'Ain Fekirine
AGXX4515
'Ain Guelieb et Tsour
AGXX4516
'Ain Houinia
AGXX4517
'Ain Touta
AGXX4518
'Ain el Kerma
AGXX4519
'Ain el Rharbia
AGXX4520
Aaroun
AGXX4521
Abd el Kader Ben el Mokhtar
AGXX4522
Abdelaziz
AGXX4523
Ahl el Agha
AGXX4524
Ahmed Abd el Kader
AGXX4525
Ahmed Ben Abdallah
AGXX4526
Ain Dhab
AGXX4527
Ain Ouled el Mahil
AGXX4528
Ain Taiba
AGXX4529
Assila
AGXX4530
Azati
AGXX4531
Azerou
AGXX4532
Aziza
AGXX4533
Bahata
AGXX4534
Batti
AGXX4535
Bdaidia
AGXX4536
Bdidi
AGXX4537
Beit Aissia
AGXX4538
Bellia
AGXX4539
Ben Attali
AGXX4540
Ben Chicao
AGXX4541
Ben Zeghaimi
AGXX4542
Ben Zemlane
AGXX4543
Beni Belaaz
AGXX4544
Beni Bou Bekh
AGXX4545
Beni Khalifa
AGXX4546
Beni Kheddi
AGXX4547
Beni Maloum
AGXX4548
Beni Slimane
AGXX4549
Bentrad
AGXX4550
Betam
AGXX4551
Bir Ayad
AGXX4552
Bir Ben Laabed
AGXX4553
Bir Ghbalou
AGXX4554
Bir Ouled Aicha
AGXX4555
Bit el Kheir
AGXX4556
Bled Hamra
AGXX4557
Bled Sidi el Mergueb
AGXX4558
Bled el Hamadia
AGXX4559
Bled el Harigua
AGXX4560
Bled el Hofra
AGXX4561
Boghar
AGXX4562
Bordj Khemkam
AGXX4563
Bou Gdourene
AGXX4564
Bou Lerbag
AGXX4565
Bou Megrane
AGXX4566
Bou Regaa
AGXX4567
Bou Ziane
AGXX4568
Bouaiche
AGXX4569
Bouhadjar
AGXX4570
Bouskene
AGXX4571
Boussena
AGXX4572
Cheikr Taieb
AGXX4573
Chellalat el Adhaouara
AGXX4574
Cheraiguia
AGXX4575
Chorfa
AGXX4576
Cite Socialist Agricultural Estates Boubakeur
AGXX4577
Dar Azouzi Ben Daoud
AGXX4578
Dar Ben Saha Mokhtar
AGXX4579
Dar Ben Saha Zine
AGXX4580
Dar Mekideche
AGXX4581
Dar el Aaihar
AGXX4582
Dar el Hachemi
AGXX4583
Dar el Hadj Abd el Kader Ben Saad
AGXX4584
Dar el Hadj Saad
AGXX4585
Dar el Ogueb
AGXX4586
Dechra
AGXX4587
Dechra Bouar
AGXX4588
Dechret ech Chaab
AGXX4589
Derhachnia
AGXX4590
Dhahr el Knader
AGXX4591
Djemaa el Guemgouma
AGXX4592
Djouab
AGXX4593
Doaur Rehainia
AGXX4594
Douar Aboucha
AGXX4595
Douar Ain Brahim
AGXX4596
Douar Ain Lazaza
AGXX4597
Douar Alalma
AGXX4598
Douar Arib
AGXX4599
Douar Azziz
AGXX4600
Douar Bassour
AGXX4601
Douar Belkireche
AGXX4602
Douar Ben Adja
AGXX4603
Douar Ben Alouache
AGXX4604
Douar Boussahoua
AGXX4605
Douar Brahmia
AGXX4606
Douar Cheaiba
AGXX4607
Douar Cheraria
AGXX4608
Douar Cherrat el Fouggni
AGXX4609
Douar Chorfa
AGXX4610
Douar Chouanaa
AGXX4611
Douar Draouchia
AGXX4612
Douar Guernini
AGXX4613
Douar Hassi Debboub
AGXX4614
Douar Hlasate
AGXX4615
Douar Krabib
AGXX4616
Douar Kramlia
AGXX4617
Douar Lahbib
AGXX4618
Douar Lakhail
AGXX4619
Douar Maamra
AGXX4620
Douar Mechta
AGXX4621
Douar Mekhatich
AGXX4622
Douar Merzoughi
AGXX4623
Douar Mokorno
AGXX4624
Douar Mouasmia
AGXX4625
Douar Othmani
AGXX4626
Douar Oued Mamora
AGXX4627
Douar Oulad Ali Ben Daoud
AGXX4628
Douar Ouled Ali
AGXX4629
Douar Ouled Alia
AGXX4630
Douar Ouled Aomar
AGXX4631
Douar Ouled Aziz
AGXX4632
Douar Ouled Daoud
AGXX4633
Douar Ouled H'Daim
AGXX4634
Douar Ouled Moussa
AGXX4635
Douar Ouled Selim
AGXX4636
Douar Ouled Soualit
AGXX4637
Douar Ouled en Nadhri Ahmed
AGXX4638
Douar Rouaissia
AGXX4639
Douar Sakhri
AGXX4640
Douar Sekouar
AGXX4641
Douar Sidi Aissa
AGXX4642
Douar Sourasse
AGXX4643
Douar Tebainet
AGXX4644
Douar Theniet el'Khorchef
AGXX4645
Douar Titri
AGXX4646
Douar Zagmouta
AGXX4647
Douar Zemlal
AGXX4648
Douar Zerarka
AGXX4649
Douar Zeungour
AGXX4650
Douar el Arbi Aissa
AGXX4651
Douar el Guedirat
AGXX4652
Douar el Mehadjbia
AGXX4653
Douar el Menasra
AGXX4654
Douar el Ouasfia
AGXX4655
Douara el Omair
AGXX4656
Doukane
AGXX4657
Draa Esmar
AGXX4658
Draa Mamiounet
AGXX4659
Draa Tria
AGXX4660
Draa el Kedim
AGXX4661
Draaouchia
AGXX4662
Drablia
AGXX4663
Ech Chaib
AGXX4664
Ech Chebka
AGXX4665
Ed Dakhla
AGXX4666
Ed Dokkara
AGXX4667
El Ababdia
AGXX4668
El Ababsa
AGXX4669
El Abaziz
AGXX4670
El Alalcha
AGXX4671
El Annseur
AGXX4672
El Aouadid
AGXX4673
El Aouaoudja
AGXX4674
El Aouaouka
AGXX4675
El Arba
AGXX4676
El Azizia
AGXX4677
El Barri
AGXX4678
El Bethom
AGXX4679
El Brarim
AGXX4680
El Djalala
AGXX4681
El Djorf Lahmar
AGXX4682
El Fahis
AGXX4683
El Faraia
AGXX4684
El Ferraihia
AGXX4685
El Golea
AGXX4686
El Gorain
AGXX4687
El Gouaoussa
AGXX4688
El Goueaa
AGXX4689
El Gouizette
AGXX4690
El Guara el Gharbia
AGXX4691
El Guedadha
AGXX4692
El Guelali
AGXX4693
El Guenadzia
AGXX4694
El Gueraza
AGXX4695
El Guetayia
AGXX4696
El H'rabit
AGXX4697
El Hachem
AGXX4698
El Hadj Benyatou
AGXX4699
El Hadjares
AGXX4700
El Hammam
AGXX4701
El Hdadba
AGXX4702
El Hefair
AGXX4703
El Hezaizia
AGXX4704
El Houamda
AGXX4705
El Houara
AGXX4706
El Kefafsa
AGXX4707
El Khechakhchia
AGXX4708
El Kheddachet
AGXX4709
El Kheloua
AGXX4710
El Khemarmia
AGXX4711
El Khemis
AGXX4712
El Khenag
AGXX4713
El Kheneg
AGXX4714
El Khouad
AGXX4715
El Kouazet
AGXX4716
El Lil Ou Ahmed
AGXX4717
El M'zata
AGXX4718
El Mahdi
AGXX4719
El Malah
AGXX4720
El Matlag
AGXX4721
El Medadha
AGXX4722
El Meharzia
AGXX4723
El Melouane
AGXX4724
El Menched
AGXX4725
El Merazguia
AGXX4726
El Merdja
AGXX4727
El Mtanib
AGXX4728
El Omaria
AGXX4729
El Ouchmia
AGXX4730
El Rherib
AGXX4731
El Rouaighia
AGXX4732
El Sellamet
AGXX4733
El Seridj
AGXX4734
En Nouaoura
AGXX4735
Er Redjamia
AGXX4736
Er Rmila
AGXX4737
Erredjem
AGXX4738
Es Sdadka
AGXX4739
Es Stati
AGXX4740
Et Tnine
AGXX4741
Ez Zemamria
AGXX4742
Ferkat Beni Amrane
AGXX4743
Ferkat Chlaba
AGXX4744
Ferkat el M'haidia
AGXX4745
Ferkat el Mouissat
AGXX4746
Gom Sidi Lakhdar
AGXX4747
Goum Berredjouh
AGXX4748
Goum Hadj Moussa
AGXX4749
Guedadaha
AGXX4750
Guemana
AGXX4751
Guetatech
AGXX4752
Hadj Aissa Ben Zerrouk
AGXX4753
Hadj Ladjale
AGXX4754
Hakimia
AGXX4755
Hamida el Hadj Yahia
AGXX4756
Hammam Bou D'chicha
AGXX4757
Haouch el Hofra
AGXX4758
Hassi Massiline
AGXX4759
Isselane
AGXX4760
Kadum Debbaz
AGXX4761
Kahamnia
AGXX4762
Kechachda
AGXX4763
Kerroucha
AGXX4764
Khabbouzia
AGXX4765
Kherba
AGXX4766
Kouakat
AGXX4767
Koudiet Ammouch
AGXX4768
Laaraf
AGXX4769
Lalla Zohra
AGXX4770
Louiz
AGXX4771
Madalha
AGXX4773
Maouch el Bastana
AGXX4774
Massiline
AGXX4775
Mechta Ameur Ben Amier
AGXX4776
Mechta Ben Yakoub
AGXX4777
Mechta Delaa
AGXX4778
Mechta Gaerabia
AGXX4779
Mechta Lathamnia
AGXX4780
Mechta Mezahim
AGXX4781
Mechta Msabhia
AGXX4782
Mechta Ouled Sidi Ameur
AGXX4783
Mechta Saedi
AGXX4784
Mechta Siffoun
AGXX4785
Mechtat Sidi Bel Kassem
AGXX4786
Mechtat el Ardjoun
AGXX4787
Mechtat el Maleb
AGXX4788
Mekdar el Ouahch
AGXX4789
Mekhatich
AGXX4790
Merabtine
AGXX4791
Mezrana
AGXX4792
Mleilia
AGXX4793
Mouchene
AGXX4794
Moudjebeur
AGXX4795
Moul Arba
AGXX4796
Mrazig
AGXX4797
Msaldja
AGXX4798
Nahmine Tahta
AGXX4799
Nahmine et Tahta
AGXX4800
Naoura
AGXX4801
Nedjaouia
AGXX4802
Oued Harbil
AGXX4803
Oued Ksar
AGXX4804
Oulad Abid
AGXX4805
Oulad Adim
AGXX4806
Oulad Aissa
AGXX4807
Oulad Ali
AGXX4808
Oulad Amor
AGXX4809
Oulad Aouelli
AGXX4810
Oulad Arioua
AGXX4811
Oulad Azane
AGXX4812
Oulad Barket
AGXX4813
Oulad Bou Abdallah
AGXX4814
Oulad Bou Aicha
AGXX4815
Oulad Bou Chelba
AGXX4816
Oulad Caid Khemies
AGXX4817
Oulad Chadi
AGXX4818
Oulad Chenaf
AGXX4819
Oulad Dahmane
AGXX4820
Oulad Djaffal
AGXX4821
Oulad Dram
AGXX4822
Oulad Hadjouha
AGXX4823
Oulad Hammadi
AGXX4824
Oulad Hamouda
AGXX4825
Oulad Kheir
AGXX4826
Oulad Ktsir
AGXX4827
Oulad Loumaisset
AGXX4828
Oulad Mamora
AGXX4829
Oulad Mamora Mechta et Tenia
AGXX4830
Oulad Manadi
AGXX4831
Oulad Megatel
AGXX4832
Oulad Mekalla
AGXX4833
Oulad Mennif
AGXX4834
Oulad Merzoug
AGXX4835
Oulad Messaoud
AGXX4836
Oulad Mimoun
AGXX4837
Oulad Nehar
AGXX4838
Oulad Rhenam
AGXX4839
Oulad Said
AGXX4840
Oulad Sidi Aissa
AGXX4841
Oulad Sidi Amar
AGXX4842
Oulad Sidi Ben Saad
AGXX4843
Oulad Sidi Khaled
AGXX4844
Oulad Sidi Mohammed
AGXX4845
Oulad Sidi Yahia
AGXX4846
Oulad Srhir
AGXX4848
Oulad Zeguia
AGXX4849
Oulad Zerara
AGXX4850
Oulad Zidane
AGXX4851
Oulad en Naga
AGXX4852
Ouled Ahmed
AGXX4853
Ouled Ahmed Ben Djelloul
AGXX4854
Ouled Aissa
AGXX4855
Ouled Ali
AGXX4856
Ouled Alia
AGXX4857
Ouled Allal
AGXX4858
Ouled Amarane Gharbia
AGXX4859
Ouled Amrane
AGXX4860
Ouled Amrane Cherguia
AGXX4861
Ouled Arbih
AGXX4862
Ouled Atallah
AGXX4863
Ouled Aziez
AGXX4864
Ouled Ben Mouloud
AGXX4865
Ouled Ben Ziane
AGXX4866
Ouled Bou Abdallah
AGXX4867
Ouled Bou Yahia
AGXX4868
Ouled Bouachra
AGXX4869
Ouled Boudaoud
AGXX4871
Ouled Brahim
AGXX4872
Ouled Chergui
AGXX4873
Ouled Daoud
AGXX4874
Ouled Douaba
AGXX4875
Ouled Ghenem
AGXX4876
Ouled H'Ceini
AGXX4877
Ouled Hadria
AGXX4878
Ouled Hammou
AGXX4879
Ouled Haoua
AGXX4880
Ouled Hmida
AGXX4881
Ouled Koulla
AGXX4882
Ouled Laid
AGXX4883
Ouled M'barek
AGXX4884
Ouled Mbarek
AGXX4885
Ouled Mehaia
AGXX4886
Ouled Mehenni
AGXX4887
Ouled Menaa
AGXX4888
Ouled Messaoud
AGXX4889
Ouled Moussa
AGXX4890
Ouled Msellem
AGXX4891
Ouled Neoual
AGXX4892
Ouled Noubi
AGXX4893
Ouled Rabah
AGXX4894
Ouled Rahmani
AGXX4895
Ouled Saada
AGXX4896
Ouled Saha
AGXX4897
Ouled Sahari
AGXX4898
Ouled Said
AGXX4899
Ouled Saidane
AGXX4900
Ouled Salah
AGXX4902
Ouled Saoula
AGXX4903
Ouled Sidi Abdelaziz
AGXX4904
Ouled Sidi Ahmar
AGXX4905
Ouled Sidi Ahmed
AGXX4906
Ouled Sidi Ahmed Ben Youcef
AGXX4907
Ouled Sidi Mohammed
AGXX4909
Ouled Slama
AGXX4910
Ouled Slimane
AGXX4911
Ouled Soltane
AGXX4912
Ouled Thabet
AGXX4913
Ouled Yahia
AGXX4914
Ouled Znim
AGXX4915
Ouled Znine
AGXX4916
Ouled el Berkia
AGXX4917
Ouled el Hami
AGXX4918
Ouled el Miloud
AGXX4919
Ouled er Rouabia
AGXX4920
Ousseria
AGXX4921
Ouzera
AGXX4922
Ramahma
AGXX4923
Rebaia
AGXX4924
Rezarza
AGXX4925
Rhalem
AGXX4926
Rhoraf
AGXX4927
Rhorfa
AGXX4928
Ridane
AGXX4929
Rouania
AGXX4930
S'hari
AGXX4931
Sadokia
AGXX4932
Saneg
AGXX4933
Sebt Aziz
AGXX4934
Seghouane
AGXX4935
Sekhairia
AGXX4936
Setatmia
AGXX4937
Sidi Baizid
AGXX4938
Sidi Khelouaf
AGXX4939
Sidi Makrfi
AGXX4940
Sidi Mohammed
AGXX4941
Sidi Moussa
AGXX4942
Sidi Moussa Ben Harkat
AGXX4943
Sidi Saadane
AGXX4944
Sidi Sadek
AGXX4945
Sidi Zahar
AGXX4946
Sidi Zidane
AGXX4947
Sidi el Akrout
AGXX4948
Smar el Kedim
AGXX4949
Souadmia
AGXX4950
Souagui
AGXX4951
Souahlia
AGXX4952
Soualah
AGXX4953
Souk el Arba
AGXX4954
Souk el Had
AGXX4956
Tablat
AGXX4957
Tabouzza
AGXX4958
Takerboust
AGXX4959
Tala Oufla
AGXX4960
Taourga
AGXX4961
Tarhelalet
AGXX4962
Tchacht
AGXX4963
Tegagra
AGXX4964
Temda
AGXX4965
Tialet
AGXX4966
Tidjai
AGXX4967
Tletat ed Douair
AGXX4968
Torch
AGXX4969
Torchi
AGXX4970
Touahria
AGXX4971
Zaarir
AGXX4972
Zeaikia
AGXX4973
Zemlan
AGXX4974
Zennzela
AGXX4975
Zerouki
AGXX4976
Zouaoudja
AGXX4977
Zoubiria
AGXX4978
Zoundai
AGXX4979
'Ain Kelba
AGXX4980
'Ain Khadra
AGXX4981
'Ain Khermane
AGXX4982
'Ain Khoumies
AGXX4983
'Ain Nakhar
AGXX4984
'Ain Oum Chemel
AGXX4985
'Ain Rhezal
AGXX4986
'Ain Teboucha
AGXX4987
'Ain Temsa
AGXX4988
'Ain Zia
AGXX4989
'Ain el Hanech
AGXX4990
'Ain el Khachba
AGXX4991
'Ain el Melh
AGXX4992
'Ain es Smara
AGXX4993
'Ain et Teboucha
AGXX4994
Aichouch
AGXX4995
Aioun Aicha
AGXX4996
Aioun Allah
AGXX4997
Ait Ikhlef
AGXX4998
Ait Sidi Ahmed Ou Ali
AGXX4999
Akba Safra
AGXX5000
Baniou
AGXX5001
Bechilga
AGXX5002
Bel Aiba
AGXX5003
Bel Aroug
AGXX5004
Ben S'Rour
AGXX5005
Ben S'rourr
AGXX5006
Ben Saoucha
AGXX5007
Ben el Djir
AGXX5008
Benzouh
AGXX5009
Berhoum
AGXX5010
Bichara
AGXX5011
Bir Fodda
AGXX5012
Bir Ghellalia
AGXX5013
Bir Hanate
AGXX5014
Bir Heni
AGXX5015
Bir Roubei
AGXX5016
Bir Souid
AGXX5017
Bir el Arbi
AGXX5018
Bir el Hamia
AGXX5019
Bir el Keraa
AGXX5020
Bir el Khoubbana
AGXX5021
Bled Oulad Khaled
AGXX5022
Bordj Mezarzou
AGXX5023
Bordj Oultem
AGXX5024
Bordj el Caid
AGXX5025
Bou Amoud
AGXX5026
Bou Ferdjoun
AGXX5027
Bou Hamadou
AGXX5028
Bou Kremissa
AGXX5029
Bou Rebza
AGXX5030
Boustila
AGXX5031
Chaaba Bled
AGXX5032
Chabet Zaouia
AGXX5033
Chellal
AGXX5034
Chria
AGXX5035
Dar Aissa
AGXX5036
Dar Roumi
AGXX5037
Dar el Bey
AGXX5038
Dar el Hamada
AGXX5039
Dermel
AGXX5040
Diar Cheraga
AGXX5041
Diar Lemdjadat
AGXX5042
Diar el Anga
AGXX5043
Diar el Beidat
AGXX5044
Djebbanet Slib
AGXX5045
Dokkara
AGXX5046
Douar Sidi Aissa
AGXX5047
Douar el Areib
AGXX5048
Ed Derhoune
AGXX5049
Eddis
AGXX5050
El Alleg
AGXX5051
El Aouinat
AGXX5052
El Biada
AGXX5053
El Djenane
AGXX5054
El Hammam
AGXX5055
El Haouch
AGXX5056
El Houachi
AGXX5057
El Koucha
AGXX5058
El Otsmane
AGXX5059
El Outa Sbeirath
AGXX5060
El Rhezala
AGXX5061
En Nakhla
AGXX5062
Er Rouabah
AGXX5063
Es Sebt Ras ed Deba
AGXX5064
Et Tleta
AGXX5065
Et Tolba
AGXX5066
Et Touablia
AGXX5067
Ez Zloua
AGXX5068
Fercha
AGXX5069
Graffi
AGXX5070
Guernini
AGXX5071
Hammam Dalaa
AGXX5072
Hassi Ben Madjeb
AGXX5073
Henaia
AGXX5074
Khoualfia
AGXX5075
Krerbet el Argoub
AGXX5076
Ksour
AGXX5077
Louhaibet
AGXX5078
Maachat
AGXX5079
Magoura
AGXX5080
Magra
AGXX5081
Mechra el Brikate
AGXX5082
Mechta Aadik
AGXX5083
Mechta Aouich
AGXX5084
Mechta Ben Mehdi
AGXX5085
Mechta Bezeria
AGXX5086
Mechta Bouira
AGXX5087
Mechta Boulila
AGXX5088
Mechta Brabra
AGXX5089
Mechta Braktias
AGXX5090
Mechta Bribri
AGXX5091
Mechta Cheki
AGXX5092
Mechta Chir
AGXX5093
Mechta Chorfa
AGXX5094
Mechta Dar el Beida
AGXX5095
Mechta Debil
AGXX5096
Mechta Dialem
AGXX5097
Mechta Djessassia
AGXX5098
Mechta Gueberdella
AGXX5099
Mechta Hacham
AGXX5100
Mechta Hamani
AGXX5101
Mechta Kassari
AGXX5102
Mechta Kouider
AGXX5103
Mechta Laafia
AGXX5104
Mechta Laalatma
AGXX5105
Mechta Lachouaf
AGXX5106
Mechta Lahouabib
AGXX5107
Mechta Lakakla
AGXX5108
Mechta Loudani
AGXX5109
Mechta Louzazna
AGXX5110
Mechta Maadit
AGXX5111
Mechta Maatit
AGXX5112
Mechta Maaza
AGXX5113
Mechta Merabaa
AGXX5114
Mechta Merabtine
AGXX5115
Mechta Merachda
AGXX5116
Mechta Monis
AGXX5117
Mechta Nouidrat
AGXX5118
Mechta Oued Aouicha
AGXX5119
Mechta Oulad Daoud
AGXX5120
Mechta Ouled Ali Ben Zid
AGXX5121
Mechta Ouled Atia
AGXX5122
Mechta Ouled Attia
AGXX5123
Mechta Ouled Brahim
AGXX5124
Mechta Ouled Mbarek
AGXX5125
Mechta Ouled Mehaia
AGXX5126
Mechta Ouled Nouioua
AGXX5127
Mechta Ouled Oulha
AGXX5128
Mechta Ouled Salem
AGXX5129
Mechta Remadnia
AGXX5130
Mechta Roubia
AGXX5131
Mechta Rouissa
AGXX5132
Mechta Saida
AGXX5133
Mechta Sekkoumia
AGXX5134
Mechta Sidi Bel Kassem
AGXX5135
Mechta el Aouassa
AGXX5136
Mechtat Ben el Rharbi
AGXX5137
Mechtat Dahmane el Aid
AGXX5138
Mechtat Oulad Gana Ben Saieh
AGXX5139
Mechtat Ouled Ali
AGXX5140
Mechtat Ras el KiFane
AGXX5141
Mechtat Rokbet es Salem
AGXX5142
Mechtat ed Dir
AGXX5143
Mechtat el Aouaiez
AGXX5144
Mechtat el Aradia
AGXX5145
Mechtat el Gourene
AGXX5146
Mechtat el Hadjeres
AGXX5147
Mechtat el Kill
AGXX5148
Mechtat el Ousfane
AGXX5149
Mechtat el Rhil
AGXX5150
Mechtat er Regata
AGXX5151
Mechtet Dialem
AGXX5152
Mechtet el Krerba
AGXX5153
Mechtet et Tiffrent
AGXX5154
Meliane
AGXX5155
Menaifa
AGXX5156
Mzaret el Radjai
AGXX5157
Mzouria
AGXX5158
Nadja
AGXX5159
Ouarassene
AGXX5160
Ouertaia
AGXX5161
Ouled Abari
AGXX5162
Ouled Adi Lagballa
AGXX5163
Ouled Atfaya
AGXX5164
Ouled Baia
AGXX5165
Ouled Barik
AGXX5166
Ouled Bedira
AGXX5167
Ouled Beia
AGXX5168
Ouled Bou Akeur
AGXX5169
Ouled Brahim
AGXX5170
Ouled Brebeb
AGXX5171
Ouled Cherifa
AGXX5172
Ouled Helf
AGXX5173
Ouled Mannsour
AGXX5174
Ouled Salah
AGXX5175
Ouled Sidi Makhlouf
AGXX5176
Ouled Zlehala
AGXX5177
Oultem Ouled Salah
AGXX5178
Rahmane
AGXX5179
Retba
AGXX5180
Robaa
AGXX5181
Rouabich
AGXX5182
Roumana
AGXX5183
Roumana Dahraouia
AGXX5184
Sakai
AGXX5185
Sedra Baia
AGXX5186
Sehil
AGXX5187
Selmane
AGXX5188
Sidi Aissa Ben Moulahoum
AGXX5189
Sidi Belkassem
AGXX5190
Sidi Ben Khalifa
AGXX5191
Sidi Ben Merzouga
AGXX5192
Sidi Brahim
AGXX5193
Sidi Djella
AGXX5194
Sidi Hadjres
AGXX5195
Sidi Heg
AGXX5196
Sidi Laoubi
AGXX5197
Sidi Nhar
AGXX5198
Sidi Yahia Ben Ahmed
AGXX5199
Sidi Zeid
AGXX5200
Sidi el Ma
AGXX5202
Slimane
AGXX5203
Soltane
AGXX5204
Souala
AGXX5205
Souid
AGXX5206
Tahar Hadj Ali
AGXX5207
Tarmount
AGXX5208
Tihamamine
AGXX5209
Yahia Lehouas
AGXX5210
`Ain el Hadjel
AGXX5211
Abane Ramdane
AGXX5212
Abd el Malek Ramdane
AGXX5213
Achasta
AGXX5214
Adda Ouled Kaddour
AGXX5215
Ahmed Bel Hadj
AGXX5216
Ain Boudinar
AGXX5217
Ain Brahim
AGXX5218
Ain Nouissy
AGXX5219
Ain Sidi Chelif
AGXX5220
Ain Tedeles
AGXX5221
Amamia
AGXX5222
Ammour Achasta
AGXX5223
Baltache
AGXX5224
Bel Laghouati
AGXX5225
Belghraieb
AGXX5226
Beni Yahi
AGXX5227
Benihi
AGXX5228
Benzekri Ben Allou
AGXX5229
Beymouth
AGXX5230
Bilouma
AGXX5231
Bled el Ardja
AGXX5232
Bordj Amar
AGXX5233
Bordjia
AGXX5234
Bou Tafaha
AGXX5235
Bouguirat
AGXX5236
Chabet Ain el Haloufa
AGXX5237
Chelif Plage
AGXX5238
Chnegliah
AGXX5239
Chouiria
AGXX5240
Christel
AGXX5241
Cite Belle Vue
AGXX5242
Cite Cinq Juillet
AGXX5243
Cite Vingt Aout
AGXX5244
Cite de Armee de Liberation Nationale
AGXX5245
Cite ech Chegga
AGXX5246
Colonel Lotfi
AGXX5247
Dadas
AGXX5248
Dar Amar Ben Aoua
AGXX5249
Debdab
AGXX5250
Dhamchia
AGXX5251
Diar Ouled Aissa
AGXX5252
Diar el Hamma
AGXX5253
Djdiat
AGXX5254
Djebabra
AGXX5255
Djebli Mohamed
AGXX5256
Djelailia
AGXX5257
Djillali Ben Larbi
AGXX5258
Dnednia
AGXX5259
Doaur Bendahmane
AGXX5260
Doaur Laghouaba
AGXX5261
Doaur Nkakaa
AGXX5262
Douar Abadlia
AGXX5263
Douar Allaoucha
AGXX5264
Douar Amarna
AGXX5265
Douar Ameiria
AGXX5266
Douar Ataitia
AGXX5267
Douar Ayaida
AGXX5268
Douar Bachria
AGXX5269
Douar Bechaouich
AGXX5270
Douar Bekairia
AGXX5271
Douar Bekakcha
AGXX5272
Douar Bekhedda
AGXX5273
Douar Bel Abes
AGXX5274
Douar Bel Ghoul
AGXX5275
Douar Bel Kheir
AGXX5276
Douar Belaada
AGXX5277
Douar Belakhel
AGXX5278
Douar Beldjemaa
AGXX5279
Douar Belhadri
AGXX5280
Douar Belkayous
AGXX5281
Douar Bellevue
AGXX5282
Douar Ben Agga
AGXX5283
Douar Ben Hamdoun
AGXX5284
Douar Ben Mokhtar
AGXX5285
Douar Ben Sidi Ahmed
AGXX5286
Douar Benatia
AGXX5287
Douar Beni Yefrene
AGXX5288
Douar Beni Zeroual
AGXX5289
Douar Benikthir
AGXX5290
Douar Biod
AGXX5291
Douar Bou Guenoune
AGXX5292
Douar Bou Katchane
AGXX5293
Douar Bou Khatem
AGXX5294
Douar Bouazza
AGXX5295
Douar Bouiaichia
AGXX5296
Douar Braikia
AGXX5297
Douar Brarcha
AGXX5298
Douar Chachea
AGXX5299
Douar Chaib Draa
AGXX5300
Douar Chaibia
AGXX5301
Douar Chaidia
AGXX5302
Douar Chailia
AGXX5303
Douar Chehaba
AGXX5304
Douar Chehaidia
AGXX5305
Douar Chenanfa
AGXX5306
Douar Cheragua
AGXX5307
Douar Cherairia
AGXX5308
Douar Chibia
AGXX5309
Douar D'hamria
AGXX5310
Douar Dehadif
AGXX5311
Douar Djebabra
AGXX5312
Douar Djeraidjia
AGXX5313
Douar Douaidia
AGXX5314
Douar Drabgia
AGXX5315
Douar Drahim
AGXX5316
Douar Drairia
AGXX5317
Douar Dramidj
AGXX5318
Douar Farhia
AGXX5319
Douar Fatmia
AGXX5320
Douar Feghloul
AGXX5321
Douar Fetacha
AGXX5322
Douar Fetatcha
AGXX5323
Douar Garouamsa
AGXX5324
Douar Ghamra
AGXX5325
Douar Ghouayzia
AGXX5326
Douar Ghouzilate
AGXX5327
Douar Ghozilet
AGXX5328
Douar Ghraba
AGXX5329
Douar Ghzilate
AGXX5330
Douar Goura
AGXX5331
Douar Graoucha
AGXX5332
Douar Guenainia
AGXX5333
Douar Guoumaidia
AGXX5334
Douar H'dadcha
AGXX5335
Douar H'gagna
AGXX5336
Douar H`mad
AGXX5337
Douar Hadj Djeraba
AGXX5338
Douar Hadj Snoussi
AGXX5339
Douar Hamdoud
AGXX5340
Douar Hammaichia
AGXX5341
Douar Hchem Fouagua
AGXX5342
Douar Hdaidia
AGXX5343
Douar Hemaidia
AGXX5344
Douar Htatba
AGXX5345
Douar Idoua
AGXX5346
Douar Kaddour Ben Cherif
AGXX5347
Douar Kessasra
AGXX5348
Douar Khechaichia
AGXX5349
Douar Khedaichia
AGXX5350
Douar Khedaidia
AGXX5351
Douar Khelaifia
AGXX5352
Douar Khetataa
AGXX5353
Douar Khouairia
AGXX5354
Douar Khoussa
AGXX5355
Douar Krachla
AGXX5356
Douar Kraiaia
AGXX5357
Douar Kraimia
AGXX5358
Douar Kreraissia
AGXX5359
Douar Ksamra
AGXX5360
Douar Laoula
AGXX5361
Douar Louza
AGXX5362
Douar M'hamid
AGXX5363
Douar M'khatria
AGXX5364
Douar M'raniz
AGXX5365
Douar M'saidja
AGXX5366
Douar M'sallaine
AGXX5367
Douar M'zara
AGXX5368
Douar Maamria
AGXX5369
Douar Megharouia
AGXX5370
Douar Menad
AGXX5371
Douar Menagueur
AGXX5372
Douar Merzouka
AGXX5373
Douar Minenda
AGXX5374
Douar Mouafka
AGXX5375
Douar Mouaicia
AGXX5376
Douar N'aimia
AGXX5377
Douar N'djajra
AGXX5378
Douar Nedjadjra
AGXX5379
Douar Niaimia
AGXX5380
Douar Nouasria
AGXX5381
Douar Ouachhia
AGXX5382
Douar Ouillis
AGXX5383
Douar Oulad Adda
AGXX5384
Douar Oulad Kaddour
AGXX5385
Douar Oulad Mahidi
AGXX5386
Douar Oulad Sidi Dahmane
AGXX5387
Douar Ouled Abbas
AGXX5388
Douar Ouled Abbou
AGXX5389
Douar Ouled Abdallah
AGXX5390
Douar Ouled Abdellah
AGXX5391
Douar Ouled Abess
AGXX5393
Douar Ouled Ahmid
AGXX5394
Douar Ouled Aissa
AGXX5395
Douar Ouled Ali
AGXX5396
Douar Ouled Amara
AGXX5397
Douar Ouled Attia
AGXX5398
Douar Ouled Ben Abdallah
AGXX5399
Douar Ouled Ben Denya
AGXX5400
Douar Ouled Ben Tahar
AGXX5401
Douar Ouled Ben Youcef
AGXX5402
Douar Ouled Benizid
AGXX5403
Douar Ouled Bou Ali
AGXX5404
Douar Ouled Bou Rass
AGXX5405
Douar Ouled Bou Ziane
AGXX5406
Douar Ouled Bouziane
AGXX5407
Douar Ouled Chadli
AGXX5408
Douar Ouled Charef Seghir
AGXX5409
Douar Ouled Chikh
AGXX5410
Douar Ouled Dadi
AGXX5411
Douar Ouled Dani
AGXX5412
Douar Ouled Djilali
AGXX5413
Douar Ouled Embarek
AGXX5414
Douar Ouled Ghazi
AGXX5415
Douar Ouled Hamou
AGXX5416
Douar Ouled Henni
AGXX5417
Douar Ouled Hocine
AGXX5418
Douar Ouled Kaddour
AGXX5419
Douar Ouled Medjahri
AGXX5420
Douar Ouled Mehidi
AGXX5422
Douar Ouled Mohammed
AGXX5423
Douar Ouled Moussa
AGXX5424
Douar Ouled Riahi
AGXX5425
Douar Ouled Sidi Bouzid
AGXX5426
Douar Ouled Sidi Ouis
AGXX5427
Douar Ouled Sidi Youcef
AGXX5428
Douar Ouled Smaa
AGXX5429
Douar Ouled Tahar
AGXX5430
Douar Ouled Tayeb
AGXX5431
Douar Ouled Tlemcani
AGXX5432
Douar Ouled Yaala
AGXX5433
Douar Ouled Youcef
AGXX5434
Douar Ouled el Amraoui
AGXX5435
Douar Ouled el Arbi
AGXX5436
Douar Ouled el Ghali
AGXX5437
Douar Ouled el Hadj
AGXX5438
Douar Ouled el Hadj Brahim
AGXX5439
Douar Ouled el Mokhtar
AGXX5440
Douar Retaihia
AGXX5441
Douar Rhamlia
AGXX5442
Douar Rouaouna
AGXX5443
Douar Saaidia
AGXX5444
Douar Saidia
AGXX5445
Douar SbaIssia
AGXX5446
Douar Seddar
AGXX5447
Douar Selehbia
AGXX5448
Douar Sid el Medjdoub
AGXX5449
Douar Sidi Abdellah
AGXX5450
Douar Sidi Afif
AGXX5451
Douar Sidi Ahmed
AGXX5452
Douar Sidi Amour
AGXX5453
Douar Sidi Charef
AGXX5454
Douar Sidi Fellag
AGXX5455
Douar Sidi Habib
AGXX5456
Douar Sidi Lakhdar
AGXX5457
Douar Sidi Tahar
AGXX5458
Douar Sidi el Habib
AGXX5459
Douar Slatna
AGXX5460
Douar Slemnia
AGXX5461
Douar Smara
AGXX5462
Douar Snoussi
AGXX5463
Douar Souabria
AGXX5464
Douar Souahlia
AGXX5465
Douar Sraabia
AGXX5466
Douar Tahamda
AGXX5467
Douar Tehaimia
AGXX5468
Douar Tekkour
AGXX5469
Douar Terfes
AGXX5470
Douar Titinguel
AGXX5471
Douar Touaidjia
AGXX5472
Douar Touaydjia
AGXX5473
Douar Tounine
AGXX5474
Douar Tourch
AGXX5475
Douar Trebah Djebel
AGXX5476
Douar Trebah Sahal
AGXX5477
Douar Tromlia
AGXX5478
Douar Z'kakra
AGXX5479
Douar Z'maaiche
AGXX5480
Douar Zadia
AGXX5481
Douar Zaimia
AGXX5482
Douar Zehahfa
AGXX5483
Douar Zeradla
AGXX5484
Douar Zgaier
AGXX5485
Douar Zouadnia
AGXX5486
Douar Zouaria
AGXX5487
Douar Zouatine
AGXX5488
Douar ech Chaif
AGXX5489
Douar ed Doueidia
AGXX5490
Douar el Aabaidya
AGXX5491
Douar el Amairia
AGXX5492
Douar el Amamra
AGXX5493
Douar el Aouadj
AGXX5494
Douar el Aouaicia
AGXX5495
Douar el Aouamria
AGXX5496
Douar el Athmania
AGXX5497
Douar el Blaada
AGXX5498
Douar el Bouaichia
AGXX5499
Douar el Bouazid
AGXX5500
Douar el Djaadnia
AGXX5501
Douar el Djeaounia
AGXX5502
Douar el Djerairia
AGXX5503
Douar el Foukani
AGXX5504
Douar el Gora
AGXX5505
Douar el Gueraa
AGXX5506
Douar el Guetta
AGXX5507
Douar el H'maidia
AGXX5508
Douar el H'ouaidya
AGXX5509
Douar el Hachem
AGXX5510
Douar el Haraoui
AGXX5511
Douar el Hdjadjra
AGXX5512
Douar el Hellailia
AGXX5513
Douar el Htatba
AGXX5514
Douar el Kerarib
AGXX5515
Douar el Khailia
AGXX5516
Douar el Khouaddem
AGXX5517
Douar el Klaouzia
AGXX5518
Douar el Koubania
AGXX5519
Douar el Maatlia
AGXX5520
Douar el Mghaltia
AGXX5521
Douar el Mouidia
AGXX5522
Douar el Nadour
AGXX5523
Douar en Naimia
AGXX5524
Douar er Gagna
AGXX5525
Douar es Slemnia
AGXX5526
Douar es Soualmia
AGXX5527
Douar ez Zorg
AGXX5528
Dradeb
AGXX5529
Ech Chatt
AGXX5530
El Abaidia
AGXX5531
El Albe
AGXX5532
El Arabaa
AGXX5533
El Araibia
AGXX5534
El Ataouate
AGXX5535
El Behara
AGXX5536
El Bkairia
AGXX5537
El Bkhaitia
AGXX5538
El Ghomri
AGXX5539
El Guessaissia
AGXX5540
El Habib Bou Ziane
AGXX5541
El Hassiane
AGXX5542
El Houamdia
AGXX5543
El Houissatte
AGXX5544
El Kadjaa
AGXX5545
El Kessara
AGXX5546
El Khedaiedj
AGXX5547
El Khoddam
AGXX5548
El M'Quardia
AGXX5549
El Maazia
AGXX5550
El Mhailia
AGXX5551
El Mokrani
AGXX5552
Er Rehahla
AGXX5553
Fornaka
AGXX5554
Fraihia
AGXX5555
Hadj Hadjera
AGXX5556
Hadj Mohammed Meda
AGXX5557
Hadjadj
AGXX5558
Hadjadj Plage
AGXX5559
Hai el Djebel
AGXX5560
Hamou Boutlelis
AGXX5561
Haouch ez Zoubia
AGXX5562
Haoud el Amade
AGXX5563
Hassi Maameche
AGXX5564
Hassi Redhouane
AGXX5565
Jardins de Figuiers
AGXX5566
Jardins des Figuiers
AGXX5567
Kedadra
AGXX5568
Khadra
AGXX5569
Kharouba
AGXX5570
Kheiredine
AGXX5571
Kouara
AGXX5572
La Marine
AGXX5573
La Stidia Plage
AGXX5574
Laamamra
AGXX5575
Lekhal Ben Abed
AGXX5576
Les Hamiane
AGXX5577
Les Sablettes
AGXX5578
Mansourah
AGXX5579
Matemore
AGXX5580
Mazagran
AGXX5581
Mechta Zeradla
AGXX5582
Mechtat el Faiza
AGXX5583
Medenneg Narou
AGXX5584
Mehalif
AGXX5585
Mekhatria
AGXX5586
Mesra
AGXX5587
Messaadia
AGXX5588
Moualdia
AGXX5589
Nekakaa
AGXX5590
Oued el Kheir
AGXX5591
Oued el Malah
AGXX5592
Oulad Abdallah
AGXX5593
Oulad Amar
AGXX5594
Oulad Chaib
AGXX5595
Oulad Hamdane
AGXX5596
Oulad Malef Hassainia
AGXX5597
Oulad Sidi Ahmar
AGXX5598
Oulad Sidi Ahmed Cheikh
AGXX5599
Ouled Ali
AGXX5600
Ouled Allou
AGXX5601
Ouled Baghdad
AGXX5602
Ouled Baizid
AGXX5603
Ouled Barkhat
AGXX5604
Ouled Benamar
AGXX5605
Ouled Boukar
AGXX5606
Ouled Bouriahi
AGXX5607
Ouled Dehbi
AGXX5608
Ouled Hammou
AGXX5609
Ouled Lahsene
AGXX5610
Ouled Rahou
AGXX5611
Ouled Safi
AGXX5612
Ouled Senoussi
AGXX5613
Ouled Sidi Brahim
AGXX5614
Ouled Sidi Fares
AGXX5615
Ouled Sidi Larbi
AGXX5616
Ouled Sidi Mahieddine
AGXX5617
Ouled Slemnia
AGXX5618
Ouled Tahar
AGXX5619
Ouled Younes
AGXX5620
Ouled bou Absa
AGXX5621
Ouled el Hadj
AGXX5622
Ouled er Rechi
AGXX5623
Oureah
AGXX5624
Petit Port
AGXX5625
Plage Abd el Malek Ramdane
AGXX5626
Port de Menard
AGXX5627
Redjim en Nessara
AGXX5628
Roualize
AGXX5629
Saf Saf
AGXX5630
Safsaf
AGXX5631
Saint-Jules
AGXX5632
Salamandre
AGXX5633
Satfoura
AGXX5634
Sayada
AGXX5635
Sekhaimia
AGXX5636
Sfissfa
AGXX5637
Sidi Ali
AGXX5638
Sidi Bel Atar
AGXX5639
Sidi Bouzid
AGXX5641
Sidi Medjdoud
AGXX5642
Sirat
AGXX5643
Soltane Ben Allou
AGXX5644
Souaflia
AGXX5645
Sour
AGXX5646
Stidia
AGXX5647
Tijditt
AGXX5648
Torch
AGXX5649
Touahria
AGXX5650
Touaidjia
AGXX5651
Zahana Ahmed
AGXX5652
Zaouia
AGXX5653
Zaouiat el Hadj Belahouel
AGXX5654
Zeria
AGXX5655
Zerrifa
AGXX5656
'Ain Ben Khelil
AGXX5657
Ardet Ben Daoud
AGXX5658
Ardet Daiet el Bagra
AGXX5659
Asla
AGXX5660
Bled Ben Djedid
AGXX5661
Bled Seheb Sedra
AGXX5662
Bled el Berdaa
AGXX5663
Chegga Sadana
AGXX5664
Djeniene Bou Rezg
AGXX5665
El Biod
AGXX5666
El Hendjir
AGXX5667
El Kasdir
AGXX5668
El Magrouna
AGXX5669
El Mekmene
AGXX5670
El Ouidane
AGXX5671
Mekalis
AGXX5672
Mekmene Ben Amar
AGXX5673
Moghrar
AGXX5674
Moghtar Tahtani
AGXX5675
Naama
AGXX5676
Sfissifa
AGXX5677
Tiout
AGXX5678
Touadjeur
AGXX5679
'Ain Babouche
AGXX5680
'Ain el Bordj
AGXX5681
Ain Djasser
AGXX5682
Ain Kercha
AGXX5683
Ain Kerma
AGXX5684
Ain M'Lila
AGXX5685
Berriche
AGXX5686
Bir Cheham
AGXX5687
Bir Chouhada
AGXX5688
Bir Draaes Souk
AGXX5689
Bir er Raiane
AGXX5690
Bled el Meniri
AGXX5691
Bordj du Caid
AGXX5692
Boumaza
AGXX5693
Chabane
AGXX5694
Dar Belkhir Salah
AGXX5695
Dar Mohammed Salah
AGXX5696
Dib Mohammed Tahar
AGXX5697
El Aouinet
AGXX5698
El Kouahi
AGXX5699
F'Kirina
AGXX5700
Kasba Ben Guelouh
AGXX5701
Ksar Baghai
AGXX5702
Ksar Sbahi
AGXX5703
M'Chira
AGXX5704
Mechta 'Ain Diss
AGXX5705
Mechta 'Ain Guemel
AGXX5706
Mechta 'Ain Keskes
AGXX5707
Mechta 'Ain M'Khalfa
AGXX5708
Mechta 'Ain ed Dis
AGXX5709
Mechta 'Ain el Barani
AGXX5710
Mechta Ali Ben Taib
AGXX5711
Mechta Argoub el Bey
AGXX5712
Mechta Barania
AGXX5713
Mechta Bazina
AGXX5714
Mechta Ben Midouna
AGXX5715
Mechta Bhir ech Chergui
AGXX5716
Mechta Bir Raiane
AGXX5717
Mechta Bir el Askria
AGXX5718
Mechta Bir el Menntene
AGXX5719
Mechta Chabet ez Zaouch
AGXX5720
Mechta Cheikh Raba
AGXX5721
Mechta Daas
AGXX5722
Mechta Dahrat el Attab
AGXX5723
Mechta Darhar
AGXX5724
Mechta Dekhla
AGXX5725
Mechta Djebabirah
AGXX5726
Mechta Gabel Sembra
AGXX5727
Mechta Gabel Tarbennt
AGXX5728
Mechta Gabel el Attab
AGXX5729
Mechta Guebel Zebar
AGXX5730
Mechta Guebel el Aks
AGXX5731
Mechta Gueltet Moura
AGXX5732
Mechta Guern Ahmar
AGXX5733
Mechta Hadjar Tellal
AGXX5734
Mechta Hennchir Chabout
AGXX5735
Mechta Hennchir Rettat
AGXX5736
Mechta Kabouch
AGXX5737
Mechta Kef el Hassi
AGXX5738
Mechta Lemraouna
AGXX5739
Mechta Mazoula
AGXX5740
Mechta Mdareg Narou
AGXX5741
Mechta Messaief
AGXX5742
Mechta Ouebel Draa el Mekhazene
AGXX5743
Mechta Oued el Klab
AGXX5744
Mechta Oulad Djelila
AGXX5745
Mechta Oulad Hazem
AGXX5746
Mechta Oulad Nasseur
AGXX5747
Mechta Oulad Noui
AGXX5748
Mechta Ouled Chehamer
AGXX5749
Mechta Ouled Sellem
AGXX5750
Mechta Ragouba
AGXX5751
Mechta Ramadia
AGXX5752
Mechta Ras Beridj
AGXX5753
Mechta Ras Oulmene
AGXX5754
Mechta Ras el Hassi
AGXX5755
Mechta Rharbi Aklia
AGXX5756
Mechta Rharbi el Merra
AGXX5757
Mechta Rmila
AGXX5758
Mechta Safel Metirchou el Foukani
AGXX5759
Mechta Safel Touzelt
AGXX5760
Mechta Safel el Beida
AGXX5761
Mechta Safel el Bir
AGXX5762
Mechta Safel el Hassi
AGXX5763
Mechta Safel el Malah
AGXX5764
Mechta Sfar Srhir
AGXX5765
Mechta Zerdaba
AGXX5766
Mechta Zitouna
AGXX5767
Mechtat Aioun el Beid
AGXX5768
Mechtat Bekakhia
AGXX5769
Mechtat Bir el Arbi
AGXX5770
Mechtat Djenane Ahmed
AGXX5771
Mechtat Draa Snouber
AGXX5772
Mechtat Draa el Akhbal
AGXX5773
Mechtat Guebel el Fedjidjet
AGXX5774
Mechtat Khatala
AGXX5775
Mechtat Maklouf
AGXX5776
Mechtat Merah et Tarfa
AGXX5777
Mechtat Ouled Atmane
AGXX5778
Mechtat Ouled Bou Denn
AGXX5779
Mechtat Ouled Brik
AGXX5780
Mechtat Ouled Rharbi
AGXX5781
Mechtat Ouled Yahia
AGXX5782
Mechtat Safel Metirchou el Outani
AGXX5783
Mechtat el Djama
AGXX5784
Mechtat el Gouissa
AGXX5785
Mechtat el Kerma
AGXX5786
Mechtat el Khannfoussa
AGXX5787
Mechtat el Ksar
AGXX5788
Mechtat el Mechtab
AGXX5789
Mechtat el Medjerah
AGXX5790
Mechtat el Merabtine
AGXX5791
Mechtat el Merouani
AGXX5792
Mechtat er Raf Raf
AGXX5793
Mechtat er Reguida
AGXX5794
Mechtat es Saharis
AGXX5795
Mechtat ez Zaaroura
AGXX5796
Mechtet Garet el Baghla
AGXX5797
Mechtet Remadiat el Metirchou
AGXX5798
Mechtet el Fedj
AGXX5799
Mechtet el Harmelia
AGXX5800
Meskiana
AGXX5801
Mesloula
AGXX5802
Meziani
AGXX5803
Mzouzia
AGXX5804
Oulad Belaguel
AGXX5805
Oulad Djehich
AGXX5806
Oulad Gassem
AGXX5807
Oum el Bouaghi
AGXX5808
Rahia
AGXX5809
Remada
AGXX5810
Sigus
AGXX5811
Tisbarhir
AGXX5812
'Ain Franine
AGXX5813
'Ain el Turk
AGXX5814
Ahmed Ben Aida
AGXX5815
Ain el Bya
AGXX5816
Arbos Ville
AGXX5817
Armandville
AGXX5818
Assi Ameur
AGXX5819
Assi Bou Nif
AGXX5820
Assi-Ben Okba
AGXX5821
Ben Guermout
AGXX5822
Benfreha
AGXX5823
Bettioua
AGXX5824
Bir el Djir
AGXX5825
Bou Sfer
AGXX5826
Bou Sfer Plage
AGXX5827
Bou Tlelis
AGXX5828
Boufatis
AGXX5829
Bouisseville
AGXX5830
Bredeah
AGXX5831
Canastel
AGXX5832
Carteaux
AGXX5833
Courbet
AGXX5834
Dar Ben Messoussa
AGXX5835
Dar Sidi Adda Ben Ariba
AGXX5836
Dar el Beida
AGXX5837
Delmonte
AGXX5838
Douar 'Ain el Beida
AGXX5839
Douar Abbou Ali
AGXX5840
Douar Ahl Cadi
AGXX5841
Douar Ahl el Bahi
AGXX5842
Douar Bel Gaid
AGXX5843
Douar Bel Hadef
AGXX5844
Douar Bou Tlelis
AGXX5845
Douar Bredeah
AGXX5846
Douar Chouacha
AGXX5847
Douar Communal
AGXX5848
Douar Djfafla
AGXX5849
Douar Douaimia
AGXX5850
Douar Gotni
AGXX5851
Douar Guetna
AGXX5852
Douar Habeichia
AGXX5853
Douar Kailia
AGXX5854
Douar Khedaimia
AGXX5855
Douar Kheira
AGXX5856
Douar Moualda
AGXX5857
Douar Moualek
AGXX5858
Douar Ouarlia
AGXX5859
Douar Ould 'Amer
AGXX5860
Douar Ouled Ben Aouali
AGXX5861
Douar Ouled Cherif
AGXX5862
Douar Rouached
AGXX5863
Douar Sidi Ma'achou
AGXX5864
Douar Sidi Maarouf
AGXX5865
Douar Slatna
AGXX5866
Douar Zraib
AGXX5867
Douar ech Cheffaa
AGXX5868
Douar el Ayaida
AGXX5869
Douar el Haouaoua
AGXX5870
Douar el Krata
AGXX5871
Douar el Ksar
AGXX5872
Douar el Menatsia
AGXX5873
Douar er Rehamna
AGXX5874
Douar et Touama
AGXX5875
Eckmuhl
AGXX5876
El Ancor
AGXX5877
El Araba
AGXX5878
El Braya
AGXX5879
El Emir Abdelkader
AGXX5880
El Haoussine
AGXX5881
El Kerma
AGXX5882
El-Mehgoun
AGXX5883
En Nedjma
AGXX5884
En Nekala
AGXX5885
Es Senia
AGXX5886
Eugene Etienne
AGXX5887
Falcon
AGXX5888
Feratsa
AGXX5889
Fontaine des Gazelles
AGXX5890
Gambetta
AGXX5891
Gdyel
AGXX5892
Hai Khemisti
AGXX5893
Hassasna
AGXX5894
Hassi Mefsoukh
AGXX5895
Hassi el Biod
AGXX5896
Hassiane Ettoual
AGXX5897
Illouz
AGXX5898
Karguentah
AGXX5899
Karouba
AGXX5900
Kasbah
AGXX5901
Kristel
AGXX5902
L'Orangerie
AGXX5903
La Macta
AGXX5904
La Marine
AGXX5905
Lamur
AGXX5906
Le Portet
AGXX5907
Les Andalouses
AGXX5908
Les Chevriers
AGXX5909
Les Ozaras
AGXX5910
Lyautey
AGXX5911
Medioni
AGXX5912
Mekhalif
AGXX5913
Melis
AGXX5914
Mers el Hadjad
AGXX5915
Mers el Kebir
AGXX5916
Miramar
AGXX5917
Misserghin
AGXX5918
Monte-Christo
AGXX5919
Montplaisant
AGXX5920
Moustafa Greidia
AGXX5921
Ouahrani
AGXX5922
Ouardia
AGXX5923
Oued Tlelat
AGXX5924
Oulad Bou Heia
AGXX5925
Oulad Youssef
AGXX5926
Pont-Albin
AGXX5927
Roseville
AGXX5928
Sahouria
AGXX5929
Saint-Andre
AGXX5930
Saint-Charles
AGXX5931
Saint-Eugene
AGXX5932
Saint-Pierre
AGXX5933
Sainte-Clotilde
AGXX5934
Salines
AGXX5935
Sidi Benyebka
AGXX5936
Sidi ech Chahmi
AGXX5937
Tafaraoui
AGXX5938
Toumiat
AGXX5939
Tourville
AGXX5940
Trouville
AGXX5941
Victor Hugo
AGXX5942
Village Negre
AGXX5943
Zahana
AGXX5944
`Ain el Turc
AGXX5945
'Ain el Beida
AGXX5946
Areg Gamra
AGXX5947
Ayata
AGXX5948
Ben Nasseur
AGXX5949
Beni Isouid
AGXX5950
Beni Thour
AGXX5951
Betteka
AGXX5952
Blidet Amor
AGXX5953
Bordj Chandez
AGXX5954
Bordj Lutaud
AGXX5955
Bour el Aicha
AGXX5956
Bram
AGXX5957
Chegguet el Ftaiet
AGXX5958
Chemoura
AGXX5959
Chott
AGXX5960
Daglet Lagrouba
AGXX5961
Ed Dlilia
AGXX5962
El Alia
AGXX5963
El Bour
AGXX5964
El Goug
AGXX5965
El Hadjira
AGXX5966
El Harihira
AGXX5967
El Khobna
AGXX5968
El Ksour
AGXX5969
El Ouar
AGXX5970
El Ouibed
AGXX5971
Es Settar
AGXX5972
Et Tine
AGXX5973
Eulb ech Chaambi
AGXX5974
Haoud el Hamra
AGXX5975
Kedima
AGXX5976
Maison Verte
AGXX5977
Megarine
AGXX5978
Mnagueur
AGXX5979
Moggar
AGXX5980
Oulad Moulet
AGXX5981
Oum ez Zebed
AGXX5982
Ourhlana
AGXX5983
Rouissat
AGXX5984
Sidi Amrane
AGXX5985
Sidi Rached
AGXX5986
Sidi Slimane
AGXX5987
Sidi Yahia
AGXX5988
Taibet
AGXX5989
Taibine
AGXX5990
Tala
AGXX5991
Tamellaht
AGXX5992
Tamerna Djedida
AGXX5993
Tamerna Kedima
AGXX5994
Tebesbest
AGXX5995
Temacine
AGXX5996
Tiguedidine
AGXX5997
Zaouia
AGXX5998
'Ain Merane
AGXX5999
'Ain el Hammam
AGXX6000
Ababsa
AGXX6001
Abd el Kader Berramda
AGXX6002
Abdallah Mahieddine
AGXX6003
Achanekere
AGXX6004
Adjailia
AGXX6005
Ain Bouras
AGXX6006
Ain Rahma
AGXX6007
Ain Sidi Harrat
AGXX6008
Aine el Guettar
AGXX6009
Akerma
AGXX6010
Alailia
AGXX6011
Aouaouda
AGXX6012
Ardh Bou Khelifa
AGXX6013
Ardh es Semmar
AGXX6014
Argoub Aissa
AGXX6015
Azloua
AGXX6016
Baatioh
AGXX6017
Baghadid
AGXX6018
Baiguia
AGXX6019
Baiz
AGXX6020
Bakaratte
AGXX6021
Balaroui
AGXX6022
Bazid
AGXX6023
Bdeaoua
AGXX6024
Bel Hacel
AGXX6025
Belaassel Bouzagza
AGXX6026
Ben Allou Ben Aouda
AGXX6027
Ben Aouda Abd el Kader
AGXX6028
Ben Daoud
AGXX6029
Ben Nafla
AGXX6030
Ben Ouis Rabah
AGXX6031
Beni Dergoun
AGXX6032
Beni Hachem
AGXX6033
Beni Yahi
AGXX6034
Bent Doudi
AGXX6035
Betioua
AGXX6036
Bled Boukraa
AGXX6037
Bled Ouazane
AGXX6038
Bled el Hassi
AGXX6039
Bled en Nedjma
AGXX6040
Bled es Seba
AGXX6041
Bou Aker
AGXX6042
Bou Alloufa
AGXX6043
Bou Guetaia
AGXX6044
Bou Maaza
AGXX6045
Bou Maazoula
AGXX6046
Bou Nouala
AGXX6047
Bouchkour
AGXX6048
Boukerouas
AGXX6049
Brahimia
AGXX6050
Brahmia
AGXX6051
Brerma
AGXX6052
Brinis Jouahria
AGXX6053
Chaif el Hassane
AGXX6054
Chaita Oumeur
AGXX6055
Charrata
AGXX6056
Cheaibia
AGXX6057
Chenainia
AGXX6058
Cheragua
AGXX6059
Cherarka
AGXX6060
Chouadria
AGXX6061
Chouaref
AGXX6062
Chouarfa
AGXX6063
Chraitia
AGXX6064
Cite Aatya
AGXX6065
Dahamenia
AGXX6066
Dar Ahmed Ouled Ali
AGXX6067
Dar Ben Abdellah
AGXX6068
Dar Sidi el Azreg
AGXX6069
Dar Slimane
AGXX6070
Dar ech Chaouch
AGXX6071
Dar el Hamra
AGXX6072
Debba
AGXX6073
Djidiouia
AGXX6074
Djilali Ben Amar
AGXX6075
Douaimia
AGXX6076
Douar Abaidia
AGXX6077
Douar Abaridj
AGXX6078
Douar Agoun Messaadia
AGXX6079
Douar Ahl Graine
AGXX6080
Douar Ain Makrouba
AGXX6081
Douar Ali Bel Arbi
AGXX6082
Douar Amamra
AGXX6083
Douar Aougbia
AGXX6084
Douar Aoumria
AGXX6085
Douar Ardja Efrad
AGXX6086
Douar Attatfa
AGXX6087
Douar Ayad
AGXX6088
Douar Bekria
AGXX6089
Douar Belhani
AGXX6090
Douar Ben Adda
AGXX6091
Douar Ben Aouda
AGXX6092
Douar Ben Bel Alia
AGXX6093
Douar Ben Bouziane
AGXX6094
Douar Ben Deladj
AGXX6095
Douar Ben Khedda
AGXX6096
Douar Ben Sidi Ahmed
AGXX6097
Douar Ben Yamina
AGXX6098
Douar Bendjebbar
AGXX6099
Douar Beni Chougrane
AGXX6100
Douar Beni Yassaad
AGXX6101
Douar Berouague Djilali
AGXX6102
Douar Bou Achria
AGXX6103
Douar Bou Ferious
AGXX6104
Douar Bouaazid
AGXX6105
Douar Boualem
AGXX6106
Douar Bouamoud
AGXX6107
Douar Bousseki
AGXX6108
Douar Boussouka
AGXX6109
Douar Bouziane
AGXX6110
Douar Chaachaiaa
AGXX6111
Douar Chairia
AGXX6112
Douar Chaloul
AGXX6113
Douar Chatt
AGXX6114
Douar Chenenffa
AGXX6115
Douar Chenenta
AGXX6116
Douar Cheraitia
AGXX6117
Douar Chetounia
AGXX6118
Douar Chkairia
AGXX6119
Douar Chlott
AGXX6120
Douar Chouachia
AGXX6121
Douar Chouala
AGXX6122
Douar Chouaria
AGXX6123
Douar Choueikh
AGXX6124
Douar Chraitia
AGXX6125
Douar Dar Ben Abdellah
AGXX6126
Douar Djalti
AGXX6127
Douar Djerarra
AGXX6128
Douar Djlailia
AGXX6129
Douar Djoualil
AGXX6130
Douar Douadia
AGXX6131
Douar Draissia
AGXX6132
Douar Eddabala
AGXX6133
Douar Ennouayel
AGXX6134
Douar Esshari
AGXX6135
Douar Ezghaichia
AGXX6136
Douar Fedailia
AGXX6137
Douar Fraihia
AGXX6138
Douar Glamlia
AGXX6139
Douar Grardja
AGXX6140
Douar Gueithana
AGXX6141
Douar Guerouan
AGXX6142
Douar Guessaissia
AGXX6143
Douar Gurairia
AGXX6144
Douar H'djaidja
AGXX6145
Douar Hadj Djelloul
AGXX6146
Douar Halloufa
AGXX6147
Douar Hamadena
AGXX6148
Douar Hamida
AGXX6149
Douar Hamza
AGXX6150
Douar Haoud el Agab
AGXX6151
Douar K Dara
AGXX6152
Douar Kadaouet
AGXX6153
Douar Karaout
AGXX6154
Douar Kenadia
AGXX6155
Douar Kenenda
AGXX6156
Douar Khouadjlia
AGXX6157
Douar Khouaouna
AGXX6158
Douar Kiaiba
AGXX6159
Douar Kraiya
AGXX6160
Douar Krenansa
AGXX6161
Douar Kriouat
AGXX6162
Douar Laababssa
AGXX6163
Douar Laabadlia
AGXX6164
Douar Laabaidia
AGXX6165
Douar Laabaydia
AGXX6166
Douar Laadjaimia
AGXX6167
Douar Laaguerbia
AGXX6168
Douar Laamamria
AGXX6169
Douar Laamarnia
AGXX6170
Douar Laaouamria
AGXX6171
Douar Laarahba
AGXX6172
Douar Laassaylia
AGXX6173
Douar Laghoual
AGXX6174
Douar Lahssainia
AGXX6175
Douar Lahtatba
AGXX6176
Douar Lazailia
AGXX6177
Douar Lemaaziz
AGXX6178
Douar Lemssabhia
AGXX6179
Douar Louabed
AGXX6180
Douar M'Nainia
AGXX6181
Douar M'tateha
AGXX6182
Douar Maarfia
AGXX6183
Douar Meada
AGXX6184
Douar Mechaichia
AGXX6185
Douar Meghana
AGXX6186
Douar Mehada
AGXX6187
Douar Mehargua
AGXX6188
Douar Mehata
AGXX6189
Douar Mehellet
AGXX6190
Douar Menasria
AGXX6191
Douar Mesmoud
AGXX6192
Douar Mesrati
AGXX6193
Douar Messaadia
AGXX6194
Douar Mfathia
AGXX6195
Douar Mohamedi
AGXX6196
Douar Mohammed Bel Djilali
AGXX6197
Douar Moualdia
AGXX6198
Douar Mouasfa
AGXX6199
Douar Mrabtine
AGXX6200
Douar Naadjia
AGXX6201
Douar Nouairia
AGXX6202
Douar Ntaala
AGXX6203
Douar Oued Kheloug
AGXX6204
Douar Oued Zeurg
AGXX6205
Douar Oulad Ahmed
AGXX6206
Douar Oulad Aoued
AGXX6207
Douar Oulad Belal
AGXX6208
Douar Oulad Ben Aissa
AGXX6209
Douar Oulad Ben Ali
AGXX6210
Douar Oulad Bou Ahmoud
AGXX6211
Douar Oulad Bou Kradda
AGXX6212
Douar Oulad Boughni
AGXX6213
Douar Oulad Nouasseur
AGXX6214
Douar Oulad Ouada
AGXX6215
Douar Oulad Sidi Mohammed Ben Larbi
AGXX6216
Douar Oulad Sidi el Arbi
AGXX6217
Douar Oulad Sidi el Azreg
AGXX6218
Douar Oulad Sidi el Azreg Touta
AGXX6219
Douar Oulad Taoui
AGXX6220
Douar Oulad el Hadj
AGXX6221
Douar Ouled Abd el Kader
AGXX6222
Douar Ouled Abed
AGXX6223
Douar Ouled Adda
AGXX6224
Douar Ouled Ahmed
AGXX6225
Douar Ouled Ali
AGXX6226
Douar Ouled Allel
AGXX6227
Douar Ouled Amar
AGXX6228
Douar Ouled Amar Ben Saada
AGXX6229
Douar Ouled Ameur
AGXX6230
Douar Ouled Azzouz
AGXX6231
Douar Ouled Barkat
AGXX6232
Douar Ouled Bel Krira
AGXX6233
Douar Ouled Ben Aadda
AGXX6234
Douar Ouled Ben Ali
AGXX6235
Douar Ouled Ben Chahrour
AGXX6236
Douar Ouled Ben Saadallah
AGXX6237
Douar Ouled Ben Yahia Mustapha
AGXX6238
Douar Ouled Ben Yamina
AGXX6239
Douar Ouled Benaissa
AGXX6240
Douar Ouled Boualem
AGXX6241
Douar Ouled Bouazza
AGXX6242
Douar Ouled Boughni
AGXX6243
Douar Ouled Boussaid
AGXX6244
Douar Ouled Bouziane
AGXX6245
Douar Ouled Cheikh
AGXX6246
Douar Ouled Chena
AGXX6247
Douar Ouled Djelloul
AGXX6249
Douar Ouled Gana
AGXX6250
Douar Ouled Hadj Rached
AGXX6251
Douar Ouled Kaddour
AGXX6252
Douar Ouled Lazreg
AGXX6254
Douar Ouled Mohammed
AGXX6255
Douar Ouled Ouadah
AGXX6256
Douar Ouled Ouadhah
AGXX6257
Douar Ouled Ouali
AGXX6258
Douar Ouled Ouiss
AGXX6259
Douar Ouled Raglesse
AGXX6260
Douar Ouled Rahal
AGXX6261
Douar Ouled Saada
AGXX6262
Douar Ouled Said
AGXX6263
Douar Ouled Sidi Adda
AGXX6264
Douar Ouled Sidi Ahmed
AGXX6265
Douar Ouled Sidi Ali
AGXX6266
Douar Ouled Sidi Bekheda
AGXX6267
Douar Ouled Sidi Lazreg
AGXX6268
Douar Ouled Sidi Mahieddine
AGXX6270
Douar Ouled Slimane
AGXX6271
Douar Ouled Srour
AGXX6272
Douar Ouled Taieb
AGXX6274
Douar Ouled Tazi
AGXX6275
Douar Ouled Yahia Ben Adda
AGXX6276
Douar Ouled Ziane
AGXX6277
Douar Ouled Zid
AGXX6278
Douar Ouled el Ahmar
AGXX6279
Douar Ouled el Ahmar Ben Kaddour
AGXX6280
Douar Ouled el Aouda
AGXX6281
Douar Ouled el Arbi
AGXX6282
Douar Ouled el Boudali
AGXX6283
Douar Ouled el Djilali
AGXX6284
Douar Ouled el Djilalli
AGXX6285
Douar Ouled el Hadj
AGXX6286
Douar Ouled es Safi
AGXX6287
Douar R'Hailia
AGXX6288
Douar R'Hamnia
AGXX6289
Douar Rahlia
AGXX6290
Douar Rahmania
AGXX6291
Douar Ras el Ancor
AGXX6292
Douar Reguaiguia
AGXX6293
Douar Rehailia
AGXX6294
Douar Rehaillia
AGXX6295
Douar Renaicia
AGXX6296
Douar Rezeiguia
AGXX6297
Douar Rhahla
AGXX6298
Douar Saaidia
AGXX6299
Douar Sahar
AGXX6300
Douar Saida
AGXX6301
Douar Saidia
AGXX6302
Douar Sebaia
AGXX6303
Douar Sedjrara
AGXX6304
Douar Sehari
AGXX6305
Douar Selatnia
AGXX6306
Douar Semoume
AGXX6307
Douar Sghairia
AGXX6308
Douar Sidi Abdelaziz
AGXX6309
Douar Sidi Ahmed Beldjouzi
AGXX6310
Douar Sidi Ali
AGXX6311
Douar Sidi Lazreg
AGXX6312
Douar Sidi Maamar
AGXX6313
Douar Sidi Mohammed
AGXX6314
Douar Sidi Ouamer
AGXX6315
Douar Sidi Saada
AGXX6316
Douar Sidi Tayeb
AGXX6317
Douar Sidi el Hadj
AGXX6318
Douar Slaetia
AGXX6319
Douar Snais
AGXX6320
Douar Soltana
AGXX6321
Douar Soualmia
AGXX6322
Douar Soudjarara
AGXX6323
Douar Taassalet
AGXX6324
Douar Tafrente
AGXX6325
Douar Taghia
AGXX6326
Douar Teboudai
AGXX6327
Douar Tfafha
AGXX6328
Douar Thourigue
AGXX6329
Douar Tizarkounet
AGXX6330
Douar Touafir
AGXX6331
Douar Touahria
AGXX6332
Douar Touaibia
AGXX6333
Douar Toueitia
AGXX6334
Douar Tramil
AGXX6335
Douar Zaouia
AGXX6336
Douar Zbaidia
AGXX6337
Douar Zeguaiguia
AGXX6338
Douar Zenadra
AGXX6339
Douar Zeraiguia
AGXX6340
Douar Zerarga
AGXX6341
Douar Zouaidia
AGXX6342
Douar Zouatnia
AGXX6343
Douar Zouia
AGXX6344
Douar as Sabt
AGXX6345
Douar des Anatra
AGXX6346
Douar ed Derdja
AGXX6347
Douar ed Douaaria
AGXX6348
Douar el Aamche
AGXX6349
Douar el Aaza
AGXX6350
Douar el Aazib
AGXX6351
Douar el Abaidia
AGXX6352
Douar el Ahouech
AGXX6353
Douar el Aimeuch
AGXX6354
Douar el Amour
AGXX6355
Douar el Anatra
AGXX6356
Douar el Aouaiss
AGXX6357
Douar el Aouameur
AGXX6358
Douar el Aouchria
AGXX6359
Douar el Arbia
AGXX6360
Douar el Assailia
AGXX6361
Douar el Atbi
AGXX6362
Douar el Athmania
AGXX6363
Douar el Azza
AGXX6364
Douar el Behara
AGXX6365
Douar el Bouakria
AGXX6366
Douar el Boualeg
AGXX6367
Douar el Bouazid
AGXX6368
Douar el Branssia
AGXX6369
Douar el Djadid
AGXX6370
Douar el Djairia
AGXX6371
Douar el Djebabra
AGXX6372
Douar el Djlalda
AGXX6373
Douar el Djouaouda
AGXX6374
Douar el Fedailia
AGXX6375
Douar el Ghenaissia
AGXX6376
Douar el Ghetatra
AGXX6377
Douar el Ghouaoula
AGXX6378
Douar el Gouailia
AGXX6379
Douar el Goussine
AGXX6380
Douar el Grairia
AGXX6381
Douar el Guradib
AGXX6382
Douar el H'djaidjia
AGXX6383
Douar el Habeche
AGXX6384
Douar el Hadj
AGXX6385
Douar el Hadj Ahmed
AGXX6386
Douar el Hadj Ali
AGXX6387
Douar el Hadj Tahar
AGXX6388
Douar el Hadj ben Safia
AGXX6389
Douar el Hammar
AGXX6390
Douar el Hamri
AGXX6391
Douar el Haouara
AGXX6392
Douar el Hasasna
AGXX6393
Douar el Hassainia
AGXX6394
Douar el Hassi
AGXX6395
Douar el Hemaid
AGXX6396
Douar el Hessasna
AGXX6397
Douar el Hnainia
AGXX6398
Douar el Homr
AGXX6399
Douar el Houana
AGXX6400
Douar el Htaimia
AGXX6401
Douar el Htatba
AGXX6402
Douar el Kdadra
AGXX6403
Douar el Kedadra
AGXX6404
Douar el Kehailia
AGXX6405
Douar el Khadem
AGXX6406
Douar el Khebaizia
AGXX6407
Douar el Khecha
AGXX6408
Douar el Khlaifia
AGXX6409
Douar el Khouaouna
AGXX6410
Douar el Kouamlia
AGXX6411
Douar el Kraich
AGXX6412
Douar el Krouelet
AGXX6413
Douar el Manaicha
AGXX6414
Douar el Matmar
AGXX6415
Douar el Mdada
AGXX6416
Douar el Mdadha
AGXX6417
Douar el Meguen
AGXX6418
Douar el Menacir
AGXX6419
Douar el Merabtine
AGXX6420
Douar el Merdja
AGXX6421
Douar el Messabhia
AGXX6422
Douar el Mezouagh
AGXX6423
Douar el Moualil
AGXX6424
Douar el Mouania
AGXX6425
Douar el Mrabetine
AGXX6426
Douar el Mraissia
AGXX6427
Douar el Oualiba
AGXX6428
Douar el Ouamat
AGXX6429
Douar er Rouached
AGXX6430
Douar es Slamnia
AGXX6431
Douar es Smaikia
AGXX6432
Douar es Souabria
AGXX6433
Douar ez Zerraoula
AGXX6434
Douar ez Zhairia
AGXX6435
El Abadia
AGXX6436
El Adaida
AGXX6437
El Amamra
AGXX6438
El Amara
AGXX6439
El Amarnia
AGXX6440
El Aouisset
AGXX6441
El Araba
AGXX6442
El Araissia
AGXX6443
El Azaizia
AGXX6444
El Azazma
AGXX6445
El Betainia
AGXX6446
El Djenna
AGXX6447
El Faidhat
AGXX6448
El Garoucha
AGXX6449
El Ghebaria
AGXX6450
El Ghenanma
AGXX6451
El Ghouairia
AGXX6452
El Gouassem
AGXX6453
El Goumaizia
AGXX6454
El Grainia
AGXX6455
El Hammam
AGXX6456
El Hamri
AGXX6457
El Hara
AGXX6458
El Hatatba
AGXX6459
El Hattatba
AGXX6460
El Helailia
AGXX6461
El Hmadena
AGXX6462
El Honaichat
AGXX6463
El Houar
AGXX6464
El Kaakha
AGXX6465
El Kbaidia
AGXX6466
El Khdaidia
AGXX6467
El Khoddam
AGXX6468
El Kobbania
AGXX6469
El Kraiaia
AGXX6470
El M'Chatta
AGXX6471
El Masri
AGXX6472
El Matmar
AGXX6474
El Medjamdia
AGXX6475
El Mekkaidia
AGXX6476
El Moaziz
AGXX6477
El Mouaba
AGXX6478
El Touaiene
AGXX6479
El Zebabja
AGXX6480
Er Rmassa
AGXX6481
Er Rouama
AGXX6482
Es Safsaf
AGXX6483
Ettouaress
AGXX6484
Ez Zaouia
AGXX6485
Ez Zelaitia
AGXX6486
Ez Zoubia
AGXX6487
Fghailia
AGXX6488
Gharbou Tchicha
AGXX6489
Ghedhadhaba
AGXX6490
Gherboussa
AGXX6491
Grairia
AGXX6492
Guelt Bou Zid
AGXX6493
Hai Bessada
AGXX6494
Hai Chebira
AGXX6495
Hai Chouhada
AGXX6496
Hai Kermach
AGXX6497
Hamadena Bouroukba
AGXX6498
Harartsa
AGXX6499
Hassasna
AGXX6500
Hateb el Moualah
AGXX6501
Hateb el Ouarta
AGXX6502
Houaoua
AGXX6503
Houaoucha
AGXX6504
Joimsia
AGXX6505
Kalaa
AGXX6506
Kedadra
AGXX6507
Kehailia
AGXX6508
Kenenda
AGXX6509
Keracha
AGXX6510
Khechab
AGXX6511
Khedaidia
AGXX6512
Khetafta
AGXX6513
Khodam Sidi Ali
AGXX6514
Khoualed
AGXX6515
Koualil
AGXX6516
Kouamlia
AGXX6517
Laabadlia
AGXX6518
Laamamria
AGXX6519
Lahlef
AGXX6520
Lahmar
AGXX6521
Lakbar
AGXX6522
Lebaich
AGXX6523
Lebbaker
AGXX6524
Lefgaig
AGXX6525
Leghraib
AGXX6526
Lehoudef
AGXX6527
Lemmalek
AGXX6528
Les Salines
AGXX6529
Louhaba
AGXX6530
Maamria
AGXX6531
Madjrem Errami
AGXX6532
Mahadnia
AGXX6533
Matmar Adhya
AGXX6534
Matmata
AGXX6535
Maziz
AGXX6536
Mazouna
AGXX6537
Mchallal er Raha
AGXX6538
Mechta Adouia
AGXX6539
Mechta Amoura
AGXX6540
Mechta Ben Kaddour
AGXX6541
Mechta Besnes
AGXX6542
Mechta Bou Kraa
AGXX6543
Mechta Cherada
AGXX6544
Mechta Doualla
AGXX6545
Mechta Draissia
AGXX6546
Mechta Graoudia
AGXX6547
Mechta Grouzia
AGXX6548
Mechta Guettai
AGXX6549
Mechta Khalifia
AGXX6550
Mechta Kharba
AGXX6551
Mechta Khemaila
AGXX6552
Mechta Kherarba
AGXX6553
Mechta Kouaid
AGXX6554
Mechta Labais
AGXX6555
Mechta Moussa Beloufa
AGXX6556
Mechta Oulad Adda
AGXX6557
Mechta Oulad Sidi El Mehoub
AGXX6558
Mechta Ouled Saad
AGXX6559
Mechta Sahnoun
AGXX6560
Mechtat Beni Cheikh
AGXX6561
Mechtat Chaaba el Hamra
AGXX6562
Mechtat Djaidia
AGXX6563
Mechtat Kedadra
AGXX6564
Mechtat Nouaria
AGXX6565
Mechtat Oued Ben Aouda
AGXX6566
Mechtat Oued Hameda
AGXX6567
Mechtat Oued Khalifa
AGXX6568
Mechtat Oued Ouis
AGXX6569
Mechtat Oulad el Arbi
AGXX6570
Mechtat Ouled Ahmed
AGXX6571
Mechtat Ouled Aissa
AGXX6572
Mechtat Ouled Mustapha
AGXX6573
Mechtat Ouled Sidi Ahmed
AGXX6574
Mechtat Ouled Sidi Tahar
AGXX6575
Mechtat Rtaimia
AGXX6576
Mechtat Souamia
AGXX6577
Mechtat Tehemia
AGXX6578
Mechtat Touama
AGXX6579
Mechtat Zmala
AGXX6580
Mechtat el Aarabat
AGXX6581
Mechtat el Affanis
AGXX6582
Mechtat el Aoulia
AGXX6583
Mechtat el Araissia
AGXX6584
Mechtat el Bouachria
AGXX6585
Mechtat el Draimia
AGXX6586
Mechtat el Feghailia
AGXX6587
Mechtat el Hlaimia
AGXX6588
Mechtat el Mehedia
AGXX6589
Mechtat el Mhadnia
AGXX6590
Mechtat el Mzaaria
AGXX6591
Mediouna
AGXX6592
Mehadnia
AGXX6593
Mekoulal
AGXX6594
Melaab
AGXX6595
Menahsia
AGXX6596
Mendes
AGXX6597
Merergua
AGXX6598
Mgadid
AGXX6599
Mohammed Ben Azzouz
AGXX6600
Morsli
AGXX6601
Mrabtine
AGXX6602
Msabhia
AGXX6603
Nadhor
AGXX6604
Nekkakaa
AGXX6605
Nouaya
AGXX6606
Ouamria
AGXX6607
Ouarizane
AGXX6608
Oued Essalem
AGXX6609
Oued el Djemaa
AGXX6610
Oulad Ali
AGXX6611
Oulad Barkat
AGXX6612
Oulad Ben Ibrir
AGXX6613
Oulad Ben Sidi Ahmed
AGXX6614
Oulad Meziane
AGXX6615
Oulad Sabeur
AGXX6616
Oulad Sidi Lazereg
AGXX6617
Oulad Sidi el Arbi
AGXX6618
Oulad Smain
AGXX6619
Oulad Souid
AGXX6620
Oulad Zid
AGXX6621
Oulad es Safi
AGXX6622
Oulad ou Ali
AGXX6623
Ouled Abed
AGXX6624
Ouled Adda
AGXX6625
Ouled Addi
AGXX6626
Ouled Ahmed
AGXX6627
Ouled Aiche
AGXX6628
Ouled Amara
AGXX6629
Ouled Arif
AGXX6630
Ouled Bakhti
AGXX6631
Ouled Bechachma
AGXX6632
Ouled Ben Abd er Rehim
AGXX6633
Ouled Ben Ali
AGXX6634
Ouled Ben Said
AGXX6635
Ouled Ben Yatto
AGXX6636
Ouled Ben Yettou
AGXX6637
Ouled Bendouda
AGXX6638
Ouled Berrached
AGXX6639
Ouled Bou Ali
AGXX6640
Ouled Bou Della
AGXX6641
Ouled Defeltene
AGXX6642
Ouled Hadj Kaddour
AGXX6643
Ouled Khelifa
AGXX6644
Ouled Maamar
AGXX6645
Ouled Mbarek
AGXX6646
Ouled Mohamed
AGXX6647
Ouled Mohamed Ben Arbi
AGXX6648
Ouled Mohammed
AGXX6649
Ouled Nhar
AGXX6650
Ouled Rafaa
AGXX6651
Ouled Saad
AGXX6652
Ouled Sabeur
AGXX6653
Ouled Sidi Ahmed
AGXX6654
Ouled Sidi Ali
AGXX6655
Ouled Sidi Tahar
AGXX6656
Ouled Sidi el Hadj
AGXX6657
Ouled Snoussi
AGXX6658
Ouled Taieb
AGXX6659
Ouled Yahia
AGXX6660
Ouled el Arbi
AGXX6661
Ouled el Habibi
AGXX6662
Ouled el Hadj
AGXX6663
Ouled el Khouaouna
AGXX6664
Outiatte Sidi Abida
AGXX6665
R'Kaikia
AGXX6666
Raghaidia
AGXX6667
Ramka
AGXX6668
Relizane
AGXX6669
Rhedadoua
AGXX6670
Rouachdia
AGXX6671
Saaidia
AGXX6672
Sehama
AGXX6673
Selatnia
AGXX6674
Semmar
AGXX6675
Senhadja
AGXX6676
Serardja
AGXX6677
Serarha
AGXX6678
Siafa
AGXX6679
Sidi Harrat Benaissa
AGXX6680
Sidi Khetab
AGXX6681
Sidi Khlifa
AGXX6682
Sidi Lazreg
AGXX6683
Sidi M'Hamed Ben Ali
AGXX6684
Sidi Mohamed
AGXX6685
Sidi Mohamed Benaouda
AGXX6686
Sidi Mohammed
AGXX6687
Sidi Moussa
AGXX6688
Sidi Younes
AGXX6689
Sidi Zaghloul
AGXX6690
Sidi el Bachir
AGXX6691
Slatna
AGXX6692
Slim
AGXX6693
Smala
AGXX6694
Souk el Djemaa
AGXX6695
Sradje
AGXX6696
Sraoulia
AGXX6697
Taicha
AGXX6698
Takhemaret
AGXX6699
Tamda
AGXX6700
Temzida
AGXX6701
Tiliouane
AGXX6702
Tirasse Sbaa
AGXX6703
Tliouanet
AGXX6704
Tnafir
AGXX6705
Touaitia
AGXX6706
Toualbia
AGXX6707
Touayedj
AGXX6708
Toumiat
AGXX6709
Village Espagnol
AGXX6710
Village Negre
AGXX6711
Village Neuf
AGXX6712
Village des Oulad Lakhedar
AGXX6713
Zagoug
AGXX6714
Zailal
AGXX6715
Zaouia Benameur
AGXX6716
Zebabidj el Khenaga
AGXX6717
Zenainia
AGXX6718
Zerrouki Miloud
AGXX6719
Zgair
AGXX6720
Ziainia
AGXX6721
Zlazla
AGXX6722
'Ain Djehifa
AGXX6723
'Ain Sidi Djemaa
AGXX6724
Ait de Khedara
AGXX6725
Bordiel el Hassane
AGXX6726
Bordj M'Raou
AGXX6727
Bordj du Cheikh
AGXX6728
Daghbouche
AGXX6729
Dar Zouah Ali
AGXX6730
Dar el Caid
AGXX6731
Drea
AGXX6732
El Beida
AGXX6733
Gambetta
AGXX6734
Hammam Oulad Zaid
AGXX6735
Kebarit
AGXX6736
Louritsia
AGXX6737
M'Daourouch
AGXX6738
Mechta 'Ain Beida
AGXX6739
Mechta 'Ain Redjem
AGXX6740
Mechta Ameur
AGXX6741
Mechta Bir Sedra
AGXX6742
Mechta Bir el Hadj et Tayeb
AGXX6743
Mechta Draa el Metenane
AGXX6744
Mechta Gabel Rebta
AGXX6745
Mechta Gharbi el Biar
AGXX6746
Mechta Gouramzi
AGXX6747
Mechta Guebel `Ain
AGXX6748
Mechta Hafer Maala
AGXX6749
Mechta Mechouicha
AGXX6750
Mechta Medjez Ahmar
AGXX6751
Mechta Medkour
AGXX6752
Mechta Oued Abd en Nour
AGXX6753
Mechta Oulad Kassem
AGXX6754
Mechta Oulad Rajah
AGXX6755
Mechta Oulad Sidi Ahmor
AGXX6756
Mechta Ras et Trouch
AGXX6757
Mechta Remadet el Babouche
AGXX6758
Mechta Remadia el Babouche
AGXX6759
Mechta Retbet Nouar
AGXX6760
Mechta Rharbi et Trik
AGXX6761
Mechta Rouiguet
AGXX6762
Mechta Sidi Ameur
AGXX6763
Mechta Sidi Maatallah
AGXX6764
Mechta el Guetaifia
AGXX6765
Mechtat Chergui el Biar
AGXX6766
Mechtat Rass el Ganntra
AGXX6767
Mechtat Rharbi Settara
AGXX6768
Mechtat el Alliga
AGXX6769
Mechtat el Hammamil
AGXX6770
Mechtat el Kherouba
AGXX6771
Mechtat el Magroun
AGXX6772
Mechtat el Outaia
AGXX6773
Mechtat es Stah
AGXX6774
Ouachouache
AGXX6775
Oulad Sidi Aissa
AGXX6776
Sedrata
AGXX6777
Tabet es Sefra
AGXX6778
Taoura
AGXX6779
Tarja
AGXX6780
Zarouria
AGXX6781
'Ain Tindamine
AGXX6782
'Ain Trid
AGXX6783
'Ain el Berd
AGXX6784
Alexandre Dumas
AGXX6785
Ayet Mustapha Ben Bou La'id
AGXX6786
Ayet el 'Arbi Ben Lemhidi
AGXX6787
Bedrabine
AGXX6788
Belarbi
AGXX6789
Bendida
AGXX6790
Boukhanefis
AGXX6791
Boutin
AGXX6792
Caid Mohammed
AGXX6793
Chabriere
AGXX6794
Chetouane
AGXX6795
Chouaref
AGXX6796
Crampel
AGXX6797
Dar Dechera Inadene
AGXX6798
Dar el Hadj el Habib
AGXX6799
Dhaya
AGXX6800
Djob
AGXX6801
Douar Caid Ben Abbou
AGXX6802
Douar Chabane
AGXX6803
Douar Djebairia
AGXX6804
Douar Mehadid
AGXX6805
Douar Obba'ich
AGXX6806
Douar Oulad Safi
AGXX6807
Douar Oulad Sidi el Hachemi
AGXX6808
Douar Ouled Bachir
AGXX6809
Douar Ouled Daoud
AGXX6810
Douar Ouled Ouis
AGXX6811
Douar Ouled Sidi Ali
AGXX6812
Douar Ouled Slimane
AGXX6813
Douar Rhelalda
AGXX6814
Douar Tialba
AGXX6815
Douar Tououaita
AGXX6816
Douar el Abid
AGXX6817
Douar el Gouassem
AGXX6818
Douar el Kdadra
AGXX6819
Douar el Khleifia
AGXX6820
Douar el Mhadid
AGXX6821
Douar ez Zaouia
AGXX6822
Ech Chouachi
AGXX6823
El Hammam
AGXX6824
El Megdadia
AGXX6825
El Messaif
AGXX6826
Faubourg Bou Melik Abdelkader
AGXX6827
Faubourg Cheikh Ben Badis
AGXX6828
Faubourg Marceau
AGXX6829
Faubourg Thiers
AGXX6830
Guededra
AGXX6831
Khalidj
AGXX6832
La Maison Blanche
AGXX6833
Lamamda
AGXX6834
Lamtar
AGXX6835
Le Rocher
AGXX6836
Maison de l'Agha
AGXX6837
Marhoum
AGXX6838
Mellinet
AGXX6839
Merine
AGXX6840
Mezaourou
AGXX6841
Moulay Slissen
AGXX6842
Ouazane
AGXX6843
Ouled Guenndouzi
AGXX6844
Ras el Ma
AGXX6845
Sidi Ali Ben Youb
AGXX6846
Sidi Bel Abbes
AGXX6847
Sidi Brahim
AGXX6848
Sidi Daho
AGXX6849
Sidi Hamadouche
AGXX6850
Sidi Khaled
AGXX6851
Sidi Lahssen
AGXX6852
Sidi Ya'koub
AGXX6853
Tabia
AGXX6854
Teghalimet
AGXX6855
Telagh
AGXX6856
Telioum
AGXX6857
Tenezara
AGXX6858
Tenira
AGXX6859
Tessala
AGXX6860
Zerouala
AGXX6861
'Ain el Hadjar
AGXX6862
Adaidia
AGXX6863
Balloul
AGXX6864
Boudjahmouma
AGXX6865
Dir el Maaza
AGXX6866
Douaha
AGXX6867
Douar Aioune el Branis
AGXX6868
Douar el Batarna
AGXX6869
Douar el Guercha
AGXX6870
El Amourette
AGXX6871
El Fouassi
AGXX6872
El Houmria
AGXX6873
El Klabra
AGXX6874
El Louza
AGXX6875
El Matmar Labiadh
AGXX6876
Es Sennansia
AGXX6877
Hammam Rabbi
AGXX6878
Khalfallah
AGXX6879
Kherichfa
AGXX6880
M'Zainia
AGXX6881
Matmoura ech Choual
AGXX6882
Mechtat Oulad Gada
AGXX6883
Messafta
AGXX6884
Metaimar
AGXX6885
Moulay Larbi
AGXX6886
Ouled Benkhaled
AGXX6887
Ouled Djelloul
AGXX6888
Ouled Khaled
AGXX6889
Ouled Sahrahoui
AGXX6890
Ouled Sidi Makhlouf
AGXX6891
Oum Djerane
AGXX6892
Rebahia
AGXX6893
Safene
AGXX6894
Saida
AGXX6895
Sidi Amar
AGXX6896
Sidi Bou Bekeur
AGXX6897
Skhouna
AGXX6898
Slamna
AGXX6899
Tafraoua
AGXX6900
Tametit
AGXX6901
Tenira
AGXX6902
Tirdjine
AGXX6903
Touta
AGXX6904
Youb
AGXX6905
Zaouia
AGXX6906
Zoubia
AGXX6907
'Ain Abessa
AGXX6908
'Ain Arnat
AGXX6909
'Ain Azel
AGXX6910
'Ain Khalfoun
AGXX6911
'Ain Malah
AGXX6912
'Ain Mergoum
AGXX6913
'Ain Roua
AGXX6914
'Ain Sfia
AGXX6915
'Ain Tebinet
AGXX6916
'Ain Trick
AGXX6917
'Ain el Ahdjar
AGXX6918
'Ain el Kebira
AGXX6919
'Ain el Ksar
AGXX6920
Aftis
AGXX6921
Ain Oulmene
AGXX6922
Amoucha
AGXX6923
Annoual
AGXX6924
Aoulad Badis
AGXX6925
Arbaoun
AGXX6926
Azib
AGXX6927
BABOR - VILLE
AGXX6928
Badjerou
AGXX6929
Bazer Sakra
AGXX6930
Beida Bordj
AGXX6931
Bellaa
AGXX6932
Ben Guemmez
AGXX6933
Beni Fouda
AGXX6934
Beni el Mai
AGXX6935
Bir Braich
AGXX6936
Bir Haddada
AGXX6937
Bir Louksia
AGXX6938
Bir Tachema
AGXX6939
Bir el Arche
AGXX6940
Bondjih
AGXX6941
Bordj Ben Ali Cherif
AGXX6942
Bordj Bou Rerhda
AGXX6943
Bordj Chabet Zekkar
AGXX6944
Bordj du Caid
AGXX6945
Bordj du Keskes
AGXX6946
Bou Rallel
AGXX6947
Bou Rdim
AGXX6948
Bou Selloutene
AGXX6949
Bou Taleb
AGXX6950
Bougaa
AGXX6951
Bouira
AGXX6952
Bourhzel
AGXX6953
Braham
AGXX6954
Cheikh Salah
AGXX6955
Chouf
AGXX6956
Dar er Razi
AGXX6957
Dechera Bou Imane
AGXX6958
Dechera Irhil Izegouarene
AGXX6959
Djborni
AGXX6960
Djemila
AGXX6961
Djemmana
AGXX6962
Djenta
AGXX6964
Ech Chebna
AGXX6965
El Anasser
AGXX6966
El Baouch
AGXX6967
El Eulma
AGXX6968
El Guetar
AGXX6969
El Hachichia
AGXX6970
El Hamma
AGXX6971
El Hammam
AGXX6972
El Hassi
AGXX6973
El Kheloua
AGXX6974
El Koudia
AGXX6975
El Ouricia
AGXX6976
Er Rekta
AGXX6977
Faucigny
AGXX6978
Fermatou
AGXX6979
Fitchou
AGXX6980
Guechtoula
AGXX6981
Guellal
AGXX6982
Guemchouch
AGXX6983
Guidjal
AGXX6984
Hammam Guergour
AGXX6985
Hammam Sokhna
AGXX6986
Hiltene
AGXX6987
Irhil el Khemis
AGXX6988
Kerm Ali
AGXX6989
Kherbet Bel Medani
AGXX6990
Kou Klas
AGXX6991
Ksar et Til
AGXX6992
Ledebla
AGXX6993
Louta-n-Tkourt
AGXX6994
Maafer
AGXX6995
Mahouane
AGXX6996
Maouaklane
AGXX6997
Mechta 'Ain Mellah
AGXX6998
Mechta 'Ain el Beida
AGXX6999
Mechta 'Ain el Bey
AGXX7000
Mechta Abdallah
AGXX7001
Mechta Adissa
AGXX7002
Mechta Ahmed Ben Sidi Larbi
AGXX7003
Mechta Ain Hallal
AGXX7004
Mechta Ain Ztout
AGXX7005
Mechta Ain el Hamra
AGXX7006
Mechta Ain el Kahla
AGXX7007
Mechta Ameur
AGXX7008
Mechta Arras
AGXX7009
Mechta Asnina
AGXX7010
Mechta Baararou
AGXX7011
Mechta Bakziz
AGXX7012
Mechta Bazzar
AGXX7013
Mechta Bel Ouachoun
AGXX7014
Mechta Beni Brahim
AGXX7015
Mechta Berdaa
AGXX7016
Mechta Bou Abdallah
AGXX7017
Mechta Bou Adouch
AGXX7018
Mechta Bou Hellal
AGXX7019
Mechta Bou Rzam
AGXX7020
Mechta Bou Touil
AGXX7021
Mechta Brahim Ben Saifi
AGXX7022
Mechta Chabet Sekouah
AGXX7023
Mechta Dakhla
AGXX7024
Mechta Djenane
AGXX7025
Mechta Djillaoua
AGXX7026
Mechta Draa el Maad
AGXX7027
Mechta Foum Dar
AGXX7028
Mechta Foum el 'Ain
AGXX7029
Mechta Fredas
AGXX7030
Mechta Gara
AGXX7031
Mechta Hadaoua
AGXX7032
Mechta Hamama
AGXX7033
Mechta Hannech
AGXX7034
Mechta Kaouane
AGXX7035
Mechta Kef el Ahmar
AGXX7036
Mechta Kemedja
AGXX7037
Mechta Ketef el Bir
AGXX7038
Mechta Kherba
AGXX7039
Mechta Lakhberda
AGXX7040
Mechta Lakhlidj
AGXX7041
Mechta Lamamera
AGXX7042
Mechta Laouaska
AGXX7043
Mechta Layeb
AGXX7044
Mechta Magraoua
AGXX7045
Mechta Marjet Ben Charia
AGXX7046
Mechta Mekhalfa
AGXX7047
Mechta Mellah
AGXX7048
Mechta Mennchar
AGXX7049
Mechta Mokhtar
AGXX7050
Mechta Mounchar
AGXX7051
Mechta Nouasseur
AGXX7052
Mechta Oued Saada
AGXX7053
Mechta Oued ech Chair
AGXX7054
Mechta Oulad Aziz
AGXX7055
Mechta Oulad Cherf
AGXX7056
Mechta Oulad Kassem
AGXX7057
Mechta Oulad Khelguia
AGXX7058
Mechta Oulad Mehenna
AGXX7059
Mechta Oulad Morhem
AGXX7060
Mechta Oulad Ou Ameur
AGXX7061
Mechta Oulad Reguig
AGXX7062
Mechta Oulad Sidi Tsamer
AGXX7063
Mechta Oulad Tebbene
AGXX7064
Mechta Oulad ed Doud
AGXX7065
Mechta Ouled Agoun
AGXX7066
Mechta Ouled Ahlal
AGXX7067
Mechta Ouled Ahmed Ben Amor
AGXX7068
Mechta Ouled Bou Aziz
AGXX7069
Mechta Ouled Boudil
AGXX7070
Mechta Ouled Chouadi
AGXX7071
Mechta Ouled Hachich
AGXX7072
Mechta Ouled Hamdou
AGXX7073
Mechta Ouled Mbarek
AGXX7074
Mechta Ouled Mefla
AGXX7075
Mechta Ouled Rames
AGXX7076
Mechta Ouled Reguig
AGXX7077
Mechta Ouled Sahib
AGXX7078
Mechta Ouled Sidi Ali
AGXX7079
Mechta Ouled Sidi Hamela
AGXX7080
Mechta Ouled Tarhioult
AGXX7081
Mechta Ouled Tebene
AGXX7082
Mechta Ouled Zid
AGXX7083
Mechta Ouled el Hadef
AGXX7084
Mechta Ouled es Souar
AGXX7085
Mechta Rebaba
AGXX7086
Mechta Rhenia
AGXX7087
Mechta Sbir
AGXX7088
Mechta Seba Aioun
AGXX7089
Mechta Sidi Hassene
AGXX7090
Mechta Smara
AGXX7091
Mechta Srepta
AGXX7092
Mechta Tadrart
AGXX7093
Mechta Tafouda
AGXX7094
Mechta Takouka
AGXX7095
Mechta Tannouch
AGXX7096
Mechta Teksra
AGXX7097
Mechta Teniet el Louz
AGXX7098
Mechta Timdiouines
AGXX7099
Mechta Zaara
AGXX7100
Mechta Zadia
AGXX7101
Mechta Zegraga
AGXX7102
Mechta Zouaoucha
AGXX7103
Mechta bel Djoudi
AGXX7104
Mechta el Hadj Douibi
AGXX7105
Mechtat Kef el Hammam
AGXX7106
Mechtat Remail
AGXX7107
Mechtat ed Dekara
AGXX7108
Mechtat el Amarcha
AGXX7109
Mechtat el Assam
AGXX7110
Mechtat el Bebouch
AGXX7111
Mechtat el Bethab
AGXX7112
Mechtat el Bir
AGXX7113
Mechtat el Djahli
AGXX7114
Mechtat el Hadjadj
AGXX7115
Mechtat el Hadjedj
AGXX7116
Mechtat el Hamama
AGXX7117
Mechtat el Kef
AGXX7118
Mechtat el Kelia
AGXX7119
Mechtat el Kerakera
AGXX7120
Mechtat el Louza
AGXX7121
Mechtat el Ma el Abiod
AGXX7122
Mechtat el Malah
AGXX7123
Mechtat el Marhder
AGXX7124
Mechtat el Mehares
AGXX7125
Mechtat el Mounchar
AGXX7126
Mechtat el Mrabtine
AGXX7127
Mechtat el Mtarfa
AGXX7128
Mechtat er Rih
AGXX7129
Mechtat es Seba
AGXX7130
Mechtat ez Zaouia
AGXX7131
Mechtet Ben Hamidech
AGXX7132
Mechtet Bir el Djedid
AGXX7133
Mechtet Bou Medjou
AGXX7134
Mechtet Chebli
AGXX7135
Mechtet Dra' el Oust
AGXX7136
Mechtet Hadar
AGXX7137
Mechtet Kahal el Krouch
AGXX7138
Mechtet Lablalit
AGXX7139
Mechtet Medani
AGXX7140
Mechtet Meguercha
AGXX7141
Mechtet Melloul
AGXX7142
Mechtet Ouled Hamida
AGXX7143
Mechtet Ouled Rabah
AGXX7144
Mechtet Ouled Sayah
AGXX7145
Mechtet Ouled Setta
AGXX7146
Mechtet Ouled Si Ahmed
AGXX7147
Mechtet Ouled Sidi Mhammed
AGXX7148
Mechtet Ouled Zdira
AGXX7149
Mechtet Tellef
AGXX7150
Mechtet Zouatna
AGXX7151
Mechtet el Kouana
AGXX7152
Merdj Moumene
AGXX7153
Merzeglal
AGXX7154
Mestham
AGXX7155
Mguerba
AGXX7156
Oued Deheb
AGXX7157
Ougrina
AGXX7158
Oulad Ali
AGXX7159
Oulad Ali Ben Athmane
AGXX7160
Oulad Amor
AGXX7161
Oulad Khoufach
AGXX7162
Oulad Salem
AGXX7163
Oulad Sidi Kassem
AGXX7164
Oulad Tabet
AGXX7165
Ouled Bouzid
AGXX7166
Ouled Ferdi
AGXX7167
Ouled Sellem
AGXX7168
Ouled Sirkam
AGXX7169
Oum Ladjoul
AGXX7170
Ras Isly
AGXX7171
Ras el Fedh
AGXX7172
Ras el Ma
AGXX7173
Rayet
AGXX7174
Salah Bey
AGXX7176
Tadjel
AGXX7177
Tahammamet
AGXX7178
Takendoukt
AGXX7179
Takleat
AGXX7180
Taksebt
AGXX7181
Tala Yfassene
AGXX7182
Tamazirt
AGXX7183
Taourirt Arassiene
AGXX7184
Taourirt Tamelalt
AGXX7185
Tarfat
AGXX7186
Tarourfet
AGXX7187
Teboula
AGXX7188
Temlouka
AGXX7189
Tidjet
AGXX7190
Tikesriine
AGXX7191
Tinar
AGXX7192
Tizi Rehal
AGXX7193
Villa de los Barrios
AGXX7194
Zeiri
AGXX7195
Zekora
AGXX7196
Zemailia
AGXX7197
'Ain Bouziane
AGXX7198
'Ain Charchar
AGXX7199
'Ain Moenchem
AGXX7200
'Ain ZouiT
AGXX7201
Ain Kechera
AGXX7202
Ain Zeroula
AGXX7203
Ain ech Cheraya
AGXX7204
Aranim
AGXX7205
Arhbal
AGXX7206
Azakour
AGXX7207
Azzaba
AGXX7208
Bardi Boudjemaa
AGXX7209
Bayard
AGXX7210
Bekkouche Lakhdar
AGXX7211
Belkassem
AGXX7212
Ben Moktar
AGXX7213
Beni Bechir
AGXX7214
Beni Mdas
AGXX7215
Beni Melek
AGXX7216
Beni Said
AGXX7217
Bir Rakkad
AGXX7218
Bissy
AGXX7219
Bordj Caid Tahar
AGXX7220
Bordj du Caid
AGXX7221
Bordj du Caid Lakhdar
AGXX7222
Bordj du Marabout
AGXX7223
Bordj ech Cheikh ed Daif
AGXX7224
Bou Alkma
AGXX7225
Bou Aziz
AGXX7226
Bou Ballouta
AGXX7227
Bou Djama
AGXX7228
Bou Lateb
AGXX7229
Bou Saa
AGXX7230
Bou Trerou
AGXX7231
Bou el Djerad
AGXX7232
Bouchtata Mahmoud
AGXX7233
Bouhalbas
AGXX7234
Bounoghra
AGXX7235
Cherka
AGXX7236
Chetaibi
AGXX7237
Cite el 'Arbi Ben Mhidi
AGXX7238
Damniya
AGXX7239
Dem el Begrat
AGXX7240
Djemmala
AGXX7241
Djenane El Bey
AGXX7242
Djenane ed Dib
AGXX7243
Djendel
AGXX7244
Djerrah
AGXX7245
Dokna
AGXX7246
Douar 'Arb Staiha
AGXX7247
Douar Aoulad Akhsib
AGXX7248
Douar Arb el Goufi
AGXX7249
Douar Beni Ouelbal
AGXX7250
Douar Beni Zid
AGXX7251
Douar Demniya
AGXX7252
Douar Oum ech Chouk
AGXX7253
Douar Oumm ech Chouk
AGXX7254
Douar Sferdjela
AGXX7255
Douar Souadek
AGXX7256
Douar T'abna
AGXX7257
Douar Tabna
AGXX7258
Douar du Ref Ref
AGXX7259
Douar et 'Atba
AGXX7260
Ed Douar
AGXX7261
El 'Assa
AGXX7262
El 'Assa Di Bou Rhaba
AGXX7263
El Ammouchi Ali
AGXX7264
El Hafeur
AGXX7265
El Hamma Dakhelania
AGXX7266
El Hedaiek
AGXX7267
El Hrayech
AGXX7268
El Kantila
AGXX7269
El Khemis
AGXX7270
El Koubbiya
AGXX7271
El Mal'ab
AGXX7272
El Mersa
AGXX7273
El Oualdja
AGXX7274
El Ouidir
AGXX7275
El Ouloudj
AGXX7276
El Rhedir
AGXX7277
Em Jez ed Chich
AGXX7278
Es Sebt
AGXX7279
Es Souak
AGXX7280
Faubourg de l'Esperance
AGXX7281
Gbar Gaid
AGXX7282
Gourbis
AGXX7283
Guenguita
AGXX7284
Hammadi Krouma
AGXX7285
Hammoudi Hamrouch
AGXX7286
Haouch Ali Mosbah
AGXX7287
Haouch Bou 'Achchet Allaoua
AGXX7288
Haouch Bou el Rhab Aissa
AGXX7289
Haouch Guerroum
AGXX7290
Haouch Hammadi Krouma
AGXX7291
Kahouet 'Ibich
AGXX7292
Kanoua
AGXX7293
Kerba
AGXX7294
Kerkera
AGXX7295
Ksir Ben Chabene
AGXX7296
Ksir Beni Zid
AGXX7297
La Pepiniere
AGXX7298
Legbar Labyad
AGXX7299
Les Deux Ponts
AGXX7300
Loubyer
AGXX7301
Marabout Aicha
AGXX7302
Mechta Aouid Teffa
AGXX7303
Mechta Ben Sanoun
AGXX7304
Mechta Beni Hameza
AGXX7305
Mechta Bin el Ouidane
AGXX7306
Mechta Bou el Rhab
AGXX7307
Mechta Chabet el Ma
AGXX7308
Mechta Dar Chehla
AGXX7309
Mechta Fetmiat
AGXX7310
Mechta Kermat
AGXX7311
Mechta Larsahas
AGXX7312
Mechta Oulad Rabah
AGXX7313
Mechta Reggada
AGXX7314
Mechta Said
AGXX7315
Mechta Tafra
AGXX7316
Mechta Teffahah
AGXX7317
Mechta Tessa'tach
AGXX7318
Mechta Zoubia
AGXX7319
Mechtat Ain Djenane
AGXX7320
Mechtat Sfardjela
AGXX7321
Mechtat el Asnab
AGXX7322
Mechtat el Djazia
AGXX7323
Mechtat el Gassa
AGXX7324
Mechtat el Hiout
AGXX7325
Mechtat el Marra
AGXX7326
Mechtat er R'Mel
AGXX7327
Mechtat er Rgarg
AGXX7328
Mechtat es Serdouk
AGXX7329
Mechtet 'Ain Gaddida
AGXX7330
Mechtet Agouf
AGXX7331
Mechtet Bir Stal
AGXX7332
Mechtet Bou Grainah
AGXX7333
Mechtet Bou Rkiz
AGXX7334
Mechtet Ch'ab Ben Hadid
AGXX7335
Mechtet Gouley'a
AGXX7336
Mechtet Hamria
AGXX7337
Mechtet Koudiet Rmel
AGXX7338
Mechtet Koudiet el Fidjel
AGXX7339
Mechtet Oued el Biar
AGXX7340
Mechtet Oueldedja
AGXX7341
Mechtet Ouestora
AGXX7342
Mechtet Oumm el Ma'iz
AGXX7343
Mechtet Sidi Hamed
AGXX7344
Mehari Mohamed
AGXX7345
Menzel el Abtal
AGXX7346
Mezab el Fertas
AGXX7347
Mrabai
AGXX7348
Mzara Sidi Goulea
AGXX7349
Mzata
AGXX7350
Oued di Djebel
AGXX7351
Oued el Kebir
AGXX7352
Ouldja
AGXX7353
Ouled Ma'zouz
AGXX7354
Oumm Toub
AGXX7355
Pont Cavalla
AGXX7356
Ramdane Djamal
AGXX7357
Rarch
AGXX7358
Raroui
AGXX7359
Ras el Ma
AGXX7360
Rebaib
AGXX7361
Rhedir el Kahla
AGXX7362
Roumila
AGXX7363
Saint-Louis
AGXX7364
Salah Bouchaour
AGXX7365
Sedrata
AGXX7366
Sidi Abd Allah
AGXX7367
Sidi Ahmed Said
AGXX7368
Sidi Ali
AGXX7369
Sidi Bahfoul
AGXX7370
Sidi Bou Zeid
AGXX7371
Sidi Kamber
AGXX7372
Sidi Maklouf
AGXX7373
Sidi Mezghiche
AGXX7374
Sidi Takouch
AGXX7375
Sidi Zakri
AGXX7376
Siouane
AGXX7378
Soltane 'Azzouz
AGXX7379
Soualem
AGXX7380
Souk el Had
AGXX7381
Souk et Tnine
AGXX7382
Stora
AGXX7383
Tagma
AGXX7384
Tahar Oued Sabti
AGXX7385
Tahar de Djebana
AGXX7386
Tahar di Bou Msanes
AGXX7387
Tahar di Hafeur
AGXX7388
Tahar di Hallala
AGXX7389
Tahar di el Aouaret
AGXX7390
Tamalous
AGXX7391
Tarkount Sidi Ennouar
AGXX7392
Taya
AGXX7393
Telezza
AGXX7394
Touhame
AGXX7395
Vieux Ain Bouziane
AGXX7396
Zaouia Bou Rkache
AGXX7397
Zaouia Hamida
AGXX7398
Zaouia Toutouch
AGXX7399
Zeriba
AGXX7400
Zitouna
AGXX7401
Zoubia
AGXX7402
Zribet Ka'ba Rhzel
AGXX7403
Adjerar
AGXX7404
Adjoantali
AGXX7405
Aghefsa
AGXX7406
Aguemour
AGXX7407
Ahnet
AGXX7408
Aleksod
AGXX7409
Amsinassene
AGXX7410
Arechchoum
AGXX7411
Base Sonarem
AGXX7412
Bloumet
AGXX7413
Dunqulah
AGXX7414
Edjereh
AGXX7415
Ennedid
AGXX7416
Fedafeda
AGXX7417
Foggaret el Arab
AGXX7418
Foggaret ez Zoua
AGXX7419
Gouiret es Soud
AGXX7420
Hainoune
AGXX7421
Highafok
AGXX7422
I-n-Amguel
AGXX7423
I-n-Salah
AGXX7424
I-n-Tifar
AGXX7425
Ibarguiene
AGXX7426
Igostene
AGXX7427
Ilamane
AGXX7428
Irarrarene
AGXX7429
Isoulane Erarenine
AGXX7430
Issakamarene
AGXX7431
Meredoua
AGXX7432
Oua Helledjene
AGXX7433
Oudian Iraldiouine
AGXX7434
Ouloul
AGXX7435
Rharis
AGXX7436
Rhlaidine
AGXX7437
Serouenout
AGXX7438
Silet
AGXX7439
Sillafene
AGXX7440
Tahalra
AGXX7441
Tahart
AGXX7442
Tarhaouhaout
AGXX7443
Teffert
AGXX7444
Ti-n- Hinan
AGXX7445
Tiokine
AGXX7446
Tissalatine Serouasser
AGXX7447
Tourha
AGXX7448
Aguedal
AGXX7449
Ain es Serra
AGXX7450
Dar Bou Naila
AGXX7451
El Kahal
AGXX7452
Mcherrah
AGXX7453
Mechra Rejjila
AGXX7454
Menakeb
AGXX7455
Ouahila
AGXX7456
Regabbi-n-Ait Hasso
AGXX7457
Regbat
AGXX7458
'Ain Chenia
AGXX7459
'Ain Said
AGXX7460
'Ain Zerga
AGXX7461
'Ain el Bey
AGXX7462
Aouinet el Mora
AGXX7463
Bekkaria
AGXX7464
Bir Khenafis
AGXX7465
Bir Salem
AGXX7466
Bir Zlas
AGXX7467
Bir el M'Kaddem
AGXX7468
Bled Bahiret Mechenntel
AGXX7469
Bled Nebka
AGXX7470
Bordj du Caid
AGXX7471
Bordj du Caid Ahmed Lakhdar
AGXX7472
Bou Khadra
AGXX7473
Djebel Onk
AGXX7474
Djeurf
AGXX7475
Douar Ouled Sidi Mannsour
AGXX7476
El Alaouinia
AGXX7477
El Euch
AGXX7478
El Fedj
AGXX7479
El Kouif
AGXX7480
El Ma el Abiod
AGXX7481
El Merarhdia
AGXX7482
El Meridj
AGXX7483
El Mermoutsia
AGXX7484
El Mezeraa
AGXX7485
Fedj ed Dedjal
AGXX7486
Ferkane
AGXX7487
Hammamet
AGXX7488
Hennchir Bel Frouts
AGXX7489
Ksar Malek
AGXX7490
Laabedna
AGXX7491
Mechta Aouachria
AGXX7492
Mechta Bekakchia
AGXX7493
Mechta Ben Meriem
AGXX7494
Mechta Chaacha el Ghorira
AGXX7495
Mechta Djefafli
AGXX7496
Mechta Djghatchia
AGXX7497
Mechta Lemsaada
AGXX7498
Mechta Mohammed Ben Bouzid
AGXX7499
Mechta Mohammed Larbi
AGXX7500
Mechta Oulad Boulasbaa
AGXX7501
Mechta Oulad Dif
AGXX7502
Mechta Oulad Khalifa
AGXX7503
Mechta Oulad Mohammed
AGXX7504
Mechta Oulad Nasseur
AGXX7505
Mechta Oulad Saad
AGXX7506
Mechta Oulad Said
AGXX7507
Mechta Ouled Abd el Aziz
AGXX7508
Mechta Ouled Ahmed
AGXX7509
Mechta Ouled Aouadi
AGXX7510
Mechta Ouled Bouaila
AGXX7511
Mechta Ouled Dehimi
AGXX7512
Mechta Ouled Melloul
AGXX7513
Mechta Ouled Messaoud
AGXX7514
Mechta Ouled Saad
AGXX7515
Mechta Ouled Sediane
AGXX7516
Mechta Smaala
AGXX7517
Mechta Soltane
AGXX7518
Mechta ech Cherfa
AGXX7519
Mechta el Oussera
AGXX7520
Mechtat Ben Falia
AGXX7521
Mechtat Ben Khedim
AGXX7522
Mechtat Benarfa
AGXX7523
Mechtat Bir Chtathia
AGXX7524
Mechtat Dakhli
AGXX7525
Mechtat Debaib el Alfa
AGXX7526
Mechtat Haouach Raai
AGXX7527
Mechtat Khechine
AGXX7528
Mechtat Meharzia
AGXX7529
Mechtat Oulad el Hadj
AGXX7530
Mechtat Ouled Hamza
AGXX7531
Mechtat Ouled Kheir
AGXX7532
Mechtat Ouled Salah
AGXX7533
Mechtat Ouled ez Zouairia
AGXX7534
Mechtat Souaidia
AGXX7535
Mechtat Torchane
AGXX7536
Mechtat Torrich
AGXX7537
Mechtat Toualbia
AGXX7538
Mechtat ech Chaacha
AGXX7539
Mechtat el Bahachia
AGXX7540
Mechtat el Meharzia
AGXX7541
Mechtat er Rouis
AGXX7542
Morsott
AGXX7543
Nagues
AGXX7544
Negrine
AGXX7545
Oglat Oulad Mahboub
AGXX7546
Oulad Bou Aziz
AGXX7547
Ouled Mehania
AGXX7548
Oum Ali
AGXX7549
Ras el Aioun
AGXX7550
Sbeikia
AGXX7551
Selsla
AGXX7552
Sidi Salem
AGXX7553
Tazbent
AGXX7554
Tlidjen
AGXX7555
Youkous
AGXX7556
'Ain Fezza
AGXX7557
'Ain Tekbalet
AGXX7558
'Ain Tellout
AGXX7559
'Ain el Hadjar
AGXX7560
'Ain el Hout
AGXX7561
'Ouchba
AGXX7562
Adjeroud
AGXX7563
Aguillal
AGXX7564
Ain Youcef
AGXX7565
Al Aricha
AGXX7566
Azaina
AGXX7567
Bab el Assa
AGXX7568
Bahlalla
AGXX7569
Ben Zahni
AGXX7570
Beni Bahdel
AGXX7571
Beni Hammou
AGXX7572
Beni Mester
AGXX7573
Beni Ya'koub
AGXX7574
Beni Yakoub
AGXX7575
Beni Znassene
AGXX7576
Bensekrane
AGXX7577
Berhaoun
AGXX7578
Berkoussa
AGXX7579
Bou 'Adal
AGXX7580
Bou Khenayes
AGXX7581
Bou N'aim
AGXX7582
Breat
AGXX7583
Chemin
AGXX7584
Chetouane
AGXX7585
Chouly
AGXX7586
Dar Boumediene
AGXX7587
Dar Mtaa el Anabra
AGXX7588
Dar Nasseur
AGXX7589
Dar el Hadj
AGXX7590
Dar el Yafati
AGXX7591
Dechera Zailou
AGXX7592
Decheret Taouia
AGXX7593
Dechret Beni Zidaz
AGXX7594
Deglene
AGXX7595
Dernam
AGXX7596
Diar Salah
AGXX7597
Douar Akache
AGXX7598
Douar Ali Bel Rida
AGXX7599
Douar Ali ed Deba
AGXX7600
Douar Amiyer
AGXX7601
Douar Bab Tahar
AGXX7602
Douar Ben Smina
AGXX7603
Douar Beni 'Achir
AGXX7604
Douar Bider
AGXX7605
Douar Bouriche
AGXX7606
Douar Chaib Rasso
AGXX7607
Douar Feddan Sellah
AGXX7608
Douar Hadjar Mensouk
AGXX7609
Douar Oulad Bachir
AGXX7610
Douar Oulad Bou Setta
AGXX7611
Douar Oulad Deddouche
AGXX7612
Douar Oulad Hammou
AGXX7613
Douar Oulad Mohammed Berriah
AGXX7614
Douar Oulad Sa'ad
AGXX7615
Douar Oulad Slimane
AGXX7616
Douar Ouled Alaa
AGXX7617
Douar Ouled Bar Hamou
AGXX7618
Douar Ouled Kaddour Asrhar
AGXX7619
Douar Ouled Sidi Ali Bou Chaib
AGXX7620
Douar Sba Chioukh
AGXX7621
Douar Tafna
AGXX7622
Douar Zenata
AGXX7623
Douar el Bkhata
AGXX7624
Douar el Fehoul
AGXX7625
Douar el Hadj Mohammed
AGXX7626
Douar el Harrach
AGXX7627
Douar el Kamra
AGXX7628
Douar el Kreieb
AGXX7629
El A'Nabra
AGXX7630
El Aouedj
AGXX7631
El Aricha
AGXX7632
El Betaiem
AGXX7633
El G'amas
AGXX7634
El Gor
AGXX7635
El Goreira
AGXX7636
El Hacaiba
AGXX7637
El Hadj Marnia
AGXX7638
El Halaiba
AGXX7639
El Haouanet
AGXX7640
El Hedair
AGXX7641
El Kabar
AGXX7642
El Kelba
AGXX7643
El Kelssaine
AGXX7644
El Kolla
AGXX7645
El Krelafna
AGXX7646
El Miad
AGXX7647
En Nefafikh
AGXX7648
Er Rabta
AGXX7649
Es Safra
AGXX7650
Es Safsaf
AGXX7651
Es Sbabna
AGXX7652
Ez Zenata
AGXX7653
Ez Ziatine
AGXX7654
Guenayene
AGXX7655
Hammam Boughrara
AGXX7656
Haoud Ben Youb
AGXX7657
Hassi Zehana
AGXX7658
Hennaya
AGXX7659
Honaine
AGXX7660
Inndouz
AGXX7661
Khemis
AGXX7662
Lalla Kreiba
AGXX7663
Le Kef
AGXX7664
Maaziz
AGXX7665
Magdad
AGXX7666
Mahdjoub
AGXX7667
Mansoura
AGXX7668
Marsa Ben Mehidi
AGXX7669
Mazra'at Mohammed Salah
AGXX7670
Mazzer
AGXX7671
Mehada
AGXX7672
Merrika
AGXX7673
Mlilia
AGXX7674
Namlou
AGXX7675
Ouada
AGXX7676
Oulad Ali
AGXX7677
Oulad Amar
AGXX7678
Oulad Ameur
AGXX7679
Oulad Bel Kassem
AGXX7680
Oulad Ben Ayad
AGXX7681
Oulad Berraba
AGXX7682
Oulad Berrhama
AGXX7683
Oulad Breouch
AGXX7684
Oulad Cherif
AGXX7685
Oulad Hamamou
AGXX7686
Oulad Malek
AGXX7687
Oulad Moussa
AGXX7688
Oulad Ralem
AGXX7689
Oulad Salah
AGXX7690
Oulad Sidi el Abed
AGXX7691
Oulad Ziri
AGXX7692
Oulad el Abbes
AGXX7693
Oulad el Adassi
AGXX7694
Oulad en Nehar
AGXX7695
Oulad es Souaber
AGXX7696
Ouled Ben Sa'id
AGXX7697
Ouled Bou Hamida
AGXX7698
Ouled Bouya'koub
AGXX7699
Ouled Chabane
AGXX7700
Ouled Hammed
AGXX7701
Ouled Mohammed Bouya'koub
AGXX7702
Ouled Rihana
AGXX7703
Ouled Sidi Mohammed el Hemyani
AGXX7704
Ouled el 'Arbi
AGXX7705
Ouled el Houari
AGXX7706
Oum el 'Alou
AGXX7707
Ouzidane
AGXX7708
Plage de Sidna Youcha
AGXX7709
Pont de L'Lsser
AGXX7710
Rehamna
AGXX7711
Rhar Madene
AGXX7712
Rhar Roubane
AGXX7713
Sabra
AGXX7714
Settout
AGXX7716
Sidi Abdelli
AGXX7717
Sidi Amar
AGXX7718
Sidi Ben Diaf
AGXX7719
Sidi Bou Mediene
AGXX7720
Sidi Djilali
AGXX7721
Sidi Embarek
AGXX7722
Sidi Larbi
AGXX7723
Sidi Medjahed
AGXX7724
Sidi Rahmoun
AGXX7725
Sidi Yahia
AGXX7726
Souahlia
AGXX7727
Tadjera
AGXX7728
Taffessera
AGXX7729
Tahar
AGXX7730
Tahdariat
AGXX7731
Tamatiouna
AGXX7732
Tarnana
AGXX7733
Tebouchkourt
AGXX7734
Terni Beni Hadiel
AGXX7735
Tiennt
AGXX7736
Tisrar
AGXX7737
Tleta
AGXX7738
Yebdar
AGXX7739
Zahra
AGXX7740
Zalboun
AGXX7741
Zoudj el Beghal
AGXX7742
'Ain Zebda
AGXX7743
'Ain el Hammam
AGXX7744
Abbech
AGXX7745
Abd el Moumene
AGXX7746
Abid Chamlet
AGXX7747
Abizar
AGXX7748
Achouba
AGXX7749
Adeni
AGXX7750
Adrar
AGXX7751
Afir
AGXX7752
Agachene
AGXX7753
Agouni Ouzemoun
AGXX7754
Agouni-n-Tsalent
AGXX7755
Agoussim
AGXX7756
Agraredj
AGXX7757
Aguemoun
AGXX7758
Aguemoun Izem
AGXX7759
Ain Zaouia
AGXX7760
Ait Abbas
AGXX7761
Ait Abid
AGXX7762
Ait Adja
AGXX7763
Ait Ahlal
AGXX7764
Ait Ahmed
AGXX7765
Ait Aicha
AGXX7766
Ait Aissa Ou Yahia
AGXX7767
Ait Aissi
AGXX7768
Ait Ali Abd Allah
AGXX7769
Ait Ali Ou Harzoun
AGXX7770
Ait Ali Ou Mohannd
AGXX7771
Ait Aouana
AGXX7772
Ait Atelli
AGXX7773
Ait Aziz
AGXX7774
Ait Berdjal
AGXX7775
Ait Bou Abd er Rahmane
AGXX7776
Ait Bou Madhi
AGXX7777
Ait Bou Slimane
AGXX7778
Ait Bou Yahia
AGXX7779
Ait Braham
AGXX7780
Ait Chafa
AGXX7781
Ait Djemaa
AGXX7782
Ait Frah
AGXX7783
Ait Hag
AGXX7784
Ait Halli
AGXX7785
Ait Hamsi
AGXX7786
Ait Hassem
AGXX7787
Ait Hessane
AGXX7788
Ait Hichem
AGXX7789
Ait Idir
AGXX7790
Ait Illoul
AGXX7791
Ait Khalfa
AGXX7792
Ait Kheir
AGXX7793
Ait Larba
AGXX7794
Ait Lerzel
AGXX7795
Ait Mahiou
AGXX7796
Ait Malek
AGXX7797
Ait Mannsour
AGXX7798
Ait Mellal
AGXX7799
Ait Meraou
AGXX7800
Ait Mimoun
AGXX7801
Ait Mislain
AGXX7802
Ait Ouanech
AGXX7803
Ait Ouhalane
AGXX7804
Ait Raouna
AGXX7805
Ait Saada
AGXX7806
Ait Said
AGXX7807
Ait Said Ou Zeggane
AGXX7808
Ait Sellam
AGXX7809
Ait Sidi Amar Ou el Hadj
AGXX7810
Ait Temouchene
AGXX7811
Ait Yahia Youssef
AGXX7812
Ait Yaich
AGXX7813
Ait Zaim
AGXX7814
Ait Zellal
AGXX7815
Ait Ziri
AGXX7816
Ait el 'Aziz
AGXX7817
Ait el Mannsour
AGXX7818
Akaoudj
AGXX7819
Akerroui
AGXX7820
Akfadou
AGXX7821
Amazoul
AGXX7822
Amkrouz
AGXX7823
Amzeourou
AGXX7824
Aourir
AGXX7825
Arhribs
AGXX7826
Arouled
AGXX7827
Assiak Bou Adda
AGXX7828
Atrouch
AGXX7829
Azeffoun
AGXX7830
Azerou Kellat
AGXX7831
Azib Cheikh
AGXX7832
Azouza
AGXX7833
Azrou
AGXX7834
Bel Resli
AGXX7835
Beni Douala
AGXX7836
Beni Mahmoud
AGXX7837
Beni Ou 'Ammar
AGXX7838
Beni Sellam
AGXX7839
Beni Soula
AGXX7840
Berkais
AGXX7841
Bizarga
AGXX7842
Boghni
AGXX7843
Bou Adda
AGXX7844
Bou Adenane
AGXX7845
Bou Allah
AGXX7846
Bou Aoun
AGXX7847
Bou Assem
AGXX7848
Bou Djelil
AGXX7849
Bou Hassem
AGXX7850
Bou Hiffene
AGXX7851
Bou Hinoun
AGXX7852
Bou Karrouba
AGXX7853
Bou Khalfa
AGXX7854
Bou Mellal
AGXX7855
Bou Naamane
AGXX7856
Bou Nouh
AGXX7857
Bou Saada
AGXX7858
Bou Sahel
AGXX7859
Bou Souar
AGXX7860
Bou Yala
AGXX7861
Boudjima
AGXX7862
Bousguen
AGXX7863
Chaaib
AGXX7864
Chebel
AGXX7865
Chellata
AGXX7866
Chemini
AGXX7867
Cheurfa
AGXX7868
Cheurfa el Bahloul
AGXX7869
Djama-n- Saharidj
AGXX7870
Djebla
AGXX7871
Egreb
AGXX7872
El Azib
AGXX7873
El Hadoud
AGXX7874
El Kelaa
AGXX7875
El Koudiat
AGXX7876
El Ma
AGXX7877
El Ma Guechtoum
AGXX7878
Erdjaouna Techt
AGXX7879
Erdjaouna el Bour
AGXX7880
Et Tissael
AGXX7881
Feldene
AGXX7882
Fliki
AGXX7883
Freha
AGXX7884
Guenndoul
AGXX7885
Haadouch
AGXX7886
Halouane
AGXX7887
Haoura
AGXX7888
Hassenaoua
AGXX7889
Henndou
AGXX7890
Hibdach
AGXX7891
Ianouchene
AGXX7892
Ibahial
AGXX7893
Ibdassene
AGXX7894
Ibkarene
AGXX7895
Icherridene
AGXX7896
Ichoukhene
AGXX7897
Ichtouanene
AGXX7898
Iferhounene
AGXX7899
Ifigha
AGXX7900
Iflissen
AGXX7901
Ifnaiene
AGXX7902
Ifouzar
AGXX7903
Ifri
AGXX7904
Ighram
AGXX7905
Igoudjdal
AGXX7906
Igoufaf
AGXX7907
Igoulfane
AGXX7908
Igounane 'Amer
AGXX7909
Iguer Guedmimem
AGXX7910
Iguer-n-Tala
AGXX7911
Ihassanene-n-Ait Isaad
AGXX7912
Imsalitene
AGXX7913
Irahalene
AGXX7914
Irhain
AGXX7915
Irhil Bou Addou
AGXX7916
Irhil Bou Anou
AGXX7917
Irhil Bou Kiassa
AGXX7918
Irhil Bou Souel
AGXX7919
Irhil Bouzerou
AGXX7920
Irhil Igoulmimene
AGXX7921
Irhil Imoula
AGXX7922
Irhil Khelil
AGXX7923
Irhil M'Ahmed
AGXX7924
Irhil Mahani
AGXX7925
Irhil Oumessed
AGXX7926
Irhil el Mal
AGXX7927
Irhil-n-Ait Tziboua
AGXX7928
Irhilt Keroun
AGXX7929
Irhzar-Nechbel
AGXX7930
Irhzer Amokrane
AGXX7931
Irhzer-n-Ekba
AGXX7932
Irtabene
AGXX7933
Issenadjene
AGXX7934
Isseradjene
AGXX7935
Issouane
AGXX7936
Issoumatene
AGXX7937
Kanntidja
AGXX7938
Kelaa
AGXX7939
Khahra
AGXX7940
Kharrouch
AGXX7941
Kissoun
AGXX7942
Klaa
AGXX7943
L'Arbaa Nait Irathen
AGXX7944
Lamsella
AGXX7945
Maammar
AGXX7946
Magoura
AGXX7947
Mahagga
AGXX7948
Mechreck
AGXX7949
Mechtras
AGXX7950
Mekla
AGXX7951
Menassera
AGXX7952
Merkalla
AGXX7953
Mizdeta
AGXX7954
Moknea
AGXX7955
Oubellil
AGXX7956
Ouenouga
AGXX7957
Oulad Amarou Zeggane
AGXX7958
Oumzizou
AGXX7959
Renndoussa
AGXX7960
Sahel
AGXX7961
Semaoun
AGXX7962
Sidi Ali Moussa
AGXX7963
Sikh Ou Meddour
AGXX7964
Souama
AGXX7965
Souk el Arba
AGXX7966
Tablablat
AGXX7967
Tabouda
AGXX7968
Taboudrist
AGXX7969
Tachat
AGXX7970
Taddart Gouadda
AGXX7971
Tadder Nachech
AGXX7972
Taddert Amokhane
AGXX7973
Taddert Oufellah
AGXX7974
Tadjdiout
AGXX7975
Taferaout
AGXX7976
Tafraout
AGXX7977
Tagounits
AGXX7978
Taguemount
AGXX7979
Taguemount Azzouz
AGXX7980
Taguemount Bou Adda
AGXX7981
Taguemount Gouadfel
AGXX7982
Taguemount Oukerrouch
AGXX7983
Taguemount el Djedid
AGXX7984
Taguercif
AGXX7985
Taka
AGXX7986
Takhlijt
AGXX7987
Takoucht
AGXX7988
Takribt
AGXX7989
Taksebt
AGXX7990
Tala Alem
AGXX7991
Tala Atmane
AGXX7992
Tala Gala
AGXX7993
Tamarhoucht
AGXX7994
Tamassit
AGXX7995
Tamazirt
AGXX7996
Tamda
AGXX7997
Tamdjout
AGXX7998
Tamelit
AGXX7999
Tamziouene
AGXX8000
Tanagoumt
AGXX8001
Taoudouch
AGXX8002
Taourirt Abar
AGXX8003
Taourirt Adene
AGXX8004
Taourirt Amokrane
AGXX8005
Taourirt Menguellet
AGXX8006
Taourirt Mimoun
AGXX8007
Taourirt el Hadjadj
AGXX8008
Taourirt el Laala
AGXX8009
Taourirt-n-Ait Hidjer
AGXX8010
Taourirt-n-Ait Ou Aissa
AGXX8011
Taourirt-n-Tezgui
AGXX8012
Tarzoug
AGXX8013
Tassaft
AGXX8014
Tasselent
AGXX8015
Tazazrait
AGXX8016
Tazerout
AGXX8017
Tazmalt
AGXX8018
Tazrouts
AGXX8019
Tensa
AGXX8020
Tibane
AGXX8021
Tidmimine
AGXX8022
Tifera
AGXX8023
Tifezouin
AGXX8024
Tifilkout
AGXX8025
Tifrest
AGXX8026
Tifrit-n-Ait Ou Malek
AGXX8027
Tifrit-n-Ait el Hadj
AGXX8028
Tigrine
AGXX8029
Tiguemounine
AGXX8030
Tiguenatine
AGXX8031
Tigzirt
AGXX8032
Tikjda
AGXX8033
Tikobain
AGXX8034
Tililit
AGXX8035
Timarhas
AGXX8036
Timeliline
AGXX8037
Timiloust
AGXX8038
Timizart
AGXX8039
Tinekachine
AGXX8040
Tinzar Laghbar
AGXX8041
Tiouidiouine
AGXX8042
Tirhzert
AGXX8043
Tirilt
AGXX8044
Tirilt Mahmoud
AGXX8045
Tirilt Ou Mezzir
AGXX8046
Tirmitine
AGXX8047
Tiroual
AGXX8048
Tirourda
AGXX8049
Tirzirt-n-Boubehir
AGXX8050
Tizerouine
AGXX8051
Tizi Ameur
AGXX8052
Tizi Guefres
AGXX8053
Tizi Hibel
AGXX8054
Tizi Mali
AGXX8055
Tizi Ourhni
AGXX8056
Tizi Ouzou
AGXX8057
Tizi Rached
AGXX8058
Tizi el Korn
AGXX8059
Tizi-n'Terga
AGXX8060
Tizi-n-Djama
AGXX8061
Tizi-n-Tleta
AGXX8062
Tizi-n-Trident
AGXX8063
Tizit
AGXX8064
Tizouine
AGXX8065
Tougana
AGXX8066
Vieux Tamda
AGXX8067
Yakouren
AGXX8068
Zaouia
AGXX8069
Zekri
AGXX8070
Zemouchene
AGXX8071
'Ain Benian
AGXX8072
'Ain Bou Ziane
AGXX8073
'Ain Marmora
AGXX8074
Abdallah Ou Amar
AGXX8075
Aboucha
AGXX8076
Achem
AGXX8077
Adouia
AGXX8078
Afedj
AGXX8079
Ahmer el 'Ain
AGXX8080
Annza Absa
AGXX8081
Attatba
AGXX8082
Azouna
AGXX8083
Baba Ali
AGXX8084
Baba Hassen
AGXX8085
Bahla
AGXX8086
Bainem Falaise
AGXX8087
Bains Romains
AGXX8088
Baraki
AGXX8089
Barghout
AGXX8090
Bel Lezhar
AGXX8091
Belahcene
AGXX8092
Bellevue
AGXX8093
Ben 'Aknoun
AGXX8094
Ben Chabane
AGXX8095
Ben Nessah
AGXX8096
Ben Salah
AGXX8097
Beni Abdi
AGXX8098
Beni Bou Aich
AGXX8099
Beni Bou Atmane
AGXX8100
Beni Bou Hanou
AGXX8101
Beni Bouhelf
AGXX8102
Beni Mhoussen
AGXX8103
Beni Rhazi
AGXX8104
Beni Tokai
AGXX8105
Benndou
AGXX8106
Berard
AGXX8107
Berbessa
AGXX8108
Bir Mourad Rais
AGXX8109
Birtouta
AGXX8110
Bled es Sahel
AGXX8111
Bois Sacre
AGXX8112
Bologhine
AGXX8113
Bordj Malek
AGXX8114
Bou Arara
AGXX8115
Bou Aroua
AGXX8116
Bou Aziza
AGXX8117
Bou Haroun
AGXX8118
Bou Ismail
AGXX8119
Bou Kherrouba
AGXX8120
Bou Roumi
AGXX8121
Bou Yahia
AGXX8122
Bouhlou
AGXX8123
Bouhriz
AGXX8124
Bouibaouene
AGXX8125
Boukhidja
AGXX8126
Bouma'chouk
AGXX8127
Boumenzou
AGXX8128
Bourkika
AGXX8129
Bouzarea
AGXX8130
Chaiba
AGXX8131
Cheraga
AGXX8132
Chifalo
AGXX8133
Choula
AGXX8134
Cite Ibelaidene
AGXX8135
Clos Bakir
AGXX8136
Club des Pins
AGXX8137
Deli Ibrahim
AGXX8138
Deux Moulins
AGXX8139
Djaouti
AGXX8140
Douaouda
AGXX8141
Douaouda-Les Bains
AGXX8142
Douar Abahri
AGXX8143
Douar Arbal
AGXX8144
Douar Bel Afia
AGXX8145
Douar Beni Airour
AGXX8146
Douar Beni Ali
AGXX8147
Douar Beni Freh
AGXX8148
Douar Beni M'Safer
AGXX8149
Douar Beni Nadour
AGXX8150
Douar Beni Ouarkchene
AGXX8151
Douar Bou Ziyane
AGXX8152
Douar Bouakhra
AGXX8153
Douar Bouankouda
AGXX8154
Douar Boukhlidja
AGXX8155
Douar Bounamane
AGXX8156
Douar Hdaoua
AGXX8157
Douar Iachouraine
AGXX8158
Douar Ibelaidene
AGXX8159
Douar Ibouamamaine
AGXX8160
Douar Ikorchiyene
AGXX8161
Douar Imelhayene
AGXX8162
Douar Irsene
AGXX8163
Douar Iynayene
AGXX8164
Douar Kalifain
AGXX8165
Douar M'Haba
AGXX8166
Douar Mansour
AGXX8167
Douar Molchtari Oussedou
AGXX8168
Douar Mouafak
AGXX8169
Douar Moussa
AGXX8170
Douar Noraia
AGXX8171
Douar Sadouna
AGXX8172
Douar Sidi Barkouk
AGXX8173
Douar Sidi Belkacem
AGXX8174
Douar Sidi Yahia
AGXX8175
Douar Taibi
AGXX8176
Douar Tizardheth
AGXX8177
Douar el Hassasna
AGXX8178
Douar el Kolla
AGXX8179
Douar el Ma'aief
AGXX8180
Douar el Z'Atria
AGXX8181
Douera
AGXX8182
Draria
AGXX8183
El Achour
AGXX8184
El Affroun
AGXX8185
El Biar
AGXX8186
El Djamila
AGXX8187
El Hattatba
AGXX8188
El Kalla
AGXX8189
El Keriat
AGXX8190
El Mokhfi
AGXX8191
El Msene
AGXX8192
Fontaine du Genie
AGXX8193
Fouka
AGXX8194
Fouka Marine
AGXX8195
Habiche
AGXX8196
Hadj Ya'koub
AGXX8197
Hadjret en Nouss
AGXX8198
Hammoudaine
AGXX8199
Haouch Ben Taraha
AGXX8200
Haouch ben Daouin
AGXX8201
Imsad
AGXX8202
Iril Yer
AGXX8203
Khraicia
AGXX8204
Kolea
AGXX8205
La Trappe
AGXX8206
La Tribu
AGXX8207
Larhat
AGXX8208
Lari Larhat
AGXX8209
Lari Ou Melzi
AGXX8210
Le Gue de Constantine
AGXX8211
Les Horizons Bleus
AGXX8212
Les Quatre Chemins
AGXX8213
Les Rosiers
AGXX8214
Les Sables d'Or
AGXX8215
Mahelma
AGXX8216
Maison Blanche
AGXX8217
Marabcha
AGXX8218
Mayeur
AGXX8219
Mechta Tardet
AGXX8220
Mechtita
AGXX8221
Menaceur
AGXX8222
Merad
AGXX8223
Messaoud
AGXX8224
Messelmoun
AGXX8225
Messlmoun
AGXX8226
Miremont
AGXX8227
Mohammed Ben el Mouloud
AGXX8228
Monfroid Zonca
AGXX8229
Mouarhou
AGXX8230
Mouzaia
AGXX8231
Nador
AGXX8232
Nessassha
AGXX8233
Neurkache
AGXX8234
Ouakli
AGXX8235
Oued Korine
AGXX8236
Oued Sebt
AGXX8237
Oued Sidi Slimane
AGXX8238
Oued el Alleug
AGXX8239
Oulad Sidi Mohammed
AGXX8240
Oulad el Badji
AGXX8241
Ouled Bel Hadj
AGXX8242
Ouled Beni Messous
AGXX8243
Ouled Fayet
AGXX8244
Ouled Mendil Rhraba
AGXX8245
Ouled Mokhtar
AGXX8246
Palm Beach
AGXX8247
Plage Moretti
AGXX8248
Pointe Pescade
AGXX8249
Rahmenia
AGXX8250
Rardous
AGXX8251
Rostomia
AGXX8252
Saint-Maurice
AGXX8253
Sairher
AGXX8254
Saoula
AGXX8255
Sidi Ahmed Bel Hassene
AGXX8256
Sidi Amar
AGXX8257
Sidi Ferruch
AGXX8258
Sidi Ghiles
AGXX8259
Sidi Rached
AGXX8260
Souidania
AGXX8261
Soulaya
AGXX8262
Taberkouk
AGXX8263
Tagourait
AGXX8264
Tala Kroubiz
AGXX8265
Tala Oursou
AGXX8266
Tamezlait
AGXX8267
Taoutat
AGXX8268
Tazrout
AGXX8269
Tefeschoun
AGXX8270
Tekteka
AGXX8271
Timerdjanine
AGXX8272
Tipasa
AGXX8273
Tizi Meblaf
AGXX8274
Toumlaline
AGXX8275
Zadra Ihosnien
AGXX8276
Zadra Klilich
AGXX8277
Zaouia Serombak
AGXX8278
Zeralda
AGXX8279
Zonka
AGXX8280
Zrouka
AGXX8281
'Ain Deheb
AGXX8282
'Ain Dzarit
AGXX8283
'Ain Kermes
AGXX8284
'Ain Mzira
AGXX8285
'Ain Oueba
AGXX8286
'Ain Sidi Ali
AGXX8287
'Ain Touhala
AGXX8288
'Ain Touhalla
AGXX8289
'Ain el Beida
AGXX8290
'Ain el Boualek
AGXX8291
'Ain en Nef
AGXX8292
'Ain er Rouina
AGXX8293
'Ain ez Zeiate
AGXX8294
Abdelmoumen
AGXX8295
Ahach
AGXX8296
Ain Baadj
AGXX8297
Ain Kaddour Ben Larbi
AGXX8298
Ain Kerma
AGXX8299
Ain Saffah
AGXX8300
Ain el Beida
AGXX8301
Ain el Beidha
AGXX8302
Ain el Fritissa
AGXX8303
Ain el Hadid
AGXX8304
Ain es Said
AGXX8305
Bahra
AGXX8306
Bekhata
AGXX8307
Bel Haouari
AGXX8308
Ben Amara
AGXX8309
Ben Nirane
AGXX8310
Beni Ouendjel
AGXX8311
Bled Belhacine
AGXX8312
Bled Ben Tata
AGXX8313
Bled Besbessa
AGXX8314
Bled Bou Aricha
AGXX8315
Bled Bou Houkkal
AGXX8316
Bled Dharsa
AGXX8317
Bled Erray
AGXX8318
Bled Katel Aloune
AGXX8319
Bled Khozzana
AGXX8320
Bled M'Zioudette
AGXX8321
Bled Mititidja
AGXX8322
Bled Sadjret Djelloul
AGXX8323
Bled Sersou
AGXX8324
Bled Sidi Zoubir
AGXX8325
Bled Tarf
AGXX8326
Bled Tazribet
AGXX8327
Bled Tiazamine
AGXX8328
Bled el Ardja
AGXX8329
Bled el Fernane
AGXX8330
Bled el Hachia
AGXX8331
Bled el Hadhri
AGXX8332
Bled el Hadj Amar
AGXX8333
Bled el Hadj Ben Thabet
AGXX8334
Bled el Hariga
AGXX8335
Bled el Houareth
AGXX8336
Bled el Megaguir
AGXX8337
Bled en Neiba
AGXX8338
Bled et Tat
AGXX8339
Bordj Bou Harket
AGXX8340
Borj el Kradra
AGXX8341
Bou Chenafa
AGXX8342
Bou Loual
AGXX8343
Bou Mouader
AGXX8344
Bou Tagga
AGXX8345
Bounoual
AGXX8346
Bourlier
AGXX8347
Bouziane
AGXX8348
Cite Ouled Aoune
AGXX8349
Cite el Guercha
AGXX8350
Dahmouni
AGXX8351
Dar Aied Naasse
AGXX8352
Dar Ben Chahra
AGXX8353
Dar Ben Chohra
AGXX8354
Dar Hassani
AGXX8355
Dar el Aoudja
AGXX8356
Dir es Slougui
AGXX8357
Djebilet Rosfa
AGXX8358
Djemlet el Assa
AGXX8359
Djenane Rhouiba
AGXX8360
Djilali Ben Anane
AGXX8361
Doaur Ain Merzoug
AGXX8362
Doaur Alouane
AGXX8363
Douar Abd el Kader Ouled Ahmed
AGXX8364
Douar Ain el Guetta
AGXX8365
Douar Bel Abd Ennour
AGXX8366
Douar Ben Halima
AGXX8367
Douar Ben Nifa
AGXX8368
Douar Ben Ouhchia
AGXX8369
Douar Beni Soltane
AGXX8370
Douar Bou Ghoufala
AGXX8371
Douar Bou Khaloua
AGXX8372
Douar Boukaaben
AGXX8373
Douar Boukennar
AGXX8374
Douar Chaaibia
AGXX8375
Douar Douchebba
AGXX8376
Douar Ezaief
AGXX8377
Douar Fedoul
AGXX8378
Douar Fernata
AGXX8379
Douar H'Sanine
AGXX8380
Douar Hadj Khelifa
AGXX8381
Douar Kaddari
AGXX8382
Douar Kamkam
AGXX8383
Douar Koualil
AGXX8384
Douar Kouaoucha
AGXX8385
Douar Laghraba
AGXX8386
Douar Lebhara
AGXX8387
Douar Marghanis
AGXX8388
Douar Mezaita
AGXX8389
Douar Mguesba
AGXX8390
Douar Moualek
AGXX8391
Douar Ouled Abed
AGXX8392
Douar Ouled Ain Tameche Boumaza
AGXX8393
Douar Ouled Aissa
AGXX8394
Douar Ouled Ali
AGXX8395
Douar Ouled Amar
AGXX8396
Douar Ouled Arbia
AGXX8397
Douar Ouled Bakhti
AGXX8398
Douar Ouled Hallouf
AGXX8399
Douar Ouled Lahcene
AGXX8400
Douar Ouled Lakhdar
AGXX8401
Douar Ouled Mimoun
AGXX8402
Douar Ouled Mohamed
AGXX8403
Douar Ouled Ouaddah
AGXX8404
Douar Ouled Ouadeh
AGXX8405
Douar Ouled Saha Mohamed
AGXX8406
Douar Ouled Sidi Muhammad
AGXX8407
Douar Ouled Sidi Yahia
AGXX8408
Douar Ouled Thlatha
AGXX8409
Douar Ouled Yahia
AGXX8410
Douar Ouled el Hadj
AGXX8411
Douar R'Zagat
AGXX8412
Douar Sar Zaouia
AGXX8413
Douar Sbiba
AGXX8414
Douar Sidi Ahmed Ben Ali
AGXX8415
Douar Sidi Aissa Kharroub
AGXX8416
Douar Snais
AGXX8417
Douar Tazakka
AGXX8418
Douar Tazrout
AGXX8419
Douar Tiguiai el Aguib
AGXX8420
Douar Touaoucha
AGXX8421
Douar el Abidat
AGXX8423
Douar el Assailia
AGXX8424
Douar el Fosha
AGXX8425
Douar el Guercha
AGXX8426
Douar el Khelaief
AGXX8427
Douar el Khellala
AGXX8428
Douar el Klib
AGXX8429
Douar el Krabia
AGXX8430
Douar el Mazla
AGXX8431
Douar el Mezainia
AGXX8432
Douar el Mezaita
AGXX8433
Douar el Mfatih
AGXX8434
Douar ez Zouala
AGXX8435
El Agba
AGXX8436
El Ardja
AGXX8437
El Argoub
AGXX8438
El Ariga
AGXX8439
El Bettam
AGXX8440
El Djenane
AGXX8441
El Ghouata
AGXX8442
El Gora
AGXX8443
El Goubab
AGXX8444
El Graouia
AGXX8445
El Guettar
AGXX8446
El Hamri
AGXX8447
El Harchaia
AGXX8448
El Hatatba
AGXX8449
El Kedadra
AGXX8450
El Koualil
AGXX8451
El M'Razig
AGXX8452
El Maaizia
AGXX8453
El Matmour
AGXX8454
El Melaab
AGXX8455
El Mezainia
AGXX8456
El Mssatfa
AGXX8457
El Mzili
AGXX8458
En Naieme
AGXX8459
Er Racha
AGXX8460
Er Rak
AGXX8461
Es Sedd
AGXX8462
Es Souik
AGXX8463
Et Touahria
AGXX8464
Faidherbe
AGXX8465
Fedoul
AGXX8466
Ferastia
AGXX8467
Foussa
AGXX8468
Fritissa
AGXX8469
Gaadet el Hammam
AGXX8470
Ghabet Aouda
AGXX8471
Ghorraf Deries
AGXX8472
Guercha Bouaziz
AGXX8473
Guernini
AGXX8474
Guertoufa
AGXX8475
Guigueb
AGXX8476
Hamadia
AGXX8477
Hariba
AGXX8478
Hassi Fedoul
AGXX8479
Houareth
AGXX8480
Houari Abd el Kader
AGXX8481
Kaddour Bel Hadj
AGXX8482
Kadri Messadi
AGXX8483
Kercha
AGXX8484
Kherbet Lakhdar Ben Said
AGXX8485
Kobbi el Mograne
AGXX8486
Kouifette
AGXX8487
Kra Ouled Adda
AGXX8488
Ksar Ben Hammad
AGXX8489
Lasbaa
AGXX8490
M'Kimene
AGXX8491
M'Salla
AGXX8492
M'Titidja
AGXX8493
Machtat el Argoub
AGXX8494
Matmar Labiad
AGXX8495
Matmar Tassa
AGXX8496
Mazailat
AGXX8497
Mecheraa Asfa
AGXX8498
Mechtat Gouchgal
AGXX8499
Mechtat Smadene
AGXX8500
Medina
AGXX8501
Medrissa
AGXX8502
Medroussa
AGXX8503
Mekheref
AGXX8504
Mellakou
AGXX8505
Mergueb el Khadra
AGXX8506
Meriem Bent Allel
AGXX8507
Messiaf
AGXX8508
Metameur
AGXX8509
Metameur Ben Hadjela
AGXX8510
Metameur Dehalsa
AGXX8511
Metameur Oulad Tami
AGXX8512
Metameur Ouled Ben Hamou
AGXX8513
Metameur es Soualem
AGXX8514
Moulguelouane
AGXX8515
Moussa el Ghaoui
AGXX8516
Nouasseur
AGXX8517
Oued Lili
AGXX8518
Oulad Ben Ali
AGXX8519
Oulad Ben Chaib
AGXX8520
Oulad Mannsour
AGXX8521
Oulad Mokhtar
AGXX8522
Oulad Yahia
AGXX8523
Oulad el Hadj
AGXX8524
Oulad el Merhraoui
AGXX8525
Ouled Abdellah
AGXX8526
Ouled Ahmed
AGXX8527
Ouled Ali
AGXX8528
Ouled Attia
AGXX8529
Ouled Bakhlifa
AGXX8530
Ouled Bou Khalifa
AGXX8531
Ouled Hammou
AGXX8532
Ouled Kh'Lafa
AGXX8533
Ouled Othamna
AGXX8534
Ouled Said
AGXX8535
Ouled Sidi Yahia
AGXX8536
Ouled Snoussi
AGXX8537
Ouled Tessa
AGXX8538
Ouled Zaoui
AGXX8539
Ouled el Hadj Kaddour
AGXX8540
Oum el Firane
AGXX8541
Oum el Guetouta
AGXX8542
Ouriache
AGXX8543
Ras el 'Ain
AGXX8544
Rechaiga
AGXX8545
Regdad
AGXX8546
Rehegragui
AGXX8547
Rherbali Hadj Abed
AGXX8548
Rokbet el Azri
AGXX8549
Rouaiha
AGXX8550
Rouatlia
AGXX8551
Safil Zilene
AGXX8552
Sebain Aioun
AGXX8553
Serget Lihoudi
AGXX8554
Sidi Allal
AGXX8555
Sidi Amar
AGXX8556
Sidi Bakhti
AGXX8557
Sidi Bou Keder
AGXX8558
Sidi Hosni
AGXX8559
Sidi Nour Eddine
AGXX8560
Sidi Yahia
AGXX8561
Slaim
AGXX8562
Sougueur
AGXX8563
Souk el Had
AGXX8564
Tagdempt
AGXX8565
Taguine
AGXX8566
Takhemaret
AGXX8567
Takhemaret el Balia
AGXX8568
Taoughazout
AGXX8569
Taslemt
AGXX8570
Temda
AGXX8571
Ternanech
AGXX8573
Tidjlest
AGXX8574
Touazi
AGXX8575
Touilat
AGXX8576
Touilila
AGXX8577
Tousnina
AGXX8578
Zaouia
AGXX8579
Zaouia Oulad Sidi Adda
AGXX8580
Zaroura
AGXX8581
Zebboudja
AGXX8582
Zeribet Ben Brahim
AGXX8583
'Ain Ihanou
AGXX8584
Achachda
AGXX8585
Amamra
AGXX8586
Annseur el Abiod
AGXX8587
Bekairia
AGXX8588
Bordj Bounaama
AGXX8589
Bordj el Emir Abdelkader
AGXX8590
Bou Caid
AGXX8591
Bou Menngouch
AGXX8592
Bou Tadjine
AGXX8593
Chaami
AGXX8594
Chehama
AGXX8595
Dar el Hadj Abderrahmane
AGXX8596
Djama Salem
AGXX8597
Douar Sakhri
AGXX8599
Ech Chebka
AGXX8600
El Aouisset
AGXX8601
El Gaada el Hamra
AGXX8602
El Gouassem
AGXX8603
El Maalime
AGXX8604
El Mannsour
AGXX8605
El Rhoualem
AGXX8606
Ez Zeharia
AGXX8607
Helaimia
AGXX8608
Henaich
AGXX8609
Houabi
AGXX8610
Kerarma
AGXX8611
Khemisti
AGXX8612
Kheng Zebib
AGXX8613
Laali et Telli
AGXX8614
Laayoune
AGXX8615
Labais
AGXX8616
Maaza
AGXX8617
Matmar Ain Ghorab
AGXX8618
Mechta 'Ain Bou Ziane
AGXX8619
Mechta Rahmane Salah
AGXX8620
Mechtat el Djemal
AGXX8621
Messouket
AGXX8622
Metameur 'Ain el Rhorab
AGXX8623
Mkada
AGXX8625
Oulad Melaab
AGXX8626
Oulad Taza
AGXX8627
Ouled Allah
AGXX8628
Ouled Bessem
AGXX8629
Ouled Meddah
AGXX8630
Ouled Mehaia
AGXX8631
Ouled Mranntia
AGXX8632
Ouled Sidi Rabah
AGXX8633
Rhazlia
AGXX8634
Rouabah
AGXX8635
Scharouia
AGXX8636
Sebaih
AGXX8637
Shanine
AGXX8638
Souk el Had